Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 14 september 2013

The New Scriptures Chapter Sixteen 12 September2013


The New Scriptures

as Written by
Sananda/Jesus


Chapter Sixteen


Channel:  Kathryn E May, PsyD
September 12 2013


You are all working hard to absorb this new information.  I appreciate how different it is from what you were taught about me and my life here with you 2,000 years ago. Many of you have subliminal memories of that time with me and knew the teachings were not accurate, but it is difficult to know you are right when everyone around you seems to know something different.

Take heart, Beloved Ones, you are following your hearts, and that is what really matters.  Take all the information we are giving you, immerse yourselves in it, and you will find you can lift your vibration a little each day, and it will become a familiar state to be swept up in feelings of joy, generosity and good will for those around you.  This is the essence of Love, the actions of Love and Light.  You were born to feel this, to experience this glorious uplifting of spirits.  It is the reason you all wanted so badly to be here for this unique time.

There are still those among you who have believed that Ascension means an escape from the sensations and trials of life on Earth.  This is not the case.  Your experience on Earth at this time has been a gift to you - an opportunity to take hold, to accept the deeply felt sensations, and to revel in the possession of a body, that unique 3-dimensional experience.  You are now on your last round of incarnations. 

Terug op de Ascenderende Aarde Was Dat een Droom? 10 September 2013 / Dr. Suzanne Lie

Terug op de Ascenderende Aarde
Was Dat een Droom?
10 September 2013 / Dr. Suzanne Lie

Sandy Spreekt:
Ik had de meest ongebruikelijke droom de afgelopen nacht. Ik was in deze zaal met wezens afkomstig van vele galactische naties. Het meest belangrijke, waren Mytria en Mytre daar. Ik was zo opgetogen om hen te zien dat ik naar hen toerende om hun aandacht te krijgen. Nochtans, ongeacht wat ik deed schenen zij niet te weten dat ik daar was.
In eerste instantie waren mijn gevoelens gekwetst. Maar toen zij recht door mij heen liepen besefte ik dat wij op zeer verschillende frequenties resoneerden. De zaal was gevuld met vele galactische wezens die allemaal tegelijkertijd met elkaar communiceerden. Zij schenen in staat te zijn om met hun geesten te begrijpen wat iedereen zei.
Ik kon er niets van verstaan en weldra raakte ik overweldigd door het intense, hogere frequentie energiegebied. Toen begon het beeld uit mijn waarnemingen te dimmen, en toen, verdween de zaal in een stralend wit licht. Net voordat ik wakker werd, zag ik een gebouw die vlakbij ons kleine vliegveld gelegen is en hoorde ik de woorden "twaalfde verdieping."

Nieuwe Openbaringen De Huidige Transformatie van Maatschappelijke Structuren / Gabriela en Reint Gaastra

Nieuwe Openbaringen
De Huidige Transformatie van Maatschappelijke Structuren

Via Gabriela en Reint Gaastra

De huidige economische crisis maakt deel uit van een transformatie van alle maatschappelijke structuren
Het tijdperk van het ontkennen van de eigen Goddelijkheid komt tot een einde. Op dezelfde manier komen de maatschappelijke structuren, organisaties en instellingen die daarop gebaseerd zijn ook tot een eind. In de praktijk betekent dit dat in de periode tot 2021 een herstructurering van alle maatschappelijke vormen plaats kan vinden. Dit herstructureringsproces geeft ruimte aan meer betekenisvolle waarden en normen die gebaseerd zijn op het openen van het hart en het ervaren van onvoorwaardelijke liefde en eenheidsbewustzijn.

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Lieve mensen. De hypotheek- en kredietcrisis die zich heeft voorgedaan in de jaren 2007, 2008 en 2009 heeft jullie aan het denken en aan het voelen gezet. Jullie zijn individueel en collectief intensiever naar jezelf gaan kijken om de processen die de crisis hebben veroorzaakt binnen een grotere context te kunnen plaatsen om er zo meer greep op te kunnen krijgen.”

Bijzonder versnellings- en transformatiemoment

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “In jullie ontwikkeling door de eeuwen heen ontstaan er bijzondere versnellingsmomenten. Dit zijn de momenten waarop overgangen in bewustzijn zich in snel tempo aandienen. Ze zijn het resultaat van jullie persoonlijk en collectief streven naar spirituele ontwikkeling. Tijdens deze versnellingsmomenten kunnen jullie een bewustzijnsprong maken. Jullie bevinden je nu in zo’n proces. Jullie zijn op een punt aangekomen om een belangrijke sprong in bewustzijn te maken. Een sprong die invloed kan hebben op jullie gehele maatschappelijke structuur en op het leven zoals jullie dat tot nu toe kennen. Daarnaast is er tevens sprake van een bijzonder transformatiemoment dat het niveau van liefde in jullie huidige leven sterk kan verhogen.

Van Healing naar heel zijn: de geboorte 9 september 2013 / Lauren Gorgo

VAN HEALING NAAR HEEL ZIJN: DE GEBOORTE

9 september 2013 / Lauren Gorgo


Indien je dit leest, ook al is dat horizontaal, toch alle respect gewoon omdat je september gehaald hebt. Omdat 2013 voor mij persoonlijk begon met het plotse en onverwachte overlijden van mijn moeder, had ik een heel sterk gevoel dat, ondanks alle magische dingen die ik hoorde en die me getoond werden vanuit de hogere velden, dat het hele jaar weeral zou zijn zoals de laatste 13. Dat wilde ik echt niet toegeven/aanvaarden/toestaan, maar toch was het zo.

Wat ik niet verwachtte, is dat dit jaar nog slechter zou kunnen aanvoelen dan 2012, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 of 1. Doordat het ascensievolume dit jaar zo LUID gezet werd, en omdat elke maand nog erger was dan de voorgaande, kon ik voor de eerste maal op deze reis letterlijk niet inzien hoe ik het zou uithouden tot september. En bij momenten was ik zo leeg, dat ik niet eens zeker was of ik dat wel wilde.

vrijdag 13 september 2013

Manuscript van overleving - deel 353- 13 September 2013 / Aisha North

"Jullie Zullen Allemaal Geduwd Worden, en Jullie Zullen Hard Geduwd Worden…"
13 September 2013 / Aisha North

Terwijl de dag van de vrijheid naderbij komt, komt veel nu in een versnelling terecht. Wij horen jullie allemaal een collectieve inname van adem maken bij het aanhalen van het concept "dag van de vrijheid:, dus laat ons echter haasten om daaraan toe te voegen dat zoals gebruikelijk, wij geen enkele details geven, noch zullen wij jullie wat voor een vastgestelde datum dan ook geven om je op te focussen, maar laat ons slechts zeggen dat deze dag inderdaad snel naderbij komt. En daarmee, komt aldus veel in een versnelling terecht, zoals wij net gezegd hebben.
Jullie zullen aan alle kanten voorbeelden hiervan gaan zien, en zelfs onder de hoogste geledingen van jullie regeringen, zal nu het gevoel dat het getijde gekeerd is op vele manieren overduidelijk worden. Niet noodzakelijkerwijs met externe opmerkbare acties, maar meer als een gevoel van dreigende veranderingen welke menig hart zal laten fladderen. En zoals jullie al gezien hebben, is het veel voorspelde armageddon in die hotspot waar jullie prefereren naar te refereren als het Midden Oosten ook niet gebeurd. Is het niet interessant om te zien hoe zij allemaal verwoed rondrennen om een vreedzame oplossing te vinden daar?

Spiritualiteit: Onze eenweekse reis naar Madeira in mei 2013 – Atlantis laat jullie groeten! Barbara Bessen 13 september 2013. Geplaatst: 31 augustus 2014

Spiritualiteit: Onze eenweekse reis naar Madeira in mei 2013 – Atlantis laat jullie groeten!
Barbara Bessen
13 september 2013. 
Geplaatst: 31 augustus 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Madeira is werkelijk het indrukwekkend bloemeneiland zoals het altijd wordt beschreven.
Zo’n weelderige vegetatie en plantensoorten heb ik tot nu toe nergens anders gezien. Al bij de eerste stap op het eiland was de energie van Atlantis, het ten onder gegane continent, merkbaar. De geestelijke vrienden bevestigden de reeds aanwezige vermoedens: Madeira is een restant van Atlantis.

Maar eerst het begin: Wij zijn op zaterdag 25 mei individueel aangekomen.

De Nieuwe Aarde komt op ... Volledig Gerealiseerd 11 september 2013 lightcodes

De Nieuwe Aarde komt op ... Volledig Gerealiseerd

Submitted by lightcodes11 on Wed, 09/11/2013 - 09:37
Created on 07/01/2013


Wij zijn hier om te helpen met meer informatie over dit onderwerp. Er is nu een versnelling van energie die op een prachtige manier stroomt vanuit de belangrijkste bron naar de Aarde. We zijn zeer verheugd om hier te zijn met onze boodschapper, zij werkt met ons teneinde haar planetaire dienst te doen.

Voordat een wezen, kan passeren door deze fase van ontwikkeling, moet zij eerst in dienst staan van de gemeenschap, en de mensheid, er zullen verschillende inwijdingen plaatsvinden. Als deze grote verandering gebeurt, start de zuivering, alvorens de geïnitieerde wordt bekleed met haar Meesterschap, om dit werk te doen.

Wij zijn de aartsengelen, die vandaag komen om voor slechts een korte tijd in dit rijk te werken. Toen jullie je keuzes maakten om te Ascenderen tijdens dit leven, begon het proces en de begon de discipel van Christus, de aarde te bewandelen, met standvastige liefde en steun voor alle wezens.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap 12 September 2013


Aartsengel Gabriël

Dagelijkse Boodschap

 Donderdag 12  September 2013


Moeten is een woord dat constant probeert om je te verplaatsen uit je Nu moment. Moeten kan enigszins verraderlijk zijn want het heeft een onderliggende toon van oordeel, en ziet jouw realiteit, of de werkelijkheid van anderen, als "fout". Dit is volledig in strijd met de waarheid, namelijk dat ieder mens altijd precies is waar ze behoord te zijn. Moeten probeert je weg te praten van waar je bent. Het doordringt je eerder van schuld dan dat het je toestaat om van de perfectie van je Nu moment te genieten. Het is een andere afleidings tactiek die je ego zelf gebruikt om je in rondjes te laten draaien in plaats van te Zijn en uit te breiden. Wij verzoeken u dringend om het "moeten" te stoppen op jezelf en anderen! Acceptatie is de natuurlijke anti-dote in deze, zoals het omarmen van jullie Nu is en waardering voelen voor de veelheid aan zegeningen die altijd aanwezig zijn en oh, zeker Nu in jullie levens.

~ Aartsengel Gabriel ~


Vertaald wakkeremensen.blogspot.nl


De Goddelijke Moeder Door Isabel Henn 12 September 2013


Donderdag 12 September 2013

De Goddelijke Moeder

Door Isabel Henn


" Een schreeuw om liefde "

Maakt niet uit hoe een wezen zich naar jou toe gedraagt, beantwoord het altijd met liefde, mijn kind.

 Het wezen dat je pijn doet, handelt vaak vanuit een innerlijke pijn, een gebrek aan en een schreeuw om liefde.

 Je zult de situatie niet verbeteren, als je ook pijn of schade toebrengt 
aan dit wezen.

Alleen door jou onvoorwaardelijke liefde kun je dit wezen en de situatie 
echt genezen.

Onvoorwaardelijke liefde is het beste en veiligste medicijn en omdat we je vrije wil moeten respecterenroep ons voor hulp als je denkt dat je
 het niet alleen kunt doen.

Wij helpen je zo graag hiermee, mijn kind~Jullie Goddelijke Moeder ~

Vertaald Wakkeremensenblogspot.nl

Copyright © Isabel Henn. It is allowed to share this message in its complete form without changes and when the author’s name and the link to the original site is given. http://sirianheaven.wordpress.com/


The New Scriptures Chapter Fifteen


The New Scriptures

as Written by
Sananda/Jesus

Chapter Fifteen

Channel:  Kathryn E May, PsyD
September 10 2013


The best is yet to come, Dearest Ones.  Some of you have become jaded, unable to receive these messages of hope because you have seen so much destruction and pain in your lives.  You find it hard to believe that things can really change radically within the space of your lifetime, much less within this year.  It is understandable, because as human beings you have a way of looking to the past for images of your future.  When I give you information about the good times to come, you scoff and point to the news reports of conflict in the world.  But I assure you, those news reports are focusing on the dwindling number of conflicts while avoiding discussion of the massive changes that are taking place.

There are many now, in your United Nations and beyond who are working to create a global cease-fire in every area of the world where conflicts remain.  Relative to just ten years ago, there are actually very few.  It is difficult to maintain a war when people are sick of fighting, and when the leaders who started those wars have been removed.  It is not obvious to you yet because you are not the head of the newsrooms where assignments to the "hot spots" around the world are made.  These newsrooms are quieter than ever, and more and more reporters are being sent to fewer places.  

Saan en de Arcturiaanse Raden 10 September 2013 / Wes Annac


Begrijp de Macht en de Potentie van Jullie Licht
10 September 2013 / Wes Annac
 
Jullie komen ertoe om grotere en meer uitgebreide individuele en collectieve begrippen over jullie zelf en deze oneindige Schepping rondom jullie heen te ontdekken.
Jullie komen ertoe om jullie oneindige en onbelemmerde vermogen te begrijpen om een vloeibare werkelijkheid te Creëren welke jullie geleerd werd te geloven dicht en moeilijk te zijn om in rond te bewegen, en terwijl jullie dit doen, verfijnen en verlichten jullie de trilling rondom jullie heen en helpen jullie mee om wonderbaarlijke veranderingen voor ieder persoon op jullie wereld te Creëren om in staat te zijn erachter te gaan staan.
Jullie brengen de toekomst op gang waarover jullie in de boodschappen van het Gezelschap van de Hemel gedurende zo'n lange tijd gelezen hebben, en wij gaan door jullie inspanningen te salueren met het op gang brengen van jullie toekomst en het waarnemen van de geestelijke rijken, terwijl jullie in een illusionaire werkelijkheid bestaan waarvan jullie geleerd werd te geloven dat jullie weinig macht bezitten om deze te veranderen of deze in uitlijning te brengen met het bestaan welke jullie verdienen om in te leven.

Lord Emanuel: Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie 9 september 2013


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
Kom overeind, sta op!
9 september 2013
                                                                                              
Geliefde Harten, GEGROET! Ik ben het, Lord Emanuel om jullie te begroeten 
hier op deze mooie dag. Ahh, het voelt zo goed om terug te zijn en met jullie te praten Lieve Mensen, het voelt als een lange afwezigheid, maar in realiteit is het dat niet. En ik zou meer willen doen dan alleen praten met jullie Lieve Mensen, ik bedoel te zeggen dat ik deze woorden schrijf via een boodschapper en jullie lezen ze, maar ik zou zo veel meer willen doen voor jullie dan dit, het vraagt een beetje aanwezigheid en aandacht van jullie en een diepere verbinding. Zoals jullie nu wel weten vraagt dit slechts een beetje tijd om diep in je buik te ademen, een Heilige Adem in en uit en weer in en uit. Met de inademing, het licht inademen en met de uitademing alle dichtheid, zwaarte, spanning en stress uitademen. Herhaal dit 7 keer als jullie de volledige ervaring, volledig toegewijd willen, maar zelfs slechts één is genloeg ook als dat alles is dat jullie willen doen. Het is allemaal goed en ik BEN in ieder geval bij jullie, het is slechts een aanbod dat jullie alleen mogen accepteren als het goed voor jullie voelt om het zo te doen.

Lieve Mensen ik moet jullie vriendelijk vragen naar dit idee te kijken en het te zien voor wat het is. Om al je hoop vast te pinnen op zulk een plotselinge verandering is weer een andere manier om je voor jezelf te verstoppen. Een andere manier om je macht over te dragen aan iets buiten jezelf, hopende gered te worden op een gemakkelijke wijze. Ja, jullie zullen herenigd worden met jullie ruimte families maar jullie moeten eerst binnen in jezelf kijken, EERST de volle verantwoording nemen voor jezelf. 

donderdag 12 september 2013

Aartsengel Michael "De Geest is Nu Uit de Fles...." 12 September 2013 / Ron Head


Aartsengel Michael
"De Geest is Nu Uit de Fles...."
12 September 2013 / Ron Head

We wensen twee dingen aan te halen voordat wij beginnen met de gewoonlijke boodschap van vandaag. Eerst, willen wij jullie opmerkzaam maken van de uitstroming van mededogen en liefde welke doorgaat te gebeuren met betrekking tot de gedenkdag van het evenement van 9/11. Het is werkelijk een samenvoeging van harten rondom de wereld. Ook, laat ons diegenen vieren die dwars over de globe heen liefdevolle intentie bijdroegen welke geresulteerd heeft in een onderwerping van de honden van oorlog. Diegenen die wensen om jullie echter in een volgende crisis te laten plonzen hebben het nog niet opgegeven, maar jullie zijn momenteel in staat om het effect van jullie inspanningen te zien. Wij vieren dit met jullie en vragen dat jullie doorgaan.

Begonnen zijnde door dat aan te halen, laat ons nu verdergaan door het groeiende effect te bediscussiëren, de stijgende zichtbaarheid van de effecten van jullie veranderende bewustzijn. Een ieder van jullie heeft een bewustzijn, ja. Beter gezegd, een ieder van jullie is een bewustzijn. Maar jullie beginnen te zien dat het bewustzijn dat jullie zijn ook deel uitmaakt van iets veel groters. Jullie beginnen nochtans te zien wat jullie kunnen doen, hoe machtig jullie zijn.

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht 12 September 2013

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht
12 September 2013

Vraag en Antwoord over de Live-Channeling in SydneyBlossom: Eindelijk voel ik me goed genoeg om met jullie te kunnen babbelen. Het was erg frustrerend om daartoe niet in staat te zijn vanaf dat jullie in Sydney via mij spraken … omdat ik, met jullie goedvinden, hierover een paar vragen voor jullie heb. DAAROM … allereerst … zijn jullie beschikbaar? Ik denk het wel, omdat het zweet me ineens uitbreekt vanwege jullie energie! 

Galactische Federatie van Licht: Ja, we zijn bij je. Wij zijn altijd beschikbaar … maar dat wil niet zeggen dat alles op andere vlakken op elkaar afgestemd is. We zijn blij dat we vandaag met jou kunnen communiceren en keken er ook naar uit. 

BLS: Hoera! Ik wilde graag bij jullie navragen hoe het voor jullie in Sydney voelde toen jullie doorkwamen … want het is duidelijk een heel ander proces dan de manier waarop we nu praten?

Dolores cannon - Deel 9

DOLORES CANNON 

Deel 09 
12 September 2013
Uit het boek:  “The Three Waves of Volunteers and the New Earth” (“De Drie Golven van Vrijwilligers en de Nieuwe Aarde”) van Dolores Cannon, wat een van haar latere boeken is, zegt ze dit op pag. 13:  
“Om volledig de theorie (en het “missende stuk” ) te gaan voorleggen, is het nodig om terug te gaan naar het begin, naar het “inzaaien” van het menselijke ras.

HOE HET LEVEN OP AARDE BEGON

(Eerder vertelde zij dat er drie golven van vrijwilligers zijn gekomen)  Om te begrijpen waarom die drie golven van vrijwilligers in deze tijd zijn gekomen, moeten we terug gaan naar het begin – het begin van leven op onze wereld. Ik weet dat deze informatie controversieel is (het wordt dus betwist.w.), maar toen dezelfde informatie telkens weer in duizenden regressies naar me toe kwam, voel ik dat we dit niet kunnen negeren.

            Eonen geleden was er geen leven op Aarde. Er waren veel vulkanen en de atmosfeer zat vol met ammonia. De planeet moest veranderd worden voordat er leven kon beginnen. In mijn onderzoek, zegt Dolores,  leerde ik dat er Raden/Councils zijn die regels en reglementen maken om het leven door het universum heen te creëren. Er zijn Councils voor het zonnestelsel, Councils voor de galaxy, en Councils voor het universum. Het is een zeer ordelijk systeem. De hogere wezens gaan het universum door en zoeken naar planeten die geschikt zijn voor leven. Ze zeggen dat als een planeet het punt bereikt waar die leven kan onderhouden, dit een zeer belangrijke gelegenheid is in de geschiedenis van die planeet. Dan krijgt die zijn Levens Handvest.(Privilege).

            Dan worden er aan diverse groepen ET’s (Extraterrestrials of ‘zij van buiten de aarde’) of hogere wezens de opdracht gegeven om er heen te gaan en om leven op die planeet te beginnen. Deze wezens worden de Archaïsche Wezens genoemd of de Antieke Wezens. Dit starten hebben zij al gedaan sedert het begin van de tijd. Dit zet God helemaal niet buiten het plaatje – Hij zit zeer stevig in het hele plaatje. Deze wezens brengen eerst de een-cellige organismen naar binnen zodat die zich kunnen splijten en veelvoudige cel organismen kunnen vormen. Het hangt af van de condities op elke planeet welke organismen zich vormen. Nadat zij een planeet hebben ingezaaid, komen ze terug om na eonen van tijd tot tijd de cellen te checken. Vaak overleven de cellen het niet, en vinden ze de planeet weer levenloos. Deze wezens hebben mij (Dolores) verteld: “Je hebt er geen idee van hoe fragiel leven is.”

            Dus door al die tijd heen deden ze dat op Aarde en na een tijd begonnen zich planten te vormen, want je moet planten hebben voordat je dieren kunt introduceren.  Terwijl het leven zich begon te ontwikkelen, bleven ze terugkeren om ze te zien en ervoor te zorgen. Ze vormden oceanen en reinigden de lucht zodat zich diverse levensvormen konden ontwikkelen. Uiteindelijk begonnen de hogere wezens een intelligent wezen te creëren. Dit is op elke planeet gebeurd; zo wordt leven gevormd.

            In mijn boeken heb ik deze wezens “keepers of the garden”genoemd, zeg maar tuinmannen, want wij zijn de tuin; wij zijn hun kinderen. Nu, om een intelligent wezen te creëren moesten zij een dier nemen met een brein dat groot genoeg was, en dat het vermogen had om te leren en een dat handen had zodat het instrumenten kon ontwikkelen. Daarom kozen zij de aap. Sommige mensen stemmen hier niet mee in, maar de waarheid is dat wij 98% genetisch overeenstemmen(verenigbaar zijn). Je kunt bloed aan een aap geven en dan zou het leven;  zo nauw zijn we genetisch verbonden. Maar ook was voor het scheppen van een mens genetische manipulaties nodig en om andere cellen erin te vermengen en dat er genen, vanuit het hele universum, erbij gebracht werden. Zij zeiden dat wij nooit de ‘missing link’ (de missende verbinding) zouden vinden, want die bestaat niet. Onze evolutie sprong generaties verder. Dit gebeurde niet per ongeluk.

            Na een tijd, als er iets nodig aan de mensheid moest worden gegeven, kwamen deze wezens terug en woonden bij de mensen en gaven hen wat ze nodig hadden.  Iedere cultuur in de wereld heeft legendes van die “cultuur brengers”.  Indianen hebben de korenvrouw (corn woman) die hen leerde hoe ze moesten planten. Er zijn legendes van degenen die ons over vuur leerden en hoe we landbouw moesten ontwikkelen. In alle legenden van de wereld komen die wezens uit de hemel/lucht of komen van over de zee. Dat waren de leraren, en zij konden zo lang leven als ze wilden. Dat zijn degenen die naar beneden kwamen als legenden van goden en godinnen. Dat gebeurt nog steeds, maar ze kunnen niet tussen ons in leven, ze zouden te in het oog lopend zijn. Dus als zij ons nieuwe ideeën willen geven om onze evolutie te versnellen, zetten ze dat nu in onze atmosfeer. Wie dat idee dan ook oppikt is degene die dit uitvindt. Het maakt niet uit wie het uitvindt zo lang het maar in de tijdslijn zit. We weten allemaal van de diverse verschillende mensen die tegelijkertijd aan de zelfde uitvinding werken. Een voorbeeld hiervan is de vrije energie, waarvan ik hoor op mijn reizen dat veel mensen die over de hele wereld aan het ontwikkelen zijn.

DE VERLOREN TUIN VAN EDEN

Toen er een intelligent wezen op Aarde was geschapen, besloot de Council om ons de vrije wil te geven en te zien wat wij er mee zouden doen. Er zijn planeten die geen vrije wil hebben. De eerste richtlijn van ‘je er niet mee bemoeien’ van ‘Star Trek’ is heel, heel erg werkelijk. En dit is deel van de richtlijnen van de Raad: zij kunnen zich niet bemoeien met de ontwikkeling van een intelligent soort. Ze kunnen helpen bij het leren en ons kennis te geven, maar ze kunnen/mogen zich er niet mee bemoeien.

Ik vroeg: werd het dan niet gezien als bemoeienis  toen ze kwamen en ons het volgende gaven wat we nodig hadden bij onze evolutie (vuur, planten, enz.) ? Ze zeiden: “Nee dat is een geschenk dat we een keer aan jullie geven om je bij de volgende fase van je ontwikkeling te helpen. Wat jullie er mee doen is jullie vrije wil.” Heel vaak hebben we hun geschenk aangenomen en gebruikten dat voor iets negatiefs of vernietigends, en dat was hun bedoeling niet. Ik zei: “Konden jullie dan niet terugkomen en hen vertellen dat ze het niet op de juiste manier gebruikten?”

Ze zeiden: “Nee, DAT zou juist bemoeienis zijn. Wij geven het aan jullie. En wat jullie er mee doen dat is jullie vrije wil. We kunnen er alleen  bij staan en ons hoofd schudden in verwondering over de complexheden van mensen, maar we kunnen ons er niet mee bemoeien.” 

De enige uitzondering op deze regel zou zijn als we de fase van ontwikkeling zouden bereiken waarin we de wereld konden verwoesten. Dit zou niet worden toegestaan want dit zou door de galaxies weergalmen, te veel planeten en zelfs leven in andere dimensies gaan verstoren. Je zou niet denken dat een kleine planeet die met opzet zo geïsoleerd zou zijn in dit deel van jullie zonnestelsel, zo’n geweldige impact zou hebben. Maar zeiden ze, dat de resultaten ervan buitengewoon verreikend en verwoestend zouden zijn.

            Wij werden verondersteld een volmaakt soort te zijn dat nooit ziek zou worden en zo lang als we wilden konden leven. Aarde werd verondersteld een Tuin van Eden te zijn, een volmaakte plek, maar er gebeurde iets onverwachts en dat veranderde het hele plan. Toen leven zich aardig begon te ontwikkelen sloeg een meteoriet op de Aarde neer en bracht bacteriën die ziekten veroorzaakten. Dit was de eerste keer dat ziekte op de Aarde werd geïntroduceerd. Toen dit gebeurde gingen de wezens die overzicht hadden over de evolutie van de Aarde, naar de Council. Ze vroegen wat ze nu moesten doen omdat hun volmaakte experiment was bedorven. Er was veel droefenis. De vraag was of alles moest worden vernietigd en overnieuw begonnen of om leven verder te ontwikkelen. De Raad besloot om het door te laten gaan en om verder te evolueren want er was al zoveel tijd en inspanningen in gestoken. Ze stonden het toe ook al wisten ze, dat door ziekte het leven op Aarde nooit zo perfect zou zijn als oorspronkelijke was bedoeld.

            De hogere wezens gingen door om onze evolutie van verre te observeren maar er gebeurde iets in 1945 dat werkelijk hun aandacht trok: de explosie van de atoom bom aan het einde van de 2de wereldoorlog. Wij werden in die tijd in die fase van onze evolutie niet verondersteld atoomkracht te hebben. Ze wisten dat wij niet in staat zouden zijn om die te beheersen, dat we die zouden gebruiken om te verwoesten.

            Als de atoomkracht verondersteld werd te worden geïntroduceerd in onze tijdslijn, dan was die bedoeld om ten goede te worden gebruikt. Ik zei dat we dat ook ten goede aan het gebruiken waren, elektriciteit en zulke dingen. Ze legden uit dat omdat die eerst werd geschapen als wapen dat dit altijd die negatieve aura zou blijven hebben, en nooit de grote zegening zou krijgen die het bedoeld had te hebben. We waren net door de vreselijke  2de wereldoorlog gekomen, dus wisten zij dat wij nooit in staat zouden zijn om iets te beheersen dat zo machtig was als atoomkracht. Dit was gewoon de menselijke aard en zij waren buitengewoon bezorgd dat dit tot vernietiging zou voeren. Bij de ontwikkeling van de atoom bom wisten de wetenschappers eigenlijk ook echt niet waar ze mee experimenteerden. Dit was een onbekend element. Hen werd verteld dat het denkbaar was dat zij alle waterstof atomen in de atmosfeer konden doen ontsteken en een massale explosie konden veroorzaken die onze wereld kon verwoesten. Maar de wetenschappers negeerden deze raad en hun nieuwsgierigheid hield hen aan het 
experimenteren. Dit werd allemaal verteld in mijn boek: A Soul Remembers Hiroshima waar ik jaren research in deed over de ontwikkeling van de bom. Dus ook nadat de oorlog eindigde, was er veel wantrouwen tussen de landen die nucleaire voorraden aanlegden. Dus waren de zorgen van de hoger wezens zeker gefundeerd. Wij wisten niet waar we mee speelden. Dit was een buitengewoon gevaarlijke en wisselvallige tijd.

            Het was in die tijd, aan het eind van de veertiger jaren en het begin van de vijftiger jaren, dat er UFO sightings begonnen te worden gepubliceerd. De hogere wezens gingen naar de Raad terug en vroegen wat ze moesten doen daar hen niet toegestaan werd om zich te bemoeien met de vrije wil van de mensheid. En daar was het, toen de Council met een wat ik denk dat een briljant plan was, naar voren kwam. Ze zeiden: “We kunnen ons niet bemoeien vanaf de buitenkant, maar wat als we vanaf de binnenkant gaan helpen?” Het is geen bemoeien als je vrijwilligers gaat vragen om binnen te komen en om te helpen. En zo werd de oproep gedaan door het hele universum heen voor zielen om de Aarde te komen helpen.

De mensen op Aarde werden in de cyclus van reïncarnatie gevangen, via het rad van karma, en al honderden en honderden levens, ze kwamen weer terug en maakten telkens weer dezelfde fouten. We worden verondersteld te evolueren maar dat doen we niet. Dit was de voornaamste reden waarom Jezus en de andere grote profeten naar de aarde kwamen: om mensen te leren hoe ze van het rad van karma afkwamen, ze leerden de mensheid te evolueren.  

Maar we maken nog steeds dezelfde fouten telkens weer: we creëren oorlogen en zoveel geweld dus de mensen  op Aarde kwamen erniet toe om de Aarde te redden. Hoe konden zij de Aarde helpen als ze niet eens zichzelf konden helpen? Er waren zuivere zielen nodig  die niet gevangen zaten in het rad van karma, die nooit eerder op Aarde waren geweest.

In de laatste vijf jaren van mijn werk ontdekte ik meer en meer zielen die direct van God af kwamen en die nooit in wat voor soort stoffelijk lichaam ook, waren geweest. Ik heb mensen ontmoet die ET’s waren (buitenaardsen) die in ruimteschepen woonden of op andere planeten, waar ze lichtwezens waren die geen lichaam nodig hadden. De vrijwilligers komen binnen met een schild of een bedekking over hun ziel zodat ze geen karma kunnen opstapelen want als ze eenmaal karma maken moeten ze steeds weer worden herboren. Nu, zijn er tien duizenden van deze nieuwe zielen over de hele wereld en de hogere de zielen hebben gezegd dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over ons dat wij de aarde zullen verwoesten. Ze zeggen dat wij ten slotte het evenwicht  hebben doen omslaan. Wij zullen in staat zijn om de wereld te redden.

            De zuiverste en meest onschuldige van allen zijn de zielen die direct uit de Bron van God komen. Ik wilde weten wat God is. Ze zeiden dat onze opvatting alleen maar een dun draadje is van wat Hij echt is. We kunnen nog niet eens beginnen te begrijpen wat Hij is. Ze beschrijven God allemaal op dezelfde manier: Hij is geen man – of zoiets. Hij zou een vrouw kunnen zijn omdat vrouwen de creatieve kracht zijn. Maar God is noch man noch vrouw. Hij is een enorme Bron van alle energie, beschreven als een immens Vuur of Licht. Sommigen noemen God de Grote Centrale Zon, een enorme energie Bron en toch zo vol van liefde, totale liefde. Een  cliënt beschreef de Bron als “Het hart van de Zon. Het hart van God.”Als de zuivere wezens die direct uit god komen, terugkeren naar de Bron in een sessie, willen ze niet meer weggaan. Dit is waar we allemaal begonnen; wij waren oorspronkelijk een met deze Bron. De zielen die direct uit God zijn voortgekomen, zeggen dat er geen afscheiding is; ze zijn allen een. Ik vroeg: “Als je dit zo liefhad, waarom ging je er dan weg?” Ze zeiden allemaal hetzelfde: “Ik hoorde de oproep: Aarde zit in problemen. Wie wil komen en gaan helpen?” Zelfs degenen die ET’s zijn hebben hetzelfde gezegd. en als ze in een lichaam komen, net als wij allemaal, zijn hun herinneringen gewist. Ik vroeg: “Zou het niet gemakkelijker zijn dat we ons herinnerden waarom we gekomen zijn?” Ze zeiden dat het geen test zou zijn als je de antwoorden zou kennen.

DE DRIE GOLVEN

Dus de bedoeling van de drie golven is tweeledig. Een is: om de energie van de Aarde te veranderen zodat zij rampen kan vermijden. En twee is: om de energie van de mensen te helpen omhoog gaan, zodat ze met de Aarde kunnen opstijgen naar de volgende dimensie. Ik schatte ongeveer de leeftijden van de drie golven terwijl ik sessies had met vele honderden mensen. Ze zeiden allemaal hetzelfde over hun huidige leven, en ze gingen allemaal terug naar dezelfde situaties in die sessies. Dus toen begon ik ze ruwweg te categoriseren in hun huidige leeftijd.

            De eerste golf van die zielen, hadden in hun late 40er jaren tot in hun 60er jaren (na het vallen van de bom aan het einde van 1945) de meest moeilijke tijdsaanpassing. Zij houden niet van geweld en lelijkheid de ze in deze wereld vinden en ze willen terugkeren naar “huis” – zelfs als ze er geen bewust idee van hadden waar dat zou kunnen zijn.  Emoties verstoren en verlammen hen, zelfs speciaal sterke mensen zoals met boosheid en haat. Ze kunnen niet omgaan om rond mensen te zijn die dat uitdrukken. Dit beïnvloedt het dramatisch, alsof emoties vreemd voor hen zijn. Ze zijn gewend aan vrede en liefde omdat dat was wat zij beleefden waar ze vandaan kwamen. Ook al lijken deze mensen een goed leven, liefdevolle familie en een goede baan te hebben, velen van hen proberen om zelfmoord te plegen. Er schijnt geen logische reden te zijn, toch zijn ze zo ongelukkig, ze willen hier niet zijn.

            De tweede golf mensen zitten nu in hun late 20 en 30ger jaren. Dezen gaan makkelijker door het leven. Die zijn in het algemeen meer gericht op het helpen van anderen, scheppen geen karma en gaan vaak ongemerkt. Zij worden beschreven als antennes, bakens, generators, kanalen van energie. Zij zijn met een unieke energie binnengekomen welke anderen enorm beïnvloedt. Zij hoeven niks te doen. Zij hoeven alleen maar te zijn. Mij is verteld dat ze door gewoon door een winkelcentrum of supermarkt te lopen, hun energie iedereen beïnvloedt waar ze mee in contact komen. Zo sterk is die, en natuurlijk realiseren zij zich dat niet bewust. De paradox is dat alhoewel zij verondersteld worden dat ze mensen door hun energie aanraken, zij zich niet prettig voelen om rond mensen te zijn. Dus velen blijven thuis, afgezonderd, om te vermijden dat zij zich mengen met anderen; ze werken zelfs vanuit hun huis. Dus ontduiken zij hun bedoeling. Velen van de eerste en de tweede golf willen geen kinderen hebben. Zij realiseren zich, niet bewust, dat kinderen karma creëren en ze willen niets hebben dat hen daaraan bindt. Ze willen gewoon hun job doen en hier weggaan. Velen van hen trouwen ook niet, behalve als ze gelukkig genoeg zijn om iemand van hun eigen soort te treffen.

            De derde golf zijn de nieuwe kinderen, velen van hen zitten nu in hun tienerjaren. Zij zijn binnen gekomen met alle kennis die nodig is op een niet-bewust niveau. Het DNA van iedereen op Aarde is veranderd geworden in de huidige tijd en veranderd om zich aan te passen aan de nieuwe vibraties en frequenties. Maar het DNA van de nieuwe kinderen is al veranderd en zij zijn al voorbereid om met weinig of geen problemen verder te gaan. Natuurlijk worden veel van deze kinderen niet begrepen door scholen en krijgen droevig genoeg medicijnen. Een recent medisch rapport heeft nu verkondigd dat 100 miljoen kinderen verkeerd werden gediagnostiseerd met ADHD en op Ritalin en andere drugs gezet. Er is niets mis met deze kinderen. Zij zijn gewoon alleen meer ontwikkeld en werken op een andere frequentie. Omdat zij zo intelligent zijn worden ze makkelijk verveeld op school. Mij is verteld dat ze uitdagingen moeten hebben om ze geïnteresseerd te houden. Deze groep wordt  de “hoop van de wereld” genoemd. Sommige van die kinderen zijn maar negen of tien jaar oud en slaagden al voor het college. Zij vormen organisaties en verbazend genoeg, zijn dat organisaties om kinderen van de wereld te helpen!

            Ik vroeg “hen” eens waarom de eerste golf de meeste problemen had. Ze zeiden dat er pioniers moesten zijn, de spoormakers, degenen die de weg moesten wijzen. Zij hakken het pad dat het makkelijker zou maken voor de anderen die na hen kwamen.

@@@@@@@********@@@@@@@

In de laatste paar jaren (van 2008 tot 2010) werd ik een paar keren geïnterviewd in het  populaire radioprogramma van “Coast to Coast”.   Ik heb ook het Project Camelot gedaan en andere populaire internetshows, Ik heb ook mijn eigen radio show op BBS radio.com en al bijna zes jaren, die over de hele wereld gaan. de hoeveelheid emails en snailmails die ik krijg na ieder van die shows is ongelooflijk. Mijn bureau wordt overspoeld na elke uitzending. Ook mijn boeken zijn nu vertaald in twintig talen. De mail komt van over de hele wereld en die is steeds hetzelfde. Ze zijn zo dankbaar voor de informatie. Men denkt dat men de enige is in de wereld die deze gevoelens had om hier niet te willen zijn, of het geweld op de wereld niet te kunnen begrijpen, of dat ze naar “huis” willen gaan of serieus gedachten aan zelfmoord vasthielden om eruit te breken. Het heeft hen geweldig geholpen te weten dat ze niet gek zijn, dat ze niet alleen zijn. Dat ze een van de velen zijn die vrijwillig hier kwamen om de Aarde door haar crisis te helpen. Ze waren alleen niet voorbereid op reacties voor hun zachte zielen.

            Vanuit de brieven kwam er een verspreiding van enkele zielen die ouder zijn (geboren in de 1930 er jaren en de 1940er jaren) die voor de aanval kwamen na het einde van 1940 en het begin van 1950. Hun brieven zeggen dat zij ouder zijn, maar die hebben allemaal de symptomen van de Eerste Golf. Het is mogelijk dat sommigen als pioniers werden gezonden voor de massale oproer aan het einde van de 40er jaren. Ik heb altijd de theorie geloofd dat een toename van geboortes volgt op een oorlog of na een ramp waarbij er velen gedood werden, als een manier van de natuur om de bevolking te vervangen en aan te passen. Maar die andere theorie kan ook een uitleg zijn voor de Baby Boomers. Die zijn samengesteld uit vele vrijwilligers.

            De brieven zeggen allemaal hetzelfde, ze zijn dankbaar voor een uitleg die zin voor hen heeft. Ik heb zelfs mensen bij mij gehad na een van mijn lezingen, huilend en zeggend: “Dank u. Nu begrijp ik het.” Ook al houden ze niet van geweld en de vibratie van de Aarde, nu dat ze weten dat ze een missie hebben, zijn ze vastberaden om te blijven om die te completeren.  Dit heeft een groot verschil gemaakt in hun leven.

@@@@@@@*******@@@@@@@

Ik wil iets aanhalen uit een van de duizenden emails die ik in 2010 kreeg na een van mijn radio shows. “Ik wil u graag bedanken omdat u sprak over de ‘3 golven’ omdat ik denk dat ik een van de mensen ben uit de Eerste Golf, geboren in 1961. Mijn veel jongere broer, is geloof ik uit de Tweede Golf, geboren in 1980. Wij hebben daar heel vaak over gesproken en zijn overeengekomen dat we in feite Buitenaardsen waren en dat we niet van de Aarde kwamen! Ik had ooit een buitengewoon visioen over de feitelijke planningssessie voor de 3 golven die gebeurde voordat ik incarneerde. En die was nogal gedetailleerd en interessant. U kunt misschien ook geïnteresseerd zijn te weten dat dit plan al eens eerder geprobeerd was maar dat faalde omdat het aantal vrijwilligers niet hoog genoeg was! Toen was het dat ‘wij’ besloten om de sluisdeuren te openen en om ‘stack the deck’ (alle kaarten in te zetten) met zoveel mogelijk hoge zielen als er maar mogelijk verzameld konden worden. Deze keer denk ik dat het plan werkt!”

Zij die achter bleven.   (pag 545)

Ergens anders in dit boek en in de Convoluted Universe serie vertelde ik verhalen van mensen die getuige waren van de verwoesting van hun thuisplaneet. Zij waren nieuw voor de Aarde en sommigen zeiden dat ze alleen naar de Aarde werden gezonden in kritieke tijden. De verwoesting was een persoonlijke belevenis geweest, en ze zouden buitengewoon van waarde zijn in deze tijd om veilig te stellen dat het hier niet weer ging gebeuren op Aarde. Hier is weer iemand die gezien had dat een hele planeet werd verwoest.

Dol: Waarom besloot Joan om nu terug te komen?  Je zei dat ze hier was geweest op andere centrale punten in Aarde’s geschiedenis.

J: Dit is de grote. Dit is de grootste. Dit is nu aan het gebeuren. En velen herinneren zich wie zij werkelijk zijn en er wordt contact met hen gelegd. De nieuwe kinderen worden nu binnen gebracht en zij(=Joan) houdt van de kinderen. Dus helpt zij anderen om energieën in evenwicht te brengen. Dat is een brug zijn. Het helpt de energieën er nu over. Jij bent een brug. Natuurlijk ben jij dat. Dus er zijn er van jullie die binnen kwamen om de informatie te helpen overbrengen, om ambassadeurs te zijn.

Dol: Om die mensen te doen ontwaken voor wie zij zijn?

J: Absoluut. En om okay te zijn. Om elk van hen te accepteren die ervoeren dat zij werden weg gestopt in een bestand. Het is een grote tijd op jullie planeet omdat dit DE grote is. Dit is het nu waar jullie als planeet, ontwaken uit de droom van dat jullie denken dat je alleen bent. Dat jullie alles zijn dat er is. Jullie Aarde is zich aan het ontwikkelen. Jullie zijn allemaal aan het evolueren. Alle ogen staan nu op de Aarde gericht, in ieder geval. Dit is De grote tijd. Velen hebben gevochten om hier te zijn. Zelfs kinderen zijn binnen gekomen, zelfs voor een paar uren. Jullie dragen dit allemaal, de penning dat je hier bent geweest.

Dol: Zelfs voor een paar uren?

J: Absoluut. Om op deze planeet te zijn geweest in een tijd van dit soort evolutie. Geen planeet is ooit eerder op deze manier zo geëvolueerd, zo uniek. Als je de optie had gekregen om de identificatie te dragen om op een planeet te zijn geweest die door het hele multiversum bekend zal worden, zelfs als je hier maar enkele uren kan zijn, dat je kunt zeggen: “Ik was op de Aarde in de tijd van haar evolutie. “ Waarom niet?

Dol:  Is dit wat ik noem de Nieuwe Aarde?  (Ja).  Dat er een oude en een nieuwe zal zijn en dan een scheiding? (Ja) En dat sommigen het niet redden met de evolutie? (Ja. Ja) Dat probeer ik nog altijd te begrijpen.

J: Het is moeilijk voor mensen om dit concept te begrijpen.

Dol:  Ik probeer dit nog altijd te verduidelijken naar mezelf, zodat ik het aan andere mensen kan uitleggen.

J: All right. We zullen jullie dit stukje geven. Voor degenen die in karma willen blijven, die moeten dat ergens uitleven. Dus, blijven zij bij de oude Aarde? Worden ze meegenomen naar een vreemde planeet? Nee, ze blijven waar ze creëerden.

Dol: Ik snap het. En zij zijn degenen die niet meegaan in de evolutie?

J: In deze tijd niet. Nee, uiteindelijk wel. Niet in deze tijd. Maar dat zal moeilijk worden.

Dol: Dan zal de oude Aarde dus doorgaan te bestaan?

J: Ja. Deze.

Dol: Zullen de mensen op de oude Aarde zich bewust zijn dat er iets is gebeurd als evolutie plaats vindt?

J: All right. We zullen je terug nemen naar de tijd van Atlantis. In jullie geschiedenis had Atlantis diverse verwoestingen en mensen namen waar dat anderen stierven.

Dol:  Je bedoelt dat er meer was dan een verwoesting?

J: Ja. Er is een Atlantis die doorging en in de tijd en ruimte bestaat. Daarom, vanuit dat perspectief dat Atlantis nu in een andere dimensie bestaat.
Dus zullen er op de oude Aarde mensen zijn die dit ervaren omdat zij geloven met vrees voor dood en verwoesting en vernietigen van de Aarde en zij zullen daar zijn. In hun denken, kunnen zij waarnemen dat jullie allemaal dood of weg zijn, maar hoe dan ook, er zullen twee ervaringen zijn. Dus denk erover na dat dit al daar is. De orkestratie om deze belevenis te creëren is zoveel groter dan welke mens ook die dat in deze tijd kan waarnemen. Dit is een grote orkestratie, die niet alleen maar gebeurt op jullie aarde, maar met de hulp van zo velen.  Zo veel.  En geen andere planeet heeft dit eerder gedaan.

Dol: Mij is verteld dat het hele universum hier naar kijkt.

J: Meer dan alleen het universum. Er zijn er zelfs uit andere universums die er naar kijken.

Dol: In dat ze zeiden dat dit nooit eerder is gebeurd dat er een gehele planeet een andere dimensie ingaat?

J: Nooit! Ooit. En kijk ook naar het feit dat als bewustzijn jullie zelf als afgescheiden zien. Bewustzijn was op deze planeet gecreëerd op een unieke manier om zichzelf als afgescheiden te zien. De meeste andere rassen zien dat niet. Waar zij ook zijn, ze beleven zichzelf niet als afgescheiden van hun Bron. Jullie planeet wel.

Dol: Dus zij die deel van councils/raden zijn, en werken op schepen, die kennen hun Bron en weten waar zij vandaan komen?

J: Natuurlijk. En zij houden van mensen. Jullie weten helemaal niet eens wat jullie gedaan hebben. Ze herkennen dat er primitief gedrag op de planeet is, maar om het niveau te bereiken dat jullie hebben gekregen, gebaseerd op beperkingen waar jullie mee en in moesten werken. Het is verbazend! Jullie vermogen om lief te hebben is intens. Jullie vermogen tot vrees is intens. Dat is de kracht van de controle die iedereen in de problemen brengt. En dat wordt aangemoedigd door angst.

Dol: Ik weet dat de Aarde werd geschapen met de vrije wil. Maar zij werd ook gecreëerd met het idee van niet weten dat ze deel was van de Bron?

J: Ja. Dit was een interessant bouwsel van bewustzijn, omdat ze zichzelf als afgescheiden zagen. Waar anders kon er meer groei zijn dan in een situatie waar je feitelijk jezelf als afgescheiden kunt zien van jullie Bron?

Dol:  Maar je zei dat andere rassen wel weten dat ze allemaal deel zijn van de Bron.

J: Ja, dat is zo. Dus kan er dan meer zielengroei zijn op Aarde? Ja.

Dol: Als we dachten dat we alleen waren, en het dan allemaal moesten uitvinden door onszelf.

J: Ja.   Dan moesten zij de waarheid van wie ze zijn, zelf ontdekken. Ja.

Dol:  Met niets anders om hen te helpen. Ik kan zien wat je bedoelt.

J: Jullie hebben hier de dichtheid. Jullie hebben schoonheid. Jullie hebben je zintuigen. Bij jullie vindt veel plaats. Maar jullie hebben ook geen begrip. Kijk eens waar jullie zijn.

Dol: Ik heb veel mensen gehad in sessies waarin ze teruggaan naar de Bron. Ze zien hoe mooi die is en ze willen er niet meer weggaan.

J: Als jullie je verbinden met de Bron is het de meest mooie ervaring. Dus wat is je vraag? Zijn die sessies er voor hen om zich met de Bron te verbinden?

Dol: Ja. Waarom die plaats vinden? Zodat ze weten hoe die is of om hen er aan te herinneren of…?

J: Voor degenen die deze ervaring moeten hebben, ja. Voor sommigen zou het gewoon te groot zijn en dan zouden ze niet meer in staat zijn om door te gaan. Ze zouden net zo spoedig gaan vertrekken. Dit is verschillend voor ieder van jullie. Ieder mens is anders voor wat ze kunnen en niet kunnen beleven. En wat het in hun onderbewustzijn los zal maken want ieder van jullie is een unieke en individuele vingerafdruk op de planeet. Er zijn er geen twee aan elkaar gelijk. Denk wat een genie de meester hiervan is.  Denk aan de schoonheid en het wonder ervan. En dat er velen van jullie zijn, in andere levens nu, die aan de andere kant werken en dat ze hier ook allemaal aan deelnemen. Jullie zijn nooit alleen, geen van jullie.

Dol: Wij moeten ontdekken waar we vandaan kwamen en waarom we hier zijn . Maar er was een vraag die de mensen me steeds stelden en ik denk dat jij er al  een stuk antwoord op gaf. Dat sommigen worden meegenomen en sommigen achter worden gelaten, zouden zij die naar de nieuwe wereld gaan merken dat de andere leden van hun familie weg waren? Dit zijn dingen die ik duidelijker  probeer te zien, met onze manier van denken. Ik wil dit kunnen uitleggen aan de mensen.

J: Dat begrijpen we. We begrijpen dat. We zullen jullie die uitleg geven. We hopen dat dit helpt. Er zullen mensen uit hun leven beginnen weg te vallen. Ze beginnen te merken dat ze wegvallen. Heel snel nu. Met andere woorden, mensen, familieleden, waar ze zich ‘close’ mee voelden, gewoon wegvallen, verdwijnen. Dat zal allemaal zo maar ineens gebeuren. Dus in de tijd waarop de verschuiving gebeurt, zullen die mensen al uit hun leven zijn weggevallen, die zijn dan al afgescheiden. Ze zullen gewoon verdwijnen. Zullen niet meer in de buurt zijn. Die en die verhuisden, verlieten de stad, deden dat. Begrijp je?

Dol: Ja maar dan konden we naar de politie gaan en proberen om die mens terug te vinden, of… 

J: Dat gebeurt niet op die manier. Het zal zijn dat zij weggaan, iets gebeurde er, afstand nemen, afstand nemen, afstand nemen. Op de tijd waarop het echt gebeurt is de afstand er al. Heb jij al gehad dat mensen de laatste tijd bij je weg zijn gevallen?

Dol: Ja. Natuurlijk, we konden altijd contact met hen opnemen als we dat moesten.

J: Maar dat doe je dan niet. Dat is ons punt. Je wilt geen contact opnemen. Het zal een natuurlijk wegvallen zijn. De frequenties en vibraties zullen niet langer meer bij elkaar horen en daarom vallen ze uit je denken. De noodzaak om contact met hen te maken is er niet meer.

Dol: En dit betekent dan dat ze op de oude aarde zijn of dat ze naar de nieuwe gaan?

J: In sommige gevallen zijn er degenen die vroeg zijn weggegaan en dat ze aan de andere kant van de sluier werken.  Je bent je daar bewust van maar voor sommigen van hen die verdwijnen denk je na een tijdje: “Ik vraag me af wat er met die persoon gebeurd is?” Maar dan heb je niet de drang om contact met hem te maken zoals je normaal zou doen. Je hebt dan niet die duwende drang van “Oh, ik maak me zorgen, ik moet bellen, ik moet hem opzoeken.” Dat is niet hetzelfde. Je merkt dan dat de noodzaak om je met hen te verbinden er gewoon niet is. Dat valt gewoon weg. Je vergeet het.

Dol: Mij is verteld dat degenen die de nieuwe wereld binnengaan, dat die eerst stoffelijke lichamen hebben. Dus, dan weten we niet of we eigenlijk de verschuiving gemaakt hebben, de scheiding? Is dat juist?

J: Dat is een wat eenvoudige beschrijving. Voor jullie die kwamen om dit te overbruggen… leggen we het zo uit. Terwijl jullie je werk doen, maak je het makkelijker. Je helpt mensen wakker te worden, om zich meer te openen voor wie ze zijn. Om hun vibratie of hun frequentie omhoog te brengen, om te kunnen resoneren op de hogere cycli per seconde zodat ze de verandering kunnen doen. Begrijp je dat?

Dol: Ja, dat is waar  ik probeer de mensen mee te helpen.

J: Precies, wat jij mensen helpt te doen. Ja, dat zal gebeuren. Het gaat niet zo gebeuren op de manier dat mensen denken, of dat er rampen van dit of dat soort of andere zullen zijn. Nee, het is gewoon alsof je op een morgen wakker wordt en dat je denkt dat alles normaal is en dan ga je door en dan zul je er al zijn. Je zult een verschil van resonantie merken, maar je zult er dan al zijn omdat jullie resonantie nu al elke dag toeneemt, zoals het is. En dus, plotseling op een dag, zullen jullie de vereiste cycli per seconde bereiken om je van hier naar daar te brengen. Laten we het zo uitleggen. Als iemand uit de jaren 1800  nu terug keerde om je te ontmoeten, dan zou je voor hem gloeien. Jullie hebben die cycli per seconde al bereikt die zou gloeien voor een menselijke vorm zeg maar uit de jaren 1800. Dus in essentie, gaan jullie cycli per seconde al omhoog.  En dat is de reden waarom je een brug bent om anderen te helpen hun cycli per seconde te helpen verhogen zodat ze de verschuiving kunnen maken. En hoe sneller jullie meer mensen doen omhoog gaan, hoe meer mensen andere mensen activeren. Dus wat jullie doen is meer en meer mensen activeren op de planeet, die weer anderen activeren. En dit doet de frequentie van de planeet omhoog gaan. Begrijp je?

@@@@@@@*******@@@@@@@


Pag. 555:   Diverse jaren geleden zat ik in een panel bij een conferentie met Annie Kirkwood, de schrijfster van Mary’s Message to the World. (Maria’s boodschap voor de wereld) zij vertelde over een visioen dat zij had gehad dat de evolutie scheen te schetsen van de Nieuwe Aarde. Ze zag de Aarde alsof ze die vanuit de ruimte zag. Toen begon die eruit te zien als twee Aarde’s, een die boven op de andere lag. Er waren kleine bliksemschichten die tussen de beide Aarde’s heen en weer gingen. Toen, terwijl zij er naar keek zag ze dat ze van elkaar afgingen; op de manier zoals een cel die zich splitst om nog een cel te produceren. Een Aarde ging in de ene richting en de andere ging in een andere richting. Op de ene Aarde riepen zij en nog anderen uit: “Ja, ja, het gebeurde echt! We hebben het gedaan! Wij zijn echt een nieuwe Aarde!” En op de andere Aarde hoorde Annie de stem van haar zuster zeggen:  “Dat meisje (Annie dus)was zo gek! Zij vertelde iedereen al die rare dingen. En er gebeurde niks van! Ze stierf gewoon!”  Dus het lijkt erop dat toen het gebeuren ten slotte plaats vond, er sommige mensen zullen zijn die zich niet eens bewust zullen zijn dat er iets is gebeurd. Dit zal de scheiding zijn van degenen die met de Nieuwe Aarde verder zullen gaan en degenen die worden achter gelaten op de Oude Aarde die nog steeds is ondergedompeld in negativiteit.

            Later bij een lezing waarbij ik dat visioen uitlegde, kwam er na afloop een man naar me toe. Hij zei: “Ik wil u laten weten dat ik een zakenman ben. Ik heb normaal geen ervaringen die ik logisch kan uitleggen. Maar toen u de twee Aarde’s beschreef die uit elkaar gingen, verdween het gehoor opeens om me heen en bevond ik me in de buitenste ruimte.  Toen ik ernaar keek, zag ik het precies zo gebeuren als u beschreef.” Hij zei dat die scene heel levendig nog in zijn denken zat. Hij ging naar huis en maakte een plaatje (dat wel in het boek staat op pag. 556 maar niet bij deze papieren zit) op zijn computer en gaf mij toestemming om dat in het boek te gebruiken. In kleuren is het heel indrukwekkend, en de Nieuwe Aarde was daarbij een gloeiende bol die over de oude Aarde ligt.

@@@@@@@*******@@@@@@@

Dolores was hierover aan het nadenken. Hoe kon dat? Maar ze kreeg daar zelf een onthulling over. Als wij op een kruispunt van ons leven staan, zegt zij, dan nemen we een beslissing, een andere baan, wel of niet een huwelijk, een scheiding. En wij weten dat ons leven totaal anders zou zijn geweest als we wel of niet een andere richting waren opgegaan. Maar wat gebeurt er met de energie die we in het andere besluit hadden gestopt welke niet gekozen werd? 

Dat wordt ook een werkelijkheid. Er wordt onmiddellijk een universum of dimensie geschapen om dat andere besluit uit te laten spelen en een andere “jij” wordt ook geschapen om de speler te zijn in dat scenario. Dit was een eenvoudige uitleg omdat het niet alleen gebeurt als we een groot besluit nemen. Dit kan telkens gebeuren als we keuzes onder ogen zien en het maakt niet uit hoe groot of klein. Telkens als we een besluit nemen, wordt er onmiddellijk een andere universum of dimensie geschapen. Dus ook de andere keuze wordt een werkelijkheid en een andere “jij” splijt zich af om dat stuk te spelen. Die zijn allemaal net zo echt als het huidige leven waar we op zijn gefocust. Wij zijn ons niet bewust van die andere delen van ons en het is ook wijs om dat niet te weten. Ons menselijk denken zou nooit in staat zijn om met al die zaken om te gaan. Mij werd verteld dat het probleem niet zit in de hersenen maar het zit in ons denken. Er zijn gewoon geen concepten in ons menselijke denken om al die antwoorden te omvatten en al die complexheden. 

Daarom zullen we nooit al die antwoorden krijgen. Het zou helemaal niet kunnen alles te begrijpen. Dus zij (in hun wijsheid) kiezen enkele kleine stukjes uit om aan ons in deze tijd van ontwaking te geven, zodat wij wat uitgebreider informatie hebben. en terwijl ons denken groter wordt om nieuwe ideeën en theorieën te omvatten, zullen zij ons wat meer hapjes geven. Ik ben zelf dankbaar voor de kleine stukjes die me worden gegeven. Het laat zien dat ons denken aan het ontwaken is. Dit is de enige manier waarop we in staat zijn om met het concept om te gaan dat onze Aarde van frequentie en vibratie verandert om in een andere dimensie te schuiven. 30 jaar geleden had ik dit helemaal niet kunnen begrijpen, dus ik begrijp, zegt Dolores dat ik ben gegroeid.

Wat er nu met de twee Aarde’s gebeurt is op veel grotere schaal. Als wij geen besef hebben  van die andere delen van onszelf die andere besluiten uitspelen, die we zelf geschapen hebben door de energie waarop we gericht waren, dan zijn de mensen op de twee Aarde’s zich niet  bewust van elkaar. Een Aarde gaat in de richting van besluit of keuze en de andere Aarde zal in een andere richting gaan.

Het is aan de mensen van de Aarde in de huidige tijd om hun persoonlijke besluit te nemen en een keuze te doen welk pad zij willen volgen.
De energie is aanwezig en wordt sterker. Die beïnvloedt stoffelijk onze lichamen. Onze eigen frequentie en vibratie worden veranderd. Maar ik denk dat het nog aan ons is wat wij besluiten naar welke Aarde we toe getrokken worden door onze vrije wil.

Het is de grootste show in het universum. Nooit eerder in de geschiedenis van het universum heeft een hele planeet zijn frequentie en vibratie veranderd om in een andere dimensie te gaan.

Het is de grootste show in het universum.

@@@@@@@*******@@@@@@@