donderdag 17 oktober 2013

Djwhal Khul "Waanzinnige Verduistering" 17 Oktober 2013 / Terri Newlon


Djwhal Khul
"Waanzinnige Verduistering"
17 Oktober 2013 /  Terri Newlon

Djwhal Khul hier. Tashi Delek.
Prima. “Tashi Delek” is een Tibetaanse begroeting, iets zoals "Namaste" of  "Mijn spirit groet jouw spirit",  of "Ik zie jou van ziel tot ziel"; het is een zeer liefdevolle begroeting.
En deze week denk ik dat misschien de twee hoogtepunten zijn de Volle Maan met de Maansverduistering op Vrijdag de 18de. Er gebeurt nochtans veel in de Hemelen. En dan werken wij met Mercurius die retrograde gaat op 21 Oktober en dan de Zon die Schorpioen binnen gaat op 23 oktober, of 22 of 23, dat is afhankelijk van waar je bent. Maar in essentie is er veel gaande.

maandag 14 oktober 2013

Kryon: Handboek voor Lichtwerkers Deel 5


Handboek voor Lichtwerkers Deel 5

Het systeem. Deel 2
Begrijpen wie jullie zijn.

Deze live channeling werd gehouden in Granada, Spanje.
Lee Carroll - 19 Augustus 2007

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Deze channeling is door Lee en Kryon herbekeken en er is aan toegevoegd om een helderder begrip te krijgen. Vaak bevatten deze Shasta-channelings zeer basale informatie van Kryon maar er wordt veel emotie overgebracht terwijl dit op papier niet mogelijk is. Het is door Kryon uitgebreid door toegevoegde uitleg van moeilijke concepten die live en onder tijdsdruk werden gebracht. Deze uitbreiding zorgt voor een nog betere communicatie dan het geval is bij bandopnamen

Veel plezier bij het tweede deel van deze “hoogstaande” channeling die werd gehouden in Granada, Spanje.


zondag 13 oktober 2013

Kryon: Handboek voor lichtwerkers. Deel 4 Begrijpen wie jullie zijn.


Handboek voor lichtwerkers. Deel 4

Het Systeem Deel 1:
Begrijpen wie jullie zijn.


Deze live channeling werd gehouden in Granada, Spanje.
Lee Carroll - 18 augustus 2007

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Deze channeling is door Lee en Kryon herbekeken en er is aan toegevoegd om een helderder begrip te krijgen. Vaak bevatten deze Shasta-channelings zeer basale informatie van Kryon maar er wordt veel emotie overgebracht terwijl dit op papier niet mogelijk is. Het is door Kryon uitgebreid door toegevoegde uitleg van moeilijke concepten die live en onder tijdsdruk werden gebracht. Deze uitbreiding zorgt voor een nog betere communicatie dan het geval is bij bandopnamen.

Veel plezier bij deze “hoge” channeling die werd gehouden in Granada, Spanje.

zaterdag 12 oktober 2013

Kryon: Handboek voor lichtwerkers. Deel 3: Het esoterische tot het maximum.Handboek voor lichtwerkers.

Deel 3: Het esoterische tot het maximum.


Deze Live channeling werd gehouden in Mt. Shasta, Californië
 (Kryon zomerlicht conferentie)
16 juni 2007 - Lee Carroll

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Deze channeling is door Lee en Kryon herbekeken en er is aan toegevoegd om een helderder begrip te krijgen. Vaak bevatten deze Shasta-channelings zeer basale informatie van Kryon maar er wordt live veel emotie overgebracht terwijl dit op papier niet mogelijk is. Het is door Kryon uitgebreid door toegevoegde uitleg van moeilijke concepten die live en onder tijdsdruk werden gebracht. Deze uitbreiding zorgt voor een nog betere communicatie dan het geval is bij bandopnamen.

Deze speciale channeling zal Les Drie van het Handboek voor lichtwerkers genoemd worden. Dit is de serie die Kryon schiep om degenen te helpen die zich beginnen af te stemmen op de “woo woo”-dingen om hen heen. Daarom dient hij altijd gepresenteerd te worden in samenhang met de andere boodschappen uit deze serie.vrijdag 11 oktober 2013

Kryon: Handboek voor lichtwerkers. Deel 2 Het begrijpen van je dualiteit.


Handboek voor lichtwerkers.

Deel 2  Het begrijpen van je dualiteit.

Deze live channeling werd gehouden in San Diego, Californië. 
Lee Carroll / 28 juli 2007.

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Van Lee: Deze transcriptie is feitelijk een combinatie van drie live channelings over dit onderwerp die over een periode van drie maanden zijn gehouden. Zij vertegenwoordigen een van de moeilijkste onderwerpen voor de nieuwe tijd en Kryon wilde dat ik het goed zou doen! Als jullie luisteren naar de live audio ontvangen jullie alleen maar een deel van wat er in deze transcriptie wordt gepresenteerd. Het is een onderwerp dat zijn uitwerking zal hebben en velen zullen het ongelooflijk vinden, of beledigend, of duister. Het roept kwaadheid op in sommigen en ongeloof bij velen, maar het is kernwaarheid en het moet begrepen worden. Zonder deze kennis zal er een grote barrière blijven bestaan die jullie schijnbaar voor eeuwig een veldslag laat leveren in jullie zoektocht naar verlichting. 


donderdag 10 oktober 2013

Kryon: Handboek voor lichtwerkers. Deel 1: Het verwerkelijken van je spiritualiteit.
Handboek voor lichtwerkers.

Deel 1: Het verwerkelijken van je spiritualiteit.

Deze live channeling werd gehouden in de Delphi Universiteit en spiritueel centrum - De Tempel van Wijsheid in McCaysville, Georgia.
Lee Carroll - 7 juli 2007

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische Dienst.

Ik ben mij bewust van waar wij zijn (sprekend over het zijn in de Tempel van Wijsheid op de campus van Delphi). Dit is een tempel die is gebouwd als eerbetoon aan de majesteit van de mens. Dit een geheiligde plaats die eert wat intuïtief wordt geweten over de pracht die binnenin ieder van jullie is. Het is een plaats die is toegewijd aan de liefde van God, aan de liefde van de mens en de compassievolle lessen over vrede op Aarde. Hij is toegewijd aan vrede binnenin en laat niet verloren gaan aan iedereen die dit hoort of leest dat dit een geheiligde plaats is en het hier is waar wij deze nieuwe boodschap brengen…. het is de perfecte plaats hiervoor.


zondag 6 oktober 2013

De nieuwe maan van 5 oktober 2013: Acute allergie voor manipulatie en dominantie Petra Stam


Acute allergie voor manipulatie en dominantie(Petra Stam) Rond de herfstequinox, de balans tussen dag en nacht, licht en donker, staan de nieuwe maan en de Zon altijd in Weegschaal. De binnen- en buitenenergie staan in het teken van een nieuwe balans zoeken. In vroeger tijden was dit de tijd om de geoogste goederen letterlijk te wegen en schulden af te lossen. Dit proces van de waarde van de oogst bepalen en daarna met een schone lei beginnen, is de innerlijke uitdaging die bij deze maan hoort.

Maar er is veel hemels rumoer… Contacten tussen sterren, asteroïden en zware planetenjongens geven veel sterke emoties, hoog spel, manipulatie en machtsvertoon. Dit kan zowel in de grote wereld als in je persoonlijke leefomgeving aan de orde zijn. Maan en Zon tegenover Uranus geeft een acute allergie voor manipulatie en dominantie. De Maan (en dus ook Zon) vierkant Pluto geeft onderwereldse, intense energie. En de aanloop naar het exacte vierkant tussen Uranus en Pluto geeft (de komende weken) helemaal spanning, thema’s rond revolutie, onrust, radioactiviteit en verandering of transformatie op wereldniveau. Het is en wordt ook een tijd van maskers die vallen en van kleur bekennen: wat van binnen raast of is opgekropt, kan niet meer binnen worden gehouden! Houd jezelf onder controle en houd tegelijkertijd een oogje op de buitenwereld…


vrijdag 4 oktober 2013

SaLuSa via Madad 4 oktober 2013

SaLuSa

via Madad /4 oktober 2013


We weten dat jullie reeds die gelukzalige momenten van onverschrokken zijn gevoeld hebben en recht in jullie hogere werkelijkheid kijken. Wat gebeurt er nu met al diegenen die wensen in hun hogere werkelijkheid te zijn in dit moment van het nu is, dat jullie permanent deze gelukzaligheid en vrijheid van alles van de illusie zullen voelen, want jullie zijn de laatste druppels van dat wat eens stroomde in jullie wezen als een rivier van eindeloze angst en twijfels aan het loslaten. Wij voelen dat er niet meer angsten binnenin jullie zijn en wanneer jullie deze kleine fragmenten van oude herinneringen en gedachten loslaten, die soms nog verschijnen, zal jullie bewustzijn jullie binnen dat moment meenemen in jullie nieuwe realiteit. Deze ervaring zal zo krachtig zijn en jullie zullen de herinnering eraan behouden voor de vele levens die nog komen. Focus jullie op deze ervaring en voel je ervan verzekerd dat je in staat bent om deze overgang met gemak te maken, aangezien jullie zeer goed voorbereid zijn. Er waren vele plannen van hoe wij jullie het beste zouden kunnen helpen, en we hebben ze met jullie gedeeld en hoewel een aantal van hen moesten worden veranderd, als gevolg van jullie collectieve wens, kan deze transformatie van degenen die klaar zijn niet gewijzigd of gestopt worden, omdat het jullie eigen keuze is en we hebben al onze plannen al aangepast en ook jullie erin opgenomen.

Deze samenwerking en verbinding tussen ons stond altijd achter al onze plannen, omdat we jullie vrije wil respecteren en ondanks het feit dat veel mensen nog steeds niet onze aanwezigheid accepteren en onze intenties, diegenen die klaar en bereid zijn om met ons te zijn kunnen niet worden tegengehouden, aangezien de aard van hun ervaringen en de keuze gemaakt vóór deze incarnatie van vitaal belang zijn in dit hele proces van Ascentie. En met het stappen in hun hogere werkelijkheid, zullen ze in staat zijn om zo veel meer van Licht en Liefde te delen met alle anderen en zij zullen toestaan dat dit proces een stuk makkelijker voor anderen zal zijn, als gevolg van het delen van hun eigen kennis met het collectieve bewustzijn van heel de mensheid. We horen u vragen hoe je ervaringen deelt met anderen en hoe de verbinding zal werken vanuit jullie hogere staat van bewustzijn op de lagere. We willen niet te ver in details treden, want dit is onderdeel van jullie geweldige ervaringen die jullie moeten doorlopen en een ieder van jullie zal haar / zijn eigen ervaringen hebben, maar we kunnen jullie laten weten dat de informatie-uitwisselingen allemaal zullen gebeuren zoals de energie-overdracht binnen jullie bewustzijn en jullie als Wezens van Licht zullen in staat zijn om het te verzenden en te ontvangen na gelang jullie behoeften.