Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 9 december 2013

Oth: De grootste strijd gaat nu over geloofsovertuigingen. 9 juli 2013 geplaatst 9 december 2013

Oth: De grootste strijd gaat nu over geloofsovertuigingen.
Ellen Rauh
9 juli 2013


Goede avond dierbare mensen.

Wat een verscheidenheid aan persoonlijkheden, aan specialisten en aan mensen. Allemaal individuen met individuele doelen, met individuele idealen. Toch samen in saamhorigheid. Wat is saamhorigheid? Saamhorigheid is allemaal verscheidenheid met een gemeenschappelijke interesse of een gemeenschappelijk doel.

Lieve dierbare mensen, we zitten midden – en we zeggen 'we' – we zitten midden in tijden van omwenteling. We zeiden reeds hoe groter de omwenteling, hoe groter de chaos die eraan vooraf gaat. En velen dachten dat eind 2012 de piek van de chaos bereikt zou zijn en dat dan moeiteloos de nieuwe tijd zichtbaar werd. Maar niets is minder waar. De nieuwe tijd is wel zichtbaar, maar de mensen, de Aarde en delen in het Universum, zijn nog niet klaar voor de nieuwe tijd. Er moet nog verbouwd worden. Er moet nog veranderd worden. En als je kijkt naar het nieuws, zie je alom chaos, zie je alom strijd. Strijd om overtuigingen, strijd omdat bepaalde machten dreigen machteloos te worden om plaats te maken voor nieuwe machten. Maar wat zijn de nieuwe machten? Waar sluit je je bij aan zodat het veilig is om in de nieuwe tijd te leven? Hoe groter de verscheidenheid, hoe groter de keuze om iets te kiezen wat past bij jou en bij de nieuwe tijd. Kijk wat er gaande is. Vroeger ging de strijd om land. Toen ging de strijd om geld, om economie, om energie. En hoe groter de netwerken, hoe meer macht. Al deze netwerken van macht, zijn in elkaar verweven en als iets omvalt, als macht machteloos wordt, zijn velen daar de dupe van, omdat de netwerken met elkaar vermengd zijn.

Eén ding is nog niet vermengd en dat zijn geloofsovertuigingen. De grootste strijd gaat nu over geloofsovertuigingen. Waarden, overtuigingen, geloven, zouden vrij moeten zijn. Maar dan verliezen diegenen die van een geloof een macht willen maken. De macht, daar gaat dus de strijd om. Het is geen strijd om geloof. Geloof er niet in. Het is een strijd om macht. Wie heeft de meeste macht om mensen te dwingen om hun overtuiging, hun overtuiging te laten worden? We kunnen je melden – helaas – in de nieuwe tijd is een overtuiging niet meer af te dwingen. De nieuwe mensen, de mensen van de nieuwe tijd, zijn vrij, hebben hun eigen overtuigingen en hebben daar vaak zelfs geen personen meer voor nodig. Ze hebben hun eigen ingang en hebben geen geloof meer nodig om via dat geloof bij hogere doelen, bij hoger weten en bij hogere rust en eenheid uit te komen. Kijk naar je persoonlijke leven. Heel vaak zul je jezelf erop betrappen dat je iets veroordeelt omdat jij overtuigd bent van het tegendeel. Dit zal vroeg of laat strijd en polariteit uitlokken.

Stel je voor dat sommige mensen – en misschien wel heel veel mensen – graag vechten. Wat hebben ze nog om voor te vechten? Als zoveel mensen tegen vechten zijn, als zoveel mensen voor vrede zijn. Maar als anderen graag vechten en als kwaliteit hebben om te strijden, zullen ze absoluut een doel vinden om te strijden. Dat is altijd zo geweest. Maar er is een overtuiging gegroeid dat dit fout is. Stel je voor dat deze mensen hun kwaliteit kunnen inzetten voor een gemeenschappelijk doel. Dit is moeilijk, zeer moeilijk te accepteren voor mensen die tegen geweld zijn.

Ook zijn er zeer veel mensen die als kwaliteit hebben om iets af te breken, om iets te vernielen. Wat kunnen ze met die kwaliteit als er niets meer te vernielen is? Stel je voor dat deze mensen gebruikt zouden kunnen worden bij sloperijen of bij bepaalde delen die afgebroken moeten worden voor iets nieuws, dan kunnen zij helemaal volgens hun kwaliteit voldoening hebben van het vernielen en van het afbreken. Maar dan komen we terug bij strijd.

Waarom strijd? Kijk naar de dieren. Kijk naar de natuur. Strijd hoort bij de Aarde. Maar hoe kun je deze kwaliteit inzetten zodat het een hoger doel dient en dat het de samenleving dient? Als er plek zou zijn voor mensen die graag strijden, dat ze kunnen strijden zodat de samenleving er beter van wordt, zullen deze mensen geëerd worden om hun strijdlust. Maar is er nog plek voor deze strijdlust? Beschavingen, culturen, kunnen zich afvragen of er nog plek is voor mensen met deze kwaliteit: mensen die overlopen van adrenaline, mensen die overlopen om er tegen in te gaan. Zoek iets waar deze mensen een uitlaatklep in kunnen vinden en hun kwaliteit een erekwaliteit kan worden. Dit zal zeker belangrijk worden in de nieuwe tijd. En als er op een of andere manier geen uitlaatklep gevonden wordt, omdat een beschaving het niet toelaat, dan slaat het naar binnen. En kijk eens om je heen, in al die keurige landen waar niet meer gevochten wordt, hoeveel geweld er in die landen is, in de huiskamers, naar kinderen, naar zwakkeren. Geweld is dus niet uit te sluiten, maar geef geweld een plek in de maatschappij en er zal een grotere saamhorigheid zijn. Dit lijkt tegenstrijdig, maar geloof erin dat er voor vernieling ook een plek gevonden kan worden. Dan worden vele mensen niet meer buitengesloten, niet meer als slecht beoordeeld, maar kunnen ze een waardevol lid zijn van de samenleving en krijg je dus saamhorigheid. Onderzoek dus jouw oordelen naar samenlevingen die het volgens jou niet goed doen.

Er zijn vele democratieën die als het ware mensen hun vrijheden afnemen en er zijn dictaturen waar mensen zich veilig en beschermd voelen. Laat het dus geen strijd worden. Laat het saamhorigheid zijn. De volgende keer zullen wij uitgebreid verder gaan over samenlevingsvormen en regels en wetten die dit afbakenen, begrenzen of verstikken.

Voel de grote liefde en support van Oth, Atha en Era

Oth-channeling door Ellen Rauh

9 juli 2013, Nederland


Over huidkanker.

Lieve Oth, op weg hier naartoe was er weer een discussie in verband met het mooie weer, over de relatie tussen zonlicht en huidkanker. Ik kan me niet voorstellen dat de zon de basis van die ellende is. Kunt u daar iets meer over vertellen?

Wij zijn het met jou eens dat dat niet de oorzaak is. De oorzaak is dat vele mensen huidproblemen hebben. Allerlei soorten uitslag, allerlei soorten allergieën of huidkanker, die dus op de rand van je lichaam zichtbaar worden. Er is dus een verschil met datgene wat jouw huid beschadigt en datgene wat in je lichaam verwoesting aanbrengt. Het verschil is ook dat in je lichaam één cel – één opstandige cel – de boel kan verstoren en het hele mechanisme in de war kan brengen. Bij de huid is dat anders. Dat is vaak op meerdere plekken tegelijkertijd. Wat er mis is, is dat het te laat opgespoord wordt. Deze verstoringen in het huidweefsel, in de bescherming van je lichaam, zijn al veel eerder aanwezig. Maar de meetapparatuur meet verkeerd, speurt alleen naar details die volgens de deskundigen kankercellen zijn. Het verschil is dat er vele cellen van de huid in de war kunnen zijn. Hier ligt de oorsprong. Vele mensen moeten wennen aan ijle energie. Bij vele mensen is de huid geen buffer meer om schadelijke energieën buiten de deur te houden, buiten de deur van het lichaam. De huid is dus overbelast.

Tegelijkertijd zijn er vele mensen die een lichaam hebben wat niet gebouwd is om veel zonlicht te absorberen. Deze mensen willen persee – tegen hun natuur in – toch in de zon, omdat zonlicht gezond zou zijn. Zonlicht is niet voor alle mensen gezond. Kijk nou eens in Afrika waar vele mensen zeer veel pigment hebben en daardoor bestand zijn tegen zonlicht. Deze mensen zullen minder vlug last hebben van huidkanker, zoals jij het noemt. Als mensen nu eens meer naar hun lichaam zouden luisteren en niet naar wat deskundigen zeggen, wat gezond of ongezond is. Onthoud dus dat niet alle lichamen bestand zijn tegen zonlicht, dat vele lichamen beter bestand zijn tegen kou en dat andere lichamen niet bestand zijn tegen kou. Dan ga je een lichaam individueel beoordelen. Elke huid is anders. Maar als mensen een hype volgen dat zonlicht gezond is, hoe bruiner hoe beter, dan kun je jezelf schade toebrengen. Luister dus naar je eigen lichaam of het er tegen bestand is of niet en laat al die smeersels en al die reclames achterwege. Ga voelen wat goed is voor jou.

Oth-channeling door Ellen Rauh

9 juli 2013, Nederland


Een wegwijzer zijn.

Oth, wat kunnen we doen om het proces van verandering te faciliteren?

Wij zouden zeggen: houd het bij jezelf. Op het moment dat je in 'we' –termen spreekt, kun je verstrikt geraken in allerlei verschillende belangen. Jij kunt veel betekenen voor de mensen die jou vinden en die op jouw pad gebracht worden. Niet we maar jij. Als elk mens individueel die mensen begeleidt of een luisterend oor biedt voor die mensen die hun weg kruisen en al de rest overlaten aan anderen, zouden we al een stap in de goede richting zijn. Want dan ga je ervan uit dat de mens zelf in staat is om hulp te vinden door toevallige ontmoetingen. En mensen die misschien geen etiket hebben van wat voor titel dan ook, maar misschien gewoon aan de weg werken, zouden wel eens een geweldige wegwijzer kunnen zijn voor iemand die de weg kwijt is. Help dus diegenen die op jouw weg komen en waar jij een verbinding mee voelt en durf al de rest door te sturen of te verwijzen naar anderen. Dan geef je mensen zo'n kracht, dat ze een zelfbeschikkingsrecht hebben om hulp te vinden daar wat hun hulp biedt en zijn er geen groepen die zogenaamd bevoegd zijn om hulp te bieden en mensen alleen maar hulpeloos maken. Een echte hulpverlener biedt hulp zodat de persoon het weer zelf kan en niet meer hulpeloos is. Houd hulpeloosheid dus niet in stand. Moedig mensen aan in datgene wat ze zelf kunnen. Laat toevalligheden meespelen en probeer de term 'we' te schrappen. Ben je eigen specialist. Durf op plaatsen te werken, waar je misschien niet bevoegd voor bent en dat kan een toevallige ontmoeting op een terras zijn of in een supermarkt. Ook dan ben je regelmatig – gewoon door wie je bent – een wegwijzer.

Oth-channeling door Ellen Rauh

9 juli 2013, Nederland