Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 20 januari 2014

De Arcturiaanse Groep " Weet dat Jouw Energiegebied Luider dan Woorden Spreekt" 18 Januari 2014

De Arcturiaanse Groep
" Weet dat Jouw Energiegebied Luider dan Woorden Spreekt"
18 Januari 2014 / Marilyn Rafaelle

Wij van de Arcturiaanse Groep zeggen tegen jullie allemaal, dat wij licht voort zien gutsen op de Aarde in immer toenemende overvloed. Jullie verschuiven wereldenergieën door jullie nieuwe besef van wat Liefde werkelijk betekend. Gedurende eonen, hield de mensheid zich vast aan zeer nauwe concepten met betrekking tot Liefde, gelovend het ofwel een romantische emotie tussen twee mensen te zijn, of een familieband. Liefde gaat door met groots onjuist begrepen te worden omdat boeken, films, de media en de maatschappij zelf nog steeds deze nauwe definities promoten welke dan geaccepteerd worden door velen die kiezen om niet voor zichzelf te denken …diegenen die voor een te lange tijd anderen toegestaan hebben om hen te vertellen wat te doen, te denken en te geloven.

Liefde is de activiteit van een tot stand gebracht bewustzijn van Eenheid en wij zijn ons ervan bewust dat wij dit vele keren gezegd hebben, maar het is de fundering van de evolutie en moet uitgebreid en geïncorporeerd worden via gedachten en door oefening in ieder bewustzijn met het oog op de ontwikkeling van het individu en de wereld.

Liefde is alles dat er is, omdat het Goddelijke Bewustzijn alles is dat er is. Binnenin deze ENE stroomt elk Goddelijk Idee voort in oneindige gestalte en variëteit … maar altijd in en van de Ene. Liefde, zoals begrepen en ervaren binnenin het beperkte besef van het derde dimensionale geloofsysteem, is onbegrepen en beperkt van geest geraakt hetgeen gedefinieerd wordt binnenin de concepten van dualiteit en afscheiding.

Velen zijn zich onbewust dat hun ingeboren liefde voor de natuur en anderen een tot stand gebrachte staat van bewustzijn is vanuit andere levens. Velen zijn geëvolueerde wezens die gekozen hebben om hier te zijn om eenvoudig meer Licht aan deze belangrijke tijd op de Aarde toe te voegen of om wat voor driedimensionale lessen dan ook te voltooien. Wij spreken over diegenen die stil of roemrijke levens leven die een gevoel en Eensgezindheid reflecteren in iedere actie van het dagelijkse leven ongeacht van wat de populaire maatschappelijke positie mag zijn. Dit maakt van iedere actie een heilige en liefdevolle actie. Dit is waarom je koos om te evolueren binnenin een systeem van dualiteit en afscheiding, aldus je kon evolueren via ervaring in/naar dit besef en het leven ondanks externe verschijningsvormen.

Liefde betekend NOOIT het zijn van wie dan ook diens deurmat of het zijn van een in staat steller. Wij hebben dit eerder gezegd, maar het moet herhaald worden omdat "het zijn van een liefdevol persoon" groots onjuist begrepen werd door vele geachte zielen die geloven dat liefde betekend een ander toe te staan om hen te gebruiken of te manipuleren. Deze situaties zijn vaak karmisch van aard en manifesteren (door keuze voor de geboorte) voor de groei van beide individuen die nu gereed zijn om voor eens en voor altijd eraan voorbij te bewegen. Op het één of andere punt door geleefde levens in de dichte energieën van de dualiteit en afscheiding heen, gaven "deurmatten" hun macht weg, velen ervoeren gedood of gestraft te worden voor het zich uitspreken, en hun cellulaire geheugen herinnerd zich dat … op een bewust niveau, zijn zij ertoe gekomen te geloven dat dit is wie zij zijn. Levenslessen zullen manifesteren die kansen aanbieden voor deze individuen om hun ingeboren macht opnieuw op te eisen. Sommige persoonlijkheden zullen nog steeds resoneren met voorbije levensenergieën en een cellulair geheugen van macht en overheersing hetgeen in hun levens en houdingen gereflecteerd wordt. Beide moeten en leren om zich op hogere manieren te verhouden.

Weet dat jouw energiegebied luider dan woorden spreekt. Dit is hoe "overheersers/pestkoppen" werken. Bepaalde individuen worden aangetrokken naar een onbewuste reactie op de energie van anderen die uitstraalt, "Ik ben onwaardig, Ik ben minder dan, Ik ben stom, lelijk, of niet beminnelijk," en de overheerser/pestkop handelt daarop. Het antwoord op dit probleem ligt niet in meer voorschriften, maar in het liefdevol helpen van de "slachtoffers" om hun macht opnieuw op te eisen door van zichzelf te houden en zichzelf in ere te houden.

Bekrachtiging betekend het leren van jouw waarheid te spreken … liefdevol maar stevig. Woorden gesproken met een energie van kwaadheid of oordeel verduidelijken een situatie niet maar laten het eenvoudig doorgaan. Echter, deze zelfde woorden uitgesproken met een erkenning van de ander diens echte identiteit (zelfs als zij zeer ver af zijn van het zelf te weten) en met de intentie om het grotere goed voor alle betrokkenen te dienen, zullen zij een andere en hogere energie dragen. Waarheid op dit hogere niveau spreken, zal andere resultaten hebben. Zelfs wanneer de ander de gesproken woorden niet accepteert in het licht waarin zij gegeven werden of kwaad wordt, zal de spreker geen reactie voelen. Dit komt omdat een energiegebied dat gevuld is met licht niets in zich heeft waaraan de zwaardere dichte energie zich kan hechten. Als of wanneer je iets ferm tegen iemand anders moet zeggen hetgeen hij/zij niet mag willen horen, probeer het te doen wanneer je gecentreerd en niet in een emotionele reactieve staat bent. Zelfs een seconde te nemen om tegen jezelf te zeggen, "opgeruimd/klaar" zal helpen. Als je kunt, oefen het tijd nemen om te mediteren, na te denken, en om begeleiding te vragen voorafgaand aan het spreken, en zeer belangrijk ben ZEER OPRECHT/EERLIJK met jezelf met betrekking tot wat voor concepten dan ook welke jijzelf vast mag houden over de situatie.

Het is vaak meer liefdevol om een ander eenvoudig te laten leven met wat zij voor zichzelf gecreëerd hebben, want de situatie mag hun levensles zijn en het zou niet liefdevol zijn om tussenbeide te komen. Sta stil als een waarnemer met jouw hand gereed om hun hand vast te pakken wanneer zij gereed zijn, maar sta hen toe om als eerste naar de jouwe uit te reiken.

Liefde is de energie dat al het leven verbindt of het nu mens, dier of plant is. Al het leven is in en van het Ene leven en diegenen die ten onrechte van zichzelf geloven sterk en machtig te zijn omdat zij andere levende dingen kunnen en zullen doden, zijn nog steeds zeer onontwikkeld en volledig ondergedompeld in de energie van de dualiteit en afscheiding. Dieren evolueren, en komen weer terug net zoals mensen dat doen en voegen veel kleur en vreugde en genezing aan de wereld toe … zij zijn geen levensloze objecten om gemanipuleerd te worden door diegenen die onwetend van de waarheid zijn.

Omdat er nog steeds zovelen in posities van macht zijn die nu nog niet het principe van Eenheid/Eensgezindheid begrijpen, zijn vele regels op hun plaats en reflecteren deze onontwikkelde staten van bewustzijn. Gehoorzaam de regels en doe het op manieren die jouw meer geëvolueerde begrip reflecteert … kijk altijd dieper en zie het grotere plaatje, want echte regels komen van binnenuit en worden altijd geregeerd door liefde.

Velen denken alleen aan Lichtwerkers als zijnde diegenen die channelen, onderwijzen, of nieuwe tijdperk boeken schrijven enzovoorts. Een Lichtwerker is iedere persoon die leeft vanuit een bewustzijn van liefde. Het is de persoon die geeft om verdwaalde of misbruikte dieren, de persoon die met een glimlach de deur voor jou openhoudt, de verkoper die tijd met jou doorbrengt om te helpen vinden wat juist voor jou is en niet slechts probeert om "iets te verkopen". Een Lichtwerker brengt het licht van Eenheid/Eensgezindheid naar iedere op zichzelf staande activiteit van het leven ongeacht van hoe alledaags het ook gecategoriseerd mag worden. Concepten die het "heilige" afscheiden van het "wereldlijke" zijn in en van verouderde religieuze leringen.

De vreemdeling die Licht in een glimlach laat stromen is net zozeer een Lichtwerker als degenen op een lezing houdend circuit dat verlossing en verlichting onderwijst. Beide doen het werk. Sommigen kiezen voorafgaand aan de geboorte om leraren te zijn in deze levensspanne omdat zij wisten dat dit was hoe zij het beste van dienst konden zijn, anderen kozen om stille opzichters en uitstralers van Licht te zijn. Beide zijn net zo belangrijk.

Geloof nooit dat je niets hebt om bij te dragen, want iedere op zichzelf staande actie van jouw dag wordt heilig wanneer het gedaan is in het besef van de waarheid. Iedere gedachte en handeling voort gestuurd in een spirit van Eenheid/Eensgezindheid voegt toe aan de verlichting van de gehele planeet. Dit is wat er nu gebeurd en jullie doen het. Elk en iedereen van jullie, zijnde een individuele expressie van het goddelijke, bezit een uniek stukje van de reusachtige jigsaw puzzel welke de Aarde en Haar bewoners is.

Deze boodschap gaat over het leren om jullie zelf lief te hebben en in ere te houden als de spirituele wezens die jullie zijn, dierbaren. Te velen zijn ertoe gekomen te geloven dat hun leven verspilt werd omdat zij doen wat beschouwd mag worden gewoontjes te zijn … gewone activiteiten gedaan op gewone manieren in alledaagse banen ondertussen gewone levens levend. Vaak leven individuen in het verleden tegen zichzelf zeggend, "Als ik toch alleen dit maar gedaan had, of dat." Weet, weet echt, dat iedereen een voor-de-geboorte plan heeft door ieder individu op z'n plaats gezet om wat voor lessen dan ook die nodig zijn te leren … waarvan één de waarheid is van wie en wat je bent. Vanuit dit nieuwe gezichtspunt lijkt het leven niet langer gewoon meer … dit zeer menselijke concept zal uit jullie bewustzijn vandaan ontbinden omdat alles nu bezield geworden is met een nieuw en hoger besef hetgeen zichzelf dan naar buiten toe zal manifesteren in immer nieuwe en hogere vormen.

Zonder er gedachte aan te geven, ben jij de energie die jouw gehele woning of kantoor mag veranderen terwijl je niets specifieks doet behalve zijn … doen wat aan jou gegeven werd om te doen, ondertussen gecentreerd en ontwaakt zijn. Het Licht van jouw energiegebied zal een effect op allen rondom jou heen hebben … het mag diegenen verheffen die er ontvankelijk voor zijn of kwaadheid naar buiten brengen in sommigen die zich bedreigd mogen voelen. Dit is niet jouw zorg, je leeft, beweegt en hebt eenvoudig in Waarheid jouw bestaan.

Iedereen is belangrijk en noodzakelijk voor de evolutie van de mensheid. Het is het waarom je hier op Aarde in deze tijd bent. Dit is jouw werk en kan gedaan worden waar het ook is dat jij jezelf gewaarwordt. Volg en vertrouw jouw intuïtie, NOOIT gelovend dat wie jij bent of wat je doet onbelangrijk is. De allerkleinste handeling gedaan in liefde heeft een diepgaand effect op het veranderen van de energie van de wereld.

Jouw taak is om vanuit dat hoogste niveau van waarheid te leven dat je kent en om eenvoudig te doen wat het ook is dat aan jou gegeven wordt om iedere dag te doen. Heb plezier … heb dromen … wees creatief … ben dankbaar… Als je leert om iedere dag op deze manier te leven, zal meer waarheid gegeven worden en het zal in altijd verdiepende stromingen van kennis en begrip gegeven worden. Dit is evolutie. Dit is afstuderen, dierbaren.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep. 1/18/14