Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 24 januari 2014

Aartsengel Tzadkiel (Zadkiel) Het Transmuteren van Oordeel in/naar Begrip 18 Januari 2014 / Julie Miller

Aartsengel Tzadkiel (Zadkiel)
Het Transmuteren van Oordeel in/naar Begrip
18 Januari 2014 / Julie Miller

Er zijn zoveel lieve zielen die teruggehouden worden door de stevige greep van hun emoties; emoties onderbouwd door teleurstelling, kwaadheid, verwijten en rancune om er een paar te noemen. Helaas creëren deze emoties een soort van bankschroef-greep houvast over jouw vermogen om geluk aan te trekken en er is slechts één persoon die deze zware, negatieve emoties los kan laten en die persoon ben jij.

Vergiffenis is een prachtige manier om jezelf en anderen de genezing te brengen die zeer zeker verdiend is. De genezing van het proces van vergiffenis kan onmiddellijk zijn of het kan op een later tijdstip gevoeld worden door groot geduld, het gebed, doorzettingsvermogen en vertrouwen dat alles zich zoals het zou moeten aan het uitwerken is - denk aan jezelf als een tot bloei komende bloem in plaats van een pakket van diep gezetelde kwaadheid en rancune die op het punt staat te exploderen. Het wordt begrepen dierbaren, dat vergiffenis nauw gerelateerd is aan mededogen en als jij je vasthoudt aan wat voor rancune of ontreddering dan ook, is het belangrijk om te vergeven en los te laten. Hoe meer je deze negatieve emoties met je ronddraagt hoe meer uitgeput jouw energie zal worden en mettertijd zullen deze negatieve emoties ermee beginnen jouw fysieke gezondheid te beïnvloeden.

Als je twijfelt hoe je zou weten dat je iemand moet vergeven, dan is het antwoord duidelijk, het komt van wanneer je denkt en spreekt over een situatie en jij jezelf onmiddellijk verhit voelt worden, of je mag een opvlieging van kwaadheid door jouw lichaam voelen koersen. Er zijn vele herkenbare symptomen die jouw lichaam aan jou door zal geven die spreken over onopgeloste emoties en gevoelens betreffende een situatie die een andere geachte ziel omvat.

Eén van de grootste gereedschappen aan jullie gegeven om te helpen het negatieve denken los te laten, hetgeen verzorgend is en helpt om jullie naar de drempel van vergiffenis en mededogen te brengen, is de Violette Vlam. De Violette Vlam zal, wanneer door jouw behoefte opgeroepen, helpen jouw negatieve gedachten, gevoelens en emoties te transformeren die zware en onproductieve energie dragen naar het pad van het hen te laten gaan. De Violette Vlam wanneer deze op een dagelijkse basis opgeroepen wordt zal helpen deze kwetsuren te genezen waar jij je aan vastgehouden hebt, de door jouw fysieke lichaam gevoelde pijn zal geopenbaard worden en je zult in staat zijn de situatie die jou voor zo'n lange tijd overstuur had met een helderheid te bekijken die niet eerder bekend was omdat je te druk was met kwaad zijn. 

Permitteer de Violette Vlam om door jouw volledige lichaam heen te werken, het toestaand alle negativiteit en disharmonie te ontbinden, alle disharmonische gedachten en emoties loslatend en jezelf terugbrengend naar een staat van vreedzaamheid met jezelf en vreedzaamheid met de wereld rondom je heen. Laat het helpen om jouw zelfvertrouwen en om de fouten te vergeven te verhogen en breng jezelf terug naar het zijn van het liefdevolle en meedogende wezen dat verstrikt werd door jouw negatieve denken en emotionele handelingen en woorden.

Maak er voor jezelf werk van dierbaren om vanuit oordeel naar begrip te verhuizen. Als je hieraan werkt zal je beginnen de dingen vanuit een ander perspectief te bekijken, eentje die vrij van kwaadheid, vijandigheid of rancune is. En mettertijd zal je gereed zijn om te vergeven. En wanneer je vergeeft vergeef je niet slechts de andere persoon die betrokken was bij de van streek makende situatie, je vergeeft ook jezelf voor het toestaan van jezelf te reageren op een dergelijke negatieve manier.

Wanneer je ernaar streeft te begrijpen waarom een persoon handelde op de manier dat hij/zij dat deed tijdens wat voor situatie of omstandigheid dan ook, maak dan een inspanning om meer over deze persoon te leren; ontdek of zij normaal gesproken vijandig zijn, zijn zij depressief of verdedigend - hoe meer je leert over de andere persoon, hoe meer je begrijpt. Wanneer je de dynamica achter de negatieve uitbarsting begrijpt hoe meer je in staat zult zijn te vergeven en los te laten. Vele dierbare zielen die verdedigend zijn zijn beschermend en zijn angstig dat er iets geopenbaard wordt. Het is voor jou essentieel en voor de situatie die aan jou gepresenteerd werd om te allen tijde het beste gebruik van jouw vaardigheden en van jouw besef te maken, stem je af op de lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en als het mogelijk is stel de persoon andere vragen dan waar de situatie over gaat. Door andere niet gerelateerde vragen te stellen ben je in staat een verbinding via mededeelzaamheid op te bouwen die mededogend en vriendelijk is en het zal je helpen de persoon te begrijpen die negatief reageerde. 

Als je niet meteen met deze persoon kunt praten omdat diens wisselwerking met jou je van streek gemaakt heeft, neem dan de tijd om jezelf te kalmeren en breng vreedzaamheid terug in jouw handelswijze, breng dan met oprechte welgemeendheid tot uitdrukking dat je er voor hem/haar bent, dat je bereid bent om te luisteren als zij van streek zijn en graag zou willen helpen om harmonie in de situatie te brengen. Sta jouw meedogendheid toe om de gereserveerdheid waar beschuldiging jou vaak mee vastbindt los te laten.

Voor de vele dierbare zielen die verdedigend en met kwaadheid reageren is het belangrijk om deze emoties tot uitdrukking te brengen, maar wij moedigen jullie aan te leren/te weten te komen waar deze emoties van afstammen, wat is hun worteloorzaak. Zeer vaak komt de pijn die je bij je gedragen hebt vanuit een situatie die vele jaren geleden plaatsvond, mogelijk in jouw kindertijd. Totdat je leert waarom jij je op een bepaalde manier voelt, ben je niet in staat om te genezen. Sta jezelf toe die pijn te voelen en los te laten; zijnde het via tranen, een ijverige training of andere manieren die jou helpen jouw geest te reinigen en op te ruimen van deze zware emoties. Iedere emotie die je hebt dierbaren wordt in jullie lichaam geregistreerd hetgeen een direct effect zal hebben op vele gebieden van jullie fysieke gezondheid. Het is uitermate belangrijk om jouw instinct te adresseren voor het jezelf op een vijandige manier te verdedigen door jouw negatieve emoties eruit te spoelen en te leren jezelf op manieren uit te drukken die gezond zijn en vreedzaamheid en evenwichtigheid promoten.

Vind manieren dierbaren om je kwaadheid en ontreddering los te laten zodat het geen verdere ontreddering aan anderen brengt. Als het mogelijk is maak een wandeling door een natuurgebied, wanneer je weet dat je alleen bent schreeuw dan je frustraties eruit of huil zolang als dat nodig is. Permitteer jezelf om jezelf volledig teleurgesteld te voelen, droevig of ongelukkig. Vind iemand om jouw gevoelens mee te delen en sta jezelf de tijd en de energie toe te genezen en om gewoon daar te zijn waar het ook is dat je bent. Neem een ademteug en zucht bevrijding eruit.

Wanneer je door het loslaten van negatieve emoties en gevoelens heengaat, vraag jezelf dan hoe dit in jouw lichaam aanvoelt. Ontdek de sensaties die deze genezing brengt in vergelijk met de sensaties voordat je de genezing toestond om plaats te vinden. Voorafgaand aan dat jij jezelf toestond om te genezen met de Violette Vlam voelde jij je verraden, in de steek gelaten of zelfs gevuld met razernij, en leerde je waarom je deze dingen voelde. Vergeef jezelf voor je aldus zwaar te voelen. Sta de Violette Vlam toe om jou volledige zelf terug te verzorgen in/naar een harmonieus evenwicht met het leven.

Wanneer het tijd is om vergiffenis tot uitdrukking te brengen zal je dat weten. Het komt als een diep innerlijk gevoel van gereedheid waar jouw geest, hart, lichaam en spirit in balans zijn en je zelfzeker bent dat je niet kwaad zult worden. Als je niet in staat bent om de persoon onder ogen te komen ongeacht wat de reden is, ben je nog steeds in staat om te vergeven. Vind snel een plaats en sta jezelf toe om vreedzaam te zijn. Maak gebruik van de naam van de persoon die zoveel ontreddering voor jou creëerde. Stel je hem/haar voor naast je te zitten of recht tegenover jou. Vertel wat je voelt, spreek het hardop uit alsof hij/zij daar bij jou is en jullie een conversatie delen. Wanneer je klaar bent met alles dat je te zeggen hebt, bedank hem/haar eenvoudig voor het luisteren en laat zijn/haar spirit en energie in grote dankbaarheid los.

Wanneer jij voldoende jouw opgekropte emoties tot uitdrukking hebt gebracht, is het nu tijd voor jou om nieuwe grenzen tussen jezelf en die relatie te creëren. Dit dierbaren zou mogelijk kunnen betekenen dat je deze geachte ziel minder vaak ziet, je mag nieuwe koersen van actie moeten creëren die betrekking hebben op de relatie of mogelijk de relatie volledig ontbinden. Je zult manieren ontdekken die voor jou het beste zijn en jou voorzien van een veiligheidsnet en het is belangrijkheid voor jou om je emotioneel veilig te voelen tussen de mensen waar je mee omgaat.

Je zou het een beetje uitdagend kunnen vinden wanneer je nieuwe grenzen creëert met innige vrienden of familieleden aangezien anderen het niet eens met jou mogen zijn met jouw keuze voor een grotere ruimte tussen jou en de persoon in kwestie. Wij moedigen jullie aan om altijd met een volledig hart lief te hebben, terwijl je tezelfdertijd jouw innerlijke kind beschermd, waar deze gevoelige en delicate emoties leven en ben streng met de grenzen die je instelt. Herken het dierbaren of je altijd de behoeften van anderen boven die van jezelf plaatst. Wij weten dat vele lieve zielen dit doen, en het is essentieel voor jullie om te beseffen dat voordat je van enige echte hulp kunt zijn voor een ander persoon, je in staat moet zijn om van jezelf te houden en voor jezelf te zorgen. Van jezelf een prioriteit maken is niet egoïstisch zijn zoals vele anderen zullen proberen te claimen, het geeft aan dat jij jouw volledige zelf in ere houdt binnenin de vreedzame eenzaamheid die gevonden wordt wanneer je in staat bent om van jezelf te houden voor alles dat je bent.

Het loslaten van rancunes en vijandigheden die richting anderen gevoeld worden kan een ontmoedigende taak zijn maar met de hulp van de Violette Vlam, zal je tot het besef komen dat het loslaten van vroegere overtredingen zeer genezend en transformatief is. Wij moedigen jullie aan niet vast te houden aan de aanname of de verwachting dat loslaten snel en gemakkelijk zal zijn, want in sommige gevallen kan het verscheidene weken of maanden duren. Je zult bij jezelf gewaarworden door fasen heen te gaan waar jij je beter voelt, en dan tot het besef te komen dat na bepaalde triggers je nog steeds kwaad bent. Wees niet gealarmeerd dierbaren; dit is volmaakt normaal. Begrijp dierbaren dat jullie ziel niet op de lineaire tijd geneest. Ben geduldig en geef jezelf de ruimte voor de genezing om plaats te vinden, waar geluk in grote hoeveelheden terugkeert door jouw spirit en ben niet bevreesd om om hulp te vragen. Wanneer je bidt en God om richting vraag, vertrouw het pad dat Hij voor jou verlicht en laat de pijn los terwijl je in gebed bent, erop vertrouwend dat Gods schitterende licht en oneindige Liefde jou van binnenuit geneest terwijl je Zijn aanwezigheid in jouw hart verwelkomt.

Als je er waarlijk voor kunt zorgen dat de Violette Vlam voor jou werkt, waar je deze negatieve lasten die je bij je gedragen hebt loslaat en transmuteert, dan zal dat voor jullie genezingsvoordeel zijn dierbaren. Begrijp dat de Violette Vlam een privilege is aan een ieder van jullie gegeven vanuit het Hart van God om jullie te helpen de noodzakelijke transformaties en veranderingen te maken die vereist zijn om wat voor karmische smarten dan ook los te laten en te ontbinden terwijl jij je voorbereidt op de overgang in/naar nieuwere manieren van leven en zijn die van het hoogste goede zijn. Gebruik deze vlam goed, vaak en dagelijks. Ben meer proactief met jouw leven en vind tijd om jouw leven te confronteren wanneer de dingen buiten controle raken of waar jouw emoties de leiding lijken te hebben. Leer te onderscheiden wat jouw waar geluk brengt en van wat niet en breng de Violette Vlam binnen om te helpen jouw leven vanaf dat punt voorwaarts te transformeren. Weet dierbaren; jullie mogen mijn aanwezigheid oproepen op welk tijdstip dan ook terwijl je met de Violette Vlam werkt en vertrouw erop dat ik je door jouw moeilijke momenten heen zal helpen die het leven plotseling naar je toegooit.

Je bent nooit alleen, ongeacht hoe donker jouw dagen of nachten mogen aanvoelen of lijken te zijn. Wanneer je om God vraagt, weet dan dat Hij er is.
En zo zij het… 

IK BEN Aartsengel Tzadkiel via Julie Miller 


Vertaling: Cobie de Haan -http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/