Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 31 januari 2014

Aartsengelen Michael en Rafael - De Straling der Liefde - + Meditaties - 31 Januari 2014 / Rita Pulmans

Aartsengelen Michael en Rafael
Jullie Buigen Nu als het ware Jullie Negatieve Straling om naar Positieve Straling;
De Straling der Liefde
31 Januari 2014 / Rita Pulmans


Rita: Ik plaats eerst even dit citaat in verband de vraag die ik aan Aartsengel Michael stel.
Citaat uit: Een Uur met een Engel van Steve Beckow, Zie link: http://wakkeremensen.blogspot.nl/2013/09/een-uur-met-een-engel-2-september-2013.html
Steve Beckow:  Dank u wel. Laat mij snel twee vragen stellen van een luisteraar die ik beloofd had te zullen vragen, en dan keren wij terug naar deze discussie. Deze luisteraar woont op Maui, en hij zegt, "Wij krijgen heel veel serieuze rapporten over de ernst van de gelekte straling in de oceaan vanuit Fukushima dat nu diens weg naar hier gemaakt heeft. Ik voel dat ons niet de gehele waarheid verteld wordt". Hij zegt dat er tests geweest zijn op de tonijn die hoge niveaus aan straling laten zien en grafieken van NOAA tonen de verspreiding van de straling aan. Zijn deze tests en andere rapporten ontworpen om de mensen in de angst te plaatsen? Hoe is de situatie met de vermeende Fukushima straling?

Nu, ik heb hem al verteld dat Hatton gezegd heeft, bijvoorbeeld, dat agentschappen zoals NOAA niet de gehele waarheid vertellen, en dat de galactics de straling opruimen. (5) Maar zou u hem ook gerust kunnen stellen, alstublieft?
Aartsengel Michael:  Ik zal verheugd zijn om hem gerust te stellen. NOAA. Ja, de omvang van de straling is niet werkelijk, compleet, volledig bekend gemaakt. En het is niet iets waar wij alarmen voor uitgestuurd hebben omdat het opgeruimd en getransmuteerd wordt door jullie galactische en intergalactische broeders en zusters.
Dus, is er lekkage in de oceanen geweest? Ja. Is het van het niveau waar de mensen angstig voor zijn? Nee. Wordt het schoongemaakt door jullie sterrenvrienden? Ja. Zal het een lange termijn effect hebben? Nee, zeer zeker omdat Gaia dat niet zal gaan laten toestaan. Want zie, Gaia bezit de capaciteit om ook straling te transmuteren. Er is natuurlijke straling dat zich op vele verschillende plaatsen voordoet en in vele verschillende vormen. Het is een vraag van balans. Dus, er wordt voor gezorgd.
SB:  Dank u wel daarvoor.
Tot zover het citaat. 
Rita: Geliefde Aartsengel Michael, grote engel van bescherming, Geliefde Aartsengel Rafaël, grote engel van genezing, Ik wilde U graag vragen of u een boodschap en meditatie kunt geven op het volgende:
Namelijk de vraag is: Is het zo, zoals ik gelezen heb (zie bovenstaand citaat), dat de goddelijke wereld reeds heeft ingegrepen in de problemen aangaande Fukushima? Dat er wordt schoongemaakt door de sterrenvrienden, onze galactische broeders en zusters? Is het dan zo dat wij ons dan geen zorgen meer hierover hoeven te maken? Dat we niets moeten doen of ondernemen ter bescherming van onszelf en moeder aarde? Of zie ik dit verkeerd?
We leven nog steeds in 3D, binnen de invloeden althans van 3D toch?? Ik kan me niet echt goed voorstellen dat zoiets ons niet zal beïnvloeden, dat alle leven op Aarde hierdoor niet beïnvloed zal worden.
Oké, ik weet het, we mogen vertrouwen hebben, geloven in de goede wending van dit alles, dat alles goed komt ook, geloven dat we van jullie hulp krijgen. Dat onze Sterrenbroeders en zusters ook helpen, ik geloof dit echt wel. Maar ja, ik zeg "maar", daar ik vind dat het toch wel heel beangstigend is als je de berichten hierover leest, over de  nucleaire straling die er nog dagelijks vrijkomt in Fukushima.
Wat kunnen wij verder doen om de schade zoveel als mogelijk te beperken? Of te helpen neutraliseren? Wat kunnen wij doen om zo goed als mogelijk bij te dragen voor de heling van Moeder Aarde en onszelf. Hoe kunnen wij ook bijdragen voor de heling van alle levende wezens op Aarde?
Geliefde Aartsengel Michael, ik tracht deze vraag te stellen, niet vanuit angst maar vanuit liefde. Mocht er toch een "angstondertoon" inzitten, vergeef me dan deze menselijkheid. Maar ik voel me toch verplicht om deze vragen te stellen, echt waar! Daar er zovele mensen met diezelfde vragen hieromtrent zitten.
Graag uw objectieve antwoord (wat het altijd wel is) Ik dank u Lord!
Aartsengel Michael:
Geliefde ziel, hart van schoonheid, ik Aartsengel Michael ga je deze vragen beantwoorden vanuit de Goddelijke bron. Vanuit de Goddelijke Liefde dewelke Wij allen zijn. Zowel jullie geliefde kinderen van Vader/Moeder God als Wij de Engelen.
Wij lieverds hebben graag zulke vragen, daar er inderdaad zovelen zijn op dit cruciale moment die deze vragen beantwoord zouden willen zien.
Laat Mij Aartsengel Michael dit zeggen lieverds: Dat velen onder jullie het nog niet echt kunnen waarnemen en of voelen, dat Wij de Goddelijke Wereld, en de  Sterrenbroeders en Zusters, de Goddelijke Meesters en zovele andere Goddelijke Hemelwezens, uitermate hard aan het werk zijn.
Nu, op dit moment in niet aflatende ijver om de anders desastreuze gevolgen van deze niet "plaatsgrijpende ramp" te elimineren, te neutraliseren, te ontkrachten van de negatieve uitstralingen en om te buigen naar positieve straling.( R: niet plaatsgrijpende ramp, daar bedoeld Aartsengel Michael waarschijnlijk mee dat door de inzet van de goddelijke wereld en van onszelf, deze niet plaats zal gaan vinden.) Begrijp lieve harten of tracht dit tenminste aan te nemen, dat Wij jullie niet alleen laten en dat Wij de Goddelijke Wereld dit niet meer toelaten, zoals ik reeds voorheen gezegd heb.
Wij laten dit niet meer toe zoals het was in Atlantis, neen!
De Aarde heeft NU recht op Haar Ster.
Zij heeft nu het recht om als Ster verder te evolueren in het oneindige Universum, en dit is haar weg. Deze zal zij vervolgen.
Jullie zullen je misschien afvragen en wij dan?
Jullie geliefde zielen zijn nu ook bezig met de transformatie, jullie ster gaat ook meer en meer schitteren aan je eigen firmament. Ga na hoe jullie de laatste tijd zijn veranderd, niets is nog hetzelfde, en niets zal nog hetzelfde zijn.
Laat mij Aartsengel Michael dit zeggen geliefde vrienden, dat jullie nu als het ware je eigen negatieve straling ombuigen naar positieve straling, om alzo uit te stralen; "de juiste straling", de straling der Liefde.
Deze Liefdesstraling lieverds is veel groter dan elke dreiging van eender welke kernreactor. Jullie "reactor" is LIEFDE!! Jullie "reactor" werkt in LIEFDE, of zou dit althans mogen zijn/doen.
Kijk geliefde harten, dit is de sleutel tot elke nucleaire straling, dit is Liefde!!
Daarom lieverds sta 's morgens in liefde op.
Nuttig je voedsel in liefde (zegen het, draag het op aan God, en bedank Moeder Aarde).
Leef in liefde, leef je job/werk in liefde, leef je leven in liefde, praat in liefde, doe in liefde, denk in liefde, zo stralen jullie je liefde!
Dit is de straling die alles zal overwinnen, ALLES!
Dit is de Waarheid. 

Krachtige Laser van Intens Liefdesvuur Meditatie

Ik Aartsengel Michael zal de meditatie steeds begeleiden.
Maak je intentie voor deze meditatie......
Ga in een makkelijke houding zitten. Sluit je ogen en open je hart.
Ontspan.....
Ga nu naar binnen naar je liefdesbron, je Godskern.......
Ga vanuit je liefdesbron, je Heilige Hart naar je liefdesstraal, je vindt deze in je heilige Hartcentrum, en zie hoe machtig en krachtig deze liefdesstraal wel is.
Voel de straal met en door jullie Heilige Hart lieverds.....voel.......
Zie en voel hoe deze liefdesstraal via jullie intentie, zich nu vermeerdert in duizenden lichtjes, duizenden lichtstralen......die zich meer en meer opsplitsen, in vermenigvuldigende Liefdestrillingen.
(Dit Is de goede splitsing zegt Aartsengel Michael hierover, verwijzend naar de nucleaire splitsing.) Zie nu lieve harten hoe deze liefdesstraal in haar Almacht en Kracht, de nucleaire deeltjes doet verdwijnen, neutraliseren........neem waar.
Blijf intussen jullie liefdesstraal richten, als een Krachtige laser van intens Liefdesvuur.
Zie en voel en laat gebeuren.....
De nucleaire deeltjes worden geneutraliseerd door de LIEFDE ZELF!
Jullie zijn deze liefde geliefde harten, blijf voelen... Voel hoe deze Liefde je telkens overstroomt en uitstroomt als een warme, intens lichtende vloedgolf.
Blijf deze straal van Licht visualiseren, en dit is meer dan visualiseren, het is doen, het is behandelen en handelen.
Het is gebruik maken van de eigen Goddelijke Krachten.
En dit is de hoogste kracht in het Universum, dit is de Liefde!
Dit is wat jullie in werkelijkheid neerzetten, niet enkel visualiseren.
Maar neerzetten, bewerkstelligen, inbrengen.
Geloof dat dit zo is!
Ga verder met je prachtige werk.....blijf deze deeltjes stralen, straal..... liefde....... straal........ liefde........ en ga telkens naar je intentie, bv. ter heling van de nucleaire deeltjes in de zeeën, in Fukushima, in de opname reeds van deze nucleaire deeltjes dit in levende wezens zoals vissen, dolfijnen etc.
Dit geliefden is goed om te doen, weet dit! Geloof dit!
Daar jullie inderdaad het werk van de Goddelijke Wereld dienen te ondersteunen, daar jullie je mogen verdiepen en inleven in het behoud van jullie prachtige planeet en al wat erop leeft.
Zie nu hoe deze straal alles heeft vernieuwd, zie de prachtige en leefbare Aarde voor jullie en laat vreugde hierover in je hart toe.......neem waar.....
We komen terug, langzaam terug in het NU en In grote dankbaarheid sluiten we deze helingsmeditatie af.
Je komt nu terug in je aandacht.
Laat nog even de ogen dicht.......ontspan.... Blijf nog een tijdje in de stilte.....
Open nu je ogen, en beweeg met je handen en voeten.
En wees aanwezig in het NU.
Ik dank je geliefd kanaal voor je vraag.~
Jullie geliefden hebben zo ook (door de meditatie te doen) de intentie en het gevoel van hulp bieden (niet enkel alleen het gevoel) en jullie voegen het woord bij de daad, zodat jullie als mede-eigenaars der Aarde jullie verantwoordelijkheid op jullie nemen.
En daar gaat het nu juist om geliefden. Dit is wat zo belangrijk is.
"Oké," denken jullie ".., maar de Goddelijke Wereld is toch al aan de opruiming bezig?" Ja dus, en neen, denk zo niet! Jullie mogen ook je steentje bijdragen en zo de grote rotsblok doen kantelen naar de goede kant, begrijpen jullie lieverds?
Ik Aartsengel Michael zegen jullie, bescherm jullie, doen jullie mee ter bescherming van jezelf?
Ik geef nu het Goddelijk Woord aan mijn "confrater" zegt Hij glimlachend.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken tot een bewust volk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
R: Geliefde Aartsengel Rafael kun je voor ons een mooie meditatie geven ter genezing en bescherming van evt. nucleaire straling of deeltjes?
AER: Ik Aartsengel Rafael neem het even over van mijn "confrater", zegt Hij glimlachend met een diepe buiging.
R: Diepe buiging Aartsengel Rafael?
AER: Ja geliefd kind van de zon. Wij zijn in diepe buiging naar elkaar in zo een intense vreugde en verbinding dat wij dit als eer beschouwen dit te doen.
R: Oké zeg ik, maar Jullie de Aartsengelen zijn toch gelijkwaardig? Buigen jullie dan nog voor elkaar?
AER: Wij buigen voor elkaar in diepe verering naar het Godszijn in ons.
R: Ik begrijp het, zeg ik.
AER: Oké, zegt Hij, laten we over gaan tot de orde van de dag.
Jouw vraag is de volgende; een meditatie of contemplatie tegen schadelijke straling. (R: Contemplatie: Innerlijke ervaring van Gods aanwezigheid. ) Inderdaad geliefd kanaal, deze woorden hierboven beschreven zijn zeer nuttig hierbij.
Ik Aartsengel Rafael reik dit jullie aan, zodat je vraag beantwoord zal worden vanuit jullie eigen kunnen, geliefden van de zon, zodat jullie vraag, door jullie zelf als dusdanig ingevuld wordt, door dit te doen!
Je kunt dit intens groene helende Licht gebruiken om jullie voeding te zuiveren en te helen (nuttig liefst levende voeding, en daar bedoel ik Aartsengel Rafael niet de dieren mee). Je kunt dit Licht gebruiken ter heling van jezelf, je naasten en je geliefden, alsook voor Moeder Aarde.
Wees niet beschroomd om dit dagelijks te doen!
Ik Aartsengel Rafael reik dit jullie aan, zodat je vraag zal beantwoord worden vanuit jullie eigen Kunnen, geliefden van de zon zodat jullie vraag, door jullie zelf als dusdanig ingevuld wordt door dit te doen! 

Aartsengel Rafael's Genezings Meditatie

Maak je intentie tot heling.
Zet je in een gemakkelijke houding...
Sluit je ogen....
Ga in de stilte van je zijn.....
Maak het stil in en rondom je.....
Voel nu geliefde kinderen van de zon, eerst en vooral je Licht, je eigen Licht......
Voel en zie hoe dit Licht de aanwezigheid van God bevat.......
Zie hoe dit stralende Licht alles bevat....... zie dit voor je en voel..
Zie hoe dit ongelofelijk zegenende Licht alles nu zegent op jullie aardse pad.......
Zie hoe dit intens krachtige Licht een nog flauw schijnsel is van het Licht dat jullie in werkelijkheid zijn.
Zie het "grotere Licht" en voel hoe in dit Licht de aanwezigheid is van ALLES wat leeft. (van AL WAT IS) Kijk ernaar......voel.......
Laat dit intense Licht jullie indalen.....voel.....zie hoe dit Krachtige helende Licht jullie hartchakra's aanraakt en zich nu verbindt met jullie eigen Licht.....Voel ... en ga even in stilte om deze mooie aanblik te aanschouwen.
Voel de intense warmte van deze Goddelijke Helende Stralen je indringen en dans als het ware van vreugde bij dit mooie gevoel.....
Laat dit Licht, dit Krachtige intense Licht, je nu doordringen vanuit mijn krachtige helende energie.....voel hoe het Licht je doordringt.....
Zie hoe deze Lichtbundel van intens stralend Licht zich vermengt met mijn uitstralende Licht dat jullie waarnemen via mijn Hartchakra en (symbolische handen).
Laat toe dat dit licht je penetreert, instraalt en zie hoe het vervolgens zijn weg voortzet naar de op te lossen zaken, datgene waarvoor jij je intentie hebt gemaakt. Zie nu het Licht naar je intentie gaan.....
Zie vervolgens hoe dit licht je ook via je kruinchakra volledig indringt. Ingaat.....
Zie alles zo goed als mogelijk in detail, kijk naar je hoofd, je romp, je armen, je onderlichaam, je benen, zie hoe dit mooie helende licht in het diepste van je cellen binnengaat, in de kern van je cel en daar zich verankert.
Laat toe......
Ga in stilte en contempleer op dit Licht in de cellen van al je organen.... Zie hoe het helende licht in al je lichaamscellen binnen gaat, de cellen van je huid, je aders, je organen, je beenderen, je lymfeklieren etc......
Ga nu 10 minuten in stilte...... Laat het Licht het werk doen.........................................
Ga nu na deze 10 minuten van stilte naar jullie Heilige binnenste en laat deze straal inzinken als het ware......voel deze helende genezende straal zijn werking doen via jullie Hartchakra......Zij geneest in liefde jullie huidige verwondingen komende uit verkeerde gevoelens. Zij heelt jullie beklemmingen in je hart, in jullie emotionele hart geliefden.
Daar zit nog zoveel pijn in verborgen, geef het af aan de intense liefdesstraal, omarm deze intense helende liefdesstraal met jullie eigen hart geliefden, NU..... stel je open, ZIJ IS WELDADIG!....ontspan je.....ontvang.......
Geniet van haar liefdesvuur......geniet van deze verzachtende helende straal......
Geliefden deze meditatie kunnen jullie uitbreiden naar jullie intentie,...breidt eventueel uit.......jullie kunnen er ook hulp mee aanbieden aan Moeder Aarde.......en alle levende wezens.......straal.......
Vraag en gebruik niet enkel deze straal voor jullie zelven (ook wel belangrijk!) maar zet ze in ter heling van al wat leeft.
Ik Aartsengel Rafael heb gesproken vanuit mijn Helend Liefdesvuur. 
Heel veel dank geliefde Aartsengel Michael!
Ik dank u geliefde Aartsengel Rafael! 
Ik dank jullie geliefde kinderen van de zon voor je vraag.
Aartsengel Rafael en Aartsengel Michael hebben gesproken. 
R: Ik dank je geliefde Lord voor dit prachtige antwoord. 

Channeling Rita Pulmans ©
Er mag niets aan deze tekst veranderd worden en/of bijgevoegd.
Deze tekst dient in zijn algehele vorm te worden weergegeven incluis deze tekst.