Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 1 juni 2013

Aartsengel Michael: Hoe Toegang te Verkrijgen tot de Kracht van Ascenderende Energie 27 May 2013 / Meredith Murphy

Bericht van Aartsengel Michael  

Hoe Toegang te Verkrijgen 

tot de Kracht van 

Ascenderende Energie  

Gechanneled door Meredith Murphy
 http://www.expectwonderful.com 
 Telepathische Transmissie - 27 May 2013  


Terwijl jij je steeds meer openstelt tot de volledigheid van jouw wezen, ontsteek je binnenin jou een diepe herinnering.
Er is een versterkte verbinding met alles dat je bent, en de Bron welke jij BENT, en in deze verlenging van de focus. En door deze versterkte verbinding met jouw Universele Zelf, begin jij je steeds meer de Universele volledigheid van jouw wezen over wat er voor jou mogelijk is te beseffen.
En bewaarde wensen komen naar voren. En zachte inzichten over wat jou vreugde geeft stijgen op naar het oppervlak en een bereidheid om deze meteen als opties te omhelzen, als mogelijkheden, als uitnodigingen naar een meer gelukkige ervaring in dit bestaan, komen naar voren.
En je begint te voelen en te zien hoe je in/naar een vollere uitdrukking van jouw wezen zou kunnen stappen. Je begint in te zien hoe jij jezelf teruggehouden hebt voor allerhande dingen waar je van had kunnen genieten, en je nu van zult gaan genieten omdat jij je niet langer terughoudt.

Disclosure en Contact Steve Beckow - 31 Mei 2013


Disclosure en

Contact

"In de Zeer

Nabije Toekomst”

Steve Beckow - 31 Mei 2013 


Aartsengel Michael vertelde via Linda Dillon op Woensdag, 29 Mei 2013, dat Disclosure en het Eerste Contact "onderweg" zijn. Hier is een uittreksel van die lezing.
Aartsengel Michael: Er is op het moment een grote hoeveelheid aan verschuivingen gaande met jullie galactische vrienden. Er is een herpositionering zowel boven als beneden van waar velen van jullie aan zouden willen denken als de kanalen of de informanten …
Er zal een nieuw kanaal voor SaLuSa zijn maar het heeft er behoefte aan om waar jullie aan denken op Aarde een reorganisatie te volgen. En de reorganisatie, mijn goede vriend - en dit is goed nieuws voor jullie - vindt plaats met het oog op de uitlijning, voorbereiding, het gereed maken, en in positie te zijn voor volledig contact.

De Geascendeerde Meesters 30 Mei 2013 Wes AnnacDe Geascendeerde Meesters
"Jullie Zullen het Meesterschap 

Vinden waar Wij Bekend 

om Staan"
30 Mei 2013 /  Wes Annac 


Iedere les die er aan jullie gegeven wordt is uiteindelijk ontworpen om jullie te helpen bij het vinden van de emoties, hartverlangens en het begrijpen van de hogere rijken, en wij vragen aan jullie om jezelf en diegenen rondom jou heen met de gratie en het gemak van de Schepper te behandelen; wat velen van jullie beginnen te ontdekken dat jullie in staat zijn dat met een verhoogd gemak te doen.
Dit is omdat de zuivere energieën die jullie ascentie leveren, welke jullie met naarstigheid doch gratie absorberen en assimileren, zich settelen op jullie perspectief en jullie helpen om de Goddelijkheid van ieder moment van het oneindige en glorieuze Nu te begrijpen en te zien.  
Het Nu en de energie van het Nu worden in toenemende mate begrepen door een overvloed aan ontwakende zielen, en het mentale verlangen om te vechten, te rebelleren of een verhit argument te voeren stamt af van een verlangen om niet de oneindige rust van het moment van het Nu te verlangen.

vrijdag 31 mei 2013

Sheldan Nidle De macht van de weinige zal eindigen en voorspoed voor iedereen zal over de planeet wassen 28 mei 2013


Sheldan Nidle

Namens de Spirituele Hiërarchie en 

de Galactische Federatie 
 Mei 28 2013
De macht van de weinige zal
eindigen en voorspoed voor
iedereen zal  over de
planeet wassen.


6 Etznab, 3 Pax, 9 Eb

Selamat Jarin! We komen met vele dingen om jullie te vertellen! De duistere kliek blijft zoeken naar een manier om te ontsnappen aan zijn vele hachelijke situaties, maar elke bocht die ze nemen is voor hen dood-lopend. Er blijft geen manier over voor deze duisteren om hun steeds dieper wordende dilemma op te lossen. Intussen, brokkelt de wereld, die hun voorouders gebouwd hebben, verder om hen heen af. We trekken voortdurend hun aandacht naar de nieuwe economische en politieke realiteit die zich begint te manifesteren voor hen. Waarlijk, hun enige hoop is zich over te geven en zich te plaatsen aan de genade van de Verheven Meesters en 'heilige geheime genootschappen’, in wiens bewaring ze het innerlijke berouw kunnen zoeken en belijden dat de verlichting kan bieden dat elk van hen zo graag wil. Deze manier van handelen is ook echt medelevend gezien wat ze hebben begaan tegen de mensheid. Als zij het aanbod van overgave afwijzen, markeren hun schadelijke activiteiten hen voor een duister lot als zij kiezen voor de mogelijkheid van een burgerlijke arrestatie en waarschijnlijk met wraakzuchtige vervolging. Als hun bevoegdheden afnemen, moeten deze groepen goed kijken naar waar ze nu staan en de spirituele hulp erkennen die wordt aangeboden. Maar de kliek lijkt bevroren in zijn sporen en niet bereid tot een compromis met het onvermijdelijke.

Aartsengel Zadkiel via Linda Robinson Juni 2013


 
Aartsengel Zadkiel
 
 
"Manifesteren 

met een
 
Hoge Trilling"
  

Juni 2013 / Linda Robinson Gegroet Geliefden,
 
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst. Wij representeren de Zevende Straal van transmutatie, transformatie en manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht.
 
Vandaag willen wij graag het belang van het manifesteren met een hoge persoonlijke trilling bespreken. Wij hebben andere aspecten van dit onderwerp bij eerdere gelegenheden besproken, en wij brengen dit opnieuw onder jullie aandacht vanwege diens grote belangrijkheid. Omdat de nieuwe energie op een hoger niveau trilt, is het belangrijk dat ieder bewust gecreëerde manifestatie nu gedaan wordt met een achtergrond van een hoge persoonlijke trilling.  
 
Wanneer je naar een hoger trillingsniveau gaat, wordt jij je bewust van nieuwe en uitgebreide aspecten van hetzelfde concept van energetische patronen. Het kan vergeleken worden met het bestuderen van een onderwerp op school. Terwijl je van niveau naar niveau vooruitgaat, hoewel je hetzelfde onderwerp zou kunnen bestuderen, leer je de uitgebreide concepten van dat onderwerp. Een zelfde proces doet zich voor in de trillingsniveaus.
 

Manuscript van Overleving - Deel 317


"De Tijd is Gekomen om Je te 
Openen voor het 

Volledige Potentieel van het
Goddelijke Gouden Raster"
30 Mei 2013 / Aisha North 

De tijd is gekomen om eens goed naar jezelf te kijken, dierbaren. Wees niet verlegen, en houd rekening met alles dat je ziet. Wie ben je echt? En hoe heb jij je ontwikkeld gedurende de laatste paar maanden, zo niet weken? Voel jij je nog steeds hetzelfde, of voel jij je alsof alles op z'n kop gezet is? Is het beeld duidelijk, of is het nog steeds ietwat wazig? Wij zien jullie zeer duidelijk dierbaren, en wij zien de pracht van wie jullie echt zijn, maar wij zien ook heel veel aan niet in kaart gebrachte mogelijkheden die nog steeds liggen te sluimeren.
Neem dit niet als een vorm van straf, gewoon als een herinnering dat er nog steeds zakken zijn van ontoegankelijke energie binnenin jullie allemaal, en deze zakken zijn meer dan gereed om nu op ieder moment open te barsten, en jullie die toegevoegde kracht te geven waarvan jullie zouden kunnen voelen dat deze op dit moment pijnlijk in jullie levens ontbreekt.

donderdag 30 mei 2013

De Alchemie van de Schepping - Deel 2

De Arcturianen
"Transmutatie van de Materie" 

29 Mei 2013 / Dr. Suzanne Lie Om jullie fysieke vorm te transformeren, is het het beste dat jullie de gehechtheid aan de menselijke individualiteit loslaten en aan jullie zelf denken als een planetair wezen. Want om mensen via hun fysieke lichamen in/naar de vijfde dimensie te laten transmuteren in plaats van te 'sterven" zoals voorheen normaal was in dit grote tijdperk, zullen jullie de ondersteuning van de Aarde nodig zijn. Tezelfdertijd, met het oog op de Aarde om te ascenderen zonder de verdelging van Haar fysieke lichaam, heeft Zij menselijke ondersteuning nodig.

Vandaar dat, lieve mensen en Galactische/Hemelse wezens in de menselijke vorm, jullie je persoonlijke bewustzijn uit moeten breiden in/naar planetair bewustzijn. Op deze manier, is er geen gevoel van persoonlijke opoffering of angst. Er is alleen de grote eensgezindheid van persoon en planeet ascenderend als ÉÉN wezen. Verder, vragen wij dat diegenen van jullie die ontwaakt zijn tot hun Multidimensionale ZELF hun proces niet langer uitstellen. Anderen hebben de Missie gekozen om met de beginners te werken.

Aartsengel Michael via Ronna Herman 06-2013

Aartsengel Michael

Beperking of Bevrijding
Welke Kies Jij? 

Doorgegeven via Ronna Herman,
LM-06-2013(Juni 2013) 

Herinner je, mijn dapperen, jullie leven te midden van de eeuwigheid. De boodschappen van kosmische wijsheid die wij jullie brengen zijn niet om meer regels op te zetten om nieuwe dogma's te creëren. Onze bedoeling is om jullie harten in vuur en vlam te zetten met liefde en om jullie een glimp te geven van de glorieuze toekomst die voor jullie ligt. Terwijl steeds meer van de massa's een ontevredenheid voelen welke geïnitieerd wordt door hun Ziel Zelf, is het belangrijk dat de Wijsheids Leringen van Ascentie besproken en gedeeld worden met diegenen rondom jullie heen. Jullie, het ontwaakte STERRENZAAD, zijn degenen die de nu tevoorschijn komende WIJSHEIDS LERINGEN van de toekomst zullen verspreiden.

Of men er zich nu bewust van is of niet, de mensheid en de Aarde zitten middenin een versneld evolutionair proces. Dat is het wonder van deze tijden, geliefden. De Opperste Schepper straalt het volledige spectrum van Goddelijk Licht door het gehele Omniversum heen uit. Dit krachtige, zuivere Licht filtert door iedere Grote Centrale Zon heen, de woning wereld van de Vader/Moeder God van elk universum, naar buiten in/naar ieder niveau van de Schepping zodat geleidelijk aan iedere Vonk en ieder fragment van de Schepping toegang zal hebben tot een toepasselijk niveau van Scheppers-bewustzijn. Het Licht van de Schepping, of Adamantine Deeltjes, wordt aan iedere Ziel beschikbaar gemaakt die ooit gecreëerd werd; nochtans, zijn er enige regels die van toepassing zijn op dit " Licht Verlossing' " proces: iedere Ziel moet diens voertuig voorbereiden door diens trillingspatronen te verheffen naar een bepaald niveau van harmonieuze frequenties met het oog op de ontvangst van deze deeltjes van God Licht, en je moet je herinneren, nadat je deze deeltjes van Licht ontvangen hebt, dat zij geactiveerd moeten worden door jouw liefdevolle intentie. Liefde is de krachtbron, de generator van deze kostbare deeltjes van de Bron van Alles.

woensdag 29 mei 2013

Een Uur met een Engel - Sanat Kumara 27 Mei 2013

Sanat Kumara
 Velen van Jullie Zijn al
Geascendeerd en
Doorkruisen de
Dimensies


Steve Beckow intro: In dit interview, geeft de planetaire logos, Sanat Kumara - of Raj, zoals hij graag genoemd wil worden - ons een update aangaande de Ascentie, hij verteld ons dat er golven van vroege ascenderenden zouden kunnen zijn - doch niet diegenen die overeengekomen zijn om poortopzichters en pilaren te zijn - dat wij rondom de 50-55% gereed om te ascenderen blijven, en dat de Ascentie van iedereen die kiest om te gaan niet in de één of andere verre toekomst is.  
Hij zegt dat vele geascendeerde meesters een lichamelijke vorm genomen hebben, inclusief Mozes, Abraham, Mohammed, de oude profeten, discipelen, en apostelen. Vanuit het verre Oosten, is een nieuwe Boeddha in de vorm en is al aan het praktiseren, Lao Tzu/Dhjwal Khul, Kuthumi, de Blauwe Tara, De Groene Tara,
een aspect van Quan Yin, Maitreya. St. Germain gaat in en uit de vorm
(zoals hij deed in de zeventiende eeuw)  
Hij verteld ons dat de Oklahoma tornado's niet HAARP-geïnduceerd waren en dat HAARP buiten werking gesteld/ontmanteld is. Hij zegt dat de geest van het onthoofde slachtoffer in Engeland al weggegaan was en dat de daders bewonderaars waren van de kliek maar geen kliekleden waren.  
Hij verteld ons dat het overvloedsprogramma 70% voltooid is en dat sommige mensen uitbetaling bereikt hebben maar onder de niet-disclosure
overeenkomsten zijn. 
Geoffrey West: Gegroet, en zegeningen aan allen. Welkom bij een volgend Uur met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking". Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website "Golden Age of Gaia.com" (http://goldenageofgaia.com/), en auteur van "De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".

Aartsengel Michael via Ron Head 28 Mei 2013

Aartsengel Michael
"Jullie Hart is Zeer, Zeer Wijs"
28 Mei 2013 / Ron Head


Op deze dag zouden wij verder willen spreken over het onderwerp van onderscheidingsvermogen. Dit is een kwestie welke in deze tijd van groot belang is. Het is altijd belangrijk geweest, natuurlijk, maar op dit ogenblik, wanneer zoveel van jullie toekomst rijdt op jullie staat van zijn, jullie ontwikkeling in bewustzijn, is het meer dan ooit belangrijk.  

Jullie zullen wensen om dat te doen wat jullie aan zal sporen om voorwaarts te gaan, en niet dat wat op wat voor manier dan ook jullie voortgang zal vertragen. De misplaatste wens om in de status-quo te blijven is, nochtans, nog steeds sterk in sommige kwartieren, verzwakkend ja, maar nog steeds problemen voor jullie presenterend waar dat ook maar mogelijk is.

Er is een overvloed aan informatie beschikbaar voor jullie intellect welke proporties bereikt heeft die gedurende vele duizenden aan jaren niet gekend werd voor degenen op deze planeet. Het is in jullie beste interesse om te leren hoe jullie het beste ermee om kunnen gaan. Hoe jullie het beste kunnen beslissen wat van waarde voor jullie is en wat niet? Wat is waar en wat is niet waar? Wie en wat mogen jullie vertrouwen?

Aardse/Pleiadische Ascentie Deel 2

Aardse/Pleiadische Ascentie – Deel 2

" Het Werk Begint "

27 Mei 2013 / Dr. Suzanne LieSandy, Mytria's Contact Persoon Spreekt:

Ik denk dat ik iemand heb ontmoet. Hij is blond en heeft doordringende blauwe ogen. Zodra onze ogen elkaar ontmoeten, schenen wij een onmiddellijke verbinding te hebben. Hij zag er zelfs bekend uit, maar misschien is dat vanwege de dromen die ik heb en dat ik op een Ruimteschip ben. Ik ontmoette hem feitelijk terwijl ik in de rij stond bij een levensmiddelenmarkt.

Ik ben zo depressief geweest dat ik gedurende een lange tijd niet naar de winkel geweest was. Daarom, had ik een enorme grote bestelling. Deze man, Jason is zijn naam, stond achter mij in de rij en had slechts een paar dingen; dus liet ik hem voor mij gaan. Gelukkig, was de rij zo lang dat we een paar minuten hadden om met elkaar te praten. Toen, toen ik naar mijn auto toeging stond hij direct naast mij geparkeerd. Ik bedoel, wat zijn de kansen dat zoiets gebeurd? Jason zei hallo, bijna alsof hij op mij had staan te wachten, en hielp mij om mijn kruidenierswaren in de auto te laden.

Saul: De toekomst van de mensheid is briljant, schitterender dan je je ooit voor kunt stellen / 26 mei 2013 via John Smallman

  Saul:
De toekomst van de mensheid is briljant, schitterender dan je je ooit voor kunt stellen
26 mei 2013  via John Smallman


De reis van de mensheid richting ontwaken is bijna voltooid!  Omdat zo velen van jullie de intentie hebben zich te verbinden met het goddelijke Liefdesveld dat jullie omhult – en het zijn jullie intenties die dat laten gebeuren – heeft haar invloed zich nu zodanig geïntensiveerd dat allen op aarde nu in communie (gemeenschap) met Haar zijn.  Het klopt, velen zijn zich niet bewust van deze verbinding, maar het is een beetje als het laten vallen van wat kleurstof in een kruik water, roer het water om en alles neemt de kleur van de kleurstof over.  Iedereen op Aarde wordt nu sterk beïnvloed door het goddelijke Liefdesveld.  Dit is gepland vanaf het moment van jullie schijnbare afscheiding van de Realiteit, als een essentieel onderdeel van jullie ontwakingsproces, en als gevolg van de vastberaden inspanningen van zo vele heiligen gedurende de eonen, en de Lichtdragers en wegwijzers die nu op Aarde zijn, staat het nu te gebeuren.  
Er zijn nog steeds enkele rimpels en vervormingen die moeten worden gladgestreken, maar de mensheid is stevig en onherroepelijk genesteld op haar weg naar ontwaken.  Bewustzijn van de de wanhopige behoefte aan verandering barst in bijna elk gebied van menselijke activiteit wereldwijd naar buiten, en vele nieuwe organisaties vormen zich, om in activiteiten te coöpereren en ze te coördineren die deze veranderingen steunen, aanmoedigen, en het mogelijk maken dat deze veranderingen in werking worden gesteld.  Blijf bidden, mediteren, en stuur liefde naar allen die lijden, want ook dat is een enorm krachtig en effectief gebruik van intentie, en het helpt bij het vestigen van stevige fundamenten voor deze essentiële nieuwe organisaties.  Hun doel, hoewel velen van hen zich nog niet volledig bewust zijn van de kracht van hun collectieve intentie, is harmonieuze samenwerking over de gehele wereld voor het welzijn van de mensheid en de planeet die jullie ondersteunt.  En dat doel zal glorieus bereikt worden. ​​  

Manuscript van Overleving - Deel 316


 "Jullie Laatste en Definitieve 

Stap naar Grootsheid"
28 Mei 2013 / Aisha North 


I will Break Free by InertiaK

Zoals jullie misschien opgemerkt hebben, kunnen de innerlijke stemmen nu bij tijden meer dan een klein beetje indringend zijn, en wat zij van jou eisen, kan meer dan een klein beetje ontmoedigend zijn om te hanteren. Jullie hebben jezelf op zo heel veel manieren vrijgemaakt, maar deze kleine struikelblokken die nog steeds in jullie weg staan zullen ermee beginnen heel veel herrie te maken. En zij zullen dat om een zeer goede reden doen, omdat het inderdaad noodzakelijk is dat jullie allemaal jullie kanaal opruimen als het ware met het oog op het jullie zelf volledig in staat te maken toegang te verkrijgen tot de informatie die jullie zo toegenegen zoeken. Met andere woorden, is niets toegestaan om tussen jou en de Bron in te staan, en nu, zijn de enige dingen die dat doen deze binnenste bewaarde geheimen die er alleen maar toe dienen om jullie visie te versluieren voor het volledig helder worden. Zij zouden overblijfselen kunnen zijn van dit leven of eerdere levens, het kunnen dingen zijn waar je zelfs niet een duidelijke herinnering van hebt, maar die daar ligt als een etterende ontsteking die voor eens en voor altijd schoongemaakt moet worden.

De Lemurianen via Ute Posegga-Rudel 26 mei 2013,


De Lemurianen

 
De Nieuwe Prachtige Universele

 Schepping
 
 
26 mei 2013, via Ute Posegga-Rudel  


Gegroet Vrienden. Wij Zijn Jullie Lemuriaanse Familie!

Dierbaren, Het is nu tijd om onze vriendschap te hernieuwen en om nader bij jullie te komen dan ooit tevoren in de laatste millennia. Dat komt doordat jullie, geliefde vrienden, je weer spoedig met ons zullen verenigen in bewustzijn en met liefde en vreugde!
 
De tekenen zijn er en zij kwamen terwijl ze onze spoedig plaatsvindende vereniging verkondigden, omdat jullie je trillingen laten stijgen in een mate, waartoe jullie een erg lange periode op Aarde niet in staat waren.
 
De kosmische tekenen zijn gunstig en het is dank zij de inkomende nieuwe energieën en het licht op de planeet, dat jullie het vermogen hebben om jullie eigen frequentie aan te passen aan die van ons, stap voor stap en meer en meer, totdat die van jullie gelijk is aan die van ons. Op dat moment zullen we elkaar ontmoeten, hetzij fysiek, hetzij telepathisch, of doordat jullie je bewust zijn van onze subtiele aanwezigheid.
 

dinsdag 28 mei 2013

Meester Kuthumi Natalie Glasson 27 Mei 2013


 Meester 

Kuthumi
 
"De Eeuwige Liefde 

van de
 
Hartchakra"
 
27 Mei 2013 / Natalie GlassonEen voortdurend aspect van het handelen als een gereedschap en een baken van het ontvangen van Licht op de Aarde is om observerend te zijn aangaande de noodzaak voor voortdurende reiniging van de hartchakra. De hartchakra is een gereedschap welke alle ervaringen op de Aarde van brandstof voorziet, het niveau van de openheid van jouw hartchakra staat jou toe jouw werkelijkheid, zelf, de Schepper en zelfs jouw eigen genezingsproces met diverse niveaus van begrip waar te nemen. Wanneer de hartchakra open is dan ben je overvloedig in jouw vermogen om de trillingen van wijsheid en de essentie van de Schepper te accepteren en te geven. Jouw energietrilling verschuift naar snellere frequenties en je bent in staat in/naar een staat te bewegen van duidelijkheid door jouw gehele wezen heen, specifiek de geest. Met de openheid van het hartchakra kan het schijnen alsof jij je verbindt met hogere dimensies en aspecten van jezelf terwijl je een voortdurende trillende stroming van jezelf en de Schepper ervaart die door jouw wezen heen stroomt. De openheid van de hartchakra tot wat voor graad dan ook staat hogere aspecten van jezelf toe om zich in/naar jouw belichaming te grondvesten.  
 
Wanneer het hartchakra gesloten is of zich sluit, kan dat erop duiden dat het hart of de geest gefocust is geraakt op pijn binnenin de hartchakra. Deze pijn zou altijd aanwezig geweest kunnen zijn of het is onlangs tevoorschijn gekomen vanwege ervaringen, maar de geest kan verdwaasd met pijn raken, jouw volledige lichaam voortdurend herinnerend aan de pijn in het hart. Het is alsof jouw focus wenst om de trilling van de pijn in/naar het volledige lichaam te sturen om de trilling van pijn te worden. Om op deze manier de trilling van pijn binnen te gaan zou het kunnen lijken te zijn alsof het een genezing of oplossing voortbrengt naar de pijn, maar het daadwerkelijke feit staat jouw volledige trilling toe te vertragen en jouw hart te sluiten om jezelf te beschermen. Het is vaak wanneer in de hartchakra ervaren wordt dat het hart zich sluit, het de pijn aanneemt of zelfs de pijn wordt, het vinden van liefde binnenin de hartchakra kan dan in toenemende mate moeilijk worden tenzij de focus van de geest veranderd wordt. Denk eraan, dat wat jij creëert of waarop jij je focust ervaar jij. Dus als jij je op pijn in de hartchakra focust, lijkt de hartchakra de pijn te belichamen vanwege jouw focus.
 

Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht 27 Mei 2013


Blossom Goodchild

& De Galactische Federatie van het Licht

27 Mei 2013 


Blossom: Hallo. Heel veel mensen waardeerden jullie laatste communicatie enorm. Dank je wel. Vandaag zou ik graag een vraag willen stellen, als jullie me toestaan? 


Galactische Federatie: Jullie allemaal, welkom. Dat komt goed uit en we verlangen ernaar om dat wat je wilt vragen uit te leggen.

Blossom: O goed. Ik veronderstel dus dat jullie mijn vraag al kennen? Ik merkte onlangs op dat er meer schoonheid is zelfs in de lucht … in de bomen … de sterren en de maan ’s nachts, enz. Ik realiseerde me in gedachten dat deze zaken niet mooier geworden zijn … zij waren altijd al zo … maar nu … ben ik een beetje in staat om die schoonheid te waarderen als gevolg van de ‘verheffing’. Dat is allemaal cool. Ik accepteer dat. Het is logisch. Toen begon ik te denken over dat ‘hologram’ waarin we volgens zeggen verkeren. Wanneer we opstijgen naar 5D … dan neem ik aan dat dit niet een hologram zal zijn … dus, hoe komt het dat we meer van de 5D ‘ervaren’ terwijl we nog steeds ‘kijken naar’ hetzelfde 3D-hologram? Is dit te begrijpen? En ook … antwoord alsjeblieft alsof je het uitlegt aan een 8-jarige, aangezien ik niet weet waarover ik het heb … ik begrijp gewoon dat ‘hologram’ idee niet … TOTAAL niet! Dank je. 


Galactische Federatie:Je hebt inderdaad een onderwerp gekozen dat velen in de war brengt. Het is aan ons om jullie kennis te verschaffen dat jullie dagelijks leven verrijkt en we voelen dat fase één van de uitleg hiervan … is aangebroken.  


Montague Keen 26 Mei 2013

 
 
Het is tijd dat de ketenen 

verdwijnen en dat
 
jullie je macht terugnemen
 Het licht van de waarheid ontmaskert zo veel. Degenen binnen de cabal zijn wanhopig: ze zijn aan het spartelen. De mensen accepteren niet langer wat ze wordt verteld zonder vragen te stellen. Ze checken nu het bewijs, en vragen zich af hoe ze in het verleden hebben kunnen accepteren wat ze werd verteld.
 
Jullie geloofden dat zij die jullie regeerden jullie belang voor ogen hadden. Nu kunnen jullie zien dat dit niet waar is. De cabal regeert en jullie maken geen deel uit van haar plannen! Jullie hebben de ene valse vlag operatie na de andere gezien, uitgevoerd om ANGST te veroorzaken en vijanden te creëren die domme, gedachteloze mensen zonder vragen te stellen aanvallen.
 
Jullie zijn geen marionetten. Neem je verantwoordelijkheid. Doe het vuile werk van de cabal niet; door dit te doen help je mee aan je eigen ondergang. Val je medemensen niet aan. Jullie moeten samenkomen als de 99%, want jullie hebben een gemeenschappelijke vijand die de planeet voor zichzelf wil. Willen jullie, door jullie handelen, hen helpen hun doel te bereiken? Is dat echt wat jullie willen?
 

Saint Germain via Méline Lafont 27 Mei 2013


Saint Germain
 
 
 
"Het Hartcentrum
 
en het Ego"
 
 
 
27 Mei 2013 /  Méline Lafont  Dierbaren,
 
Ik geef mijn allerbeste wensen en liefde aan jullie allemaal gedurende deze intense verschuivingen en manifestaties die zich op jullie Aarde voordoen. Veel duidelijkheid en overzichtelijkheid zal daaruit voortvloeien in de mensheid en binnenin elk van jullie harten, omdat veel energieën de fundering voor hernieuwing en manifestatie leggen voor jullie persoonlijke leven en jullie Zelf alsook de collectieve wereld en het Bestaan/Zijn.
 
Wat cruciaal doorslaggevend is deze dagen is om door te gaan in je hartcentrum te blijven en hoewel jullie het allemaal naar behoren weten door ontelbare berichtgevingen die naar dat feit verwijzen, kan het niet genoeg benadrukt worden aangezien het van het allergrootste belang is om in staat te zijn het klaar te spelen om om te gaan met de naderende energieën en tijden met zo weinig moeilijkheden en emotionele beroeringen als mogelijk is.
 

maandag 27 mei 2013

China vernietigt 3 scheepsladingen GMO-mais!

china no gmo

x

China vernietigt 3 scheepsladingen GMO-mais!

x
2013 © WantToKnow Nederlandse vertaling
origineel: GMWatch.org
x
Monsanto-imago?
Het Monsanto-imago doet de Chinezen inmiddels ook op hun tellen passen. En dat gaat dan heel formeel op zijn Chinees de ‘verkeerde kant’ op voor de firma Monsanto..!
Is de hele GMO-ontwikkeling op een hellend vlak terecht gekomen.? China is één van de grootste afnemers in de wereld van GMO-oogsten, waaronder Monsanto-maïs. Maar een nieuw rapport onthult dat de politiek van de vorige Chinese regeringsleiders, die zich bijzonder pro-GMO-gewassen opstelden, bakzeil aan het halen is.
De nieuwe regeringsleiders draaien het politieke zeil en zetten een andere, anti-GMO-koers in. China heeft onlangs drie scheepsladingen GMO-maïs niet alleen afgewezen, omdat ze niet voldeden aan ‘gedegen bio-veiligheidsregels’, maar ze -vrij ongebruikelijk als daad- ook nog eens vernietigd..! Al met al een zeer duidelijke waarschuwing aan het adres van de Amerikaanse overheid, om te komen met duidelijke bewijzen, dat GMO-zaden en gewassen absoluut veilig zijn voor de volksgezondheid in China. Het ‘ergste’ valt dus te vrezen voor de Amerikanen..!
“De wet verplicht dat het (Chinese) Ministerie van Landbouw (MOA) milieu- en voedselveiligheidstest dient uit te voeren, door Chinese instituten, teneinde de data te verifiëren die zijn aangeleverd door de zaad-leverancier/ontwikkelaar. Alle documenten in dit kader dienen te worden bestudeerd door het ‘National Biosafety Committee’, vóórdat het Ministerie (MOA) een veiligheidscertificaat kan afgeven. Deze scheepsladingen uit de VS met maïs hadden echter niet de benodigde veiligheidscertificaten en goedkeuringsdocumenten aan boord, aldus de nieuwsverslagen hieronder.”

Wie Ben Jij? - Brenda Hoffman 26.05.2013


Wie Ben Jij?
26 Mei 2013 /  Brenda Hoffman 


Dierbaren,
De volgende paar dagen zou het kunnen lijken alsof je binnenstebuiten gekeerd bent. Niet in termen van trauma of pijn, maar dat je anders denkt en functioneert.
Misschien anticipeerde je op een pijnlijke ontmoeting met anderen om slechts te ontdekken dat een sluier van de één of andere soort opgetild is en je hen niet langer vreest of een rancune bezit - dat je emotioneel op een andere plaats bent.
Of iets dat een fysieke reactie in werking gezet zou hebben zoals hooikoorts jou niet langer op dezelfde manier beïnvloed. Misschien had je eens grote dosissen van allergie medicaties nodig om stuifmeel tegen te gaan. Nu ontdek je bij jezelf dat je allergievrij bent of dat je tot een mindere graad beïnvloed wordt.
Wie ben je nu? Inderdaad wie?
Ben je een nieuw wezen met nieuwe inzichten en reactief of slechts een opgewaardeerd Oud Tijdperk wezen? Je bent zowel beide als geen van beide. Want hoe meer je van jouw volledigheid binnenin jouw wezen toestaat, hoe meer uniek je wordt. Tegelijkertijd, is jouw Oude Tijdperk persoonlijkheid niet verloren - slechts vermeerderd door meer inzichten en cellulaire structuren.
Ben jij de jij van gisteren? Ja. Ben jij de Nieuwe Tijdperk jij? Ja. Want je voegde dimensies, acties en geloven/overtuigingen toe.
Misschien vrees je dat je de Oude Tijdperk jij zult verliezen, dat je vrienden en verwanten waar je toegenegen van houd verloochend. Dat het worden van een echt Nieuw Tijdperk persoon betekend dat je alles op moet geven - inclusief jezelf.
Iets dergelijks is niet het geval. Denk in termen van computers. Computers voegen veel aan jouw leven toe - maar toch blijf jij jezelf met het toegevoegde vermogen om beter te begrijpen en te creëren wat je wilt. Zo ook is het waar voor de Nieuwe Tijdperk jij.
Je "vermoord" niet de Oude Tijdperk jij, je voegt slechts eigenschappen toe die je helpen om in jouw 3D wereld te leven - en zeer zeker helpen zij jou om de sluiers te vermijden die jou tegenhouden van het verhuizen naar en door andere dimensies. Je opende een ander boek van kennis die jouw acties en interacties zou kunnen veranderen - maar dat niet hoeft te doen. Laat ons dit uitleggen.
Toen je op de middelbare school afstudeerde, beloofde je om vrienden te blijven met middelbare school kameraden. Om slechts te ontdekken dat jouw nieuwe leven niet zo belangrijk voor hen was, noch waren hun nieuwe levens zo belangrijk voor jou. Hoewel je met affectie aan hen terugdenkt en met hen omgaat op reünies en gemeenschapsbijeenkomsten, zijn zij niet de eerste mensen waar je contact mee zoekt tijdens een noodsituatie of vreugde.