Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 13 april 2013

Jezus:"De Mensheid Staat op een Kruispunt" / 3 April 2013/John Smallman

Jezus:  
"De Mensheid Staat op een Kruispunt"
3 April 2013/John Smallman  


De mensheid staat op een kruispunt. Velen zijn nog niet gereed om zich aan Liefde over te geven, aan hun goddelijke natuur, hoewel op het diepste niveau van hun wezen zij altijd de bedoeling gehad hebben om dat te doen. Een intense inspanning aan jullie zijde, de wegwijzers en Lichtdragers, is nu essentieel om hen te ondersteunen om hun God-gegeven intentie te accepteren en hun ware aard te omhelzen. 

Jullie ontvangen enorme hoeveelheden aan energie van iedereen in de spirituele rijken om jullie voorwaarts te laten gaan op jullie pad naar de ontwaking en de thuiskomst, maar velen van jullie waren teleurgesteld door het gebrek aan bewijs in de wereld rondom jullie heen aangaande jullie entree in/naar het Nieuwe Tijdperk in december het afgelopen jaar. Bijgevolg, hebben velen van jullie, jullie intentie en voornemen om te ontwaken laten verzwakken terwijl jullie wederom verstrikt raakten in de afleidingen van de illusie.

Saul: Sta je Twijfels en Angsten niet toe / 4 April 2013 / John Smallman

Saul:
Sta je Twijfels en Angsten niet toe
4 April 2013 / John Smallman


Het Ontwakingsproces van de Mensheid gaat vlug. Aan het begin, vele eeuwen geleden, ging het langzaam en moeizaam voor je, maar nu is het een woest vloeiende rivier, die alles voor zich uit stuwt naar de Oceaan – Realiteit, de Hemel, je Eeuwige thuis – en het kan volstrekt niet gestopt worden. Laat je Twijfels en Angsten gaan, die je tegen de stroom in laten zwemmen, of op z’n minst, je voortgang vertragen door vast te houden aan gedateerde houdingen en gedragingen die je niet langer van dienst zijn. Laat alle liefdeloze emotionele bagage los die je neerdrukt, je als het ware omlaag sleurt, en scheer er in vreugde langs zoals surfers of water skiërs op dit getij van Liefde als je naar de Oceaan gaat, waar het geweldigste Welkom op je snelle en zekere komst wacht.

Lieve Lichtdragers en Wegwijzers, Zusters en Broeders, broers en zussen, kinderen van God, laat je Twijfels en Angsten niet toe om je te ontmoedigen of te alarmeren. Gedurende de Eeuwen, heb je veel geleden en teleurstellingen gehad die je met diepe emotionele littekens hebben achtergelaten, en de dingen die gebeuren zijn oud, erg oud, en moeten alleen herkend en losgelaten worden. Het is niet nodig om te onderzoeken waar het vandaan komt. Het verleden is waarlijk en echt gegaan.Matthew Ward via Suzanne Ward 11 april 2013


Matthew Ward - 11 april 2013 via Suzanne Ward

Matthew's Bericht van 
11 April 2013


Doorgegeven aan Suzanne Ward

Noord Korea; Paus Francis; Het Vaticaan; 
Visualisaties; Homoseksualiteit

Met liefdevolle groeten van alle zielen in dit station, dit is Matthew. Eerst willen wij wat voor bezorgdheden dan ook over de raket activiteiten van Noord Korea dempen. Grootgebracht om dezelfde vleierij en onderdanigheid te verwachten die de Noord Koreanen aan zijn vader gaven, is Kim Jong Un verstoken van gezond verstand en nog meer, van een gevoel van veiligheid in zijn leiderschapspositie. Het is niet dat zijn retoriek bluf is, maar zonder de wetenschap van het hoe zijn land te regeren, toont hij aan diens burgers en de wereld de militaire macht die tot zijn beschikking staat.

Afhankelijk van andere nationale leiders hun reacties tot zijn twijfelachtige motieven in het positioneren van de raketten zoals hij gedaan heeft, kan hij beslissen één of meer van hen te lanceren. Als hij dat doet, zal hij in verlegenheid gebracht worden door hun wanprestatie om te functioneren, dankzij de tussenkomst van de technologie van jullie ruimtefamilies. Als dat de uitkomst is, is het onbekend met betrekking tot hoe hij zijn gezicht zou willen redden, dus wij zeggen dat het in ieders beste belang is om sancties met besprekingen te vervangen.

Velen hebben ons vragen gesteld om commentaar te leveren aangaande Paus Francis, die in de gedachten van miljoenen rondom de wereld heen is, en wij zijn blij dit te doen. Nee, zijn bescheidenheid/nederigheid is geen "toneelspel" en hij kan niet de "redding van de Katholieke kerk" zijn. Hij is niet gekloond, en hij zal ook niet worden gekloond - de kloningcentrums van de Illuminatie zijn door vrijwilligers vanuit andere beschavingen die tussen jullie in leven gesloten.

vrijdag 12 april 2013

Montague Keen,7 April 2013


Montague Keen,7 April 2013

Zo velen van jullie voelen zich belast en verward door emoties. Volledige uitputting overvalt je zonder waarschuwing, terwijl golven van hitte zich door je lichaam verspreiden en nog veel meer. Dit zijn allemaal symptomen van de transitie, Jullie lichamen passen zich aan aan de nieuwe energieën die binnenstromen. Hoewel sommige van deze gewaarwordingen storend zijn, laat ze gewoon gebeuren. Weet dat het eindresultaat dat is, waar jullie op gewacht hebben. De blokkeringen die gebruikt werden om jullie onder controle en gehoorzaam te houden worden verwijderd. Dit kan niet snel worden gedaan. Het zou te veel zijn om aan te kunnen. Weet dat deze verstoringen tot vrijheid, vrede en liefde leiden, evenals tot de verwijdering van de Duistere Machten.

Alles verloopt volgens plan. Het is de juiste tijd voor deze veranderingen. Mijn lief, de uitputting die je zomaar ineens overvalt, is beangstigend. Je hoeft dan alleen maar te rusten en je aan te passen. De Duistere Cabal gebruikt het weer, en alles wat ze ter beschikking hebben om financiële problemen, gezondheidsproblemen en angst te creëren in een laatste, wanhopige poging om de controle te behouden. Hun troefkaart is natuurlijk het bankwezen. Ze gebruiken dit om hele landen te vernietigen. Kijk naar de hiërarchie van het bankwezen. Het zijn degenen aan de top van de piramide die het voor het zeggen hebben. Behoren zij tot het menselijk ras? Dit is een vraag die moet worden gesteld; want als ze dat zijn, dan zouden ze niet kunnen doen wat ze doen. Ze geven niets om het menselijk ras. Het wordt tijd dat de mensheid inziet dat het talrijker is dan de cabal. Mensen moeten ophouden deze cabal te dienen, want door dit te doen helpen ze mee aan de vernietiging van het menselijk ras.

de Galactische Federatie via Sheldan Nidle / 6 Muluk, 17 Mac, 9 Eb / 9 april 2013


namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
6 Muluk, 17 Mac, 9 Eb (9-4-2013)

Dratzo! We komen weer met meer informatie. Jullie werkelijkheid is dicht bij de belangrijke verschuiving in het bewustzijn. De geheime heilige samenlevingen van jullie wereld zijn nieuwe allianties aangegaan die hen goed van pas zullen komen zodra de nieuwe bestuurlijke stijl ontstaat. We hebben garanties van verschillende gouvernementele organisaties dat, zodra de Hemel het groene licht geeft, de nieuwe realiteit zonder verdere vertraging kan beginnen. We blijven de duistere kliek volgen zolang het duidelijk is dat deze groep vastbesloten blijft zijn eigenzinnige en destructieve koers van grootschalige militaire conflicten voort te zetten. Dit zal niet worden toegestaan. We blijven ook namen toevoegen aan de detentielijsten en volgen nauwlettend degenen die leiding geven aan de aanhoudende onzin om jullie wereld te belasten met geplande, valse confrontaties. 

Deze mondiale modus operandi (procedure) zal binnenkort iets van het verleden zijn en jullie ascensie-pad zal niet langer verstoord of omgeleid worden, zoals het in de afgelopen jaren is geweest. Jullie nieuwe tijdperk is onvermijdelijk en onze formele aankomst zal binnenkort worden aangekondigd. Daarom hebben we een snelle-actie plan voor onze komst opgesteld die onmiddellijk in werking kan treden.

Het nieuwe tijdperk zal gekenmerkt worden door meer dan alleen maar de verwijdering van duistere plannen die het leven verwoesten, want jullie zullen een overvloed aan nieuwe informatie en waarheid ontvangen. Degenen die hard gewerkt hebben om een mondiale soepele overgang in jullie nieuwe tijdperk te realiseren hebben jullie reeds bevrijd van de soevereine bevoegdheid van de Amerikaanse Federal Reserve. Deze illegale 'bank' is nu failliet, en kan alleen nog maar opereren omdat haar nieuwe tijdelijke functionarissen de realiteit van de situatie niet aan het grote publiek bekend willen maken. Zij willen deze illusie van 'stabiliteit' in stand houden tot het moment dat de formele wijzigingen kunnen plaatsvinden. 


Aartsengel Gabriel Shanta Gabriel - 9 april 2013

Aartsengel Gabriel

"Nieuwe Rijken van Engelen om Jullie Ascentie te Ondersteunen"


9 April 2013 / Shanta GabrielDierbaren,

Vanuit de Engelachtige Dimensies komt een prachtige zegening voor deze speciale tijd. Via Goddelijke Dispensatie zijn nieuwe rijken van Engelen voor jullie ascentieproces beschikbaar. Deze engelen bezitten de frequenties van de spirituele attributen die jullie het meest nodig zijn zodat jullie in harmonie kunnen leven met de toenemende energieën van deze kostbare tijden van ontwaking.

Rijken van Engelen zijn specifiek toegewezen door de Aartsengelen die de evolutie van de Aarde en ieder persoon op de planeet in deze tijd overzien. Terwijl de frequenties toegenomen zijn hebben jullie een duidelijk besef gekregen van wat jullie in jullie leven nodig zijn. Dit is behulpzaam zodat je open kunt zijn tot de gebieden van Goddelijk Licht welke de Engelen vasthouden die voor jullie nu specifieke ondersteuning leveren. Wanneer je om hun hulp vraagt, vullen deze bekrachtigde Engelen jou met het Goddelijke Licht dat de zegen aanbiedt die je het meest in iedere situatie nodig bent.

Omdat deze nieuwe tijden zo verwarrend en intens geworden zijn voor veel mensen, is onnodige angst in de harten van de mensheid naar boven gekomen. De rijken van de Hemel erkennen de behoefte voor onmiddellijke en verbazingwekkende eenvoudige manieren om het comfort en de oplossingen aan te leveren die jullie momenteel vereisen. Het was verordend dat nieuwe rijken van Engelen geopend zouden worden zodat de energieën van angst niet zo doordringend zullen zijn terwijl de Aarde voortgaat met Haar evolutie. De Aartsengelen leveren Engelachtige Ondersteuning aan voor diegenen die in een grotere Harmonie en Vreedzaamheid willen leven, en ervoor kiezen om de hogere frequenties voor de Aarde in deze tijd te ontvangen en te verankeren.El Morya’s Wekelijkse Bericht via Julie Miller April 09–16, 2013El Morya over Bescheidenheid 

via  Julie Miller 
El Morya’s Wekelijkse Bericht  
April 09–16, 2013Bescheidenheid:


Een Zeldzame DeugdEén van de zeldzaamste van deugden in jullie globale gemeenschap is bescheidenheid/nederigheid. Jullie wereld is gevuld met zoveel dat gevuld is met een ingeboren behoefte om zelfs voor de kleinste dingen met elkaar te wedijveren die waarlijk geen waarde voor de ziel hebben. Er zijn vele lieve zielen die echt geloven dat als zij willen slagen, zij agressief moeten worden. Wij hebben met grote interesse waargenomen dat de fundamentele leringen van zelfrespect voor velen verdwenen zijn - overboord gegooid tot aan het punt dat vele lieve zielen in plaats daarvan hoogmoedig en zelfverafgodend worden. Houd in gedachten, lichaam, hart en geest dat BESCHEIDENHEID, dierbaren, waarlijk een GRATIE is die bedoeld is om gekoesterd te worden, niet verkwanseld. 

Het is welbekend dat echte bescheidenheid een ieder van jullie toestaat om iets voor anderen te doen zonder daar ook maar ooit iets voor terug te verwachten. De bescheiden persoon is altijd indachtig van zijn/haar relatie met God en deze relatie bezit grote waarde. De bescheiden lieve ziel zoekt naar wegen om God te behagen via iedere gedachte en handeling die afgeleidt is vanuit de zuiverheid van diens hart dat gevuld is met onvoorwaardelijke liefde. Begrijp het nederige feit dierbaren dat bescheidenheid niet beschouwd moet worden als een zwakte; wanneer het feitelijk een kracht is - een Innerlijke Kennis die onovertroffen Wijsheid creëert. Wij zien bescheidenheid dierbaren als een rijke liefde die goddelijk in diens aard is en via bescheidenheid verlicht je Gods Liefde dat waarachtig in jullie lieve harten in leven is. 


Kryon: De andere Jij’s. Deel 1. Barbara Bessen 12 april 2013. Geplaatst: 15 augustus 2014

Kryon:
De andere Jij’s. Deel 1.
Barbara Bessen
12 april 2013. Geplaatst: 15 augustus 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Bewustzijn en de andere Jij’s in jullie.

Jullie zijn nooit alleen. Zijn jullie je hiervan bewust? Ja? Mooi! Dan kunnen wij de volgende stap doen. Wie of wat denken jullie dat jullie zijn? Wie zijn jullie, afgezien van het feit dat jullie multidimensionaal en interdimensionaal zijn? Het ene betekent jullie grootte in vele dimensies, het andere betekent veelvoudigheid. Waaruit bestaat nu zo’n groot wezen zoals jullie? Wij hebben het in het voorbijgaan in het eerste boek al aangestipt.

Jullie mogelijkheden om te handelen zijn uiterst veelvoudig. Tot aan de Harmonische Convergentie waren jullie geheel onderworpen aan het aardse speelplan. Sinds die tijd hebben jullie af en toe van de interdimensionale lucht gesnoven. donderdag 11 april 2013

Ashtar via Philipp: Gaia praat over de feitelijke transitie periode 8 april 2013


Philipp channelt Ashtar en Gaia op 8 april 2013          


Ashtar Spreekt: Gaia praat over de feitelijke transitie periode 

  (vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )


Gaia: Ik dank Ashtar om me de gelegenheid te geven om via hem tegen jullie te spreken.

Ik ben Gaia. Ik ben je moeder die je vasthoudt en er voor je is. Jullie ontwikkeling werd door mij gedragen. Ik heb jullie ge’schaap-herderd’, ik heb jullie beschutting gegeven en bijgestaan om je ervaringen te verzamelen. Wat jullie bereikt hebben is verbijsterend. We waren er niet zeker van of jullie in staat zouden zijn om van koers te veranderen en om je weg terug in te slaan naar het Licht, zoals we hoopten. Maar jullie hebben het klaar gekregen en we feliciteren jullie van ganser harte!

Mijn hart is gek van plezier en mijn Liefde voor jullie is overweldigend. Ik ben trots op jullie. Jullie ontwikkeling zal nu veel sneller voortgaan. Alhoewel je verstoringen zult zien aan de buitenkant die jullie konden overtuigen van het tegengestelde, wees er alsjeblieft van verzekerd dat alles op schema gaat. Jullie zijn op weg om terug naar het Licht te gaan, dus laten we daar op dit moment over praten.


Lord Emanuël: Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie 3 april 2013Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
3 april 2013

"Verlicht Wezen"
(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )                                                             

Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het Lord Emanuel die jullie vandaag begroet met alle Liefde uit mijn hart. Wow, weer een dag op planeet Aarde! Mijn Lieve Mensen, jullie doen het zo goed. Ik weet dat de energieën van de Aarde nu allerlei soorten stoffelijke symptomen in jullie veroorzaken en dit kan best verontrustend zijn maar wees verzekerd, jullie gaan er allemaal beter mee om dan je zelf denkt.

Veel Lichtwezens die in deze tijd op Aarde zijn geïncarneerd, bevinden zich op het Pad van Licht met zo’n vastberadenheid en vuur dat jullie, Lieve Mensen, die vastberadenheid in een strenge beoordeling over jezelf laten veranderen als je vindt dat je niet opstaat om je te krabben, zogezegd. Sommigen van jullie hebben zo’n vastgezet idee van hoe een spiritueel verlicht Wezen eruit ziet, hoe die klinkt en zich gedraagt en als je dan te kort komt voor dit waargenomen idee van een ontwikkelde ziel, dan breng je jezelf in zo’n moeilijke tijd(parket) en sta je jezelf toe om je af te straffen omdat je niet goed genoeg bent. 

Dit gebeurt heel vaak bij jullie tegenwoordig. De energieën van de Aarde ondersteunen heden zo’n spectrum van vibratie, wat betekent dat jullie toegang hebben tot een wijdere reeks energieën, wat in werkelijkheid betekent dat je je op een moment zo gecentreerd kunt voelen, zo verbonden, zo duidelijk en zo vol Liefde en op het volgende moment kun je gevuld zijn met een manie die door je heen raast als een tornado. Op zulke momenten kat je jezelf af en begin je met gedachten: ‘Ik moet hier al voorbij zijn, ik moet meer Liefde voelen, ik moet meer eenheid voelen met alle dingen en nu voel ik me alsof ik een medemens wil slaan..?!’

woensdag 10 april 2013

Steve Rother & de groep - April 2013 De Opzichter van de Tijd

De Opzichter van de Tijd

Meteorieten - De Zaden van het Leven ~ Wie Bouwden de Piramides?

April 2013 / Steve Rother


(Elrah kwam eerst nog even een paar seconden door en liet een brede
glimlach zien, waarna hij weer verdween)


De Opzichter van de Tijd

Groeten van Thuis, dierbaren, Ik ben de Opzichter van de Tijd en mijn broeder is degene die gek is, ja, dat is hij en ik houd zeer toegenegen hem. Welkom, dierbaren, Ik ben, De Opzichter van de Tijd. Ik wens jullie vandaag een beetje op een reis mee te nemen en een paar dingen uit te leggen die plaats hebben gevonden op de planeet Aarde, maar jullie moeten ook aandacht schenken aan waar jullie in de tijdlijn zijn. Er was een zeer belangrijke kritieke massa die plaats moest vinden voordat ik kon beginnen om ook maar iets van deze informatie vrij te geven en dat nu op diens plaats is. Het was een kritieke tijd voor de mensen; de gehele mensheid is door dit ongelooflijke portaal heengegaan welke begon op 12 December en zich helemaal uitstrekte naar 21 December 2012, en jullie kwamen aan de andere kant van dit portaal weer tevoorschijn je onbewust zijnde over wat er veranderd was. Vandaag, wens ik met jullie enige van de effecten te delen van het portaal waar jullie doorheen gegaan zijn in/naar jullie nieuwe wereld, waartoe jullie nu proberen je te acclimatiseren. Elrah wilde binnenkomen en zijn glimlach met jullie delen zodat jullie je zouden herinneren om het leven een klein beetje gemakkelijker te nemen, een beetje meer comfortabel.De Universele Mens

Dus, waarom regent het nu meteorieten? Heeft iemand zich dat afgevraagd? Ik wens jullie daarover te vertellen omdat er veel gaande is op de planeet Aarde dat tot nu toe niet gedeeld kon worden. Dus, welkom aan alle Aardebewoners en ik zeg dat gekscherend omdat niemand van jullie van de Aarde komt - niet één van jullie. Jullie begonnen allemaal ergens in een ander deel van het universum, een andere dimensie van tijd en ruimte in volmaakte verbinding waar alle elementen daar voor jullie waren om het leven in de één of andere vorm te ervaren. Vele keren hebben jullie naar Thuis gekeken en opgemerkt hoe de spirits van Thuis diverse persoonlijkheden schijnen te hebben. Ik zal zeggen dat als spirits, we feitelijk veel meer divers zijn dan zelfs de mensen. Jullie onderzoeken momenteel Mars meer van nabij omdat nu jullie technologie jullie daar naartoe brengt en jullie in staat zijn om meer van Mars te bestuderen, jullie zuster planeet. Momenteel zoeken jullie wetenschappers wanhopig naar wat voor vormen van leven dan ook of leven dat voorbij is. Het zal een beetje aan tijd nemen, maar zij zullen het vinden. Jullie zullen leven ontdekken maar wat jullie niet zullen weten is dat het jullie leven is, want het was gebruikelijk dat er menselijk leven op Mars was. Veel van wat jullie mens noemen is een sjabloon dat op vele plaatsen door het universum heen bestaat. Jullie zullen behoorlijk teleurgesteld zijn als een ruimteschip feitelijk op jullie planeet land en er iemand uitkomt en zij er net zo als jullie uitzien. Jullie zullen zeggen, "Oh, nee. Jullie moeten van net om de hoek zijn. Jullie kunnen niet van de andere kant van het universum zijn. Alsjeblieft, stuur de persoon met de kleine grappige antennes op z'n hoofd naar buiten,"omdat jullie dus gewend zijn te denken op deze vreemde manieren. Kijk naar jullie eigen reflectie in de lucht, dierbaren, en jullie zullen beginnen het te zien.


dinsdag 9 april 2013

Galactische Alliantie Met de Aarde via Dr. Suzanne Lie 9 April 2013

Galactische Alliantie Met de Aarde 


"De Landingsploeg Deel 6" 


9 April 2013 /  Dr. Suzanne Lie


Contact Persoon Spreekt:

Ik heb besloten dat ik mijn ervaringen op moet schrijven, als een bevestiging dat deze ervaringen echt en niet slechts een "verdichtsel van mijn verbeelding" zijn. Er is een angstige stem in mij die verward is, maar ik weet dat er ook een deel van mij is dat zeer wijs is. De afgelopen nacht droomde ik dat ik een volgende ervaring had. Ik stond in een lange gang met vele andere Wezens.

Ik zeg de term "Wezens" aangezien velen van diegenen die bij mij waren geen mensen waren. Sommigen waren zeer lang met een blauwe huid en een paar hadden een zeer donkere huid met een derde oog in het midden van hun voorhoofd. Hun monden waren zeer klein, en ik kon geen oren zien. Ik leerde vrij snel dat zij telepathisch waren toen ik één van hen binnenin mijn hoofd hoorde spreken. Het, aangezien een geslacht niet bepaald kon worden, was zeer vriendelijke en vroeg mij of ik van de Aarde was.

"Ah, ja, ik denk het wel,"prevelde ik met mijn ouderwetse stem. 

N.E.S.A.R.A.

N.E.S.A.R.A.
National Economic Security and Reformation Act
Nationale Economische Veiligheids-
en Hervormings Wet.N.E.S.A.R.A. is een Amerikaanse wet, die door President Clinton is ondertekend op 10 oktober 2000., vele malen door het Amerikaanse Congres is geratificeerd, maar tot op heden niet is afgekondigd. 

Wanneer deze wet van kracht wordt, zal dat grote economische en politieke gevolgen hebben, in de eerste plaats voor de Verenigde Staten van Amerika, maar vervolgens voor de hele wereld, inclusief Nederland. Sinds oktober 2000 worden voortdurende pogingen ondernomen om deze wet af te kondigen ( = in werking te stellen), omdat daardoor in één klap een einde kan worden gemaakt aan alle armoede, onrechtvaardigheid en oorlog op deze planeet.Het klinkt ongelooflijk, maar het is waar: dát is namelijk de enorme impact van deze wet.

Door geen enkele officiële betrokkene, hetzij Congreslid, Bankdirecteur of regeringsleider is ooit openlijk over N.E.S.A.R.A. gesproken, toch bestaat het echt. Het is van het grootste belang dat elke wereldburger kennis neemt van deze wet.