Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 8 juni 2013

de Pleiadische Hoge Raad Wes Annac 27 Mei 2013


Zuivere Liefde Creëert en Onderhoudt Jullie Werkelijkheden

27 Mei 2013 /  Wes Annac


De ontwaking van het collectief van de mensheid gaat tamelijk wonderbaarlijk te werk, hoewel wij weten dat het niet zo schijnt te zijn vanuit het gezichtspunt van diegenen van jullie die doorgaan met worstelen. Wij vragen jullie om sterk te staan in jullie inspanningen, lieve zielen, want het Goddelijke is veel dichterbij jullie dan dat jullie graag zouden willen geloven en wij zijn, in feite, op dit moment bij elk en iedereen van jullie.
Wij voelen zo een sterke Liefde voor het ontwakende collectief van de mensheid en inderdaad, voor de gehele Schepping.

Wij voelen de sterkste Liefde en het verlangen om jullie samen met jullie persoonlijke en collectieve ontwikkelingsprocessen te helpen omdat waarlijk, wat jullie doen onovertroffen is. Jullie staan een planeet toe wiens oppervlakte voor een veel te lange tijd gonsde met negativiteit om het Licht en Ascentie als een resultaat te vinden, en jullie inspanning tot aan dit punt toe is meer dan nodig geweest.

Aartsengel Jophiel Julie Miller 3 Juni 2013


Aartsengel Jophiel
"Vind Jezelf via Jouw Intelligente Hart"
3 Juni 2013 / Julie Miller

De diepste wijsheid die door jullie, Geliefde Harten, heen beweegt is de intelligentie van jullie hart, en het is altijd voor een ieder van jullie beschikbaar. Deze heiligheid van jullie stroomt met informatie die jullie met liefde met alle anderen op manieren delen die zeer subtiel kunnen zijn, van een verlegen glimlach tot een uitbundig hallo. De intelligentie van jullie hart ontdekken is diepgaand, Lieve Harten, en als jij jouw hart toestaat om jou te begeleiden, zal je een zeer verbazingwekkende koers ontdekken welke jou over vele bergen en door vele dalen aan informatie en oceanen aan levenservaringen leidt. Door de intelligentie van jouw hart, zal je uit de eerste hand leren dat je het vermogen al bezit om al jouw eigen vragen te beantwoorden die op jezelf betrekking hebben - je vindt hen wanneer jij je naar binnen keert terwijl je luistert naar de aanwijzingen van jouw hart.
 
Wanneer je voorbij gaat aan de fysieke hartslag, weet je dat jouw hart voorziet in een uniek ritme voor jouw leven en voorziet in de noodzakelijke bloeddoorstroming van jouw volledige lichaam. Jouw fysieke hart zit niet per vergissing in het centrum van jouw lichaam, alles aangaande jou heeft een doel, ook al zie je niet de wijsheid van jouw volledige samenstelling. Jouw goddelijke hart is in het centrum van jouw eigen lichaamselektromagnetische energiesysteem. Dit is waar je de energie vindt die jouw passies en dromen voedt, en waar jij jouw intuïtieve intelligentie leert ontwikkelen. Jullie hart heeft jullie veel te leren zowel fysiek als spiritueel Lieve Harten. Door de aanwijzing van jouw hart, zal je bij jezelf ontdekken dat je naar oneindige mogelijkheden begeleidt wordt om het best mogelijke leven voor jou te creëren. De voordelen van het volgen van de begeleiding van jullie harten zijn astronomisch voor jullie en degenen die jullie na staan.
 

JEZUS: Verwijt en Schuld zijn Illusoire Concepten die Jullie aan de Illusie Vastbinden / 05 juni 2013 Jezus via John Smallman

JEZUS:
Verwijt en Schuld zijn Illusoire Concepten  die Jullie aan de Illusie Vastbinden
05 juni 2013 Jezus via John Smallman


De Nieuwe Tijd is aangekomen, en tekenen ervan zijn overal zichtbaar terwijl het goddelijke Liefdesveld doorgaat over de planeet te stromen, alles op Haar weg omarmend; en er zijn er maar heel weinig die zich niet op Haar weg bevinden.  Een grote en zeer vastberaden inspanning is van iedereen vereist die ervoor zou kunnen kiezen om niet te worden beïnvloed door het Liefdes immer intensiverende en betoverende energieveld.  Het is Gods Wil dat de mensheid de mantel van pijn en lijden afwerpt waarin het heeft gekozen zichzelf voor zo lang te hullen, en de mensheid heeft er nu voor gekozen om haar collectieve wil af te stemmen op Gods– dat is waar de Nieuwe Tijd helemaal over gaat, jouw wil op die van God afstemmen –  en doet dat door het afwerpen van de vergankelijke sluier van angst en afscheiding waarin jullie jezelf tijdelijk hadden gehuld.
Velen van jullie maken nieuwe en verblijdende verbindingen met vreemden terwijl de Liefde ieders hart binnengaat dat geen buitengewoon vastberaden poging heeft gedaan gesloten te blijven.  Jullie stromen met de stroming van Liefde naar jullie onvermijdelijke ontwaken toe, dus wees blij, ontspannen, geef dank, en weet dat voor alles goddelijk wordt verzorgd, zoals het altijd is geweest.  Verwacht nieuwe vrienden en kennissen te maken terwijl jullie harten zich openen in het Liefdesveld dat jullie omarmt, en koester je in de warmte van die gedeelde liefde.

vrijdag 7 juni 2013

Aartsengel Michael Ron Head 6 Juni 2013


Aartsengel Michael
"Iedere Serieuze
Inspanning van
Jullie Kant Moet Nu
met Succes Ontmoet
Worden"
6 Juni 2013 / Ron Head 

Wij wensen dat jullie weten dat de stroming van Licht in/naar deze hoek van jullie Galaxy, en daarom jullie planeet en jullie zelf, wederom een hoogterecord bereikt heeft. De stroom aan informatie is, daarom, ook verhoogd. Wat betekent dit voor jullie?
Terwijl dit licht doorgaat door jullie energiegebied en jullie fysieke lichaam heen te stromen, zullen jullie doorgaan, niet beginnen, maar doorgaan, om in staat gesteld te worden, zou je dat willen kiezen, om steeds meer van de energie van jullie ware, en zullen wij zeggen uitgebreide, zelven vast te houden. Jullie bewustzijn, herinneringen, waarnemingen/inzichten, en alle functies daarvan zullen nu in staat zijn te groeien naar de omvang van jullie verlangen.

Manuscript van Overleving - Deel 319"Jullie Eigen
Inherente Wijsheid
Wordt Eindelijk een

Stem Gegeven"
6 Juni 2013 / Aisha North

Alle stoppen zijn er nu uitgekomen, en de stroom van wervelende energie aan de buitenzijde en inderdaad binnenzijde van jullie zal het eerder moeilijk maken om nu gebalanceerd te blijven. Zoals wij eerder besproken hebben, was de noodzakelijkheid van de verwijdering van wat voor obstakels dan ook uit jullie kanaal vandaan een hoogst belangrijke verwijdering, omdat anders, de verbinding tot de informatie en energie, waarvoor jullie hier zijn om door te geven aan anderen, beperkt zal zijn. Dus nu, terwijl aldus vele oude littekens en verbindingen doorbroken en verwijderd zijn, kan het zijn alsof een werkelijke dam aan informatie in een zeer snel tempo trapsgewijs bij jullie binnenkomt. Iets hiervan komt inderdaad jullie systeem vanaf de buitenzijde binnen, of het raster als het ware, maar wat als een verrassing mag komen voor sommigen van jullie, is de hoeveelheid aan informatie dat feitelijke vanuit jullie zelf komt.
Want zie, wanneer de blokkades zijn verwijdert, staan jullie vrijer om te beginnen om je echt met jullie eigen energie te verbinden, het geheel van jullie wezen, dat niet alleen ingedamd wordt binnenin dit fysieke lichaam van vlees en bloed op de Planeet Aarde, maar ook al deze hogere aspecten van jullie waar jullie gedurende zo'n hele lange tijd van afgescheiden geweest zijn. Dus ja, ontdekken dat je plotseling hoort dat je tegen jezelf aan het praten bent zal geen ongewone ervaring zijn deze dagen. Velen zullen dit intuïtie noemen, of gewoon een ingeving of een buikgevoel, maar wat jullie echt ervaren, is jullie eigen inherente wijsheid die eindelijk een stem gegeven wordt. En wij bedoelen dat wel zeker op een zeer letterlijke manier, want jullie zullen ontdekken dat van nu af aan, veel van de informatie die je bij jezelf toegankelijk vindt niet alleen in de vorm zal komen van een begrip, en emotie of "slechts een ingeving", het zal inderdaad komen in de vorm van zeer specifieke verwoorde informatie.

Aartsengel Gabriël "Jouw Goddelijkheid Bezitten" 30 Mei 2013 / Shelley Young


Aartsengel Gabriël

"Jouw Goddelijkheid Bezitten"

30 Mei 2013 /  Shelley Young Gegroet, Dierbaren!
Hoe verheugd en vereerd wij zijn om vandaag in jullie aanwezigheid te zijn. Wij eren jullie voor het zijn van degenen die hier naartoe komen tijdens deze zeer turbulente maand om de energieën te verankeren, om de boodschap voort te brengen en om dienstbaar te zijn zoals jullie dat vandaag doen. Er wordt van jullie gehouden en jullie worden geëerd voor alles dat jullie doen en dit is van toepassing op al diegenen die hier momenteel in de zaal zijn en ook op diegenen die op een later tijdstip op jullie internet van deze transmissie zullen genieten.

Wij hebben opmerkelijke hoge energieën in de groep vandaag. Zij zijn hoog, zij zijn licht, en zij zijn engelachtig. Dit is wat jullie naar de tafel toe brengen, Dierbaren. Jullie zijn het licht. Jullie zijn op dit punt licht trillende wezens.
Gedurende de laatste 6 weken van jullie lineaire tijd werden jullie uitgewrongen en gestraald en verschoven en gezuiverd en gereinigd en uitgelijnd en aangemoedigd tot een opmerkelijke omvang, en voor iedere keer dat jullie een hogere uitlijning bereiken, voor iedere keer dat jullie die dichtheid loslaten, worden jullie schonere, zuiverdere voertuigen voor jullie eigen goddelijkheid. Iedere keer dat er een vrijlating van oude kwetsuren is, van oude geloofssystemen, oude mantra's, slachtofferbewustzijn, machteloosheid - iedere keer dat jullie dat toestaan om jullie te verlaten wordt opgevuld met de energieën van jullie eigen goddelijkheid. Wat een glorieuze tijd het voor de mensheid is!

Lord Emanuel: Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie 6 juni 2013Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie

6 juni 2013    

" Hou van Jezelf "

IK BEN hier Lieve Mensen, Groeten aan jullie! Groeten, Groeten aan jullie op deze fijne, fijne dag hier op planeet Aarde. Hoe gaat het met jullie Lieve Mensen? Hoe gaat het met jullie? Hoe gaan jullie om met alles dat er om jullie heen gebeurt? Uitdagende tijden leven we in hier op Aarde, erg uitdagende tijden inderdaad. Julie zijn in een overgang Lieve Mensen, alsjeblieft herinner je dit als je door deze tijden heengaat, jullie zijn in een overgang. Dit betekent dat alles dat je wellicht ervaart waarover je oordeelt als een negatieve ervaring, gaat voorbij. Dit is wat het betekent om in een overgang te zijn, een oncomfortabele fase van verandering want je bent noch in de ene plaats nog in de andere, maar op een bepaalde manier bewegend door het midden.

Mag ik de gelegenheid nemen jullie te herinneren Lieve Mensen dat jullie het uitzonderlijk goed doen. Jullie gaan bewonderingswaardig om met de uitdagingen en jullie worden gewaardeerd ver voorbij jullie begrip. Neem dit op in jullie hart Lieve Mensen, want jullie hebben dit nodig op de dagen dat jullie voelen dat jullie jezelf tekort hebben gedaan of op de dagen dat jullie voelen dat je wellicht anderen te kort hebt gedaan. Dit zijn beproevende tijden, elke dag dat jullie uitdaging na uitdaging tegenkomen terwijl jullie alle “dingen” navigeren die voor jullie opdoemen. Alles dat jullie onder het tapijt geveegd hebben, zogezegd, zal in in het proces van onthulling worden gebracht. De stijgende trilling van deze planeet betekent dat het Licht wordt geschenen op ieder aspect van jullie leven, geen steen blijft op zijn plek, de tapijten worden opgetild en alle vuil dat jullie daar onder hebben geveegd zal worden onthuld zodat iedereen het kan zien. Dit proces kan erg ongemakkelijk zijn want niemand wil een bezoeker in zijn huis, tapijten optillend en kijkend onder het meubilair om stof en vuil te inspecteren dat wellicht daaronder verborgen ligt.

donderdag 6 juni 2013

Blossom & Galactische Federatie van Licht 5 juni 2013


Blossom & Galactische Federatie van Licht 5 juni 2013

Niet WIJ Ontwikkelden de 
Taal … dat waren Jullie.


Jullie ontdekten in het begin dat de mond automatisch ‘golflengten’ kon voortbrengen … die afgeleid waren van een GEVOEL in het hart. Daarom zeggen we zo vaak dat jullie met het GEVOEL mee moeten gaan …---… Veel is getransformeerd tot een graad van lage energie, waarvoor het een erg goed idee zou zijn om deze uit je vocabulaire te schrappen. 


HET [enige] PLAN IS OM HET PLAN TE SCHEPPEN. Een experiment waarbinnen vrije wil het specifieke karakter van zijn verloop bepaalt. 

In onze ‘Zijnstoestand’ konden we niet WETEN dat LIEFDE zoveel verschillende alternatieven kon inhouden.

~~~~~~~~ 

Blossom - 5 juni 2013,   Hier zijn we weer! Dag allemaal! Vandaag zou ik graag willen vervolgen met een andere vraag uit ons vertalersteam. Wederom VERTROUW ik op mezelf … omdat het nog net binnen mijn grenzen blijft … maar het is goed om dat te doen en goed voor het geheel! Oké … daar gaat-ie … Wat is de echte verklaring voor de verschillende rassen en talen op onze planeet? Over aan jullie! 

GFL:Wij verwelkomen jullie deze dag in Liefde en aanvaarden de gestelde vragen. Mogen we aan jullie allereerst toegeven dat we zien dat het ‘zelf’ door onze gesprekken naar voren kan komen vanwege het belang van deze zaken en dat tegelijkertijd het ego zich kan terugtrekken. Het is erg prettig om dit te zien in het energieveld van iedereen.    

Orin via Sanaya Roman 4 Juni 2013

Orin
"Door de Lege Ruimte Heengaan"

4 Juni 2013 / Sanaya RomanDe lege ruimte is een staat van bewustzijn waar je in/naartoe kunt gaan om voorbij jouw huidige beperkingen te gaan, oude dingen los te laten, en om naar het volgende niveau van ontwikkeling toe te gaan. In de lege ruimte laat je bekende structuren, gewoontes, gedachten, gedragingen en houdingen achter, en je gaat diep naar binnen om nieuwe te creëren die overeenstemmen met jouw hogere trilling. In deze staat kan je inzichten ontvangen en veel innerlijk werk doen. Het kan enige minuten duren, uren, dagen, of zelfs maanden. Je zult de lege ruimte ervaren tijdens jouw spirituele reis. Het is jullie vermogen om in de buurt van de lege ruimte te leven, ga er bij wilskracht naar binnen, en maak het jouw vriend die jou zal ondersteunen bij het je zelfs sneller te ontwikkelen en dat met meer vreugde te doen.

Stel je een vogel voor die gelukkig in een straalstroom vliegt. Het kijkt omhoog en ziet een hoger pad en vliegt daarnaar toe. Nochtans, zijn de condities tussen de twee paden onzeker. Het kan in turbulentie terechtkomen en tijdelijk onder het originele pad vallen. Het kan een heel eind boven het hogere pad gedragen worden of het ontdekt dat de ruimte ertussenin zeer weinig luchtstroming heeft, wat het normale vliegen moeilijker maakt. Door de bekende straalstroom te verlaten, leert de vogel veel over zichzelf. Het ontdekt meer over het vliegen en de condities welke diens vlucht kunnen beïnvloeden. Uiteindelijk is het in staat om te stabiliseren en vliegt gemakkelijk in de hogere stroming. Diens ervaring is gelijkaardig aan wat jullie tegenkomen wanneer jullie in de lege ruimte zijn.  

De Alchemie van de Schepping - Deel 3 Dr. Suzanne Lie 3 Juni 2013


De Arcturianen
De Alchemie van de Schepping - Deel 3
"Het Herinneren van de Hart/Geest"

3 Juni 2013 /  Dr. Suzanne Lie 
Wij Arcturianen hebben vaak gesproken over de Hart/Geest waarbij het hart, jullie Hoger Hart en de geest, samen met jullie multidimensionale bewustzijn, in/naar ÉÉN versmolten zijn. Dit samengaan, creëert een aaneenkoppeling dat een kwantum verschuiving initieert van zowel jullie denken, welke multidimensionaal van aard wordt, als jullie emotionele vermogen om onvoorwaardelijke liefde te ontvangen, in te kapselen en uit te geven.

Aangezien onvoorwaardelijke liefde de verbindende kracht van het multiversum is, verbind de onvoorwaardelijke liefde zich in/naar jullie voertuig wanneer jullie het eenmaal in jullie multidimensionale bewustzijn binnenlaten. Tezelfdertijd, begeleid jullie multidimensionale bewustzijn jullie om onvoorwaardelijke liefde te ontvangen en te accepteren. Het vermogen om multidimensionaal te denken en onvoorwaardelijke liefde te ontvangen en te gebruiken is de sleutel tot de transmutatie van jullie aardse voertuig.

woensdag 5 juni 2013

Sheldan Nidle 10 Chicchan, 13 Pax, 9 Eb / 4 Juni, 2013


Sheldan Nidle
4 Juni, 2013  

Alles wat gedaan moet worden 
zullen we samen doen.


10 Chicchan, 13 Pax, 9 Eb 

Selamat Jarin! Hier zijn we weer met belangrijke dingen om te bespreken. Het belangrijkste gaat over het eerste contact. In het verleden besloten we te vertrouwen op een formele ‘disclosure’-aankondiging door jullie nieuwe regeringen. Wat we nu van plan zijn is het huidige aantal waarnemingen overdag te laten toenemen, als aanvulling op de algemene ‘disclosure’ politiek van het nieuwe bestuur. Het is natuurlijk simpel om achterover te leunen en het huidige scenario zich uit te laten spelen. We zijn echter van plan een meer bevorderlijke omgeving te creëren voor deze aankondigingen door actiever de redenen ervoor voor te bereiden. We willen laten zien dat we zowel goedwillend als vastbesloten zijn tot een volledige ‘disclosure’. We zijn ons er van bewust dat velen van jullie niet begrijpen waar deze ‘fly-overs’ toe leiden: te weten de wereldwijde massale landingen van onze voertuigen en de formele introductie aan ieder van jullie van jullie eigen, persoonlijke mentoren. Elk van hen wenst jullie heel graag te ontmoeten en de lessen te beginnen die jullie voorbereiden op jullie wonderbaarlijke verheffing naar volledig bewustzijn. Jullie moeten veel leren: een compleet nieuwe geschiedenis van jullie tak van de mensheid; een nieuw begrip van lichamelijkheid en een praktische kennis over hoe de Hemel werkt. (Your First Contact ) behandelt deze onderwerpen prachtig en diepgaand).

Smachten Jullie naar Stabiliteit - Echt? / Brenda Hoffman 3 Juni 2013


Smachten Jullie naar Stabiliteit - Echt?

3 Juni 2013 / Brenda HoffmanDierbaren,

Misschien wensen jullie van ons om door te geven dat de overgang voltooid is, dat jullie je niet langer aan hoeven te passen, dat jullie het Gouden Tijdperk ervaren dat jullie creëerden.

Geavanceerde Lichtwerkers zijn ware verkenners. Zelfs als het Gouden Tijdperk vandaag gestabiliseerd zou worden, zouden jullie bijgevolg elementen of dimensies moeten verkennen. Jullie zijn niet zoals de pioniers van het Amerikaanse Westen - diegenen die droomden van land om zich te settelen. Jullie zijn geen stationaire wezens.

Velen van jullie schreeuwen het uit dat jullie snakken naar stabiliteit. Wij verzoeken om te veranderen. Je kunt geloven dat je stabiliteit wilt, maar jouw innerlijke waarheid is anders dan jouw huidige geloofssysteem.

Misschien denken jullie - specifiek jullie Baby Boomers - dat jullie kinderen en kleinkinderen nooit neer zullen strijken in één gemeenschap, baan of relatie. Maar dan, jullie ouders dachten dat communes en leven met de natuur jullie toekomst was. In plaats daarvan, sloten jullie Baby Boomers je aan bij de oproep van vroegere generaties door de professionele wereld te omhelzen, kochten huizen en creëerden de verwachte familiestructuur.Boodschap van Lady Venus op 30-05-2013 van Rita PulmansBoodschap van Lady Venus
op 30-05-2013

Als Lady Venus terugkeert in de ziel van moeder aarde, dan zal het licht geboren worden. Lady Venus daalt nu langzaam af. Zij komt vanuit de hemel tot in het hart van de aarde.

Geliefde kinderen van het licht,

Ik, Lady Venus, Vrouwe van het nieuwe Licht, het intense BaarmoederLicht, vraag je om jullie gezamenlijk te verbinden in Mijn Licht. Om jullie te verbinden in mijn BaarmoederLicht, of jullie nu in een mannelijk dan wel in een vrouwelijk lichaam zit, dit maakt helemaal niets uit. Een belangrijke gegeven is de meditatie, dit om mijn BaarmoederLicht te helpen indalen als het ware, om het te nursen, te koesteren en te beschermen. Zoals een baby’tje wat zopas geboren is. Laat dit nieuwe kind van Licht bevestigd worden in de glorieuze aarde, zodat de baarmoederlijke Liefdesstraal iedere man, vrouw en kind kan doordringen. Dat het baarmoederlijke Licht haar rechtmatige plaats weer inneemt en zo de goddelijke liefdesstroom terug (opnieuw) op gang kan brengen.


Jezus: Deze Laatste Momenten van Jullie Illusoire Levenservaring zijn Zeer Intens / 02 juni 2013 Jezus via John Smallman

Jezus:
Deze Laatste Momenten van Jullie Illusoire Levenservaring zijn Zeer Intens
02 juni 2013 Jezus via John Smallman

Wij zijn een Bewustzijn, God (onze Bron), allen in de spirituele rijken, en allen in een fysieke vorm in alle fysieke universa.  Liefde en al Haar vele aspecten zijn bewuste energiegolven in een oneindige overvloed vrijelijk stromend door de gehele schepping, en alles wat niet in afstemming is met de Liefde is volkomen illusoir.  God is Liefde en Hij kon niet iets scheppen en zou niet iets willen scheppen dat niet in perfecte harmonie was met Hemzelf.  In Realiteit, in de goddelijke Tegenwoordigheid, is er een briljant, ontzagwekkend Licht, waarin er sprake is van totale helderheid, totaal begrip, totale wijsheid en onvoorwaardelijke liefdevolle acceptatie van al Gods scheppingen.  Wat jullie ervaren binnen de illusie – angst, woede, bezorgdheid, lijden, in feite algemeen alarm, pijn en verwarring – is ONWERKELIJK!  Jullie bouwden en onderhielden de illusie om een gebrek aan liefde te ervaren, en het lijkt erop dat jullie dat gelukt is!  Maar dat is omdat jullie je aandacht erop focussen om het te onderhouden en ondersteunen, en jullie zijn bang om dat los te laten.   

Maitreya, Een Uur met een Engel - 3 Juni 2013Maitreya


Ik Ben Onder Velen die

Terugkeren om

 Tussen Jullie In te

Wandelen 


Steve Beckow intro: Zoveel mensen hebben een redder, een Messias, een avatar, etc., verwacht. Voor veel mensen, past de komst van Heer Maitreya in die modelvorm. Nochtans zegt hij dat hij niet gekomen is om wie dan ook te redden. Niemand hoeft gered te worden. In dit interview, niet de eerste die Heer Maitreya op wat voor manier dan ook gegeven heeft, bespreekt hij hoe hij in de menselijke vorm tegen de wereld zal beginnen te spreken voorbij deze zomer. Hij adresseert vragen zoals 9/11 dat de Christenen en de Moslims scheidt, de benarde situatie van vrouwen en hun gebrek aan geduld met voortdurende mishandeling, en de potentie van de sterrenzaad kinderen die hier zijn en met hun multidimensionaliteit intact kwamen. 

Suzanne Maresca: Welkom bij een volgend Uur Met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt'. Ik ben Suzanne Maresca en val in voor Graham Dewyea deze avond.
Ik nodig jullie uit om de Blauwe Vlam van Waarheid en Vrede/Vreedzaamheid van Aartsengel Michael binnen te brengen. Wij verwelkomen vanavond Heer Maitreya.

dinsdag 4 juni 2013

Manuscript van Overleving - Deel 318


"Het Meest Diepgaande  'Wakker

Worden Belletje' is aan

Jullie Ware Kern Gegeven"


4 Juni 2013 / Aisha North 


Zoals jullie al opgemerkt hebben, was de doorgang van het licht door jullie volledige lichaam heen niets anders dan diepgaand, en het heeft velen van jullie met een gevoel achtergelaten alsof je ligt te spartelen in diens kielzog. Tob niet dierbaren, aangezien dit alles slechts het positieve bewijs is dat jullie inderdaad deze genezende/ herstellende machten van bovenaf toestonden om jullie innerlijke heiligdom aan te raken, en als zodanig, zal er veel binnenin jullie allemaal veranderd worden over een zeer korte periode aan tijd. Maar wederom, zoals het fysieke lichaam eraan gewend is om verandering te ontvangen als iets dat vermeden moet worden, zal het wederom proberen zich terug te houden en stand houden met "de gewone gang van zaken". Maar in dit geval, zal het tevergeefs zijn, omdat nu, het meest diepgaande wakker worden belletje aan jullie ware kern gegeven is, en als zodanig, zal iedere cel in jullie lichaam alert worden op deze oproep. En dus, zullen jullie je beïnvloed voelen door het strekken en gapen, en inderdaad ook enige eerder intense protesten, aangezien zoveel ermee begint te ontwaken en binnenin veranderd.

Aisha North & The Constant Companions 3 Juni 2013 Aisha North


The Constant Companions

Speciaal Bericht over de Tweede
Bijeenkomst Rondom de Vijver

3 Juni 2013 /  Aisha North


Lieve vrienden!

Ik  heb net deze boodschap van de CC's gekregen, en ik wilde het hier delen, omdat het verbonden is met zoveel van wat er hier vandaag al gepost is (eigen site):  

"Gisteren was inderdaad een klinkend succes, aangezien jullie allemaal op de één of andere manier het klaarspeelden om alle remmingen los te laten om dit hemelse geschenk te accepteren, en dus, was het Licht vrij om in jullie te stromen, en door jullie heen en in jullie prachtige planeet. Jullie zullen vandaag wakker worden met misschien het gevoel een beetje verbouwereerd te zijn, want waar zijn de resultaten van deze zalving zichtbaar?   

De Terugkeer van de Meesters Deel 3 + 4 Steve Beckow / 3 Juni 2013De Terugkeer van de Meesters
Deel 3
Steve Beckow / 3 Juni 2013 


Eén van de redenen dat de meesters komen is om de religies van de wereld te nemen en hen te herstellen naar de waarheid.
Mijn persoonlijke interpretatie is dat "religie" refereert naar een georganiseerd systeem van geloven die de relatie tussen de mensheid en God uitleggen. "Spiritualiteit," echter, is minder georganiseerd en houdt zichzelf meer bezig met hoe het doel van het leven te bereiken; wat betekend, om het eeuwige mysterie op te lossen van wie we zijn in onze essentie om ons te helpen om God te onderkennen.
De meesters komen om de waarheid van de spiritualiteit te herstellen. Hun leringen zullen de verschillende religies transcenderen en in de meeste gevallen hen overbodig maken.
SaLuSa's collega, Atmos van Sirius, omschrijft de Meesters als "Grote Wezens die naar de Aarde komen als leraren van de Waarheid." (13 oktober 2008) SaLuSa verteld ons dat de Meesters komen op aandringen van de Witte Broederschap, die de leiding over de Ascentie hebben: "De Witte Broederschap heeft vele Meesters gestuurd om de waarheid te verspreiden, en presenteren jullie met de feiten betreffende Ascentie." (9 september 2009) In juni van 2008, St Germainopenbaart dat;"Gedurende bijna de laatste eeuw [deze] hebben hogere ontwikkelde zielen de Aarde…betreden, en zij hebben sindsdien hun deel gespeeld met het zelfs meer Licht naar jullie toe te brengen. Het maakt allemaal deel uit van het Plan voor de Mensheid dat nu jullie ware zelfven openbaart, en jullie de weg naar huis laat zien."(25 juni 2008)

Hilarion week van 2 - 9 juni 2013 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Hilarion
"Verbind Je Nu met de Wereld Binnenin en Laat Jezelf Stralen"

Juni 2- 9, 2013 / Marlene
Swetlishoff/Tsu-tana 


Dierbaren,

Jullie, als onze bakens van Licht, steken de werkelijke atmosfeer rondom jullie heen aan terwijl jullie door jullie dagelijkse activiteiten heengaan. Jullie zijn ieder krachtig op jullie eigen manieren en dragen veel bij aan de stabilisering van jullie planeet. Steeds meer van jullie stappen nu uit de dichte gebieden van expressie vandaan in/naar grotere gevoelens van vreugde en geluk, vreedzaamheid en harmonie en dit op z'n beurt voegt toe aan het collectieve gebied van de mensheid. Jullie zijn je ervan bewust dat jullie gedachten, woorden en daden een grotere invloed hebben op diegenen rondom jullie heen dan dat jullie ooit dachten dat mogelijk was, en jullie zijn immermeer onderscheidend op de manieren waarop jullie omgaan met jullie zusters en broeders, altijd indachtig dat de impact op hun gebieden van energie er één van zegening, bekrachtiging en goede wil is.

maandag 3 juni 2013

Saul: Binnenkort Worden Enige Verrassende Onthullingen Openbaar Gemaakt / 02 juni 2013 via John Smallman

  Saul:
Binnenkort Worden Enige Verrassende Onthullingen Openbaar Gemaakt
02 juni 2013 via John Smallman  

Hier in de spirituele rijken, waar we echt niet van jullie afgescheiden zijn, bouwt de opwinding zich op; feitelijk borrelen we er van over!  Ik weet dat jullie dit in de afgelopen jaren al ontelbare keren verteld is, maar het is mijn taak om jullie dat opnieuw te vertellen, het ontwaken van de mensheid is goddelijk verzekerd en het moment waarop dat gebeurt is zeer nabij.  Velen van jullie voelen zich moe, boos en depressief, bijna alsof je tekort wordt gedaan, bent bedrogen, of zelfs opgelicht door de mensen die jullie vertellen over de wonderen die jullie wachten bij het ontwaken.  Het lijkt erop alsof jullie hebben gewacht en gewacht en gewacht.  Het wachten lijkt eindeloos te zijn geweest, dus het is geen wonder dat je je ontdaan voelt en dat jullie twijfels en angsten zijn geïntensiveerd.
Echter, het einde is in zicht, en de vreugde die jullie huidige levenservaring zal vervangen, zal jullie tot extase brengen aangezien jullie eindelijk volledig begrijpen wat er gaande was, en waarom.  Hou je vast aan je geloof in het goddelijke plan, waarover jullie al zeer beperkte informatie gegeven is om jullie niet te overbelasten, en om ervoor te zorgen dat de pijn en de angst van het wachten jullie niet overweldigen.  Vergeet niet dat, hoewel je het leven in een illusoire omgeving ervaart, het voor jullie heel echt lijkt, en te veel informatie over de wonderen die komen zouden een zware aanslag op jullie toch al beperkte energieën veroorzaken, wanneer jullie de enorme discrepantie herkennen tussen het leven zoals jullie dat nu ervaren en de manier waarop het zou moeten zijn, en waarin jullie zullen ontwaken. 

Montague Keen 2 Juni 2013


Montague Keen

 
Wij zullen liefde gebruiken
om de hele mensheid
weer samen te brengen. 
 
 
2 Juni 2013 De veranderingen die momenteel plaatsvinden in jullie wereld, zowel energetisch als fysiek, kunnen niet worden gestopt. Ze zorgen voor een verandering in het controlesysteem dat jullie in het duister heeft gehouden. Velen zullen zich gaan uitspreken en om vergeving vragen voor hun arbeid tegen het belang van de mensheid. Ze zullen onthullen wat jullie te wachten staat en wanneer de Cabal van plan is om te proberen de mensheid zoals jullie die kennen te vernietigen.
 
Ik wil jullie niet alarmeren, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. De cabal hoopt dmv het element van verrassing op een onbewaakt ogenblik toe te slaan. Ze hebben klonen geprepareerd die alle bevelen zonder vragen opvolgen. Hun wereld van techniek en jullie wereld van duisternis kunnen niet meer verschillend zijn. Voor hun zijn jullie gewoon mieren, die zonder genade verpletterd moeten worden. Degenen onder jullie die ontwaakt zijn, moeten optreden als leiders, om de niet-ontwaakten in veiligheid te brengen. Samenkomen is zo belangrijk; jullie hebben de macht om het gezag in twijfel te trekken. Zonder jullie medewerking hebben degenen die de controle hebben geen gezag.
 

De Terugkeer van de Meesters Deel 1 + 2 Steve Beckow 31 mei 2013


De Terugkeer van de Meesters 

Deel 1 

Steve Beckow 31 mei 2013


Steve Beckow:  
Lord Maitreya’s aankondiging die wordt uitgezonden op 3 juni bij Een Uur Met Een Engel zegt dat hij hier is en dat hij in het openbaar zal verschijnen, later deze zomer, dit is bijna een duidelijke aanwijzing dat het gebeuren dat bekend staat als "De Terugkeer van de Meesters” bijna bij ons is, zoals het waarschijnlijk kan of zal zijn.
We hoorden dat Sanat Kumara, de planetaire logos de Terugkeer van de Meesters aankondigde bij  Een Uur met Een Engel op 28 mei. Bij die gelegenheid sprak hij ook over ons eigen meesterschap en onze terugkeer als meesters die wij zijn als sterrenzaden, als we eenmaal zijn opgestegen. En deze gebeurtenissen zijn werkelijk van grote betekenis, en hier is die uitwisseling in zijn geheel:
Sanat Kumara:  Nu, er zijn diverse meesters, specifiek Jezus Sananda en St. Germain, Lao Tzu, St. Franciscus, St. Claire (Clara?) zoals jullie weten, (1) die ook zeer betrokken zijn bij dit her-ontwakingsproces…. (de nummers staan voor de Engelse teksten bij de voetnoten onder)

Aartsengel Michael via Ron Head 2 Juni 2013


Aartsengel MichaelJullie, Mijn Lieve Vrienden,

Zijn Degenen die Deze

Veranderingen Uit Zullen Voeren


 2 Juni 2013 /  Ron Head Vandaag zullen wij ons wederom focussen op het onderwerp van veranderingen op jullie wereld. Als jij iemand bent die het meeste van jouw informatie van de televisie of de kranten verkrijgt, dan zou je zeer waarschijnlijk diverse hints over het hoofd gezien kunnen hebben die betrekking hebben op wat wij op het punt staan om jullie te vertellen. Als je ook, of uitsluitend, informatie krijgt van wat benoemd wordt de plaatsvervangende media, dan misschien ben je begonnen om een iets ander beeld samen te stellen over wat er zich momenteel voordoet.
De hints van dreigende veranderingen zijn voor jullie beschikbaar om te zien, als je wenst om hen te zien. En, zoals wij jullie bij meer dan één gelegenheid verteld hebben om te verwachten, zij beginnen een kracht van zichzelf te verzamelen. Wij hebben de termen sneeuwbal en lawine gebruikt. Wel, misschien hebben zij nog niet helemaal deze proporties bereikt, maar dat zullen ze. En wij zullen iets van doen gehad hebben met de energieën en duwtjes welke het klimaat geproduceerd hebben waarin dit zal gebeuren.