Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 26 januari 2014

Heavenletter #4811 Jij Komt te Voorschijn uit de Mist / 26 januari 2014

Jij Komt te Voorschijn uit de Mist
Zondag 26 januari 2014

God zei:

Jij groeide op terwijl je leerde oordelen. Jou werd geleerd dat dit goed is en dat slecht. Je leerde ook dat jij goed en slecht was. Wat een ding om te leren op zo’n jonge leeftijd. Je was goed als je lachte en slecht als je huilde. Daarnaast ontving je misschien gemengde boodschappen. Het was goed om stil te zijn en soms niet. Het was goed om je mond open te doen en soms niet.

Jou werd geleerd niet naar je hart te luisteren. Jou werd geleerd te onderdrukken. In de modder spelen was niet goed. In zand spelen was toelaatbaar, allemaal om iets dat vies genoemd werd en iets anders dat schoon werd genoemd.

Jou werd gezegd altijd de waarheid te spreken en je leerde een behoefte om jezelf te beschermen door een leugen te vertellen.

En toch groeide je vaak op zonder jezelf vertrouwd te maken met wat je leerde. Jij bent misschien de laatste om dat te weten. Wat jij leerde en wie jij werkelijk bent zijn twee verschillende dingen.

Je was altijd goed. Onschuld werd niet echt als goed beschouwd. Er was zoveel wat je moest weten en zoveel wat jou geleerd moest worden, zei de wereld. En dus werd je misleid.

En toch, je groeide op en je leerde wat van de Waarheid. Jouw ziel kan niet ontkend worden, geliefden, Je bent helemaal oké ondanks alles wat je misschien gelooft.

Ongeacht wat jou geleerd is, jij bent jij. Jij bent zoals Ik jou gemaakt heb. En de tijd komt dat de nagemaakte jij, het gefingeerde beeld van jou, de verkeerde voorstelling van jou, verdwijnt. Dit is wanneer je te voorschijn komt zoals je bent, de jij zoals je altijd bedoeld werd te zijn.

Niet langer moet je het puin van het verleden dragen. Je bent nu jouw eigen keuze. Dus kies. Laat jouw veronderstelde verleden los en ga verder naar de eenvoudige onvervalste jij. Dit is voortuitgang, niet achteruitgang. Of als het regressie zou zijn, dan is het terugvallen naar het heden, geliefden, en je zult weten wie je bent. Je bent Complete Heelheid.

Wat hebben edicten en etiketten met jou van doen? Niet meer. Jij komt te voorschijn uit de mist en je bent Zuiver Ziel. De Zuivere Ziel van jou komt te voorschijn uit de modder waarin je misschien niet mocht spelen. Je wilde toch zo graag goedkeuring.

Ik keurde jou goed op het moment dat Ik een gedachte over jou had. In het leven werd jou misschien de Waarheid van jou onthouden zodat je haar opnieuw kon zien, zodat jij jezelf zou kunnen leren kennen en verder gaan dan het omgewerkte dat over jou werd uitgegoten. Jouw Ware Zelf komt naar boven uit de wateren van liefde. Er komt een open plek in het bos. Jij stijgt uit de wateren van het leven naar het Hoge Wezen dat je altijd was en waar je niet van wist. Hoe dan ook, je hebt misschien vage roerselen van een Hoger Bewustzijn gehad. Je borg ze weg, brave jongen of braaf meisje zoals je getraind werd te zijn. Je was niet een wild schepsel dat met vermaning getraind moest worden. Alles wat je doen moest was rolmodellen volgen. Je werd getraind. Liefde stond op een laag pitje. Resultaten werden verheerlijkt. De Waarheid werd gebagatelliseerd.

En dit was het verhaal dat je las, en dit was het verhaal dat je leefde, en dit was het verhaal waar je in meeging tot op een dag de Waarheid bij jou begint te dagen.

Je kunt de Waarheid niet eeuwig uitstellen. De Waarheid is goed. De Waarheid is altijd wat jij wilde, en je had er niet altijd toegang toe. Je bent misschien tot Mij gedwongen, misschien contractueel tot Mij verplicht, wat niet bepaald hetzelfde is als naar Mij toekomen. Toch weet je nu in Wiens armen je bent. Toch weet je nu dat je bij Mij verblijft. Nu weet je dat Ik in jouw hart opsta en de dag begin. Wat anders is er, geliefden, dan jullie en Ik, altijd trouw aan de Eenheid van Liefde?

Vertaald Luus

http://heavenletters.org