Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 23 januari 2014

Boodschap en meditatie van Aartsengel Michael 22 januari 2014 / Rita Pulmans

Boodschap en meditatie van Aartsengel Michael
22 januari 2014 / Rita Pulmans

Geliefde Aartsengel Michael,
R: Ik wilde graag aan u vragen of u mij kunt ingeven hoe en wat ik kan doen om mensen die ziek zijn, pijn hebben en om genezing vragen te ondersteunen in hun ziekteproces.
Wat kunnen we doen om hen te ondersteunen?
Ikzelf dacht aan gemeenschappelijke meditatie.
Kunt u hier ook een mooi gebed aan ons doorgeven?
Ik dank u. 
AEM: Geliefde ziel, lieverd, wat mooi dit initiatief, daar houden we van!
Oké, laat Mij beginnen met te zeggen dat jullie lieverds, alles maar dan ook alles wat jullie meemaken op Aarde, dat jullie dit alles hebben gecreëerd. Dat jullie hiervoor gekozen hebben om op één of andere manier een taak te vervullen, of aan te nemen. Wat dit is en hoe deze uitwerkt is voor ieder verschillend.

Daarom geliefde zielen, kunnen jullie en zullen jullie niet oordelen over de ander, ook niet wat het een ziekteproces aangaat. Want geliefde harten, jullie oordelen toch ook niet over Jezus die zulke pijnen doorstond?
Oké, ik voel dat jullie het begrepen hebben.
Ik diende dit eerst even "op te klaren" daar sommigen onder jullie hier toch met vragen omtrent en rondom zaten. (Hij glimlacht even).
Wat de meditatie betreft geliefde mijn geliefde kanaal, dit is zeker mooi. Het zal een mooie energie verspreiden die jullie de gelegenheid geeft om ondersteuning te bieden.
Vergeet ook jullie Zelven niet geliefde zielen, in deze cirkel van heling te plaatsen, want deze is niet alleen voor de geliefde medemens waarvoor je deze meditatie doet, maar voor jullie allen. Jullie allen zijn in en met elkaar verbonden, en dit betekent dat jullie daarom deze aandrang tot gebed en hulp voelen, begrijpen jullie?
Geliefde zielen jullie zijn ons zo genadig en wat bedoel ik Aartsengel Michael hier mee te zeggen, dat jullie heel en heel dikwijls reeds door ons, de Goddelijke Wereld, (op jullie aanvraag) geheeld en genezen worden.
Dit is ook onze taak, om jullie bij te staan in dit proces.
Doch laat mij aartsengel Michael jullie zeggen lieverds, dat nu een tijd aanbreekt van Zelfheling.
De tijd van afwachten op hulp geraakt stilletjes aan op zijn eind.
Jullie kunnen en zullen naar de toekomst toe, het zelf gaan doen.
Jullie zullen zelf je heelmeester zijn.
Alles wat jullie zelf kunnen zal hierin aangewakkerd worden, zodat jullie naar binnen gaan en ontdekken welke krachten er verborgen liggen in jullie Heilige Hart.
Geliefde zielen, ik Aartsengel Michael schenk jullie deze meditatie ter heling van jullie allen.
Je mag nu eerst dit gebed uitspreken: 
Audio en Tekst
22 Januari 2014 / Rita Pulmans
Ingesproken door Kees Post
Ik Ben die ik Ben.
Heel en Gezond.
Liefdevol, Machtig en Krachtig.
Moedig en Begripvol.
Ik Ben die Ik Ben.
Een krachtig persoon, die zijn/haar taken in vreugde vervult.
Ik heb Nu de gelegenheid om mijn zelfhelend vermogen aan te boren voor nu en in de toekomst. 
Ik gebruik vanuit mijn Goddelijke Zijn mijn helend vermogen, dit steeds voor het hoogste goed van alles en iedereen.
Mijn gaven beperken zich niet enkel tot mijzelf, maar breiden zich uit naar elk levend wezen dat hulp vraagt en nodig heeft (dit nog tot men het zelf kan, zegt Hij).
Ik Ben die Ik Ben. 

Leg nu je intentie aan onze Goddelijke voeten ....... (spreek uit in woord of gedachten voor wie of wat je deze meditatie doet).
Ga nu rustig zitten, met rechte rug, beide voeten op de grond.
Relax, ontspan je....
Adem een paar keer diep in en sluit je ogen .......

Doe je eigen vorm van meditatie, dit niet langer dan 5 minuten, of volg nu deze meditatie ...... 
Zie hoe je verbonden bent met het Kristallen Hart van Vader/Moeder God.
Het Helende Witte Intense GodsLicht van Vader/Moeder God daalt neer via jouw Kruinchakra.
Ga nu met je aandacht naar je centrum van je Heilige Hart. Zie en voel hoe de warmte en de liefde van het Licht jou overstroomt, instroomt in, en vanuit je Heilige Centrum, in en naar je lichaam toe ...... voel ......
Wij vragen nu Aartsengel Rafael om zich bij ons te voegen ........ Welkom geliefde engel!
Zie het wonderbaarlijke heldergroene Licht (met lichtblauwe ondertoon) de kamer waarin jij je bevindt opvullen.
Zie nu hoe dit prachtige stralende Licht jou penetreert, indringt ...... laat toe .....
We vragen Meester St.Germain nu om aanwezig te zijn ........ Welkom geliefde Meester!
Zie het helende warme groene Licht, vermengd met het violette reinigende Vuur (Licht) van St Germain, nu uitstralen naar buiten toe.
Wij vragen onze geliefde Goddelijke Moeder, om hier en nu aanwezig te zijn, dit voor hulp en genezing voor onze geliefde ....... (noem innerlijk de naam van de persoon) en ook om heling voor onszelf.
Ga naar binnen.....en zie hoe de Grote Kosmische Moeder omgeven door een intens Gouden Licht de ruimte betreedt. 
Wij heten U welkom Oh Grote Kosmische Moeder! Zie nu hoe het helende groene licht van Aartsengel Rafael, dat vermengd is met het Violette Vuur van St. Germain, zich nu richt naar de Goddelijke Moeder toe.
Even wordt er gewacht op het ja-woord, en de Goddelijke Moeder knikt met haar hoofd. En plotseling stralen haar Gouden intens Krachtige Stralen richting Groene Straal en Violette Licht. Deze worden geabsorbeerd in EEN bundel van intens Krachtig Helend, Zuiverend en Verzachtend Licht.
Zie hoe deze intens Krachtige Straal zich richt, eerst rondom jullie en vervolgens in jullie ...... Sta toe ..... ontspan .......
Laat dit Licht voor 5 minuten je indringen (mag ook langer of korter, blijf voelen wat kan voor jou).
Zie dan hoe dit Licht weer naar buiten schiet vanuit je hartcentrum, als vurige helende stralen, vlammen, en zich richt naar diegene waarvoor je mediteert (vraag wel even eerst vooraf aan de betreffende persoon of dit goed is, en of hij of zij meedoet aan deze meditatie; deze meditatie kan ook evt. (enkel) voor jou zelf dienen).
Deze straal wordt automatisch gericht naar de persoon in kwestie, daar hoef jij niets voor te doen, het is voldoende dat je, voor je deze meditatie begint, de intentie aan ons voorlegt. Ontspan ......
Hoelang deze "straling" nodig is zal verschillend zijn voor iedere persoon, jij zult voelen wanneer dit stopt ......... (voor elke persoon in kwestie zal deze straling door ons aangepast zijn naargelang wat er nodig is. Wij richten ook de straal op wat er geheeld dient te worden).
Wanneer dit goed voelt als genoeg, dan blijf je nog een tijdje in je Heilige Hartcentrum ...... ontspan. Kom terug in het hier en het nu. Beweeg wat met je voeten en open je ogen.
Wij danken nu de Goddelijke Wezens die hier aanwezig waren en deze meditatie mogelijk maakten vanuit onze diepe vreugde.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken, ik dank u voor deze aanvraag. 

© Channeling van Rita Pulmans 
Aan deze tekst mag niets veranderd en of bijgevoegd worden. 
Bij overname dient de gehele tekst worden weergegeven, inclusief deze tekst.