Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 31 januari 2014

Ascentie nieuws Februari 31 januari 2014 / Fran Tielemans

Ascentie nieuws Februari
door Fran Tielemans
31 januari 2014

De 8-energie van januari

De 8-energie van januari zorgde ervoor dat we de voorbije weken vooral bezig zijn geweest met het zoeken naar en creëren van balans, op alle vlakken. Voor zij die de afgelopen maanden fysiek over hun grenzen zijn gegaan, betekende dat vooral fysieke hercalibrering en recuperatie. Voor anderen was het vooral een proces van heraflijning en balancering van gedachten, overtuigingen, intenties en met af en toe plots opduikende emoties die losgelaten dienden te worden. Voor de meesten onder ons was het waarschijnlijk een mix van beide.

Een golf van zonnevlammen vuurt verandering aan

De maand begon en eindigde met een golf van zonnevlammen (sinds afgelopen maandag 27/1 is de energie heel heftig), die zich zoals altijd twee keer laten voelen: op het moment dat ze op de zon ontstaan, en op het moment dat de energie indaalt doorheen onze chakra's, en het is vooral het laatste wat ascensiesymptomen veroorzaakt.

Intense dromen, lange diepe of verstoorde slaap, hitte en intense koude , het passeerde allemaal de revue, samen met een gevoel van elektrische stroom doorheen het fysieke en subtiele lichaam: gelukkig is dit alles maar tijdelijk, en kunnen we tussenin wat herademen en tot rust komen. 

Het is één langgerekte onafgebroken golfbeweging van spanning en ontspanning. De soms heftige zonnegolven blijven nog even de veranderingen in onszelf en rondom ons oppoken.

Ze veroorzaken niet alleen last, ze verschaffen ons net dat vuur dat nodig is voor het in gang zetten van nieuwe processen, verdere schoonmaak, het formuleren van nieuwe of meer afgelijnde intenties, en het in een ander licht zien van onze werkelijkheid.

Vuur vraagt water om balans te houden, dus voorzie voldoende water – in al zijn vormen.

Februari: afwerking van thema's van het laatste kwartaal van 2013

Februari draagt een 9-vibratie, dus het proces van afwerking dat zich al inzette in september 2013 wordt voltooid – wat betreft de 'thema's' die sinds dan veel aandacht vroegen in je leven.

In september begint de volgende afwerkingscyclus, die beëindigd wordt eind november. Van maart tot augustus bouwen we vooral op.

Februari is een maand van synthese, van dingen een plaats geven en verder gaan, van loslaten van gehechtheden, en van verdere integratie van alle binnen gestroomde informatie/energie.

Prima passend ook in het kader van al die retrogrades die momenteel werkzaam zijn.

De 9-vibratie: loslaten van gehechtheden

De 9 stimuleert ons om te ontdekken waar we nog niet in onze eigen autoriteit staan, waar we afhankelijk zijn van anderen, waar onze grenzen liggen en welke gehechtheden ons belemmeren om onze weg als vrij mens verder te gaan.

We kunnen onszelf de vraag stellen waaraan of aan wie we ons nog vastklampen – een plaats, een situatie, een relatie, bepaalde overtuigingen, een groep, een job, materiële zaken enz...

We kunnen in onszelf gaan kijken om te zien waarom we ons net daaraan vastklampen, en of we bereid zijn of in staat zijn dit los te laten.

Het vasthouden van al die dingen – die niet nodig zijn op onze weg - slorpt enorm veel (meestal onbewuste) energie op, die we beter kunnen besteden aan het in onszelf gaan opvullen van alle leemten die we wilden opvullen met dingen uit onze buitenwereld.

Gekaderd in de context van 2014 – een 7-jaar - geeft dit aan dat ieder van ons zeker in deze periode maximaal gebaat is bij alle mogelijke vormen van spiritueel werk, waarin men zichzelf uitbreidt, voedt en leert lief te hebben.

Wat kan en wil ik delen?

De 9 zet ons ook aan om te delen.

Het is een aardse illusie om te denken dat we dingen 'bezitten'. In werkelijkheid 'lenen' we al het materiële van het Universum. Als we de illusie loslaten dat iets (of iemand) van ons is, is het veel makkelijker om vrijelijk te delen, of het nu gaat om iets tastbaars, om verworven wijsheid, informatie of wat dan ook.

Een goede vraag om onszelf deze maand te stellen is dan ook: 'Wat heb ik te delen? Wat wil ik delen?'

Wanneer je deze vraag stelt in stille meditatie, en je Beschermengel vraagt om je te inspireren, zou je verbaasd kunnen van het rijke potentieel dat je draagt en dat je bént, dat dat volop bloeit en bloesemt in jezelf.

Die dingen die jij niet goed genoeg acht om ze te delen met anderen, kunnen net dié dingen zijn die iemand anders nodig heeft op dat moment, of dat nu woorden van bemoediging zijn, of een liefdevolle blik, of nuttige informatie, of materiële dingen.

Een onderstroom van vernieuwing en verandering

Er is sinds het begin van 2014 duidelijk een sterke onderstroom te merken van vernieuwing en verandering.

Hoe gevoeliger je jezelf toestaat te zijn in je subtiele lichamen, hoe meer je dit merkt, hoe meer je deze stroom doorheen jezelf voelt vloeien, of liever – bruisen (op sommige dagen dan toch :)).

Veel mensen rondom ons nemen levens-veranderende beslissingen.

Vele dingen veranderen nu heel snel van vorm. Vele dingen verdwijnen uit ons zicht, terwijl andere dingen plots open flitsen vlak voor ons, en we ons afvragen waarom we dat voordien niet zagen.

We worden voortdurend aangezet tot het opgeven van onze oude rollen, oude visies, oude doelen, oude verbindingen, zodat we ruimte creëren voor vernieuwing.

Downloaden, decoderen en integreren

Naarmate we al die oude, verkalkte en steriele energie loslaten, stroomt er onmiddellijk een lading nieuwe informatie, inzichten en energieën binnen.

De pijnappelklier ontvangt al dat licht, stuurt het naar de hypofyse, waar het gedecodeerd wordt, en dan gaan we het integreren in ons dagelijkse bewustzijn.

Het volledig indalen van deze ladingen heeft tijd en rust nodig, opdat we het allemaal een plaats kunnen geven, het volledig kunnen integreren in onze persoonlijkheid en het ook kunnen gebruiken voor het neerzetten van vernieuwingen. (dit laatste zal vooral van toepassing zijn vanaf maart, vooral na de equinox).

De mate waarin men als mens al dit licht download en integreert, hangt grotendeels af van ons Hoger Zelf, onze zielskwaliteiten, zielsprofiel en zieledoelen – we hebben daar vanuit onze persoonlijkheid geen vat op, ook al willen we dat vanuit ons ego-denken graag geloven.

Dat kan weerstand opwekken bij elke grote lichtgolf, en grote angst. Angst naar verandering, angst doordat we beseffen dat we op een bepaald moment onze conclusies zullen moeten trekken, beslissingen zullen moeten nemen, en alle aspecten van ons leven zullen moeten gaan aanpassen, omdat het oude niet langer leefbaar is.

Downloaden bemoeilijken of vergemakkelijken?

We kunnen dit proces bemoeilijken door de weerstand naar dit proces niet te laten wegdrijven, maar te blijven koesteren, door te blijven hangen in die angsten , en door te vluchten in een drukke agenda. We kunnen dit proces vergemakkelijken, door het licht in ons dagelijkse leven te integreren, d.w.z.: te aarden.

Dit kunnen we bevorderen door dagelijks tijd te maken voor rust en stilte, voor innerlijk werk, voor meditatie, voor het luisteren naar onze innerlijke stem.

Dit kunnen we ook doen door het dieper gaan inzien van de mechanismen die liggen onder het hele aardingsproces (een aspect van deze nieuwe ascensiefase, dat de laatste weken haast in alle (geïntegreerde) spirituele artikels en boodschappen terug te vinden was), maar natuurlijk ook door dagelijks voldoende aardende en gewone dagelijkse bezigheden te voorzien, zodat balans behouden blijft.

Je spiritueel werk neerzetten en delen

Dit kan velen in periodes zoals deze het gevoel geven dat we maar aan de slag blijven – wat ook zo is – maar hey – daarvoor zijn we hier dan ook.

Net zoals het iemands hoogste kwaliteit kan zijn om CEO te zijn van een groot bedrijf, of om goed brood te bakken, of om prachtige muziek te maken, of om iemands lichaam te helpen bij zijn herstel, zo is transformeren en innerlijk werk en anderen helpen hierbij net onze kwaliteit. En je kwaliteiten neerzetten brengt vreugde en blijheid.

Zelf vind ik het een enorme zegening en één van mijn grootste vormen van overvloed, dat ik zoveel facetten van spiritueel werk vanuit een innerlijke stroom kan neerzetten, en dat alle omstandigheden in mijn leven precies zo neergezet zijn dat dit net op deze manier mogelijk is voor mij, net zoals dat het geval is voor ieder van jullie.

Ieder heeft voor zichzelf net dié perfecte omstandigheden gecreëerd die het best passen bij de eigen specifieke taak/passie.

Als dat nog niet het geval is, dan is er dit jaar een enorm potentieel aan kansen om jezelf, die bepaalde aspecten en je leven heraf te lijnen, zodat je de veranderingen die je nodig hebt om te doen wat je vanuit je hart wil doen, neer kan gaan zetten.

Geduld gevraagd

Ook al is de verandering en vernieuwing aan het broeden in de onderstroom van ons gewone leven, toch hebben velen het gevoel niet vooruit te raken. Dit heeft te maken met het feit dat we ons in een afwerkingcyclus bevinden– vanaf maart zet een en ander zich in gang (10/1).

Wanneer we de numerologische en astrologische context zien van deze periode, en nog moeite hebben met het aanvaarden dat het soms traag vooruit gaat, kan je altijd Spirit vragen om je eigen vooruitgang en rode draad te helpen zien en voelen, zodat je gewoon geduld kan hebben en meer kan gaan leven in en tevreden zijn in het moment.

In dat NU- moment ligt ons grootste potentieel tot verlichting, tot spirituele groei. Tevreden zijn met je leven, met de kleinste onbeduidende aspecten ervan, met hartverwarmende contacten, met het (h)erkennen van de hand van Spirit in het miniemste facet van dit aardse leven, daarin ligt de sleutel tot ontplooiing en verruiming, tot aarding en thuiskomen, in onszelf en op aarde.

Moge je deze maand veel tevreden momenten ervaren!

Keep the faith

Fran