Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 21 januari 2014

De Pleiadianen "Nieuwe Resonatie Gebieden van Wisselwerking en Teleportatie" 21 Januari 2014 / Méline Lafont

De Pleiadianen
"Nieuwe Resonatie Gebieden van Wisselwerking en Teleportatie"

21 Januari 2014 / Méline Lafont

Wij groeten jullie onze geliefden, wij zijn de Pleiadianen. Het is onze wens om met jullie op een dieper niveau te communiceren over telepathische communicatie en teleportatie, omdat deze geschenken zijn die op het punt staan om geïntegreerd te worden en zelfs uitgevoerd in jullie wereldse werkelijkheid vanuit de innerlijke gebieden.

Deze geschenken en bekwaamheden worden voort gebracht vanuit het herbalanceren en de evenwichtige staat van zijn welke jullie in toenemende mate versterkt hebben dankzij de integratie van jullie Christus bewustzijn en momenteel ook dankzij het doorgaande proces van de afdalende IK BEN Aanwezigheid. Dit alles is het resultaat van jullie Christus Bewustzijn welke in/naar een dieper niveau van begrip gaat en van de uitvoering van dit alles in jullie werkelijkheid.

De her-vermenging van de IK BEN Aanwezigheid is een noodzakelijk onderdeel van jullie diepere integratie van Zelf die jullie zal helpen bij jullie teleportatie geschenken aangezien het hart en de Ene in evenwicht moeten zijn, waar het evenwicht voortkomt vanuit jullie integratie en het her-vermengingsproces van jullie IK BEN.

Dit is, geliefden, omdat jullie meer van Jezelf worden en uitbreiden, de JIJ in waarheid en het evenwicht welke op een tamelijk snel tempo uitbreidt en groeit in jullie Aardse lineaire tijden. Zoals jullie ertoe gekomen zijn op te merken, is de lineaire tijd die jullie voor zo lang gekend hebben, terwijl wij spreken, aan het vervagen. Velen van jullie worden zichzelf vrij vaag in andere Dimensies gewaar in hetzelfde Nu moment van jullie tijd, hetgeen veel verwarring voor sommigen kan brengen. Bereid je erop voor dat dit zelfs meer frequent gaat worden op een bewust niveau terwijl jullie jezelf groeiend gewaarworden in de uitbreiding van jullie Waarachtige IK BEN Aanwezigheid, welke op de frequentietrilling is van een oneindig Nu moment dat niet in één tijdskader of tijdslijn op zichzelf staat maar tegelijkertijd in vele andere ruimtes van tijden en Dimensies.

Omdat jullie je van dit alles meer bewust worden en in staat zijn om met dit alles op een betere manier dan voorheen om te gaan, brengt dit alles jullie kansen en mogelijkheden om het bewust reizen helemaal rondom de wereld en zelfs in de diepe ruimte te beginnen. Ontmoetingen op dergelijke niveaus met andere wezens op de planeet alsook in andere Dimensies, zoals de onze, worden nu jullie werkelijkheid, omdat wij allemaal op één trilling beginnen te trillen waar dit alles mogelijk is.

Wij noemen het het oneindige Nu moment waar iedereen en alles in één bewustzijnsstaat en niveau van begrip verblijft en waar deze wisselwerking in jullie werkelijkheid mogelijk is. Ben de kalmte en stilte die je kunt ZIJN in jouw bewuste staat want het kan eigenaardig en onecht in jullie geesten worden om in staat te zijn dit alles te bevatten. Wij adviseren jullie om niet mee te gaan met het bewustzijn van het plaatsen van inspanningen om alles te bevatten wat jullie geest als vreemd en onecht vertaald, want alles IS echt in het hart.

Meer tijden en mogelijkheden zullen aan jullie en door jullie gepresenteerd worden om bewust met ons te wisselwerken, jullie zijn in een lange voorbereiding geweest voor onze wisselwerkingen op een bewuste manier, hetgeen nu voor jullie in het verschiet ligt om te bereiken. Begrijp alsjeblieft dat de tijd een eigenaardig en onecht concept is in jullie werkelijkheid welke altijd beperkingen en grenzen op jullie planeet en in jullie werkelijkheid geplaatst heeft, en nu dat jullie het bewustzijn en het besef geworden zijn dat de tijd welzeker jullie grenzen ingesteld heeft om jullie werkelijkheid te worden, ontbindt het, het vervaagd en de onbeperktheid komt naar voren, de overvloed en de vrijheid van jullie wezen in besef en bewustzijn. 

De transporten van jullie zelf, hetgeen zichzelf vertaald in de term "teleportatie", is voor jullie een frequentie niveau geworden om op in te tappen en om het te worden. Het enige dat er vereist is om te doen is om ernaar te reiken in het bewustzijn, via de zuiverheid van jullie hart. Wanneer je een zuiver bewustzijn in de belichaming wordt kan jij jouw belichaming met je meenemen naar iedere tijd en plaats, maar datgene vertoefd dan in een volmaakte zuivere bewuste staat van het IN de belichaming zijn.

Wij adresseren jullie in dit nu over dit onderwerp, omdat het zeer belangrijk zal worden op dit vlak als een nieuw bestaan naar boven zal razen en dit alles voort zal brengen. Teleportatie is op het moment het nieuwe bewuste besef voor jullie allemaal, voor jullie die in het hart zijn en volledige onthechting uit kunnen voeren van alles dat verstandelijk gerelateerd en van het "oude" is, hetgeen de snelheid van het bewustzijn van deze dualiteit is. Wij spreken niet over onthechting om niet mededogend aangaande anderen of aangaande afscheiding te zijn, waar wij wel over spreken is het eenheidsbewustzijn waar men het Al binnenin wordt en IS en waar de behoefte aan de dualiteitdrama's en dergelijke reflecties ontbonden worden en niet langer nodig zijn om ervaren te worden, aangezien jullie weten dat alles sowieso binnenin is, ongeacht welke reflectie er op jullie is, het antwoord en de bron wordt binnenin gevonden.

Wij worden steeds meer jullie in de eenheidsbewustzijn van jullie menselijke besef en de MENSheid is in het stadium van bewust wisselwerken met onze Galactische handtekeningen en wezen/bestaan, dit op een zeer diep niveau van jullie EIGEN wezen/bestaan in het hart, maar mogen alsook ervaren worden in een externe vorm in jullie werkelijkheid als een reflectie van jullie eigen Jij. Wij weerspiegelen jullie aangezien wij jullie ZIJN in een toekomstige tijdlijn zoals jullie het mogen noemen, en nu dat deze tijdlijnen en Dimensies actief als één her-vermengen, iets dat jullie nu zeer levendig kunnen voelen en ervaren, zullen wij jullie niet langer in de toekomst representeren maar één met jullie worden in jullie eigen werkelijkheid van NU, hetgeen jullie in staat stelt dit meer op een bewuste en levendige manier tegelijkertijd te ervaren.

Prachtige vooruitzichten en ervaringen om naar uit te kijken, zouden jullie het daar niet mee eens willen zijn? Wij zijn zeer gelukkig om hier samen met jullie te zijn in deze tijd, terwijl wij hier zijn om jullie te helpen en om jullie deze boodschappen van hoop en Liefde te brengen, want jullie zijn inderdaad zeer Geliefd.

Wij zijn jullie Sterren Familie, de Pleiadianen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered http://awakeningtohigherlove.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com
http://lafontmeline.wordpress.com