Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 27 april 2013

El Morya via Julie Miller - 23 April 2013


Jouw BINNENSTE Zelf is
 
EEUWIG Goddelijk
 
 
El Morya’s Wekelijkse Bericht: April 23–30, 2013
 
Ontvangen door Julie Miller - 23 April 2013


 
Jouw Goddelijke Zelf is een zeer schitterend en precieus bestaan dat zelfs hoger is dan de plaats waar jouw ziel momenteel zit. Jouw Goddelijke Zelf dierbaren is de spirit van jouw Gehele Wezen, het is jouw bron van AL het Leven en AL het Licht dat binnenin een ieder van jullie is. Het is goed begrepen dat jouw lieve ziel in een nadere omgeving tot jouw persoonlijkheid is, en bijgevolg zit jouw ziel tussen jou en jouw Onvergelijkbare Goddelijke Zelf in totdat jij gereedheid demonstreert om een rechtstreekse ervaring te hebben van het besef van jouw Goddelijke Zelf dat aan jou in zuivere eerlijkheid en waarheidsgetrouwdheid geopenbaard wordt - maskers en muren staan niet langer meer overeind. Er is geen doen alsof, alle illusies vallen weg wanneer je dit hogere bestaan van jouw eigen wezen bereikt.
 
Als jij je bewust wordt van jouw Goddelijke Zelf en ermee begint door deze Goddelijke overgang heen te lopen, dat jou zal leiden naar een hoger begrip dat diep en diepgaand is over jouw Zelf, zal je in staat zijn om ook Ware Goddelijke Begeleiding, Vreedzaamheid, Harmonie en Goddelijk Licht te ontvangen dat aan jullie vanuit God geschonken is.
 

Jezus: Een Ommekeer op de Manier dat Informatie aan het Publieke Domein Vrijgegeven Wordt is Onderweg / 26 April /John Smallman

Jezus: 
Een Ommekeer op de Manier dat Informatie aan het Publieke Domein Vrijgegeven Wordt is Onderweg
26 April /John Smallman


Wij kijken met vreugde vanuit hier in de spirituele rijken terwijl de goddelijke energieën jullie allemaal omringen om echt effect te sorteren, aldus zoveel dat zelfs in jullie reguliere nieuws media enig "goed nieuw" gerapporteerd wordt, ofschoon met een bepaald gebrek van het overkoepelende enthousiasme dat zij tonen wanneer rampen toeslaan! Desalniettemin, is het een teken van de dingen die eraan komen. Het Goede Nieuws kan niet langer genegeerd worden, eruit gegooid of ongerapporteerd blijven. Een ommekeer op de manier dat informatie aan het publieke domein vrijgegeven wordt is onderweg, hoewel die reportage altijd achterblijft wanneer het aankomt op het rapporteren van de veranderingen die zich in houdingen, gedragingen en besef voordoen die in deze veranderingen geresulteerd hebben. 
Er gebeurd veel wereldwijd dat jullie zal verbazen wanneer jullie erover horen. Het gebied van goddelijke Liefde werkt voortdurend en heimelijk om in staat te stellen en naar voren te brengen de essentiële gedragsveranderingen die zullen verzekeren dat er een einde aan nijpende armoede, besmettelijke ziektes en schending van de planeet soepel en effectief bereikt worden. Als dat gebeurd, zal planeetbreed herstel van de Aarde zelf en van al de levensvormen die Zij ondersteund versnellen, terwijl de onophoudelijke schadeberokkenende activiteiten die deze miserabele condities aangemoedigd en gehandhaafd hebben ophouden. Die stopzetting van wijdverspreide schade toebrengende activiteiten zullen enorme kwantiteiten van energie loslaten om in de noodzakelijke reiniging en hernieuwing te ondersteunen die zich voor moet doen om jullie planeet terug te laten keren naar een staat van evenwichtigheid waarin Haar gezondheid, schoonheid en overvloed kunnen uitdijen zodat aan de behoeftes van iedereen volledig tegemoet gekomen kan worden die rekent op haar welvarendheid voor hun eigen welzijn.

vrijdag 26 april 2013

Aartsengel Michael via Celia Fenn April 2013


Galactische Herverbinding en Galactische
Menselijke Evolutie 2013 en Daaraan
Voorbij….
Nieuwe Aarde Energieën -Geliefde Familie van Licht, in deze tijd van intense Verschuiving en verandering, en Opkomsten, voelen jullie de Turbulentie van de Geboorte van de Nieuwe Galactische Mens binnenin de Nieuwe Gouden Roos Galaxy. Jullie raken gewend aan de Nieuwe Energieën en de Frequenties van de Nieuwe Werkelijkheid. Wij zouden graag tegen jullie willen zeggen dat het omgaan met deze Nieuwe Werkelijkheid zeer Gemakkelijk is als jij je slechts Eén ding Herinnert - dat Alles Energie en Frequentie is! 
Het Gaat Allemaal Over Frequentie!
Het vinden van jouw handelswijze in deze Nieuwe Werkelijkheid en het vinden van Vreedzaamheid, Harmonie en Overvloed is een Eenvoudige Kwestie van Frequentie. Het is een kwestie van het op één lijn komen met en Resoneren met de Frequentie van Goddelijke Liefde en Goddelijk Medeleven, de Frequentie van Goddelijke Creatieve Intelligentie dat vanuit het Goddelijke Hart stroomt.
Dit is niet iets waar jullie hard voor moeten werken om te bereiken, of waar je voor moet studeren, of om ervoor te lijden om goed genoeg te zijn. Je hoeft jezelf niet te genezen of blokkades te verwijderen, het is jullie geboorterecht en je moet eenvoudig een Keuze maken en Erin Stappen! Het is een Frequentie die Binnenin Jou is, en je moet het eenvoudig binnenin jouw Hart vinden en jezelf op één lijn met deze Frequentie brengen.

Een Belangrijke Boodschap van de aardse Bondgenoten ~ 25 april 2013 / FatherMotherGod

~ Een Belangrijke Boodschap van de aardse 
Bondgenoten ~
Besmettelijke Energieën 

Door FatherMotherGod ... - Geplaatst op 25 april 2013  

Groeten, 

Vele, vele, vele,Wonderen, zegeningen en magische gelijktijdige Evenementen ~
Gelukkige Volle Maan en Verduistering Dag!

Volg de Tekens, omdat ze u leiden langs het pad terug in Het Licht. Ieder van jullie heeft je eigen unieke pad om terug naar huis te lopen. Luister naar de mooie muziek van schepping, roept je naar huis, Door woorden van waarheid. Luister naar de Liefde vanuit je Hart, Uw Hart Begrijpt Het Pad naar Huis ~ 

Volg Jouw Hart, Jouw Hart is niet in staat om tegen je te liegen, en door je Hart, ben je aangesloten op je Ziel. Dit is de verbinding met jullie Hogere Zelf, dat ALTIJD aanwezig is in het huidige moment van Nu , ALLES WAT BESTAAT IN HET HUIDIGE MOMENT IS LIEFDE.

~ DE BESMETTELIJK ENERGY KOMT ERAAN ~


Ashtar & Moeder Gaia Ashtar Bulletin Van De Brug 26 April 2013 / Susan Leland

Ashtar & Moeder Gaia Ashtar
Bulletin Van De Brug

26 April 2013 / Susan Leland"Gegroet, Geliefde Familie!

Het is met grote vreugde, en inderdaad, Eerbied, dat wij Moeder Gaia's liefdevolle boodschap presenteren. Het is net zo tijdloos als zij, en wij nodigen jullie uit de oneindigheid van Liefde te voelen waarmee zij het doordrenkt!

"Jullie zijn je bewust van de vele veranderingen welke gemaakt moeten worden in de manier waarop zij behandeld wordt, en wij prijzen jullie voor al jullie inspanningen in die richting! Opdat jullie geen enkele gedachte hebben dat deze veranderingen niet al in voortgang zijn, of op het punt staan om uitgevaardigd te worden, wees ervan verzekerd dat wij alle activiteiten van interactie met Moeder Gaia in de gaten houden, en wij hebben een veelomvattende lijst van alles dat wegvalt en op het punt staat om op te houden, samen met toepasselijke Hoge Dimensionale vervangingen waar deze nodig zijn.

"Bijvoorbeeld, de Wereld draait niet langer meer op wat bekend is als de 'petro dollar', alhoewel sommige van de duistere hoeden volhoudend zijn jullie anderszins te doen laten geloven. De Waarheid is dat het plunderen van Moeder Gaia's fossiele brandstoffen voor altijd ten einde komt op de Planeet Aarde! Maar toch, zegt dit niet dat jullie zonder energie zullen zijn voor warmte, koken, transport, etc. Het is eenvoudig dat schone energie het enige zal zijn dat er gebruikt wordt, en het zal voor iedereen gratis zijn!!! Deze energie is al hier, en het raakt in ieder moment bij steeds meer mensen bekend!donderdag 25 april 2013

Lord Emanuël: Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie 24 april 2013


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie

Veilig
                                                                     
Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het, Lord Emanuel, Ik BEN hier, Ik BEN gekomen om weer met jullie te zijn vandaag. Mijn Liefde voor jullie is overstromend, neem een moment om mijn Liefde over jullie heen te voelen stromen, om jullie heen, door jullie heen, adem het in en sta iedere cel in jullie lichaam toe me te ontvangen en sta iedere vezel van jullie Wezen toe om te ontspannen. Jullie zijn veilig. Mijn Lieve Mensen jullie zijn veilig en er wordt op jullie gepast en voor jullie gezorgd, wat de realiteit van buiten jullie ook laat zien. Zelfs als jullie je leven niet als zodanig ervaren, het is zo Lieve Mensen, het is zo, jullie zijn veilig. Jullie kunnen jullie er al bewust van zijn of niet Lieve Mensen, dat het leven op deze planeet een bestaan is van dualiteit dat werd toegestaan te zakken tot onder dat wat werd Gecreëerd door Vader-Moeder God. 

Het Manuscript van Overleving - Deel 303

 "Wij Dagen Jullie Allemaal Uit om 

eens Goed om Jullie heen te Kijken" 


25 April 2013 / Aisha North 


Een lange tijd geleden is het getijde gekeerd, maar toch, zijn er diegenen die onder de beïnvloeding zijn om te denken dat er helemaal niets gebeurd is. Ze schoppen het stof omhoog en klagen dat alles in een stilstand is. Maar is dat werkelijk zo? Wij dagen jullie allemaal uit om eens goed om jullie heen te kijken, en wij denken dat jullie allemaal de sporen aan alle kanten van jullie zullen zien van deze toevloed van binnenkomende energieën. Niet alleen in het hart van deze gelijkgestemde zielen waarmee jullie samengekomen zijn hier in deze ruimte (de site), maar ook verder daarbuiten. Want jullie wereld is er al mee begonnen om voorbij het niveau van besef te bewegen waarvan jullie hebben kunnen denken dat het de limiet voor iedereen was die niet zo "open" als jullie zijn aangaande deze nieuwe energetische boodschappen. Want zij bewegen allemaal op de één of andere manier, en zelfs als sommigen van jullie het er moeilijk mee hebben om het te zien, gebeurd het toch, elke en iedere dag.  

woensdag 24 april 2013

ASHTAR/ATHENA Voltooiing van alle COMPLEETHEID 24 april 2013


ASHTAR/ATHENA
Voltooiing van alle COMPLEETHEID
 
Kanaal: Ashtar / Athena 24 april 2013

EARTH ASCENDS.COM  

Dit is Lord Ashtar die in zijn missie van Liefde de Meest
Stralende (de Christus) dient.

Geliefde Familie,
Gegroet, Herinner jullie, uit een van mijn vorige berichten, geliefden, over mijn verklaring aan jullie van de prachtige vlinder waarin jullie transmuteren? Ja!  Dit is een van de volgende stappen om de werkelijke Jou te worden. Het heet metamorfose.

Eerst wil je compleet zijn. En je hebt je nooit compleet gevoeld, tot nu toe, toch , lieverds? Om je compleet te voelen, moet je contact opnemen met uw tweelingziel.

Een tweelingvlam ontstaat wanneer jou Schepper, die Moeder / Vader God is, een vonk gooit, een ziel (jij), en u je werd je bewust . Dan, splitste je ziel zich in mannelijk en vrouwelijk. Dan reisde je door al je incarnaties heen totdat je een cirkel had voltooid, ervaren en beheersen van elke les tot je aankwam bij je afsluiting en je ascensie, dat is waar je op dit moment bent.

Saul: Jullie Hebben Alle Reden om In Hogere Sferen te Zijn / 24 April 2013/ John Smallman

Saul:
Jullie Hebben Alle Reden om In Hogere
Sferen te Zijn
24 April 2013/ John Smallman

De ontwaking van de mensheid uit de illusie in/naar de Werkelijkheid is een gedane zaak - dat is het altijd geweest, sinds het moment van de schepping. De Werkelijkheid is waar jullie permanent verblijven, en momenteel keren jullie naar huis terug vanuit een schijnbare lange en moeizame reis naar een zeer glorieus welkom. Jullie hebben alle reden om in hogere sferen te zijn. Desalniettemin, is het momenteel voor de overgrote meerderheid van jullie moeilijk om dit waar te nemen, omdat de tijdsduur die jullie weg van Thuis doorgebracht hebben ernstig jullie geheugen van de glorie die er daar op jullie wacht afgestompt heeft.

Het leven in de illusie is uitputtend geweest. Er zijn vele pijnvolle lessen geweest die jullie kozen om te leren terwijl jullie er druk bezet mee waren, en zij hebben veel energie, vastberadenheid en doorzettingsvermogen vereist. Desalniettemin, zijn jullie trouw gebleven aan jullie doel terwijl jullie worstelden met de ervaringen welke het leven in de illusie aan jullie presenteerde. Vaak, is dat niet duidelijk geweest terwijl jullie aan de pijn en droefheid leden die veroorzaakt werden door de overduidelijke afscheiding van jullie Vader, en bij tijden scheen het jullie toe dat jullie een verloren zaak waren: "Was er echt een hemelse Vader, een oneindige Bron, een goddelijke en almachtige Intelligentie, of was Hij eenvoudig een illusie?" Wel, jullie hielden je aan jullie paden - allen verschillend, maar leidend naar hetzelfde doel: Om in de Werkelijkheid wakker te worden - en jullie zullen verbazingwekkende beloningen vinden wanneer jullie hen voltooien en Thuis arriveren. Houd vol gedurende deze laatste paar etappes van de reis die eindeloos schijnen te zijn: het einde is dichtbij.

Boodschap van de Arcturiëns via Suzanne Lie Op 21 april 2013


BOODSCHAP VAN DE ARCTURIËRS

via SUZANNE Lie  Op 21 april 2013


"Vanuit de Kern van 

Jezelf "

 (vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )


Beste leden van ons Aarde Team, als jullie de Corridor (Poort/Hoofdgang) voor jullie open zien, dan ga er naar binnen, want dan zullen jullie alle werkelijkheid vanuit binnenin je zien. In onze Corridor zijn jullie in je ZELF en in jullie ZELF ben je in de Waarheid. Tijdens je verblijf in de derde dimensie zullen jullie voor veel illusies komen te staan. Maar die illusies kunnen alleen het masker worden afgenomen als je die ziet vanuit de Kern van je ZELF.  
Daarom hebben wij velen van jullie naar ons Moederschip gebracht of naar een andere hogere frequentie werkelijkheid, zodat we met jullie in je astrale lichaam kunnen communiceren. We hebben jullie naar de hogere frequentie van werkelijkheid gebracht via het vier dimensionale astrale lichaam van je drie dimensionale vorm. Gelukkig, is jullie multidimensionale herinnering geactiveerd, omdat je vier dimensionale astrale lichaam zich met je vijf dimensionale werkelijkheid verbindt.  
Omdat er geen illusies zijn in de vijfde dimensie en daar voorbij, kunnen jullie je herinneren dat jullie gelijktijdig drie van de myriaden uitdrukkingen zijn van je Multidimensionale ZELF. Jullie zijn de vijf dimensionale Galactische Wezen die proberen om je aandacht te winnen. Jullie zijn je vier-dimensionale astrale lichaam van je droomstaat, en jullie zijn je drie-dimensionale stoffelijke lichaam dat in slaap is en een ‘droom’ heeft.  

Aartsengel Michaël via Natalie Glasson 19 April 2013


Aartsengel Michaël

Spirituele Bescherming 

voor
het Nieuwe Tijdperk
19 April 2013 /  Natalie Glasson Mijn zegeningen van Liefde worden aan jullie geschonken; Ik ben Aartsengel Michael, de Aartsengel van Bescherming. Ik heb vele doelen binnenin het Universum van de Schepper, vele manieren waarop ik dienstbaar wens te zijn voor anderen en specifiek voor de zielen op de Aarde. Het is mijn grootste doelstelling om te handelen als een goddelijke expressie van de Schepper, zielen verbindend en hen herinnerend aan de trilling van de Schepper binnenin en rondom hen heen. Ik draag het Licht van de Schepper naar jullie toe, Ik sta jullie toe om het Licht van de Schepper binnenin mij te zien en ik ondersteun jullie in het besef van jezelf als een aspect van de Schepper in de manifestatie. Op vele manieren ben ik hier om te handelen als een voorbeeld van het Licht van de Schepper alsook van jullie eigen Licht. Dit is de rol van alle Engelen, Aartsengelen en Geascendeerde Meester wezens.
Wij als Engelachtige wezens bezitten een sterke verbinding met de trilling van Liefde van de Schepper; wij zijn in staat om toegang te verkrijgen tot de zuiverste trilling van Liefde van de Schepper het uitzendend naar daar waar het nodig is. Vanwege onze focus op liefde, zijn er vele manieren waarop wij dienstbaar zijn om Liefde meer volledig aan jullie te demonstreren.

dinsdag 23 april 2013

Aartsengel Michael via Ron Head 23 April 2013


Aartsengel Michael


"Ontwaak tot de 

Waarheid

van Wie of Wat Je Bent"

23 April 2013 /  Ron Head 

Art door Ronjana 

Onze focus zal vandaag op focus zijn. Voor heel veel redenen is dit voor jullie belangrijk in deze tijd. Het is een doorslaggevend gereedschap in jullie gereedschapskist, zowel voor het bereiken van jullie doelstellingen van het verhogen van jullie energie en frequentie, als voor jullie bescherming, en dat toe te staan te gebeuren op de beste en gemakkelijkste manier. Wij vragen jullie je te focussen, tot een veel hogere graad, op jullie pad en op jullie intentie om altijd, in ieder moment, je goed te voelen.

Wij vragen jullie je te focussen op het vinden van steeds meer manieren om je goed over jezelf te voelen. Wij vragen jullie je steeds meer te focussen op het voelen van onvoorwaardelijke liefde voor iedereen rondom jou heen.
Waarom, anders dan de overduidelijke reden dat het is wat je moet doen om een beter leven voor jou en anderen te creëren, vragen wij dit nu? Wij zeiden dat het betrekking op jullie bescherming heeft. Wij wensen dat jullie je dus exclusief op deze dingen focussen, zodat jullie de tijd niet hebben om enige aandacht weg te geven aan de negatieve dingen welke zich buiten het gebied voordoen van jouw eigen specifieke wereld in deze tijd.

NieuweTijdperk Brenda Hoffman 23 April 2013


Jullie hebben het doorslaggevende punt van dit

NieuweTijdperk bereikt.


De Eerste Uitbraak van 

de

 Nieuwe Astrologie

23 April 2013 / Brenda Hoffman


Dierbaren,
Misschien zijn jullie bekend met astrologische gebeurtenissen zoals geportretteerd in het Oude Tijdperk. Net zoals het voor jullie waar is, zijn er niet langer astrologische groepsactiviteiten of boodschappen.

In het Oude Tijdperk, ontvingen jullie informatie dat alles onstabiel zou zijn tijdens een volle maan of dat een verduistering de mensen op de één of andere manier zou verschuiven. Soms waren deze patronen accuraat - en soms ook niet. Maar omdat jullie comfortabel waren met groepsgedachte, gingen jullie door om te volgen wat anderen projecteerden wat er mogelijk kon gebeuren. Misschien heb je astrologie boeken gelezen die informeerden over hoe een Vissen of Ram zouden moeten zijn - slechts om enige wisselwerking te kunnen vinden, maar geen volledige lijst van activiteiten die voor jou relevant was of voor de persoon in kwestie.

Sommige van het Oude Tijdperk astrologische lezingen waren vrij accuraat omdat de mensen en masse in beweging waren zodat iemand ruwweg berekenen kon wat er met iemand met dat teken gebeuren zou op een specifieke dag of zelfs jaar. Iets dergelijks is niet langer het geval meer.

Jezus: Er hangt lente in de lucht, en dat geldt ook voor verandering van een buitengewoon schitterende soort / 21 april 2013/ John Smallman

Jezus: Er hangt lente in de lucht, en dat geldt ook voor verandering van een buitengewoon schitterende soort
21 april 2013/ John Smallman

De Eenheid die God is heeft de gehele schepping Er binnenin gewikkeld; Het is het oneindige veld van goddelijke Liefde waar alle Wijsheid, alle Kennis, alle Bewustzijn zijn eeuwige bestaan heeft. Het is een staat van opperste vreugde, vrede en tevredenheid, waar niemand ooit diep bedroefd is, of dat op enige manier ooit kan zijn. Het is de Realiteit, waar allen vrij zijn om overvloedig te scheppen met de vaardigheden en capaciteiten die God hen heeft toebedeeld, en te genieten van de resultaten.

Het is in deze sublieme staat dat de mensheid dient te ontwaken. Jullie huidige staat van slaap, voortdurend onderbroken door dromen en nachtmerries die je als echt en substantiëel ervaart, dient jullie niet langer, en dus heb je gekozen om wakker te worden in de verfrissende, stimulerende en opwindende staat van verwondering waarvoor je koos je kort te verstoppen, slechts een moment geleden. Het schijnt dat jullie deze denkbeeldige Realiteit gedurende een zeer lange tijd hebben ervaren – en in de ‘tijd’ heb je dat – maar dat is slechts kortstondig geweest, zoals je zult ontdekken wanneer je wakker wordt. En dan zal jullie vreugde en verbazing grenzeloos en altijddurend zijn. De Realiteit is altijd verbazingwekkend, want het plaatst je in de Tegenwoordigheid van de oneindige, alles liefhebbende Bron, die je uitsluitend schiep om eeuwige vreugde, verbazing en verwondering te ervaren – en dat zul je. 


Montague Keen 21 April 2013 Montague Keen

21 April 2013


Vandaag, op de verjaardag van je terugkeer naar de Aarde, wensen wij in de geestenwereld je een hele speciale dag met je familie. Je werd gezegend, mijn lief, met een zorgzame en behulpzame familie. Ik ben blij er deel van uit te maken. Het is mijn zielenfamilie.

We zien de chaos in jullie wereld. De cabal wordt onvoorzichtig in haar vertwijfeling om de controle te behouden. Omdat mensen nu waakzaam en bewust zijn, worden ze niet meer zo makkelijk voor de gek gehouden.
Het Amerikaanse volk heeft moed getoond. Ze hebben het BEWIJS vrijgegeven van wat ze zojuist hadden meegemaakt en weigerden de officiële lezing van wat er gebeurd was in Boston te accepteren. 

Dit is een grote stap voorwaarts in de jacht op de waarheid. Jullie moeten je nu gaan afvragen waarom de TV en de kranten niet geïnteresseerd zijn in de waarheid. Waarom houden de autoriteiten nog steeds vol dat hun versie van de gebeurtenissen de waarheid is? Hoe kun je ze ooit nog vertrouwen? Het is duidelijk dat ze een propaganda werktuig zijn, om jullie in het duister en onder controle te houden.

Melchizedek via Julie Miller April 21, 2013


Melchizedek

via Julie Miller 

Jullie zijn van Nature

MULTIDIMENSIONAAL

Melchizedek’s Wekelijkse Bericht  -  April 21–28, 2013

Ontvangen door Julie Miller - April 21, 2013 


Terwijl velen van jullie doorgaan energie te ontvangen en feitelijk resoneren met de hogere dimensionale rijken die vanuit het Universum en de Zon stromen, merken jullie je vermogen op om met jullie geliefde Aarde Moeder en met de rest van de mensheid op een zeer natuurlijke manier, door de ontwaking van jullie altijd-toenemende besef, te communiceren.

De erkenning van jullie eigen oneindige bewustzijn toont aan dat jullie inderdaad jezelf niet slechts als mens zien, maar een Goddelijk Mens als de levende expressie van God in alle handelingen die samenvloeien met onvoorwaardelijke Liefde. Dierbaren, dit is jullie reis. Jullie zullen ontwaken wanneer dat voor jullie de bedoeling is en in Goddelijke Tijd zullen jullie naar bepaalde herinneringen gebracht worden van jullie multidimensionale zelf dat een cruciaal deel bezit voor de oneindige mensheid van dit alles rondom jullie heen en voorbij jullie normale middelen van leefgemeenschap.

Lord Emanuël: Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie 22 april 2013


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie

22 april 2013

Een Teken
                                                                                     
Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het, Lord Emanuel, weer bij jullie vandaag. En ik BEN met jullie nu. Neem een moment om mijn aanwezigheid te beseffen, om mijn aanwezigheid te voelen. Ieder van jullie heeft zijn of haar eigen unieke manier om mijn aanwezigheid gewaar te zijn en als jullie een moment in stilte nemen en een paar keer diep, diep inademen tot in jullie buik en de stilte van binnen vinden, en vragen, mijn naam noemen, zal ik komen en jullie mogen mij vragen om jullie een teken te geven, een symbool, een kleur, een geur of wat dan ook om je bewust te maken van mijn aanwezigheid, en dan zal ik dat doen.
Het is belangrijk dat jullie eerst de stille plek vinden mijn Lieve Mensen. Neem de tijd die nodig is op een rustige plek en gebruik jullie ademhaling mijn Lieve Mensen, dit is zo belangrijk. Het is zo belangrijk dat jullie het belang gaan begrijpen van jullie Heilige Ademhaling, want het is heilig indien bewust gebruikt, want het verbindt jullie met de andere rijken van bestaan, het is het voertuig waardoor het Licht jullie lichaam binnenkomt via al de 144.000 chakrapunten van jullie lichaam. Als jullie dit al niet doen, neem minstens 10 minuten van jullie dag op een stille plek om bewuste Heilige Ademhaling toe te passen.

Het Manuscript van Overleving - Deel 302


"Jullie Maken Allemaal


Deel
 Uit Van Dit


Wereld Wijde Web


Van Verlichte Zielen"


23 April 2013 / Aisha North 


De storm is nu ietwat afgenomen, en de golven zijn rustiger geworden vergeleken tot de veel meer intense schommelingen die velen van jullie alleen al de afgelopen week ervaren hebben. Dit maakt allemaal deel uit van de natuurlijke cyclus van de dingen, en jullie zijn er nu min of meer eerder bekend mee geworden hoe dit in z'n werk gaat. En deze keer, denken wij dat jullie allemaal de behoefte zullen voelen om enige diepe, diepe ademteugen te nemen en van de stilte te genieten die zal volgen in hun kielzog, want deze keer, zijn jullie zeer zeker door de wringer heen gehaald op meer dan één manier. Laat ons jullie allemaal verzekeren dat jullie aldus veel sterker geworden zijn door deze beproeving, want in tegenstelling tot de verwachtingen, laten deze intense energetische opwaarderingen jullie nu niet voor lang volledig gevloerd achter.

Eerder, zullen jullie een onmiddellijke verlichting voelen wanneer zij afzwakken, en niet alleen dat, jullie zullen ook tegelijkertijd een drang voelen om letterlijk op te staan en te gaan. Want, zoals gewoonlijk tijdens deze zeer intense perioden van aanpassingen, schijnt wat dan ook betreffende de toekomst, of het nu op handen zijnde is of meer veraf, bijna onmogelijk te zijn om er zelfs maar over na te denken. Maar nu, terwijl deze mentale mist uiteengedreven schijnt te zijn samen met alle fysieke symptomen, zullen jullie jezelf geestdriftig vinden om de dingen in actie te zetten. Voor sommigen, zullen er dingen om te plannen zijn en pogingen om te initiëren, terwijl voor anderen, er nog steeds frustratie zal zijn van het zo sterk willen van het iets DOEN terwijl tezelfdertijd je er geen duidelijk idee over hebt als tot wat dit iets is.

maandag 22 april 2013

De Arcturiaanse Groep via Marilyn Rafaelle 21 April 2013


De Arcturiaanse Groep


"Illusies Krijgen Kracht 

van de Energie die 

Je Hen Voedt"

21 April 2013 /  Marilyn Rafaelle 

Art by Emerald Depths

Hallo dierbaren.
Wij komen vandaag om jullie een gelukkige lente toe te wensen hoewel het een zeer andere lente voor vele delen van jullie wereld is dit jaar. Gaia past zich aan de nieuwe energieën die binnenstromen aan, alsook opent zij zichzelf tot meer van haar eigen Goddelijke energieën want ook zij is een bewust wezen. Gaia maakt de noodzakelijke aanpassingen zo goed als zij kan om haar eigen ascentie toe te staan te werk te gaan met zo min mogelijk onaangenaamheden voor de wezens die op de Aarde leven.

Veel daarvan wat jullie kunnen zien als chaos in de wereld is het loslaten van duistere energiezakken welke in bepaalde gebieden gedurende eonen aan tijd hebben liggen te sluimeren. Dit zijn plaatsen waar de energieën van oorlog, strijd en lijden nog steeds resoneren en waar jaren en jaren van onverlicht denken en handelen zich nu manifesteren zodat er naar gekeken kan worden, getransmuteerd, en losgelaten. Het mag zo toeschijnen alsof de wereld donkerder aan het worden is maar het is feitelijk de activiteit van meer licht schijnend op vroegere verborgen schaduwen hen in het wereldbesef brengend in plaats van hen toe te staan verborgen en functioneel te blijven zoals het geval tot nu toe geweest is.

Hilarion via Marlene Swetlishoff/Tsu-tana April 21-28, 2013


Hilarion

"Er zijn Meer 

Intense

Energieën in de

Atmosfeer die

Geassimileerd 

Moeten

Worden"

                          April 21-28, 2013
                  Marlene Swetlishoff/Tsu-tana 

Dierbaren,
De tijden waar jullie in leven zijn gewrocht met zowel de grootste van uitdagingen als de grootste van zegeningen. Aangezien de driedimensionale energieën niet langer ondersteund worden door de eigenlijke atmosfeer die de Aarde omringd, wordt het in toenemende mate moeilijk om de dichtere energieën in jullie persoonlijke energiegebieden vast te houden. Er is een boemerang effect dat zich voordoet waardoor diegenen die de dichtere energieën koesteren en vasthouden ontdekken dat het intens vergroot naar hen terugkeert en dat deze energie soms op manieren uitbarst die moeilijk te begrijpen zijn door de grotere gemeenschap.

Het wordt in toenemende mate belangrijk om deze dichtere energieën los te laten op manieren die niet op een schadelijke manier van invloed zijn op de Wereld. De rol die jullie, de Lichtwerkers, spelen in deze tijd is die van het balanceren en oplossen van disharmonische energieën. Dit is iets waar een ieder van jullie automatisch om bid en bedoelt te doen als de behoefte naar boven komt. Jullie hebben geleerd hoe de lagere energieën binnenin jullie zelf te transmuteren en de Aarde te bewandelen zonder een negatieve impact daarop te maken. Het is belangrijk om Liefde binnenin jullie harten te houden, ongeacht wat er in de veranderende Wereld rondom jullie heen gebeurt en jullie doen dit bewonderenswaardig.  

Jeshua/Jezus via Judith Coates April 2013

Jeshua/Jezus

 
Het 

Meester

 
Geheim


April 2013 / Judith Coates 


Dierbaren,
 
door de tijdperken heen hebben mensen willen weten, "Wie is God? Wat is God?" Er zijn definities geweest; wijze mensen zijn naar voren gekomen met een verklaring, met een omschrijving van God, maar toch is dat God niet. Zij kunnen een aspect van God omschrijven, maar niet het geheel van God, want door God te omschrijven en te definiëren beperk je Het.
 
God is niet een hem of een haar, zelfs geen Het zoals in geslacht, maar een voortdurende oneindige Energie welke voor altijd uitdijt van voordat de tijd begon. En nadat de doelstelling van de tijd vervuld zal zijn - geloof het of niet, er is een doelstelling aan de tijd - nadat die doelstelling vervuld zal zijn, zullen jullie als de ene Geest, de verlenging en uitdrukking van de ene Geest, blijven uitdijen, voor altijd vragend - niet in woorden, maar in de Wezenlijkheid van energie - "Wat kan ik nog meer ervaren? Wat kan ik nog meer creëren? Waar kan ik me tot uitdrukking brengen?"
 
Jullie zullen Universum op Universum binnenin Universum blijven creëren, fysiek en spiritueel, naar de plaats waar jullie jezelf waarlijk als spirit kennen; door niets gedefinieerd; door niets beperkt. Maar toch hebben jullie gekozen, je vrijwillig aangemeld om binnenin deze incarnatie te zijn om een vorm aan te nemen, om het Licht en de energie die jullie zijn samen te voegen, om een vorm te nemen en met andere broeders en zusters te lopen die nog geloven dat er een vorm moet zijn waar zij naar uit kunnen reiken en dat zij aan kunnen raken, een vorm die zij kunnen zien, een vorm waar zij mee kunnen spreken.
 

Een QHHT Sessie met Ron Head en Suzanne Spooner 18 april 2013 Deel 2


Een QHHT
Sessie met

Ron Head en een 
Onverwachte Gast


Met Suzanne Spooner /

Deel 2 van 2 - 18 April 2013   

Suzanne: Heeft u er bezwaar tegen als ik heel vlug de ramen dicht doe? (Bladblazers buiten)

Schepper: Ga je gang. Neem de tijd. Ik heb alle tijd van de wereld.. (grinnikt!)  

Suzanne: Nooit is er door iemand iets gezegd dat meer waar is. Eigenlijk is het wel grappig.

Schepper: Ik vond de humor uit. Dat zei je zelf. 

Suzanne: Dat is zo! Hier houd ik van. Dank … mag ik even een moment van dankbaarheid inbouwen en u hartelijk danken voor het cadeau van TAUK? [TAUK: The Art of Universal Knowing] 

Schepper: Wij zijn jou dankbaar, lieve meid

Suzanne: Het heeft mijn zelf vergroot en verschoven en in de diepste basis ervan mij de verbinding teruggegeven met mijn lieve vader wiens naam, nota bene, Ron was.

Schepper: Dat hebben we opgemerkt. 

Suzanne: Er dobberen een hoop Ronnen om me heen in mijn leven. Ik waardeer … Ik zag … in feite zag ik vandaag mijn vader door Rons ogen en ik begrijp die energie zoals het doorkomt en ben daarvoor ook erg dankbaar. Dus dank u, dank u voor mijn pad en ik ben erg vereerd om vandaag hier te zijn met Ron en met u. O hemeltje. Zoals ik me voel hebben we vandaag wel 5000 uur nodig, terwijl ik probeer om zo snel als ik kan door alles heen te gaan zonder iets over te slaan.