Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 15 juni 2013

Blossom met de Galactische Federatie van licht op 15 juni 2013


Blossom met de
Galactische Federatie
van licht

op 15 juni 2013Blossom: Hier zijn we dan weer! Welkom mijn vrienden en ik kijk erg uit naar het gesprek van vandaag. Een vraag van een lezer wil ik vandaag graag stellen en die is: “Hoe gebruiken we de kennis van liefde, schepping, gedachte en vrije wil om los te breken uit de ketenen die onze huidige wereld op ons heeft gelegd en leven we in de wereld, het spel, waarin ieder van ons in wil leven?”

Federatie van Licht: Gegroet vanuit onze diepste plek van Zijn. We geven de raad dat alhoewel in veel gebieden op jullie wereld de spanning oploopt, wat betreft degenen die geen wens hebben om vooruit te gaan… vanuit ons perspectief… gaat alles precies zo als het zou moeten gaan. Er is heel veel aan het gebeuren dat niet bekend is voor velen en toch zeggen wij dat we een positie bereiken die verbinding zal laten ontstaan en men zal vinden dat ‘gebeurtenissen’ spoedig gaan gebeuren die zielenspirits in vervoering brengen.

Bloss: WOW! Dat klinkt helemaal goed. Behalve dat jullie dat woord ‘spoedig’ gebruiken. Jullie WETEN hoe velen van ons zich voelen bij dat woord!

Fed.v.L; En toch, vanwege de veronderstelling van iemand voor dat dreigende gebruik van vocabulaire… dit houd ons niet tegen te zeggen wat wij bedoelen. Het niveau van ‘heerlijkheid’ is in deze tijd van ontwaking omhoog gegaan in die mate dat plannen kunnen verdergaan op een manier dat geestdriftig zal maken en opwinden. 


Shekina Rose: Het Punt Halverwege 2013, Engelachtige Ster Mens Voorlopers 14 Juni 2013


Shekina Rose

Het Punt Halverwege 2013, Engelachtige
Ster Mens Voorlopers,
Nieuwe Symptomen 
van de Aardeverschuiving 333

14 Juni 2013Nummer reeksen die ingebed in deze channel tevoorschijn komen zijn door spirit aan Shekina Rose gegeven om deze transmissie te activeren.

Het eerste deel van het jaar had een andere energiefrequentie op de manier van de Moeder; het nam tijd voor de dingen om in beweging te komen, intuïtief, reflectief, levensherziend, veel stoppen en weer doorgaan. Jullie kunnen gedacht hebben, wanneer zal de Nieuwe Aarde beginnen? De rest van dit jaar zal op vele manieren krachtiger stromen in de waterelement-essentie van de Goddelijke Moeder: weet dat de brug gecreëerd is en dat jullie naar de overzijde wandelen. 13

Jullie, de voorlopers van de Engelachtige Ster Mens Sjabloon, zijn nu volledig opgeroepen en geactiveerd. Deze activering wordt gedirigeerd door de harmonische codes van de Kosmische Moeder matrix, een openbaring van de sleutels van Enoch van Shekinah's terugkeer. Deze trillende sleutels in de Taal van het Licht manifesteren zich op vele manieren door Shekinah in jullie werkelijkheid met het opnieuw afstemmen van de Bron Codes van het leven, en geven geboorte aan de Engelachtige Ster Mens en de Nieuwe Aarde. 333

Als een Blauwe Straal en Ultra gevoelige Lichtdrager kan je meer intens voelen door jouw emotionele lichaam en leven. Weet dat jullie de brugbouwers zijn, de toezichthouders, aanmoedigers en werelddienaren van deze heilige codes vanuit de heilige goddelijke vrouwelijke Godhoofd van de goddelijke mens ster sjabloon. 13


vrijdag 14 juni 2013

Fran Zepeda: De Dans van Liefde Terug naar Eenheid Moeder Mary 13 Juni 2013


Moeder Mary
"De Dans van Liefde Terug
naar Eenheid"

13 Juni 2013 / Fran Zepeda
 


Moeder Mary:

Door jullie geschiedenis heen hebben jullie getraind en gehoopt op dit moment, de tijd van ultieme Liefde en Ontwaking. Wel, mijn lieverds, jullie zijn de hoek omgegaan en de sluizen openen zich en niets kan de stortvloed aan Liefdes-Regen tegenhouden die omlaag komt en rondom jullie heen en naar binnen stroomt. Want jullie zijn de essentie van Liefde en wat anders zou jullie uitkomst zijn?

Mijn lieverds, jullie verdienen het om nu rust te nemen en dan, de invoer van energieën te accommoderen en de immense veranderingen in jullie lichamen te accommoderen, want het versneld zich nu naar een gejaagdheid aan activiteiten voor jullie grotere wezen, voor het welzijn van iedereen - voor het grotere goed van iedereen - want alles is afhankelijk van de ontwikkeling en de actie van elke prachtig Licht Wezen, dat jullie zijn.

Jullie zijn nu aan het leren om in samenwerking te leven en te werken - naar binnen en naar buiten stromend, en rondom en met elkaar stromend. Het is een dans van Liefde geworden, zogezegd, gechoreografeerd door niemand anders dan de Schepper. Maar jullie allemaal hadden een rol in diens ontwerp, en met jullie toewijding is het een schitterende weergave aan het worden van het ultieme en diepste Liefdes-Feest ooit.

In jullie zoektocht naar kennis en ervaring en creatie, hebben jullie een zeer complex netwerk en structuur opgebouwd dat alleen omschreven kan worden als een bundel van veranderende wezens die er nu mee beginnen om hun weg uit de configuratie van afgescheidenheid naar de configuratie van Heelheid te werken. Het vereist aanpassing van vele aspecten van jullie, individueel en van het geheel, en dus is voorlopig de uitkomst nog niet duidelijk - het gehele beeld is nog niet duidelijk - maar wees ervan verzekerd dat de ultieme configuratie en uitkomst aldus schitterend en van de sterren en volmaakt zal zijn.

Net zoals ieder wezen in het dieren koninkrijk weet waar het over gaat, en diens activiteiten baseert op het ontwerp van diens essentie, komt dat deel van jullie nu naar buiten; nochtans op sommige manieren ongelijk aan het dieren koninkrijk, het is het diepe weten van jouw doel dat nu naar de oppervlakte aan het komen is en je kunt niet verkeerd gaan met de uitvoering hiervan.

Het komt voor verschillende individuen op verschillende tijdstippen en configuraties, maar net zoals de verschillende stappen in een dans met elkaar vermengen en samen combineren om een prachtige en gehele dans en uitvoering te creëren, stappen jullie op tijd naar de oproep van jullie essentie en zolang als jullie luisteren en nauwkeurig volgen, kunnen jullie niet falen in het samen creëren met alle anderen de ongeëvenaarde ultieme creatie en ervaring van Heelheid en Eenheid en Verenigd Bewustzijn, inpassend en zich nestelend in de armen van de Schepper met ieder deel dat volmaakt past.

En dus gaan jullie voorwaarts, niet altijd precies wetende wat de volgende stap zal zijn, en niet altijd begrijpend waar je naartoe gaat, maar het volstaat te zeggen, dat in jullie vertrouwen en geloof in het terugkomen naar jullie Centrum en jullie Hart, dat jullie brandstof en een koers verzamelen voor jullie volgende stap. Dat is alles dat wij van jullie kunnen vragen, dat jullie doorgaan met altijd terug te komen naar het rustige, stille deel van jullie, om jezelf samen te pakken voor je volgende verschuiving - en in veel gevallen, helemaal geen verschuiving, slechts een acceptatie van WEZEN-lijkheid.

Ik houd voorbij iedere maatstaf van jullie, en waar jullie je op ingescheept hebben heeft niemand ooit gedaan, maar dat is het worden van de Schepping, en de macht van de Bron; het is het schijnbare blinde vertrouwen, en ook een zekere doelstelling van het omlaag en naar binnen reiken voor de glinstering van begrip en koers met het oog op de uitvoering van jullie individuele stap van de dans. Alleen jullie kunnen dit voor elkaar krijgen, dierbaren, en wij rekenen op jullie. En wij werken dagelijks met jullie, ieder uur, en iedere minuut, om jullie beduidenis van tijdskaders te gebruiken. Maar jullie beginnen te zien dat dit Nu moment waar jullie in zitten eeuwigdurend en volledig en vol van alles is dat jullie nodig zijn en willen, als je het aldus gewoon geloofd.
Er is niets om naar te streven, omdat jullie het inherent aan het voltooien zijn in jullie volledige omhelzing van Liefde en vertrouwen in jullie ware Goddelijke Aard. Laat jullie twijfels los en settel je in/naar de wetenschap en zoete gelukzaligheid en vreedzaamheid van jullie natuurlijke staat, welke is om geabsorbeerd te worden in, en te handelen uit Liefde in alles dat je doet en zegt. Het is de draad van alles als jij jezelf toestaat om het weefsel te weven van jouw Ware Essentie terug naar Eenheid met de Schepper van Alles-Dat-Is.
 
 Wij van het Gezelschap van de Hemel zijn in verbijstering over jullie en verwelkomen jullie bij ons terug terwijl wij gezamenlijk samenwerken voor een wereld vol Vreedzaamheid en Liefde en Vrijheid en Overvloed. Jullie zijn de fundering en de essentie en de scheppers hiervan en als jullie vanuit onze uitkijkpost het zouden kunnen zien, het is al een prachtig meesterstuk.

Jullie zijn in mijn Hart en in mijn armen van Liefde, altijd,
 
Moeder Mary


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

As Channeled Through Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and links are included.

http://www.franheal.wordpress.com (Blog)

http://www.franhealing.com/Current-Channelled-Message.html (Website)


Manuscript van overleving- deel 323"Jullie Kunnen Allemaal op de één of andere Manier een Ide
ntiteitscrisis Ervaren"

14 Juni 2013 / Aisha NorthJullie zijn nu begonnen jezelf onder ogen te komen dierbaren, en zelfs als sommigen van jullie eerder aarzelend zijn om dat aldus te doen, zullen de signalen die je van jezelf terugkrijgt, wanneer je echt volledig jouw ogen durft te openen, zo krachtig zijn, dat zij jouw letterlijk de adem zullen benemen. Want met dit besef komt ook een dieper inzicht in/naar alles dat je bent en alles dat je doet, en je begint jezelf in een zeer ander licht te zien dan voorheen. Voor sommigen, zal het ware idee dat alles dat je eens voor lief aangenomen hebt en nu een klein beetje meer dan slierten van fantasie schijnen te zijn bij tijden bijna teveel te verdragen zijn, terwijl voor anderen, het als het voor de allereerste keer proeven van de zoete smaak van de vrijheid zal zijn.

Want degene die je zult zien als je echt de moed vindt om diep genoeg binnenin te graven, is iemand die radicaal anders zal zijn dan degene die je ziet wanneer je gewoon aan de buitenzijde van jezelf kijkt, degene die je geïdentificeerd hebt als "mezelf" voor het geheel van jouw levensspanne hier. En dus, kan het gat tussen hen in bijna overweldigend groot schijnen te zijn, en jullie kunnen allemaal op de één of andere manier een soort van identiteitscrisis ervaren. Want wie je bent is iets dat op vele manieren voor altijd een star deel van jezelf geweest is, maar nu, wanneer je in vele aspecten helemaal opnieuw moet beginnen, zal het voor velen een tijd van chaos en onzekerheid zijn. Initiatie In/Naar Het Licht Aartsengel Gabriel 13 Juni 2013


Aartsengel Gabriel
"Initiatie In/Naar Het Licht"


13 Juni 2013 / Shanta Gabriel


Dierbaren,
Jullie deden het! Jullie zijn door het wormgat heen het Licht binnengegaan. Er is grote vreugde in de hemelse rijken terwijl jullie nu een tijd van Ontwakend Licht betreden. Geniet ervan. Verblijd je in het Licht! Dit is de tijd wanneer diegenen in de Noordelijke hemisferen zich koesteren in golven van Goddelijk Licht dat vanuit de spirituele rijken vandaan stroomt, hoewel het minder duidelijk in hun externe wereld is.

Dus verheug je en nogmaals zeggen wij verheug je! Gebruik deze tijd! "Maak hooi terwijl de zon schijnt!" aldus zegt een oud boeren uitdrukking, en het is ook van toepassing op deze tijd waarin jullie leven. Voorwaartse beweging staat eindelijk voor jullie te gebeuren en er is een grote expansiviteit in de planetaire rijken dat jullie ascentie ondersteund.

Zoals renpaarden bij de startpoort, hebben jullie het gehele jaar door energie verzameld voor deze tijd van beweging. Met zeer weinig uitzonderingen, voelt iedereen de stuwkracht van grote verandering. Diegenen van jullie die zichzelf ijverig toegelegd hebben op nieuwe visies, het verduidelijken van jullie dromen en het creëren van het raamwerk voor de nieuwe funderingen die jullie in jullie leven willen, zullen jullie je inspanningen beloond vinden in deze aankomende tijdsperiode. Het volgende seizoen, van de Zonnewende op 21 juni naar de Equinox op 21 oktober, zullen jullie een vooruitblik geven van de nieuwe werkelijkheden die jullie op een innerlijk niveau gecreëerd hebben.

Zoals de spreekwoordelijke sterren die jullie zijn, zullen sommigen van jullie uitbarstend zoals kometen door de hemelen zijn, de sporen brandend voor diegenen die volgen. Velen voelen een roeping binnenin jullie harten voor nieuw werk dat de beroeringen van jullie Ziel vervult. Dit zal jullie tijd zijn om het naar voren te brengen. Jullie zullen ontdekken dat jullie paden zich geopend hebben zodat jullie stuwkracht meer gratievol aan zal voelen.

Grote dankbaarheid is overvloedig aanwezig in de hemelse rijken voor de macht van het werk dat jullie al voltooid hebben. Natuurlijk is er meer, doch weet dat sinds de Zonnewende op 21 december 2012, jullie nu vele oude patronen van de manier van werken verzacht zullen hebben. Wees zeer duidelijk over het feit dat de energieën waarin jullie nu leven zeer anders zijn dan die van voor het einde van het beruchte 2012 jaar. Het is niet nodig om welke van de controle kwesties, twijfels of afgelopen geschiedenis dan ook in/naar jullie nieuwe funderingen te brengen. Zij zijn niet langer relevant en zullen alleen dienen om deze chaotische apen los te laten in de werken van jullie nieuwe leven. Veel van de extreme chaos die jullie waarnemen komt vanuit het voorslepen van deze oude patronen van denken, doen en relateren in/naar de nieuwe werkelijkheid die hier voor jullie is.

Initiatie in/naar Nieuwe Levensontwaking

Zoals wij vele keren gezegd hebben, en de meesters van de tijdperken aangemoedigd hebben, is daar alleen het huidige moment waarin jullie ware wezen onder te dompelen en de werkelijkheid die jullie verlangen te manifesteren. Terwijl de macht van de Rijken van Ontwaking doorgaan te escaleren, zijn jullie in een Initiatie van Licht die op de Zonnewende van 21 juni geactiveerd zal zijn. Dit is jullie tijd om je bewust te worden van de diepste impressies van jullie Ziel waar jullie gaven, talenten en de vaardigheden waarmee jullie geboren werden behuisd werd. Activeer en bekrachtig hen op de Zonnewende, laat dan deze geschenken van jouw ziel vrij tot het zuivere uitgebreide Licht van God, Godin, Alles Dat Is.

Stel je voor dat je deze dromen vasthoudt, de zuiverste verlangens van jouw Ziel, in de macht van deze licht activering en hen optilt om Bakens van Licht te zijn. Deze zijn de bakens waardoor de Universele Aanwezigheid aangetrokken wordt: de macht van jouw bekrachtigde verlangens, de liefde welke de verlangens van jouw ziel verrijkt en de zuivere vreugde waarop je hen uit je hart werpt naar de omhelzing van de Liefhebbende. De uitbundigheid en zuiverheid van deze handeling staat een nieuwe vorm van Licht Straling toe om uit jouw naam te handelen. Jij creëert dit Baken van Licht om jou te herinneren aan en te inspireren voor jouw ware verlangens aldus zij de ondersteuning aan kunnen trekken van een liefhebbend Universum. Weet dat er een Goddelijke Aanwezigheid is die jou aanbidt en welwillend is om wat het ook is te geven waar jij je op gefocust hebt en dat je naar voren bracht vanuit de diepste uitsparingen van jouw hart om vervuld te worden. Het is de macht van jouw aandacht dat jouw Baken van Licht activeert.

Jullie Zijn de Zieners van de Nieuwe Wereld

Dit is een vooruitziende vaardigheidsoefening en jullie, Dierbaren, zijn de zieners van een nieuwe wereld. Jullie zijn degenen die de weg voor anderen vrijmaken om niet alleen te volgen, maar ook om geïnspireerd te worden naar de hoogtes van hun grootste expressie. Wanneer jullie dit Goddelijke Licht, aldus zo uitgebreid en stralend nu, door jullie heen laten dringen in/naar iedere cel en vezel van jullie fysieke, mentale en emotionele lichamen, bevrijden jullie de ware expressie van jullie Ziel om in/naar actie aangezet te worden. Vanuit deze plaats wordt al jullie activiteit nu geïnspireerd. Er is niets om uit te vogelen of om in/naar saaie vervelendheid te denken, wanneer het van binnenuit jouw zuivere hoogvliegende hart inspiratie is dat tot actie opgeroepen wordt.

Terwijl wij naar de Zonnewende toegaan, laat de kracht van dit Goddelijke Licht, de grootste manifestatie van Licht dat jullie ooit ervaren hebben, uitbreiden en jou tot de volste capaciteit van jouw wezen vullen - en dan daaraan voorbij in/naar jouw grootste verbeeldingen. Misschien dat je dan de piepkleinste notie hebt van de zoetste Liefde en het bekrachtigende Licht dat aan jullie aangeboden wordt vanuit de Rijken van Ontwaking.

Deze Rijken van Ontwakend Licht reageren op de oproep van jullie ziel.
Er wordt van jullie gehouden voorbij het grootste begrip van jullie verstand. Alleen een duidelijke bereidheid en de opening van jouw hart zal het in jouw wezen toestaan zodat de volledigste expressie van wie je bent nu aanwezig kan zijn in deze nieuwe wereld.

Ervaar het Licht. Adem het Licht. Ben Licht. En zo zij het.

Aartsengel Gabriel

door  Shanta Gabriel

Copyright: June 9, 2013Kryon: Je eigen Heilige Tempel. 1. Barbara Bessen 14 juni 2013. Geplaatst: 20 augustus 2014

Kryon:
Je eigen Heilige Tempel. 1.
Barbara Bessen
14 juni 2013. Geplaatst: 20 augustus 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Je eigen Heil(ige) Tempel.

Tot het ervaringsspectrum van het speelveld “Aarde” behoren ook de zogenaamde “ziekten”. Als de mens ziek is, klopt er iets niet op zielsniveau.

De zieke mens beleeft de onbalans van de niet-fysieke lichamen op lichamelijk gebied. Als iemand niet in balans is, is het lichaam het laatste niveau waarop dit wordt uitgedrukt.

Ziekte wijst er uiterst drastisch op dat er balans nodig is. Nogmaals, voor een duidelijk begrip: Er zijn geen ziekten, geen onpasselijkheden, geen ongelukken, die een mens toevallig ervaart. 

Zij hebben een oorzaak die in het geestelijk bereik ligt. Het beste wat een mens in dit geval kan doen is de tijd nemen om het symptoom “ziekte” te belichten.Progressie wordt versneld terwijl de tijd voortgaat. juni 2013 / Gillian MacBeth-Louthan


Gillian MacBeth-Louthan:

Progressie wordt
versneld terwijl de
tijd voortgaat.


“Als je weerstand voelt tegen iets, dan eindig je ermee om een elektrische lading te creëren, een bio-elektrisch antwoord. Deze lading wordt dan positief of negatief en dat is afhankelijk van naar welke kant je jouw slee stuurt (je slee is dan iedere gedachte). Aarde is gevuld met oneindige mogelijkheden. Mogelijkheid woont in elke situatie waar je naartoe wordt getrokken, elke energetische gedachte en reactie.

Stel jezelf voor als een wiskundige vergelijking, een serie van getallen en letters. Telkens als een getal of een letter in die vergelijking verandert, verandert het resultaat. Als het leven je in een doodlopende weg voert die geen uitweg lijkt te hebben, dan is het dan dat je moet leren om boven dat te vliegen wat je progressie blokkeert. Hef je denken op naar een nieuw plateau van scheppen.

Iets, wat ook, dat in je leven gebeurt is daar voor jou. Bezit het. (Erken het) Je bent geen slachtoffer maar een student die omgeven is met diepe dynamische leringen. Het is net als leren om soldaat te worden met echte kogels, dit is geen oefening maar de echte zaak. Zelfs al is de aarde holografisch van aard, en worden alle daden op aarde geregistreerd en geheim gehouden. Zelfs in jullie holografisch universum zijn alle gedachten levende ammunitie.


Saint Germain Liefde en Tweeling Vlammen 13 Juni 2013


Saint Germain

"Liefde en Tweeling Vlammen"

13 Juni 2013 / Méline Lafont

Ik breng mijn diepste dankbaarheid voor deze kans tot uitdrukking om naar voren te stappen via mijn geliefde Portia (Méline). Hoewel wij beide liefhebbende Tweeling Vlammen zijn, is een ieder van jullie harten de mijne en ook van Portia, net zoals ons beider harten van jullie zijn. Wij vormen allemaal één enorm groot bewustzijn en één web van creatie welke impliceert dat wij allemaal deel uitmaken van de grote Kosmische Bron van Liefde en Zijn/Bestaan.

Ik voel me geneigd om mijn energie en liefde vandaag tot uitdrukking te brengen via de veel besproken onderwerpen van Liefde en Tweeling Vlammen. De eensgezindheid en het raster van Liefde zijn iets zo prachtigs en zuivers van essentie dat zij een buitengewone schepping representeren welke iedere vorm en aspect aan kan nemen dat het wil. Alles is mogelijk.

Deel uitmakend van dit raster, jullie allemaal zonder enige uitzondering, zien erop toe dat Alles Dat Is zich kan vormen en de vorm van Diens Scheppingen aan kan nemen die het wil ervaren en ZIJN. Jullie zijn die ervaring, jullie zijn die vorm, jullie zijn het Wezen in wording, jullie zijn die eindeloze energie welke alle soorten aan vormen en kleuren aanneemt, uit dit raster van Liefde en Zijn/Bestaan vandaan komend. De meest verbluffende vormen en essenties worden door jullie allemaal tot uitdrukking gebracht mijn lieve harten. Jullie zijn zeer bijzonder!!


Aartsengel Michael via Ron Head 13 Juni 2013


Aartsengel Michael
"De Vraag is, Waarom Zien Jullie 

de Veranderingen Niet die 
Jullie Verlangen?"
13 Juni 2013 / Ron HeadOns onderwerp voor vandaag is, wederom, de accelererende verandering en jullie vermogen om het waar te nemen. De verandering waar wij naar refereren is volledig. Het verandert jullie innerlijk, en deze verandering resulteert in veranderingen extern van jullie, op z'n minst in jullie waarneming van innerlijk en extern, wat op z'n zachts gezegd gebrekkig is. Wat jullie waarnemen als externe verandering is een resultaat van innerlijke veranderingen waartoe jullie in staat geweest zijn om die voor jezelf te maken, als gevolg van de toegenomen en het toenemende licht welke voor jullie beschikbaar is.

Er is waarlijk niets extern aan jullie, en natuurlijk is dat het waarom jullie veranderingen rondom jullie heen zien, rondom jullie punt van waarneming, en jullie begrijpen, of begrijpen verkeerd, dat jullie natuurlijk niets te maken hadden met wat jullie zien omdat jullie jezelf en anderen verder waarnemen. Dit is meer van de illusie. Er is zelf, ja. Maar er is geen ander.

Genoeg van de raadsels, zeggen jullie? Wij zijn het daarmee eens, voor nu. Jullie zullen dingen van deze soort in jullie eigen goddelijke timing begrijpen. Het punt van deze kleine oefening is om jullie zover te krijgen dat jullie ophouden om je heen te kijken en denken dat er niets veranderd is. Dierbaren, alles is aan het veranderen. Dat heeft het altijd gedaan. Dat zal het altijd doen. Zoals dit voorheen door jullie wijsgeren geobserveerd is, als er één constante in jullie universum is, dan is het verandering. De vraag is, waarom zien jullie de verandering niet die jullie verlangen. Is dat niet zo?

donderdag 13 juni 2013

Mary Magdalene "Lust en Liefde" /via Pamela Kribbe Juni 2013

Mary Magdalene
"Lust en Liefde"


Juni 2013 / Pamela Kribbe

Lieve mannen en vrouwen, ik geef jullie allemaal een eregroet. Ik ben hier in jullie midden als een ziel, als een vrouw, als een zuster. Ik ben één met jullie, en ben mens geweest, ik ken van binnenuit alle gevoelens die jullie vandaag de dag hebben. Zij zijn mij niet vreemd. 

Wat mij het meest opvalt, nu dat ik naar het leven op de Aarde kijk vanaf deze zijde, is de kostbaarheid van het leven op Aarde. De kwetsbaarheid van het zijn van een mens, de pijn en de verwondingen die je doorleeft terwijl je op Aarde bent, en daar tegenover staand, jouw ongelooflijke moed, jouw onwankelbare verlangen voor Licht en Liefde, jouw doorzettingsvermogen en vreugdevolle zeges. Dat karakteriseert nu voor mij het leven op Aarde. Ik zie jullie als moedige engelen welke die ervaring, dat avontuur, op jullie nemen.

Wanneer je afdaalt in/naar het aardse leven, kom je bijna altijd vanuit een Rijk welke trilt op een hoger niveau dan de menselijke maatschappij dat nu op Aarde doet. Ergens diep binnenin, zeg je "ja" tegen het ontmoeten van deze Aardse energie. Je maakt de beslissing: "Ik ga dit op me nemen": de dans met het leven op Aarde, welke ten dele een dans met de duisternis is, met angst, weerstand, eenzaamheid, en het gevoel van verloren te zijn. Je neemt dat risico, en ik kan nu zien waarom. Ondanks al het lijden, de inspanningen, de zwaarte, is er nergens een plaats zo diep, zo rijk, en zo intens als wanneer je in de materie, in de vorm belichaamd bent. Selacia: Werken met de huidige energieën12 juni 2013


WERKEN MET DE HUIDIGE

ENERGIEËN


Woensdag 12 juni 2013


Stap in je kracht als Goddelijke Veranderingsmaker

Je leeft in tijden waarin het ongewone zo vaak kan gebeuren, het lijkt even gewoon te zijn als het gewone.


Het gaat niet alleen over de uiterlijke dingen zoals relatie-dynamieken, het is vaak innerlijk en heel persoonlijk.

Uiterlijke eigenaardigheden kunnen dingen zijn zoals naar een plaats gaan waar mensen gewoonlijk niet met vreemden praten, en dan begint er iemand die je nooit eerder ontmoette een nogal intieme conversatie met je.

Ongewone dingen kunnen ook op de werkvloer gebeuren, zoals wanneer normaal welgemanierde collega's beginnen ruzie te maken als broers en zussen.

Op familiebijeenkomsten kunnen dingen die niemand voordien ooit openlijk zou bespreken plots het onderwerp van de dag worden aan de eettafel.


Ik ben alles kwijt……… Jennifer Hoffman - 11 juni 2013


Ik ben alles kwijt………wat nu?

Jennifer Hoffman - 11 juni 2013

    


Lieve Jennifer: De voorbije twee jaar ben ik alles kwijtgeraakt: mijn job, mijn huis, mijn vrienden, en ik spreek haast niet met mijn familie. Ook al ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe job, toch kan ik er maar geen vinden en leef ik nu bij een vriendin met wie ik niet echt kan opschieten.


Ik weet niet hoe mijn leven op orde te brengen en ik heb het moeilijk mijn volgende stappen te bepalen. Hoe krijg ik mijn leven terug en hoe creëer ik het stabiele, veilige en gelukkige leven dat ik wens?

Jennifer’s antwoord: Wat jij meemaakt is de ervaring geweest van zovele mensen de laatste tien jaar, en het is moeilijk wanneer alles in je leven verandert. Jouw reactie van droefheid, angst en spijt in verband met die veranderingen verhinderen dat je het nieuwe leven creëert dat je wenst. Het kan wel moeilijk zijn om de energie en moed te vinden om nieuwe mogelijkheden voor jezelf te zien, maar toch moet je dat doen, om dingen in je leven te transformeren. Je kan je afvragen waarom dit net met jou gebeurde, dus laten we het hebben over wat er gebeurd is.

Gechanneld Pleiadisch Interview via Wes Annac: Ontwaken Jegens Verontreiniging 11 Juni 2013


Gechanneld Pleiadisch Interview

" Ontwaken Jegens

Verontreiniging, Toenemende

Disclosures en het Begrijpen van

de Energetische Alchemie"

11 Juni 2013 /  Wes Annac


Wes Annac: Hallo op deze prachtige avond, lieve vrienden. Via een (niet al te) recente discussie met een Galactische ziel in een bepaald radioprogramma, zou ik graag om iets meer aan informatie willen verzoeken over het herstel- en reinigingswerk dat jullie in onze luchten uitvoeren.

De Pleiadische Hoge Raad: Wij zullen meer dan gelukkig zijn om ons perspectief over deze kwestie te verstrekken, liefste Wesley, want wij zijn inderdaad behoorlijk actief geweest in onze queeste om te helpen de verontreiniging die nog steeds ruimschoots op jullie Aarde gevoeld worden op te ruimen en te verzachten.

Zoals velen van jullie weten, hebben wij gewerkt aan het verzachten en het helpen reinigen van de chemtrails (chemische vliegtuigsporen) die er in jullie luchten gesprayd worden. Zelfs in de gebieden die de zwaarste aan chemische luchten en dikke sporen ervaren, bieden wij versluierd onze assistentie aan in een algemene inspanning om te helpen de trillingen van Gaia's atmosfeer te reinigen.

Wij werken eraan om te helpen Gaia te reinigen en om te helpen het collectieve bewustzijn van de mensheid te reinigen, omdat veel verontreiniging en lagere dimensionaliteit in beide trajecten werden gevoed en waarlijk, wij kunnen dit werk niet alleen doen.


woensdag 12 juni 2013

Matthew's Bericht van 11 Juni 2013 Suzanne Ward


Matthew's Bericht van 11 Juni 2013
Doorgegeven aan Suzanne WardOnrust Turkije; Obama & NSA & Monsanto Beschermingswet; Universele Wet van de Aantrekking; Obama = Lichtwerker; Het Weer- en Geofysische Gebeurtenissen; Erkenning van de Aanwezigheid van Andere Beschavingen.  

Met liefhebbende groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. 

Houd, terwijl wij de onderwerpen behandelen, waarin de lezers hun grote interesse hebben kenbaar gemaakt, alsjeblieft in gedachten dat het “negatieve” uiteinde van het dualiteitspectrum op zijn hoogtepunt is; en dat energie, wanneer die eenmaal in beweging gebracht is, zijn beloop moet hebben. Jullie zien nu de combinatie van individuen met gewelddadige tendensen, die volgt op hun geïntensiveerde drang om geweld te plegen – of het nu gaat om losstaande daden of om leiders die hun volken onderdrukken – en de uitwerking van energie in veel verschillende situaties overal op jullie wereld. 

De onrust in Turkije, ogenschijnlijk om een park te beschermen, was aangesticht door de “zwarte operaties” van de CIA om het vuurtje op te stoken tussen de Soeni’s en de Shiïeten en dat tot een oorlog te doen ontbranden. Evenals alle andere landen in jullie wereld, kent Turkije politieke daden die niet iedere burger tevreden stellen, maar het is economisch gezond en progressief – en dat is wat de Illuminati willen vernietigen. 

Ofschoon hun wereldwijde netwerk volledig uit elkaar gevallen is, zitten een paar belangrijke individuen vast in hun waanideeën dat zij het volledige Midden-Oosten zullen overnemen en dan door zullen gaan om ook de rest van de wereld te overheersen. Het is absoluut zeker dat dit niet gaat gebeuren en wanneer de onrust in Turkije is afgenomen, wat spoedig het geval zal zijn, zullen een paar hervormingen zich aandienen, die de progressieve koers van het land verder zullen versterken.  

Een Uur met een Engel - 10 Juni 2013


Aartsengel Michael 

Het is Nu Tijd Om Volledig te Ontwaken 


Steve Beckow Intro: Aartsengel Michael bespreekt de "Golf van Liefde" die in mei op de Aarde insloeg en die doorgaat, de veranderingen aan onze lichamen als wij vooruitgaan richting de volledige restauratie van het bewustzijn, de verschillen tussen de koolstof en kristallijne structuren, de restauratie en versterking van ons chakrasysteem, en de herijking van ons DNA.
Hij verteld ons dat de wereld in z'n algemeenheid goed boven de 50% zit van mensen die gereed of bereid zijn om te ascenderen. En hij zegt dat degenen die naar het programma luisteren/lezen ergens tussen de 76 en 90 procent volledig in de verandering van lichaamsstructuur zitten.
Hij verteld ons dat de verschuiving van koolstof naar kristallijne plaats kan vinden in een ogenblik en dat velen die verschuiving op het laatste moment zullen maken. Hij verteld ons dat het Vijfdimensionale Lichtwezen die wij in de fysicaliteit aan het worden zijn nog nooit eerder gekend werd.
Hij bespreekt de Irakese dinar herwaardering, gebeurtenissen in Turkije, gebeurtenissen in Syrië, en de benarde situatie van Duitsers die na de Tweede Wereld Oorlog geboren zijn.
Hij doet de suggestie aan ons dat "Het tijd is om volledig te ontwaken. Geen vertragingen meer."

Geoffrey West:  Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een volgend Uur Met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt'. Ik ben Geoffrey West en val in voor Graham Dewyea deze avond.
Ik nodig jullie uit om de Blauwe Vlam van Waarheid en Vrede/Vreedzaamheid van Aartsengel Michael binnen te brengen terwijl wij Michael terug verwelkomen. Deze avond, zal Michael ons informatie aanbieden aangaande de diepgaande energetische verschuiving waar we net doorheen zijn gegaan, waar het uit bestond, en wat het voor ons gedaan heeft, en wat het voor de toekomst beloofd.
Hiermee, geef ik de dingen aan jou over, Steve.