zaterdag 31 augustus 2013

Jezus: Het Grote Loslaten 27 augustus 2013 Elias


Het Grote Loslaten – 2

Dinsdag 27 augustus 2013
Geschreven door EliasElias: In mijn vorige bijdrage over dit onderwerp citeerde ik Jezus die zei dat de tijd van het 'Grote Loslaten' is aangebroken. Ik vroeg Jezus om een methode, een werkwijze om de dingen waaraan we nog vasthouden makkelijker te kunnen laten gaan.
Jezus:
"Het wordt tijd dat jullie weer terug in je eigen macht komen. En ik zal jullie tonen hoe je dat kunt verwezenlijken. Maar daarvoor moet eerst worden losgelaten.

Om werkelijk te kunnen loslaten, denk na waaraan je nog vasthoudt. Bekijk het beeld waarin je aan iets gehecht bent en vraag je af hoe het voelt om precies op dat punt los te laten. Hoe voelt het aan om precies op dat punt deemoedig los te laten en het verder aan God over te laten?

vrijdag 2 augustus 2013

Een Hathor Planetaire Boodschap "Orchidium" 31 Juli 2013 / Tom Kenyon

Een Hathor Planetaire Boodschap

"Orchidium"

31 Juli 2013 / Tom Kenyon 


De passage van de Aarde door de Zomer Zonnewende van 2013 was een energetische markering voor het begin van een nieuw Chaotisch Knooppunt.
Terwijl jullie planeet verhoogde klimaatveranderingen ondergaat, zullen jullie verdere toenames zien in meteorologische nieuwigheid en ongewone wisselwerkingen tussen stormfronten. Wat gewoonlijk genoemd werd eens in de honderd jaar stormen, zal meer frequent gebeuren. Deze types van stormen zijn uiterlijke manifestaties van chaotische knooppunten en de escalatie van opkomende chaos vanuit schijnbare ongerelateerde niveaus van bestaan.
Terwijl jullie al diverse Chaotische Knooppunten sinds 2011 ervaren hebben, staan jullie aan het begin van een volgende belangrijke toename in de chaotische gebeurtenissen. Terwijl dit specifieke Chaotische Knooppunt klimatologische en geologische veranderingen zal versnellen, alsook de sociale onrust, is het jullie persoonlijke psychologische en emotionele niveau die mogelijk heel goed het meest beïnvloed zullen worden.