Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 9 december 2013

hemelse zegeningen met Universele Moeder Maria: deel 13 - bespreekt de Wet vanStandvastigheid en Continuïteit 3 december 2013/ Suzanne Maresca

Suzanne Maresca met Universele Moeder Maria: bespreekt de Wet van Standvastigheid en Continuïteit, bij Heavenly Blessings, op 3 dec 2013.


Suzanne Maresca: Goede morgen en welkom bij een volgende aflevering van Heavenly Blessings met Linda Dillon, kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van “The New You: Emerging into the Brilliance of Humanity’s Heart Consciousness” en met mij Suzanne Maresca.

Vandaag is ons onderwerp de laatste van onze serie over Universele Weten, specifiek de Wet van Voltooiing en Continuïteit. De Raad van Liefde zegt ons dat dit de Wet is die tegen alles spreekt dat een begin en een eind heeft, en aan het eind is er altijd een volgend begin.

Op dit moment weten we nog niet wie er naar voren komt om ons te leiden en, interessant genoeg, nemen wij geen bellers voor deze show op. Wij nemen van te voren op om de reis schema’s aan te passen en we willen niet iedereen aan de foon laten hangen bij dit laatste stuk. Mijn gevoel is dat het onderwerp volmaakt past met dat wat er nu in de collectieve evolutie aan het gebeuren is. Dus, veel van wat we weten is aan het eindigen en ons nieuwe begin is meer dan opwindend. Goede morgen, Linda!

Linda Dillon: Goede morgen, Suzi en dank je voor het makkelijk maken van mijn reisschema. Het is een plezier om hier te zijn en om over die laatste Wet te praten. Ik weet niet waar de tijd bleef maar we zijn er. En ik wilde de gelegenheid nemen om iedereen een gelukkige Thanksgiving te wensen want we nemen dit feitelijk op de dag na Thanksgiving op. Dus we weten dat dankbaar zijn of om in een positie te zitten van dank, dat die staat van in dank zijn eigenlijk echt niet een dag of een gebeuren is, in welk land je ook bent, want dit is zo voor alle culturen. Maar gewoon om mensen de gelegenheid te geven om echt op die plek van dank in hun hart te zijn.

Suzi: Ja, dat opent de deur. Het advies dat ik kreeg is dat als de dingen ons naar beneden drukken, is wat ik zeker mijn dochter vertelt als zij zich zo down en depressief voelt en denkt: ’Wat doet het er allemaal toe? ‘, ga dan dankzeggen. Vind iets waar je echt dankbaar voor kunt zijn en er zijn veel dingen hoor – contempleer/mediteer dan en dat laat het geheel omhoog gaan in frequentie.

Linda: Dat is echt zo. En je kunt niet vreugdevol zijn, je kunt ook niet op een plek van Liefde zijn, als je niet in dat gevoel zit en in de ruimte van dankbaarheid bent. Want dat gaat allemaal samen. Die zijn verbonden.

Suzi: En er is altijd iets om dankbaar voor te zijn. Weet je, wat er bij me op komt… Ik maak me klaar voor deze show en in de laatste dagen komt dat lied van de Lion King bij me op: “De Cirkel van leven”, en dat komt bij me op vanwege die Wet. En dat is gewoon een begin en einde, en ik voel dat dit zo volmaakt is want we zitten echt in de eindtijd, maar het voelt ook alsof de eindtijd eigenlijk al klaar is en we zitten nu in de begin tijd. We weten alleen nog niet hoe je dit moet voelen.


Linda: Nou het is grappig zou je zeggen want gisteren toen we hier naar toe reden – wij zitten in Californië even ten noorden van San Diego – en daar kwam mij nog een ander lied van die film op de radio. Sedert die tijd zit dat ook steeds in mijn hoofd. “Can you feel the Love tonight?”

Suz: Oh, Ja! Dat is mooi. Dat is een geweldig lied.

Linda:
ja, dat is het. Het is de cirkel van leven en het is de cirkel van het bestaan, die cirkel van 12 lagen, 12 dimensies, van in de stof gaan, van reïncarneren, van een terugreizen door die cirkel, terug naar huis naar het Ene. Het is de voltooiing op zoveel niveaus

Suzi:
Ja, dat is zo. En ik wil je echt danken, Linda, om me toe te staan deel te zijn van deze prachtige serie over de Universele Wetten. Wie wist dat het er 13 zouden zijn – nou, het is meer dan 13 weken geweest omdat wij onze oefeningpauzes hadden – maar het is een verbazende tijd geweest en ik ben zeer dankbaar hiervoor en voor de informatie die ze ons gegeven hebben. Het was gewoon prachtig.

Linda: Zo was het voor mij ook. en weet je, in onze volgende sectie of series, gaan we praten over enkele van de andere gebieden zoals valse roosters en het opruimen en verwijderen en de interdimensionaliteit. Maar alles wat we doen, zelfs als we nooit studeren of luisteren naar iets anders op deze spirituele reis, wetend en deze uitleg krijgend, het is ongelooflijk geweest. We kunnen specifiek dankbaarheid tbrengen aan Sanat Kumara dat hij kwam, zoals je zegt, week na week en om hem tegen ons te laten praten en om uit te leggen in heldere terminologie hoe de dingen werken.

Suzi: Ja. Dat staat allemaal in ons boek, alles wordt daar besproken en het is echt een leuk, compact pakket van verbazende informatie.

Linda: Nou, dank je. Weet je, de Raad heeft dit unieke – ik ben me tenminste niet bewust van iemand anders die dit op deze wijze doet – maar toen ze begonnen dit in boeken te zetten, eerst de “LaHoChi 13th Octave” , “The LaHoChi Manual” en toen “The Great Awakening” en nu “The New You”, waren ze heel vast besloten dat het niet gewoon een boek kon zijn, dat het … gechannelde informatie moest zijn plus de meditaties, want die downloads van de meditatie mat hun afstemmingen en hun frequentie, samen met de informatie en de energie tussen de letters van elk woord en de energieën tussen de woorden geven jullie wat je nodig hebt in termen van het werkelijk integreren van die informatie.

Het boek begint met gewoon de echte basics, de fundering van “Wie ben je”? wij kunnen niet doorgaan totdat we echt duidelijk zijn over wie het is die we zijn. En van daaruit gaan we op deze prachtige reis om te leren over onze Interdimensionale Zelven en onze vreemdeling en deze energie die buiten ons bestaat en verder naar Creatie en de Universele Wet. 

En wij begonnen als het ware aan het eind, maar ik voel me goed. Ze weten wat zij doen!

Suzi: Ja, het leven is onzeker. Eet het dessert eerst.

Linda: Ja, je hebt absoluut gelijk. Dus zullen we met een meditatie beginnen?

Suzi: Dat zou heerlijk zijn, dank je.

(De meditatie begint en daarna:)

Goddelijke Moeder: Gegroet, ik ben Maria, Universele Moeder, Moeder van Verandering, Moeder van Liefde en Moeder… Zoete Engelen… van Continuïteit en Constantheid. En ja, natuurlijk, komt mijn geliefde Raj (w: dat is Sanat Kumara) bij ons, want het zou incompleet zijn voor ons om zonder zijn heilige aanwezigheid te zijn, zonder zijn soort geliefde inzicht.

En laat me tegen jullie zeggen dat alhoewel je deze serie beëindigde, mijn Geliefde Mensen, het werk met de Universele Weet is nog maar net begonnen. Het is een fundamentele verschuiving in de menselijke ervaring. Het is een verschuiving van de hogere rijken en het hogere rijk van bestaan. Want ieder van jullie, toen ik ieder van jullie riep en toen ik miljoenen jaren geleden wenkte naar Sanat Kumara, wilde ik dat jullie weten, jullie je herinneren, om de grootse wegen en praktische wegen, minuten wegen toe te passen. Het begrip van hoe de Universele Wet werkt.

Ik heb geschapen en gebaard, niet alleen ieder van jullie, maar het Multiversum, het Omniversum, elk universum dat jullie ooit hebben ervaren. Maar wat voor goed zou dit doen als jullie de fundamentele mechanieken ervan of hoe dingen werken, niet begrijpen? En dus ja, niet alleen is het kennis, informatie. Zoete Engelen van mijn hart, ik ben het, jullie Goddelijke Moeder die wijsheid schenkt, die mijn wijsheid met ieder van jullie deelt.

Dus laten we spreken over deze Wet van Constantheid en van Continuïteit. Niet alleen zijn wij – en je kunt dat zien als de Vader en Ik – Een, niet alleen zijn wij constant en veranderen nooit, wij veranderen, breiden uit, groeien en scheppen ook altijd. Maar het weefsel, de constructies, de concepten, de Goddelijke Liefde, de heilige zegeningen en deugden, waarvan jullie denken dat de Goddelijke kwaliteiten van waarden en praktijken zijn, die veranderen niet.

Zijn er een miljoen en drie interpretaties van deze Wetten en waarden? Ja, want ze zijn uniek voor jullie. Maar laten we ook jullie suggereren, net als wij, dat jullie constant zijn daar jullie ook nooit veranderen en altijd veranderen. Dat is deel van de heerlijkheid van ervaring en bestaan en dat gaat niet louter, lief hart, over incarnatie en reïncarnatie. Want bij elke incarnatie, op iedere reis die jullie hebben ondernomen, is er een betekenisvolle verschuiving bij elke ademhaling, elke gedachte, elke emotie, iedere daad die jullie beleven en doen.

Niets – laat me daar heel duidelijk over zijn – niets in de oneindige schepping van de eeuwigheid is constant. En alles is constant, omdat alles wordt geschapen uit Liefde. Dat is de enige essentie, dat is de enige substantie ; dat is de enige vezel die er is. Dus alles dat vorm aanneemt, komt uit mijn hart en uit mijn essentie.

Maar ik zeg jullie in termen van continuïteit, dat er altijd meer is, meer Licht, meer zegening, grotere wijsheid, meer begrip, meer medeleven en meer Liefde. Er zijn momenten geweest die jullie en ik hebben gedeeld, waar jullie de zoetheid en de macht van mijn Liefde hebben gevoeld en die geef ik jullie weer op dit moment. Dat is het meest kostbare aspect dat ik jullie aanbied. En als jullie dat teruggeven aan mij en we dit gezegende moment delen, ik groter wordt en jullie groter worden. en er is continuïteit van groei.

Maar ik heb jullie horen zeggen, en ik ben blij geweest om jullie te horen zeggen: “Ik heb de Liefde van de Moeder/Vader/Ene gevoeld. Ik ben aangeraakt geworden en ik ben gezegend en ik kan nu sterven, of ik kan doorgaan met weten en om deze ervaring van vereniging gehad te hebben.

Mijn Geliefde Kinderen, Mijn Engelen en Aartsengelen en Opgestegenen, weet dat in die vereniging, in dat weten en delen van Liefde, dat er nog steeds een oneindig vermogen zit voor groei en continuïteit. Er is altijd meer. En dit is de Wet en als menselijke wezens, moeten jullie dit gaan begrijpen.

En ik geef jullie praktische voorbeelden: jullie ontmoeten mij, jullie ontmoeten geliefde mensen, jullie vallen dolzinnig, vol passie in verliefdheid, jullie wilden een heilige ander en je denkt: “Dit is het. Dit is het ultieme.” En dat maakt niet uit – dat kan met een kind zijn, een partner, een baan, een missie, een bijwerk, beroep. En na een tijdje keren jullie je naar mij en zeg je: “Moeder, ik voel me verveeld. Wat is er nog meer?” Ik ken jullie.

En zo werd het geconstrueerd, Lief Hart, jullie zijn een stuk van mijn lende. Denken jullie niet dat ik dit verwachtte? Jullie willen meer. Nou, het goede nieuws is, Lieve Harten, dat er altijd meer is. En dat is het basische begrip van continuïteit, of je nu in of zonder vorm bent, of je nu in Andromeda bent, op Gaia, of in het Plejadische deel, er is altijd meer. Of je nu een Aartsengel bent of een Opgestegen Meester, er is altijd meer.

Nu, als dat niet opwindend is, ademen jullie niet! En als je niet ademt betekent dit dat je aan deze zijde met mij bent en dan kun je er op vertrouwen dat je opgewonden bent.

Lief hart, waar wil je vandaag beginnen?


Suzi: Oh, ik wil beginnen om u mijn hart te geven en te zeggen dat het zo heerlijk is en een wonder om met u op deze wijze weer te spreken. Zoveel is er gebeurd in mijn innerlijk dat het moeilijk is om vragen te maken. Ik zit op zo’n plek van de vrije vlucht en van loslaten dat de details er niet toe schijnen te doen en de vragen zijn nog niet omhoog gekomen.

Maar ik wil toch zeggen, dat ik me de laatste tijd over het leven in 5D en hoger heb afgevraagd, alles in de categorie van nieuw begin. Ik heb vragen over wat nu als de basische menselijke behoeftes worden gezien, voor voedsel, kleding en beschutting. Kan ik daar mee doorgaan?

Godd.Moed:
Ja, dat mag je.

Suzi: Dank u, Moeder. Dus gaan we allemaal door een periode van leven heen met ‘vervangers’ voor ons voedsel en dan eventueel geleidelijk om in staat te zijn in te nemen wat we voor onderhoud nodig hebben uit lucht en water? Ik wil altijd dat water deel van mijn leven is. Of zullen sommigen van ons dat kunnen overslaan en direct overspringen naar een veranderlijk Lichtlichaam?

Godd.Moed: Je stelt een prachtige vraag.

Suzi: Oh, ja!

Godd.Moed: Laten we beginnen en begrijp dat we diverse uren kunnen hebben over wat jullie denken dat over tijd praten is, over tijd en tijdloosheid. Maar laten we dat overslaan en naar de waarheid van jouw vraag gaan.

Het plan, jullie plan, van ieder van jullie die luistert, en ja, mijn plan. Dit Ascentie plan naar de hogere dimensionale werkelijkheden en, ook nog, zie ik die van de 1ste tot aan de 12de als gelijkwaardig, maar we begrijpen, waar Gaia zit.

Jullie hebben allen je behoeften. Maar laten we spreken over die obsessie, want die is er, en dat is specifiek iets van een Lichtwerker, de obsessie, over het achterlaten van de stoffelijke vorm. Nu, die ‘vervangers’ zijn speelgoed. Ze zijn heerlijk speelgoed dat jullie broeders en zusters van de Sterren zullen delen met jullie om het jullie prettig te maken, om jullie te herverzekeren dat je krijgt wat je nodig hebt.

Dus een van die bedoelingen van dat speelgoed is voor jullie om het valse rooster los te laten en de obsessie dat je beter van 9 tot 5 kon werken om een dak boven je hoofd te krijgen en water om te drinken hebt.

Dat is nooit het plan geweest, maar dit zal jullie gewoon worden gegeven. Dus, sommigen zullen nooit de replicator/vervanger willen gebruiken.

En sommigen zullen er aan verslaafd zijn alsof het Koning Salomons mijnen zijn, of de Ark van het Verbond. Dus daar zit variatie in, maar dit speelgoed – en we gebruiken nu de replicator als een voorbeeld – is voor degenen die erg bezorgd zijn, vermoeid, over het loslaten van hun zorg en het zat zijn van gelegenheid.

Het idee, het plan, en wat jullie al diep in je hebben ingeprent, is de capaciteit om te scheppen en om voort te brengen en de energie te gebruiken, de codes, de Liefde, om die te transmuteren in een substantie van iets wat je op dat moment nodig hebt of wenst.

Nu, zal iedereen die sprong tegelijkertijd maken? Nee, omdat je dit wonderlijke ding hebt dat persoonlijkheid genoemd wordt. En er zijn sommige, net zoals je bij dimensies verandert, die nog de herinneringen hebben van oude roosters van dat er niet voor je gezorgd wordt. Dus het eerste dat we zeggen is dat voor iedereen wordt gezorgd.

Nu, mijn geliefde Gaia. Jullie weten dat toen ik tegen jullie zei dat er altijd verandering is, dat er altijd continuïteit is; er is altijd constantheid, Gaia is een van mijn allereerste Aartsengelen. Ik heb dit heel vaak gezegd: Ik denk niet dat jullie me allemaal horen als ik dat zeg. En zij, in dienst van de Ene, heeft deze vorm van een planeet aangenomen. Haar vibratie is van zo’n hoge frequentie en intensheid dat jullie collectief, zelfs individueel, maar slechts momenten, flitsen, van een volledige verbinding met de volheid van haar energie hebben gehad, met de totaliteit van haar Wezen. Maar jullie zullen dat nog!

Nu, het voornaamste geschenk dat Gaja, in haar schitterende pracht, heeft voortgebracht, is Aarde, Lucht, Vuur (en dat is Licht) en Water. Waarom? Nou, aannemend, en er nog in zijnd, of lichtelijk veranderd, in de stoffelijke vorm, zouden jullie dan deze aanbiedingen van de hand wijzen?

Dat zou gewoon geen zin hebben. Nu, is water zoeter? En jullie hebben allemaal die ervaring gehad om een oorspronkelijke stroom of een bron te ontdekken, waar het water zo zuiver en zoet is dat je voelde dat je er niet genoeg van kon krijgen, waar het Licht zo kristallijn was dat je echt de schoonheid kon zien die voor je lag. Dat wordt niet vaak gezien in jullie steden, maar dat zal nog wel.

Waarom zou je de milddadigheid afwijzen als zij jullie die aanbiedt? Of het nu fruit is of een groente of een blaadje gras. Je ziet waar ik naar toe wil hiermee. Gaia, zelfs in haar hoogste dimensie zal nog steeds jullie haar milddadigheid bieden. Nu, hebben jullie het nodig om te overleven, omdat dit echt is waar je naar wijst? Het antwoord is “nee”, maar zullen jullie dit proeven? Zullen jullie er van genieten? Zullen jullie het aannemen, een sappige vrucht, en de sappen van Gaia smaken? Het zou gekkigheid zijn om dat niet te doen.


Suzi:
Oh, eerlijk, dat is zo.

Godd.Moed: En dat is het antwoord.

Suzi: Een prachtig antwoord. Ik vind dit heerlijk. Dus zullen we regenereren zoals we dat nu doen door te slapen?

Godd.Moed: De vorm van slaap zal heel anders zijn. En jullie hebben gemerkt dat jullie zelfs nu, zoals jullie in het Ascentie proces zijn geweest, dat jullie slaap processen zeer zijn veranderd. Er zijn keren waarop je voelt en we zullen de woorden “slaap”en “rust” onderling verbonden gebruiken.

Maar er zijn keren waarin je de noodzaak voelt om diep te rusten of te slapen. Nu dat komt door wat jullie zijn, ten eerste, het niveau van energie die jullie in je lichaam houden terwijl het aan het transformeren is. Ten tweede, het is het niveau van werk dat jullie doen buiten het lichaam of door bi-lokatie bij de vervulling van jullie missie en doel. En dan is het derde: gewoon even ontsnappen.

Nou, laten we jullie vertellen dat ontsnappen en verveling tweelingen zijn. En dat zal verdwijnen omdat dat soort van wonder, van ontzag, van verrukking, zal worden hersteld. Ieder van jullie heeft dagen gehad die zo volmaakt zijn dat je nooit meer wilt dat die ophouden. Kinderen hebben die gave nog om werkelijk te zien en om te vechten tegen een of andere vorm van slaap en dan worden ze nukkig genoemd, of ziek omdat ze de waarheid ontdekt hebben van wat is.

Dus die categorie van rusten omdat je er zat van bent of verveeld door bent, zal verdwijnen. Nu, wat er dan ook zal gebeuren is dat het niveau van wat we onbewust of onderbewust besef noemen van waar je bent en wat je moet doen, zal verdwijnen. Dus die behoefte om te gaan slapen zodat je weg kunt gaan, bijvoorbeeld, en met Michael werken, die zal weg zijn.

Nu, het andere dat verdwijnt, Lief Hart, is dat je niet naar door oorlog verscheurde plaatsen van verdriet, verschrikking van vernietiging zult gaan met Michaël omdat de vrede is hersteld. Dus een van de redenen dat je slaapt is dat je bewuste geest aan de kant is gezet want de verschrikking van wat je ziet zou te veel zijn om in je wakende uren te dragen. Dus zal die verdwijnen, het gevoel van de noodzaak om je te verwijderen zodat je het werk kunt doen waartoe je je zo lang geleden verplicht hebt. Dus dat zal ook zijn verdwenen.

Nu, heb je dan tijd om op het gras te liggen, om in je hangmat, of in je bed te liggen om naar de sterren te zitten staren, gewoon voor het plezier ervan?

Suzi: Ja!

Godd.Moed: Natuurlijk zullen jullie dat? En dat is een vorm van rust. Het is ook een vorm van aanvullen. Dus als je erover denkt als aanvullingstijd, als deel van die continuïteit zodat je weer helemaal gevuld kunt zijn, dan ja, dan zal dat ook zo zijn. Maar het idee dat je moet slapen, het idee dat je drie volle maaltijden per dag moet eten of een gallon(3 of 4 liter) water moet drinken, dat idee is al aan het veranderen en dat zal verder gaan.

Nu zijn de dingen die wij jullie hebben voorgesteld zoals Aartsengel Gabriëlle’s Gouden Elixer – we vertellen constant tegen velen van jullie om Gabriëlle’s Gouden Elixir te drinken. Het maakt je helder; het brengt vreugde in en uit je; het smeert jullie ledematen en je gewrichten, herstelt je organen. Maar in deze nieuwe tijd is wat jullie doen letterlijk in staat te zijn om te zien en te genieten van haar Elixir.
Dus wat je eet en drinkt, de beschikbare keuzes voor jullie, verandert ook. 

Suzi: Dat brengt me tot een interessante kwestie. Wat ik me afvroeg is als ik een pindaboter cupje wil eten, bijvoorbeeld… kan ik dan gewoon tegen dat cupje zeggen dat het gezegend is en gezuiverd en dat het heilig wordt als het in mijn lichaam komt? En wat ik dan nog meer eet, zal dan gezuiverd en gewoon totaal goed zijn.

Godd.Moed: Dat is juist en dan gebruik je de Wet van Transmutatie en die is onmiddellijk. Nu, spring nu niet overboord, kind. 

Suzi: [gelach]

Godd:Moed: Want je wilt toch niet dat smaak gevoel van die pindaboter cup ontkennen? Het smaak gevoel een explosie van zacht en lekker en chocolade en zoetigheid. Dus geniet daarvan terwijl je transmuteert dat niet goed voor je lichaam is. Maar we willen jullie niet strippen /er van losmaken - traktaties zijn een vreugde.

Suzi: Prachtig.

Godd.Moed: En chocolade zal een heel nieuwe betekenis krijgen!

Suzi: Terwijl ik nu die vragen stel, wil ik bijna lachen want ik weet de antwoorden al en ik beleef dit nu al in wat ik alleen maar kan beschrijven als de andere kant. En ik begrijp dit niet maar het voelt waar voor me. En dat ik daarom zo vredig kan zijn met een wereld die om me heen schijnbaar uiteen valt. Wij hebben het al geschapen en ik denk dat ik al bij een paar feestjes/partijtjes ben geweest die ik me wil herinneren.

Godd.Moed: Dat is absoluut correct. En dit is een vorm van je continuïteit geweest en je constantheid. Dus wat jullie doen in veel situaties – en ik zeg dit tegen velen van jullie – is dat jullie reeds – specifiek in deze tijd van de verschuiving van overgang – jullie zijn reeds ge-bi-lokeerd (geen Nederlands woord, ze bedoeld op twee plaatsen tegelijk) in diverse werkelijkheden. Nu betekent dit niet dat jullie gespleten zijn of gespleten zoals in de nucleaire terminologie (gefissioneerd) van atomen, het betekent gewoon dat jullie je vermogen door intentie – en dat is in overeenstemming met de Wet – op diverse plaatsen, tegelijkertijd, volledig neergezet hebben.

En de reden dat je nog steeds de verankering voelt van jezelf in 3D is dat, ook al voel je je niet volledig deelnemen aan de 3de, is wat jullie doen, Zoete Engelen, door je energieveld vast te houden, door de bi-lokatie energie vast te houden, is het dat jullie dat naar hen transmuteren die nog in het proces zitten. Dus, jullie zitten n de 3de, jullie zijn in de 5de, jullie zijn in de 9de en jullie hebben veel feestjes/partijtjes. Dus dat is reeds goed onderweg.


Suzi: Zou het goed zijn voor me om te vragen op welk moment er geen scheiding zou zijn van bewust besef?

Godd.Moed: Jullie zijn er bijna. Nu een van de dingen waar jullie naar uitkijken, denken we, en wat je vraag werkelijk zegt, is dat wanneer draaien wij de knop om? 

Suzi: [lacht] Okay… (ze ving me)

Godd.Moed: Dat zeg ik niet, maar wat ik je wel zeg, Zoete Engel. Niet ieder van jullie wacht op dat omdraaien van de knop. Want voor velen van jullie is de verschuiving al gebeurd. En dan zeg je: “Waarom voel ik dat niet?” Maar je hebt me net gezegd dat je het wel voelt, dus is je besluit als padvinder, als wegwijzer, als portaal, als poortbewaarder, als pilaar, op veel wijzen in overeenstemming met je missie en bedoeling, het besluit om wat je weet dat de oude 3de Dimensie is, achter je te laten, dat is een persoonlijke keuze.

Nu, je hebt iets aangeraakt wat heel belangrijk is – kritiek – waar ik over wil spreken. Waarom is het dat sommigen van jullie reeds dat soort afstand voelen, van het waarnemer zijn, van het kennen van de verbinding, van het voelen van eenheid, van het veelvoudigen en vergroten van mijn geschenk van helderheid, en dat je je best goed klaar voelt om dat koord naar de 3de los te laten zodat je niet die angst, de boosheid, de vrees, die moedeloosheid voelt, of die teleurstelling die je in het verleden hebt gehad. Dat de worsteling een worsteling is, want het is een groot stuk van de oude 3de waar het over ging wat we willen afdanken. Het was dit geloof in worsteling, dat tegengesteld is aan alles dat ik ooit geschapen heb.

Nu, waarom is het dat sommigen van jullie klaar zijn om gewoon dat koord los te laten. Want jullie hebben besloten, op je eigen reis dat jullie daar klaar voor zijn, dat jullie kunnen werken en in de volheid van je vermogen kunnen zijn in de hogere rijken. Nu, je kunt bij een gelegenheid teruggrijpen. Maar zelfs als je teruggrijpt, is wat ik vandaag zeg, dat je zult terug grijpen in de zuivere 3d die ik kortgeleden geschapen heb, niet in de oude vervormde 3de.

Dus kan er een ervaring zijn van stoffelijkheid… Wij verwijderen de derde dimensie niet; dat zou tegengesteld zijn aan mijn Schepping. De cirkel van leven waar jij en Linda op hebben gewezen houdt de volheid van de klok in. Wij halen 3 niet uit de klok weg. Wij reinigen die.

Dus kun je een ervaring van stoffelijkheid hebben in en buiten, zoals je dat wil? Ja, maar dat komt uit een andere plaats van bestaan en weten. toen ik de 3de schiep in het allereerste begin, was dit een plek om te spelen waar jullie je konden voorstellen een boom te zijn, een vlinder, een bergreeks, een geit en jullie konden dit vijf minuten doen of vijf jaren of vijf millennia – dat maakt niet uit.

Jullie waren vrij om er in en uit te wippen. En wat gebeurde er met de vervormde 3de was dat je dat vergat. En alles werd een worsteling. Nou, dat was niet de Schepping die ik had neergezet. Dus, ja, sommigen van jullie zijn al klaar om dat koord los te laten. Sommigen van jullie bi-lokeren volledig, kan ik zeggen, heel heerlijk. Zeer goed. En houden de energie vast voor hen die in het proces zitten om te besluiten.

En dan zijn er degenen die nog gevangen zitten in het moeras van de 3de, de oude vervormde 3de. Maar jullie worden allemaal voorbereid. Sommigen verzetten zich. Dat is de optie van de vrije wil. Maar het is echt iets absurds, als je daarover na denkt mijn dochter. Dit is iets… dat de vastheid van de oude 3de altijd een raadsel is geweest… Waarom zou iemand vrees, pijn, ellende, ravage willen hebben? Ja, die verslaving is sterk. Maar alles is maar een illusie. Daarom gaan we ook praten over valse roosters.

Ik ben vastbesloten dat mijn kinderen, van China tot India, tot Afrika, tot Haïti, tot New York stad, tot de westkust, dat iedereen volledig geïnformeerd wordt over wat een vals rooster is, en dat ze vrij worden om die oefening te kiezen die illusies af te schaffen, te verwijderen, aan te ontsnappen. Want die zijn niet van Liefde en ze zijn niet van mijn Creatie. En eerlijk gezegd, kind, ik ben er doodmoe van.


Suzi: Ja, dat kan ik me voorstellen. U gebruikte het woord “illusie” en ik vraag me af wat, als er een verschil is, wat dat is tussen een illusie en een hologram.

Godd.Moed: Zoals ik er over spreek, een illusie – en nu praat ik over de menselijke ervaring – is dat een illusie hechtingen heeft aan het mentale, emotionele en oorzakelijk lichamen. Dus dat is werkelijk ervaren en verankerd als cement in de emotionele/mentale rijken, bepaalde oorzakelijke (vorig leven) en dan wordt het vast door die illusie, door dat geloof systeem van wat je denkt dat je ziet.

Daarom hebben we gezegd dat jullie niet eens volledig de helderheid en schoonheid van Gaia zien. Jullie hadden kortstondige visioenen van de waarheid en de schoonheid van haar bestaan, maar over het algemeen is dat een illusie.

Een hologram is iets buiten jullie, dus hologrammen – opnieuw in de zin van waar wij over spreken als Wetten – is een constructie die aan je wordt voorgesteld. Dat kan wel of niet resoneren of wat je kunt denken als iets dat “past’ of een van jullie illusies “weerspiegelt”. Er worden meer en meer hologrammen naar jullie toegezonden collectief en individueel als katalysator voor verandering.

Jullie hebben gedacht dat hologrammen iets zijn dat “minder dan” is en ze zijn gebruikt op die manier en gemanipuleerd op die manier door de vervormde 3de. Maar in feite zijn er veel hologrammen die naar jullie gezonden zijn vanuit deze kant, specifiek door jullie Engel Gidsen en door jullie Sterrenbroeders en zusters, waardoor jullie plaatjes of visies zien die jullie energie opheffen.
En dan zeggen jullie: “OH! Wow, dat is mooi! Dat is wat ik wil.”


Suzi: Ja. Okay. Is het in orde als ik een vraag stel over de komeet?


Godd. Moed: Ja, natuurlijk. De Blauwe Ster Komeet, Lief hart. 

Suzi: De Blauwe Ster Komeet! Ik ben zo opgewonden over deze komeet en ik heb wat korte verbindingen gemaakt ermee, in meditatie. En gisteren voelde ik dat ik samensmolt met de komeet en liet me zelf inzaaien met de dingen die er van af komen, en als ik zelf een portaal ben, wat betekent die komeet dan voor de mensheid? Hij kwam om de zon heen, hij werd niet vernietigd, en hij is weer terug naar de Aarde aan het gaan. Gaat hij weer langs ons heen?

Godd.Moed: Ja, dat doet hij. Dat is de Wet van Continuïteit. Dus wat hij jullie brengt is een douche van energie, een intergalactische douche van vermogen. Het is een katalysator voor grotere eenheid want die is gelijkelijk aanwezig voor allen op mijn geliefde Gaia. Dus, ja, dit laat jullie zien op een zeer concrete – misschien kunnen we zeggen, zuivere 3de dimensionale manier – dat die cirkel van leven, dat jullie allemaal rond de zon kunnen cirkelen en vol energie kunnen komen.

Suzi: Woe-hoe!! GEWELDIG!!

Godd.Moed: En dat is wat jullie gedaan hebben. Jullie zeiden: “Ik wil deel zijn van deze energie en ik wil deel zijn van de zegeningen ervan voor de mensen van de Aarde en ver daar voorbij.

Suzi: Ah! Wat een vreugde! Ik ben zo blij. Dus nu heb ik nog een vraag meer die iets van betrekking heeft erop en iets ervan niet. Ik voel me aangetrokken om telepathische communicatie te onderzoeken met dieren, en dat zou een overgang en een echt fijne manier zijn om ons voor te bereiden voor hetzelfde met de Sterren Familie. En telepathische communicatie is waar we naar toe aan het gaan zijn, als ik me niet vergis. Is er een verschil tussen telepathische communicatie en channeling?

Godd.Moed: Het enige echte verschil tussen… nou, ja, er zijn enkele verschillen. Als er verbale channeling is zoals wat wij nu doen, dan krijg ik in de grond toestemming – kun jij je voorstellen dat ze :Nee” zegt?? – ik krijg toestemming om haar lichaam te bewonen en om haar stoffelijkheid te gebruiken en er doorheen te spreken om te communiceren.

Telepathisch zou betekenen dat ik tegen haar geest sprak en dat zij dan de woorden uitsprak die ik communiceer. Maar telepathische communicatie is zo veel meer efficiënt. Nou, jullie zouden nooit aan me denken – als je Moeder – als een efficiënte expert, maar dat ben ik wel. Kun jij je voorstellen dat ik zoveel kinderen had in al die Multiversums en dat ik dan niet efficiënt ben? Dan zou het chaos worden!

Dus, ja, ik ben zeer efficiënt. En telepathie is een vorm van in staat zijn, niet alleen om woorden te communiceren met informatie, maar om in staat te zijn om op een zeer snelle manier de totaliteit uit te wisselen. Zie je, onze bedoeling is nooit geweest om het mentale of de emotionele sfeer te verwijderen. Dat is een geschenk. Moeten die in balans gebracht worden? Ja. Maar de emotionele inhoud van een boodschap is onmisbaar, cruciaal. Wat gebeurt er bij de menselijke communicatie als dat emotionele concept, de spirituele energie, zelfs soms iets van de mentale energie, verloren raakt?

Als jullie een telepathische communicatie hebben, worden die volledig ingesloten zodat je de volheid van de communicatie krijgt. Nu jij, Lief Hart – velen van jullie – zijn constant met ons in telepathische communicatie – met jullie Gidsen, met het Engelen rijk, met de Aartsengelen, de Meesters. De dieren – wat jullie denken dat huisdieren en geen huisdieren zijn – zijn altijd telepathisch geweest. 
Zij hebben op jullie gewacht. 


Suzi: Ja!!! 

Godd.Moed: Dus jullie zullen ontdekken dat je meer duidelijk telepathisch gaat communiceren met dieren. Die zijn meer dan klaar daarvoor.

Suzi: Nu vraag ik me af of ik me voel geleid om hier training voor te krijgen. Ook al heb ik de ingeboren vaardigheid, het zou zeker nuttig zijn om op die manier een leraar te hebben. Ik vraag me dat af, voor de mensheid, zal dit iets worden dat spontaan gebeurd?

Godd. Moed: Nee. Sommigen van jullie zullen dit willen meester worden en meesters zullen zijn van deze vorm. Maar, nee het is meer een gevoel – en jullie nemen er al aardig deel aan. Als je hond of je kat naar je kijkt en lichaamstaal vertoont dan zeg je: “Oh, ik denk dat je honger hebt, Oh, ik denk dat je een knuffel wilt. Oh, ik denk dat je wilt wandelen? “Dat is telepathisch communiceren.

Dus opeens wat je gaat doen, is ontvangen. “Oh, je wilt niet alleen gaan wandelen. Het is dat je echt je wat stijf voelt vandaag en dat je je ledematen wilt strekken en je wilt echt naar dat huis terug gaan dat zo interessant ruikt en ja, je hoorde dat er een nieuwe buurman was, enkele huizen verderop en dat je daar wilt stoppen en hallo zeggen. Oh, en nog wat, die dame is niet zo humeurig als je denkt. En zij heeft brood gebakken de laatste drie uren en die reuk is hemels. Waarom gaan we daar niet even naar toe?”


Suzi: [lacht] Dat is grappig!

Godd.Moed: En het zal heerlijk zijn.

Suzi: Oh, ja.

Godd.Moed: Dieren zeggen je de hele tijd: “Let hierop! Wacht even! Ga niet hier langs.” Ze beschermen jullie veel meer dan waar jullie je bewust van zijn. Dus, ja, ze hebben geduldig, geduldig – meer geduldiger dan ooit velen van ons aan deze kant. Gedaan hebben, Lief Hart – ze hebben geduldig op jullie gewacht.

Suzi: Aww. En ik ben zo dankbaar hiervoor en voor jullie en voor alle hulp die we krijgen van onze Sterren Familie en van het Gezelschap van de Hemel. Het is gewoon prachtig en ik waardeer dat. Is er nog iets dat jullie willen toevoegen aan het besluit?

Godd.Moed:
Terwijl we afsluiten wil ik zeggen hoe jullie mij een genoegen doen. Ja, als jullie Moeder in constantheid en continuïteit van jullie Universum, doen jullie mij genoegen. Maar ik wil ook graag aan de kant stappen en het laatste woord aan mijn geliefde Raj geven. Vaarwel, mijn Kinderen, mijn Liefde, ga in vrede.

Raj: Gegroet. Ik ben Sanat Kumara. Ik ben jullie Raj, jullie Planetaire Logos. En nu hebben jullie een groter begrip van wat ik hiermee bedoel. Onze tijd samen, niet alleen sprekend over de Wet, maar om tegen jullie harten te spreken, om op wensen te antwoorden, op dromen, zelfs op de problemen van je hart, is een geschenk voor mij.

Mijn heilige bedoeling, om voor Gaia te zorgen en voor jullie allemaal terwijl je door dit Ascentie portaal gaat, terwijl jullie je volledig herinneren en de glorie opeisen van wie jullie zijn. En jullie doen dat in de eenvoud van het opeisen van de Wet, door je te verbinden met de Wet en de Goddelijke Kwaliteiten. Als jullie dit doen, Mijn Geliefde Familie, dan kunnen jullie niet fout gaan.

Terwijl we samen verder gaan – want ik verlaat jullie niet en zeg: “Mijn werk is gedaan”, - omdat dat niet zo is. Als wij samen verder gaan, ben ik bij jullie. Roep me op, en als je niet meer weet welke Wet je moet oproepen, welke leiding je nodig hebt, vraag dan gewoon. Het is ons een eer, om te antwoorden. Altijd zijn wij bij jullie. Ga met mijn Liefde en ga met het weten van de Continuïteit en de Constantheid door het Multiversum. Vaarwel.

Suzi: Dank je Raj, zo veel dank. Vaarwel.

Raj:
Vaarwel.

Linda: Hoi, dit is Linda.

Suzi: Wow, Linda, je bent geweldig!

Linda: Wat een eer!

Suzi: Ik heb zin om te huilen. Het voelt zo goed. Ik ben zo dankbaar.

Linda: De geschenken die we kregen zijn zo groot en ik denk dat we er nog maar een glimp van zien, wat er werkelijk mogelijk is.

Suzi: Via Liefde – het gaat allemaal om Liefde. Ik ben zo vol Liefde.

Linda: En dat is alles wat er is. Weet je, de allereerste keer dat de Raad bij me kwam, en weet je, in mijn dogmatische zelf, en ik was ook voorzichtig, vroeg: “Wie zijn jullie en wat willen jullie?” ze zeiden dat onze bedoeling is om Liefde in te stellen in de harten van alle Wezens door het hele Universum. Ik heb dat nooit vergeten.

Suzi: Oh, my.

Linda: En dat staan we te doen.

Suzi: En we zijn zo gelukkig daar deel van te zijn.

Linda: Yeah, dat zijn we. En dat is de keuze – de constantheid die we lang geleden al kozen. Het is echt die cirkel. Dit brengt ons terug naar: ”Nou wat was onze bedoeling toen we geboren werden?” Die Wet van Intentie/Bedoeling. Waar wilden we beginnen? Het is zo knap.

Suzi:
Ja, dat is het echt. En ik weet dat jij elke episode in transcriptie hebt en op audio op je website www.counciloflove.com, zodat je maar hoeft te zoeken op “Universele Wet” dan komt het allemaal tevoorschijn op een gerieflijke pagina.

Linda: Ja, en toen ik net de stad uitging, praatte ik met een vriendin en ze zei: “Kun je een lijst samenstellen?” Nou, ik weet dat die in het boek staat maar dat is anders. Maar ze zei : “Kun je een lijst samenstellen van de Wetten?” En als ik thuis kom dan zal ik met Isaac werken zodat we aan de zijkant die lijst van de Wetten hebben en dan kun je klikken en teruggaan en je herinneren wat het is dat…
Weet je, dit is fundamenteel spul.

Suzi: Ja, en het is zo’n goed werk dat je doet en dat gaat allemaal over Liefde en ik waardeer dat zo en ik houd zo van jou Linda, het is prachtig.

Linda: Terug naar jou. En terug naar iedereen die naar ons luistert en naar ons team en de InLight Radio.

Suzi: En naar de luisteraars.

Linda: Ja en onze luisteraars, zeker. Niet alleen degenen die luisteren maar zij die diep adem inhalen en oproepen.

Suzi:
Precies.

Linda: We gaan. We houden van jullie allemaal. En we zijn volgende week weer terug en praten dan over valse roosters.