Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 21 december 2013

Aartsengel Gabriel “2014 Het Jaar van de Evenwichtige Relaties” 21 December 2013 / Shelley Young

Aartsengel Gabriel
“2014 Het Jaar van de Evenwichtige Relaties”
21 December 2013 / Shelley Young

Gegroet, Lieve Mensen! Hoe verheugd en vereerd wij zijn om vandaag samen met jullie te zijn. Wat een magnifiek schouwspel van zielen die bereid zijn te komen en de energieën willen verankeren voor allen die hiervan profiteren. Jullie zijn gezegend en geëerd in jullie rol van vandaag en wanneer we spreken over hen die in de groep komen deelnemen, bedoelen we niet alleen zij die nu in deze ruimte zijn, maar ook degenen die blij zijn met deze transmissie op jullie internet op een later tijdstip.
Mogen wij jullie een gezegende en vreugdevolle zonnewende (1) toewensen. Jullie hebben het prachtig gedaan. Omdat jullie energieën verplaatst en gezuiverd en zo ijverig veranderd hebben, bevatten jullie nu lichtcodes die nog niet mogelijk waren op een ander tijdstip op jullie planeet. Zo grondig hebben jullie voltooid wat er het laatste jaar is geweest.

Hoe de Energie van December wijs te gebruiken 21 december 2013 / Selacia

Hoe de Energie van December wijs te gebruiken
Selacia
21 december 2013


December is een perfecte tijd om balans op te maken van waar je staat en te overwegen wat je het volgende jaar wil creëren. Je inzicht in de energie van december kan je helpen om hier het maximum uit te halen. Ieder cyclus heeft tenslotte zijn eigen energie. Om optimaal gebruik te maken van dit potentieel, dien je bewust te zijn van de kansen en mogelijke hindernissen van deze maand.

De ouden waren op de hoogte van de kracht van zelfreflectie en innerlijke beschouwing van deze tijd van het jaar. Ze hadden een diep begrip van de behoefte om zich te verbinden met de natuurlijke cycli van de Aarde en daarmee te werken. Ze zagen de waarde in van het nemen van een time out voor het jaareinde, om rustig aan te doen en spirit te gaan raadplegen.

Moeder Aarde: De Stroom van Ontvangen in Jullie Leven / December 2013 / Pamela Kribbe

Moeder Aarde:
De Stroom van Ontvangen in Jullie Leven
December 2013 / Pamela Kribbe
Lieve vrouwen en mannen,

Ik ben de Aarde die spreekt. Ik groet jullie vanuit mijn hart, een hart dat in jullie klopt. Ik stroom door jullie lichaam en ben met jullie, en ik wil jullie ondersteunen en je geven wat jullie nodig hebben. Jullie zijn met mij in en door jullie lichaam verbonden en ik stuur voortdurend signalen naar jullie als een uitnodiging. Luister naar mij – ik spreek tot jullie door jullie lichaam. 


Neem nu een ogenblik rust en ontspan je zodat jullie mijn aanwezigheid in jullie kunnen voelen.

Jullie bewustzijn is Licht en jullie kunnen het je voorstellen als een soort stralenbundel. Deze zuil van Licht kan je op verschillende manieren focussen om het Licht toe te staan verder te schijnen. Je bewustzijn is een concentratie van besef dat op zichzelf neutraal is, omdat er geen gedachteprocessen aanwezig zijn, in de zin van beoordeling of hiërarchie. Het is een meer neutrale, objectieve manier van zijn en jij bent dat bewustzijn.


Jezus: Velen van Jullie Voelen de Stress van het Wachten Zeer Intensief / John Smallman op 20 december 2013


Jezus: 
Velen van Jullie Voelen de Stress van het Wachten Zeer Intensief
John Smallman op 20 december 2013 
We naderen zeer snel het moment waarvoor jullie allemaal gebeden hebben, ondertussen sterk de intentie vasthoudend om het te laten gebeuren, en jullie gebeden en intentie waren en gaan door dat uitermate krachtig te zijn. Jullie zullen niet teleurgesteld zijn. God heeft het beloofd en Hij levert altijd. Velen van jullie voelen de stress van het wachten zeer intensief, en het veroorzaakt bij jullie ongerustheid. Daarom moet jij je dagelijks ontspannen in jouw stille innerlijke ruimte om jouw gidsen, mentoren, en beschermengelen toe te staan tegen jou te spreken, en jou op te tillen en jou te inspireren terwijl zij jou met een liefdevolle knuffel omhelzen.

Jullie zijn de geliefde kinderen van God, eeuwig omwikkeld in Zijn liefdevolle omhelzing, en dat zal nooit veranderen. De illusie - jullie huidige staat van het ervaren van het leven als mensen - is niet jullie natuurlijk staat, het is onecht, het is een concept hetgeen jullie eonen geleden in het bestaan inbeelden, maar slechts voor een zeer kort moment. Echter, terwijl jullie er binnenin zijn is het tijdselement behoorlijk overweldigend voor jullie als je de geologische perioden van de tijd in overweging neemt die zich terug strekken naar "de big bang" en mogelijk zelfs daarvoor nog. In de illusie maakten jullie je schijnbaar zeer klein en onbelangrijk in relatie tot jullie denkbeeldige omgeving - universum op universum zonder einde - en dus het leven, zoals jullie het ervaren, lijkt zeer fragiel en onzeker te zijn. Verheug je in de zekere wetenschap dat het onecht is, en dat je in waarheid thuis bent en diep slaapt terwijl je collectief droomt om de illusie te handhaven. 

Aartsengel Michael Veel Komt er Echter nog Aan, maar Jullie Vooruitgang is Opmerkelijk. 20 December 2013 / Ron Head

Aartsengel Michael
Veel Komt er Echter nog Aan, maar Jullie Vooruitgang is Opmerkelijk.
20 December 2013 / Ron Head
Jullie zitten vandaag volledig ondergedompeld in een energie die, hoewel het niet volledig nieuw voor jullie is, zo intens geworden is dat jullie het onophoudelijk voelen en niet alleen wanneer jullie aan het mediteren zijn of rustig zitten.

Morgen is de piek van de zonnewende en het moment van deze piekenergieën zullen zich dan voordoen. Daarna, zal de intensiteit gedurende een poosje af lijken te nemen, maar zoals het voor elk van deze stromingen nu is, zal het niet het niveau bereiken dat het voorheen was. Verbindt dat met het feit dat jullie bekwaamheid om hen te bespeuren iedere keer toegenomen is en jullie zullen beseffen waarom jullie deze zo sterk voelen.

Heavenletter #4775 Jij Wordt Ook Gediend /21 december 2013

Jij Wordt Ook Gediend

Zaterdag 21 december 2013


God zei:

Alles op Aarde is tijdelijk. Jouw verblijf op Aarde is tijdelijk. Zie de Aarde als een gang waar je door loopt. De gang leidt jou ergens heen. Je bent op weg ergens naar toe. Jouw leven op Aarde is een reis die je onderneemt.

Vanaf de gang zijn er vele kamers.

Of, je kunt de reis zien als een schip waar je op vaart en het schip heeft een bestemming. Je gaat ergens heen.

Of, misschien neem je een vlucht.

In elk geval ga je ergens heen en je gedijt op je reis. Snel of langzaam, lang of kort, je gedijt. Je wint. Je leert gaandeweg. Je bent een reiziger. We kunnen zeggen dat degene die de reis begint niet dezelfde is als degene die de kust bereikt.

Oth over 2012 Geplaatst 21 december 2013

Oth over 2012
Geplaatst 21 december 2013

“Na hun kalender komt de volledige vijfde dimensie. En wij kunnen jullie zeggen dat hun kalender niet stopt in 2012, dat is een idee van jullie. Weet dat er nog ontdekkingen gedaan zullen worden die de Mayakalender aanvullen waar jullie nu niet aan toe zijn. Maar de kalender gaat verder dan 2012, alleen is er dan een andere telling. Dan zijn er andere berekeningen en dan zal de Mayakalender weer volledig kloppen.”

Er is veel verwarring over 2012

Er is veel verwarring over 2012. Veel ideeën dat de wereld zal vergaan en noem maar op. Wij willen bij deze al melden dat het helaas voor jullie niet alleen gaat over de planeet Aarde.

Het begint niet bij het jaartal 2012

vrijdag 20 december 2013

Een Korte Update Aangaande de Zonnewende Energieën 20 December 2013

Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Zonnewende Energieën
20 December 2013

Velen van jullie zijn al in/naar de snelle baan gestapt, een ruimte waar de tijd lijkt stil te staan, en alles rondom jou heen precies het tegenovergestelde lijkt te doen. Want nu, zullen de veranderingen waar jullie doorheen gegaan zijn al ruim baan gemaakt hebben voor wat er binnenkomt, en als zodanig, zullen jullie bij tijden bij jezelf gewaarworden dat je overstroomd wordt met al deze energetische brieven die naar jullie toe gesmeten worden vanuit schijnbaar alle richtingen. 

Onze woorden mogen verbijsterend schijnen te zijn, aangezien deze gehele periode inderdaad verbijsterend zal lijken te zijn voor velen van jullie, want het zal moeilijk zijn om gesetteld te raken en een manier te vinden om te omschrijven wat er gewoonweg binnenin jou aan het gebeuren is. Want zoals jullie nu zo ongeveer heel goed weten, is het proces waarnaar gerefereerd wordt als zijnde ascentie in alle aspecten een innerlijk proces, terwijl jullie volledige programmering aangepast wordt zodat jullie eindelijk in staat zijn volledig te functioneren aangaande al jullie inherente bekwaamheden.

Wie Zijn de Hathors? Geplaatst 20 december 2013

Wie Zijn de Hathors?
Geplaatst 20 december 2013
Tom Kenyon

De Hathors zeggen dat zij een groep interdimensionale, intergalactische wezens zijn, verbonden met het oude Egypte via de Tempels van de Godin Hathor evenals met een aantal andere prehistorische culturen. In de late jaren 80 werd er door hen ‘contact’ met mij opgenomen tijdens een meditatie en begonnen zij me te onderwijzen in de trillings aard van de kosmos, het gebruik van heilige geometrie als manier om de hersenwerking te stimuleren en het gebruik van klank om psycho-spirituele ervaringen te stimuleren.

Terwijl ik geïntrigeerd was door de informatie, voelde ik me destijds oncomfortabel bij hun zelf omschreven komaf. Ik was tenslotte praktiserend psychotherapeut en betrokken bij hersenonderzoek. Kortom, ik was een rationalist. En deze wezens –wie ze ook waren en waar ze ook vandaan kwamen- pasten niet in mijn toenmalige kijk op de werkelijkheid.

Aartsengel Michael "De Frequentie van Goud" December 2013/Januari 2014 Celia Fenn

De Nieuwe Aarde Energieën - December 2013/Januari 2014

Aartsengel Michael
"De Frequentie van Goud"
Celia Fenn

Geliefde Familie van het Licht, in deze maand van december 2013 overgaand in januari 2014, maakt jullie Aarde belangrijke verschuivingen en aanpassingen in Frequentie terwijl het begint om de Frequentie van de Gouden Straal te verankeren.

De Zon heeft geholpen met deze frequentieverschuiving, en de intense Zonne activiteit van de laatste zes maanden heeft geholpen bij het herijken van de frequentie van de Aarde en het toestaan van deze nieuwe frequentie om zich te settelen en te verankeren.


Wie is Sananda? 20 maart 2004 Geplaatst op 20 december 2013

Wie is Sananda?

BOODSCHAP VAN SANANDA  
20 maart 2004
Geplaatst op 20 december 2013


I
k voel al een tijdje een heel grote kracht. Die zegt mij het volgende:

“Ik ben Sananda, diegene die jullie Jezus genoemd hebben, anderen noemen mij Sanada. In werkelijkheid draag ik die naam niet, maar gebruik die maar gerust, zo zult u mij beter aanvoelen en accepteren.

Jullie hebben veel over mij gesproken. Het is juist daarom dat ik deze avond onder jullie wilde zijn om mij nader uit te leggen. Ik zou het niet enkel willen hebben over mijn leven bij jullie op aarde maar ook over wat de ware toedracht van mijn taak bij jullie was.


Op deze dag van je leven 20 december 2013

Vrijdag 20 december 2013

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…..

... dat de verbeelding je grootste geschenk is. Wees niet bang
om het te gebruiken.


Stel jezelf voor als zijnde oké nu.
Helemaal in orde.
Stel jezelf voor als geheel, volledig, en Perfect.


Aartsengel Jophiel "Spelen met het Gebied van Schoonheid" 10 December 2013 Sarah Hillman


Aartsengel Jophiel
"Spelen met het Gebied van Schoonheid"
10 December 2013 / Sarah Hillman

Dierbare harten, wat een genoegen om vandaag op deze manier met jullie te spreken, want jullie zijn in jullie uniekheid op zo’n mooie en indrukwekkende wijze aan het groeien en ik wil jullie zelfs meer LIEFDES inspiratie geven, uit een groot respect en eerbied voor alles wat jullie ZIJN en ook omdat ik opgetogen ben om verder met jullie te creëren, zulke ongelooflijk creatieve wezens dat jullie zijn!

Dierbaren, ik wens vandaag om jullie ervaring te bezielen, als jullie bereid zijn, met een specifieke manier om het begrip schoonheid te benaderen, en dat is als een energiegebied. Hier werd op veel verschillende manieren over gesproken en velen van jullie zijn met dit begrip vertrouwd, ik wil een specifieke wisselwerking met dit gebied aanbieden, namelijk om hiermee op jullie wonderbaarlijke creatieve manieren te spelen om meer lichtheid, meer waardering, meer vriendelijkheid en plezier naar jullie omgeving en in jullie beleving te brengen, terwijl jullie onvermoeibaar en bekwaam steeds meer uitgroeien naar al jullie potentieel.

Een Schrijven van de Schepper 19 December 2013 - Jennifer Farley

"Het Weefsel van het Leven"
19 December 2013 - Jennifer Farley

Jij bent verbonden aan alles en alles is verbonden aan jou. Wanneer je eenmaal een glimp krijgt van het Oneindige Weefsel van het Leven, is het niet mogelijk meer het niet te zien. 
Raak niet ontmoedigd door diegenen die ervoor kiezen om het niet te her/erkennen, in plaats daarvan, vraag om te zien hoe dit het Geheel tot voordeel strekt. 
Zelfs diegenen die weigeren te weten, weet dat zij een zeer belangrijk doel dienen. Eer hun keuze net zoals jij jouw eigen keuze eert.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Heavenletter #4774 God Stelt ​​Jou een Vraag / 20 december 2013

God Stelt ​​Jou een Vraag

Vrijdag 20 december 2013

God zei:

Wat is het waar jij bang voor bent? Je weet het niet eens, niet echt. Je bent bang voor mogelijkheden, armoede, ouderdom, eenzaamheid, slechte gezondheid, jouw dood, de dood van anderen, en het leven. Je vreest het leven. Je vreest ontwikkelingen. Je stapelt onvolkomenheden op. Waar zijn jullie bang voor, lieverds?

En wat wil je? Wat zou jou gelukkig maken?

Jij zou kunnen antwoorden met als die en die van je hield, dan zou je gelukkig zijn. Nochtans zou dat niet genoeg zijn. Liefde op Aarde, jouw droom ervan, kan misschien aan jou zijn ontsnapt. Je denkt aan je droom, misschien als winnend, als overwinning, en toch is individuele liefde, op de lange termijn, niet altijd voldoende of voldoende genoeg.

donderdag 19 december 2013

Aartsengel Gabriel Kunnen Jullie Horen Wat Ik Hoor? 16 December 2013 / Shanta Gabriel

Aartsengel Gabriel
Kunnen Jullie Horen Wat Ik Hoor?
     16 December 2013
   Shanta Gabriel

De Geschenken van dit Heilige Seizoen Ontvangen
Dierbaren,
Luister! De Voorbode Engelen zijn aan het zingen. Kunnen jullie de stemmen van de Engelen horen? Zij nodigen jullie in hun midden uit. De Engelen roepen jullie op om je te verheugen in de Goddelijke Liefde en het Licht dat naar de planeet toestroomt tijdens deze speciale tijd genoemd Kerstmis.
Kunnen jullie de Engelen tegen jullie horen fluisteren? Luister met jouw hart. Sta jouw gehele wezen toe om ontvankelijk te zijn voor deze Goddelijke Boodschappers die toezicht over jullie gehouden hebben door jullie ziels gehele bestaan heen. Zij zijn hier nu en zingen met één stem het idee van Vreedzaamheid binnenin alle wezens. Een vreugdevol geluid makend, want zij bieden jullie de geschenken aan van het Goddelijke Licht en een Liefde voorbij jullie begrip. Ontvang het in jouw gehele wezen en straal dit gezegende Licht naar buiten de wereld in.


Zonnewende 21-12-2013 update

Zonnewende 21-12-2013 update
Portaal en Terug naar Onschuld  
Activering Evenement

Geplaatst: 18 december 2013
 

Deze zaterdag tijdens de zonnewende van 21-12-2013 om 18:11 zullen wij een zeer belangrijke Portaal Opening, en onze “Terug naar Onschuld” activering mee mogen maken. Hoe meer mensen deelnemen, hoe meer we in staat zijn om de karma geest programmering als een collectief te overstijgen, door het loslaten van onze denkbeeldige schulden aan de archonten en het helpen creëren van de juiste voorwaarden voor de goddelijke interventie op het evenement.

Je kunt deze video bekijken om je voor te bereiden op de activering.

Blossom met de Galactische Federatie van Licht 19 december 2013

Blossom met de Galactische Federatie van Licht
19 december 2013


Blossom: Welkom aan jullie. Ik zal eerst mijn hart in Liefde openen naar jullie… GEDAAN! … en ten tweede vragen naar die prachtige magenta Kolom van Licht( of Pilaar van Licht) die kortgeleden gevangen was op een foto. (zie op blog post http://blossomgoodchild.blogspot.com/). Dit is voor mij zo veel lijkend op het beeld dat jullie me een hele tijd geleden hebben laten zien in 2011, toen jullie daar voor het eerst over spraken. Kun je bevestigen wat dit is en waar jullie over spraken… of iets anders?


Aartsengel Michael over Gevoelde Onvolmaaktheden en Dienstverlening 16 December / 2013 Steve Beckow

Steve Beckow
Aartsengel Michael over Gevoelde Onvolmaaktheden en Dienstverlening
16 December 2013

Ik zei een paar dagen geleden dat ik gelukkig was om in staat te zijn lezingen/channelings met Aartsengel Michael via Linda Dillon te hebben, en vaak zegt hij dingen tegen mij welke van toepassing zijn op alle Lichtwerkers. Wanneer dat gebeurd, voel ik de verantwoordelijkheid om te delen wat hij gezegd heeft.
In mijn lezing met Aartsengel Michael op 11 december 2013, werd er veel gezegd dat een bredere toepasbaarheid en belangrijkheid had dan slechts voor mij. Ik plaats hier een uitwisseling in de gebeurtenis in de hoop dat het jullie mag helpen bij het verstevigen of begrijpen van jullie missie en "bekwaamheden".

Wereldwijde Zonnewende Meditatie – 21 december 2013 Jean Hudon


Wereldwijde Zonnewende Meditatie –

21 december 2013
Meditatie Focus via Jean Hudon


Geliefde zielen,

Opnieuw worden we uitgenodigd om als Een deel te nemen aan een wereldwijde Vereniging van zielen, op zaterdag 21 december om 17:11 uur Univerele Tijd (klik HIER om je plaatselijke tijd te vinden - 18:11 in Amsterdam), het precieze moment van de winterzonnewende op het noordelijk halfrond en de zomerzonnewende op het zuidelijk halfrond. 


Laten wij ons verenigen, na een voorbereidende meditatie van 30 minuten, in een staat van perfect Eenheidsbewustzijn, ons focussen op de Vreugde van het samen delen van dit moment van pure Gelukzaligheid, ons bewust zijn dat door ons ontwaakte gevoel van Goddelijke Eenheid deze hele Creatie Zichzelf ervaart, genietend van Zijn prachtige levendigheid, en laat ons de  Almachtige Aanwezigheid voelen van de Schepper Bron die vloeit door Al Dat Is. 


Meer lezen >>>


Op deze dag van je leven 19 december 2013

Donderdag 19 december 2013

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…..


... dat er geen garanties zijn in het leven ... behalve dat alle
dingen gebeuren voor Gods beste reden.

Als je van tevoren wilt weten dat alles zal "werken" voordat je ergens inspringt, zul je nooit ergens inspringen.

Toch is ergens "inspringen" de grootste opwinding van het leven, het grootste avontuur.

Ontken dat niet voor jezelf.
Ga er gewoon voor.
Vertrouw erop dat het leven je voordelen brengt wat er ook gebeurt.Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nl

Wie is Jeshua? Oktober 2002 Geplaatst 19 december 2013 Pamela Kribbe

Wie is Jeshua?
Pamela Kribbe / Oktober 2002
Geplaatst 19 december 2013

Dit een channeling van Jeshua, die ik ontving in het begin van onze kennismaking (oktober 2002).

Jeshua, wie ben jij?

Ik ben degene die onder jullie is geweest en die jullie zijn gaan kennen als Jezus. Ik ben niet de Jezus van jullie kerktraditie en ook niet de Jezus van jullie religieuze geschriften. Ik ben Jeshua-ben-Jozef, ik ben een mens van vlees en bloed geweest. Ik bereikte het christusbewustzijn eerder dan jullie, maar ik werd hierbij geholpen door krachten waarbij jullie je vooralsnog geen voorstelling kunt maken. Het was een kosmische gebeurtenis – ik stelde mij daarvoor beschikbaar.Heavenletter #4773 Een Droom Die Zo Echt Lijkt / 19 december 2013

Een Droom Die Zo Echt Lijkt

Donderdag 19 december 2013

 God zei:

Als het leven jou akelig lijkt, dan bedenk je redenen waarom het leven akelig is. Soms, als het leven somber voor jou voelt, dan weet je niet waarom of waar je jouw verdriet op kunt terugvoeren. Je bent niet in staat de oorzaak te vinden. De oorzaak is altijd dezelfde, geliefden, of We kunnen zeggen dat er geen oorzaak is. Je depressief voelen is zelfvoorzienend. Je voelt je verloren, omdat je je verloren voelt. Je voelt je onzeker, omdat je je onzeker voelt. Je hebt het gevoel dat er geen eind aan komt, omdat je het gevoel hebt dat er geen eind aan komt.

Omdat. De oorzaak ligt altijd binnenin jou. Je bent misschien nooit in staat de oorzaak vast te stellen en toch zal de neerslachtigheid vanzelf weggaan net zoals het gekomen is. Op een dag zal het weg zijn. Je hoeft daar niet te blijven. Je zit geen straf uit.

Moeder Aarde "Vertrouw de Aarde" / December 2013 / Pamela Kribbe

Moeder Aarde
"Vertrouw de Aarde"
December 2013 / Pamela Kribbe

Lieve vrienden,
Ik ben de stem van de Aarde. Voel mijn aanwezigheid hier binnen in jullie en onder jullie voeten. Ik ben aanwezig in jullie lichaam; ik stroom door al jullie cellen. Door je lichaam ben je verbonden met de natuur, met alles rondom je heen dat groeit, leeft, en ademt. Word je bewust van de levende aanwezigheid van de natuur rondom jullie, hier, op dit moment. Voel de bomen rond dit gebouw, het terrein waarop dit gebouw staat. Voel de planten, de vogels en de bomen. Als je nauwkeurig waarneemt, kan je voelen hoe jouw aanwezigheid deze levende wezens eveneens beïnvloedt. Niet alleen voel jij hen, zij voelen jou ook. Zelfs dit gebouw leeft, omdat alles waar het oorspronkelijk uit gemaakt is de energieën van de aarde bevat. In alles om je heen is bewustzijn. Materie is bezield bewustzijn. Voel de energie, het bewustzijn, in dit gebouw, voel de geschiedenis die het in zich draagt en wat jij daar naar toe brengt. Je onderschat dikwijls het effect dat je hebt, louter door ergens te zijn.


woensdag 18 december 2013

Een Hathor Planetaire Boodschap via Tom Kenyon De Escalatie van jullie Huidige Chaotische Knoop. 17 december 2013

Een Hathor Planetaire Boodschap via Tom Kenyon
 17 december 2013
vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl

We zullen onze boodschap in twee delen brengen. Het eerste deel zal omgaan met de escalatie van jullie huidige Chaotische Knoop en de tweede zal zich met de nucleaire fabriek in Fukushiima Japan bezig houden. 

De Escalatie van jullie Huidige Chaotische Knoop.

In relatie met vorige Chaotische Knopen, is deze zeer vluchtig/wisselvallig. 

Vanuit ons perspectief is de eerste reden hiervoor de betrokkenheid bij veranderingen in jullie Zon’s magnetische veld. Inderdaad is de escalatie van deze Chaotische Knoop direct verbonden aan de magnetische veld verschuiving welke jullie Zon binnengaat. 


Sheldan Nidle - 17 December, 2013

Sheldan Nidle - 17 December, 2013


11 Imix, 4 Mol, 10 Caban
Selamat Jarin! We komen nu om te praten over een paar belangrijke dingen zodat jullie je kunnen voorbereiden op wat er voor jullie ligt. Er is een beweging begonnen die jullie leidt naar welvaart en nieuw bestuur. Wees je ervan bewust dat de wereld die je sinds je geboorte kende met sprongen vervaagt. De duistere cabal die jullie wereld millennia lang regeerde verliest haar greep. Het eerste deel van een wereldwijde valuta-reset is bijna daar. Dit zal de manier waarop de valuta van de wereld gebruikt worden veranderen. Het volgende deel van dit monetaire proces zal de eerste grote slag van de welvaartsfondsen voortbrengen. Deze fondsen zullen de voorbode zijn van nieuw bestuur, en dit nieuwe bestuur zal in een grootse “viering” alle schulden nietig verklaren. Bovendien zal er een uitgebreide transformatie in de bank- en financiële dienstenindustrie zijn die voor altijd de manier waarop deze verschillende financiële instituten opereren zal veranderen. Deze nieuwe regels zullen werkwijzen opleggen om de tirannie, die deze financiële instituten over deze globe verspreiden, te beëindigen. Daarvoor in de plaats zullen vrijheid en persoonlijke soevereiniteit opnieuw tot bloei komen.

De witte Godin 18 december 2013 Sabine Sangitar

De Witte Godin
Doorgegeven via Sabine Sangitar
Geplaatst 18 december 2013
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Onderwerpen: De Witte Godin Ayo A'Isissis: Het liefdesnet van Shambala. Verbinding met de frequenties van de negen goddelijkheden van de absolute liefde.

Ik Ben de Witte Godin Ayo A'Isissis. Ik Ben de Godin van de heilige hallen van Shambala. Ik ben de Witte Godin van het net van liefde dat bestaat in de heilige hallen van Shambala en wat wordt gedragen door de handen van God.

Dit net van liefde is vol van, gevuld met en verzadigd met de hoge liefdesenergie van de goddelijke Uitdrukking. De engelen van het sterrenzaad, de engelen van het universum haasten zich naar de hallen van Shambala om zichzelf weer op te laden en te laten stromen door de goddelijke frequentie.Méline Lafont Het Opnieuw Versmelten met de IK BEN Aanwezigheid 16 December 2013

Méline Lafont
Het Opnieuw Versmelten met de IK BEN Aanwezigheid
16 December 2013

Wij zijn nu in het stadium van het afdalen en het opnieuw versmelten met de IK BEN Aanwezigheid en terwijl de meesten van ons in dit stadium zitten, zou men vlakbij de voltooiing ervan kunnen zijn, of men zou aan het begin ervan kunnen zijn, desalniettemin, zijn wij allemaal in dit stadium van de afdaling hiervan, en het opnieuw ermee versmelten. De afdaling/de her-versmelting met de IK BEN Aanwezigheid is een prachtig proces waar jouw Werkelijke Goddelijke Blauwdruk, jouw Essentie, de JIJ die JIJ BENT, zichzelf weer aan het worden is en Eén in het Bewustzijn wordt dat je in deze belichaming op een Aards niveau bent.

Het is de ontmoeting met jouw Ware Zelf via het Christus Bewustzijn waarvoor je in de eerste plaats kwam om te belichamen met het oog op het laten plaatsvinden van dit stadium van afdalen/her-versmelten. Dit alles vindt plaats in jouw huidige bewustzijn in de Aardse belichaming welke jij vormt in deze tijd, omdat dat is waar de Ascentie helemaal over gaat: de her-belichaming van jouw Christus Bewustzijn en de her-versmelting met jouw waarachtige IK BEN Aanwezigheid op het Aardse - fysieke niveau.

Aisha North en de Constant Companions Een Korte Update18 December 2013

Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
18 December 2013
Terwijl deze energieën dieper en dieper in jullie waarachtige wezen blijven wroeten en woelen, mogen jullie bij jezelf gewaarworden het spoor bijster te zijn om te kunnen verklaren wat er gaande is, maar jullie zullen het in jullie werkelijke beenderen voelen dat iets diep transformatief nu inderdaad naar beneden gaat. Want jullie veranderen dierbaren, voorbij enige herkenning, want als jullie jezelf volledig openstellen voor deze invoering van Licht, zullen jullie weer als herboren zijn wanneer dit gehele proces helemaal afgerond is. Ja, er is inderdaad een einde aan dit transformatieproces, en zelfs als dat einde ver, ver weg mag schijnen te zijn op het moment, weet dat er een dag zal komen, in de niet al te verre toekomst, wanneer jullie een diepe ademteug zullen nemen en gewoonweg zullen weten, "Dit is het. Nu ben ik degene waarvoor ik kwam om hier te zijn". En dan, zal je eindelijk in staat zijn om terug over je schouder heen te kijken en de gehele zware reis te overdenken die je ondernomen hebt om jou naar die definitieve volledige versie van jou te brengen.

Manuscript van overleving - deel 380 - Aisha North 16 December 2013

Daag Jezelf  Uit om Eindelijk die Deur Open te Worstelen en Over de Drempel Heen te Stappen

16 December 2013 / Aisha North


Zoals jullie opgemerkt hebben, zijn de frequenties die nu op jullie inslaan inderdaad ver verwijdert van degenen waar jullie gedurende een vrij lange tijd in werden gebaad, en met recht, aangezien deze laatste paar dagen een gehele nieuwe reeks van energetische coderingen de eigenlijke atmosfeer rondom jullie heen getransformeerd hebben. En, zoals gewoonlijk, komen met deze nieuwe coderingen een gehele schare van energetische reacties, zowel op het fysieke als op de mentale niveaus. En voor velen van jullie, hebben deze nieuwe stromingen letterlijk het aller-diepste residu losgeslagen dat jullie cellulaire geheugen voor jullie verborgen heeft gehouden, voor eeuwig schijnt het. En nu, mag je aan het worstelen zijn om met al deze brokstukken om te gaan die plotseling recht voor jullie aan het paraderen zijn, en je mag bij jezelf gewaarworden dat je schijnbaar onder het oppervlak glijdt, niet in staat zijnde om zelfs maar adem te halen. 


Ashtar en het Ashtar Command 17 december 2013

 Geplaatst 17 december 2013
Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur

“Wij van het Regerende Groep van dit Universum vonden het noodzakelijk en gepast om de hulp in te roepen van de vele hooggetalenteerde individuen die deze dienst hebben gekozen als een gebaar van broederschap, om jullie planeet te assisteren en daarbij de goddelijkheid van het hele zonnestelsel te geleiden naar een hogere dimensie van leven”

“De dag zal komen waarop de mensen van de Aarde op zullen staan en hem (Ashtar) die als leider van dit vrijwilligerskorps heeft gediend, gezegend zullen noemen. Hij heeft hun coördinatie begeleid en zond hen boodschappen op velerlei wijze naar de Aarde om het goede nieuws van het Koninkrijk van God op Aarde te verspreiden.

Wij groeten het Ashtar Commando en alles wat het vertegenwoordigt en alles wat het tot stand heeft gebracht voor de vervulling van de Wil van God.

Onvang deze grootse man met onze zegeningen en onze loftuitingen. 


Op deze dag van je leven 18 december 2013

Woensdag 18 december 2013

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…..


... dat geen inspanning ooit verspild is, hoewel sommige beloningen
zich later laten uitbetalen dan u denkt.


Denk niet dat je "je tijd verspild", omdat iets niet goed uitpakt.
Er bestaat niet zoiets als "verspilling" in het heelal.
Alles - alles - heeft zijn voordeel.


Ik verlies mijn verstand - Galactische ascensiesymptomen 333 - 18 december 2013 / Shekina Rose

IK VERLIES MIJN VERSTAND –
GALACTISCHE ASCENSIESYMPTOMEN RAPPORT 333
door Shekina Rose / 18 december 2013

Galactische Sterrenmensen Ascensiesymptomen 333

Consulteer best een professionele gezondheidswerker voor je symptomen, daar niet elk symptoom afkomstig is van het ascensieproces. En ook al is het misschien een ascensie-symptoom, toch kan je nog hulp nodig hebben bij het proces.
Sommigen onder jullie zijn hier net doorheen, anderen kunnen dit later ervaren.

Leven tussen dimensies – 5D kristallijnen lichaamsverschuiving

Heavenletter #4772 Een Omarmende Vrede /18 december 2013

Een Omarmende Vrede

Woensdag 18 december 2013


God zei :

Trouw zijn aan Mij en trouw zijn aan jezelf is liefhebben. Dat is het. Het hoeft geen lawaaierige begrenzende liefde te zijn. Het kan een kalme staat van liefde zijn, of We kunnen het een omarmende vrede noemen.

Zulke liefde geeft geen aanstoot en neemt geen aanstoot. In plaats van in een stoofpot, ben jij in de kalme wateren. Met andere woorden, jij rust altijd in Mij waar geen verstoring is. Er zijn geen onderbrekingen of ontwrichtingen. We kunnen zeggen dat jij rust in groene weiden.