maandag 24 juni 2013

Moeder Mary: Jullie Betreden een Periode van Diepe Verfijning van Jullie Energieën 23 Juni 2013 / Fran Zepeda


Moeder Mary:

"Jullie Betreden een Periode van Diepe Verfijning van Jullie Energieën"

23 Juni 2013 / Fran Zepeda


Hallo mijn dierbaren,

Ik ben in verbijstering van jullie ontwikkeling en jullie verfijning in energie.

Veel is er gebeurd en het is doorgaand terwijl wij spreken. De zonnewende en de supermaan energieën hebben een enorme impact op jullie Lichtlichamen gemaakt en dus moeten jullie met tussenpozen rusten om het allemaal te bevatten en te verwerken.

Ga door om deze energieën te absorberen en te verwelkomen zonder verwachting en afwachting, maar in plaats daarvan met volledige acceptatie en toestemming, vreugde en dankbaarheid. Hoe meer jullie je openstellen, hoe meer transformatie er plaats kan vinden. En het is niet slechts in jullie Lichtlichamen; het is in ieder aspect van jullie wereld.

Houd jullie een poosje rustig om het meeste gebruik van deze energieën te maken, dierbaren. Zoals ik gezegd heb, het is doorgaand, en veel kan er binnenin jullie verschuiven en veranderen als jullie je openstellen en zonder controle en oordeel ontvangen. Ontvang het als de welkome regen na een lange droogte en verheug je in de regenbui.

Jullie betreden een periode van diepe verfijning van jullie energieën en vele deuren zullen voor jullie geopend worden in de komende dagen als jullie je verdediging laten zakken en er gewoon middenin zitten zonder enige controle over de uitkomst. Sta alleen jullie zuivere hart intenties toe het aan te sturen en de uitkomst te beeldhouwen, iedere mogelijkheid toestaand om zich te manifesteren die voor het hoogste goed van iedereen is.


zondag 23 juni 2013

Lady Nada Geef Je Over en Stel Je Open aan de Wijsheid van Jullie Ziel en van de Schepper Fran Zepeda


Lady Nada

Geef Je Over en Stel
Je Open aan de Wijsheid 
van Jullie Ziel en van 
de Schepper

21 Juni 2013 / Fran Zepeda


Hallo dierbaren, Ik groet jullie op deze veelbelovende dag en periode van kosmische activiteit en het je op een diepere manier openstellen tot jullie Ware Zelven. Het werd voorspeld en het is zo, dierbaren.

Jullie ontwaken tot de diepste delen van jullie zelf en jullie zijn formidabel met jullie duidelijke openstelling, manifest gemaakt door jullie intentie om je te openen tot het inzichtelijke deel van jullie hart, en bijgestaan door de energieën die nu welwillend aan jullie geschonken worden.

Jullie zijn luisterrijk met deze openstelling en uitbreiding welke gewoon op een diepere manier door zullen gaan hoe meer jullie je overgeven en openstellen tot de wijsheid van jullie Ziel en van de Schepper.

Jullie zijn nu veel meer verbonden en de lijnen van communicatie raken nu meer bekrachtigd terwijl jullie het uitvaagsel opruimen van jullie ervaring en groei in/naar deze nieuwe periode van bekrachtiging en genade/gratie. Ik sta voor jullie met ondersteuning en liefde in deze zeer veelbelovende tijd in jullie geschiedenis.


donderdag 20 juni 2013

Supermaan / De zonnewende en de volle maan van 23 juni 2013 Petra Stam

Supermaan / De zonnewende en de volle maan van 23 juni 2013: 
tijd is om serieus aan de fundering 
van je doelen te bouwen

(Petra Stam) Deze volle maan heet de Maan van de Kortste Nacht en valt bijna samen met Midzomer of de zonnewende: op 21 juni bereikt de Zon de hoogste stand; dit is de langste dag van het jaar en dus de kortste nacht. Voor ons is dit echter niet het midden van de zomer - wat het voor onze voorouders, de Kelten en Germanen, wel was - maar het begin van het zomerseizoen. Weldra hebben de gewassen hun hoogtepunt bereikt en begint het rijpen. Rijping is een proces dat zich eerst van binnen afspeelt. Zo ook bij ons, mensen: deze tijd gaat om de rijping van je plannen, doelen of wensen. Kijk naar wat zich heeft ontwikkeld in jezelf, wat je hebt bereikt de afgelopen tijd en hoe je dat verder kunt ontplooien en vormgeven. 

Als de Maan het dichtst bij de Aarde staat én het is volle maan, is er sprake van een Supermaan. Ze is nu dan ook 12 procent groter en helderder.

De Maan staat in het aardeteken Steenbok. De Zon schijnt licht vanuit het tegenoverliggende waterteken Kreeft. Steenbok is als de archetypische vader die nuchterheid, structuur, orde en discipline brengt zodat je je top kunt bereiken. Kreeft is als de archetypische moeder die zorgt, koestert en emoties of gevoelens omhoog laat komen. Zon en Maan staan tegenover elkaar in deze tekens, waardoor deze twee kwaliteiten in jezelf in balans kunnen komen. Het verlangen naar diepe verbindingen en gevoelens zal extra sterk zijn tijdens deze supermaan. Daarbij prikkelt Neptunus de fantasie en laat droombeelden omhoog komen.

vrijdag 14 juni 2013

Fran Zepeda: De Dans van Liefde Terug naar Eenheid Moeder Mary 13 Juni 2013


Moeder Mary
"De Dans van Liefde Terug
naar Eenheid"

13 Juni 2013 / Fran Zepeda
 


Moeder Mary:

Door jullie geschiedenis heen hebben jullie getraind en gehoopt op dit moment, de tijd van ultieme Liefde en Ontwaking. Wel, mijn lieverds, jullie zijn de hoek omgegaan en de sluizen openen zich en niets kan de stortvloed aan Liefdes-Regen tegenhouden die omlaag komt en rondom jullie heen en naar binnen stroomt. Want jullie zijn de essentie van Liefde en wat anders zou jullie uitkomst zijn?

Mijn lieverds, jullie verdienen het om nu rust te nemen en dan, de invoer van energieën te accommoderen en de immense veranderingen in jullie lichamen te accommoderen, want het versneld zich nu naar een gejaagdheid aan activiteiten voor jullie grotere wezen, voor het welzijn van iedereen - voor het grotere goed van iedereen - want alles is afhankelijk van de ontwikkeling en de actie van elke prachtig Licht Wezen, dat jullie zijn.

Jullie zijn nu aan het leren om in samenwerking te leven en te werken - naar binnen en naar buiten stromend, en rondom en met elkaar stromend. Het is een dans van Liefde geworden, zogezegd, gechoreografeerd door niemand anders dan de Schepper. Maar jullie allemaal hadden een rol in diens ontwerp, en met jullie toewijding is het een schitterende weergave aan het worden van het ultieme en diepste Liefdes-Feest ooit.

In jullie zoektocht naar kennis en ervaring en creatie, hebben jullie een zeer complex netwerk en structuur opgebouwd dat alleen omschreven kan worden als een bundel van veranderende wezens die er nu mee beginnen om hun weg uit de configuratie van afgescheidenheid naar de configuratie van Heelheid te werken. Het vereist aanpassing van vele aspecten van jullie, individueel en van het geheel, en dus is voorlopig de uitkomst nog niet duidelijk - het gehele beeld is nog niet duidelijk - maar wees ervan verzekerd dat de ultieme configuratie en uitkomst aldus schitterend en van de sterren en volmaakt zal zijn.

Net zoals ieder wezen in het dieren koninkrijk weet waar het over gaat, en diens activiteiten baseert op het ontwerp van diens essentie, komt dat deel van jullie nu naar buiten; nochtans op sommige manieren ongelijk aan het dieren koninkrijk, het is het diepe weten van jouw doel dat nu naar de oppervlakte aan het komen is en je kunt niet verkeerd gaan met de uitvoering hiervan.

Het komt voor verschillende individuen op verschillende tijdstippen en configuraties, maar net zoals de verschillende stappen in een dans met elkaar vermengen en samen combineren om een prachtige en gehele dans en uitvoering te creëren, stappen jullie op tijd naar de oproep van jullie essentie en zolang als jullie luisteren en nauwkeurig volgen, kunnen jullie niet falen in het samen creëren met alle anderen de ongeëvenaarde ultieme creatie en ervaring van Heelheid en Eenheid en Verenigd Bewustzijn, inpassend en zich nestelend in de armen van de Schepper met ieder deel dat volmaakt past.

En dus gaan jullie voorwaarts, niet altijd precies wetende wat de volgende stap zal zijn, en niet altijd begrijpend waar je naartoe gaat, maar het volstaat te zeggen, dat in jullie vertrouwen en geloof in het terugkomen naar jullie Centrum en jullie Hart, dat jullie brandstof en een koers verzamelen voor jullie volgende stap. Dat is alles dat wij van jullie kunnen vragen, dat jullie doorgaan met altijd terug te komen naar het rustige, stille deel van jullie, om jezelf samen te pakken voor je volgende verschuiving - en in veel gevallen, helemaal geen verschuiving, slechts een acceptatie van WEZEN-lijkheid.

Ik houd voorbij iedere maatstaf van jullie, en waar jullie je op ingescheept hebben heeft niemand ooit gedaan, maar dat is het worden van de Schepping, en de macht van de Bron; het is het schijnbare blinde vertrouwen, en ook een zekere doelstelling van het omlaag en naar binnen reiken voor de glinstering van begrip en koers met het oog op de uitvoering van jullie individuele stap van de dans. Alleen jullie kunnen dit voor elkaar krijgen, dierbaren, en wij rekenen op jullie. En wij werken dagelijks met jullie, ieder uur, en iedere minuut, om jullie beduidenis van tijdskaders te gebruiken. Maar jullie beginnen te zien dat dit Nu moment waar jullie in zitten eeuwigdurend en volledig en vol van alles is dat jullie nodig zijn en willen, als je het aldus gewoon geloofd.
Er is niets om naar te streven, omdat jullie het inherent aan het voltooien zijn in jullie volledige omhelzing van Liefde en vertrouwen in jullie ware Goddelijke Aard. Laat jullie twijfels los en settel je in/naar de wetenschap en zoete gelukzaligheid en vreedzaamheid van jullie natuurlijke staat, welke is om geabsorbeerd te worden in, en te handelen uit Liefde in alles dat je doet en zegt. Het is de draad van alles als jij jezelf toestaat om het weefsel te weven van jouw Ware Essentie terug naar Eenheid met de Schepper van Alles-Dat-Is.
 
 Wij van het Gezelschap van de Hemel zijn in verbijstering over jullie en verwelkomen jullie bij ons terug terwijl wij gezamenlijk samenwerken voor een wereld vol Vreedzaamheid en Liefde en Vrijheid en Overvloed. Jullie zijn de fundering en de essentie en de scheppers hiervan en als jullie vanuit onze uitkijkpost het zouden kunnen zien, het is al een prachtig meesterstuk.

Jullie zijn in mijn Hart en in mijn armen van Liefde, altijd,
 
Moeder Mary


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

As Channeled Through Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and links are included.

http://www.franheal.wordpress.com (Blog)

http://www.franhealing.com/Current-Channelled-Message.html (Website)


woensdag 12 juni 2013

De vijf misvattingen over God Uit "Een openhartig gesprek met God" Neal Donald WalschDe wereld bevindt zich in haar huidige positie - met alle crises, gewelddadigheden, moorden en oorlogen - door wat wij momenteel over God geloven.

Welke overtuigingen hebben wij over God, die crises, gewelddadigheid, moord en oorlog creëren?

 
Ten eerste geloven jullie dat God dingen nodig heeft. 

Ten tweede geloven jullie dat God er niet altijd in slaagt
de dingen te krijgen die Hij nodig heeft. 

Ten derde geloven jullie dat God zich heeft afgescheiden
van jullie, omdat jullie Hem niet hebben gegeven wat Hij
nodig heeft. 

Ten vierde geloven jullie dat God nu eist dat jullie Hem
vanuit deze afgescheiden positie geven wat Hij nog steeds
zo vreselijk hard nodig heeft. 

Ten vijfde geloven jullie dat God jullie zal vernietigen als
jullie niet aan Zijn eisen tegemoetkomen.


Deze vijf misvattingen over God hebben meer leed en verwoesting veroorzaakt in jullie alledaags bestaan dan al jullie overtuigingen tezamen.