Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 29 maart 2013

Matthew-boek: Aarde’s Gouden Periode deel 4

Suzy Ward met: Aarde’s Gouden Periode 

Het Leven verder dan 2012

 
Een ‘Matthew-boek’ met Suzanne Ward
2012 Copyright van Suzanne Ward
Deel 4

Icarus

Wij zijn deel van een kracht in Aardse menselijke vermomming die niet openlijk zijn aanwezigheid of bedoeling kan verklaren en die is de redding van jullie planeet! Wij willen wel graag gekend worden als wie wij natuurlijkerwijs zijn en ons niet langer tussen jullie willen verstoppen. Maar het is nu nog niet de tijd volgens de boodschappen die we direct krijgen van God die alle grote beslissingen in dit universum beheerst en die Zijn eigen tijdstabel heeft tot optimaal voordeel voor alle betrokkenen.

Wij zijn met alle respect verlangend om te assisteren en om geen enkel aspect over te nemen van jullie zelf-bestuur wat in overeenstemming is met de wetten van God en het universum. Wij zullen alle zelf-bestuur en besluiten eren behalve als dezen gericht worden - en dat zijn er vele – op zelf-vernietiging en planetaire verwoesting. Dan zijn wij gemachtigd om technologisch die krachten tegen te werken, om te voorkomen wat zo traumatisch voor de planeet en levens vernietigend zou zijn.- - - - - - - - - - - -

 Werkend met het mandaat van Schepper, verklaarden de hoogste kosmische raden dat er geen nucleaire of atoom explosies meer mochten komen in de ruimte, want zelfs op zo’n grote afstand van de explosie zijn zielen beschadigd geworden,wat jullie je niet kunnen voorstellen. Ik spreek niet van tijdelijke lichamen, maar van zielen, die eeuwige delen van God zijn. En daarom werd er een uitzondering gemaakt om, wat dit betreft, de vrije wil hier niet bij te eren en we zijn deel van de energie kracht die zo’n vernietigende poging moet voorkomen. 

- - - - - - - - - - - - 

Ik vroeg Icarus of hij terug kon komen om over hun thuis, geschiedenis en toekomst tussen ons van zijn beschaving kon komen praten. 


Het Galactische Federatie Manuscript – Deel 3


Het Galactische Federatie 

Manuscript met SanJAsKa – Deel 3

29 Maart 2013 / Wes Annac 

Geavanceerde Technologie Weggehouden van de Mensheid

SanJAsKa is specifiek, nogmaals, een vijfdimensionaal aspect van mijn algemene Hoger Zelf en als zodanig, voel ik me vrij dichtbij tot deze ziel in energie staan. Hoewel dit niet de methode kan zijn die gebruikt wordt door andere rassen of Raden van de Galactische Federatie die tegen andere schrijvers spreken, wordt de verbinding die ik met deze ziel voel gebruikt als de groepsenergieën doorgebracht worden door SanJAsKa, zoals hieronder samengevat wordt.
Wij worden er hieronder ook aan herinnerd dat onze regeringen geweten hebben over veel van de technologie waarover wij gesproken hebben en waarover wij nog zullen spreken, en dat zij hun ongeïnteresseerdheid bewezen hebben in het vrijgeven van dergelijke technologie aan de mensheid.
 “Onze schrijver is dichtbij mij in energie en dit is waarom ik gebruikt wordt om een communicatie via hem voort te brengen en in vele gevallen, treed ik op als een kanaal voor de collectieve energieën om via mij tot uitdrukking te worden gebracht, en ik neem deze energieën en breng hen tot uitdrukking via een apparaat dat onze frequenties omlaag stuurt naar jullie dierbare Aarde en specifiek, naar de energieën en harten van open kanalen wiens harten deze energieën zullen ontvangen en wiens geesten de communicatie die naar hen toe gecodeerd is te interpreteren.
Nogmaals, wij versturen voortdurend deze communicaties naar beneden, omdat wij onophoudelijk proberen om ons met jullie dierbare zielen te verbinden in een doorgaande poging om onszelf aan jullie te introduceren zodat jullie eraan kunnen werken om ons aan de wereld te introduceren.


donderdag 28 maart 2013

Het Galactische Federatie Manuscript - Deel 2


Het Galactische Federatie 

Manuscript met SanJAsKa- Deel 2

28 Maart 2013 /  Wes Annac

Galactische Vaartuigen & De Kennis van de Overheid
SanJAsKa verteld ons over de veelvoudige verschillende rassen van de Galactische Federatie, en begint ons te vertellen over de bewuste technologieën die de Sterren- en Moederschepen van de Galactische Federatie zijn. Er wordt ons ook verteld over de bewoning van sterren- en Moederschepen door hogere dimensionale zielen, en de kennis van onze overheden over geavanceerde technologie wordt ook besproken.
 “Er is een veelvoudigheid aan rassen die de Galactische Federatie samenstellen, en wij Pleiadianen zijn één van hen. Wij zouden alle rassen die deel uitmaken van de Galactische Federatie kunnen benoemen maar vertrouw erop, lieve harten; dat er heel veel van ons zijn en wij er allemaal op gericht zijn om jullie te helpen te ascenderen.
Onze schepen zijn op zoveel verschillende en unieke manieren samengesteld, en jullie zullen vinden dat een ieder van hen er anders uitziet en diens eigen individuele vorm behoudt. Wij bestaan harmonieus binnenin onze Moeder- en Sterrenschepen, die bewuste wezens zijn die besloten hebben om hogere dimensionale technologie te huisvesten en ons te helpen onder andere om rond te reizen en de verontreiniging die zich op jullie dierbare Aarde manifesteert te verzachten.


Pleiadische/Arcturiaanse Alliantie via Dr. Suzanne Lie 28 Maart 2013

Pleiadische/Arcturiaanse Alliantie


"De Landingsploeg "

Deel 3

28 Maart 2013 / Dr. Suzanne Lie

Mytre Spreekt:

Afgezien van onze voorbereidingen voor de landing, bereiden het Moederschip en de kleinere Schepen dichter bij de Aarde zich voor op meer bezoekers. Velen van jullie zullen zich onder deze bezoekers bevinden, ofwel in je nachtlichaam, jouw menselijke vorm of als jouw ware galactische zelf. Sommigen van jullie zullen zich bij ons aansluiten in jullie Hogere Expressies van ZELF, en jullie fysieke expressie kan zich deze bijeenkomsten mogelijk niet herinneren.

Aan de andere kant, diegenen van jullie die een diepe verbinding tussen jullie aardse voertuig en jullie vijfde en hogere multidimensionale expressies hebben gecreëerd zullen waarschijnlijk de één of anderen herinnering hebben van onze bijeenkomst. Zelfs als die bijeenkomst in jouw herinnering komt als je wakker wordt, zal je waarschijnlijk een kort beeld of een paar zinnen ervaren.

Als je op kunt schrijven wat jij je herinnerd hebt en dan in een diepe meditatie gaat, zal jij je waarschijnlijk meer van jouw ervaring herinneren. De grootste uitdaging voor jou zal zijn om jezelf toe te staan te geloven dat deze "droom" echt was. Maak je geen zorgen over of jij je het bezoek wel of niet verbeeldt hebt. In plaats daarvan, ontspan je gewoon in de droom en sta jezelf toe om alle details te verkrijgen. Het is behulpzaam als je feitelijk opnieuw door jouw volledige ervaring heengaat.


woensdag 27 maart 2013

Het Galactische Federatie Manuscript deel 1Het Galactische Federatie

 Manuscript met SanJAsKa
Deel 1
27 Maart 2013 / Wes Annac
Ik zou graag analyses en discussie materiaal willen presenteren betreffende de Galactische Federatie, waar soms naar gerefereerd wordt als De Galactische Federatie van het Licht. (sommigen hebben het geloof dat de twee verschillende Organisaties zijn)
Wie zijn de Galactische Federatie?
De Galactische Federatie is essentieel een Organisatie die samengesteld is uit veelvoudige rassen van buitenaardse en hogere dimensionale wezens die samengekomen zijn en zich verenigd hebben in het algemene doel van dienstbaar zijn voor anderen, zoals wij hieronder zullen leren. Deze wezens hebben ontdekt en zijn geëvolueerd naar de hogere staten van bewustzijn waar wij momenteel naartoe groeien als een planeet, en de Raden van de Pleiaden die ons zullen informeren over hun Federatie en een overvloed van andere zaken in deze serie zijn meestal samengesteld uit vijfdimensionale geëvolueerde mensen of geesten.
De informatie die wij zullen bespreken werd gechanneld van een Pleiadische Vertegenwoordiger van de Galactische Federatie en specifiek, van de Pleiadische Raden van deze Federatie, die het label van SanJAsKa draagt. Deze ziel is ook een vijfdimensionaal aspect van mijn hogere zelf, en zou een "toekomstige zelf" genoemd kunnen worden zoals sommigen daarnaar kunnen refereren.
Ik heb me vruchtbaar met SanJAsKa in het verleden verbonden tot aan vandaag de dag, deze ziel heeft een overvloed aan communicaties gegeven en heeft veel informatie gegeven over de Pleiadianen, hun Raden en hun algemene Federatie. Welbeschouwd, vroeg ik om zoveel informatie van SanJAsKa over de Galactische Federatie als ik mogelijk ontvangen kon, en het resulterende gesprek bedekte vele facetten van hun Organisatie.
Hier, gaan wij deze informatie bespreken zoals het door dierbare SanJasKa gegeven is. Tijdens deze discussie, hoop ik in staat te zijn om mijn perspectief te leveren op zoveel mogelijk dingen die SanJasKa verteld heeft, in een poging om, voor jullie de lezers, een lucratief lichaam van informatie te produceren om daar hopelijk jullie profijt mee te doen.  
De Galactische Federatie Introduceren
SanJasKa begint de communicatie door een algemene introductie van de Galactische Federatie te geven, en legt uit waarom het gevestigd is en hoe de ascentie van het Universum past in de ondersteuning die de extra-dimensionale zielen die deze Federatie omvatten geven.
 “De Galactische Federatie werd gevormd als een onderdeel van de algemene inspanning om iedere lagere dimensionale planeet, elk collectief en ieder individu te helpen het Licht te zien en terug te evolueren in/naar de hogere staten van bewustzijn van onze Moeder/Vader Schepper. Ons werk is gebaseerd op het ideaal van dienstverlening-aan-anderen en tot dat formaat, hebben wij zeer veel verschillende rassen en Raden die "de klok rond" werken zoals jullie het zouden uitdrukken, om te helpen de ascentie van dit Universum door te zetten wat de ascentie van zovele lagere dimensionale planeten omvat wiens beschavingen gereed zijn om het Licht te zien.

De ascentie van de Aarde zal een zeer grote, welkome en toegevoegde aansporing zijn tot de algemene ascentie van dit Volledige Universum en wij van de Galactische Federatie staan gereed en zijn bereid om onze ondersteuning aan te bieden aan iedere ziel die kan beginnen zichzelf open te stellen tot onze energieën en impressies."
De "ascentie van de Aarde" waar SanJAsKa naar refereert, zou beter begrepen kunnen worden als een collectieve evolutie die de mensheid ondergaat samen met onze planeet. Deze evolutie is fysiek en spiritueel van aard en daarmee, zullen wij diepere en verhoogde staten van bewustzijn en resulterende vermogens ontdekken waarvan ons geleerd is te geloven dat deze alleen mogelijk zijn in science-fiction verzamelde werken.
De geascendeerde zielen die deel uitmaken van de Galactische Federatie en die ons ondersteunen van "voorbij de sluier" met onze collectieve evolutie, hebben staten van bewustzijn en resulterende vermogens gevonden die voor hen hogere dimensionale ervaringen vergaarden. Het werd gezegd dat het "dienstbaarheid-aan-anderen" ideaal een primaire geloofsovertuiging wordt om naar te Leven wanneer hogere staten van bewustzijn bereikt worden, omdat de drang/aandrift om zoveel als mogelijk zielen te helpen te evolueren zeer sterk is.    
Trainen met de Galactische Federatie
SanJAsKa gaat verder uit te leggen dat foutieve informatie verspreidt is die de Galactische Federatie betreft, en dat zij van zuivere, hogere dimensionale trillingen zijn en absoluut geen negativiteit kunnen ervaren of voeden. Er is ook aan ons verteld van het "trainingsproces" die potentiële leden van de Galactische Federatie ondergaan voordat zij zich bij de Organisatie aansluiten.
 “Er is zoveel foutieve informatie over onze Federatie verspreidt, en wij hopen erop dat het vanzelfsprekend is dat wij niet handelen op welke lagere trillings-, bewustzijn-gebaseerde of uitsluitingsidealen dan ook. Wij willen niet dat welke ziel dan ook zich voelt alsof zij niet welkom zijn in onze Organisatie als zij wensen om hun ondersteuning aan te bieden maar zoals eerder gezegd is, er is een proces te ondergaan dat het trainen van jou omvat om de taken en verantwoordelijkheden die er voor jou uitgezet zouden worden te begrijpen zou jij je bij onze inspanningen aansluiten.
Zoveel zielen van jullie Aarde zijn al leden van de Galactische Federatie en zijn doelbewust geïncarneerd, zijn binnen-gelopen of vonden andere middelen om de Aarde te bewonen, als een aspect om Haar te dienen en Haar en een ieder van jullie te helpen te ascenderen.
Voorbij de zielen binnenin onze Federatie die op de grond gestationeerd zijn, wij, alsook een overvloed van andere Verlichte Organisaties die de ascentie van jullie dierbare wereld ondersteunen hebben duizenden van onze schepen versluierd en onzichtbaar gestationeerd in de luchten van jullie dierbare wereld."
 “Sterrenzaad" en "zwerveling" zijn termen die zielen omschrijven vanuit de hogere dimensies waar wij als een planeet naartoe groeien, die naar de Aarde gekomen zijn vanaf hun diverse planeten en rijken van bewustzijn om bij de evolutie van de Aarde en diens Collectief te helpen. Vele krachten die werken voor het Licht en voor de Galactische Federatie zijn specifiek in staat geweest om hun weg naar het oppervlak van deze Aarde te vinden, en de "Grond Bemanning" zoals het genoemd wordt is samengesteld uit leden van de Galactische Federatie die gestationeerd zijn op de Aarde en ontwaakt zijn tot hun grotere missie en hun groter potentieel geactiveerd hebben.
Net zoals SanJAsKa zegt, zelfs voorbij deze zeer rechtstreekse ondersteuning is de Galactische Federatie in groten getale in onze luchten gestationeerd en wij als een planeet kunnen beginnen de ondersteuning te (h)erkennen die er aan ons gegeven wordt en de niet-op-deze-wereld helpers die hun diensten aanbieden verwelkomen.
Waarom Zijn Zij Nu Niet Hier Bij Ons?  
SanJAsKa verteld ons over de contacten die er door de Galactische Federatie in onze oude geschiedenis gemaakt zijn (en andere buitenaardsen en extra-dimensionale Organisaties), en de reden dat de duizenden schepen in onze lucht niet duidelijk op onze gronden zijn wordt ook uitgelegd.
 “Voorheen zijn wij in staat geweest om contact te maken met diverse beschavingen in jullie Aardse geschiedenis en hebben hen geholpen om het Licht te zien en wanneer de openbaringen betreffende deze contacten ermee beginnen naar het oppervlak te komen, zullen jullie zien dat wij zeer actief betrokken zijn geweest in jullie geschiedenis; zowel recent als in de oudheid.
Sommige zielen vragen zich af waarom wij niet eenvoudig landen en contact met jullie maken als wij in jullie luchten gestationeerd zijn, en wij vragen jullie te kijken naar de militaire staat zoals een groot deel van jullie wereld geworden is in relatie tot ongeïdentificeerde vliegende objecten en de procedures die genomen worden als reactie op onze vaartuigen door jullie strijdkrachten.
Vanwege doordringende belangen die een sterke greep op zo heel veel aspecten van jullie maatschappij gehouden hebben, zijn wij het doelwit geweest en is er op ons gevuurd wanneer wij onze aanwezigheid ronduit bekend maakten en zelfs in andere tijdsperioden van jullie geschiedenis waarin zulke oorlogsvoering niet beproefd was, moesten wij niettemin voorzichtig zijn met de persoonlijke contacten die wij maakten."
Dit is één uit vele redenen waarom wij als een soevereine mensheid in opstand zouden moeten komen tot de doordringende belangen die veel van onze geschiedenis, inclusief de buitenaardse contacten die gemaakt zijn, verborgen voor ons heeft gehouden. Er is veel informatie betreffende contacten met Galactische mensen dat naar buiten moet komen, en wij kunnen niet doorgaan met gepacificeerd/bedaard of zelfgenoegzaam te blijven wanneer onze toekomst ons recht in de ogen staart.  
Het Voorkomen van een Overweldigde Mensheid
SanJAsKa gaat verder met het bespreken van de zorgzaamheid die ondernomen moet worden wanneer de diverse zielen los van de Galactische Federatie zichzelf bekend maken; niet vanwege het zijn van een doelwit van de strijdkrachten, maar omdat zij diegenen waar zij contact mee maken of zichzelf of hun schepen aan laten zien niet willen overweldigen
Er wordt dan aan ons verteld dat terwijl zorgzaamheid ondernomen moet worden, de Galactics hier zijn om zichzelf gewoonweg bekend aan ons te maken en in die mate acties zullen ondernemen.
 “Duizenden vloten van de Galactische Federatie zullen op jullie dierbare wereld bekend gemaakt worden in de tijd die eraan komt en in deze tussentijdse periode, moeten wij nog steeds zorgvuldig zijn met hoeveel wij onszelf laten zien omdat wij niet wensen en niet wensten om jullie lieve zielen te overweldigen of iets te geven dat jullie niet aan konden.
Echter, wij zijn ook op jullie wereld om onszelf in toenemende mate bekend te maken, en wij zullen ons in toenemende mate bekend maken. Wij hebben eerder het brutale overvliegen gepland, over individuele zielen met camera"s zodat zij konden filmen wat zij zagen en in alle ernst om het eigenlijke idee over onze aanwezigheid te helpen verspreiden, en wij kunnen ook het massale overvliegen plannen die eenvoudigweg niet genegeerd kan worden door jullie media vanwege de aard waarop wij een dergelijk vertoon van ons en onze vaartuigen zouden maken.
Nogmaals, wij moeten zo zorgvuldig zijn als maar mogelijk is om zodoende jullie dierbare zielen niet te overweldigen, omdat er veel angst over ons en ons bestaan verspreidt is en wij willen dat geen enkele ziel in een staat van angst of shock terecht komt vanwege ons bestaan wanneer belangrijke openbaringen aangaande ons naar het oppervlak beginnen te komen."
Ontelbare films hebben de Galactics als gemene, monsterlijke aliëns geportretteerd, gericht op niets anders dan de volledige vernietiging van de mensheid en de Aarde. Deze toepassing dateert terug naar de dertiger en veertiger jaren toen toevallig, een cultuur tot bloei begon te komen rondom buitenaardsen en meer specifiek, hun vaartuigen en persoonlijke contacten met hen.  
De reactie van de zijde van de individuen die onze geschiedenis onderdrukt hebben en ons angst en de resulterende beperkingen als een collectief bleven voeren, was om zoveel mogelijk angst en desinformatie als maar mogelijk was te verspreiden in een propagandistische poging om het collectieve inzicht en de mening over dit onderwerp te vormen.
Zeker, één of twee mensen die zichzelf beschouwen als onderscheidend en rationeel zullen lachen om dit volledige schrijven en het begeleidende gechannelde materiaal. Misschien dat mijn serieusheid over dit onderwerp gezien kan worden als een verder middel om het weg te lachen en als iemand om zich heen kijkt, zal men zien dat wat anderszins een ongelooflijk cruciaal en belangrijk onderwerp zou zijn voor de algemene evolutie van de mensheid werd dat geminimaliseerd, belachelijk gemaakt en een "science fiction" denkrichting gegeven, en iedere ziel die probeert om dit onderwerp met serieusheid naar voren te brengen wordt ontmoet met een muur van ongeloof.
Onze cultuur en onze collectieve geloven/overtuigingen werden behoorlijk specifiek bewerkt om ons onder de duim te houden en tot dusverre, zijn de zielen die dit gedaan hebben over het algemeen succesvol geweest en zouden ermee doorgegaan zijn dat te zijn was het niet voor de wijdverspreide ontwaking die er plaatsvindt.  
Positieve & Negatieve Geneigde Niet-Op-De-Wereld Krachten/Machten
Ons wordt verteld over het zeer echte verschil tussen verlichte Galactics en de negatief-geneigde buitenaardsen waarmee zij afgeschilderd worden, en ons wordt verteld over het verlangen van de Galactische zielen die ons ondersteunen om ons te helpen tot het besef te komen van onze aard als spirituele wezens. Er wordt ook aan ons gevraagd om deze ware concepten te omhelzen wat een heleboel mensen nog steeds niet zouden doen.
 “Er is een zeer echt verschil tussen wij de Galactische zielen die deel uitmaken van diverse geascendeerde Organisaties en Federaties, en de negatief-geprogrammeerde "niet op de wereld krachten/machten" zoals jullie naar hen zouden refereren, die tijdelijk vast zitten in op dienstbaarheid-aan-zelf gebaseerde denkrichtingen en manieren van Leven en bestaan.
Geen negatieve bedoelingen of rassen maken deel uit van onze heilige Federatie, aangezien wij alleen Licht en harmonie in onze cirkels toestaan, en de collectieve energieën welke ieder ras van onze Federatie omringen die zich aan jullie bekend zullen maken zullen jullie alleen helpen dit te begrijpen en te voelen.
Wij hebben jullie zoveel te vertellen en zoveel met jullie te delen over jullie evolutie en over de echte oneindigheid die jullie binnenin jullie zelf kunnen vinden, voelen en daar toegang tot kunnen verkrijgen, en wij vragen van jullie om je open te stellen tot de ware concepten die gelabeld zijn als dwaas of onacceptabel op jullie wereld, want er is zo heel veel dat er niet aan jullie verteld is en er zal zo heel veel zijn dat jullie zal verrassen en jullie gelijkaardig zal verbijsteren."
Het is gezegd dat bijna alles van onze ware geschiedenis ofwel voor ons verborgen gehouden werd of het werd herschreven. Wij zijn collectief geconditioneerd om binnenin een bepaald kader van waarneming te bestaan en als een resultaat, neigen wij ernaar om alles te vrezen of belachelijk te maken dat te ver buiten onze waarnemingen ligt, vanwege het feit dat hoe waarlijk anders het is of zou zijn tot dat wat wij gewend zijn geweest onze werkelijkheid te noemen.
Wij Aarde mensen zijn zeer gefocust geweest op een onveranderlijk, neergezet en gelabeld milieu en werkelijkheid, en dit paradigma zou en zal verbroken worden wanneer er geleerd wordt over het bestaan van niet slechts een paar planeten de moeite waard zijnde voor geëvolueerde mensen die wensen ons met onze evolutie te ondersteunen, maar volledige Federaties en geascendeerde Organisaties met deze ware doelstelling in gedachten en in het hart.

 (Deel 2 volgt spoedig)
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/


dinsdag 26 maart 2013

De waarheid over Michaël & Lucifer Geplaatst op 26 maart 2013 By Will Harade

De waarheid over Michaël & Lucifer

Door VaderMoederGod ... Geplaatst op 26 maart 2013
By Will Harader


Aartsengel Michaël, de prins van het Licht, en Lucifer, de Prins van de Duisternis, voor eeuwig opgesloten in de strijd over het lot van de mensheid, of zo, als u de kerk zou geloven. Het is misschien wel het meest herschikte en verkeerd geïnterpreteerde verhaal van allemaal. Sta mij toe om een heel andere versie van de gebeurtenissen te verklaren.

God en de Engelen waren samen in Eenheid, alles was nog steeds verenigd als Een. Creatie bestond, maar een individuele ervaring van de Schepping was nog niet mogelijk. Het is als het hebben van een cake, maar je kunt er nog niet van eten, hoe leuk is dat? Creatie wilde zichzelf ervaren Creatie te zijn, en dus was Goddelijke Plan gevormd. Sommige van de Engelen zouden een droom binnen gaan, waar ze pretenderen buiten de Eenheid te zijn, zodat ze aan de unieke aspecten van de Eenheid konden deelnemen. Degene die je kent als Lucifer was de eerste die vrijwillig de Hemel "heeft verlaten", terwijl Aartsengel Michaël het hoofd was van de engelen die bleven. Hier waren geen conflicten, in plaats daarvan werkte iedereen samen aan dezelfde Doelstelling. maandag 25 maart 2013

Pleiadische/Arcturiaanse Alliantie via Dr. Suzanne Lie 25 Maart 2013

Pleiadische/Arcturiaanse Alliantie

"De Landingsploeg"

Deel 2

25 Maart 2013 / Dr. Suzanne Lie

Mytre Spreekt:

Mytria en ik waren diep bewogen door het medeleven van de Arcturianen voor hun vrienden in menselijke vermomming. Nochtans, waren wij er zeker van dat wij niet verloren zouden raken in een werkelijkheid die bijna archaïsch was in vergelijk met degene waarin wij onze gehele levens gewoond hadden. Ik zou diep voor die arrogantie gaan betalen. Deze arrogantie was slechts de eerste van vele vergissingen die ik tijdens deze missie maakte. Wij, ons team vanuit de vijfde dimensie en daaraan voorbij, konden niet beginnen ons een voorstelling te maken van de macht die een planetaire illusie zou kunnen hebben. 

Weldra vergaten wij alles over onze bezorgheden van het verloren raken in de illusie en gingen verder met onze voorbereidingen voor onze missie. Mytria en ik waren onder de eerste Landingsteams, net zoals 98 anderen. Wij allemaal waren teams die bestonden uit een man en een vrouw van Goddelijke Aanvullingen. Het was besloten om teams van Goddelijke Aanvullingen te gebruiken, terwijl één Aanvulling op het Schip kon blijven terwijl de ander het contact zou maken.