Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 20 juli 2013

Jezus via John Smallman - 19 Juli 2013

Het Gordijn Staat op het Punt Omhoog te Gaan voor de Volgende Acte
19 juli 2013 Jezus via John Smallman
 
 
Hier in de spirituele rijken observeren we, met enorme vreugde, de snelle vooruitgang van de mensheid in de richting van ontwaken.  Ja, we blijven jullie dit vertellen, en de reden is dat frequent enthousiaste aanmoediging, zoals deze waarneming, jullie helpt in het focussen en het vasthouden en versterken van jullie intentie om te ontwaken uit de illusie.  Er zijn nog steeds veel afleidingen die zouden kunnen proberen jullie van je pad af te brengen, en dus zullen we doorgaan met jullie aandacht terug te brengen naar de nu uit te voeren taak – wakker worden en volledig bewuste wezens worden, zoals jullie goddelijke bestemming is.
Alles wat de goddelijke Bron schiep is perfect, is bewust, en evolueert bewust spiritueel.  Die voortdurende evolutie leidt altijd tot toenemende vreugde want het is een voortdurende groeiende staat van bewustzijn, die het een entiteit mogelijk maakt zichzelf en God steeds juichender te kennen.  En dat, natuurlijk, is de goddelijke Wil – altijd-uitbreidende vreugdekreten voor de gehele schepping.  Terwijl jullie gefocust blijven op de illusie is dat extreem moeilijk voor jullie om je voor te stellen, terwijl je de intense tekortkomingen observeert van jullie momenteel ervaren leefomgeving.  We zijn buitengewoon gespitst op en enthousiast in onze inspanningen om jullie jullie weg naar Huis te helpen vinden, want dat is ons opgewekte doel, en omdat jullie aankomst, jullie ontwaken, ons ook intense vreugde zal brengen. 
 

Aartsengel Gabriel: De Leeuwenpoort Initiatie / Juli 2013 - Shanta Gabriel

Aartsengel Gabriel
De Leeuwenpoort Initiatie
-26 Juli t/m 12 Augustus-
15 Juli 2013 / Shanta Gabriel
 


Dierbaren,
Wij hebben deze tijd de Ontwaking van het Nieuwe Leven genoemd - jullie spirituele reis via de menselijke geboorte in/naar Homo Luminous (Verlichte Mens) - een ontwaakt wezen van Licht in de volledigheid van jullie menselijke vorm wordend. Jullie zijn in het proces van het incorporeren van jullie Goddelijkheid en jullie menselijkheid als een medeschepper in de evolutie van het bewustzijn op de Aarde.
Zoals met alle spirituele reizen, zijn er initiaties, portalen waar de aanhanger doorheen moet gaan om het volgende niveau van de spirituele ontwaking te initiëren. En zo is het nu terwijl jullie de Leeuwpoort naderen van 26 juli t/m 12 augustus - een twee weken durend portaal met extreme golven van Licht welke de coderingen binnenin jullie DNA naar het volgende niveau zullen activeren. Dit zal jullie integratie van de 5D imprint ondersteunen welke deel uitmaakt van jullie/jouw Zielsbestemming; als jij degene bent die dit werk leest.
Wanneer wij naar de Aarde kijken zien wij de vonken en fakkels ontbranden als de ontwakingscoderingen binnenin ieder open hart op de planeet afgevuurd worden. Met de 12de van augustus zal er een vuurwerk vertoning zijn welke diens gelijke nog nooit eerder gezien heeft. De Hemelen loven jullie en eren jullie toewijding om met deze planetaire ontwaking te helpen. 
 

Saan en de Arcturiaanse Raden via Wes Annac 19 Juli 2013


Saan en de Arcturiaanse Raden

"Het Galactische Hoofdkwartier Dat de Aarde zal Zijn"

19 Juli 2013 /  Wes AnnacMet warme en Liefdevolle groeten van ieder facet van ons zielen die met jullie spreken, Ik Ben Saan van de Arcturiaanse Raden van de Galactische Federatie.

De Galactische Federatie zoals jullie het gewaargeworden is een organisatie van veelvoudige geascendeerde rassen en maatschappijen, die vanuit onze respectievelijke planeten geëvolueerd zijn en ernaar zoeken om zoveel als mogelijk lagere-dimensionale beschavingen te helpen zich te ontwikkelen.

Wij houden routinematig vergaderingen onder de voltalligheid van onze Federatie, en haar Raden werken in verenigde facties terwijl ieder ras en iedere Raad samenwerkt aan de ascentie van diverse planeten en beschavingen.

Wij werken in dienstbaarheid jegens de Bron; jegens de Schepper, die Hem/Haarzelf naar beneden getrechterd heeft vanuit de zuivere rijken van de Bron om een ander facet van Hem/Haar ultieme omnipotentie te ervaren. Alles is de Bron; is God; is Liefde. Wij zijn allemaal samengesteld uit dezelfde energie van Liefde, welke uiteenlopende andere en unieke vormen aangenomen heeft.

vrijdag 19 juli 2013

De Raad van Eén: Jullie Behoren Tot ALLE Werelden / Gillian MacBeth-Louthan

De Raad van Eén
"Jullie Behoren Tot ALLE Werelden"
July 2013 / Gillian MacBeth-Louthan
 


Jij bent een multi-dimensionaal universum binnenin jouw celstructuur, jouw biologie, alsook jouw emotionele en mentale wezen. Dit jaar heeft jullie in/naar doorgangen van gedachten geëscorteerd voorbij jullie aardse waarneming van tijd, ruimte, licht en geluid. Dit jaar laat jullie de werelden binnenin werelden zien waarin jullie tegelijkertijd verblijven. Want jullie werkelijke spirit is niet gelimiteerd en lineair, jullie behoren tot alle werelden, tot alle universums, en tot alle deeltjes van licht.
Het licht is jullie broeder en de asteroïden zijn jullie verre neven en nichten. Alles in jullie bestaan werd in dezelfde kosmische kookpan gekookt. Jullie kwamen vanuit dezelfde kosmische soep met dezelfde hemelse afkomst. Ieder Wezen dat tussen de tijd, binnenin de tijd, rondom de tijd bestaat, maakt deel uit van de expressies van het Universum en het Multiversum.
Iedere dag als jij jouw dag begint, scheid jezelf dan niet af van jouw ervaring, maar giet jezelf in jouw leven. De afgescheidenheid die jullie lang aangeduid hebben als de waarheid is niet langer als zodanig meer. Want jullie wereld is aan het parallellen van zichzelf voorbij gegaan en het creëert nu een nieuw vervolg, een nieuw begrip, en een nieuw diagram van de verklaring van wie het zichzelf weet te zijn. Door afgescheiden met jouw denken te blijven, met jouw werkdag, met jouw relaties, met jouw verwachtingen en dromen, met jouw angsten en tranen - creëer je een rimpeleffect van afgescheidenheid. 
 

Elohim Arcturus "Emoties zijn Leer Kansen" 15 Juli 2013 / Julie Miller


Elohim Arcturus

"Emoties zijn Leer Kansen"

15 Juli 2013 / Julie MillerOmgaan met negatieve emoties is altijd voor vele lieve zielen een uitdaging geweest; van het eenvoudige en gewone gevoel van droefheid tot een dieper gevoel van wanhoop. Het leren hoe deze negatieve gevoelens te transmuteren werd voor het overgrote deel nooit geleerd, zij werden geleerd door ofwel een ouder, een zorggever of een persoon die nauw samenwerkt met de emotionele zijde van de menselijke aard. Wij hebben ook vele lieve zielen geobserveerd die probeerden om met hun emoties om te gaan met voorgeschreven medicatie van hun arts, en sommige mensen kunnen hun emoties voeden met ofwel voedsel of alcohol omdat zij proberen om hun emoties te verbergen in plaats van de onderliggende kwestie op te lossen.

Helaas komen negatieve emoties. Ze zijn niet tegen te houden, aangezien zij deel uitmaken van jullie leven en reis. Wat negatieve emoties voor jullie zijn, zijn waarschuwingen dat er zich ergens een probleem voordeed en door de negatieve emotionele uitbarsting of het gevoel dat er gepresenteerd wordt en tegen jou spreekt met rustige doch opmerkzame volumes, dat je een meer diepgaande kijk moet nemen naar de situatie of kwestie die je mogelijk vermeden hebt. Wanneer er in een relatie niet volledig aan jouw behoeftes tegemoet gekomen wordt en je voelt dat jouw energie erdoor opgezogen wordt, komen jouw emoties naar jou toe met negatieve zelf-spraak en waarschuwingen dat het misschien tijd is om er eerlijk naar te kijken en de toekomst van de huidige relatie in overweging te nemen. En dit dierbaren kan overduidelijk in platonische, romantische, werk, student/leraar relaties, etc. zijn. Luister naar wat jouw emoties jou proberen te vertellen.

Boodschap van Aartsengel Uriel via Jennifer Hoffman 19 juli 2013


Boodschap van Aartsengel Uriel

DE ENERGIE ZIJN VOOR EEN ASCENDERENDE AARDE

Jennifer Hoffman 19 juli 2013


De energie van de derde dimensie is emotie, die je kent als ‘gevoel’ en dit is ook de energie van de aarde. De aarde is een verzameling emotionele energie die tot uitdrukking gebracht wordt als vulkanen, vuur, tornado’s, orkanen, donder en bliksem, stilte en chaos. Als familie der mensheid integreer je en breng je deze emotionele energie tot uitdrukking in je 3D-lichamen. En nu je ascendeert en de aarde helpt bij haar ascensie, activeer je oude emotionele energie zodat je ze kan loslaten, want je houdt deze imprints in je energetische lichamen, en bereid je de nieuwe frequentiepaden en aflijningen voor ascensie voor. Jij en de aarde zijn één in deze ascensiereis en alle aspecten van emotionele energie zijn nu in de overgang.
Nu je in staat bent tot multidimensionaal bewustzijn en zijn, ben je je plots bewust van de verschillende frequenties, niveaus en vibraties van emotionele energieên. Omdat je energie ‘voelt’ in je fysieke lichaam als deel van je bewustzijn, kan je erg verdrietig zijn of wenen, kan je verdriet en woede voelen, zonder enige duidelijke reden in je huidige werkelijkheid. Dit zijn emotionele imprints die eonen lang in het energieveld van de aarde hebben gezeten, en nu door de instroom van nieuwe energieën worden losgemaakt. Met je multidimensionaal bewustzijn kan je alle frequentieniveaus en vibraties ervaren. Er zijn geen buffers of grenzen tussen jou en die energieën, en er is een doel en reden hiervoor. 

Kuthumi "Het Verbreken van Vreedzame Contracten" 12 Juli 2013 / Natalie Glasson

Meester Kuthumi

"Het Verbreken van Vreedzame Contracten"

12 Juli 2013 / Natalie Glasson

Het is met Liefde en de trilling van vreedzaamheid dat ik naar voren treed om jullie in dit nieuwe glanzende en stralende tijdperk op de Aarde te begroeten. Er zal een tijd komen wanneer jullie terug zullen kijken naar dit overgangsstadium en het ermee eens zijn dat dit het begin van het meest schitterende tijdperk van liefdevolle transformatie en ervaring van de Schepper op de Aarde was. Liefde is het goddelijke baken welke nu met steeds meer kracht uit jullie vandaan straalt. Deze kracht stroomt vanwege jullie grotere vertrouwen in de manifestatie en ervaring van de liefde die vanuit de Schepper vandaan stroomt. Meerderen van jullie vatten nu moed om te verklaren en te affirmeren dat liefde jullie enige eenvoudige geloof is. De Liefde die jullie vasthouden, tot uitdrukking brengen en moed in hebben is nu diens energieën aan het inbedden in de Aarde voor de werkelijke manifestatie van de transformatie.

"Ik geloof in Liefde en Ik Ben Liefde," dergelijke affirmaties worden nu een aspect van het algemene bewustzijn van de mensheid. Wanneer een energie of geloof eenmaal geïntegreerd wordt met het algemene bewustzijn van de mensheid manifesteert het op een versneld tempo, volledige belichaming bereikend binnenin vele verschillende ervaringen, werkelijkheden en mensen op de Aarde. De aanwezigheid van Liefde begint er nu mee om macht op de Aarde vast te houden, gebruikt wordend als een grote bron en als brandstof van het leven en de schepping.

donderdag 18 juli 2013

Galactische Federatie van het Licht, 23 juni 2013 / Daniel 'Trinity' Jackson

Galactische Federatie van het Licht

23 juni 2013 / Gepubliceerd op 18 Juli 2013

Goeden Dag!, 

Mijn naam is ‘Trinity’ Jackson. Ik ben een Channel voor de Galactische Federatie van Licht, een professioneel astroloog, schrijver en presertator van workshops. Ik ben in het Engelen Rijk ook wel bekend als Derestanne. Het volgende bericht kwam recentelijk, over een periode van meerdere dagen, in “gedeelten” bij mij binnen, door verschillende leden van de Galactische Federatie van Licht. Sanat Kumara was de voornaamste bron van deze informative.


Ik en Zij zien dit bericht graag wijd en zijd verspreidt. Met oprechte dank!

Daniel 'Trinity' Jackson  Grondregels van het Goddelijke Hart

1) Er is één bepaalde gedachte en één bepaalde manier van leven die het verschil benoemd tussen Menselijke Wezens en Goddelijke Wezens en die gedachte is: “Niets is onmogelijk”. Wanneer je gelooft dat “onmogelijk” mogelijk is ben je een menselijk wezens (mens). Wanneer je denkt, leeft en ademt dat onmogelijk niet bestaat en niet kan bestaan, dan functioneer je in het goddelijke rijk. Denk en omarm dit met heel je Hart, en je reis in het Koninkrijk van de Hemel op Aarde is begonnen! 


Meer lezen >>>Ceremonie om jezelf te vergeven via Don Ramon 18 -07-2013


Ceremonie om jezelf te vergeven

Don Ramon 18 -07-2013(Lars Faber) Toen mijn vader overleed, bleef ik achter met schuldgevoelens. Had ik hem maar vaker gezien. Had ik hem maar vaker verteld dat ik van hem hou ondanks onze jarenlang ruzies. Had ik hem maar beter begrepen. ‘Had ik maar’ is de ultieme taal van schuldgevoelens; voor diegenen die iemand verloren hebben klinkt het waarschijnlijk niet onbekend.

Toen er een beroemde sjamaan uit Peru op bezoek kwam in Nederland, besloot ik hem te raadplegen. Sjamanen staan er tenslotte om bekend dat zij contact hebben met het zielenrijk. Ik vermoedde dat Don Ramon mij kon helpen om in vrede te komen met mijn vader. Don Ramon is nagenoeg blind en zo krom als een hoepel. Toch wandelde hij met zijn volle bepakking nog regelmatig tientallen kilometers door de Andes op 5000 kilometer hoogte. Op negentigjarige leeftijd!

De Q’ero sjamaan ontving mij en vertelde direct in zijn eigen taal dat er iets op mijn borst drukte. Ik moest van hem eerst een uur mediteren onder een boom, om zelf te ontdekken wat het was. Dat was niet moeilijk, het drukkende pijnlijke gevoel kwam van de schuldgevoelens die ik meedroeg en hadden met mijn vader te maken. Toen ik dat een uur later aan de gids vertelde die het vertaalde, keek Don Ramon mij glazig aan. Ik had gehoopt dat hij iets magisch uit zou voeren om mij te bevrijden van dit gevoel, toen hij zonder verdere voorkennis zei: ‘Je vader is allang over naar de andere wereld. Jij houdt hem hier met je schuldgevoelens.’ De tranen sprongen in mijn ogen en de druk op mijn hart werd even iets minder.De Beschermengelen en Aartsengel Michael via Anna Merkaba 18 Juli 2013

De Beschermengelen 

en Aartsengel Michael

Gefeliciteerd - Jullie hebben de Brug naar een Andere Dimensie Gebouwd!

18 Juli 2013 / Anna Merkaba

Lieve kinderen van Licht en Liefde, wij komen weer naar jullie toe met een boodschap van hoop en zelfontdekking. Want nu is het de tijd voor al jullie identiteiten om door de schil heen te stralen. Jullie hebben allemaal ver en breed gereisd vanuit diverse galaxies en diverse planeten met het oog op het naar deze planeet toe te komen in deze zeer cruciale tijd in de geschiedenis van niet alleen de mensheid maar ook het uitgebreide Universum.

Velen van jullie sterren broeders en zusters kijken momenteel op de Aarde neer en zijn in verbijstering met betrekking op alles dat jullie hier aan het doen zijn, en alles dat jullie zijn en alles waar jullie voor staan. Zij zijn in verbijstering van jullie kundigheid om door de duisternis heen te duiken en het licht aan diegenen te laten zien die door hebzucht, verschrikkingen, mishandeling, kwaadheid, en eonen aan mysterie verblind werden, zij kijken naar jullie in verbijstering en leren van iedere stap die jullie nemen, aangezien zij die samen met jullie nemen, leren, en zien en alles voelen waar jullie op deze planeet doorheen gaan.

Ben je een echt Ontwaakt Wezen? of bent u een ego? 17/07/2013 / FatherMotherGod..


Ben je een echt Ontwaakt Wezen? of bent u een ego?
door FatherMotherGod... op woensdag, 17/07/2013

Uitzendingen van De Aardse Bondgenoten

Onvoorwaardelijke Liefde is de echte liefde van God .... en de Waarheid in de hogere gedachte of hogere dimensies van bewustzijn ... Ego kan daar niet gaan .. als we werkelijk contact maken met het Ene bewustzijn van binnenuit, verdwijnt het Ego, het houdt op te bestaan​​.

Dus laten we een kijkje nemen naar enkele van de kwaliteiten van een ego en ware liefde want ze kunnen niet samen bestaan​​. Het ego heeft opgezette overtuigingen, we kunnen het ook BS noemen voor het gemak, binnen de rijken van hogere gedachte zijn er geen geloofssystemen, alleen openheid en eerlijkheid zonder filters, in waarheid, onbegrensde gedachten zonder grenzen. Liefde oordeelt, veroordeelt, controleert of zet dingen nooit in een willekeurige volgorde, het ego echter beschuldigt, bekritiseert, scheidt, stelt belang in iets buiten zichzelf en heeft nette kleine vakjes nodig om alles in hokjes te plaatsen in plaats van alles te zien natuurlijk.

De Hathors van de Aardse Zonne Astrale Gebieden via Wes Annac 16 Juli 2013


De Hathors van de Aardse Zonne Astrale Gebieden

"Droomtijd Bijeenkomsten, Vierde Dimensionaal Bewustzijn en de Tastbaarheid van de Hemel"

16 Juli 2013 /  Wes Annac

De mensheid is zich aan het ontwikkelen om de diepe dynamica van het werk te begrijpen welke jullie werkelijkheden Creëren en ondersteunen.

De diverse meer zuivere rijken van bewustzijn waar jullie naartoe groeien en binnenin ontdekken, zijn allen geconstrueerd van dezelfde energie van Liefde welke jullie werkelijkheden vormt en jullie helpt om jullie specifieke dimensie van bewustzijn waar te nemen.

Jullie zijn gedurende en zeer lange tijd aan het derde dimensionale bewustzijn aangepast geweest.

Nu, met jullie collectief dat grotendeels de vierde dimensie betreden heeft, per het zeer grote ascentie gerelateerde evenement dat zich voordeed aan het einde van jullie jaar 2012, is de volledige populatie bezig op hun eigen manieren te ontwaken jegens het bestaan van spirituele rijken voorbij jullie huidige begrip, en jegens de misdaden van de paar aan de macht en van invloed zijnde op jullie wereld.

Het ontwakende collectief heeft geholpen om exponentiële en enorme-zuivere energie aan het oppervlak en het collectieve bewustzijn van de Aarde te verankeren, ter voorbereiding op jullie volledige ontwaking en ascentie in/naar de rijken van de vijfde dimensie.

Hoe kun je jezelf deprogrammeren? 18 juli 2013

HOE KUN JE JEZELF DEPROGRAMMEREN?

18 juli 2013

© Nederlandse vertaling http://www.nieuwetijdskind.com, door Jeanne
De vertaalster, Jeanne, noemde dit artikel typisch Amerikaans: ” kort door de bocht zonder al teveel nuances aan te brengen”, en dat is het ook.  Desalniettemin vind ik het onderwerp interessant en ik hoor graag jouw ervaringen- Gordon

***************

In onze maatschappij is ons brein flink gehersenspoeld en nu is de tijd aangebroken om ons hiervan te ontdoen zodat we volledig de evolutie van ons bewustzijn kunnen meemaken.

 1. Religie:
Als er vannacht een UFO in je achtertuin zou landen, kan ik je verzekeren dat de ET geen bijbel bij zich zal hebben en ook geen geld. Op deze planeet is religie de meest langdurige manier geweest om mind control uit te oefenen en ze heeft er niet alleen toe geleid dat ze ons van elkaar gescheiden hield, maar heeft ook door zijn talrijke oorlogen, de Inquisities en kruistochten in de naam van “God”, de wereld van zijn bevolking beroofd.

 Wat de godsdienst ons niet leert, is dat we zonder hen machtige, spirituele wezens zijn. In de volgende paar maanden of jaren kunnen we de volgende mind control van de godsdienst verwachten, nl. wanneer zij de aanwezigheid van buitenaardse wezens erkennen. Dit zal zeker niet binnen het tijdsbesef van de bijbel vallen, tenzij men hun gelovigen ervan probeert te overtuigen dat de buitenaardsen slechts 6000 jaar om ons heen waren. Als dat waar zou zijn, waarom zijn ze dan zo veel meer ontwikkeld dan wij en zijn zij in staat lichtjaren te doorkruisen om ons te bezoeken?


Aartsengel Michael via Ron Head "Jullie zijn Veel Wijzer in jullie Heelheid dan Jullie Weten" 17 Juli 2013


Aartsengel Michael

"Jullie zijn Veel Wijzer in jullie Heelheid dan Jullie Weten"

17 Juli 2013 /  Ron Head


Vandaag zullen wij wederom een poosje over de doorgaande stijging van belangrijke gebeurtenissen op jullie planeet spreken. Er is een groeiende overstroming van veranderingen, zowel gezien als ongezien, welke jullie volledige beschaving op manieren veranderd waar zelfs degenen die erbij betrokken zijn het blikveld niet van kunnen zien. Misschien zou de enige manier om zelfs maar te beginnen om de tendens te doorgronden zijn om jezelf te onthechten en te proberen een perspectief vanuit de ontrafeling te bereiken, zogezegd.  

Er is feitelijk geen facet van jullie bestaan welke onaangeraakt is. Waarom is dat? Het is omdat ieder facet van jullie bestaan door jullie eigen collectieve bewustzijn gecreëerd is. Het is omdat jullie bepaald hebben het aldus te zijn. Het is omdat jullie, zoals vele keren eerder verklaard, de medescheppers van deze wereld zijn.

Het is voor jullie tijd om dit op veel diepere manieren dan ooit tevoren te begrijpen. Terwijl jullie acceptatie van de verantwoordelijkheid hiervan groeit, zo ook zal jullie macht om het te gebruiken groeien. Jullie hebben verzekerd dat jullie deze macht niet in diens volledigheid aan zouden nemen totdat jullie leerden om de verantwoordelijkheid te accepteren. Jullie zijn veel wijzer in jullie heelheid dan jullie weten.

woensdag 17 juli 2013

Aartsengel Sandalphon "Jullie Veranderen op Grote Schaal Jullie Eigen Bestemming!" 16 juli 2013 Ute Posegga-Rudel


Aartsengel Sandalphon

"Jullie Veranderen op Grote Schaal Jullie Eigen Bestemming!"

 16 Juli 2013 /  Ute Posegga-Rudel Mijn Geliefden, IK BEN Aartsengel Sandalphon!

I.

Bijna duizend jaren zijn voorbij gegaan sinds Ik voor het eerst in een menselijk lichaam incarneerde op deze Aarde. Dit gebeurde met een goed overwogen beschouwing over de komende tijden welke een grote uitdaging voor de mensheid zou zijn.

Nochtans, besta ik nog steeds tegelijkertijd als de etherische Aartsengel in de stroming van Vuur en Licht, die degene is die deze boodschap aan deze schrijfster verstrekt.

En dus, vanuit mijn gezichtspunt, terwijl ik in de hoogste dimensies leef als een rechtstreekse dienaar van God en Zijn Verlenging als de mensheid, heeft tijd voor mij geen betekenis. Dus begrijp alsjeblieft het "tijdskader van een Duizend jaren" als een omschrijving welke jullie in staat stelt om je de tijdloze zorg voor te stellen voor het lijden en de uitdagingen van de mensheid welke nu op Aarde ervaren worden zoals het nooit eerder gedaan werd in jullie lange geschiedenis.

Er zijn twee belangrijke redenen hiervoor: het toenemende Licht en het groeiende bewustzijn welke een kwantumsprong in jullie evolutie zullen veroorzaken, en de pogingen en inspanningen van de averechts-gestemde entiteiten die dit willen voorkomen.De Opzichter van de Tijd ~ Het Uitbreidende Hart ~ Jullie Zijn Geland! Juli 2013 / Steve Rother


De Opzichter van de Tijd
~ Het Uitbreidende Hart ~
Jullie Zijn Geland! 

Juli 2013 / Steve Rother 


Kunstwerk - Door het Portaal ~Minzah~

Groeten van Thuis, dierbaren. Ik Ben Elrah van de Ritmische Dienst.

Je kunt kiezen om op de top van de wereld te zijn, als je daar wilt zijn. Je kunt beslissen hoe je het leven wilt bekijken omdat die nieuwe zienswijze belangrijk is. Ik ga een poosje achteruit staan om mijn broeder de Opzichter van de Tijd binnen te brengen, maar ik kwam als eerste binnen om jullie één van mijn glimlachen te brengen. Daar gaat ie … … … zie?, daar had ik jullie, had ik dat niet? Jullie zouden niet terug glimlachen maar ik had jullie sowieso. Weten jullie, ik kan dat doen en jullie kunnen dat ook doen en het maakt deel uit van waar jullie meer over te horen gaan krijgen. Als je begint om dit licht te dragen, zijn er zoveel manieren waarop je het kunt gebruiken. Jullie beginnen nog maar net aan deze zijde van het portaal de nieuwe energieën te ontdekken, en jullie gaan dit op een nieuwe manier verankeren. Ik treed terzijde en laat mijn broeder binnenkomen omdat hij enige sleutelwoorden heeft die hij naar jullie toe wil brengen. Jullie weten dat ik van jullie houd en iedere keer dat je te serieus wordt ben ik degene die jou van achteren besluipt en jouw grapjesklier kietelt, om je eraan te herinneren dat je een spel speelt. Jullie worden verondersteld om plezier te hebben en als je geen plezier hebt, dan kom ik eraan en pak ik je, dus herinner je dat gewoon.

Groeten van Thuis. Ik Ben De Opzichter van de Tijd

Vandaag (De maandelijkse internet uitzending op 29-06-2013) is een zeer magische dag. Jullie zijn nu een energetisch afbakeningspunt gepasseerd welke de meeste mensen toe zal staan om te beginnen met het verankeren van de nieuwe energie aan deze zijde van het portaal. Het is voor de meesten van jullie zeer uitdagend geweest. Jullie hebben de verschillen in tijd gevoeld; jullie zijn verhuisd van samengeperste tijd in/naar uitgebreide tijd, en waren op dit punt eenvoudigweg niet in staat om het in jullie hoofden te brengen. Jullie merken op dat het anders aanvoelt, maar jullie zijn niet in staat om volledig de veranderingen of de verschillen te omschrijven die globaal met alle mensen overal bezig zijn plaats te vinden.

Sheldan Nidle – 16 July 2013


Sheldan Nidle – 16 July 2013


13 Manik, 15 Kumku, 9 Eb

Selamat Jarin! We komen om jullie meer te vertellen. Jullie wereld is begonnen haar nieuwe realiteit te manifesteren! Degenen die al zo lang de myriaden onderdelen van het nieuwe bestuur en het nieuwe monetaire systeem bijeen brachten beginnen eindelijk hun vermaarde opbrengst te onthullen. Deze nieuwe verdragen, die een nieuw ethos reflecteren, zullen jullie vrede en welvaart brengen en een einde maken aan de wereldwijd aanvaarde filosofie die rijkdom in handen legde van een paar bevoorrechten. 

In deze nieuwe maatschappij zal iedereen welvarend zijn en zodoende kan het aloude geloof omtrent geld te ruste worden gelegd. Rijkdom zal zowel haar macht als haar prestige verliezen, en hersteld worden naar haar oorspronkelijke gebruik als een instrument waarmee een bepaald doel kan worden bereikt. Evenzo kan macht terugkeren naar haar ware bron als door de Hemel verleende soevereiniteit aan elk individu. Onder deze nieuwe principes kan de mensheid floreren, en promoveren naar haar gewijde verantwoordelijkheden wanneer ze zich naar volledig bewustzijn beweegt. Dit is de belofte die de Hemel jullie lang geleden gedaan heeft en we zijn van plan ieder van jullie te helpen je bestemming te bereiken!

De komende veranderingen zijn slechts voorwaarden voor de leefomgeving die momenteel door de Hemel wordt samengesteld. Ieder van jullie heeft ervaren gedwongen te zijn je dromen te compromitteren en veel minder te aanvaarden dan wat je wenste, en dit kon heel juist ‘het leven op Aarde’, waar dan ook, beschrijven. Slechts heel weinigen, die lid zijn van een speciale Illuminati ‘familie’, konden hopen hun dromen te realiseren of over de middelen en de mogelijkheden beschikken om grote rijkdom te manifesteren. Het is deze onderling verweven controlegroep, genaamd Illuminati, die zo moeilijk te verwijderen was. 


Psychiater vertelt over reïncarnatie en leven na de dood 16 juli 2013 / dr. Brian Weiss


Psychiater vertelt over reïncarnatie en leven na de dood

dinsdag, 16 juli 2013
  
De Amerikaanse regressietherapeut en psychiater dr. Brian Weiss doet al tientallen jaren onderzoek naar reïncarnatie en het leven na de dood.

Weiss zegt dat mensen die jou op deze aarde hebben liefgehad, leraren worden genoemd. Na hun overlijden kunnen ze volgens hem worden gezien als engelen.

Hij deelt een fragment uit zijn boek Miracles Happen over een overleden man die zijn rouwende vrouw en twee zoons een boodschap stuurde van gene zijde. “De overleden man was hun engel of gids geworden,” legde dr. Weiss uit.

Huisdieren:

Het zijn niet alleen mensen die overgaan, aldus Weiss. Onze huisdieren gaan ook over. “Liefde en leven houden nooit op te bestaan,” zei hij. “Het eindigt niet na de dood van het fysieke lichaam.”

“Energie heeft geen grenzen zoals we denken,” ging hij verder. “Deze spirituele contacten zijn belangrijk. Dat zou mensen gerust moeten stellen. We worden altijd weer herenigd, maar zelfs daarvoor zijn ze nog bij ons.”