Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 5 oktober 2013

Aartengel Michael: Jullie zijn allen ontstaan uit dezelfde grote oerbron Rita Pulmans van 5-10-2013


Jullie zijn allen ontstaan uit dezelfde grote oerbron

Aartsengel Michael door Rita Pulmans 
 5-10-2013

Aartsengel Michaël spreekt.

Geliefde zielen,
Jullie zijn allen ontstaan uit dezelfde grote oerbron. Jullie allen zijn met het vergaan in de tijd en over vele levens verspreid jullie verbinding met de bron wel eens verloren. Deze is afgezwakt als het ware daar jullie ook het gevoel hebben deze bron niet meer te kunnen waarnemen. Sommige onder jullie beginnen net met de voeten terug op de grond te komen. Grond onder de voeten te voelen als het ware. Wat heeft dit nu met het contact met de bron te maken, zullen jullie jezelf afvragen. Wel lieverds bijna alles, heel veel zelfs. Het is een feit dat jullie allen van de goddelijke bron afkomstig zijn. Maar daarom is het juist een heel belangrijk gegeven om je te gronden en aldus zo in contact te komen met die bron!

Waarom vertel Ik dit jullie nu allemaal? Om het gegeven beter te kunnen begrijpen. Dat jullie via de gronding, of het via de gronding is van moeder aarde of door het uitspitten via jullie eigen grond, zal Ik Aartsengel Michaël maar zeggen, pas naar de bron kunnen reiken. Jullie kunnen terug connectie voelen met de bron als jullie verbinding zoeken in jezelf met al dat is. AL DAT IS.

De Goddelijke Moeder Door Isabel Henn 4 Oktober 2013

Vrijdag 4 Oktober  2013

De Goddelijke Moeder

Door Isabel Henn


" Heb geen wrok meer  "

Mijn kind, heb geen wrok meer tegen degenen die jullie de Cabal of Illuminatie noemen. Veroordeel hen niet en eis geen straf voor hen. Jij hebt in dit of vorige levens ook dingen gedaan die je nu van hen veracht. Weet dat deze krachten, deze wezens jullie een grote dienst hebben bewezen. Door hun daden zijn Jullie wakker geworden uit een diepe slaap. Ze hebben je geholpen om jezelf verder te ontwikkelen, om verborgen talenten in jullie te ontdekken en hebben de wens in jullie geprikkeld voor vrede en een betere wereld.

Als je hen niet dankbaar kunt zijn daarvoor, veroordeel hen dan in ieder geval niet, want je weet dat jij en zij Een zijn. Jullie zijn allemaal mijn kinderen, die ik onvoorwaardelijk en oneindig liefheb. Het maakt niet uit wat je doet of niet doet. Ik zal jullie noch ander wezens ergens voor straffen. Ik zal alleen nog meer van jullie houden en je genezen met mijn liefde, net zoals jij hen en jezelf kunt genezen met je eigen liefde. Ik hou van jullie.


~Jullie Goddelijke Moeder ~

Vertaald Wakkeremensenblogspot.nl

Copyright © Isabel Henn. It is allowed to share this message in its complete form without changes and when the author’s name and the link to the original site is given. http://sirianheaven.wordpress.com/


Heavenletter #4698 God Wenkt Jou / 5 Oktober 2013

God Wenkt Jou

Zaterdag 5 Oktober 2013


God zei:

Het is in Mijn hart om jou te vragen om te onthouden dat de zon altijd wel ergens schijnt. Zelfs wanneer het licht van de dag buiten het bereik van jouw zicht is, weet jij heel goed dat de zon binnenkort zal verschijnen aan de horizon vlak voor jouw ogen.

Als Ik de Schilder ben, schilder Ik een prachtige zonsopgang voor jou elke dag. Jij zult de strepen aan de hemel zien voordat het zonlicht uiteen spat. Sinds de Creatie van de Tijd, is er geen ochtend die een zonsopgang heeft overgeslagen. Hierin is in de relatieve wereld een consistentie waarop jij kunt rekenen. In het midden van welke kluwen jij je dan ook kunt bevinden, er is een pauze van. De zon breekt door. Laat de zon nu in jou doorbreken.

Laat de zon nu binnenin jou opkomen. Het is onvermijdelijk dat de zon weer uiteen spat. Trek je niets aan van de duisternis, geliefde. De duisternis heeft echt niets met jou te maken. Denk niet dat de zon een voorbijgaand iets is. Het is de duisternis die tijdelijk is, niet de zon. De zon heeft een lens met een brede invalshoek, en je bent altijd in het licht van de zon.Nieuwe Bezoekers aan het Moederschip - Deel 3 - 1 Oktober 2013 / Dr. Suzanne Lie

Nieuwe Bezoekers aan het Moederschip - Deel 3
"Een Volgend Verrassingsbezoek"
1 Oktober 2013 /  Dr. Suzanne Lie
 
Sandy gaat verder:
Toen Jason zei dat we de derde dimensie los moesten laten, keken we elkaar wetend aan over dat hij de waarheid gesproken had. Nochtans, hoe kunnen we een volledige dimensie loslaten? We besloten dat deze kwestie veel te moeilijk was om over na te denken op een lege maag.
Daarom, ging ik het eten klaarmaken terwijl Jason de woning op orde bracht. We hadden een overheerlijke maaltijd en een beetje teveel wijn. Daarom, toen de tijd gearriveerd was dat wij de afwas gedaan hadden, was alles dat we konden doen ons in bed ontspannen. Jason keek naar een balspel en ik las mijn huidige meeneem boek. Echter, slechts nadat ik een paar pagina's gelezen had en het spel slechts gedurende een korte tijd aanstond, waren we beide in slaap gevallen.
Echter, we wisten dat we in slaap waren omdat we onze lichamen in bed konden zien toen we in/naar een toenemend helder licht dreven. Voordat we het wisten, flitste het licht ons terug naar het Moederschip en naar de transmissie zaal. Mytria en Mytre omhelsden ons beide warmhartig en toonden ons onze stoelen, terwijl de Arcturiaan net met Diens transmissie begon.

vrijdag 4 oktober 2013

Aartsengel Gabriel: De Rivier van de Gehele Schepping - Oktober 2013 / Shanta Gabriel

Aartsengel Gabriel
"De Rivier van de Gehele 
Schepping" 

 
Gecreëerd Worden door de Stroom van Liefde, Intelligentie en Overvloed
Oktober 2013 / Shanta Gabriel
Dierbaren,
Dit is een jaar om jullie vrijheid op te eisen:  Vrijheid om de diepste verlangens van jouw ziel tot uitdrukking te brengen, vrijheid om een meer hartgecentreerd leven te kiezen, vrijheid om een dieper gevoel van liefde binnenin jou te openen.
Wanneer jij je openstelt tot deze nieuwe vrijheden, breid je uit voorbij de oude structuren van wie je dacht dat je was, doorbrekend in/naar een herkenning van jouw goddelijkheid, en de behuizingen rondom de zuivere zaden van ontwakend bewustzijn binnenin jouw ziel gedurende millennia versplinterend. Nu is de tijd om het naar voren te brengen en een nieuw niveau van macht voor jezelf op te eisen. Jij eist jouw soevereiniteit op zodat jij jouw meest authentieke Goddelijke essentie op de Aarde tot uitdrukking kunt brengen, en nieuwe vitaliteit kunt brengen in/naar ieder gebied van jouw leven.

SaLuSa via Madad 4 oktober 2013

SaLuSa

via Madad

4 oktober 2013


We weten dat jullie reeds die gelukzalige momenten van onverschrokken zijn gevoeld hebben en recht in jullie hogere werkelijkheid kijken. Wat gebeurt er nu met al diegenen die wensen in hun hogere werkelijkheid te zijn in dit moment van het nu is, dat jullie permanent deze gelukzaligheid en vrijheid van alles van de illusie zullen voelen, want jullie zijn de laatste druppels van dat wat eens stroomde in jullie wezen als een rivier van eindeloze angst en twijfels aan het loslaten. Wij voelen dat er niet meer angsten binnenin jullie zijn en wanneer jullie deze kleine fragmenten van oude herinneringen en gedachten loslaten, die soms nog verschijnen, zal jullie bewustzijn jullie binnen dat moment meenemen in jullie nieuwe realiteit. Deze ervaring zal zo krachtig zijn en jullie zullen de herinnering eraan behouden voor de vele levens die nog komen. Focus jullie op deze ervaring en voel je ervan verzekerd dat je in staat bent om deze overgang met gemak te maken, aangezien jullie zeer goed voorbereid zijn. Er waren vele plannen van hoe wij jullie het beste zouden kunnen helpen, en we hebben ze met jullie gedeeld en hoewel een aantal van hen moesten worden veranderd, als gevolg van jullie collectieve wens, kan deze transformatie van degenen die klaar zijn niet gewijzigd of gestopt worden, omdat het jullie eigen keuze is en we hebben al onze plannen al aangepast en ook jullie erin opgenomen.

Deze samenwerking en verbinding tussen ons stond altijd achter al onze plannen, omdat we jullie vrije wil respecteren en ondanks het feit dat veel mensen nog steeds niet onze aanwezigheid accepteren en onze intenties, diegenen die klaar en bereid zijn om met ons te zijn kunnen niet worden tegengehouden, aangezien de aard van hun ervaringen en de keuze gemaakt vóór deze incarnatie van vitaal belang zijn in dit hele proces van Ascentie. En met het stappen in hun hogere werkelijkheid, zullen ze in staat zijn om zo veel meer van Licht en Liefde te delen met alle anderen en zij zullen toestaan dat dit proces een stuk makkelijker voor anderen zal zijn, als gevolg van het delen van hun eigen kennis met het collectieve bewustzijn van heel de mensheid. We horen u vragen hoe je ervaringen deelt met anderen en hoe de verbinding zal werken vanuit jullie hogere staat van bewustzijn op de lagere. We willen niet te ver in details treden, want dit is onderdeel van jullie geweldige ervaringen die jullie moeten doorlopen en een ieder van jullie zal haar / zijn eigen ervaringen hebben, maar we kunnen jullie laten weten dat de informatie-uitwisselingen allemaal zullen gebeuren zoals de energie-overdracht binnen jullie bewustzijn en jullie als Wezens van Licht zullen in staat zijn om het te verzenden en te ontvangen na gelang jullie behoeften.


Roeien met de riemen die we hebben? 03 oktober 2013 Elias

Roeien met de riemen die we hebben?

Donderdag 03 oktober 2013

Geschreven door Elias


Is het verwerpen van het hele systeem een serieus vertrekpunt of aanvaarden we waar we staan en beginnen van daaruit de wereld te verbeteren? Denken we dualistisch of gaan we voor holistisch?

Dualistisch denken neemt aan dat er zoiets als 'goed' en 'kwaad' bestaat. We vechten tegen het 'kwade' om het 'goede' te bereiken, is het idee. Holistisch denken begrijpt dat er altijd een goede reden moet zijn waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het ook zo moet blijven. Integendeel, vanuit die acceptatie zetten we ons in om al dat te verbeteren wat we nodig achten.

Natuurlijk begint het verbeteren van de samenleving bij onszelf, bij ieder individu. Maar ook hier kunnen we niets verbeteren als we niet beginnen met onszelf te aanvaarden zoals we zijn. We kunnen eventueel ons gedrag veranderen zonder te raken aan de bestaande innerlijke spanningsvelden die de oorzaak van dat gedrag zijn. Maar dan passen we ons aan de gangbare normen aan zonder dat dit uitgaat van een innerlijke werkelijkheid. We handelen zo via het verstand en niet volgens ons gevoel.

De Goddelijke Moeder Door Isabel Henn 3 Oktober 2013


Donderdag 3 Oktober  2013

De Goddelijke Moeder

Door Isabel Henn


"Jouw eigen liefde "

Mijn kind, waarom ben je op zoek naar liefde buiten jezelf? De Ware liefde kunt je allereerst in jouw eigen hart vinden. Vind het daar, maar niet in mensen, wezens of dingen om je heen of die in je leven zijn. Vind het in jou hart en vul jezelf volledig met je eigen onvoorwaardelijke liefde voor jou. Hoe wil je van een ander wezen houden, als je niet van jezelf houdt? Hoe wil je de liefde van een ander wezen krijgen, als je niet weet wat onvoorwaardelijke liefde is en hoe het voelt? Je bent alleen afhankelijkheid van anderen of dingen.

Alleen als je zelf onvoorwaardelijk van jezelf houdt, zoals je bent, en er voldoende jezelf mee bent, ben je echt klaar en in staat om onvoorwaardelijke liefde te ontvangen en er te geven. Dan zul je ook niet zo getroffen worden door het "verlies" van een persoon of ding waarvan je houd of waar je van denkt dat hij van je houdt, zoals het nu is. Dan is het niet langer een noodzaak om geliefd te worden door een ander, om te kunnen bestaan​​, omdat je eigen liefde altijd zeker is voor jou. Net als mijn onvoorwaardelijke liefde zeker is voor jou. Dan kun je genieten van de liefde die je krijgt, veel meer luchtiger en met volle teugen, mijn kind. ~

~Jullie Goddelijke Moeder ~

Vertaald Wakkeremensenblogspot.nl

Copyright © Isabel Henn. It is allowed to share this message in its complete form without changes and when the author’s name and the link to the original site is given. http://sirianheaven.wordpress.com/


Op deze dag van je leven 4 Oktober 2013

Vrijdag 4 Oktober 2013

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…..


... dat je gedachten jou werkelijkheid creëren. Je geest is krachtiger dan je weet.

Maak jij je op dit moment ergens zorgen om?
Voel jij je onzeker over iets deze dagen?

God nodigt jou uit om je denken te veranderen.
Wonderen komen zelden voor in de levens van hen die niet de mogelijkheid overwegen.

Er zou deze minuut een wonder op je kunnen wachten.
Maak er dan ruimte voor in je denken. Bedankt.


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nl

Heavenletter #4697 Eeuwig Omhelzend / 4 Oktober 2013

Eeuwig Omhelzend

Vrijdag 4 Oktober 2013


God zei:

Mijn hart is perfect verbonden met dat van jou. Als dit het geval is, waar kun je verontrust over zijn? En toch ben je dat. Eindeloos ben je ergens ongerust over. Verontrusting is helemaal voor niets. Wat voor goeds ligt er in het feit dat jij verontrust bent? Steevast is, wat het ook is dat jou van streek maakt, er vandaag en morgen is het weer weg.

Ongeacht alle theorieën is er geen voordeel in jouw overstuur zijn. Overstuur zijn is als met je vleugels klapperen en nergens heen gaan.

Het enige goede dat Ik zie in overstuur zijn is dat als het intense overstuur zijn over is, jij een groot gevoel van opluchting hebt. Waar jij van verlost bent is verontrusting. Ergens heb je het idee opgevat dat je ongerust moest zijn. Was het maar zo dat je ergens ook leerde in de eerste plaats opluchting te voelen.

Sanat Kumara “Ga Zachtjes dat Goede Licht Binnen” 3 Oktober 2013 / Tazjima

Sanat Kumara
“Ga Zachtjes dat Goede Licht Binnen”
3 Oktober 2013 / Tazjima
 
Geliefde broeders en zusters, Ik groet jullie. IK BEN Sanat Kumara, nu planetaire logos voor Gaia. Ik en mijn collega geascendeerde meesters, Kith en Kin, zijn hier samen bijeen om jullie felicitaties toe te wensen voor een werk goed uitgevoerd. De planeet is in/naar de vijfde dimensie geascendeerd. Wij doen jullie het voorstel om zachtjes dat goede Licht binnen te gaan, het Licht dat nu jullie wereld en een ieder van jullie omwikkeld. Wordt bewust van wat jullie aan het worden zijn, wat jullie zijn en altijd geweest zijn in de werelden waarin het grotere deel van jullie in gelijktijdige tijd bestaat. Het is tijd om wakker te worden en het wonder van de schepping te zien en te voelen.
"Wat?" zou je mogen zeggen. Rondom je heen kijkend en niet veel ziend dat er veranderd is, velen zouden mijn woorden in vraag stellen. En toch, als jullie maar een moment zouden pauzeren tijdens jullie drukke dagen, is er een verschil in hoe jullie je voelen. Plotseling, voelen velen van jullie je lichter, minder onder druk staan … en als jij je onder druk voelt staan, komt het vanuit een weerstand in jou en diegenen die rondom jou heen zijn, op het werk en thuis. Velen van jullie landgenoten, familieleden en vrienden zijn in verzet om de vervagende overblijfselen van de derde dimensionale structuren los te laten. Nochtans, zal er een tijd komen, en dat is spoedig, wanneer zij vanuit hun eigen vrij wil los zullen laten.

Aartsengel Michael "BEN Liefde….. 3 Oktober 2013 / Ron Head

Aartsengel Michael
"BEN Liefde… Al het Andere Zal op z'n Plaats Vallen"
3 Oktober 2013 / Ron Head
 
Mogen wij vandaag beginnen door te vragen dat al diegenen die deze boodschappen volgen alleen Liefde en de intentie vasthouden voor de hoogste en beste uitkomsten wanneer jullie observeren wat er rondom jullie heen in deze tijd gaande is. Deze hoogste uitkomsten zullen zijn, dierbaren. Maar zij zullen sneller manifesteren, en jullie zullen veel minder beïnvloed zijn door wat voor negativiteit dan ook als jullie jezelf beschermen tegen de gedachten en emoties welke jullie gedachten maar al te gemakkelijk in deze omstandigheden binnen kunnen dringen.
Wanneer situaties en acties van anderen die dubieus schijnen te zijn, op z'n zachts gezegd, onder jullie aandacht komen, herinner je dan dat alles deel uitmaakt van een zeer ingewikkelde stroming van verandering welke ontworpen is om zowel jullie wereld in uitlijning te brengen met het hoogste goed voor allen, als ook om de futiliteit te laten zien van het laatste van de dualiteit als de laatste lessen geleerd worden.

donderdag 3 oktober 2013

Manuscript van overleving - deel 362 - Aisha North

"Jullie Lopen Nooit Alleen…"
3 Oktober 2013 / Aisha North
 
Zoals jullie al opgemerkt hebben, pikt de roetsjbaan weer aan snelheid op, en voor velen, zal het aanvoelen alsof zij heen en weer gegooid worden op deze onvoorspelbare rit. Het kan toeschijnen zeer chaotisch te zijn, maar geloof ons alsjeblieft wanneer wij zeggen dat zelfs als het er voor jullie niet als zodanig uitziet, alles onder controle is.
Want wij zien wat jullie niet zien, en wij weten dat jullie er nochtans bekend mee gemaakt moeten worden, en als zodanig, zullen wij altijd bij de hand zijn om jullie aangaande de vooruitgangen op de hoogte te houden. Wij weten dat het meer dan frustrerend kan zijn om dit gevoel van in de kou gestaan te laten worden, als het ware, te bevechten, maar nogmaals, jullie worden er niet buiten gelaten door kwaadwilligheid. Eerder, worden jullie op de hoogte gehouden aangaande alles waar jullie van op de hoogte moeten zijn, en de rest staat niet alleen buiten jullie controle, het is eenvoudig onder het beheer van degenen die de leiding hebben van het toezicht op deze gehele operatie.

De Engelachtige Gidsen “Het Hanteren van de Krachtige Energie van De Equinox” Taryn Crimi

De Engelachtige Gidsen
“Het Hanteren van de Krachtige Energie van De Equinox”
1 Oktober 2013 /  Taryn Crimi
Vandaag zouden wij graag jullie aandacht willen focussen op de zeer intense energieën welke jullie planeet binnengestroomd zijn. Zoals velen van jullie weten hebben jullie nog maar kort geleden de Herfst/Lente Equinox gehad. Velen van jullie hebben het er nog steeds moeilijk mee om om te gaan met deze intense energieën, en het is onze intentie vandaag om ons perspectief met jullie te delen zodat jullie mogelijk beter gebruik maken van deze krachtige energieën.
Hoe voelen jullie je tijdens deze grote tijd van verandering? Hoewel wij het woord symptoom niet prefereren te gebruiken, is het nodeloos te zeggen dat velen van jullie te lijden hebben van de krachtige na-effecten van deze energie. Zoals iedere Equinox, is de energie bedoeld om jullie te helpen om dat wat jullie niet langer meer dient los te laten. Het is bedoeld om jullie te helpen balans te vinden en de harmonie binnenin te herkrijgen, hoewel het als alles behalve harmonieus aan kan voelen in deze tijd.


Een Hotmail van God,Patricia Cota - Robles Oktober 2013

'' Een Hotmail van God. ↜♡↝
Tijdperk van Vrede…*


Laten  we profiteren van deze zeer krachtige Tijd
door Patricia Cota - Robles
Oktober 2013


Terwijl we ons door het eerste jaar van de Nieuwe Aarde bewegen op een snelheid, vele malen sneller dan het licht, worden verbazingwekkende kansen gecreëerd om het licht aan de wereld toe te voegen. De aarde is diep getroffen door alle bewegingen en groeperingen van al de hemellichamen rond deze planeet. Tijdens de Eeuw van verschuiving, dat Godzijdank werd volbracht op 21-22 december 2012, staat de aarde weer op haar rechtmatige plaats in ons zonnestelsel en is gestegen vanuit een lange ballingschap in scheiding en dualiteit. Door de instroom van licht waarin de aarde nu baadt en wat door diverse hemelse gebeurtenissen word versterkt, op een manier die we nog nooit eerder hebben ervaren.

Op dit moment wordt al het leven op deze planeet nog steeds beïnvloed door de krachtige Volle Maan die we hebben mogen ervaren op 19 september. Dit was de vierde Volle Maan van het seizoen, welke zeer zeldzaam is en versterkte een hoger niveau van alle volle manen die zich tijdens het seizoen afspeelden. Naast de enorme invloeden van het Licht, staan we nu ook in de omhelzing van de eerste herfst-lente equinox van de Nieuwe Aarde, afhankelijk van, op welk halfrond je woont. Dit laatste evenement vond plaats op 22 september, en opende een portaal van ongekende genezing en Goddelijke Liefde die nu stroomt in, door en rondom elk deel(tje), als een golf op het Leven hier op Aarde.
Andrea en George Scully en de Belofte van Aartsengel Michael 2 Oktober 2013

Andrea en George Scully en de Belofte van Aartsengel Michael
2 Oktober 2013
Cobie: De situatie welke hieronder beschreven wordt van Andrea en George Scully, werd in "Een Uur met een Engel" van 30 september 2013 behandeld door Steve Beckow van "Golden Age of Gaia", door aan Aartsengel Michael raad en hulp te vragen. Aartsengel Michael beloofde deze te zullen geven. 

De info welke Andrea verstrekt laat prachtig zien hoe deze hulp praktisch onmiddellijk gegeven werd, maar waarom ik dit ook wilde vertalen is, omdat het heel mooi aansluit bij de Channeling van de Aartsengeloi van de ELOHIM van Karen Doonan van 29 september jl, waarin uitgelegd wordt dat Aartsengel Michael geen persoon is, maar een Blauwe Straal Bewustzijn. Dit specifieke aspect wordt hieronder prachtig bevestigd…..

~~~~~~~~~~~~~~~~
Steve Beckow: "Golden Age of Gaia" redacteur Andrea en haar man George Scully waren onlangs geschokt om te ontdekken dat de Amerikaanse grensveiligheid George zijn werk als een Canadese Lange-afstand truckchauffeur en zijn vermogen om met Andrea samen te leven in gevaar brachten door te beweren dat hij illegaal in de Verenigde Staten werkte. George rijdt zijn lading van Canada naar de V.S. en weer terug, maar aan hem wordt voor zijn ladingen opdracht gegeven en hij wordt door zijn Canadese firma betaald.


Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap Woensdag 2 Oktober 2013


Aartsengel Gabriël

Dagelijkse Boodschap

Woensdag 2 Oktober  2013Sommige mensen ervaren overgave als een verlies van vrijheid. Het tegendeel is waar. Overgave in de stroom geeft je de mogelijkheid om door te gaan met je levens expressie in de veilige wetenschap dat het zich ontvouwt op manieren die het meest ondersteunend zijn en voor het hoogste goed van allen. Het beweegt je voorbij de energieën van zorgen en twijfel in de kalme zelfverzekerdheid van echte acceptatie. Net als het vrijlaten van een gerehabiliteerde vogel in de wildernis, is het ongelooflijk bevrijdend te stromen in je authenticiteit.

~ Aartsengel Gabriel ~


Vertaald wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter #4696 Kom vanuit een Plek van Liefde / 3 Oktober 2013

Kom vanuit een Plek van Liefde

Donderdag 4 Oktober 2013


God zei:

Nu is het tijd om te stoppen met de rechter van de wereld te zijn. Nu is het tijd voor jou om allen te omarmen, om allen in jouw hart te nemen en, eens en voor altijd, jezelf tot Christus of Boeddha te verklaren of de naam te gebruiken van een godheid die jij omarmt, en om iedere schijnbare andere persoon als DeZelfde te erkennen.

Ongeacht de acties van anderen, ongeacht wat je zou kunnen denken van hun acties en hun gebrek aan menselijke warmte, zorg en compassie, heb jij een opdracht om waarachtig te zijn aan alles dat Ik, God, voor waarachtig houdt. Ik zeg steeds weer dat allen Eén zijn met Mij, en dat omvat om het even wie tegen wie jij iets zou kunnen hebben. Het is niet de bedoeling dat jij op wie dan ook boos bent. Op niet een. Niet een keer. Nooit.woensdag 2 oktober 2013

Nieuwe Bezoekers aan het Moederschip - Deel 2 - 30 September 2013 / Dr. Suzanne Lie

Nieuwe Bezoekers aan het Moederschip - Deel 2
"Loslaten"
30 September 2013 / Dr. Suzanne Lie
 
Sandy Spreekt:
Ik maak me echt zorgen over JasonWe zijn nu gedurende drie dagen terug van onze ervaring op het Moederschip, en Jason is ofwel gedeprimeerd of geobsedeerd of beide. Hij heeft niet gewerkt of gemediteerd of heeft zelfs de twaalfde verdieping maar aangehaald. Ik denk dat hij zichzelf de schuld geeft voor het feit dat de Arcturiaan ons terugstuurde. Ik heb hem vele keren verteld dat de Arcturiaan diens transmissie begonnen was om te zeggen dat alleen mensen de 3D Matrix zouden kunnen ontsluiten, maar Jason wil niet naar me luisteren.
Alles dat hij doet is mompelen, "Wat worden wij verondersteld om los te laten?"
Ik zou hem graag willen vertellen dat hij kan beginnen om zijn slechte humeur los te laten, maar ik denk niet dat die informatie erg goed over zou komen. Wat ik wel zei was, "Waarom ga je niet nog eens een keer door je notities heen. Misschien kan je daar iets vinden. Je kunt me een andere presentatie geven," probeerde ik met een glimlach te zeggen. Alles dat hij deed was mopperen, maar hij ging terug naar zijn notities.

Een Uur Met een Engel - 30 September 2013 - deel 2 - Aartsengel Michael


Aartsengel Michael
"Welkom Naar Deze Tijd van Herontwaking"
(Deel 2 van 2) 
30 September 2013

Het Opnieuw Instellen van de Globale Valuta of Reval (Vervolgd)
Aartsengel Michael: Daar zijn diegene die nee zullen zeggen omdat zij niet wensen te veranderen, en zij niet wensen om risico te lopen. Zij wensen niet het risico te nemen om voor gek gezet te worden. Maar is het niet gek om niet te geloven dat je kunt creëren en voort kunt brengen? Dit heeft veel langer in het proces gezeten dan dat jullie kunnen dromen. Dus laat de neezeggers los. Houd de visie vast en blijf doorgaan.
Steve Beckow: Wel, Heer, Wanneer de mensen profijt hebben van de reval, zouden sommige mensen kunnen denken, "Nou, zie, ik ga me vasthouden aan wat ik vergaard heb," en andere mensen denken mogelijk, "Nee, nee, een gedeelte van mij gaat" - we komen daar zo aan toe - "maar een gedeelte van wat ik vergaard heb gaat naar anderen toe, om anderen te helpen." Heb ik het juist te denken dat deze mensen die vrijgevigheid cultiveren zullen…. - hoe kan ik dit zeggen…. - wel, waarom het niet recht toe recht aan te zeggen… - gebruikt zullen worden als kanalen voor verdere overvloed?
Aartsengel Michael: Ja, dat is correct. Begrijp: liefde brengt liefde voort; vrijgevigheid brengt dankbaarheid voort, brengt gulheid voort; vreugde brengt ruimhartigheid voort, brengt dankbaarheid voort. Je hebt het absoluut juist.
Want zie, één van de beginpunten van de dichtheid van de oude Derde was deze kwestie van het hamsteren en de hebzucht. Ik zal hamsteren wat ik heb en ik zal het niet delen. Dus het is als het hebben van een kampvuur om daar vlees op te bakken en niet bereid te zijn om een gloeiende kool met jou buren te delen. Wel, jullie hebben je kampvuur al. Waarom zou je niet delen? Het is alsof iemand jouw macht steelt? Dat is absurd.
Het hamsteren is de wortel [van de oude Derde], omdat het op angst gebaseerd is. Het is het geloof dat er niet voor je gezorgd wordt en aldus te hamsteren, of het nu wel of niet nieuwe rijkdom is - en er zijn overal op jullie planeet mensen die, door omstandigheden of door wat jullie geloven het hebben van geluk, ogenblikkelijk miljonair worden. En dan zijn daar diegenen in deze groepering die vrijgevig en ruimhartig worden, en dan zijn daar diegenen die ervoor kiezen om het oude paradigma te handhaven en te hamsteren.

Wat jullie doen is het plaatsen van het nieuwe paradigma, en dat is dat eenheid/eensgezindheid belangrijk is. [Linda hoest]
SB: Laat mij even aanhalen voor de luisteraars dat Linda kou gevat heeft en dat zij aldus vriendelijk genoeg was om in de uitzending te komen hoewel zij verkouden is. Dus, alsjeblieft, laten we haar een beetje ruimte geven. Dank u wel, Heer. Gaat u alstublieft verder.
Aartsengel Michael: En dus wat ik tegen jullie zeg, of je nu het geld geërfd hebt, of dat je het geld verdiend hebt door zware lichamelijke arbeid, of je nu de loterij gewonnen hebt, of dat je het in valuta geïnvesteerd hebt, is niet van belang. Of je nu een ontvanger van één van de welvaartsfondsen geweest bent - en er zijn velen van jullie die het ontvangen hebben - het punt is om te delen.
Nu, ik vertel jullie dit omdat het zeer belangrijk is. Zorg voor jezelf. Het maakt een integrerend deel uit van het eren van het voertuig dat je gekozen hebt om te bewonen, om erin en ermee te ascenderen, en om door te gaan als voertuigen en Wegwijzers en de bouwers van Nova Gaia. Jullie zorgen voor jullie familie, jullie vrienden, jullie zielfamilie. En ik bedoel niet op een kleine manier. Jullie verstrekken.
En, mijn vrienden, ik vertel jullie altijd om groot te dromen! Dus, sta deze dromen toe om naar voren te komen, maar zorg ook voor de basisbehoeften - jullie gezondheid, jullie woning, jullie familie - en dan….deel!! Zo eenvoudig is het.
Er zijn zoveel creatieve projecten. Welnu, sommigen zijn karig en hebben er behoefte aan om hechter gemaakt te worden, om uitgebouwd te worden, als het ware. En wij spreken niet louter over kleine projecten, wij spreken over projecten welke het aangezicht van Gaia zullen veranderen. Dus, ga moedig te werk. Dat is wat de rol van de padvinder is. Het is degene die de weg laat zien, niet de volger.
SB: Wel, Heer, u gaf mij advies hoe zelf verder/te werk te gaan. En laat mij nochtans dat advies reciteren. En niemand wilt wie dan ook in plotselinge rijkdom zien komen en dan bij zichzelf waarnemen dat zij in een moeilijke positie terechtgekomen zijn. Dus misschien kunnen we spreken over een soort van formule over hoe om te gaan met plotselinge rijkdom.
U vertelde mij om te betalen - welnu, dat is mogelijk alleen op mij van toepassing - maar u zei dat ik mijn belasting onmiddellijk moest betalen, en ik ben verheugd dat te doen. Toen zei u om eerst voor mezelf te zorgen, voor mijn familie en vrienden te zorgen, een aanzienlijk fonds voor onvoorziene zaken terzijde te zetten, en dan, met het beschikbare inkomen, als we het zo kunnen noemen, het overblijfsel, om het werk te doen dat ik wil doen. In mijn geval zou dat met Lichtwerkers zijn.
Zou u onze luisteraars kunnen vertellen hoe zij het moeten benaderen als zij in plotselinge rijkdom terechtkomen, alstublieft?
Aartsengel Michael: Ja. Dat is een zeer goede formule. En het kan dwars over de gehele linie toegepast worden. Zo eenvoudig is het, en het heeft niet slechts te maken met deze RV waar je over spreekt; het heeft met alles te maken.
Om wat voor vorm van rijkdom dan ook gegeven te worden, ja, zelfs dat waarvan jullie geloven dat het door hard werken bereikt is - en jullie allemaal werken zeer hard; vergis je daar niet in; en dat wordt boven en beneden herkend - maar wij moedigen niemand, in wat voor natie dan ook aan, om overmoedig te worden. Dus natuurlijk zorg je voor jezelf. Je zet een aanzienlijk deel terzijde zodat je voor jezelf kunt zorgen.
Wij sturen niet eenvoudig een regen aan geld naar beneden - hoewel dat ook kan gebeuren - maar hiervoor bijvoorbeeld willen wij jullie, vragen wij jullie, en wij begeleiden jullie zeer duidelijk om onderscheidingsvermogen te praktiseren.
En onderscheidingsvermogen is rustig. Onderscheidingsvermogen is het niet tonen. Onderscheidingsvermogen is het zijn van de waarnemer, niet de beoordelaar. Het is geen vraag van - laat mij zeer duidelijk zijn - "Verdien ik dit?" Het is een vraag, in wat voor situatie dan ook, of het nu $/€10 of $/€10 miljoen is, het is een dankbaarheid voor het hart van de Ene voor de zegening die je ontvangen hebt. En dan, vanuit de plaats van de onderscheidingsvermogende waarnemer, om te beslissen wat belangrijk is. Ik heb tegen jullie gezegd dat dit een tijd van keuzes en beslissingen is. Jij beslist wat belangrijk is.
En wat kan er meer belangrijk zijn, eerst en vooral, dan zorg te dragen voor jouw lieve zelf en jouw familie?
Dan onderscheid je met jouw hart. Wat bekoord jou? Zijn het projecten die vrije energie promoten? Ben jij een onzichtbare begunstiger/donateur? Ben jij iemand die wenst om nieuwe scholen te bouwen, waar wij aan zouden willen denken als nova scholen, sterren scholen? Wens je om in de communicaties te zijn, zoals jij, Steve?
Dus, je maakt onderscheid waar jouw hart en jouw missie en doel jou altijd naartoe getrokken hebben. En dan investeer je niet slechts geld, maar jouw energieën, jouw liefde, jouw focus in die richting. Altijd met jouw oog op de grotere onderneming: wat bevordert liefde en spirit? Wat creëert de Nieuwe Aarde? Wat verankerd te Steden van Licht?
SB: Zeer goed, Heer. Heel veel dank daarvoor. Als we tijd hebben aan het einde van het programma, komen we misschien terug op het onderwerp. Maar voor nu, laat mij….
 [Linda hoest]
Dank je wel, Linda, voor het doen van dit programma vandaag hoewel je zo een zware hoest hebt.

Paus Franciscus
Laten we nu voor een moment naar Paus Franciscus toegaan, die naar verluidt een Australische priester geëxcommuniceerd heeft die klaarblijkelijk voor de inwijding van vrouwen werkt. We weten het niet echt, en dat is waarom wij bij u komen.
Deze beweging heeft naar verluidt vele Katholieken geschokt die dachten dat Paus Franciscus een progressieve Paus was. Kunt u ons uw perspectief over de kwestie geven, alstublieft?
Aartsengel Michael: Allereerst, is er geen excommunicatie geweest. En het is een kwestie van timing. En het is een kwestie van het brengen van vrouwen in het priesterschap. Dus dit is geen waarheidsgetrouwe rapportage.
Zo eenvoudig is het.
SB: Heeft iemand geprobeerd om Paus Franciscus te ondermijnen?
Aartsengel Michael: Oh, ja. Er zullen velen zijn die zullen proberen te ondermijnen.
SB: Wel, ik ben verstomd!
Aartsengel Michael: Maar dat zal niet toegestaan worden. De waarheid zal er (door)komen.  

Het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Mannelijke
Begrijp ook; de rol van vrouwen, en de rol van vrouwen in waar jullie aan denken als de traditionele kerken, gaat verschuiven. Welnu, dit is de tijd van het verankeren van het plan van de Moeder, en het verankeren van het goddelijke vrouwelijke.
Nu, er is niemand van jullie die niet weet of die niet de pogingen ervaren heeft van vele structuren en paradigma's, geloofsystemen, om vrouwen in een positie van dienstbaarheid te houden. Dat is niet mogelijk, en het is zeer zeker niet mogelijk in de nieuwe werkelijkheid.
Het Goddelijke Vrouwelijke binnenin zowel mannen als vrouwen, en de ontwaking van deze kracht, kan niet en zal niet tegengehouden worden.
SB: Heer, zouden we een moment kunnen besteden wat betreft het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Mannelijke zodat ik het in ieder geval begrijp, omdat de Goddelijke Moeder en de Heilige Vader, het onderscheid tussen hen geen onderscheid van geslacht is. Vanzelfsprekend, werden de mensen in geslachten verdeeld, en er schijnt de suggestie te zijn dat sommige reeksen van kwaliteiten inherent zijn in de ene en sommige reeksen in de andere. Maar wat is het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Mannelijke? Waar wordt naar gerefereerd, en hoe staat dit in verhouding tot androgeny (tweeslachtigheid)?
Aartsengel Michael: Wel, androgeny is de mix van beide, zoals je wel weet, en op vele plaatsen wordt er eenvoudig aan gedacht als de ideale combinatie. Nochtans maakt de vrouwelijke vorm deel uit van de schoonheid en de diversiteit welke de moeder gecreëerd heeft.
Wanneer wij spreken over het verankeren van het Goddelijke Vrouwelijke, spreken wij over de creatieve kracht van liefde, het vermogen om liefde in/naar de vorm te brengen. Het is de beweging van liefde (1) - door de soorten heen, door de koninkrijken heen, door de volledige galaxies en het multiversum heen.
Dus, je kunt aan het Goddelijke Vrouwelijke denken in termen van die beweging, en de verankering van beweging in/naar de creatieve kracht. Dat is waarom jullie in de vorm blijven. Het is om die energie in de vorm te verankeren. Het is om die energie opnieuw op te rakelen dat altijd binnenin jullie gezeten heeft, in de vorm.
Wanneer je spreekt over het mannelijke, over het Goddelijke Mannelijke, spreek je over de kracht en de macht - niet slechts de stilte, (2) maar de macht van die stilte welke de energie achter de beweging van brandstof voorziet.
SB: Oké. Dus dat is het onderscheid tussen het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Mannelijke. Dank u wel daarvoor. Waar stamt die afscheiding of dat onderscheid vanaf? Het is niet diepgeworteld in een lichaam, nietwaar?
Aartsengel Michael: Het kwam vanuit de geest van de Ene om diegenen te helpen om de differentiatie te begrijpen, (3) en dat beide noodzakelijk en in allen aanwezig zijn, in alle energie en alle energievormen. Zodat je beide hebt. Je hebt de stilte en die kracht/macht, (4) en je hebt het krachtige tanken en ook het inherente in de beweging van de schepping. Het is niet een ofwel/of; het is beide.
SB: Maar mannen kunnen liefdevol zijn, en vrouwen kunnen krachtig zijn, nietwaar?
Aartsengel Michael: Oh, het is nooit bedoelt om geslachts-beperkend te zijn!
SB: Oké. Ik probeer gewoon om er een gevoel/beduidenis van te krijgen.
Aartsengel Michael: Want zie je, dat aangeboren weten van de differentiatie werd aldus misbruikt, onjuist begrepen, zodat, als je naar het Oude Testament van jullie Bijbel kijkt, bijvoorbeeld, dan zie je de oervader, de autocraat, de onbeweeglijke vaderfiguur die op vele manieren eisend is en dat nageleefd moet worden, en dan zie je de vrouwelijke figuren in dienstbaarheid - het was nooit op deze manier bedoeld!
Het was een menselijke vertaling van een wetenschap, en een op geloof gebaseerde wetenschap van hoe de dingen werken. Werd het gedaan met het…,mmm…, hartgeloof dat zij probeerden om de Bron na te volgen? Ja. Maar het was geen accurate navolging

Oppositie jegens President Obama en de Overgang naar niet gecorrumpeerde Regeringen
SB: Prima. Misschien kan ik één of twee vragen er tussen voegen voordat we eindigen.
Op dit moment lijkt het alsof in het Amerikaanse politieke spectrum dezelfde blinde oppositie jegens President Obama nog steeds ogenschijnlijk is. Wanneer en hoe zullen de regeringen van de wereld tevoorschijn komen als niet gecorrumpeerde instituten, gezien dat er nu een massale verschuiving naar nieuwe administraties zal zijn? Ik bedoel niet het ten val brengen van administraties, maar een reformatie over de gehele wereld.  
Aartsengel Michael: Het politieke landschap, niet alleen in de Verenigde Staten maar op vele plaatsen, gaat nogal dramatisch verschuiven in het komende jaar, en specifiek in de volgende verscheidene maanden. Wees niet overdreven bezorgd over de oppositie jegens Obama. Wat het doet is dat het diegenen naar de voorgrond brengt - en het zeer publiekelijk maakt - die deze energie [Obama} niet in een leiderschapspositie wensen te hebben. Dat gaat niet veranderen. Het zal naar de voorgrond komen en het licht zal winnen.
SB: Oh, dat is zeer geruststellend.
Aartsengel Michael: Wij zijn zeer aanwezig in het Witte Huis.
SB: Oh! Zeer goed! Oké. Ik denk dat ik me herinner dat u de Gezondheidszorg in Canada aanhaalde. Canada heeft een prachtig systeem van universele gezondheidszorg. Wanneer zal de VS genieten van dezelfde kwaliteit van gezondheidszorg? Of andere naties, wat dat betreft.
Aartsengel Michael: Zie je, dit is één van de fundamentele rechten, en jullie Verenigde Naties zijn net begonnen hiernaar te gluren. Al jullie - ja, alle - medische systemen werden gebaseerd op valse rasters en dat jullie in aanmerking komen voor ziekte. Vele, vele industrieën groeiden op rondom dit geloofssysteem.
Welnu, wij zouden dit niet op één dag willen ontmantelen, omdat de verplaatsing zeer groot zou zijn, maar jullie zijn al begonnen de verschuiving naar welvarendheid/zonder ziekte (wellness) te zien, naar healing centrums, naar alternatieve methodes van energie genezing. En met de aankomst van jullie sterren broeders en zusters zal dit zelfs meer zo worden.
Dus niet alleen universele medische zorg, maar universele gezondheidszorg en het recht op 'wellness' gaat het eenvoudige alleen-staande feit worden gedurende het volgende jaar, of twee jaren. Oh, en het zal veel sneller in de VS plaatsvinden.
SB: Oh, dat is goed om te horen. Zoveel mensen zijn failliet door een plotselinge ziekte. En het zou nooit op die manier moeten zijn.
Aartsengel Michael: Het is een wandaad dat iemand kan lijden en sterven omdat men niet voldoende geld heeft. Dat is absurd.  

Reval Vervolgd
SB: Ja, inderdaad. Wel, ik ben door mijn vragen heen, Heer. Is er nog iets meer dat u wilt zeggen over de reval? Ik heb mensen aangemoedigd om erop uit te gaan en enige valuta te kopen, en zij zijn een beetje op zichzelf aangewezen om dat te doen.
Aartsengel Michael: Reval jullie heilige zelf, lieve harten. Ga naar binnenin en zie hoe jullie [innerlijke] valuta veranderd is. Ga voorwaarts in vertrouwen en ga voorwaarts, punt, wetende dat jullie geliefd en gekoesterd zijn en dat er voor jullie gezorgd wordt.
Verval niet in/naar angst. Verval niet in/naar behoefte. Doe dit niet uit een gevoel van hebzucht. Niets van dat alles zal werken.
En weet dat jullie de agenten zijn, en de engelen, van verandering. Jullie verankeren Nova Aarde, en dit maakt daar deel van uit. En weet dat jullie ondersteund worden, niet alleen door deze Raad, maar door de Moeder, het Gezelschap van de Hemel en jullie sterren broeders en zusters.
Ga, mijn lieve harten, in vreedzaamheid.
SB: Dank u wel.
Aartsengel Michael: Veranker mijn Vlam.
SB: Dank u wel, Heer. Dat is niet alleen zeer, zeer informatie, maar ook zeer welbespraakt uitgedrukt. Dank u wel.
Aartsengel Michael: Vaarwel.
[einde]

Voetnoten
(1) Er is een betekenis aan Aartsengel Michael's gebruik van de term "beweging" hier omdat het fundamentele onderscheid tussen de Heilige Vader en de Goddelijke Moeder is dat de Heilige Vader God is wanneer hij/zij/het stil is en de Goddelijke Moeder God is wanneer hij/zij/het in beweging is.

(2) Hier associeert hij stilte met de Heilige Vader maar hij combineert het met de macht of kracht (Shakti, energie) welke de Moeder is. De Moeder is de enige vorm welke de vormeloze Vader aanneemt en welke ervaren kan worden, en aldus is het duidelijk waarom Aartsengel Michael de Moeder hier zou moeten benadrukken. Het is moeilijk om een vormeloze God te verafgoden, maar niet om God in de vorm te verafgoden (oftewel, de Moeder). Alle vormen van God zijn in feitelijkheid aangenomen vormen door de Goddelijke Moeder. Zij is geen God onder de goden, Zij IS God.
(3) Ik heb altijd vermoed wat hij hier zegt, maar waar anders zouden wij bevestiging kunnen krijgen hiervan anders dan van een hemels wezen zoals Aartsengel Michael?
(4) Die stilte = De Vader. Die kracht/macht = De Moeder. Samen zijn zij Eén.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/