Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 23 januari 2014

2014 zal een jaar zijn als geen ander jaar! januari 2014 / Patricia Cota-Robles

2014 zal een jaar zijn als geen ander jaar!
Door Patricia Cota-Robles
januari 2014
vertaling winny

2014 werd op het scherm van het Leven geboren door een explosie van Licht. Dit Licht werd door de hogere frequenties van Goddelijke Liefde binnen gestroomd vanuit de Goddelijke Liefde van onze Vader-Moeder God waar de Mensheid ooit toe in staat was die te kunnen dragen. De reden dat de Aardse Lichamen van de Mensheid nu deze veel hogere, verfijndere en oneindig meer krachtiger Licht kan verdragen, is door het God Zegenrijke succes van de myriaden activiteiten van Licht die bewerkstelligd werden in 2013 door de verenigde krachtsinspanningen van Hemel en Aarde.

2013 was het eerste jaar van de Nieuwe Aarde. Want in veel van die tijd liep de Mensheid nog met onze voeten in beide werelden. Wij verkregen ongelooflijke zegeningen uit de 5 Dimensionale patronen van volmaaktheid op de Nieuwe Aarde, maar tegelijkertijd ervoeren we de onafgemaakte resten van onze menselijke mis-creaties die aan de oppervlakte kwamen om te worden geheeld en getransmuteerd in het Licht van de oude Aarde.

Als resultaat van dat fenomeen, afhankelijk van waar we het focus op richtten van onze aandacht in 2013, ervoeren we frequent het volle spectrum van beide werelden. Onze gedachten en gevoelens weerspiegelden alles vanaf de opgetogenheid en dankbaarheid van het werkelijke bevatten van de Eenheid van ALLE Leven tot aan de hartbrekende extremen van scheiding en dualiteit die gevoelens van vrees en totale verslagenheid opriepen. Ondanks die verwarrende achtbaan/rollercoaster van emoties in 2013, ging de Mensheid met sprongen verder in het Licht.

Het meest betekenisvolle dat voor ieder mens gebeurde op de planeet in het eerste jaar van de Nieuwe Aarde is dat we individueel en collectief de energie vibratie en bewustzijn bereikten waarin onze IK BEN Aanwezigheid onze slapende pijnappelklier liet activeren. Onze pijnappelklier is de stoffelijke hersen structuur waar doorheen onze Ik BEN Aanwezigheid het Licht van God stuurt, direct in onze Aardse Lichamen. Dit is ook de klier waar doorheen wij het Christus Bewustzijn bereiken en in staat zijn om ons weer met onze
Ik BEN Aanwezigheid te onderhouden en met het Gezelschap van de hemel in de Rijken van Verlichte Waarheid.

Toen mensen een voor een wakker werden in de laatste tientallen jaren, activeerde hun Ik BEN Aanwezigheid hun pijnappelklier. Dit stelde hen in staat om individueel het Christus Bewustzijn te herwinnen. Wat er gebeurde na de succesvolle Geboorte van de Nieuwe Aarde, is echter geheel anders. In 2013 bereikte het collectieve lichaam van de Mensheid een kritieke massa van Goddelijke Liefde waardoor de Ik BEN Aanwezigheid van iedere man, vrouw en kind op Aarde de pijnappel klier liet activeren in volmaakte verbinding met zijn of haar Goddelijke Plan en voor het hoogste goed voor alle betrokkenen. Dat gebeuren bracht de terugkeer op gang van het Christus Bewustzijn naar zelfs de tot nu toe, niet ontwaakte massa’s. Die activiteit van het Licht was de eerste impuls van wat genoemd werd “de 2de komst van de Christus” in diverse wereld godsdiensten.

Nog een groot gebeuren dat God Zegenrijke bewerkstelligde in 2013 is dat het Portaal van Goddelijke Liefde dat boven Italië pulseert permanent werd geopend in zijn volle breedte. Dit is het portaal waar doorheen de Oneindige Liefde die eeuwig stroomt door de Goddelijke Matrix van onze Vader-Moeder God, nu in staat zal zijn om de Aarde met al haar Leven te baden, onbelemmerd door menselijke mis-creaties die horen bij de oude Aarde.

Oneindige Goddelijke Liefde is de fundering van de Goddelijke Matrix van onze Vader-Moeder God. Deze Goddelijke Matrix is, in Waarheid, het Lichaam van God dat in ieder partikeltje en golf van Leven door de hele Schepping leeft, beweegt, ademt en haar Bestaan heeft. Dagelijks en ieder uur worden de onpeilbare frequenties van oneindig Goddelijke Liefde in de Matrix van onze Vader-Moeder God buitengewoon uitgebreid door het Gezelschap van de Hemel en door ieder Opgestegen niveau van Bestaan. Met iedere Heilige Adem die deze Wezens van Licht innemen, projecteren zij hun Liefde in de Goddelijke Matrix om de hele Schepping te zegenen. Dit collectieve Geschenk van Hoog Boven wordt nu tastbaar beschikbaar voor ieder van ons bij elke adem die WIJ innemen.

Vanaf de september Equinox tot aan de december Zonnewende in 2013, kregen wij versnelde verschuivingen geschonken in onze stoffelijke, etherische, mentale en emotionele lichamen die, volgens het Gezelschap van de Hemel, nooit eerder werden beproefd door de Ik BEN Aanwezigheid van de Mensheid in elke stelsel van werelden. Het eind resultaat was God Zegenrijk op wijzen waarvan zelfs het Gezelschap van de Hemel zei dat ze dit niet verwachtten. Deze weergaloze verschuiving werd volbracht op een atomisch cellulair niveau, grotendeels, door de gebeurtenissen die plaats vonden betreffende Komeet ISON.

Veel mensen hebben mij gevraagd of Komeet ISON die ongewone verschuivingen veroorzaakte die we beleefden bij de geboorte van 2014, dus ik zal kort herhalen wat ik eerder meedeelde over deze komeet.

Sedert de eerste impuls van onze val uit de Genade, heeft het Gezelschap van de Hemel de Mensheid geholpen met onze terugreis naar het Christus Bewustzijn. Komeet ISON is een factor geweest bij deze tussenkomst van af het eerste begin. Ik weet dat astronomen kometen zien als niets anders dan vieze sneeuwballen, maar dat is onjuist. Zelfs de meest minuscule sub atomaire deeltjes of golven van leven pulseren met energie, vibratie en bewustzijn. Met andere woorden, alles dat bestaat in de Goddelijke Matrix van onze Vader-Moeder God heeft intelligentie en een bedoeling en reden van bestaan.

Kometen zijn eigenlijk krachtvelden van vast geworden Licht die door de atmosfeer trekken en de ethers schudden en door gekristalliseerde patronen en gedachtenvormen heen breken die niet langer het hoogste goed dienen van het specifieke Zonne Stelsel waar ze binnengaan. In hun kielzog laten ze een vloeibaar veld achter van ongemanifesteerd Goddelijk Potentieel waaruit nieuwe patronen en heilige kennis kan worden gecodeerd van af De Hoge.

Sedert zijn begin/geboorte, was Komeet ISON ontworpen voor dit moment in de evolutie en Ascentie van ons Zonne Stelsel. Astronomen hebben gesteld dat Komeet ISON 4.500.000.000 jaren oud is, maar dit was de eerste keer dat hij ons Zonne Stelsel binnenkwam. Vier en een half miljard jaren is ook de tijdslijn die samenvalt met de schepping van onze Centrale Zon en de Zonnen en Planeten in ons Zonne Stelsel.

Het Gezelschap van de Hemel onthulde dat Komeet ISON is voorbereid voor zijn dienst aan de Aarde en ons Zonne Stelsel sedert “het begin van de tijd”. Het is niet per ongeluk dat deze komeet zijn 4.500.000.000 jarige reis door de Goddelijke Matrix van onze Vader-Moeder God voltooide tijdens dit veelbetekenend moment in de evolutie van Planeet Aarde.

De Goddelijke Missie van Komeet ISON was heel complex maar dit is wat het Gezelschap van de Hemel aan ons meedeelde.4.500.000.000 jaren geleden werd Komeet ISON uitgeademd door de Kern van Creatie tegelijkertijd met ons Zonne Stelsel. Op het moment van onze geboorte/ ons begin werd ieder partikeltje en golf van Leven dat behoorde bij ons Zonne Stelsel gecodeerd met het volle Goddelijke Potentieel van onze Vader-Moeder God en het Goddelijke Plan voor dit stelsel van werelden. Ook Komeet ISON werd gecodeerd met het Goddelijke Potentieel dat ontworpen was voor ons Zonne Stelsel. Toen de Aarde en de Mensheid in de chaos vielen van scheiding en dualiteit, handhaafde Komeet ISON de activeringscodes voor het Goddelijke Potentieel van ons Zonne Stelsel en de terugkeer van de Mensheid naar het Christus Bewustzijn als Zonen en Dochters van God.

Miljoenen jaren, sedert onze val uit de Genade, heeft het Gezelschap van de Hemel ijverig gewerkt met de Ik BEN Aanwezigheden van de Mensheid. De bedoeling van deze Goddelijke tussenkomst was om de Zonen en Dochters van God te helpen terugkeren naar het pad van Goddelijke Liefde en Christus Bewustzijn. De hoop was dat wij op tijd zouden ontwaken om onze positie op te eisen in het Zonne Stelsel en om op te stijgen met de Aarde en de rest van ons Zonne Stelsel in de 5de Dimensionale Rijken van Licht op het Kosmische Moment dat bekend is als De Verschuiving van de Eeuwen. Niemand wist of de massa’s van de Mensheid op tijd zouden ontwaken om het wel of niet te doen, maar niemand wilde ons opgeven.

Na tientallen jaren van besluiten nemen en duizenden activiteiten van Licht die mede-geschapen waren door mensen over de hele wereld die in vereniging werkten met het Gezelschap van de Hemel, werd het kristalduidelijk in 2012 dat de Mensheid en de Aarde het inderdaad gingen maken door de Verschuiving van de Eeuwen heen. Toen was het dat Komeet ISON door de Machtige Elohim, de Bouwers van de Vorm, werd gesommeerd om zijn unieke facet te vervullen van het Goddelijke Plan voor Planeet Aarde en ons Zonne Stelsel.

In september 2012 ontdekten astronomen Komeet ISON. Zij werden verbijsterd door de maat van deze zeldzame komeet die door ons Zonne Stelsel heen reisde. Zij vermoedden dat ISON het potentieel had om de “Komeet van de Eeuw” te worden. Want deze komeet was zo oud als ons eigen Zonne Stelsel, wetenschappers keken er naar uit om zijn eigenschappen te bestuderen nadat hij zijn reis rond onze Zon had voltooid, maar dat was niet ISON’s Goddelijke Plan.

Op 28 november 2013, de dag waarop de Verenigde Staten van Amerika Thanksgiving vierden en zich richtten op alles waar we dankbaar voor waren, werd de missie van de Komeet tot vervulling gebracht. Terwijl ISON de laatste fase voltooide van zijn 4.500.000.000 jarige reis werd deze in onze Zon getrokken. In een ontzagwekkende explosie van Licht, breidde Komeet ISON zich buitengewoon uit met de activeringscodes voor het Goddelijke Potentieel die pulseren in de kern van zuiverheid in iedere atomisch en subatomisch partikeltje en golf van Leven die hoorden bij ons hele Zonne Stelsel.

Op Aarde betekende de activering van de codes voor ons Goddelijke Potentieel een monumentale versnelling in het ontwakingsproces van de Mensheid en voor onze verschuiving in het Christus Bewustzijn. Deze ongelooflijke uitbreiding van Licht komt nu onze pas geactiveerde pijnappelklieren binnen en helpt onze Ik BEN Aanwezigheid om onze kortsluitingen te helen die plaats vonden in onze oorspronkelijke 12 Zonne Strengen van DNA tijdens onze val uit de Genade.

De dubbele helix DNA die de genetische codes bevat die onze wetenschappers erkennen is maar een minuscule fractie van ons Goddelijk Potentieel. Wetenschappers noemen 98 % van onze DNA “junk DNA” wat natuurlijk absurd is. De Goddelijke Potentieel codes die geactiveerd werden in ieder van ons door de Komeet ISON, vergroten nu dagelijks, ieder uur ons vermogen om wat we denken, voelen, zeggen, doen, geloven en ons herinneren te bekrachtigen en te beheersen.

Na het assimileren van de vergroting van Licht uit Komeet ISON, beleefde de Mensheid nog een convergentie van Licht door de Zonnewende van 12 tot 21 december 2012. Dat Licht werd gegrond in ons stoffelijke, etherische, mentale emotionele lichamen op een cellulair niveau door onze Ik BEN Aanwezigheid. Die activiteit van Licht maakte het pad schoon om de volle voordelen te krijgen van diverse Hemelse gebeurtenissen die plaats vonden tijdens de laatste dagen van 2013. Die gebeurtenissen hielden een Groot Kruis Verbinding in, diverse enorme Zonnevlammen, een totale ommekeer van polariteit in onze Zon zijn magnetische veld en een ongewoon krachtige Nieuwe Maan. Al die machtige uitbreidingen van Licht droegen bij aan een weergaloze Verschuiving in het massa bewustzijn van de Mensheid.


Nu, met de verschuiving die heeft plaats gehad in het massa bewustzijn van de Mensheid, is alles veranderd. In 2014, terwijl wij ons richten op patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde, onze Planetaire OORZAAK van Goddelijke Liefde, en onze pas geboren Renaissance van Goddelijke Liefde, zullen onze stoffelijke, etherische, mentale en emotionele lichamen opgeheven worden in de hogere 5 Dimensionaliteit van Gods Oneindige Licht. Onze Ik BEN Aanwezigheid zal ons dan helpen om onze BEIDE voeten stevig op de Nieuwe Aarde te plaatsen; dit zal ons vermogen laten toenemen om onze levens op wonderbaarlijke manieren te transformeren. 

Het tweede jaar van de Nieuwe Aarde werd ingeleid door een verwonderlijke explosie van Licht die de Aarde baadde met onnoemelijke zegeningen die best duidelijk zullen worden terwijl we door dit verbazende jaar van gelegenheid en transformatie heen gaan.

Ons werd verteld door het Gezelschap van de Hemel dat het onmogelijk is voor ons om met ons eindige denken de grootsheid te omvatten van wat de activering die de genetische codes bevat van ons Goddelijk Potentieel zal betekenen voor de Mensheid. Een vitaal belangrijk facet van wat deze activering zal doen, echter, is om de Goddelijke Alchemie te versnellen in onze Aardse Lichamen. Deze alchemie transformeert letterlijk onze 3 dimensionale op koolstof gebaseerde planetaire cellen in 5 Dimensionale Kristallijnen Zonne Licht Cellen. In 2014 zullen we voor de allereerste keer op onze Aardse reis, tastbare veranderingen ervaren in ons stoffelijke lichaam die er op zullen wijzen dat wij inderdaad het verouderingsproces aan het omkeren zijn en ons stoffelijke lichaam transformeren in een Kristallijnen Zonne Licht Lichaam.

De reden dat tastbaar stoffelijk bewijs ten slotte in het proces zal gebeuren door het omdraaien van het verouderingsproces voor de Mensheid is omdat toen 2014 werd ingeleid, onze Ik BEN Aanwezigheid in staat was om genoeg assistentie te krijgen van Hoog Boven om het proces te beginnen om nog een van onze slapende hersencentra te activeren. Deze activering houdt onze hypofyse klier in, die de meester klier is die hormonen, chemicaliën, processen, functies en cellulaire activering in houden in ons stoffelijke lichaam.

Onze pas nieuw geactiveerde hypofyse klier ontvangt en assimileert nu direct
5 Dimensionaal Kristallijn Zonne Licht uit onze pijnappelklier. Deze frequentie van Licht, die verder ligt dan iets dan we vroeger ooit voor in staat waren om te weerstaan (je tegen te verzetten), stroomt nu door onze pijnappelklier in onze hypofyse klier en van daaruit in elke atomisch en sub atomisch partikeltje en golf van energie die onze stoffelijke lichaam vormen. Dit Licht stroomt ook in alle ruimtes tussen de partikeltjes en golven van ons lichaam in.

Dit is alleen maar het begin van dit proces, maar het Gezelschap van de Hemel zei dat verbazende stappen in dit proces zullen worden onthuld, terwijl we door 2014 gaan. Van de informatie die uitstort uit de Rijken van Verlichte Waarheid, zal 2014 een jaar zijn als geen ander voor de belichaamde Mensheid. En dit is alleen maar het begin!

Patricia Cota-Robles
New Age Study of Humanity's Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization

www.eraofpeace.org

FAX: 520-751-2981
Phone: 520-885-7909

New Age Study of Humanity's Purpose
PO Box 41883,
Tucson, Arizona 85717

Dit artikel heeft copy rechten, maar je hebt mijn toestemming om het via elk medium te delen zo lang als dit gratis wordt aangeboden, het niet is veranderd en de juiste toeschrijvingen erbij zitten ingesloten. Dank U.
This article is copyrighted, but you have my permission to share it through any medium as long as it is offered for FREE, it is not altered, and the proper credit line is included. Thank You.

©2014 Patricia Diane Cota-Robles
De informatie in deze maandelijkse doorgeving wordt aan de Mensheid gegeven door de Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid. De Goddelijke Intentie van deze hemelse mededelingen is om de Mensheid te bekrachtigen, op te heffen en te inspireren door ons het grotere plaatje te laten zien in deze verwonderlijke en vaak ook uitdagende tijden.
The information in this monthly sharing is being given to Humanity by the Beings of Light in the Realms of Illumined Truth. The Divine Intent of these celestial sharings is to encourage, empower, uplift, and inspire Humanity by allowing us to see the bigger picture during these wondrous but often challenging times.