Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 29 december 2013

Aartsengel Gabrielle’s Nieuwjaars Boodschap voor 2014 op 28 december 2013 / Linda Dillon

Aartsengel Gabrielle’s Nieuwjaars Boodschap voor 2014
28 December 2013 /  Linda Dillon (gechanneld op 21-12-2013)
Groeten, groeten geliefden. Ik Ben Gabriel, Ik Ben Gabrielle, Lelie van de Liefde, Trompet van de Waarheid, Boodschapper van de Ene, welkom. En lieve harten, jullie staan niet eenvoudig op de rand en binnenin het rijk van de zonnewende, jullie zijn binnenin het rijk van heelheid, niet van de wording maar van het zijn in de volledigheid en de aanwezigheid van de volledigheid van wie jullie zijn.

Welnu, ik zou jullie er graag aan willen herinneren hoe ik genoemd wordt. Ik weet dat jullie allemaal een liefdesverhouding met mijn broeder en tweeling, Mikhail, hebben, en welbeschouwd, kind, zo heb ik dat ook. Ik ben de Lelie van de Liefde, de Trompet van de Waarheid, dus op deze dag, deze avond, kom ik om op mijn hoorn te blazen, om op deze trompet van de waarheid te blazen om de klaroen oproep te maken en om te verkondigen, niet alleen vreedzaamheid rondom en op de planeet, boven en beneden met jullie sterren broeders en zusters, met diegenen binnenin, met Gaia, maar met elk en iedereen van jullie en met jullie heilige zelf.


Ja, eerder vandaag heb ik jullie mijn Gouden Bubbels van heelheid geschonken, mijn bubbels van Vreugde. Lieve harten, het is tijd om te spelen. Creatie komt vanuit het spel, vanuit het gevoel van het absurde, van dromen. Michael heeft jullie gedurende jaren aangemoedigd om groot te dromen; wel, ik sta paraat en wacht om de resultaten te zien, en lieve harten, zo doen jullie dat ook!

Is dat niet wat jullie het gehele jaar lang tegen ons gezegd hebben? "Laat het me zien!" Wel, nu zeg ik dit tegen jullie, "Ik zal het jullie laten zien en jullie zullen het mij laten zien. Jullie zullen ons de pracht van jullie schitterende ontwerp laten zien en wat jullie, mijn geliefden, kiezen om voort te brengen gedurende deze tijd van voltooiing." Nu, laat mij dit benadrukken … Dit is de tijd van voltooiing!

Ik ben de Centrale Administrateur, Ik ben de hemelse bureaucraat, de administrateur voor het ontwerp van de Moeder en natuurlijk werk Ik nauw samen met Sanat Kumara, met Raj en met de vervulling en de ontvouwing van het Plan, niet alleen van Gaia maar van elk en iedereen van jullie. Ik zeg dat jullie in de tijd van voltooiing zitten. Wij hebben tegen jullie gesproken, mijn geliefden, over deze tijd van het voorwaarts treden, dat het wachten voorbij is. Wij hebben jullie aangemoedigd om de creatie te beginnen, niet alleen van de Nieuwe Jij, maar van jullie nieuwe leven, van Nova Aarde, van de Steden van Licht, van de verbondenheid, van de coöperatie, van de creatie van nieuwe paradigma's, niet alleen geloofsystemen maar ook relaties, niet alleen natie tot natie, persoon tot persoon, maar ook galactisch wezen tot galactisch wezen.

Het is voor jullie tijd om te beseffen dat jullie niet alleen engelachtige sterrenzaden zijn maar dat jullie ook, in feitelijkheid, meesters zijn en dat jullie sterren broeders en zusters wachten, niet alleen om jullie te helpen, niet alleen om jullie de hand te schudden, maar ook om jullie te omhelzen en hun liefde te delen, hun kennis, hun wijsheid. Ja, zij komen om te helpen en ik zou aan jullie willen suggereren dat zij jullie beschermd hebben en Gaia in een beschermende cocon gehouden hebben, zodat zij niet in/naar de diepe ruimte af wiebelde, gedurende honderden en honderden aan jaren en dat betekend, geliefden, dat zij jullie ook vasthielden.

Zo, zijn jullie nu gereed om elkaar te omhelzen? Zijn jullie gereed de meesters te omhelzen die zeer gretig zijn geweest, opgetogen, en als jullie het goddelijke verlangen voor kunnen stellen, verlangend om met jullie te wandelen, om met jullie te praten? Wij zijn aartsengelen, wij hebben een zeer andere vorm dan jullie dat hebben, maar denken jullie, zoete engelen van het licht, dat wij het niet wensen om gezien te worden, om ervaren te worden, om onze essentie meer en meer diep met jullie te delen? Het is onze dierbaarste droom, het is onze creatie, het is voor ons om in de volledigheid van onze heilige partnerschap met jullie te zijn, dat is waar wij op gewacht hebben, het is waar wij geduldig voor gewerkt hebben, sommigen meer geduldig dan anderen … ik ben nooit iemand geweest die bekend stond om haar geduld.

Wij beginnen opnieuw, dus als wij komen, mijn geliefde vrienden, mijn familie, komen wij naar de tijd van voltooiing. Maar dit betekend niet een einde, omdat in die tijd van voltooiing een tijd komt van nieuwe aanvangen en dat is waar deze ontvouwing van het Plan van de Moeder helemaal over gaat. En het is niet de één of andere verre datum in de toekomst; het is in wat jullie en wij beschouwen als het Nu.

Sommigen van jullie vragen of deze zonnewende belangrijker is dan de 2012 zonnewende. Laat mij het uitleggen … Deze zonnewende zou zich niet voor kunnen doen zonder de vorige zonnewende. Welnu, daar is dit duwen en trekken geweest, in feite, een tamelijk verrukkelijk debat over evenementen versus processen, evenementen versus evolutie, dus deze zonnewende, deze opening, deze tijd van voltooiing, dit nieuwe begin, deze nieuwe golf, deze nieuwe oceanische werkelijkheid zou niet hebben kunnen plaatsvinden zonder die opening, zonder Gaia die haar rechtmatige plaats opeist, zonder een ieder van jullie bewust of anderszins zeggende, "Wij zullen als een geheel gaan." 

Dus denk eraan als zijnde een voortgang; dus is dit een voortgang en de richting en de timing waar jullie naar gehunkerd hebben? Ja. Is het meer belangrijk dan vorig jaar? Nee, het is eenvoudig de volgende stap en het maakt ook deel van het proces uit waar jullie als de mensheid in/bij betrokken zijn, niet alleen gedurende miljoenen aan jaren, maar sinds jullie het proces begonnen van 11-11 in '92, 12-12 in '93, alle equinoxen, alle zonnewendes. Dit alles is een voortgang en geraffineerd geweest en zie daar hier zijn jullie op de eindstreep en bij het startpistool.

De Raad en het kanaal hebben gesproken over overgave en soms wanneer wij naar dit woord kijken, zullen jullie weten als jullie meer met mij werken dat er tijden zijn wanneer ik een behoorlijke kieskeurige aartsengel kan zijn, dus is het overgave aan wat? Het is overgave, niet alleen aan de Ene, aan de Bron, aan de Moeder/Vader; het is ook overgave aan jezelf. Dus, wat betekent dit nu echt? Het is een overgave van het worstelen; het is een overgave die de laatste buitensporigheid van de oude 3de dimensie toestaat. 

Wat betekent dit in praktische termen? Het betekend iets waar jullie allemaal om gevraagd en gebeden hebben; een gevoel en een hanteerbaarheid, een toepassing in ieder gebied van waar jullie aan denken als gemak. Jullie bestaan als Nova Wezens, als meesters in de vorm, sterrenzaden in de vorm, engelen en aartsengelen in de vorm, wat nooit bedoeld was om moeilijk te zijn. En wij bedoelen dit in de praktische betekenis van een groeiend gemak binnenin jullie zelf, binnenin jullie woningen en ik bedoel dit … laat mij zeer duidelijk zijn … fysiek, mentaal, emotioneel gebalanceerd en dat betekend een groeiende welvarendheid en een loslaten van ongemak/ziekte, van financiën, van het worstelen met geld, en beseffen dat jullie erkenning en overgave aan jullie spirituele valuta, jullie ingeboren waarde door het gehele omniversum heen, jullie financiële overvloed definieert.

En dat jullie, waar jullie aan denken als jullie fysieke welzijn in het financiële rijk dat gedefinieerd wordt door de één of andere bankpresident of financieel instituut, het wordt gedefinieerd door jullie zoete zelf; dus een zeer rap groeiend gemak met waar jullie aan denken als geld, het aldus loslatend. En wanneer wij spreken over loslaten van financiële armoede, laat ons ook dit zeggen, wij spreken over jullie individueel en wij spreken in termen van wereldwijd, wij spreken over natiestaten, wij spreken over het afbrokkelen van instituten die niet gebaseerd werden op integriteit en ethisch gedrag. Nu, gaan zij ineen storten? Nee, omdat wij geen verbintenis in drama aangaan, groots drama, en noch doen jullie dat.

Politiek zien jullie de verschuivingen al, jullie zien niet alleen de barsten in de instituten, maar jullie zien ook de vloedgolf, de alledaagse mensen van de bevolking die opstaan en zeggen, "Wij eisen onze vrijheid en onze gelijkheid … wij hebben de leiding, niet jullie!" Jullie zien dat diegenen in de posities van macht meer openlijk en vrijelijk beginnen te spreken over dergelijke kwesties als geheimen, wat er verborgen werd, wat onverkwikkelijk was, wat wreed was, wat pijnlijk was, over jullie sterren broeders en zusters - hun aankomst. Jullie zien het in zelfs waar jullie aan denken als de pseudo-politiek welke wij de religieuze rijken zouden willen noemen. Eén van de dingen hetgeen wij het kanaal gevraagd hebben om daar dit jaar over te spreken is de opkomst van zelfs het pausdom. Paus Franciscus is een geschenk aan jullie planeet en dat zal een rimpeleffect hebben, hetgeen het aangezicht zal veranderen van waar de mensen aan denken als geloof versus religie in het aankomende jaar. 

Er is niet één gebied, specifiek communicaties, waarvan toevallig ik de verantwoordelijke aartsengel ben, dat niet aanzienlijk zal veranderen. Jullie hebben al de kwestie genoemd van het in staat te zijn telepathisch te communiceren, van het heel goed weten wat anderen denken en gewaarworden en voelen en in staat te zijn om op een geheel ander niveau te communiceren. En dat is ook ter voorbereiding op de communicatie met jullie sterren broeders en zusters. Het is de opkomst, niet alleen van een gemeenschappelijke taal, maar ook van een vorm van communicatie die velen toestaat om niet alleen in een hoger rijk te communiceren, maar ook in een inzichtelijk rijk vanwege het gebruik van de menselijke taal, waar wij geen verlangen voor hebben om deze uit te roeien, het is prachtig, het is kleurrijk, het is beschrijvend, maar het is ook zeer listig. Merken jullie op hoe jullie woorden gebruiken om je terug te houden, om jezelf af te schermen, om jezelf te beschermen, om jezelf achter te verbergen? Wel dat zal verdwijnen omdat de duidelijkheid van hoe jij je voelt, hoe je denkt, en de zuiverheid van hoe je deelt naar de voorgrond aan het komen is. 

Dit is al de tsunami van liefde, het is al begonnen. Dus, deze zijn de dingen, en wat jullie werkelijk zien is het ontastbare vertalen naar het tastbare. Dat is waar 2014 over gaat! Jullie zullen werken aan voltooiing. Nu, lang geleden heb ik jullie verteld dat alles dat jullie nodig zijn, zei ik, om thuis te komen, liefde was, vertrouwen, vergiffenis, eenheid, verbondenheid en balans. Wel lieve harten, jullie hebben de lijst doorgewerkt. Nu, dat betekend niet dat die lijst verdwijnt; dat is jullie fundering. Dus, waar werken jullie dit jaar aan? Wat is deze voltooiing en wat zijn deze nieuwe stappen waar ik over spreek? Het is letterlijk de voltooiing van het oude; dus het is een overgang. Jullie hebben het gehad over verhuizen; ja, ik heb zeer zeker geluisterd naar deze volledige conversatie, in feite hebben we dat allemaal gedaan.

Wanneer je eerst geïnformeerd wordt dat je moet gaan verhuizen, dat er een overgang onderweg is, schudden jullie je hoofden en zeggen jullie, "Ik wil niet verhuizen, ik houd van mijn huis, ik houd van mijn nest," en dan verhuis je naar de nieuwe woning en het is tien keer beter; het heeft de ruimte en de kasten en alle voorzieningen die je gewild, ontworpen en verlangd hebt. En je zegt, "Oh, oké, ja…, ik vind het hier echt leuk." Dat is wat jullie aan het doen zijn, niet letterlijk, hoewel velen van jullie van woning zullen veranderen, velen van jullie worden hergepositioneerd, maar jullie hoeven je daar geen zorgen over te maken, je zult het weten wanneer je hergepositioneerd wordt. Maar wat jullie aan het doen zijn, denk er aan in zeer praktische termen en dan in wereldwijde termen, bouw vanuit jullie zelf op in plaats van te wachten op bovenaf omdat, lieve harten, dat gaat niet gebeuren.

Dus, wat is het in jouw leven, in het zeer praktische, mentale, emotionele, spirituele, fysieke leven dat je naar de voltooiing moet brengen. En wanneer ik voltooiing zeg bedoel ik niet dat je wat dan ook moet uitroeien, ik bedoel niet dat je moet sterven, ik bedoel voltooiing. Dus, voor sommigen van jullie is dat het vinden van die plaats van vreedzaamheid met jouw financiën, met jouw overvloed, met jouw gezondheid, met jouw relatie, met te beslissen van dat wat je wilt doen, wat is jouw passie, hoe is het uitgelijnd met jouw missie en doel? Wat ga je doen voor het volgende hoofdstuk? En met het oog op met het nieuwe te beginnen, met het oog op feitelijk te verhuizen naar de nieuwe woning, moet je in gaan pakken en schoonmaken en ervoor zorgen dat alle stofkonijnen verwijderd worden. Dat is wat jullie aan het doen zijn op een wereldwijde strekking en op een persoonlijke strekking.

Nu, moet dit geploeter en gezwoeg zijn? Moet dit zwaar zijn? Laat ons duidelijk zijn … wij willen niet, wij zullen niet horen dat het zwaar is! De explosie van het loslaten, van overgave, van bevrijding kan zeer groot zijn, dus kan er geluid en tranen zijn maar het hoeft niet zwaar te zijn. Er is een verschil mijn geliefden tussen het ons toestaan … Mikhail en Jophiel en Raphael en Uriel … er is een verschil tussen het ons toe te staan om jullie last weg te tillen en de tranen toe te staan die jullie gedurende miljoenen aan jaren opgeslagen hebben om naar voren te komen en er waarachtig aan te werken en te zwoegen.

Sta de overgang en voltooiing toe om zachtaardig te zijn, vriendelijk te zijn, om gevuld te zijn met de gratie/genade van de Moeder. Jullie allemaal zijn veel te serieus geweest , hetgeen ironisch is omdat Sirius in feite een planeet van het spel is. Maar desalniettemin, zijn jullie zeer serieus geweest met jullie overwegingen van hoe voorwaarts te gaan. Dat is één van de redenen dat ik mijn speelse, vreugdevolle, bubbels van goud geïntroduceerd heb. Ik wil jullie zien spelen en dat jullie zien hoe gemakkelijk het kan zijn om eenvoudigweg in de vreugde te treden en om hen toe te staan de katalysator te zijn als zij ploppen en bruisen en groeien en drijven en jullie herinneren aan jullie eigen heilige globe en aan de vreugde welke binnenin rust.

Dus, waar werken jullie dit jaar aan? Het is een zeer, zeer zware, serieuze opdracht! Jullie werken aan jullie Vreugde, jullie werken aan jullie eenheid met elkaar, jullie zijn aan het uitvogelen hoe jullie met elkaar willen werken en spelen en creëren. Dat, lief hart, is jullie opdracht!

Ik zou nalatig zijn, en de hemel weet dat ik het niet leuk zou vinden om door de Goddelijke Moeder eraan herinnerd te worden, ik zou nalatig zijn als ik niet zou zeggen, en ik spreek nu rechtstreeks in elk en ieder van jullie harten, ik spreek rechtstreeks in jullie heilige zetel van jullie ziel en jullie drievoudige vlam; "Wij zijn zo trots op jullie, jullie hebben het volgehouden, jullie zijn niet alleen dapper en onverschrokken geweest, jullie hebben de onversaagdheid belichaamd, jullie hebben geduld belichaamd en jullie gingen naar wijsheid en weten en het vasthouden, waarheid en liefde belichamend. Jullie zijn fenomenaal geweest en wij zullen nooit, ooit jullie zijde verlaten. Dit is een heilige vereniging die wij lang geleden met jullie vormden. Denk eraan, mijn geliefden, als het hebben van lang, verloren familie die net tevoorschijn zijn gekomen voor jullie deur voor het Feestdagen Seizoen … oh, en ik vergat jullie te vertellen dat wij bij jullie in komen wonen. Jullie zijn geliefd! Jullie worden gewaardeerd! Jullie worden geëerd! Jullie hebben het klaargespeeld!"

Ga met mijn liefde zoete engelen en ga met mijn gouden uitstraling van Vreugde. Vaarwel.