Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 13 december 2013

Peggy Black en het 'Team' "Label Het Als Een Wonder" 11 December 2013

Peggy Black en het 'Team'
"Label Het Als Een Wonder"
11 December 2013

We zijn hier en erkennen jullie voortdurende expansie. We observeren het proces van jullie bewustzijn dat samentrekt en expandeert. Dit gebeurt zowel op persoonlijk als op een wereldwijd matrix niveau. We zijn helemaal toegewijd aan jullie volledige en totale ontwaking en bekrachtiging. We gaan door met jullie uit te nodigen tot jullie persoonlijke kracht.

We zijn ons bewust van jullie ingebeelde beperkingen die voortdurend op het collectief worden gelegd. Echter, daar zijn diegenen zoals jullie zelf die door deze beperkingen heen gaan terwijl jullie hen herkennen als geloofssystemen die niet kloppen en die van generatie op generatie zijn overgedragen.

Dit is een tijd van grote en prachtige veranderingen met wat eens een mysterie was en nu begrepen wordt. Wanneer jullie je grootsheid eren, wanneer jullie de ingebeelde grenzen van wie je bent oprekken en erkennen wat jullie kunnen scheppen of tevoorschijn roepen, beginnen jullie je werkelijk te realiseren dat jullie mateloos machtig zijn.

We willen jullie zo dikwijls als nodig is continu herinneren aan dit ontzagwekkende feit totdat jullie je persoonlijke soevereiniteit opeisen. Vanuit deze waarheid beginnen jullie werkelijk jullie wereld te transformeren. Jullie weten dat dit waar is en wij herinneren jullie hier juist met een vriendelijk duwtje aan om het je toe te eigenen, het te leven en het volledig tot uitdrukking te brengen.

Jullie werkelijkheid is van energetische trillingen gemaakt. Jullie bestempelen deze energie altijd met jullie denken en emotionele handtekening. Als jullie een verkeerd geloof gegeven wordt of jullie dragen een verkeerde frequentie van dichte emoties, bestempelen jullie het veld met deze trillingen en de gevolgen die hiervan in jullie realiteit verschijnen zullen jullie geen voldoening geven. Jullie weten dit; we hebben dit dikwijls aan jullie verteld. Het is een universele wet. Energie volgt gedachte!

Op deze manier claim je voortdurend je beperking. Hoe meer je je focust op een bepaalde beperking, hoe meer deze beperking zich in jouw belevingswereld manifesteert. Dit geldt zowel voor de globale realiteit als voor jullie dagelijkse beleving. Nogmaals; dit is geen nieuwe informatie voor jullie. Als je deze boodschap leest, ben jij je bewust van alles wat we hebben meegedeeld.

We moedigen jullie aan deze informatie te erkennen, het op te eisen en deze waarheid op de meest mogelijk krachtige en verbazingwekkende manier te gebruiken. Begin te beschikken over de werkelijkheid dat je in een energiegebied leeft van oneindige en onbeperkte mogelijkheden en potentieel. Begin op te eisen dat jullie pure energie zijn en puur potentieel. Jullie zijn onbeperkt en oneindig.

We nodigen jullie uit in dit weten te stappen, met de mogelijkheid te spelen, de grenzen op te rekken van wat jullie denken dat zich zou kunnen manifesteren als je een helder gefocuste trilling vasthoudt en het tevoorschijn roept.

Jullie doen dit werkelijk iedere dag, hoewel jullie de gevolgen hiervan wegsturen. Jullie herkennen hen niet als de gevolgen van jullie emotionele trillingen en herhaalde gedachten, beweringen en handelingen. Herinner je, dat dit scheppend bezig zijn van jullie realiteit werkt voor de kwesties in jullie leven die even zo goed beperkt worden als de ervaringen in jullie leven die expansief zijn.

Je bent een schepper! Puur en simpel! Je biedt je persoonlijke frequentie bij iedere ademhaling aan en dat beïnvloedt het energiegebied dat je de levenservaring noemt.

Wij nodigen jullie uit om ongelooflijke, geweldige en wondermooie resultaten in jullie leven op te roepen. Jullie hebben dit al heel wat keren gedaan, nochtans vragen wij jullie nu om dit echter consequenter en met meer besef te doen. Gewoonlijk wanneer er zich iets wonderbaarlijks en onverwachts in jullie leven voordoet, labelen jullie het als een wonder.

Laat ons voor een ogenblik onze definitie van het woord dat jullie wonder noemen, delen. Een wonder is een antwoord vanuit het universele gebied van bewustzijn op een geconcentreerd verzoek. Wanneer jullie geconcentreerde aandacht of vraag er één is die over beperkte financiën of over een tekort gaat, en het manifesteert zich, noemen jullie dit geen wonder. Het is echter hetzelfde principe.

Laat ons jullie verzekeren dat deze gebeurtenis die jullie een wonder noemen werkelijk is zoals jullie leven van moment tot moment bedoeld is. Als een goddelijke multidimensionale ster ben je bij machte om jouw frequentie en intentie te focussen op iets dat je wenst en dat voor allen een weldaad is en laat dan toe dat het tevoorschijn komt. Simpel!

Het Universum, het kwantumveld van alle mogelijkheden, zal je verzoek beantwoorden, gewoonlijk op de meest verbazingwekkende en eenvoudige manieren. Dit is de werkelijkheid waarvoor we je een duwtje geven om het op te eisen.

Wees een kracht tot wonderen. Wees iemand die wonderen uitnodigt en ben een schepper. Roep de werkelijkheid, die het leven is en dat jou en allen ondersteunt, tevoorschijn. Strek je bekwaamheid hier werkelijk uit. Stel je een wereld voor waarin vrede en welzijn voor iedereen beschikbaar is.

Jullie zijn in deze dimensie en in dit tijdsbestek hier om dichte, disfunctionele energieën te transformeren, en wanneer jullie je continu op deze dichte, disfunctionele energieën focussen, manifesteren jullie hen juist. Onthoud je van de focus op wat niet werkt; onthoud je ervan erover te praten, het te oordelen, het energie te geven.

We vragen jullie om gebeurtenissen en situaties in jullie leven die jullie wonderen zouden noemen, te verzamelen en te herkennen. Zoek ernaar en herken zelfs de eenvoudigste gebeurtenis, die een beetje anders dan normaal schijnt te zijn, buiten het kader van beperking of mogelijkheden. Begin ook op te merken wanneer er een beperking in jouw leven verschijnt, misschien is het iets vervelends waar jij je op gefocust hebt. Herinner je dat dit hetzelfde principe is.

Wij herinneren jullie eraan dat jullie goddelijk bewustzijn in een fysieke gedaante zijn. Jullie zijn een multidimensionaal galactisch wezen met ongelooflijke bekwaamheden en intelligentie. Stap uit iedere waargenomen of geprogrammeerde beperking vandaan. Maak de bewuste draai om op te merken waar jij je focus op legt. Eis je voortdurend problemen op door over hen te praten of aan hen te denken?

Welke tijdsperiode je hier ook voor neemt, leg deze kwesties terzijde en begeef je in een simpel spel. Maak een afspraak met jezelf om te spelen of te pretenderen dat je je werkelijkheid zou kunnen veranderen. Begin te spreken over de voldoening die je in je baan vindt, in je familie en je financiën. Wij erkennen dat we daarnet al jullie beperkende knoppen, zogezegd, ingedrukt hebben.

Het zou gemakkelijker zijn om dit spel te beginnen met het creëren van kleinere wonderen. Jullie beslissen hoe groot en grandioos jullie willen spelen. Maar begin met het in eigendom nemen van wat er in je leven gebeurt. Als het je niet aanstaat, je geen voldoening geeft of je niet vervult, begin je dan uit te rekken naar de plek die jou zal toestaan dat dit begint te verschuiven. Stap voor stap, met gefocuste aandacht, en de hierbij passende emotionele trillingen, zal je de realiteit die meer voldoening geeft en meer vervullend is, oproepen, scheppen en manifesteren. Begin deze ervaringen die jullie wonderen hebben genoemd steeds meer in jullie leven te verwelkomen.

Het is een subtiele, maar krachtige verschuiving van het gebruik van jullie gefocuste energieën, herinner je het universum, jullie realiteit, het kwantumveld dat zich altijd zal aanpassen aan wat je uitzendt. Het is jullie niveau dat toestaat of iets versnelt of verlangzaamt.

Maak een lijst van je verlangens; focus op het gevoel van de aard hiervan in je leven. Zie het, voel het, wees dankbaar hiervoor wanneer het verschijnt; vier met dankbaarheid deze geconcentreerde wens die op de meest verbazingwekkende en synchronische wijze in jouw leven komt. Als aanvulling: wees erop voorbereid om jezelf te erkennen, aangezien het jouw eigen bekwaamheid is door deze Universele Wet van het scheppen van wonderen, op te eisen en te gebruiken.

Wij zijn vereerd deze woorden met jullie te delen. We verheugen ons in jullie verruimde bewustzijn en jullie bekwaamheid om waarlijk jullie realiteit te veranderen. We weten dat jullie deze bekwaamheid om deze wonderen te scheppen in de grotere arena van wereldgebeurtenissen zullen uitbreiden. Jullie zullen je met vele anderen verzamelen die deze waarheid kennen en deze gefocuste intenties en emotionele trillingen om jullie wereld te veranderen zullen gebruiken.

We zijn hier om jullie succes te vieren en jullie beoogde goedheid voor allen te ondersteunen omdat jullie de kampioen zijn en levens ondersteunende handelingen promoten. Weet dat jullie worden gezien en (h)erkend.

Het Team

Vertaling: Jeanne - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

©2013 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com