Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 21 januari 2014

19 Jaar Oude Graancirkel Markeert 7 Mei 2014 door Frank Hoogerbeets 19 januari 2014

19 Jaar Oude Graancirkel Markeert 7 Mei 2014
door Frank Hoogerbeets
vertaald uit het Engels
19 januari 2014

Net zoals vorig jaar manifesteerden specifieke getallen zich een paar dagen geleden, als een teken dat er iets zou worden geopenbaard. Deze keer waren het de getallen 4 en 8 en ik zal je de betreffende Facebook-berichten tonen, net zoals ik dat toen deed.

Afb.1: convergentie van 4 en 8
Afb.2: nog een convergentie van 4 en 8, twee dagen later

Het aantal 'Vind ik leuk' op de pagina van GCM-188 groeit elke dag, dus ik kon deze getallen niet negeren, en vandaar mijn commentaar “bull's eye” bij de tweede post. En Bull's Eye is het zeker, ofschoon ik dat pas een paar uur later besefte. 


De Graancirkel T367, “Het Zonnestelsel” Terwijl ik gisteren avond verder onderzoek deed naar het hemellichaam dat ik in verbinding bracht met grote aardbevingen tussen 1700 en het heden – zie mijn vorige artikel “De Vurige Boodschapper” – kwam ik een afbeelding tegen van een graancirkel die was gerapporteerd op 26 juni 1995. Deze formatie was gevonden bij Cheesefoot Head in Engeland en is het object geweest van diepgaande studies en flinke discussies. We zien het binnenste deel van het zonnestelsel met de Zon in het midden. De eerste cirkel om de Zon is de omloopbaan van Mercurius. De tweede is de omloopbaan van Venus. De derde is de omloopbaan van onze planeet Aarde, en de vijfde die van onze andere naaste buur, Mars. De meeste mensen die hebben geprobeerd deze graancirkel te ontcijferen, veronderstellen dat de buitenste ring de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter voorstelt.

Afb.3: graancirkel T367, "Het Zonnestelsel"

Wat deze formatie zo bijzonder maakt is dat alle binnenste planeten op specifieke posities worden getoond, behalve de Aarde! Zij staat gewoon niet op de kaart. Dit is de reden van vele discussies, en de verklaring die het meest op internet voorkomt is een correlatie met kometen/meteorieten die onze planeet ergens in de toekomst raken of zelfs vernietigen. Een niet erg plausibele verklaring als je het mij vraagt.

Na het downloaden van de afbeelding gisteren avond, ging ik meteen aan de slag om de datum te zoeken voor de specifieke posities van de planeten Mercurius, Venus en Mars, zoals aangegeven door de graancirkel. Echter, zonder de positie van een vierde planeet is het onmogelijk om één specifieke datum te vinden. Maar de cirkel-makers – die overigens geen mensen zijn – zullen deze formatie zeker niet hebben gemaakt zonder een specifieke boodschap in gedachten. Kan het zijn dat zij de Aarde met opzet hebben weggelaten om de boodschap verborgen te houden totdat de juiste tijd van openbaring zou zijn aangebroken?

Toen kwam het bij me op dat de buitenste ring misschien niet de asteroïdengordel voorstelt, maar een bepaalde 'encryptie' voor de posities van de buitenste planeten. Met behulp van Solar System Scope ging ik eerst terug in de tijd om dezelfde constellatie te vinden van Mercurius, Venus en Mars, maar ik kon geen recente overeenkomst vinden. Vervolgens draaide ik het stelsel door de toekomst en vond een lijkende overeenkomst halverwege mei dit jaar. Maar het voelde niet echt overtuigend want deze drie planeten konden deze stand ook op andere datums in de toekomst hebben. Juist toen ik het wilde opgeven keek ik nog eens naar Saturnus en zijn positie ten opzichte van Mars kwam heel dichtbij één van de grootste stippen op de buitenste ring. Zou het kunnen dat de cirkel-makers de buitenste planeten inderdaad op de ring hadden geprojecteerd zoals een astrologie-kaart met de Zon in het midden? Meteen ging ik de posities van de buitenste planeten verifiëren. Zij kwamen in eerste instantie niet helemaal overeen, dus besloot ik de positie van Mercurius aan te passen – het snelst bewegende hemellichaam – want zijn omloopbaan en positie worden nauwkeurig aangegeven: vlak na het perihelium. De datum die Solar System Scope toonde: 7 mei 2014. Bull's eye!!! Alle buitenste planeten kwamen zonder uitzondering overeen met een grote stip op de cirkel:

Afb.4: Constellatie op 7 mei 2014, met een onbekend object (?) in Sagittarius.

Ik controleerde, gecontroleerde nog eens en nog eens. Geen fout! Dit is de constellatie op 7 mei 2014. Zelfs verafgelegen dwergplaneten, die nog niet eens waren ontdekt in 1995, zoals Quaoar, Haumea en MakeMake, worden aangegeven op de buitenste ring! Besef je de implicaties van deze ontdekking? Dit is het absolute bewijs dat de cirkel-makers, wie zij ook zijn, zeer uitgebreide kennis hebben van ons zonnestelsel, veel meer dan onze eigen wetenschappers. Blijkbaar kunnen zij de posities bepalen van de planeten voor specifieke datums in de toekomst. Maar waarom 7 mei 2014? De sleutel tot het antwoord op die vraag is volgens mij de grote stip onderaan met het vraagteken. 

De stip bij het vraagteken komt niet overeen met een bekend planetair hemellichaam van ons zonnestelsel. Maar hij is duidelijk een belangrijk stuk en zou ook iets te maken kunnen hebben met de afwezigheid van de Aarde. Zal hij op enige manier invloed hebben op onze wereld? Zou hij Planeet X kunnen zijn, het object dat ik uitgebreid heb besproken in mijn vorige artikel “De Vurige Boodschapper”? Voortbordurend op de reeks aardbevingen tot aan 17 november vorig jaar, zou de aangegeven positie naar binnen toe geprojecteerd heel goed overeen kunnen komen met de waarschijnlijke positie rond 7 mei. In dat artikel gaf ik al aan dat dit object relatief spoedig zijn perihelium, de kortste afstand tot de Zon, zou kunnen bereiken. 

Numerologische Analyse 

De getallen 4 en 8, die ik in het begin van het artikel heb genoemd, maken deel uit van nog meer belangrijke aanwijzingen. Ik zal beginnen met de analyse van de datum die door de graancirkel wordt aangegeven, 7 mei 2014, en nagaan of hij past in het Aarde-Programma, zoals beschreven in de serie Aarde-Veranderingen. Lees deze artikelen want dan kun je mijn analyse beter volgen. 

Tot nu toe blijken alle aardbevingen sinds 2000 met magnitude 8.0 en hoger de strikte regel te volgen dat zij middels een 8-trilling opeenvolgend verbinding maken naar aardbevingen met magnitude 8.8 en hoger sinds 1868. Dit is een mysterie op zich, maar daardoor kunnen we nagaan welke toekomstige datum past in de reeks. Kolom 3 van tabel 4 in het artikel “De Cirkel is Voltooidtoont de reeks: 

5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 6 5 

waarbij elk getal de M8.8+ aardbeving aangeeft waarmee de betreffende M8.0+ aardbeving verbinding maakt. Bijvoorbeeld, de laatste M8.0+ aardbeving vond plaats op 24 mei 2013 en maakt middels een 8-trilling verbinding met aardbeving 5 in de lijst van aardbevingen met magnitude 8.8 en hoger. Vandaar dat het laatste getal in de reeks hierboven 5 is. De vraag is dan, hoe zal de reeks verder gaan? Wat zal na het getal 5 komen? Zal het 1 of 4 of weer 6 zijn? Lange tijd dacht ik aan 1 omdat het in de reeks altijd na 5 kwam. Maar omdat de reeks in het laatste deel is veranderd, zou de voortzetting ook anders kunnen worden. Laten we dus kijken hoe de datum 7 mei 2014 aansluit.
Afb.5: 7 mei 2014 maakt verbinding met de 6e M8.8+ aardbeving in de lijst.

Uit afbeelding 5 kunnen we opmaken dat 7 mei 2014 uitstekend past in het Aarde-Programma, voorop gesteld dat er voor die tijd geen M8.0+ aardbeving plaatsvindt. Anders zouden we de reeks opnieuw moeten evalueren. De reden waarom ik dit laat zien is vanwege een andere reeks die voortkomt uit het aantal dagen tussen deze aardbevingen. Kolom 4 van tabel 5 in hetzelfde artikel “De Cirkel is Voltooid” toont de reeks (alleen grondgetallen):
4 4 4 6 2 2 6 4 6 2 2 6 8 1 3

Om het wat meer herkenbaar te maken schrijven we de reeks als:

8 4 6 2 2 6 4 6 2 2 6 8 4

Welk getal denk je dat als volgende gaat komen? Dacht je 6? Ik ook. Laten we dus het aantal dagen tellen van 24 mei 2013, de datum van de laatste M8.0+ aardbeving, naar 7 mei 2014. De datum-calculator zegt 348 dagen. Laten we nu kijken wat het grondgetal is:

3+4+8=15; 1+5=6

Klopt! Dus op twee fronten laat het Aarde-Programma zien dat 7 mei 2014 zou passen als de volgende datum voor een M8.0+ aardbeving. Maar we hebben nog meer aanwijzingen, die moeilijk zijn te negeren.

Ik begon dit artikel met de 'boodschap' getallen 4 en 8. Kijk nu nog eens naar het begin en het einde van de hierboven vermelde reeks. Het is heel belangrijk om de significantie in te zien van deze getallen. Hun gezamenlijke trilling is 3:

4+8=12; 1+2=3

Vergelijk dit eens met het aantal dagen dat we zojuist hebben gevonden: 348! Maar dat is nog niet alles. Kijk nog eens naar de graancirkel en tel het aantal stippen van Saturnus naar het object, eerst de korte weg, daarna de lange weg zonder de aangegeven planeten mee te tellen.

Afb.6: het aantal stippen op de ring

Zit je nog op je stoel? Nee? Neem dan even pauze en neem wat frisse lucht, want de implicaties zijn diepgaand!

  1. Het grondgetal van 12 is 3 en als we dit combineren kunnen we van de graancirkel het getal 348 afleiden, het aantal dagen sinds 24 mei 2013.

  2. Tel 12 op bij 348 en je krijgt 360, het universele aantal graden van een cirkel. Tel daarbij de stippen op die als planeet gemarkeerd zijn en je krijgt 365, het aantal dagen van het huidige Aardse jaar.

  3. Deze berekeningen kunnen alleen worden gedaan door de dwergplaneten buiten beschouwing te laten. Hoe konden de auteurs van de graancirkel in 1995 weten dat Pluto in 2006 zou worden gedegradeerd tot dwergplaneet?

Implicatie één bevestigt wat ik al langere tijd vermoedde, namelijk dat het Aarde-Programma vaststaat en altijd werkzaam is geweest, in ieder geval sinds de laatste grote veranderingen op de planeet, toen de Aardas kantelde naar zijn huidige stand. Anders hadden de datums zoals 7 mei 2014 en 24 mei 2013 en het aantal dagen ertussen, 348, nooit gemarkeerd kunnen worden in deze graancirkel van 1995.

Implicatie twee vertelt ons misschien iets heel belangrijks. Van de geschiedenis weten we dat vóór de laatste grote veranderingen de Aarde 360 maal roteerde in een jaar. Toen de as kantelde kwamen er 5 dagen bij. Deze 5 dagen werden aanvankelijk als 'leeg' beschouwd en verbonden met droevigheid. Zoek maar in de geschiedenis en je zult het zien. Het feit dat dit verschil tussen 360 en 365 wordt aangeduid door de graancirkel (vandaar dat de vijf planeten op de ring waren geprojecteerd), kan erop wijzen dat op of na 7 mei 2014 grote veranderingen de toestand van de Aarde zullen terugbrengen tot 360 dagen per jaar.

Implicatie 3 combineert de vorige twee en vertelt ons dat het aantal dagen sinds de laatste kanteling van de as altijd heeft vastgestaan. Met andere woorden, na de laatste kanteling, misschien 6,000 jaar geleden, is het punt in de tijd, aangegeven door onze kalender als 7 mei 2014, altijd bekend geweest.

Ik Ben het Begin en het Einde

Altijd als ik een belangrijke datum vind, verbind ik die automatisch met andere sleutel-datums door het aantal dagen tellen van de ene datum naar de andere. Ik doe dit op basis van het feit dat elke rotatie van 24 uur een volledige ademhaling is van onze planeet. Jazeker, de Aarde is een levend wezen en zij haalt adem net zoals wij. Het vinden van sleutel-datums is vaak een kwestie van inspiratie vanuit, of een boodschap via getallen door de Geest. Zo werkt numerologie. Ik weet dat sommigen van jullie de naam Sai Baba niet aanstaat, maar ik zal wederom aantonen (zie ook deel 8 “De Hand van God”) dat zijn leven zeer verbonden was met het Aarde-Programma, inclusief deze graancirkel.

Sathya Sai Baba werd geboren op 23 november 1926. Hij overleed op 24 april 2011. Het aantal dagen van zijn geboorte tot aan de constellatie-datum gemarkeerd door de graancirkel, 7 mei 2014, is 31.942, en dat is een 19/1-trilling (3+1+9+4+2). Het aantal dagen van zijn dood tot de constellatie-datum is 1.109, ofwel een 11/2-trilling (1+1+0+9).

Let nu goed op het getal 1, dat 'begin' betekent, en het getal 9, dat 'einde' of 'voltooiing' betekent:

  • Ik kwam deze graancirkel tegen en analyseerde hem op 18 januari 2014, ofwel 109 dagen vóór 7 mei 2014. Op dezelfde dag zagen veel mensen zeer ongewone UFO-activiteit boven Californië. 
  • De graancirkel is 19 jaar geleden gemaakt. 
  • Het trillingsgetal van 7 mei 2014 is 19/1 (7+5+2+0+1+4). 
  • Het 'begin' van het Aarde-Programma, op 13 augustus 1868, maakt een verbinding naar 7 mei 2014 middels een 19/1 trilling (afb.5). 
  • De datum van dit artikel is 19 januari 2014. 
  • Het alomvattende artikel van de serie “Aarde-veranderingen”, heeft als titel “De Cirkel is Voltooid” en de oorspronkelijke Engelse versie is de 19e in de categorie. 
Het getal 19 is het getal van de Geest die over de wereld van de materie heerst, de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde van alles. Het getal 1 is het getal van de Geest of Goddelijke Wil. Hij is vertegenwoordigd in drie getallen: 1, 4 en 7.1                              1 

1+2+3+4               10/1 

1+2+3+4+5+6+7    28/1 

Kijk nu eens naar tarot kaart 19. We zien de Zon die het getal 1 vertegenwoordigt. Dan zien we onder de Zon 4 zonnebloemen, die het getal 4 vertegenwoordigen. Ten slotte zien we 7 zonnebloemen op het hoofd van het kind. Het witte paard symboliseert de geest die zichzelf heeft bevrijd van de beperkingen van de materiële wereld. Vandaar de voltooiing van een cyclus, waar het einde een nieuw begin ontmoet, uitgedrukt door het getal 19.

  afb.7: tarot-kaart 19
Zoals je kunt zien heeft deze kaart een zeer diepe, spirituele betekenis. Kijk ook eens naar mijn artikel over het Zonnestelsel, waarin de belangrijkheid van de getallen 1, 4 en 7 wordt aangetoond.

Het feit dat de datum waarop ik de waarheid ontdekte van deze graancirkel 109 dagen verwijderd is van 7 mei 2014, vertelt ons dat het op dat moment moest gebeuren en dat er een Goddelijke Orkestratie aan het werk is om het Goddelijke Plan op Aarde te vervullen. Als we alle aspecten beschouwen die ik in dit artikel heb besproken dan wordt het onmogelijk om de datum 7 mei 2014 te negeren. Toch voorspel ik persoonlijk geen zware aardbeving voor 7 mei 2014, ondanks dat dit artikel misschien anders suggereert. Het was mijn taak om de 'code te kraken' van deze graancirkel en de nodige verbanden te leggen. Het perfect aansluitende Aarde-Programma kan niet worden genegeerd, noch het feit dat de cirkel-makers duidelijk deze specifieke datum hebben gemarkeerd. De tijd zal het leren.

Copyright © 2014 Frank Hoogerbeets www.ditrianum.org. Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid inclusief deze copyright-
vermelding.