Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 31 augustus 2013

De Arcturiaanse Groep "De Wereld is Geen Illusie,...." 31 Augustus 2013 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
"De Wereld is Geen Illusie, maar de Onjuiste Concepten van de Wereld zijn Illusie"


31 Augustus 2013 / Marilyn Rafaelle

Gegroet dierbaren. Wederom komen wij om hoop en het licht van begeleiding te brengen want alles gaat volgens plan te werk. Probeer niet om je eenvoudig af te wenden wanneer je dit hoort, want wij weten dat jullie woorden van verandering vanuit vele kanalen horen en nochtans lijkt er niets te veranderen. Het is belangrijk om wat voor soort concepten dan ook los te laten welke jullie nog steeds vast mogen houden met betrekking tot hoe de wereldverandering zich moet manifesteren, want met het vasthouden van specifieke ideeën wat betreft de verandering kijk je naar buiten via de lens van de driedimensionale concepten en zien jullie driedimensionale verschijningsvormen. Het is tijd om in/naar het vertrouwen en de uitoefening van de waarheid toe te gaan.

Wij zien veranderingen in de harten van velen die voorheen levens leefden van kwaadheid en haatdragendheid, terwijl de hogere resonerende energieën in deze tijd naar de Aarde gutsen en steeds meer mensen toestaat zich te openen jegens de ervaring van mededogen ongeacht wat voor eerdere vastgehouden vooroordelen dan ook. Ieder ontvouwend besef voegt een volgende vonk van onvoorwaardelijke liefde toe aan het universele wereldbewustzijn en helpt om de veranderingen die jullie allemaal zoeken op gang te brengen.

Lord Emanuel: Kan je het Voelen? 26 augustus 2013


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie

Kan je het Voelen?

26 augustus 2013

Gegroet Lieve Mensen, Gegroet! Kunnen jullie het voelen Lieve mensen? Kunnen jullie het echt voelen? Adem diep in en als je even wat tijd nu kan nemen om een paar keer diep de buitenlucht in te ademen, je longen te vullen met frisse lucht, het in iedere cel van je lichaam te laten doordringen, want “het” is in de lucht. Kan je het voelen?

Mijn Lieve harten jullie zijn door zoveel heen gegaan om op deze plek te komen en wij in het Hemels Koninkrijk eren jullie voorbij jullie voorstellingsvermogen voor jullie prestaties en voor alleen al het feit dat jullie zo ver zijn gekomen. Alles dat je ooit in je leven hebt gedaan heeft je naar dit punt geleid, kan je het voelen? Niets was voor niets, iedere stap die je hebt genomen was de juiste stap, was de perfecte stap zelfs als het niet zo voelde op dat moment. Je hebt geen enkele stap genomen die fout was of onnodig voor je evolutie als een spiritueel Wezen. Want voor t geval je dat was vergeten je bent een fysieke uitdrukking van het Goddelijke. Kan je het voelen?

Welkom bij de Vijfde Bijeenkomst Rondom de Vijver op Zondag 1 September


Aisha North en The Constant Companions
Welkom bij de Vijfde Bijeenkomst Rondom de Vijver op Zondag 1 September
31 Augustus 2013
Kunstwerk: Energie Golven / Icedancer
Lieve Vrienden!
Morgen is het begin van een volgende maand, en het is ook de tijd voor onze vijfde Bijeenkomst rondom de Vijver. Het is veilig om te zeggen dat augustus een volgende gebeurtenisvolle maand op aldus veel niveaus geweest is, maar voor mij, terwijl we het verlaten, voelt het aan alsof er iets tijdens het afgelopen weekeinde verschoven is, en de energieën hoewel nog steeds intens, "lichter" zijn. Het zal zeer interessant zijn om te zien wat deze nieuwe maand ons aan te bieden heeft, zowel op een persoonlijk als op een globaal niveau. En morgen, om 21:00 Oslo tijd, krijgen we een volgende kans om ons te verbinden, en deze nieuwe maand en enige nieuwe energieën te verwelkomen. Hier is wat de CC's erover te zeggen hadden:

"Want morgen is een volgende belangrijke dag dierbaren, aangezien jullie wederom uitgenodigd zijn om te gaan zitten en je te verbinden via dat prachtige web van stralende strengen van Licht die neergelegd zijn in dit ingewikkelde patroon van Licht dat jullie de Vijver noemen. Want deze verzamelingsruimte, deze Vijver, is net zozeer een fysieke plaats als dat het een digitale plaats is, als we een dergelijk woord mogen gebruiken. Want jullie hebben jezelf niet alleen met de woorden die hier gedeeld worden verbonden, maar ook via jullie hartkoorden. Ja, jullie hebben je geesten geopend door het openen van jullie harten, en zoals de spin, hebben jullie een ragfijne dunne, maar o zo sterke vezeldraad van licht voortgebracht. En deze enkelvoudige streng heeft zich op diens beurt verbonden met zoveel andere strengen, en zij werden samen verweven in/naar een onzichtbaar maar o zo krachtig web dat zal helpen jullie allemaal in/naar de eeuwigheid te dragen.


Kryon Het mysterieuze aangeborene. 31 augustus 2013

Live KRYON Channeling:
Het mysterieuze aangeborene.
Deze live channeling werd gehouden in de omgeving van Washington DC.
Lee Carroll
31 augustus 2013
geplaatst 25 december 2013
Vertaald uit het Engels door
 Henk Steur


Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Washington DC.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Mijn partner doet een stapje opzij maar hij is nog steeds verbonden.

Wij hebben het eerder gezegd: dit proces dat channeling wordt genoemd is geen overname. Channeling is een samensmelten met toesteming, met een overeenkomst met het bewustzijn van de mens, samen met zijn Hoger Zelf. Deze samensmeltingsovereenkomst is niet moeilijk zolang de realiteitsbox van geloof en traditie dit mogelijk maakt. Er is jullie geleerd dat dit proces niet gepast is en het moeilijk is om te channelen. Een groot deel van mijn partner’s mogelijkheid om te channelen is dat hij weet dat het echt is en dat hij de vrede daarvan voelt.Jezus: Wie Jullie Werkelijk Zijn is van een soort Pracht die Onmogelijk is om Adequaat te Beschrijven /30 augustus 2013 via John Smallman

Jezus: 
Wie Jullie Werkelijk Zijn is van een soort Pracht die Onmogelijk is om Adequaat te Beschrijven
30 augustus 2013 via John Smallman
Hier in de spirituele rijken, van waaruit, in waarheid, jullie niet zijn afgescheiden en dat nooit zijn geweest, sturen wij die wakker zijn en over je waken terwijl jullie slapen, jullie Liefde in een continue stroom, of toepasselijker als een rivier in volle stroming. Wij moedigen jullie aan te ontwaken en deel te nemen aan de pret die rondom jullie gaande is, want we zien jullie er niet graag iets van missen, zelfs niet voor het korte moment dat jullie hebben gekozen om door te brengen in jullie illusoire droomwereld. Ontwaken is niet moeilijk, en met onze aanmoediging zullen jullie de keuze maken dat te doen.  
In feite hebben jullie die keuze al gemaakt; jullie hebben collectief alleen moeite het meest geschikte moment te kiezen – het moment waarop jullie al die defensieve muren laten vallen die jullie angsten beschermen, en de Liefde toestaan binnen te stromen en ze weg te vegen, jullie ontwakend in jullie natuurlijke staat van volledig bewust, levend bewustzijn.

The New Scriptures Chapter 10 August 28 2013

The New Scriptures


as Written by
Sananda/Jesus

Chapter 10


Channel:  Kathryn E May, PsyD
August 28 2013

When this Ascension plan you are carrying out now was put in place thousands of years ago, it was considered a very ambitious design. While there have been many planets in the cosmos which have ascended, and many groups of people who have ascended in the past, it is not generally done all together - planet and inhabitants incooperation.  

It is common for a planet to be cleared of its inhabitants, who go elsewhere for a time to do their lessons, while the planet itself raises its vibration to a higher and higher level, finally achieving the transition to a higher dimension. Some have done this several times, and now reside in the plane which is not visible to you. In other cases, the individual souls have taken on the project to raise themselves to a higher dimension, where they too exist in a dimension which your human eyes cannot perceive.


Aartsengel Gabriel De Codes voor Nieuw Leven Ontwaken op Aarde 30 Augustus 2013 / Shanta Gabriel

Aartsengel Gabriel
De Codes voor Nieuw Leven Ontwaken op Aarde
30 Augustus 2013 / Shanta Gabriel
 

Dierbaren,
Al het leven ervaart Jaar Eén van Nieuw Leven Ontwaken op Aarde. Door deze afgelopen weken heen werden jullie geactiveerd door de nieuwe codes voor dit ontwaken binnenin de Heilige Geometrie welke overdwars de met sterren bezaaide rijken versierde. Deze Heilige Geometrie handelt als een Goddelijke Matrix welke de energiegebieden doordringt binnenin en rondom de Aarde en is gecodeerd met de Blauwdruk van Goddelijke Volmaaktheid. Terwijl jij je uitlijnt met deze blauwdruk via de Heilige Geometrie binnenin het gebied van jouw Lichtlichaam, kan je de stukken binnenin jou in elkaar voelen klikken als een etherische Rubiks Kubus.
Deze Goddelijke Matrix bezit de vorm van Tetrahedrons bovenop elkaar geplaatst om deMerkaba te creëren, de Ster Tetrahedron, de heilige geometrie waarin jullie Lichtlichaam ascendeert. Deze zeer verbazingwekkende en prachtige vorm roteert feitelijk tegelijkertijd in volmaakte richtingen, Heelheid en eenheidsbewustzijn Creërend als een gebied van leven. Deze frequenties activeren ook het Torus regenererende gebied rondom jullie hart om het gebied van Goddelijke Volmaaktheid binnenin jullie te verenigen. Multidimensionaliteit is jullie basislijn geworden.

Jezus: Het Grote Loslaten 27 augustus 2013 Elias


Het Grote Loslaten – 2

Dinsdag 27 augustus 2013
Geschreven door EliasElias: In mijn vorige bijdrage over dit onderwerp citeerde ik Jezus die zei dat de tijd van het 'Grote Loslaten' is aangebroken. Ik vroeg Jezus om een methode, een werkwijze om de dingen waaraan we nog vasthouden makkelijker te kunnen laten gaan.
Jezus:
"Het wordt tijd dat jullie weer terug in je eigen macht komen. En ik zal jullie tonen hoe je dat kunt verwezenlijken. Maar daarvoor moet eerst worden losgelaten.

Om werkelijk te kunnen loslaten, denk na waaraan je nog vasthoudt. Bekijk het beeld waarin je aan iets gehecht bent en vraag je af hoe het voelt om precies op dat punt los te laten. Hoe voelt het aan om precies op dat punt deemoedig los te laten en het verder aan God over te laten?

Sheldan Nidle August 27, 2013

Sheldan Nidle
namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

August 27, 20133 Muluc, 12 Uo, 10 Caban

Dratzo! We komen vandaag om jullie veel te vertellen! Jullie wereld blijft een bedekt slagveld, met de duistere kliek volgelingen die onverbiddelijk blijven doorgaan ondanks het terrein wat elke dag door de krachten van het Licht wordt gewonnen. Deze langdurige operatie is enigszins ontmoedigend voor degenen die zich hebben verbonden aan het Licht en de uiteindelijk onvermijdelijke overwinning. Het duister behoudt controle over het grootste deel van het internationale monetaire stelsel, dat zich op enigerlei wijze bezighoudt met de Amerikaanse Federal Reserve en de talrijke bancaire bondgenoten, maar deze greep is niet meer wat het ooit was. Echter, de Federal Reserve en haar criminele, destructieve praktijken wordt geconfronteerd met zijn aartsvijand: een belangrijk moment nadert dat deze met kwade bedoelingen en failliete banken broederschap vereist zal zijn om een betaling uit te voeren in werkelijk goud die het niet bezit. Deze standaard is om de krachten van Licht de gelegenheid te geven om de Federal Reserve haar bevoegdheden te ontnemen  en een openbaar faillissement en de juridische overname te forceren van deze uiterst illegale entiteit . Dit evenement is zal zich binnenkort manifesteren. De val van de Federal Reserve signaleert de ondergang van het huidige de facto Amerikaanse regime.

In samenhang met dit, omringen een aantal wettelijke handhavings instanties verschillende onderdelen van de Amerikaanse overheid en wachten in spanning op de laatste set documenten tot machtiging van de verwijdering van wat ooit werd beschouwd als een werkelijk almachtig instrument van het duister. De kopstukken in de economie die lang de middelen hadden om de huidige regering te handhaven hebben kennelijk ofwel het zinkende schip verlaten of bereiden zich voor om dit te doen, en gooien de duistere kliek in een steeds diepere kloof van wanhoop. Het raadsel  voor het duister is een manier te vinden om zichzelf te redden van de dreigende catastrofe zonder het in gang zetten van gebeurtenissen die hun zelfzuchtige machtsbasis zal slopen. De echte kwetsbaarheid van de Amerikaanse regering is verborgen achter een zorgvuldig geweven tapijt van een door het  duister gecontroleerde media Spin, die ogenschijnlijk 'business as usual' tonen in alle sectoren van de overheid en financiën, maar achter deze façade schuilt een regime waarvan de top leden internationale arrestatie volmachten boven hun hoofd hebben hangen. Deze volmachten hebben nu nog slechts de handtekening van een rechter nodig om van kracht te worden. En dus zitten we in opschorting, wetende dat een proces onderweg is dat binnenkort zal toestaan ​​dat een hele nieuwe werkelijkheid zal verrijzen​​.

vrijdag 30 augustus 2013

De piramide van Gizeh: monument van de schepping..!, 29 augustus 2013 / Willem Witteveen

De piramide van Gizeh: monument van de schepping..!

2013 © WantToKnow.nl/be
(2013 © Willem Witteveen – Frontier Magazine)

‘”Learn how to see – realize that everything connects to everything else’ – Leonardo da Vinci

De vier aardse elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur zijn gecodeerd in de Grote Piramide van Gizeh en elk van deze elementen vertegenwoordigt een onderdeel van onze schepping. Daarbij wordt het goddelijke vertegenwoordigt door het alles omvattende vijfde element Aether. Aether als drager van alle informatie; zowel op Aarde als daarbuiten. In de zogenaamde ‘cirkel van de schepping’ spelen zich alle processen af en de Grote Piramide van Gizeh speelt hierin een belangrijke, zoniet essentiële rol.

Dit monument geldt als de meest omvangrijke bibliotheek van kennis en als zodanig de belangrijkste erfenis die we als mensheid ooit hebben mogen ontvangen. Kennis uit het verleden als leidraad voor het heden en de toekomst. Beschouw jezelf als een pelgrim en laat je begeleiden door de buizerd die als totemdier symbool staat voor dood en wedergeboorte, maar bovenal voor het ontwikkelen van een nieuwe visie gebaseerd op logica en intuïtie. Goede reis.

Het element Aarde

De Oude Egyptenaren noemden hun land ‘Kemet’ wat het zwarte land betekent, genoemd naar de zwarte vruchtbare modder die op de oevers van de Nijl achterbleef na de jaarlijkse overstromingen en die ervoor zorgde dat ze het land konden verbouwen en leefbaar werd. Het oudste gedeelte van Kemet dateert van voor de komst van de Oude Egyptenaren en werd volgens oude inheemse tradities ook wel ‘Bu-Wizzer’ genoemd wat het land van Osiris betekent.Aartsengel Michael: September 2013 - Ronna Herman


Aartsengel Michael
"Het Pad van Ascentie is het Pad naar de Vrijheid"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-09-2013 (September 2013)Geliefde meesters, nadat jullie in/naar jullie geïndividualiseerde bewustzijn kwamen, beseffende dat jullie een Goddelijke Vonk van de Opperste Schepper waren, het ALLES DAT IS, werden jullie geprogrammeerd met de kennis dat jullie voorbestemd waren om voort te reizen in/naar de grote ongemanifesteerde leegte als een afgezand van het Licht. Jullie Goddelijke Missie was diep binnenin jullie Onsterfelijke Ziel-zelf gecodeerd, alsook binnenin jullie Heilige Hart Zaad Atoom. Jullie, samen met alle andere "ontwaakte Vonken van Zelf-besef," waren voorbestemd om alle wonderbaarlijke verscheidenheden van de schepping voor de Schepper te ervaren, onze Vader/Moeder God, en alle grote Wezens van Licht, wiens vooraf bepaalde missie volmacht gaf dat zij in de hogere, verheven rijken van het Licht zouden blijven.
Wij vertellen jullie dit omdat wij bij jullie op het hart wensen te drukken hoe oud en complex jullie zijn. Jullie kwamen dit leven binnen met een rijkdom aan kennis en een rijke, samengestelde afkomst gecodeerd binnenin jullie DNA, jullie cellulaire structuur, jullie mentale en emotionele lichamen, alsook een uitvoerig chakrasysteem van deugden, kwaliteiten en talenten. Jullie zouden je af hebben kunnen vragen waarom de leden van sommige families fysiek, mentaal en emotioneel zo verschillend kunnen zijn wanneer, vanuit een aards gezichtspunt, zij van dezelfde ouders en afstamming kwamen. De afstamming van jullie fysieke familie in dit leven is slechts een minuscuul deel van jullie grote geschiedenis en onbetaalbare erfenis - van wie jullie waarlijk zijn.
 

De Arcturianen "Transmutatie van de Vorm" 27 Augustus 2013 / Dr. Suzanne Lie

De Arcturianen
"Transmutatie van de Vorm"
27 Augustus 2013 / Dr. Suzanne Lie 

Sue Lie: Ik begon mijn dag door een prachtig bericht te lezen van Dr. Bruce Lipton:
"A Cosmic Joke that has the Scientists Rolling in the Aisle" ( Een Kosmische Grap welke de Wetenschappers Dubbel van de Lach heeft Liggen)
http://www.brucelipton.com/media/human-genome-project (Engelstalig! Niet vertaald omdat onderstaande uitleg van de Arcturianen meer dan genoeg zegt, uitlegt, verklaard etc.)
Zoals ik zo vaak doe, vroeg ik de Arcturianen om mij te ondersteunen om diepgaand dit bericht op een manier te begrijpen waardoor ik het zou kunnen integreren in mijn dagelijkse leven. Hieronder is het bericht dat ik ontving:
Onze Dierbare Ascenderenden,
Jullie lichamen transmuteren op een cellulair niveau om met een hogere frequentie van werkelijkheid te resoneren. Vandaar dat, jullie je herinneren om een hogere frequentie energetische werkelijkheid te her/erkennen samen met jullie fysieke werkelijkheid. Wanneer het ook is dat je een hogere frequentie werkelijkheid waarneemt, past jouw lichaam zich aan de resonantie van die werkelijkheid aan gedurende de tijd dat jij het waar kunt nemen. Vandaar dat, wanneer het ook is dat je een hoger energiegebied van werkelijkheid ervaart, jouw lichaam zich aanpast aan die frequentie van waarneming.

Montague Keen, 25 augustus 2013


Montague Keen

25 augustus 2013 


Donkere wolken pakken zich samen. De verschillende facties bereiden zich voor op de grote overname. Dit is niet een tijd om achterover te leunen en de kat uit de boom te kijken. Je moet je verantwoordelijkheid dragen. Voorzie jezelf van alle feiten. Ze zijn beschikbaar; het vergt slechts een kleine moeite om vast te stellen wat WAARHEID is en wat FICTIE.

De fictie die jullie is opgelegd door religie is op angst gebaseerd en is controlerend. Het schetst een beeld van het hiernamaals dat totaal onwaar is. Ze hebben jullie onderwezen over een God van oordeel en straf; een God die wil dat je lijdt om Hem te behagen. Vraag jezelf af: Waarom schilderen ze God altijd af als puur MANNELIJK? Dit ontkent volkomen het VROUWELIJKE aspect van de God van Liefde. Want zij vrezen het vrouwelijke. Dus verwijderden ze alle verwijzingen naar de GODINNEN die ooit vereerd werden omdat ze de LIEFDE vertegenwoordigden. De liefde zelf werd afgeschilderd als niets meer dan slechts seks, terwijl in feite seks de uitdrukking is van liefde in de meest pure zin.

Via film en televisie hebben ze het bewust gedegradeerd. Ze hebben systematisch alles wat puur en goed was verwijderd. Liefde wordt zelden genoemd.

Zij die momenteel aan de macht zijn kunnen geen liefde ervaren. Ze zijn er niet toe in staat. Voor hen staat geld gelijk aan liefde. Wanneer jullie allemaal samenkomen en je het belang van liefde onderkent, redden jullie de planeet. Ik kan niet genoeg het grote belang ervan benadrukken. Liefde sterft nooit, dus diegenen die je hebt lief gehad duiken vaak weer op in je vele levens. Je herkent ze altijd, want de band van de liefde is onbreekbaar.


Ascensienieuws September 2013 door Fran Tielemans

Ascensienieuws September 2013

door Fran TielemansNaar de uitgang van een hele lange tunnel
De avondlucht draagt al kruidige herfstgeuren, en de nevelige frisse ochtenden vertellen dat de zomer bijna voorbij is. Dit hele jaar 2013, waarvan we nu het laatste kwartaal aanvatten, lijkt in turbovaart voorbij te zijn gevlogen, en het ziet ernaar uit dat dit ook met de laatste 4 maanden het geval zal zijn.

Er is dit jaar een mechanisme in gang gezet dat elk van ons naar de uitgang duwt van een hele lange tunnel. Die uitgang leek/lijkt echter bezaaid te zijn met angels en voetklemmen, haken en ogen: er was/is geen ontkomen aan, waar er transformaties nodig waren/zijn, moe(s)t er getransformeerd worden, hoe onprettig dat ook was/is.

Door de mangel gehaald en overstretcht
Met de prachtige zomer als achtergrond, heeft zich een intens spanningsveld opgebouwd in het collectief: velen onder ons voelden zich vooral de voorbije maanden behoorlijk dooreen geschud en door de mangel gehaald en over-stretcht.

donderdag 29 augustus 2013

Manuscript van overleving - deel 349 - 29 Augustus 2013 / Aisha North

"De Weegschalen waren Te Ver Doorgeslagen, en de Operatie om de Weegschalen Terug te laten Slaan is Goed op Diens Weg…"

29 Augustus 2013 / Aisha North


Jullie zijn nu vermoeid geraakt, lieve vrienden, en met recht, aangezien deze enorme operatie welke aan de gang geweest is jullie ook op zovele manieren erbij betrokken heeft. Niet rechtstreeks, maar meer in de energetische betekenis, en de uitval van dit alles is zeer duidelijk voor jullie allemaal geweest. Want zie, jullie hebben aldus hard gewerkt om deze nieuwe energieën via jullie eigen fysieke lichamen te verankeren, en zelfs als dit voor niemand van jullie nieuws zal zijn, de hoeveelheid welke jullie klaarspeelden om te transporteren als het ware is eenvoudigweg verbijsterend. Want niet alleen hebben jullie in jullie eigen persoonlijke krachtveld van licht gezeten, jullie waren ook nauw verbonden met zovele anderen daarbuiten, en samen hebben jullie een gigantische lading van transformationeel licht naar deze gezegende verblijfplaats gebracht.
Want dit is een gezegende plaats dierbaren, zelfs als je aan alle kanten tekenen mag zien die meer vergeleken kunnen worden met een helse plaats. Maar weet, dat deze aan de oppervlakte van deze prachtige planeet van jullie loutere bangmakerij zijn, en nu, dankzij al jullie harde werken, zal de schoonheid welke jullie binnenin waarnemen beginnen om steeds verder naar buiten te komen.

Een Geheugensteuntje van Wat Wij Al Wisten 29 Augustus / Dr. Suzanne Lie

Een Geheugensteuntje van Wat Wij Al Wisten
29 Augustus / Dr. Suzanne Lie
Sue Lie: Lieve Lezers, Ik ga door de laatste bewerking heen van Boek 2 van de Pleiadische Waarnemingen aangaande Ascentie. Ik schreef dit in febuari van dit jaar. Nochtans, wat zeven maanden geleden een verhaal was is nu meer een werkelijkheid. Daarom, plaats is het nogmaals aangezien Eenheidsbewustzijn en de Symptomen van Transformatie "de orde van de dag" zijn.
 
"De Tempel van het Violette Vuur"
24 februari 2013
Mytria gaat verder:
Toen ik tevoorschijn kwam vanuit de Schoot van de Moeder, wist ik exact wat ik moest doen. Ik pakte een kleine tas in en ging regelrecht naar de Tempel in het Dorp en vertelde mijn vrienden over wat er gebeurd was. Diegenen die ik van mijn eerste bezoek aan de Moeders Kern herkende, aangezien ik me nu al hun gezichten herinnerde, wisten dat zij met mij terug moesten keren naar de plaats van de Heilige Rots. Op de één of andere manier, wisten zij dat zij zich als vrijwilliger aangemeld hadden om als ÉÉN te werken om de Heilige Tempel voor de Violette Vlam te creëren.
Ik ging toen het Dorp in om de anderen te vinden die naar de Kern geroepen waren in wat leek te zijn een levensspanne geleden. Terwijl ik door het Dorp heenliep herkende ik verscheidene mensen die ik me herinnerde als zijnde binnenin de Kern van de Moeder. Ik vertrouwde op de Moeder, als tot wie er klaar was voor mijn communicatie en wie niet. Aan het einde van die dag had ik vijf mensen gevonden die door de Moeder opgeroepen waren en gereed waren om mij de wildernis in te volgen.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap 28 Augustus 2013


Aartsengel Gabriël

Dagelijkse Boodschap

Woensdag 28 Augustus 2013Jezelf verloochenen, elk deel van jezelf, zelfs de delen die je niet bevallen of niet goed genoeg acht , is het verloochenen van God. jullie zijn allemaal deel van dezelfde stof, dezelfde eindeloos goddelijke en perfecte energie. Het is niet iets wat je moet verdienen of op magische wijze bereikt, het is iets waarvoor je gewoon naar binnen gaat om het te aanvaarden en te beleven. Het is je geboorterecht, je afstamming, jouw waarheid, jouw werkelijkheid.


~ Aartsengel Gabriel ~


http://trinityesoterics.com
Vertaald wakkeremensen.blogspot.nl


Een Uur Met een Engel - 26 Augustus 2013 De Komst van de Globale Welvaart"


Aartsengel Gabrielle over:
"Het Nieuwe Gouden Raster; Het Proces van Ascentie; De Komst van de Globale Welvaart"
 
Steve Beckow Intro: Aartsengel Gabrielle beschrijft vandaag de ondergang van het oude Driedimensionale Raster van de mensheid en diens vervanging door een nieuw gouden raster - het nieuwe collectieve bewustzijn van de mensheid in het Gouden Tijdperk en het Raster waarop alle energie reist en communiceert.

Zij bespreekt hoe wij uit het valse zelf vandaan gaan naar het Zelf dat de volledigheid is van wie wij zijn. Zij omschrijft wat het betekend en omvat om de waarnemer van het zelf te zijn.

Zij vraagt ons om het gefragmenteerde zelf te omhelzen en om iedere dag tijd door te brengen met het ervaren van de volledigheid van wie wij zijn. Zij verzekerd ons dat de energieën die naar de Aarde gestuurd worden momenteel voldoende zijn voor de integratie in/naar de volledigheid van ons wezen om zich voor te doen. Zij traint ons in het knuffelen, omhelzen en het houden van onszelf.

Zij herinnert ons eraan dat wij onszelf in deze donkere kamer gezet hebben om door de duisternis heen te breken. Zij vraagt ons om ons onderscheidingsvermogen te gebruiken aangaande wie wij vertrouwen, maar om te beginnen door onszelf te vertrouwen en van daaruit uit te stralen.

Zij bespreekt het goddelijk mannelijke en het goddelijk vrouwelijke in termen van de stilte van het Geheel en de beweging van de energie. Zij omschrijft de "drievoudige vlam" of drie-eenheid van stilte (de Vader), energie (de Moeder), en de stilte binnenin de energie (het Kind of Zelf).

Wij eindigden met een discussie over de komst van de globale welvaart.
##############
Graham Dewyea:  Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een Uur Met een Engel met Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt' en Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Het is mij een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

Saul: Visualiseer een Immense Wolk van Licht Zwevend boven Conflictgebieden /John Smallman op 28 augustus 2013

Saul: 
Visualiseer een Immense Wolk van Licht Zwevend boven Conflictgebieden
 John Smallman op 28 augustus 2013 


De ogenschijnlijk escalerende conflicten aan het oostelijke uiteinde van de Middellandse Zee, zullen niet resulteren in een multinationale oorlog op grote schaal. De landen daar zijn in disharmonie en wanorde en gaan door een noodzakelijke reiniging, een uitbarsting van tegenstrijdige belangen en agenda's die zij zelf eerlijk en transparant zullen moeten aanpakken, en door rustige en verstandige onderhandelingen naar tevredenheid van alle betrokken partijen oplossen. Militaire actie van binnenuit, of ingrijpen van buitenaf, zou een reeds gespannen en boze situatie alleen maar verergeren, en zal niet optreden.


Jullie, de Lichtdragers en wegwijzers, kunnen het beste helpen door de intentie te hebben, iedere keer als je mediteert of je stille innerlijke ruimte binnengaat, om liefdevolle wijsheid en emotionele terughoudendheid te sturen naar iedereen die op enigerlei wijze betrokken is, of te maken heeft met de ontwikkelingen die daar optreden. Het zou ook zeer effectief zijn een immens veld of immense wolk van Licht te visualiseren, zwevend boven de gebieden waar conflict gaande is, waaruit schitterende veelkleurige stralen van Liefde neerstromen en de harten binnengaan van allen in de omgeving daarvan.

Aartsengel Michael 28 Augustus 2013 / Ron Head


Aartsengel Michael
"Jullie Hadden het Voornemen om te Veranderen, en Jullie Doen Dat Dus"
28 Augustus 2013 / Ron Head

Dit zal ons laatste bericht zijn voor de maand van jullie tijd bekend zijnde als augustus. Laat ons daarom spreken over jullie maand van september.
Jullie zijn al in het begin van de energieën en veranderingen welke deze maand zal brengen. Jullie voelen de belangrijkheid er al van, de stroming, de verschuiving. Jullie vragen elkaar voortdurend of anderen het ook voelen, deels om jezelf gerust te stellen en deels om het te bevestigen.
Jullie hebben het juist, dierbaren. Dit is een volgende, maar zelfs meer belangrijke, maand van een opmerkelijke verschuiving welke op wervelwind snelheid naderbij komt. Begin met jullie verbeterde gereedschappen van het onderscheidingsvermogen in/naar jullie dagelijkse media rapportages te kijken voor het groeiende bewijs dat jullie wereld nu ten beste aan het veranderen is. Zelfs wanneer deze rapportages vreselijk schijnen te zijn, vraag jezelf af hoe het eindresultaat mogelijk in jullie voordeel zal werken. Wij vertellen jullie nu dat niets in deze tijd op een andere manier zal werken, ongeacht wat sommigen mogelijk voorhebben wanneer zij handelen.

woensdag 28 augustus 2013

MET DE GOLF MEE door Selacia 28 Augustus 2013


MET DE GOLF MEE

door Selacia  28 Augustus 2013Heb je gemerkt dat mensen deze maand vreemd konden reageren, en misschien dingen zeggen of doen die we niet van hen gewend zijn? Misschien voel je dat je zelf zo'n ongewone momenten hebt gehad, en je achteraf afvroeg waarom je dat toch zei of deed?

Het helpt in deze uitdagende tijden om een stap terug te zetten en het grotere plaatje te zien. Er zijn in je interactie met mensen nu eenmaal dingen waaraan je normaal gezien gevoelig bent, of waardoor je je misschien geïrriteerd voelt.

Met de golf mee in augustus

Deze maand hebben we echter extreem moeilijke planetaire aspecten gehad die in zelfs de meest serene mensen explosieve reacties konden teweegbrengen. Eén daarvan was vorige week rond de volle maan, een moeilijk vierkant tussen Uranus en Jupiter, een van de drie die tussen nu en april 2014 plaats vinden.Ik heb God toch, waarom heb ik dan een Beschermengel nodig? Lorna Byrne augustus 28th, 2013

Ik heb God toch, waarom heb ik dan een Beschermengel nodig?

Lorna Byrne  augustus 28th, 2013


Of je het nu gelooft of niet, je hebt een beschermengel. Je beschermengel is een geschenk van God en heeft je onvoorwaardelijk lief, en voor hem ben je de belangrijkste persoon in de wereld. We hebben engelen een hele tijd getrivialiseerd, en van hen meer een soort talisman gemaakt in plaats van hen te erkennen als de krachtige en belangrijke machten die ze zijn. In werkelijkheid hebben we, door engelen te degraderen, onszelf gedegradeerd.

Ik zie elke dag engelen, al sinds ik een baby was. Ik zie ze even duidelijk als ik mensen op straat kan zien. Ik heb geen idee waarom ik ze kan zien en anderen niet. Ik heb dyslexie en ben niet geschoold en heb nooit een boek gelezen. De enige scholing die ik kreeg is die die ik van God en de engelen gekregen heb, maar die scholing wordt in deze wereld niet erkend.

Aartsengel Zadkiel “Focus op het Moment voor Uitgebreid Besef" September 2013 / Linda Robinson

Aartsengel Zadkiel
“Focus op het Moment voor Uitgebreid Besef"
September 2013 / Linda Robinson


Gegroet Geliefden,

Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaan, wensen wij het focussen op het moment te bespreken.

Een transformatie in bewustzijn begint wanneer jij je op het moment focust. Concentreer je op het moment, dit moment. De tijd, of wat jullie waarnemen als de tijd, is zeer snel in beweging. Dit schijnbare concept van versnellende tijd brengt jullie dichter naar het concept van multidimensionaliteit toe, waar alles zich tegelijkertijd in alle dimensies voordoet.

Het deel dat aan het veranderen is, is jullie bewustzijn en begrip van wat er zich voordoet. Jullie bewegen je van een lineair begrip van evenementen naar een multidimensionaal concept waar evenementen tevoorschijn komen in een matrix welke multidimensionaal is. Ieder evenement doet zich op een bepaald punt in deze matrix voor. Er zijn vele andere evenementen die op hetzelfde moment op hetzelfde niveau en op andere niveaus gebeuren.


Jezus; Jullie Liggen op Schema voor Levens van Vreugde en Overvloed / 25 augustus 2013 via John Smallman

Jezus; 
Jullie Liggen op Schema voor Levens van Vreugde en Overvloed
25 augustus 2013  via John Smallman

De mensheid heeft de´ascensie golf´te pakken en surft er prachtig op!  Het is echt alsof jullie in de branding stonden, wachtend op die speciale golf – die grote elektriserende. Toen verscheen het.  Jullie grepen hem briljant, en nu vliegen jullie ermee naar jullie meest adembenemende en boeiende bestemming – de surfer-hemel, jullie ontwaken in de Realiteit!
Het lijkt voor velen van jullie, om het nogal aanschouwelijk te zeggen, dat op vele plaatsen over de gehele planeet ´de hel losbreekt´.  Wees niet ongerust.  De oude orde is slechts in het proces van desintegratie en stukjes vliegen alle kanten op, zoals bij een explosie.  Als het stof en puin gaan liggen, zullen een zachte vrede en een verheffende rust, datgene waarop zovelen hebben gehoopt en voor hebben gebeden, de overhand hebben.