Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 14 juni 2013

Fran Zepeda: De Dans van Liefde Terug naar Eenheid Moeder Mary 13 Juni 2013


Moeder Mary
"De Dans van Liefde Terug
naar Eenheid"

13 Juni 2013 / Fran Zepeda
 


Moeder Mary:

Door jullie geschiedenis heen hebben jullie getraind en gehoopt op dit moment, de tijd van ultieme Liefde en Ontwaking. Wel, mijn lieverds, jullie zijn de hoek omgegaan en de sluizen openen zich en niets kan de stortvloed aan Liefdes-Regen tegenhouden die omlaag komt en rondom jullie heen en naar binnen stroomt. Want jullie zijn de essentie van Liefde en wat anders zou jullie uitkomst zijn?

Mijn lieverds, jullie verdienen het om nu rust te nemen en dan, de invoer van energieën te accommoderen en de immense veranderingen in jullie lichamen te accommoderen, want het versneld zich nu naar een gejaagdheid aan activiteiten voor jullie grotere wezen, voor het welzijn van iedereen - voor het grotere goed van iedereen - want alles is afhankelijk van de ontwikkeling en de actie van elke prachtig Licht Wezen, dat jullie zijn.

Jullie zijn nu aan het leren om in samenwerking te leven en te werken - naar binnen en naar buiten stromend, en rondom en met elkaar stromend. Het is een dans van Liefde geworden, zogezegd, gechoreografeerd door niemand anders dan de Schepper. Maar jullie allemaal hadden een rol in diens ontwerp, en met jullie toewijding is het een schitterende weergave aan het worden van het ultieme en diepste Liefdes-Feest ooit.

In jullie zoektocht naar kennis en ervaring en creatie, hebben jullie een zeer complex netwerk en structuur opgebouwd dat alleen omschreven kan worden als een bundel van veranderende wezens die er nu mee beginnen om hun weg uit de configuratie van afgescheidenheid naar de configuratie van Heelheid te werken. Het vereist aanpassing van vele aspecten van jullie, individueel en van het geheel, en dus is voorlopig de uitkomst nog niet duidelijk - het gehele beeld is nog niet duidelijk - maar wees ervan verzekerd dat de ultieme configuratie en uitkomst aldus schitterend en van de sterren en volmaakt zal zijn.

Net zoals ieder wezen in het dieren koninkrijk weet waar het over gaat, en diens activiteiten baseert op het ontwerp van diens essentie, komt dat deel van jullie nu naar buiten; nochtans op sommige manieren ongelijk aan het dieren koninkrijk, het is het diepe weten van jouw doel dat nu naar de oppervlakte aan het komen is en je kunt niet verkeerd gaan met de uitvoering hiervan.

Het komt voor verschillende individuen op verschillende tijdstippen en configuraties, maar net zoals de verschillende stappen in een dans met elkaar vermengen en samen combineren om een prachtige en gehele dans en uitvoering te creëren, stappen jullie op tijd naar de oproep van jullie essentie en zolang als jullie luisteren en nauwkeurig volgen, kunnen jullie niet falen in het samen creëren met alle anderen de ongeëvenaarde ultieme creatie en ervaring van Heelheid en Eenheid en Verenigd Bewustzijn, inpassend en zich nestelend in de armen van de Schepper met ieder deel dat volmaakt past.

En dus gaan jullie voorwaarts, niet altijd precies wetende wat de volgende stap zal zijn, en niet altijd begrijpend waar je naartoe gaat, maar het volstaat te zeggen, dat in jullie vertrouwen en geloof in het terugkomen naar jullie Centrum en jullie Hart, dat jullie brandstof en een koers verzamelen voor jullie volgende stap. Dat is alles dat wij van jullie kunnen vragen, dat jullie doorgaan met altijd terug te komen naar het rustige, stille deel van jullie, om jezelf samen te pakken voor je volgende verschuiving - en in veel gevallen, helemaal geen verschuiving, slechts een acceptatie van WEZEN-lijkheid.

Ik houd voorbij iedere maatstaf van jullie, en waar jullie je op ingescheept hebben heeft niemand ooit gedaan, maar dat is het worden van de Schepping, en de macht van de Bron; het is het schijnbare blinde vertrouwen, en ook een zekere doelstelling van het omlaag en naar binnen reiken voor de glinstering van begrip en koers met het oog op de uitvoering van jullie individuele stap van de dans. Alleen jullie kunnen dit voor elkaar krijgen, dierbaren, en wij rekenen op jullie. En wij werken dagelijks met jullie, ieder uur, en iedere minuut, om jullie beduidenis van tijdskaders te gebruiken. Maar jullie beginnen te zien dat dit Nu moment waar jullie in zitten eeuwigdurend en volledig en vol van alles is dat jullie nodig zijn en willen, als je het aldus gewoon geloofd.
Er is niets om naar te streven, omdat jullie het inherent aan het voltooien zijn in jullie volledige omhelzing van Liefde en vertrouwen in jullie ware Goddelijke Aard. Laat jullie twijfels los en settel je in/naar de wetenschap en zoete gelukzaligheid en vreedzaamheid van jullie natuurlijke staat, welke is om geabsorbeerd te worden in, en te handelen uit Liefde in alles dat je doet en zegt. Het is de draad van alles als jij jezelf toestaat om het weefsel te weven van jouw Ware Essentie terug naar Eenheid met de Schepper van Alles-Dat-Is.
 
 Wij van het Gezelschap van de Hemel zijn in verbijstering over jullie en verwelkomen jullie bij ons terug terwijl wij gezamenlijk samenwerken voor een wereld vol Vreedzaamheid en Liefde en Vrijheid en Overvloed. Jullie zijn de fundering en de essentie en de scheppers hiervan en als jullie vanuit onze uitkijkpost het zouden kunnen zien, het is al een prachtig meesterstuk.

Jullie zijn in mijn Hart en in mijn armen van Liefde, altijd,
 
Moeder Mary


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

As Channeled Through Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and links are included.

http://www.franheal.wordpress.com (Blog)

http://www.franhealing.com/Current-Channelled-Message.html (Website)


woensdag 12 juni 2013

De vijf misvattingen over God Uit "Een openhartig gesprek met God" Neal Donald WalschDe wereld bevindt zich in haar huidige positie - met alle crises, gewelddadigheden, moorden en oorlogen - door wat wij momenteel over God geloven.

Welke overtuigingen hebben wij over God, die crises, gewelddadigheid, moord en oorlog creëren?

 
Ten eerste geloven jullie dat God dingen nodig heeft. 

Ten tweede geloven jullie dat God er niet altijd in slaagt
de dingen te krijgen die Hij nodig heeft. 

Ten derde geloven jullie dat God zich heeft afgescheiden
van jullie, omdat jullie Hem niet hebben gegeven wat Hij
nodig heeft. 

Ten vierde geloven jullie dat God nu eist dat jullie Hem
vanuit deze afgescheiden positie geven wat Hij nog steeds
zo vreselijk hard nodig heeft. 

Ten vijfde geloven jullie dat God jullie zal vernietigen als
jullie niet aan Zijn eisen tegemoetkomen.


Deze vijf misvattingen over God hebben meer leed en verwoesting veroorzaakt in jullie alledaags bestaan dan al jullie overtuigingen tezamen. 


maandag 10 juni 2013

Kosmische nieuws flits Yvonne Weeber - 8 juni 2013


"Maak een keus en ga ervoor!” 

Yvonne Weeber  - 8 juni 2013
Lieve mensen,
Ook zo’n onrustig gevoel? Wat een energieën allemaal. Denk je het is rond, gaat alles in eens weer anders dan je had gedacht. Denk je dat ga ik doen, komt er ineens iets heel anders langs. Alles is anders en wordt anders ieder moment. Of het is hartstikke leuk, en je gaat als een speer,  of het is een en al doffe ellende!!! Zitten we in de "nieuwe energie”dan gaat het fantastisch.. zijn we niet te stoppen. Heerlijk!!! Maar worden we door de situatie naar het oude getrokken… pfffff. Zo zwaar als lood! Dat merkte ik ook na ons Pinksterfestival. Tijdens Pinksteren en de weg er naar toe, fantastisch go with the flow!! Heerlijk!! Samen werken met gelijkgestemden. Dat is het hoe we het willen hebben. Heaven on earth! En toen na een paar dagen thuis gebeurde er iets… oude energie.. alsof je tot en met je kruis in de modder staat en niet vooruit te komen… innerlijk werk, okay dit is oud, ik weet dat dit niet meer hoeft, ik kan het nu anders oplossen.. illusie,acceptatie en dan loslaten..…pfff  fitness of the mind.. en dan is het weg, als sneeuw voor de zon.. je bent het ook gelijk vergeten. Fantastisch en heel bijzonder! Maar dat oude, je voelt het gelijk aan je hele lijf, je hele wezen… dat wil je niet meer. 

Maar zodra het er is, moet je het nog wel toelaten. Het is nu bezig een plek te vinden in het nieuwe zodat het opgelost kan worden in het NU. Juist omdat we nu andere keuzes maken. Nieuwe keuzes vanuit ons hart. Niet meer kiezen voor  veiligheid en overleving. Kiezen voor avontuur en licht en liefde, openheid en transparantie.. en ja dan loop je nog wel eens tegen "oude”dingen op! Maar laat je niet weerhouden om alles transparant te maken en uit te spreken! Daarnaast mogen we nu ook echt naar onze behoeftes gaan luisteren en deze serieus nemen. Vooral vanaf dit weekend wanneer de zwarte maan, Lilith het koesterende teken kreeft in gaat lopen voor de komende maanden.