Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 18 mei 2013

Jeshua Judith Coates Mei 2013


Jeshua
 
"Het Verbazingwekkende Hologram"
 
 
 
Mei 2013 / Judith Coates 


Dierbare, Ik zou nu met jou willen spreken over het hologram dat jullie je werkelijkheid noemen en hoe het moment na moment verandert, en toch, gedurende de meeste tijd, lijkt het een constant continuüm te zijn. Soms zag je het hologram dramatisch verschuiven, wat gebeurd wanneer er een "Aha" moment is, maar voor het overgrote deel lijkt ieder moment het voorafgaande moment op te volgen zonder veel verandering.
 
Zoals ik vele keren gezegd heb, wat jullie doen met het brengen van een bepaald punt van concentratie, een bewustzijn, zo je wilt, naar deze werkelijkheid -kleine letter 'r' - is een groot wonder. Je zegt, "Dit is mijn werkelijkheid. Dit is wie ik ben. Dit is het werk dat ik heb of waar ik een vakantie van neem. Ik wordt gedefinieerd door mijn familie, mijn voorouders, zelfs mijn nakomelingen. Ik wordt gedefinieerd door alles dat ik ervaar." En door je zo specifiek op het huidige hologram te focussen, vergeet je tijdelijk het Geheel van jou.
 

Jeshua via Judith Coates: "Het Verbazingwekkende Hologram" Mei 2013

Jeshua
"Het Verbazingwekkende Hologram"
Mei 2013 / Judith Coates

Dierbare, Ik zou nu met jou willen spreken over het hologram dat jullie je werkelijkheid noemen en hoe het moment na moment verandert, en toch, gedurende de meeste tijd, lijkt het een constant continuüm te zijn. Soms zag je het hologram dramatisch verschuiven, wat gebeurd wanneer er een "Aha" moment is, maar voor het overgrote deel lijkt ieder moment het voorafgaande moment op te volgen zonder veel verandering.

Zoals ik vele keren gezegd heb, wat jullie doen met het brengen van een bepaald punt van concentratie, een bewustzijn, zo je wilt, naar deze werkelijkheid -kleine letter 'r' - is een groot wonder. Je zegt, "Dit is mijn werkelijkheid. Dit is wie ik ben. Dit is het werk dat ik heb of waar ik een vakantie van neem. Ik wordt gedefinieerd door mijn familie, mijn voorouders, zelfs mijn nakomelingen. Ik wordt gedefinieerd door alles dat ik ervaar." En door je zo specifiek op het huidige hologram te focussen, vergeet je tijdelijk het Geheel van jou.

Als jij je concentratie op jouw werk plaatst, dan is het belangrijk voor jou, en definieert het jou voor een tijdje, maar het is niet wie jij bent en het definieert jou niet tot de buitensluiting van jouw Werkelijkheid. In Waarheid, is jouw Werkelijkheid wat jou toestaat om de ervaring welke jij werkelijkheid noemt pasklaar te maken. Je hebt bepaalde interesses die je graag volgt, en zij voegen toe aan jouw omschrijving van wie je voelt jezelf te zijn, en deze interesses, passies, veranderen van tijd tot tijd, omdat je het verordent hebt, in overeenstemming met het heilige kind dat je bent, het expressieve dat vanuit de goddelijkheid van jou voortkomt, dat je ontelbare avonturen zult ervaren.


Nieuwe Openbaringen
Het niveau van geloof, het niveau van jullie overtuigingen.

Het probleem waar de wereld vandaag de dag mee wordt geconfronteerd is een spiritueel probleem.

Jullie ideeën over spiritualiteit worden jullie fataal.

Jullie proberen de problemen van de wereld alsmaar op te lossen alsof het politieke, economische of zelfs militaire problemen zijn, maar het is noch het een noch het ander.

Het is een spiritueel probleem.

En dat is het enige probleem dat jullie mensen kennelijk niet kunnen oplossen.
De wereld verkeert in moeilijkheden. Ernstiger moeilijkheden dan zij ooit heeft gekend. Het boek "De nieuwe openbaringen" van Neal Donald Walsch, biedt een verklaring voor de crisis waar wij mee te maken hebben, en wel op een manier die niet alleen de crisis verheldert, maar die ook aangeeft hoe zij kan worden opgelost.
 
Er volgt een buitengewoon inzicht in wat er momenteel daadwerkelijk met ons op de planeet gebeurt, en de redenen waarom wij dwalende zijn, en de manieren waarop wij het pad kunnen terugvinden, dat wij naar eigen zeggen wensen te volgen.
 
Wij kunnen slechts zo lang wegkijken van wat er gebeurt - de plotselinge, eruptieve desintegratie van het leven zoals wij het kennen - totdat het feit dat wij echt tot over onze oren in de moeilijkheden zitten, zich onmiskenbaar opdringt.

En dat is wat er nu gebeurt. Wij worden geconfronteerd met gebeurtenissen en omstandigheden die wij niet kunnen negeren. Dit betekend niet dat wij in een tijd van wanhoop leven. Eigenlijk is de huidige era allesbehalve een tijd van wanhoop. In feite heeft wanhoop deze problemen gecreëerd.

Nog meer wanhoop lost beslist niets op. Nee, het is geen tijd voor desperatie, maar voor reparatie.  
Als wij willen proberen de door ons aangerichte schade te herstellen, dan is dat een uitnodiging om de redenen van ons gedrag nader te onderzoeken. Wat heeft ons tot deze diepe wanhoop gebracht, die ons tot onze zelfvernietiging aanzet? Dat is de hamvraag die in dit boek wordt aangesneden. Slechts weinigen zijn bereid deze vraag te stellen. De antwoorden zijn te bedreigend voor onze levenswijze.

Kennelijk richten veel mensen zich liever ten gronde door hun levenswijze dan dat zij deze levenswijze aanpassen. Ze zouden liever hun leven aan een eind zien komen dan hun leven zien veranderen.

Dit boek veranderd levens. Het bevat Nieuwe Openbaringen.


Steve Rother & De Groep Mei 2013 Het Opnieuw-Inzaaien van de Planeet Aarde.

~ De November Oogst ~

 Het Opnieuw-Inzaaien van de
Planeet Aarde.


Gegroet,

Wel, gegroet, dierbaren. Dachten jullie dat ik niet binnen zou komen om op z'n minst "Hi!" te zeggen? Ik moet jullie allemaal even knuffelen, jullie één van mijn kleine glimlachen geven. Daar is ie…., Ik ben Elrah van de Rytmische Dienst. Nu we dat allemaal geregeld hebben, ga ik de rest van de groep voor jullie binnenbrengen, oké? Het is ietwat interessant want zij noemen zichzelf niet de groep. Dat is de naam welke de Opzichter zo'n beetje bedacht heeft omdat hij niet wist hoe hij hen noemen moest, aangezien zij hem geen enkele naam zouden willen geven, weet je. Zij wachten erop om een paar woorden te zeggen die echt belangrijk zijn, dus hier gaat ie…

Groeten van Thuis,

Dierbaren, het is zo een eer om wederom in de essentie te zijn van wat Steve noemt het collectief van de groep. Maar weten jullie wie jullie zijn? Wij weten wie wij zijn; het is geen probleem voor ons. Wij weten precies waar wij naartoe gaan en wat wij doen. De uitdaging is dat de meesten van jullie de één of ander soort van label aan ons wilt hangen, zodat jullie ons in jullie wereld kunnen brengen. De naam die hij ons gaf was De Groep. Waar haalde hij die naam vandaan? Wat een vreemde naam. Wij hebben ons zelf nooit geïntroduceerd met te zeggen, "Welkom, wij zijn De Groep." Wat groep? Wiens groep? Wat een naam. Waar kwam het vandaan? Wat betekent het? Wij wensen om jullie er veel over te vertellen deze dag, want wij zullen een heleboel belangrijke stukken delen van wat er voor jullie allemaal in het verschiet ligt. Er is heel veel dat er aan het plaatsvinden is en het is nogal interessant. Maar laat ons jullie terugnemen naar de afgelopen maand toen de Tijd Opzichter een hele serie van interessante stukken opende die wij, waar wij dat kunnen, binnen gaan brengen. Wij zullen vandaag hierover spreken zodat jullie vanuit een groter perspectief kunnen begrijpen van wat er aan het plaatsvinden is.

Zijn jullie je ervan bewust dat ieder mens die ooit op de Aarde geweest is naar iets gezocht heeft buiten zichzelf om om hen te reflecteren? Alle rassen over de gehele Aarde heen zijn naar voren gekomen met een God, een godheid, een meester wezen waar zij naar opkeken. Sommige van de rassen hebben hen in/naar bouwwerken getrokken of van hen een meester verhaal gemaakt dat zij van generatie op generatie overdroegen. Mensen zouden hun macht op deze manier kunnen reflecteren, wat feitelijk zeer nodig was op de planeet Aarde. Jullie zijn allemaal scheppers; voor het overgrote deel zijn jullie allemaal onbewuste scheppers die net uit de droom ontwaken om te begrijpen wat jullie echte macht op de planeet Aarde is. Nu beginnen jullie dat te bevatten en het je eigen te maken, en er zijn enige dingen die aan het plaatsvinden zijn omdat jullie reflectie in de wereld veranderd is. 


vrijdag 17 mei 2013


Eerste Nieuwe Openbaring

Ik nodig jullie uit om jullie overtuigingen hierover te veranderen. 

 Laat jullie idee varen dat God er ooit mee is opgehouden om rechtstreeks met mensen te communiceren. Wees bereid om daarover een nieuwe gedachte in overweging te nemen, namelijk de gedachte dat God de hele tijd met iedereen praat. Kun je dat aan? Kun jij je aan de ruimte van deze mogelijkheid vasthouden?

*******
Je kunt niet 'proberen'. Als je de ervaring wenst te hebben die je zegt te willen hebben, als je werkelijk een van hen wilt zijn die een bijdrage leveren aan het bijsturen van de zelfdestructieve richting die jullie wereld is ingeslagen, dan moet je meer doen dan alleen maar 'proberen'. Je moet het gewoon doen.

Je vroeg me of ik jullie kon helpen. Je vroeg me of ik jullie een aantal instrumenten kon aanreiken, zodat jullie een bijdrage konden leveren aan het veranderen van de wereld. Welnu, Ik nodig jullie nu uit om iets te doen. Gebruik de instrumenten die ik jullie heb gegeven.

Zeg niet dat je zult 'proberen' om ze te gebruiken. Doe niet hetzelfde als sommige anderen en wijs ze niet af als ondergeschikte instrumenten, leg ze niet opzij met als argument dat ze 'moeilijk' te gebruiken zijn. Ik zou jullie deze instrumenten niet hebben gegeven als Ik niet had geweten dat jullie ze konden gebruiken.

Het is mijn taak niet om jullie te frustreren of om jullie te testen, en evenmin om jullie te bestraffen als jullie de test niet zouden doorstaan. Het is mijn functie jullie te verheerlijken en aldus mijzelf te verheerlijken. Want alleen in jullie verheerlijking zal het wonder dat Ik ben kenbaar zijn. Alleen door het leven zelf, uitgedrukt in zijn volgende meest verheven manier, kan het leven zelf op deze manier worden ervaren. 


de Zuster van Aisha North: "De Generaties die Komen zullen Jullie Vereren


Een Dag van

Feestviering!

Lieve vrienden! Vandaag, 17 Mei, is de Nationale Dag van Noorwegen, wanneer wij het feit vieren dat onze Constitutie getekend werd, 400 jaren van Deense overheersing beëindigend. Door mijn gehele land heen zijn de straten gevuld met duizenden kinderen in vlaggen parades. Het is een prachtige dag om onze vrijheid en onafhankelijkheid te vieren, gevuld met gelach en vreugde.
Ik denk ook dat het een volmaakte dag is om deze boodschap welke gisteren door mijn zuster gechanneld werd te posten, want het spreekt over hoe het werk dat wij doen gevierd zal worden door de velen die na ons zullen komen:

"De Generaties die Komen zullen 

Jullie Vereren en Jullie in 

Hun Hoogste Achting Houden…"

 16 Mei 2013 / Channeling via de Zuster van Aisha North


"De graad van afscheiding is inderdaad gemarginaliseerd. Wij zullen elkaar weldra ontmoeten aan de rand van het woud waar het licht van de vijver gebroken wordt in/naar ontelbare kleine vonken, alles in hun kielzog aanstekend. Dit zijn veelbelovende tijden omdat jullie spoedig de ware betekenis zullen kennen van het woord spoedig. Als de bergen wederom hun bleekheid afschudden, zo zullen jullie ook voor de rest van de mensheid in jullie ware glorie staan. 

Niets kan ooit weer de pracht en de ware essentie van het universum verbergen, jullie allemaal in het aangezicht van velen verheerlijkend. Zij ook zullen de keuze hebben van het verminderen van hun last en om de rijken van het multiversum binnen te gaan, waar zij nochtans wederom hun ware zelven zullen ontmoeten. Aldus veel meer glorierijk dan dat zij zich ooit voor zouden kunnen stellen.

Saul: Oorlog is ‘onmodieus’ geworden en zal binnenkort ondenkbaar zijn. / 15 mei 2013 via John Smallman

Saul:
Oorlog is ‘onmodieus’ geworden en zal binnenkort ondenkbaar zijn.
15 mei 2013 via John Smallman


De vooruitgang van de mensheid richting ontwaken verloopt in hoog tempo, en dat is omdat jullie het punt in het proces hebben bereikt waarvan jullie eerder hadden besloten om een enorme versnelling toe te staan te laten gebeuren, in de snelheid waarmee jullie kennis vergaren.  Kennis-vergaring vermindert onwetendheid en de beperkingen die onwetendheid oplegt.  Niet langer is enig onderwerp taboe.  Niet langer is er een verbod dat onderzoekers verhindert die gebieden te onderzoeken die hen interesseren en intrigeren.  Dit vrijmaken van oriëntatie wordt begeleid door enthousiaste aanmoediging van hen met nieuwe ideeën die ze willen ontwikkelen, wat leidt tot een explosief groeiende uitbreidende stroom van informatie tussen de diverse gebieden van kennis, die verdere kennis-vergaring versnelt.  

In jullie huidige staat van beperkt bewustzijn – die binnenkort wordt ontbonden – is onwetendheid een van de dwingende beperkingen geweest die jullie jezelf opgelegd hebben.  Het is een zeer vreemde beperking, want het stimuleert je te geloven dat alles wat je weet alles is wat er te weten valt!  En jullie ego’s verdedigen dit geloof zeer energiek, vandaar dus jullie continue behoefte om de keuze te maken tussen gelijk hebben of gelukkig zijn!  Wanneer je vrijelijk toegeeft dat je iets niet weet, breidt je je gevoel van vrijheid uit, sta je jezelf toe te leren, en dat maakt je gelukkig.  Het ego houdt daar niet van want het vermindert de macht over jou (toegegeven, het is macht die je het zelf hebt gegeven), en zoals jullie wel weten vindt niemand het leuk iets van zijn macht, invloed, gevoel van belangrijk zijn of persoonlijke autonomie te verliezen – waarvan in sommige gevallen bekend is dat het mensen ervan overtuigt dat ze boven de wetten staan waaraan de anderen zich wel moeten houden.  

DNA EN LICHAAM VERANDERINGEN EN REMEDIES Susanna Thorpe-Clark.DNA EN LICHAAM 

VERANDERINGEN

EN REMEDIESuit het artikel:  "Het grotere Plaatje"
door Susanna Thorpe-Clark.We worden stoffelijk veranderd van wezens die op carboon zijn gebaseerd met twee strengen DNA, in kristallijne wezens met 1,024 strengen DNA (eventueel), want alleen kristallijnen substanties kunnen op hogere dimensionale niveaus bestaan. In feite smelten onze lichamen samen met de Sirius’ DNA strengen daar deze formatie dicht genoeg bij het onze zit om er mee te integreren met relatief weinig neven effecten. Niet alleen wij mensen veranderen maar alle levensvormen op Aarde worden kristallijn. Alle vissen in de zee, de bloemen en bomen in je tuin, de vogels in de lucht, zelfs je lievelingshond of kat Alles is aan het veranderen. 

Niets zal sterven of worden vernietigd, want ze groeien allemaal naar een nieuwe staat van zijn. Deze nieuwe staat van zijn vraagt erom dat we stoffelijk, mentaal en emotioneel de derde dimensie concepten loslaten. Net als in de dood is loslaten een groot deel van het veranderingsproces. We kunnen geen oude waarden en manieren van zijn meenemen in een compleet veranderd leven na dit leven. Dus zal de progressie ons door veranderingen dwingen om onze huidige relaties, banen, carrières, huizen, bezittingen en zo voorts, los te laten als... die niet in staat zijn om onze nieuwe manier van zijn te ondersteunen.

Jezus: Je Haasten naar Beschuldiging en Be/Veroordeling doet een Situatie Alleen maar Meer Ontbranden /17 Mei 2013 via John Smallman

Jezus:
Je Haasten naar Beschuldiging en Be/Veroordeling doet een Situatie Alleen maar Meer Ontbranden
17 Mei 2013 via John Smallman


Te ontwaken is de lotsbestemming van de mensheid. Het is onvermijdelijke en onherroepelijk, en dat is een zeer goede reden om gelukkig en vreugde vol te zijn. Ik kan het niet sterk genoeg bij jullie op het hart drukken hoeveel God, onze Vader, van jullie houd in ieder moment van jullie bestaan. Er is niets dat wie van jullie dan ook ooit gedaan heeft, of ooit gedaan zou kunnen hebben, dat er de oorzaak van zou zijn dat Hij zijn Liefde van je af zou trekken - absoluut niets! Er zijn sommigen onder jullie die dit betwijfelen, maar het is een twijfel, een bezorgdheid welke je los moet laten. Jullie zijn allemaal Gods geliefde kinderen - Kinderen waar hij zonder enige reservering van houd, altijd. Wanneer jij je ook maar wat minder voelt, gedeprimeerd, beschaamd, waardeloos, schuldig of kwaad, herinner jezelf gewoon aan deze goddelijke waarheid - "God houdt van mij en zal altijd van mij houden ongeacht van wat Ik of iemand anders zou kunnen denken, zeggen of doen."  
Dit betekent niet, zoals jullie heel goed weten, dat jij je bedachtzaam of onbedachtzaam op een liefdeloze manier kunt gedragen. Je te gedragen op een manier die anderen pijn doet, doet jou meer pijn! Het mag niet zo schijnen te zijn, maar iemand die pijn aangedaan werd kan vergeven, terwijl iemand die de pijn aandoet dat niet kan. Je kunt niemand vergeven zolang als dat je iemand pijn toebrengt - en dat omvat jou zelf omdat een ander pijn doen is jezelf pijn doen. Om te vergeven, moet je ermee ophouden pijn toe te brengen, en om een rancune of een haatdragendheid van wat voor soort dan ook te dragen is jezelf pijn toebrengen, een pijn die jou er frequent tot toe aanzet om het naar buiten toe te projecteren op anderen die je dan ziet als de oorzaak van jouw ellende of ongelukkigheid.  

Bewijs van veranderingen in het DNA Patricia Resch


Bewijs van veranderingen in het DNA

Een artikel van Patricia Resch.
Ontvangen op 8 maart 2001.
(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl)   
(bewaard door mijn broers, en opnieuw verzonden.winny)  


Dr. Berrenda Fox geeft bewijs van veranderingen in het DNA en in onze cellen.

Dr. Fox is holistisch beoefenaar in het Avalon Wellness Centre in Mount Shasta, Californië. De Avalon kliniek staat voor het opnieuw verrijzen van het healing ideaal zoals werd uitgebracht op het oorspronkelijke Eiland van Avalon. Dr. Fox heeft door bloedtests bewezen dat sommige mensen al nieuwe DNA strengen hebben ontwikkeld.

Pat: Dr. Berrenda, vertel ons iets over uw achtergrond.  

Fox: Ik heb doctoraten in fysiologie en naturopathie. (In Nederland is dit officieel niet wetenschappelijk. Lees toch door, hier is een spoor dat over enige tijd misschien wel wetenschappelijk is.) Tijdens mijn training in Europa had ik ook contacten met de media en dit gaat nog steeds door in de filmwereld en het management. Zoals u weet werk ik nu in het Fox Televisie Network om begrip te kweken over buitenaardsen en hun rol in deze tijd in het gebeuren van de mensheid. Het meest bekend zijn wel "Sightings" en "The X Files", (wordt ook in Nederland vertoond op tv)  

Pat: Welke zijn de veranderingen die nu plaats vinden op de planeet en hoe worden onze lichamen beïnvloed?  

Fox: Er zijn hele grote veranderingen, mutaties, die nooit eerder zijn gebeurd sedert we, volgens genetici, vermoedelijk uit het water kwamen. Een paar jaar geleden was er een conventie van genetici vanuit de hele wereld in Mexico en het hoofd thema was de verandering van het DNA. Wij maken een evolutionaire verandering mee.  

Pat: Hoe vindt die DNA verandering plaats?  


Kryon: De andere Jij’s. Deel 5. Barbara Bessen 17 mei 2013. Geplaatst: 19 augustus 2014

Kryon:
De andere Jij’s. Deel 5.
Barbara Bessen
17 mei 2013. Geplaatst: 19 augustus 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Barbara’s persoonlijke ervaringen.

Ik kan mij niet meer herinneren hoe het kwam, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat ik niet kon zingen. Een lerares ergerde zich eens aan mij omdat ik kletste of weer eens te laat op de les kwam en keurde mij daardoor af. Ik hoorde voortaan niet tot haar lievelingen en werd niet meer bijzonder gemotiveerd om te zingen. Ik kon mij de noten niet meer herinneren; ik was niet meer geconcentreerd. Kortom: ik had met zingen eerder een bescheiden verhouding.

Kryon monterde mij  direct bij het begin van onze verbinding opdoor mij te vertellen mijn stem meer expressie te geven en dat dit ook belangrijk was voor ons gezamenlijk werk. In de kopstem zit nog iets dat losgelaten wilde worden. En dit was door vele tonen en door zingen goed op te lossen. Ik zing nu met behulp van mijn innerlijke zanger graag voor mijzelf.De Geascendeerde Meesters Wes Annac 10 Mei 2013

 
"Positieve Verandering is 

Onvermijdbaar"
 De Goddelijkheid en soevereiniteit van de mensheid zal begrepen worden in de tijd die eraan komt en momenteel, begint een overvloed van ontwaakte zielen op het oppervlak van jullie lieve Aarde hun eigen persoonlijke Goddelijkheid al te vinden en te ontdekken, en ook de miraculeuze dingen die zij kunnen doen.
 
Een ieder van jullie draagt de zuivere macht van de Schepper in jullie harten, en wat wij daarmee bedoelen is dat jullie een rauwe hogere dimensionale kracht en een vermogen bezitten om te doen en aldus zeer veel te manifesteren, waartoe jullie, voor het overgrote deel, geleid zijn te geloven dat jullie niet in staat zijn te doen of te manifesteren.
 
Jullie vermogens zijn waarlijk ongelimiteerd, en wij hebben altijd voor jullie lieve zielen gewenst dit te weten.
 

donderdag 16 mei 2013

Aluna Joy Yaxk'in met de Ster Ouderen 15 Mei 2013


 
 "Zonnevlammen Ondersteunen
 
bij Onze Ascentie"
 
 
15 Mei 2013 We hebben vier X Klasse zonnevlammen gehad in een paar korte dagen tijd. Deze zijn zeer krachtige vlammen. Wij voelen zonnevlammen op het moment dat zij vanuit de zon vandaan barsten. Onze technologie voelt de magnetische puls ongeveer 48 uren na de zonne explosie. Dit is zo, omdat de mensheid aan alles en iedereen in het universum verbonden is, en onze technologie is dat niet. Zo boven, zo beneden. De mensheid is ÉÉN.
 
Vandaag is mijn hart aan het racen, mijn hoofd doet pijn, en ik schrijf dit vanaf mijn zachte kussen gevulde bed met mijn iPad. Velen van jullie daarbuiten hebben een enorm scala aan vreemde symptomen, waar jullie je inmiddels, daar ben ik zeker van, pijnlijk bewust van zijn. Maar lees verder … Er is een reden voor deze gebeurtenissen en onze reacties op hen. Herinner je … jij bent een spiritueel wezen in een maar al te zeer MENSELIJK lichaam dat zich ontwikkeld en ascendeert.
 

Ashtar: ET/UFO Burgers Hoorzitting in Washinton 12 Mei 2013 / Elizabeth Trutwin


ET/UFO Burgers
Hoorzitting inWashinton &
Disclosure & Enige
Inzichten


via Elizabeth Trutwin - 12 Mei 2013

Gegroet!

Dit is Ashtar rapporterend vanaf De Regenboog Brug. Onlangs was er in Washington DC een Disclosure Evenement genaamd De Burgers Hoorzitting aangaande Disclosure. Dit Evenement was zorgvuldig georkestreerd door Leden van de Grondbemanning die met het Ashtar Commando samenwerken. Moeder Sekhmet, Aartsengel Michael, Aartsengel Metatron, Maitreya en St. Germain waren daar tussen de anderen ongezien. Dit Evenement was in reactie op andere keren in de afgelopen paar jaren wanneer Disclosure op het punt stond te gebeuren en er iets in de weg kwam. Dit is veelvoudige malen gebeurd in het afgelopen decennia. Dit is waarom jullie altijd voelden dat Disclosure slechts "Een Moment Weg" was en dan op de één of andere manier gebeurde het niet. Geen verklaringen kwamen er naar voren en het veroorzaakte voor velen nogal wat depressie.

Sommigen van jullie verwarden 21 december 2012 met een Disclosure Evenement. In plaats daarvan, begrijp - dat dit een Hemels Evenement was waar het Galactische Centrum en het Kosmische Centrum op één lijn waren en een doorgang voor de energie creëerden om in/naar De Melkweg Galaxy te pulseren. Deze energie had karakteristieken die alleen onder zeer zeldzame omstandigheden geproduceerd wordt. Deze pulsen activeerden de 12 Strengen van DNA in iedereen die nog niet dat deel van hun evolutie voltooid hadden. Het ontstak ook Sleutel Codes en Brand Brieven in het volgende niveau van Bewustzijnsverhoging. Op 28 maart 2013 was de volgende invoer van Hoge Magnitude energie. De Grond Bemanning 16 mei 2013 / Valerie Donner

~ De Antwoorden zullen komen ~

Lieve Grond Bemanning,

Heeft iemand van jullie het gevoel alsof je in de Twilight Zone bent? Daarmee bedoel ik voel je een beetje een leegte, alsof je in een staat van onzekerheid bent over je volgende stap in je leven? Sommige van deze gevoelens zijn toe te schrijven aan de astrologische invloeden die ons momenteel beïnvloeden door de verduisteringen, enz.

Dit zijn allemaal onderdelen om ons te helpen met ons ascensieproces, of we het nu leuk vinden of niet.
Als de derde dimensie blijft imploderen op zichzelf, voelen we de invloed van onzekerheid. Op een of andere manier zijn we ons hoger dimensionale leven op de Aarde aan het co-creëren, dus het onbekende is de norm. Sommigen van ons voelen ook de energieën die we voelden toen we leefden in Atlantis voordat het viel. Dat kan een aantal ongemakkelijke gevoelens creëren.

Sananda channeling door Lisa J. Smith 16 mei 2013


Sananda

 
De Hereniging met je Goddelijke
 
Tweelingstraal 
 
 
 channeling  Sananda door Lisa J. Smith 
  
 16 mei 2013


Velen van ons hebben lang en ver gereisd om opnieuw samen te smelten met onze andere complete helft die we zijn. Om de dualiteit te kunnen ervaren hebben we onszelf gesplitst in twee verschillende sferen van Licht en nu is het tijd om opnieuw compleet te worden door de Goddelijke vereniging van ons mannelijke en vrouwelijke God Zelf. In de grootse eenheid van de bron vindt er voortdurende schepping plaats van vonken van Licht. Jullie, mijn vrienden zijn een van die vonken. Ieder deeltje van dit onmetelijke Licht dat we kennen als God bestaat uit een mannelijk en een vrouwelijk deel. De waarheid is altijd zo simpel als dat.
 
Er zijn vele soorten patronen en spirituele families die zich door de schepping heen bewegen, maar het feit blijft altijd dat allen onderdeel zijn van een positieve/negatieve polariteit. Voor de begintijd van de dualiteit, begonnen we door kern van het Universum te bewegen als een team van Lichtwezens. Samen hebben we met een immens bewustzijn ons Licht verenigd om het huis te bouwen waarin we wonen. We beginnen deze uitleg vanaf de Grote Centrale Zon in dit Universum, want de schepping gaat ver voorbij dit niveau en we zullen een geweldige tijd hebben samen om ieder facet van ons wezen weer met onszelf te laten herenigen.
 

HATTON Wake Up Call Nancy Tate 15 mei 2013

 

Veel actie in de luchten

 
VerwachtIk ben Hatonn en ben hier vandaag om u te laten weten dat er een tijd aankomt  waarin er veel actie zal zijn in de luchten. Jullie zullen op verschillende plaatsen over de hele wereld vele spektakels zien wat mensen de kennis zal geven en dat het wat ze hebben gehoord en gelezen via internet waar is . Zij zullen voor hun eigen ogen zien wat onmiskenbaar is en niet weg verklaard kan worden door valse meldingen van dit of dat.
 
Als dit zo doorgaat voor een paar dagen zullen er berichten zijn dat er iets plaatsvindt wat niet ontkend kan worden. Een deel van de media zal zelfs beginnen om hun rapportages te veranderen en zullen de vrijheid voelen om dat voort te brengen waartoe ze graag in staat waren om los te laten naar het publiek. Het is een kwestie van dat de greep op hen wordt losgelaten en nu kunnen ze uit de kast komen en onthullen wat zij te horen hebben gekregen om te verbergen. Ze zijn in staat om dit te doen omdat degenen die zouden trachten hen te laten zwijgen over de waarheid niet langer in hun levens zijn. Ze zijn verwijderd van die invloed, en nu kan de waarheid beginnen uit te komen zelfs meer dan het is.

Sheldan Nidle Spir.Hiërarche en de Gal.Federatie 2 Kan, 12 Moan, 9 Eb / 14 mei 2013


2 Kan, 12 Moan, 9 Eb  
Dratzo! We keren terug met meer om aan jullie te vertellen. De komende veranderingen in jullie werkelijkheid zijn essentieel omdat ze de grote verschuiving in bewustzijn erkennen die jullie doormaken. Elk aspect van jullie is subtiel aan het veranderen, te beginnen met het verschuiven van de configuratie van jullie RNA / DNA. Sommigen van jullie worden blootgesteld aan een zeer grote hoeveelheid versnelde veranderingen, terwijl anderen zachtere verschuivingen ondergaan die een minimum van lichamelijk ongemak vereisen. Zij welke thans kleinere hoeveelheden van ongemak ervaren zijn gepland om te verplaatsen naar meer uitgesproken ascentie symptomen in de vroege zomermaanden.

Kortom, jullie allemaal worden aangepast in het tempo en de aard van de veranderingen die gespecificeerd staan in jullie individuele levenscontracten. Nochtans, is het algemene niveau van ongemak geprogrammeerd door de Hemel wat zal toenemen in de loop van de zomermaanden. Deze zomer markeert een bijzonder moment in jullie geschiedenis: onthulling staat centraal in onze algemene planning en we verlangen innig om deze vereiste formeel aan te kondigen. Het stelt ons in staat om jullie direct aan te spreken en om te beginnen met de planning van de volgende stappen naar jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn.

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael 13 Mei 2013


Aartsengel Michael 
over het 
Geconstrueerde Zelf en het Nieuwe Normale 


Steve Beckow: Aartsengel Michael voltooid de derde van drie discussies over vasanas en het geconstrueerde zelf met een onderzoek van hoe en waarom het individu een masker of personage vormt, hoe het verwijdert wordt, en waar het individu zichzelf bevindt wanneer zij eenmaal buiten de doos van het geconstrueerde zelf gestapt zijn. Aan het einde beantwoordt hij een aantal vragen over de Dinar, NESARA, Putin en de Boston Bomaanslagen.

Suzanne Maresca: Gegroet en zegeningen aan allen. Welkom bij een volgend Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De Grote Ontwaking'. Zich bij haar aansluitend op deze avond is Steve Beckow, oprichter van de website "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "De Opbouw van Nova Gaia: Richting een Aarde die voor Iedereen Werkt."
Ik ben Suzanne Maresca, en val deze avond in voor Graham Dewyea.
Ik nodig jullie uit om Aartsengel Michael zijn Blauwe Vlam van de Waarheid en Vrede binnen te brengen terwijl wij Michael weer terug verwelkomen. Michael zal met zijn discussie over het geconstrueerde zelf verder gaan en die elementen die naar de geboorte van vasanas leiden.
Hiermee geef ik de dingen aan jou over, Steve.

Steve Beckow
: Dank je wel, Suzanne. En welkom, Aartsengel Michael. 

woensdag 15 mei 2013

Tweede Nieuwe Openbaring / Neal Donald Walsch


Tweede Nieuwe OpenbaringAlles wat jullie denken, zeggen en doen is een boodschap. Heel het leven is jullie onderricht.

Als je zou denken dat anderen, in de toekomst, hetzelfde pad zullen bewandelen als het pad dat jullie vandaag hebben genomen, zou jij hetzelfde pad dan nog volgen?

Jullie denken wellicht dat andere mensen niet naar jullie kijken, maar dat doen ze wel. Heel wat meer mensen dan jullie beseffen. Iedereen wiens leven jij raakt, wordt feitelijk beïnvloed door jouw voorbeeld. Jullie verstrekken hun gegevens, data, over het leven.

Een Hathor Planetaire Boodschap via Tom Kenyon: De Genezende Kracht van het Menselijke Hart 13 april 2013

 De Genezende Kracht van het Menselijke Hart    
via Tom Kenyon 13 april 2013

Deze Hathor Boodschap is zuiver geluid


Met andere woorden, er zitten geen woorden in deze Hathor Planetaire boodschap. Het is een zuiver Hathoriaans geluid.

De voornaamste wijze van communicatie en een methode om transformatie informatie door te geven is altijd geweest via hun katalyserend geluidswerk. Deze zuivere geluidsvormen activeren on-normale staten van lichaam en geest die we kunnen gebruiken om tot Multi-dimensionale werkelijkheden van ons bestaan toegang te krijgen.

Dat is in een notendop waarom hun geluiden zo krachtig, en potent zijn. Het direct ervaren van onze multi-dimensionale aard is niet alleen bevrijdend voor geest en hart, het kan ook snel nieuwe inzichten brengen, creativiteit verhogen en spirituele moed inspireren.

Het Manuscript van Overleving - Deel 310


"Deze Uitbarstingen van Lichtgolven 

Slaan

In op de Laatste Grensafsluiting"


 15 Mei 2013 / Aisha North 


Terwijl de golven van de eerste plens in/naar deze fraaie vijver van licht die jullie gecreëerd hebben ermee begonnen zijn om zich terug te trekken, zullen velen van jullie jezelf in een ietwat andere plaats, of liever, staat dan voorheen voelen. Want omdat jullie jezelf zo prachtig openden tot dit energetische raster dat vanuit jullie individuele strengen van licht gecreëerd werd, lieten jullie ook de barrières omlaag gaan die jullie binnenste heiligdom gedurende een zeer lange tijd beschermd hebben. En door dat te doen, stonden jullie het licht toe om jullie werkelijke kern aan te raken, en voor velen, heeft dit inderdaad verreikende consequenties.


Ben Jij Aangekomen Brenda Hoffman 14 Mei 2013


Ben Jij Aangekomen op 

Jouw Overgangs 

"Wat Dan Ook!" Punt?

14 Mei 2013 / Brenda Hoffman


Dierbaren,
Jullie hebben het meeste, zo niet alles, van jullie diepe vastgehouden geheimen opgeruimd - ofwel spiritueel, emotioneel of fysiek. Jullie hebben geleden op vele niveaus door jullie 'donkere nacht van de ziel' heen - in de droomtijd of terwijl je wakker was.
Jullie zijn uitgeput en hebben weinig meer aan jezelf aan te bieden, en nog minder aan anderen. Je voelt je alsof jouw leven op z'n kop gezet en in een ravijn geworpen is. Niets dat was is er nog maar toch ontwaak je tot dezelfde 3D wereld als 6 maanden geleden. Je hebt vrienden en familie afgedankt en voelde zulke diepe eenzaamheid dat je het nauwelijks kon verdragen. Maar toch, ga je verder.


Geen Enkele Techniek kan Onze Goddelijkheid Ontsluieren! 11 Mei 2013 / Ute Posegga-Rudel

Geen Enkele Techniek kan Onze 

Goddelijkheid Ontsluieren!

11 Mei 2013 / Ute Posegga-Rudel


Liefste vrienden!
We kunnen een fenomeen observeren in de Nieuwe Tijdperk gemeenschap dat ons in/naar een najagen voor dingen, gedachten, energieën, portalen wil trekken, een jacht naar volmaaktheid en persoonlijke 'grootsheid'.
Maar ben ik het maar alleen, dat ik voel dat dit alles het punt mist?
Alsof dingen toegevoegd kunnen worden aan dat wat wij sinds de Eeuwigheid ZIJN.
Technieken hier, en technieken daar worden overal en nergens aan ons aangeboden. Zij zijn allemaal toevoegingen aan Iets Dat al Volledig Is. Als wij in deze Volledigheid Zijn, zijn technieken niet vereist om het leven te leven dat reflecteert wat wij Zijn.