Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 16 maart 2013

Dolores Cannon - deel 5 - 16 maart 2013

Dolores Cannon  - deel 5

16 maart 2013

We gaan verder met het verhaal van Clara.

Dolores: Ik vroeg toen aan de andere entiteit of an het deel van wat het ook was, om zich terug te trekken (het onderbewustzijn van Clara) en ik liet Clara’s persoonlijkheid terug komen en volledig weer in haar lichaam teruggaan. Dat vrijgeven of die verandering is altijd merkbaar, omdat het subject op dat moment dan heel diep ademhaalt. Ik bracht haar terug naar de huidige tijd en naar volledig bewustzijn.

Nadat Clara weer volledig wakker was liet ik via de receptie Philip oproepen en liet hem bovenkomen. Normaal zou ik iemand niet laten kennismaken met een van mijn cliënten maar ik dacht dat het belangrijk zou zijn omdat hun beider ervaringen zo gelijkluidend waren. Maar toen ik uitlegde wat er net was gebeurd werden ze allebei heel emotioneel. Het was alsof twee zielen elkaar ontmoetten en onmiddellijk hun verbinding erkenden Zij bespraken en beschreven gelijksoortige herinneringen van deze planeet met spiralen(puntdaken?) Het was een zeer emotionele en logisch onnatuurlijke scene omdat we allemaal wisten dat ze naar "huis” waren teruggekeerd voor een korte periode, en die gevoelens waren overweldigend. ………

In de laatste paar jaren in 2000 en 2001 heb ik andere gevallen gevonden waar personen op twee plaatsen tegelijk leken te zijn of die vanuit een andere perspectief rapporteerden. In een van deze ging een vrouw, in plaats van een vorig leven in te gaan, naar het spirit rijk waar ze een vergadering bijwoonde van leraren, gidsen en meesters. Ze zei dat een deel van haar daar altijd bleef en deel van diens taak was om haar progressie op Aarde te monitoren en om te proberen raad te geven op een onderbewust niveau. 

vrijdag 15 maart 2013

Matthew-boek: Aarde’s Gouden Periode deel 2

Suzy Ward met: Aarde’s Gouden Periode

Het Leven verder dan 2012
Een ‘Matthew-boek’ met Suzanne Ward
2012 Copyright van Suzanne Ward


Deel 2
Gaia’s Boodschap


Suzy: Vorig jaar toen ik deelnam aan een wereld meditatie voor de herfst equinox en ik de Aarde visualiseerde in een goud-wit licht, hoorde ik: "Noteer mijn woorden, please.” Dit is wat ik opnam:

Ik ben Gaia, de ziel van de planeet die jullie Aarde noemen. Net als jij kan ik me zwaarhartig (bezwaard) voelen of licht van hart. Vele eeuwen huilde ik, toen mijn spirit was gebroken. Mijn mensen waren zo vol haat naar elkaar en mijn lichaam was doordrenkt van hun bloed. Ik huil niet langer meer omdat er zoveel is om blij voor te zijn, zoveel om dankbaarheid voor te voelen.

Mijn licht heeft nog niet de volle kracht, mijn lichaam is nog niet in evenwicht. Dat komt omdat nog enkele van mijn kinderen vol haat zijn naar elkaar. Sommigen van hen hebben geen liefde, geen medeleven, begrijpen niet dat verschillen absoluut schitterend kunnen zijn als harmonie en respect langs de hartslijnen stromen.

Toch ben ik blij omdat ik op een reis ben waar geen andere ziel in dit universum ooit heeft gereisd. Ik ga naar huis, en jullie die het licht vasthouden, wat me helpt gelijkmatig en snel vooruit te komen, gaan met me mee. Kun je je iets groters voorstellen dan deze reis die we samen doen? Kun je je een grotere opwinding voorstellen dan onze ascentie? Ik niet!Ashtar via Karen Doonan: Allen Zijn Eén en Allen Zijn 15 Maart 2013


Commandant Ashtar via Karen Doonan
 - 15 Maart 2013

Commandant Ashtar
"Allen Zijn Eén en Allen Zijn" 


Ik kom in deze tijd om verder te communiceren over de grote verandering en de innerlijke reflectie onder de mensen van de planeet Aarde. Ik ben Commandant Ashtar en ik ben hier om met allen in WAARHEID te communiceren die ogen hebben om te zien en oren hebben om te horen navolgend de ontbinding van de oude 3D Aarde. Diegenen die nu in staat zijn om mijn energieën te onderscheiden zullen nu de reden voor mijn energieën begrijpen om in dit moment in hun menselijke levenservaring te communiceren, want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLEN ZIJN.

De verschuivingen en veranderingen met het menselijke voertuig waarin jullie verblijven, zal nu versnellen en deze verschuivingen en veranderingen zijn jullie sleutel naar de Nieuwe Aarde, diegenen die kiezen om aan de oude aarde energieën vast te blijven houden vechten met het ZELF en niemand anders, want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLEN ZIJN. De schepping van alles dat binnen de externe wakende reflectie van de menselijke levenservaring is gecreëerd vanuit de ZIEL om de WAARHEID te tonen. Ik vraag dat je nu de ZIEL eert en de WAARHEID in het menselijke voertuig verankert. Er is niets dat niet binnenin jouw menselijke voertuig verblijft dat niet uit noodzakelijkheid gecreëerd is, want de ZIEL heeft eonen op deze planeet doorgebracht, steeds maar weer opnieuw incarnerend in een poging om de banden van de lagere aardse energieën los te laten. Nu is het tijd voor de loslating en de Nieuwe Aarde energieën stromen nu binnenin en buiten over de planeet Aarde heen om jullie bevrijding van het knechtschap te vergemakkelijken.

Ik ben hier niet om dat knechtschap uit te leggen want het knechtschap is ZELF gecreëerd, het werd door jouw ZIEL gecreëerd zodat jij je zou herinneren wie jij in WAARHEID bent en zodat jij je de MACHT die JIJ BENT in WAARHEID kunt herinneren. Niemand bewandeld de Aarde alleen, maar toch zullen velen kiezen om dit te creëren om een les te handhaven die nu voorbij is. Dus de energetische lading is diep van de oude Aarde energieën die jullie blind door het landschap van jullie WEZEN gedurende eonen bewandeld hebben. Nu straalt er een helder LICHT, dat LICHT IS het ZELF.

Velen kunnen de uitdaging van mijn woorden voelen, want velen zitten gevangen in de lessen van het slachtoffer en toch zijn de lessen van het slachtoffer nu voorbij, de nieuwe fundering voor de menselijke levenservaring wordt van binnenuit gecreëerd, Ik vraag waarom je het slachtoffer bestendigd wanneer je in WAARHEID VRIJ bent. Diegenen die geïncarneerd zijn tussen het menselijke ras om de groei van het menselijke ras te helpen vergemakkelijken worden nu gevraagd om zichzelf in WAARHEID bloot te geven aan ZELF want de indamming van de oude Aarde is nu ontbonden. ALLEN zijn VRIJ om dat te creëren wat zij vanuit de hartruimte in WAARHEID verlangen. Dat wat zal verhinderen is de les die de schepper verblindt en die schepper ben JIJ, want allen creëren om te ervaren. Ik vraag waarom je een ervaring zou creëren die niet zou kunnen herstellen? Want zulks is de kracht van jouw macht dat het ALLES dat gecreëerd is gemanifesteerd is binnenin het ZELF en gereflecteerd is binnen de menselijke levenservaring die JIJ CREËERT voor het ZELF.

De mensen van de planeet Aarde bewegen nu in/naar een nieuwe Aarde, een nieuwe manier van ZIJN en velen zijn in staat om deze WAARHEID te verankeren. Diegene die zich vasthouden aan de creaties van het oude worden nu gevraagd om in WAARHEID los te laten en zich te herinneren wie zij in WAARHEID zijn. Zoeken naar de externe reflectie om te veranderen terwijl je blind bent voor het innerlijke landschap zal eraan werken om een stilstaand patroon te creëren wat jouw ZIEL nu van je vraagt om te ontbinden. Het dient niemand om terug te vallen op de leringen van de oude Aarde want zij hebben geen plaats binnenin het Nieuwe Gouden Tijdperk van de mensheid, maar toch proberen velen om de leringen van het oude opnieuw te verankeren om het nieuwe te creëren. Het nieuwe is het nieuwe en het oude is ontbonden en ik vraag waarom je vanuit indamming/beperking zou willen creëren wanneer jij jouw innerlijke visioen toegestaan hebt je de schittering van het nieuwe te tonen?


Diegenen die de schittering van het nieuwe wegsturen zijn verblind door de schittering van de oude Aarde en de leringen van gebrek en indamming, jij hebt gebrek gecreëerd om gebrek te ervaren, het is het GELOOF en het VERTROUWEN van ZELF dat de WAARHEID zal tonen en aan zal tonen dat het gebrek in de illusie gecreëerd is om te ervaren want in WAARHEID is jouw ZIEL op alle niveaus overvloedig en Ik stuur de coderingen naar diegenen uit die hier zijn om de weg voor de nieuwe manier van leven te plaveien. Ik vraag van jou dat je WAARHEID verankert en het binnenin de hartruimte van alles dat JE in WAARHEID BENT verankert. Een formidabel wezen van LICHT die nu leert om in WAARHEID te zien en te horen. Ik vraag je waarom je mijn woorden zou lezen als jij je niet van de WAARHEID bewust bent want het menselijke voertuig vraagt nu om met WAARHEID ingezaaid te worden, het menselijke voertuig vraagt om de energieën die JIJ in WAARHEID BENT in het menselijke lichaam te zaaien. Dit wordt gedaan door volledig de energie handtekening die JIJ in WAARHEID BENT te verankeren in de echte cellen van jouw menselijke voertuig. Dit wordt van binnenuit gedaan en het werk vraagt nu om in WAARHEID door JOU heen geboren te worden in het menselijke ras.

Ik vraag waarom je valt voor de leringen van de oude wereld van het externe als zijnde echt wanneer in WAARHEID de enige persoon hier het ZELF is en JIJ BENT daar binnenin. ALLES zal van binnenuit gecreëerd worden en ik doe een beroep op diegenen die hier zijn om de WAARHEID te tonen en vraag dat zij nu in WAARHEID stralen. Want alles dat WAARHEID is zal blijven en alles dat het dat niet is zal nu volledig ontbinden binnenin de verhoogde Nieuwe Aarde energieën.

Ik ben Commandant Ashtar en Ik vraag dat jij je mijn energieën in WAARHEID herinnert want diegenen die proberen om mij te definiëren lijden aan de vergeetachtigheid van de planeet Aarde. ALLEN ZIJN EEN en ALLEN ZIJN, daarom is er geen buitenzijde er is alleen de binnenkant. Ik vraag dat je binnenin kijkt om in WAARHEID te ZIEN, want de Nieuwe Aarde wordt in ieder moment opnieuw geboren. Dit zal zich nu binnenin en over de gehele planeet Aarde heen ontvouwen en het LICHT dat zich nu binnenin en overal over de planeet Aarde verankerd zal nu de WAARHEID tot nieuw niveaus onthullen. ALLES dat IS was altijd te ZIJN want ALLEN ZIJN. Dit is het moment dat ALLEN GEKEND hebben dat zich zou manifesteren want ALLEN hebben het in WAARHEID gemanifesteerd.

Diegenen die de aarde in de menselijke vorm bewandelen openbaren nu de WAARHEID aan diegenen die in de menselijke vorm wandelen en vergeten zijn wie zij zijn en waar zij vandaan komen. De tijd van duisternis is geëindigd want er kan geen duisternis zijn wanneer het LICHT zo helder van binnenuit straalt. Diegenen die zich in het menselijke ras vermengd hebben kunnen nu in het LICHT staan dat zij in WAARHEID zijn want ALLEN ZIJN ÉÉN en zullen nu in WAARHEID getoond worden.

Ik vraag dat jullie nu naar de luchten kijken en de illusie toestaan op te lossen want ALLEN ZIJN ÉÉN. De planetaire rasters laten nu het hologram los die jullie visies versluierd hielden. Dat wat getoond wordt is WAARHEID, dat wat GEVOELD wordt is WAARHEID en dat wat JIJ bent is WAARHEID. Laat los wat er aan jou geleerd is en ga in de hartruimte want alles dat je KENT, daar kan via de hartruimte toegang tot verkregen worden. JOUW ZIEL roept nu het ZELF in de menselijke vorm op en velen gehoorzamen nu aan die oproep. De behoefte om niet binnenin te kijken voor bevestiging van wie jullie als een ras zijn is nu geëindigd want wanneer JULLIE beginnen om je te herinneren zullen jullie WETEN.

Ik zal te zijner tijd meer begeleiden. Dat wat zich rondom en binnenin het menselijke ras ontvouwd was altijd bedoelt te ZIJN want JULLIE ZIJN. De oproep is uitgestuurd en de ontvouwing zal zich te zijner tijd manifesteren in jullie wakende menselijke levenservaring. Jullie zijn de scheppers want jullie waren altijd de schepper en zij wandelen nu in WAARHEID tussen jullie. Terwijl de laatste illusies van de oude Aarde wegvallen, sta in het LICHT dat JIJ in WAARHEID bent en herinner je dat ALLEN ÉÉN ZIJN want ALLEN ZIJN.


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright Karen Doonan, all rights reserved http://www.crystalline-sanctuary.com

http://www.thegalacticportal.com


Article may be reproduced if author and authors websites are clearly stated and the article remains in its original format which is written and is not changed in any way. Permission is NOT granted to change its original format unless written permission is granted by the author.

woensdag 13 maart 2013

De Nieuwe Paus Franciscus 1 en Mr. Kuthumi

De Nieuwe Paus Franciscus 1

en Mr. Kuthumi

 


En nu maar een kaarsje opsteken voor de Nieuwe Paus!

"Dat hij zo veel steun mag krijgen om te gaan doen wat de echte Franciscus deed!” Mededogen en hulp bieden aan de armen, de melaatsen. De natuur, de vogels luisterden naar hem!

Nu zijn er nog heel veel mensen, die vaak levenslang, in sloppenwijken bivakkeren! Laat deze nieuwe paus nu uit zo een land komen! Een Argentijn en jawel...een Jezuiet!

Het Vaticaan, een van de allerrijkste organisaties ter wereld. De rijkste wordt er wel gezegd!

Er wordt ook gezegd: het zijn de Jezuiten die in de wereld letterlijk aan de touwtjes trekken. Hun macht en invloed is gigantisch; ze zitten sterk vertegenwoordigd in het "Illuminati-bolwerk” enz. enz. De nieuwe paus is een Jezuiet. maandag 11 maart 2013

Ashtar via Karen Doonan: Update van Commandant Ashtar voor 11 Maart 2013

Ashtar via Karen Doonan - 11 Maart 2013

Update van
Commandant Ashtar
voor 11 Maart 2013


Ik kom om meer informatie met jullie te bespreken om enige van de energieke opwaarderingen uit te leggen die nu plaats zullen gaan vinden binnenin en rondom het menselijke ras. Terwijl mijn eerdere communicatie in WAARHEID werd geaccepteerd vraag Ik nu dat jullie deze communicatie in WAARHEID accepteren want veel is er aan het veranderen en het vermogen om de veranderingen eruit te filteren zal afnemen terwijl de energieën TOEnemen.

Iets dergelijks is het ingebouwde vermogen binnenin het menselijke voertuig om te controleren dat velen op de automatische piloot staan, dit dient niemand op dit moment en het allerminst de mens die vastbesloten is om diens filters toegepast te houden om te proberen de enorme veranderingen die zich voordoen binnenin en over de planeet Aarde te ontkennen. De nieuwe energieën zijn hier om de mensheid te helpen, doch velen van de mensheid weigeren om hun ogen te openen en zij geloven dat verandering iets is waarover je in angst moet zitten. Ik zou willen vragen dat iedereen uitreikt naar iedereen in deze tijd want de rol van diegenen die genoemd worden als zijnde "in slaap" is om diegenen die op een geavanceerde uitgebreide en groeicyclus zijn te helpen. Diegenen die mijn woorden lezen zijn diegenen op een geavanceerde uitgebreide groeicyclus, diegenen die door hun ZIEL voorbij daar waar zij waren geduwd worden. Hoe Nieuwe Creatie werkt 11 maart 2013


Hoe Nieuwe Creatie werkt

Magie in Actie

Lauren C. Gorgo
11 maart 2013


Het gedeelte van de tekst aangegeven met ...kan je lezen wanneer je je abonneert op Lauren's nieuwsbrief. Zie de site hierboven.

Maart is altijd een belangrijke maand...een keerpunt, een periode van afsluiting voor het nieuwe begin, maar gebaseerd op wat ik hoor en voel, is deze maart veel meer dan dat. We stappen de komende weken rechtstreeks onze bestemming binnen, en ook al zijn we op de weg hierheen met veel moeilijkheden geconfronteerd geweest, toch is dit specifieke moment absurd belangrijk. De Pleiadische Hoge Raad zegt me dat de komende equinox (21/3) en de komende volgende volle maan (27/3) respectievelijk het belangrijkst zullen zijn, dat deze twee portalen die voor ons liggen gecodeerd zijn met specifieke zonne- (mannelijke) en maan- (vrouwelijke) frequenties, bedoeld om onze banden met de dualiteit te verbreken en tegelijk onze gechristende goddelijkheid diep binnen in ons fysieke leven en lichaam te activeren en te verankeren... en daardoor ook in de aarde zelf.

Nu is Mercurius nog retrograde en met al die Vissen-energie drijven we een beetje doelloos rond zonder een specifieke richting en zonder het vermogen definitieve keuzes te maken...maar dit is echt goed. We zitten pal in de 'terugtrekking voor de uitbreiding'- periode, waarover de ongezienen spraken in het rapport van 4 februari, en dus is het nu niet de tijd om iets te beslissen, maar in plaats daarvan een tijd om te SPELEN met de keuze-mogelijkheden. Wel, niet dat we echt kunnen kiezen om deze maand iets anders te doen dan drijven, wel dat we kunnen stoppen met te proberen, of met weerstand te bieden. 


zondag 10 maart 2013

Oth-channeling: Saamhorigheidsgevoel. 10 maart 2013 - Geplaatst 2 december 2013

Oth-channeling door Ellen Rauh:
Saamhorigheidsgevoel.

10 maart 2013, Nederland
Geplaatst 2 december 2013

Goedemiddag iedereen hier aanwezig. Een groot welkom, een groot applaus en een groot applaus voor jullie hier aanwezig, in de vorm van een energetische douche. Wij zouden jullie willen zeggen: voel de energie, voel de support, voel de liefde en voel de vreugde en het vertrouwen in de nieuwe tijd.

Wij willen het met jullie hebben over de nieuwe tijd. De nieuwe tijd is niet nieuw – de nieuwe tijd is anders – de nieuwe tijd voegt andere aspecten toe die al lang bekend waren, lang geleden en weer wakker worden. De nieuwe tijd, een nieuw saamhorigheidsgevoel. 


Wat is saamhorigheid? Een band van gelijkgestemden die weinig woorden nodig hebben om elkaar te begrijpen. Het tegendeel van saamhorigheid is dat je met handen en voeten iets uit wil leggen wat niet uit te leggen is, iets over wil brengen wat de ander onmogelijk kan begrijpen. Dit is verspilling van energie. Wat zeer belangrijk wordt – steeds meer – is het herkennen van gelijkgestemden. Daar is het zo gemakkelijk mee om praten. Daar is het zo gemakkelijk om ideeën mee uit te wisselen, omdat je begrijpt – op hetzelfde level – wat er bedoelt wordt. Hoe vaker je samen bent met gelijkgestemden, hoe meer je het gevoel kunt krijgen dat je elkaar optilt. Niet de een de ander, maar door de resonantie van de energievelden ontstaat er meer. Er ontstaat een draagvlak. Er ontstaat een vortex van energie, waardoor er meer ideeën gegenereerd en ontvangen kunnen worden dan dat je dat alleen zou doen en zeker meer ideeën dan dat je dat zou doen met mensen die de tegenstelling hebben qua normen en waarden, qua bewustzijnslagen, dan jou. Want als jij een idee wil ventileren en je doet dat met mensen waar je totaal geen saamhorigheid mee ervaart, wordt dit idee geminimaliseerd, bijna verkracht zouden wij zeggen. Zodat je voordat je het weet, het idee verwerpt.