Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 26 oktober 2013

Mary Magdalene "Een Mensheid, Eén in het Hart" 26 Oktober 2013 / Ute Posegga-Rudel

Mary Magdalene
"Een Mensheid, Eén in het Hart"
26 Oktober 2013 / Ute Posegga-Rudel 
 
Mijn Geliefden,
Jullie, die hier zijn om voor het Licht te werken, zijn nu op het punt waar zoals nooit tevoren om jullie dienstbaarheid verzocht wordt.
Jullie zullen vele dingen en veranderingen naar boven zien komen welke jullie nog steeds slapende broeders en zusters aan zullen tonen dat deze werkelijkheid niet aanhoudend of stabiel en niet voor altijd is.
Dit zal hen uitdagen om hun gezichtspunt te veranderen welke nog steeds op de illusionaire oppervlakte van zichzelf en hun wereld rust, en om de kracht en eeuwigheid te zoeken welke zij op/naar de externe wereld projecteren van binnenuit zichzelf.

Manuscript van overleving - deel 365 - 26 Oktober 2013 / Aisha North

"Jullie Zijn Hier om WAAR TE NEMEN en Ook om te RAPPORTEREN"

Zoals jullie misschien al gezien hebben, hebben de dingen nu definitief aan snelheid opgepikt (1), en als zodanig, zullen de dagen en weken die er in het verschiet liggen meer dan gebeurtenisvol voor jullie allemaal zijn. Wederom, zullen jullie allemaal een bepaalde keten van gebeurtenissen beginnen te verwachten om plaats te vinden, maar denk er alsjeblieft aan dat dit plan zorgvuldig gepland is, en zelfs als jullie er enige voorafgaande kennis van hebben, jullie hebben niet alle details, en als zodanig, is een menselijke geest zelfs niet capabel om het allemaal in volledige en glorieuze detail voor de geest te halen. Want jullie werden hiervoor goed opgeleid, maar er is nog steeds veel dat voor het zicht verborgen is gebleven, en dus manen wij jullie ertoe om het onverwachte te verwachten. Want waar jullie op het punt staan om getuige van te zijn zal niet dat zijn wat jullie dan ook maar verwachten om waar te nemen en als zodanig, manen wij jullie om enige eerdere kennis in de wind te gooien en opnieuw fris te beginnen met een schone lei als het ware wanneer het op de verwachting aankomt.

De Goddelijke Moeder Door Isabel Henn 25 Oktober 2013


Vrijdag 25 Oktober  2013

De Goddelijke Moeder

Door Isabel Henn


" Sterrenzaden  "

Mijn kind, je bent, net als alle mensen op aarde, uiteindelijk een Sterrenzaad (Starseed). De mens als zodanig werd gemaakt op basis van genetisch materiaal van mensen van andere planeten en sterren, en eeuwen geleden naar de Aarde gebracht. Vooral de Pleiaden en Sirians waren hierbij beslissend betrokken. Een paar eeuwen geleden werd dit genetisch materiaal opgefrist en aangevuld met geselecteerde kenmerken van mensachtige wezens. Jullie zien dat jullie niet alleen zijn als een menselijk wezen in het universum.


Lord Emanuel: Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie 22 oktober 2013


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
De zich ontvouwende gebeurtenissen
22 oktober 2013

Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het , Lord Emanuel weer tot jullie dienst deze dag. En doe een diepe inademing Dierbare Harten, een diepe ademhaling in jullie buik zo laag als het gaan wil en een lange langzame uitademing, alle spanning en zorg bevrijdend die je wellicht hebt gedragen deze dag. Laat het allemaal gaan Lieve Mensen, laat het allemaal gaan alsof je niets hebt om vast te houden, want in dit moment heb je dat ook niet. Laat alles gaan, zelfs je identiteit, dat wat je definieert, moeder, vader, leraar, healer, laat al deze dingen wegsmelten tot je slechts puur Wezen bent. Dit kan een aantal Heilige Ademhalingen nodig hebben. Ah, goed zo Lieve Mensen, dat is veel beter.

Heavenletter #4719 Zoek Je Eigen Geluk / 26 Oktober 2013

Zoek Je Eigen Geluk

Zaterdag 26 Oktober 2013


God zei:

Soms is er behoefte aan poëzie. Er is behoefte jezelf te bevrijden van de eisen van de wereld. Het is goed uit jezelf te komen en een uitgestrekter rijk in te gaan. Er zijn tijden dat het concrete leven te concreet voor je is. Dat is oké. Je kunt voor een poosje vrijgesteld worden.
Dit is een goede tijd om de natuur in te gaan of een gedicht te lezen. Dit is een goede tijd om van waar je bent een zachter rijk in te gaan. Er zijn gebieden van het leven die jou niet liggen. Denk niet dat je daarin moet uitblinken. Geef toe dat je niet perfect hoeft te zijn op elk gebied van het leven. Dit is geen ontsnappen. Je hoeft geen kernfysicus te zijn. Misschien moet je artiest zijn. Het is perfect in orde te zijn wie je op een gegeven moment bent.

Aisha en de CC's: Een Geschiedenis van de Schepping - Deel 6

Aisha North en The Constant Companions
"Een Geschiedenis van de Schepping"
Deel 6 - Het Gebied van Mogelijkheden
24 Oktober 2012


Laat ons verder graven in de mysteries van de schepping, aangezien dit iets is waarvan wij aannemen dat jullie daar allemaal meer dan geestdriftig over zijn. Wel, laat ons gewoon zeggen dat er niet veel mysteries hiervan over zijn, nochtans, zouden wij jullie als het ware graag enige "technische" details willen geven. Want zien jullie, de basisprincipes werden al goed omschreven voor jullie, en als zodanig, zijn jullie meer dan voorbereid om dit magische bravourestuk zelf aan te pakken, maar wij begrijpen de behoefte om een klein beetje meer te leren over wat er gaande is.
Zoals jullie nu onderhand weten, spreken wij van het proces waar een gebied van mogelijkheden op zo een manier opgeladen wordt door bewustzijn, dat het de manifestatie in staat stelt te gebeuren. Met andere woorden, naar een gebied van deeltjes, wordt een order uitgestuurd om op zo een manier bijeen te komen dat iets zal WORDEN, en wanneer het dat doet, ontkiemd het en begint te wisselwerken met de rest van de Schepping, aangezien geen enkel ding alleen kan staan. En zo ook, is het met jullie, aangezien jullie allemaal terug verbonden zijn aan dit grote gebied waar vanuit jullie eens kwamen, en als zodanig, zijn jullie hiermee in een voortdurende communicatie. Dat wat voor jullie een belangrijke stap voorwaarts lijkt te zijn, is feitelijk iets dergelijks niet. Het betekend eenvoudig voor jullie om in staat te zijn bewust te creëren, dat alles wat jullie hoeven te doen is, om dat oude en vertrouwde kanaal dat daar al is opnieuw te openen. Want jullie ZIJN een deel van de Schepping, terwijl jullie tezelfdertijd DE Schepper zijn, en wij weten dat deze dualiteit ietwat verwarrend voor een menselijk brein mag schijnen te zijn. Maar toch, is dit in feite niet meer gecompliceerd dan wat jullie al 24/7 aan het doen zijn, iedere enkele dag. Want jullie ZIJN; niettemin CREËREN jullie op een verbijsterend tempo, en als zodanig, hebben jullie dit eeuwig gedaan, maar jullie creaties staan op een punt om een omkering te maken.

Een Dagelijks Gebed voor deze Tijd, 25 oktober 2013 / Reiki Doc

Een Dagelijks Gebed voor deze Tijd


Submitted by Reiki Doc on 


Lieve Engelen in de hemel:Help me om vandaag De Liefde Te Voelen in het heelal.

Help mij om die liefde te Zijn die Aanwezig is Hier op aarde.

Help me om het Gevoel van Compassie te brengen aan alle die Ik Ontmoet.

Help me om deze Geest van Licht te handhaven ondanks alle Uitdagingen.

Help me om altijd sterker te groeien in Geloof, Hoop en Liefde.

Liefde is de hoogste macht die er Is.

Baad Me In de Energy van deze Liefde Tot mijn dag eindigt.

Vul mijn hart met liefde tot het punt van Overlopen.

Laat Liefde mij leiden, in alles wat ik doe : vandaag, morgen en elke dag dat ik leef.

Aloha and Mahalos, Namaste, Reiki Doc 

Aurora’s Boodschap : Update over het Ascentie Proces, 21 oktober 2013

Aurora’s Boodschap

Update over het Ascentie Proces, 21 oktober  2013 


October 24, 2013 by The Golden Light Channel


Opmerking van Goldenlight:  Dit is een interessante en informatieve boodschap over ascentie. Ik kon dat specifiek in verband brengen met  Aurora’s:  “vier grote tekenen dat jullie in de 5D wereld zitten” 

~ Het eerste is het dat je in staat bent om totaal los te staan van wat er in de wereld gebeurt. 

Ten tweede, ben je onzichtbaar voor anderen. 

Ten derde, je manifestatie vermogens worden versterkt. 

Ten slotte voel je vrede die voorbij alle begrijpen gaat, een vrede die in elke cel van je lichaam woont, een gevoel van vrede met alles dat is, was en zal zijn”.

De Raad van Engelen hebben altijd gezegd dat ascentie het gewoon harmoniseren is met de hoger dimensionale frequenties op stoffelijk, mentaal en spiritueel niveau, maar ook als een integratie van ons hoger zelf en multidimensionale zelf, en dat Ascentie een proces is en geen eenmalig gebeuren.

vrijdag 25 oktober 2013

Jezus: Liefde Doet een Klaroengeschal Opklinken /John Smallman op 24 oktober 2013

Jezus: 
Liefde Doet een Klaroengeschal Opklinken
John Smallman op 24 oktober 2013
 Cirkel of Life door SanguisGelidus


De mensheid heeft het einde van de illusoire weg bereikt die het schijnbaar doelloos gedurende eonen heeft gevolgd, maar wat jullie wacht is niet de afgrond!  Het is alsof je jouw afslag hebt bereikt op de rijksweg/snelweg/autoweg (zo veel woorden die hetzelfde aanduiden, en toch als je echt woorden nodig hebt om de spirituele aspecten van het leven te beschrijven, heb je er zo weinig!), jullie zijn aan het einde van de files en wegwerkzaamheden gekomen en op het punt om een nieuwe en prachtige schilderachtige snelweg op te gaan.  Een nieuwe en verbazingwekkende route leidend naar de mooiste vergezichten en landschappen, waarvan je weet dat het bestaat, want degenen die jullie voor zijn gegaan hebben jullie (gechannelde) berichten gestuurd die dat vertellen, ligt voor jullie, jullie uitnodigend verder te gaan.  Jullie zijn klaar, jullie hebben gehoopt op en gebeden voor dit moment, de kilometers tellend tot dit knooppunt, en opeens is het bij jullie, duidelijk zichtbaar en zeer verwelkomend. 
 Het is de weg vooruit de Nieuwe Tijd in, die jullie in feite al zijn binnengegaan, maar nu is haar schoonheid, haar perfectie in jullie bewustzijn aan het barsten, nu alles dat jullie heeft beperkt, jullie verstrikkend in je zorgen en angst, wegvalt.  Liefde, de levenskracht uit onze Bron, doet klaroengeschal opklinken die binnenin je de volkomen zekerheid doet ontwaken van je goddelijke erfenis, het besef, het weten dat God en Jij eeuwig Eén zijn.  En in dat weten is er geen ruimte voor twijfel in noch Zijn bestaan noch in Zijn onuitsprekelijke Liefde voor al het bewust voelende leven, en Zijn gehele goddelijke schepping, waarvan Jullie onafscheidelijke delen zijn met volledige vrijheid om te ontdekken, te ontwikkelen, te creëren en aldus toe te voegen aan de glorie die God is.

Op deze dag van je leven, Donderdag 24 Oktober 2013

Donderdag  24 Oktober 2013
Op deze dag van je leven, geloof ik dat God wil dat je weet…..

 ... dat je het beste helemaal niet kunt redetwisten.

Maak geen ruzie met het leven, of met iemand in het leven.  

Het leven presenteert zich perfect in elk moment, en elke
persoon gelooft dat zijn of haar standpunt geldig is
en 'juist.'
 
Ruzie met elk van deze is zinloos, en een geweldige
verspilling van energie. 

Creëer eenvoudig wat je daarna kiest. 


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nl


 

Het Pleiadische Perspectief over Ascentie - Boek IV - Het Leven op de Nieuwe Aarde - 23.10.2013

Het Pleiadische Perspectief over Ascentie - Boek IV
"Het Leven op de Nieuwe Aarde"
23 Oktober 2013 / Dr. Suzanne Lie


Waar we het verhaal verlieten:
Jason en Sandy hadden eindelijk de "twaalfde verdieping" gevonden, waarop de Inter-Galactische Licht Conventie bijeengekomen was binnenin het NU van de hogere werelden. Zij werden verwelkomd door de Inter-galactische leden, die een pad creëerden dat hen naar de vortex dirigeerde aan de andere zijde van de zaal. Jason en Sandy keken door de vortex om een pasgeboren wereld te zien. Deze wereld was de pasgeboren Gaia, de straal van hoop voor de wezens die de Aarde gebruikt hadden als hun "schoollokaal voor ascentie".
Vanuit hun tijdloze staat van bewustzijn begrepen zij hoe die nieuwe werkelijkheid begon, eindigde, verschoof en stil bleef. De Arcturiaan flitste recht voor hen. Diep in de ogen van Jason en Sandy kijkend, en stuurde hen het beeld van Jason en Sandy verbonden als Goddelijke aanvullingen binnenin de Goddelijke Aanvullingen van Mytre en Mytria.
 

Jullie Verbinden Je Allemaal Aan Gaia Via het Raster 23 Oktober 2013 / Silent Winds of Change

Jullie Verbinden Je Allemaal Aan Gaia Via het Raster
Geïnspireerde Conversatie met het Hogere Zelf
23 Oktober 2013 / Silent Winds of Change 

"Oh wauw dat is fantastisch, waarom zou ik daarom geven?"

Velen zien al waarom dit belangrijk is. Maar ik zal een verbazingwekkend deel hiervan uitleggen dat op z'n minst sommigen van jullie ervaren.

Heb je opgemerkt dat je sommige dingen anders doet dan dat je gewend was om hen te doen?

En voor welke reden dan ook, deze nieuwe methode werkt veel beter dan de manier waarop je het voorheen deed. Ja, ja, jullie zijn allemaal briljant. J Een deel van wat er zich voordoet wanneer je verbonden bent is dat je voordeel hebt van de kennis van alles dat bekend is. Gaia heeft die verbinding tot die informatie. Jouw verbinding met het raster biedt diezelfde kennis ook aan jou aan. Ja, Ik weet dat je niet het gevoel hebt dat je alles weet, kan jij je de onrust voorstellen als iedereen dat onmiddellijk deed? Het zou een prachtig iets zijn, maar niet in de huidige staat van de wereld. Er zal spoedig (sorry) een tijd zijn wanneer iedereen alles onmiddellijk zal weten maar het zal nogal snel vervagen. Dat zal je een voorproefje van de mogelijkheden geven.

Heavenletter #4718 De Zon Schijnt. Vogels Zingen. / 25 Oktober 2013

De Zon Schijnt. Vogels Zingen.

Vrijdag 25 Oktober 2013God zei:

Vertrouw op jezelf.

Het is niet aan jou om te wachten op de buitenwereld om je pad te effenen. Je moet je eigen verlosser zijn. Jij kunt niet wachten tot de wereld voor jou verandert. Wanneer jij je onophoudelijk gefrustreerd voelt, ligt de bal in jouw speelveld.

Het kan zijn dat het niet mogelijk voor jou is om externe omstandigheden te veranderen. Het kan zijn dat je niet in staat bent om de oorzaken van alle frustratie die je momenteel ervaart te verwijderen. Wat je moet doen is, hoe jij de frustratie oppakt, veranderen.Aartsengel Michael "Jullie Vliegen Schitterend Voort" 24 Oktober 2013 / Ron Head

Aartsengel Michael
"Jullie Vliegen Schitterend Voort"
24 Oktober 2013 / Ron Head
 
Wij wensen om vandaag terug te keren naar één van onze favoriete onderwerpen, het fenomeen van gechannelde boodschappen. Jullie zullen een duidelijke verandering opgemerkt hebben in het type, de overzichtelijkheid, en, zelfs in sommige gevallen de bron van deze. Wat is er veranderd? Hebben jullie er ook maar enige gedachte aan gegeven? Meer dan een paar van deze betrokkenen die deze boodschappen naar jullie toebrengen hebben dat gedaan. Wij brengen dit vandaag naar voren om een ander, maar gerelateerd punt te illustreren. Dus zullen wij een beetje tijd besteden aan de uitleg en dan zullen wij de puntjes met elkaar verbinden, zoals jullie zeggen.

donderdag 24 oktober 2013

Hoe voelt ascensie in je lijf? donderdag 24 oktober 2013 Lilian Rombout

Hoe voelt ascensie in je lijf?

donderdag 24 oktober 2013
door Lilian Rombout


Wanneer we in theorie kunnen omschrijven hoe ascensie zich momenteel voltrekt, uitgaande van de theorie van de (Shumann)resonantie en (DNA)koolstofatomen, weten we dan ook hoe ons lichaam daar op reageert? Beperkt ascensie zich tot fysieke symptomen, of is het ook van invloed op onze mentale en emotionele gesteldheid? Zo ja, hoe weet je wanneer welke veranderingen (klachten en de ernst daarvan) horen bij de energie van het moment? Sterker nog: hoe weten we wat ons nog te wachten staat en hoe kunnen we daar op anticiperen? En wanneer wordt het tijd om toch weer de tien-ritten-kaart voor de medische draaimolen op te duikelen?

Aartsengel Michael "De Ruimtelijkheid van Nieuwe Potentiëlen" 23 September, 2013 / Meredith Murphy

Aartsengel Michael
"De Ruimtelijkheid van Nieuwe Potentiëlen"
23 September, 2013 / Meredith Murphy

(Uitgebreide channeling van de originele transmissie / audio transcriptie, 15 Oktober 2013, Dagelijkse Boodschap van het "Hoogvliegende Zelf-Liefde Feest")

Hallo Mijn Vrienden en Familie,
Jullie worden jezelf in toenemende mate gewaar, vermoed ik, in staten van ruimtelijkheid.
Vandaag wens ik een klein beetje over het proces van het creëren van ruimte te spreken, het doel van het je openstellen voor nieuw potentieel en hoe dit zich voor zal doen als je de verheffende energieën, infusies van Liefde ervaart en feitelijk, als jij je steeds meer openstelt voor een liefdevolle relatie met jezelf.
Als jij je steeds openstelt tot een steeds meer liefdevolle relatie met jezelf, verhoog je in frequentie en breid je uit. Je ontdekt brede, open ruimtes van nieuw potentieel.

Het Licht Collectief "Jouw Soevereiniteit Opnieuw Opeisen" 24 Oktober 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)

Het Licht Collectief
"Jouw Soevereiniteit Opnieuw Opeisen"
24 Oktober 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)


Wij zijn het Licht collectief, een verzameling van Engelachtige en Licht wezens, Geascendeerde Meesters en leden van het Elementale Koninkrijk.
Ons thema vanavond is: "Jouw Soevereiniteit Opnieuw Opeisen".
Een dag of twee geleden, werd onze schrijfster wakker, ging naar haar laptop en maakte bekend aan haar lezers dat zij de focus van haar blog aan het veranderen was. En nu, middenin dat proces, delete zij alle materiaal dat niet door haar geschreven was. Aan de buitenzijde, mag dit voor sommigen een drastische verschuiving schijnen te zijn, maar voor onze schrijfster, is het het opzettelijk betrokken zijn met het opnieuw opeisen van soevereiniteit. Het is een fase en een proces.


THE NEW SCRIPTURES Chapter 21

THE NEW SCRIPTURES

As Given by
Jesus/SanandaChapter 21


Transcribed by Kathryn E May, PsyD

October 22 2013


"When in the course of human events, it becomes necessary for a people to dissolve the political bands which have connected them to another" - the spirit of those words rings in the consciousness of all the people on Planet Earth in this year 2013. Whether it echoes within the hearts of the American people whose Declaration of Independence inspired these eloquent words, or whether it rises in the inspiring calls to freedom across the Middle East, or it fuels the expressions of hope for insurgents in African nations where peace and dignity remain illusive, the spirit of freedom grows. It is the year of the New Beginning, Beloved Ones. It is the year which will be remembered as the beginning of new freedom, of throwing off the yoke of oppression, whether it be social, political, economic or psychological.

Heavenletter #4717 Vanuit Liefde, Creëer Jouw Leven / 24 Oktober 2013

Vanuit Liefde, Creëer Jouw Leven

Donderdag 24 Oktober 2013


God zei:

Bedenk dit: Er is geen straf. Je bent niet in gevaar. Er is geen gevaar.

Ja, ja, je beeldt je straf en/of gevaar in om iedere hoek. Je hoeft niet het harnas van een ridder te dragen. Je hebt geen bescherming nodig. Je bent veilig. Er wordt goed voor je gezorgd.

Ach, maar je kiest ervoor te zijn wat jij ziet als een realist en je voelt je achtervolgd door alles wat je niet wilt. Je wordt er vrienden mee.

Zul je, als gunst aan Mij, alsjeblieft beginnen je veilig en zeker te voelen en weten dat Ik jou voor eeuwig veilig in Mijn armen van liefde houd?woensdag 23 oktober 2013

Jezus "De Afdaling van de IK BEN Aanwezigheid" 23 Oktober 2013 / Méline Lafont

Jezus
"De Afdaling van de IK BEN Aanwezigheid"
23 Oktober 2013 / Méline Lafont
 
Vraag: "Is de afdaling van de IK BEN Aanwezigheid, met de bijbelse traditionele kennis bekend als de "Glorificatie op de Berg, hetzelfde of ietwat vergelijkbaar aan het proces dat u onderging op de Berg Sinai waar u een glorieus lichtwezen werd in het aangezicht van 2 vrienden die van dit alles getuige waren? 

Antwoord:
Mijn lief kind, Ik Ben Jezus en ik spreek nu tegen jou vanuit het hart van Liefde en via de onvoorwaardelijke Liefde. Ik Ben jouw broeder, jouw zoon, jouw leraar, jouw verlichter, jouw begeleider … Ik ben jou en jij bent mij in de eeuwigheid. Het is mij een genoegen om meer uitgebreid te spreken over de afdaling van de IK BEN Aanwezigheid welke nauw gelinkt is aan jouw eigen verlichting en aan jouw ontwaking op een zuiver, verlicht niveau.

Lady Vessa Andromeda "Hoeders van de Licht Informatie" 18 Oktober 2013 / Natalie Glasson

Lady Vessa Andromeda
"Hoeders van de Licht Informatie"
18 Oktober 2013 / Natalie GlassonHet is met grote vreugde dat ik mijn licht naar voren breng om met jullie te communiceren, en toesta dat diepe resonanties en vertrouwdheid zich vormen. Ik kom niet alleen naar voren als een gids en een geliefde vriendin maar als de chohan van de tiende straal van licht op een planetair niveau.
Er is zoveel schoonheid in het universum van de Schepper en het is verrukkelijk te zien dat een ieder van jullie beseft en zich verbindt in/naar de schoonheid van de Schepper jullie herinnerend wie jullie zijn, jullie spirituele of energetische oorsprongen en de goddelijke aanwezigheid van de Schepper binnenin jullie. De herinnering is een sleutelverschuiving en ervaring in dit stadium van ascentie en het zal grote verlichting, zekerheid en ontwaken voort brengen. In deze tijd herinneren jullie je aspecten van wie jullie zijn, jullie herinneren je dat jullie het Licht en de Liefde zijn, dat jullie een ziel zijn, een aspect van de Schepper, dat de wereld gevuld is met creatie en dat jullie met de trilling van de Schepper kunnen creëren. Er zijn zoveel bekwaamheden en vaardigheden die vanuit jullie ziel tevoorschijn komen, ontelbare herinneringen van ervaringen voorbij jullie huidige werkelijkheid. Het proces van herinneren waar jullie doorheen gaan bouwt een krachtige kern van licht en kracht binnenin jullie wezen op terwijl jullie je geest uitbreiden voorbij het perspectief van de derde dimensionale niveaus. Balanceren, centreren, ontwaken en verlichten doet zich binnenin jouw wezen voor, dit heeft tot  doel jou toe te staan je jouw waarheid te herinneren, jouw bestaan en oorsprongen voorbij de fysieke werkelijkheid en het lichaam dat je bezet. Jouw oorsprongen bestaan niet uit waar je spiritueel vandaan komt maar meer aldus wat jouw oorspronkelijke of waarachtigste energietrilling is. Wanneer je alles verwijdert wat fysiek is, wat blijft er dan over?  


De Goddelijke Moeder Door Isabel Henn 22 Oktober 2013


Dinsdag 22 Oktober  2013

De Goddelijke Moeder

Door Isabel Henn" De kern van je Wezen"

Liefde is de stof waaruit ik alles heb gemaakt mijn kind. 
Ik ben liefde - onvoorwaardelijke liefde - en ik kan alleen maar vanuit mijn essentie creëren. 

Niets anders. Dit is waarom ook jij, mijn liefste, 
pure onvoorwaardelijke liefde bent. 
Ga in je hart en ken jezelf. 

Wanneer je alles losgelaten hebt en je de kern van je Wezen hebt bereikt, zul je zien dat er alleen pure liefde overblijft. 
Dat is wat je echt bent, mijn kind.

 LIEFDE. 

En dit geldt voor een ieder van mijn kinderen in alle universa en omniversa. Zonder uitzondering.


~Jullie Goddelijke Moeder ~

Vertaald Wakkeremensenblogspot.nl

Copyright © Isabel Henn. It is allowed to share this message in its complete form without changes and when the author’s name and the link to the original site is given. http://sirianheaven.wordpress.com/


Op deze dag van je leven 23 Oktober 2013

Woensdag  23 Oktober 2013

Op deze dag van je leven, geloof ik

dat God wil dat je weet…..


... dat er niets zo slecht is als het lijkt. Niets.

Er ligt een voordeel en een zegen verborgen in de plooien van elke ervaring en elke uitkomst.
Dat geldt ook voor elke en alle 'slechte' dingen die je op dit moment kunnen overkomen.

Verander je perspectief.
Weet dat er nooit iets gebeurt, dat niet voor je hoogste goed is.
Het enige dat moet veranderen voor jou om dit te zien ... is jouw definitie van het 'Hoogste Goed.'


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nlSheldan Nidle - 22 oktober, 2013


7 Chicchan, 8 Tzec, 10 Caban

Dratzo!! Er is veel gebeurd sinds de vorige keer dat we spraken. Een aantal afspraken zijn gemaakt en een schema voor de volgende paar verborgen gebeurtenissen is klaar. We zijn blij dat deze dingen vooruit gaan en het is belangrijk dat een aantal andere gebeurtenissen nu ook verschijnen. Op dit moment is het afgesproken schema bezig. Hoewel deze dingen niet tot in detail met jullie besproken kunnen worden zijn de duistere regeringen bezig weg te gaan. Totdat de huidige situatie is opgelost kunnen we jullie geen informatie geven over wat er vervolgens gaat gebeuren, maar de daadwerkelijke levering van verschillende welvaartsfondsen is zeer nabij. De huidige situatie is erg onvast en heeft een zekere stabiliteit nodig voordat dingen verder kunnen gaan. We houden dit goed in de gaten en helpen waar we kunnen. Intussen bieden we hulp bij een serie arrestaties en het terugvorderen van fondsen. De duistere cabal kan niet worden toegestaan aan de macht te blijven zonder dat ze tot in haar kern weet dat ze in de gaten gehouden en gecheckt wordt. Deze arrogante lui weten dat hun tijd er op zit en dat een nieuw tijdperk klaar is om te beginnen!