Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 12 december 2013

Opgestegen Meesters en hun incarnaties Geplaatst 12 december 2013

Opgestegen Meesters en hun incarnaties
Geplaatst 12 december 2013

De opgestegen Meesters waren ooit menselijke wezens, die ons zijn
voorgegaan.


Ze hebben op de Aarde geleefd en na een reeks van incarnaties, die op een spiritueel hoog niveau waren en van waar ze uiteindelijk opstijgen konden. Ze zijn nu lichtwezens en instaat om hun bewustzijn naar ons uit te stralen en zich van de materiële wereld te bevrijden. Ze zijn instaat zichzelf en de wereld te veranderen door inspiratie aan ons en wonderen te bewerkstelligen.

De Meesters hoeven niet meer op de Aarde te incarneren, om verdere ontwikkeling te bereiken. Ze hebben een ontwikkeling bereikt, waar geen beperkingen en waar geen vorm en tijd is, geen geluid en geen kleuren. Dit niveau is de dimensie van totaal bewustzijn, en wordt het Shamballa van het opgestegen niveau genoemd.

Deze "Meesters" zijn niet onze Meesters, maar Meesters van het pad. Ze hebben hun licht en hun energie verenigd en existeren in het collectieve bewustzijn. De Meesters hebben karakter en persoonlijkheid afgelegd, ze zijn nu bewustzijn en wit licht, omgeven van de uitstraling van facetten van een briljant. Deze facetten van de briljant, representeren ieder een klein deel van een ooit geleefd leven. Door deze vensters ontvangen de Meesters ervaring en weten en zenden hun collectief bewustzijn naar de Aarde, zodat het door trance en/of channelmediums ontvangen kan worden en de mensen op hun pad van ontwikkeling geïnformeerd kunnen worden.

Opgestegen Meester
Incarnaties
El Morya
(Opgestegen 1898)

(komt oorspronkelijk van Mercurius)

Chohan van de 1e Straal

(blauw)
·  Abraham, grondlegger van de 12 stammen
·  Melchior, een van de drie Koningen, die naar de geboorte van Jezus Christus kwamen
·  Koning Arthur (5e/6e eeuw)
·  Thomas Becket (ca. 1117 - 1170 v.Chr.), Martelaar, keerde zich uit gewetensgronden tegen koning Hendrik II
·  Jacques de Molay, (tot 1314), laatste grootmeester van de Tempeliers, en is op de brandstapel verbrand
·  Thomas More (1478 - 1534), Martelaar, keerde zich uit gewetensgronden tegen Koning Hendrik de VIII
·  Akbar (1556 - 1605), Indiase Grootmogol, grootste heerser van het Islamitische India, gronde een monotheistische religie, die zich niet kon handhaven
·  Thomas Moore (1779 - 1852), Engelse dichter van Ierse afkomst
·  El Morya Khan, Indiase prins, Radjut, India
Lanto
Chohan van de 2e Straal

(lichtblauw)
·  Hogepriester in de tempel van "de Goddelijke Moeder" op het ondergegane continent Atlantis
·  enige belichamingen in Atlantis en de laatste fase voor de ondergang van het weten van de vlam van overwinning en wijsheid, met vele andere hogepriesters en Meesters in de nieuwe wereld
·Heerser in China ten tijde van Confucius (ca. 551 - 479 v. Chr.)
·  Tibetaanse Monnik
Confucius
2e Straal

(lichtblauw)
·  Qiu Zhongni Kongzi, genoemd Konfuzius, 551 - 478 v. Chr., in China
Djwal Khul
(Opgestegen 1875)

2e Straal

(lichtblauw)
·  Kaspar, een van de ingewijde Koningen, die tijdens de geboorte van Jezus Christus aanwezig waren
·  Djwal Khul (laatste incarnatie)
Kuthumi
(Opgestegen 1889)

2e Straal

(lichtblauw)
·  Thutmoses III (1503 - 1450 v. Chr.), Profeet van de Farao's, die Amen Ra (zonnegod) diende
·  Pythagoras (582 - 498 v. Chr.), grootste filosoof van Griekenland en vader van de wiskunde
·  Balthazar, een van de ingewijde koningen, die bij de geboorte van Jezus Christus aanwezig was
·  Heilige Franciscus van Assisi (1182 - 1226), Italië
·  Sha Jahan (1592 - 1666), liet in 1631 de Taj Mahal in Agra bouwen
·  Kut Humi Lal Singh
Paolo Veronese
(Opgestegen 1588)

Chohan van de 3e Straal

(roze)
·  Staatshoofd voor culturele aangelegenheden in Atlantis, zorgde daar voor vele Mensen als inspirerende bron
·  Meester van de esoterische architectuur in Egypte, drukte de Schoonheid in de symmetrie in de Egyptische bouwwerken uit, alles was doordacht en had een diepere zin
·  Paolo Veronese (1528 - 1588), kunstschilder in Italië, noemde zich Paolo Caliari
Lady Rowena
(Opgestegen 1879)

3e Straal

(roze)
·  Priesteres in Atlantis, in de tempel van vrijheid en liefde
·  Jeanne d'Arc (1412 - 1431), Maagd van Orleans, werd op de brandstapel verbrand
·  Maria Stuart (1542 - 1587) katholieke Koningin van Schotland, werd onthoofd
·  Marie Antoinette (1755 - 1793), Koningin van Frankrijk en vrouw van Koning Lodewijk XVI., werd onthoofd
·  Bernadette Sourbirous (1844 - 1879), de heilige Bernadette van Lourdes
·  Groepsziel van: Rosa van Luxemburg, Anne Frank, Grace Kelly en Prinses Diana
Serapis Bey
(Opgestegen ca. 400 v. Chr.)

Chohan van de 4e Straal

(kristalwit)
·  Atlantische Hogepriester (11.500 jaren v. Chr.)
·  Farao Amenhotep III (1417 - 1379 v. Chr.)
·  Leonidas, Koning van Sparta (ca. 480 v. Chr.)
·  Een der bouwmeesters, die de Tempel van Pallas Athene, de Parthenon op de Akropolis gepland en gebouwd hebben
Sananda
4e Straal

(kristalwit)
·  Jezus Christus
Hilarion
(Opgestegen ca. 371 n. Chr.)

Chohan van de 5e Straal

(groen)
·  Paulus van Tarsus.
·  Apostel Paulus.
·  Hl. Hilarion (ca. 300 - 371 n. Chr.), Cyprus, kluizenaar en Heler uit Palestina
Lady Maria
5e Straal

(groen)
·  in Lemurie
·  in Atlantis in de Tempel der "horende genade
·  Maria, Moeder van Jezus
Lady Nada
Chohan van de 6e Straal

(robijnrood-goud)
·  Tempel danseres in Atlantis
·  Maria Magdalena ten tijde van Jesus
·Clara von Assisi
·  Scholastika (zuster van de heilige Benediktus)
·  Groepsziel van Theresa van Avila en Hildegard von Bingen
Saint Germain
Chohan van de 7e Straal

(violet)
·  Heerser in de z.g. goudentijd (toen Martianen hier goud dolven) in het gebied van de huidige Sahara 70.000 jaar geleden)
·  Atlantisch Hogepriester (Tempel van reinheid, Orde van Meester Zadkiel) (voor meer dan 11.500 jaar geleden)
·  de Hebreeuwse Profeet Samuel (1100 v. Chr.)
·  Jozef van Nazareth
·  Sint Alban (300 n. Chr.) (in het huidige St. Albans, Herefordshire, England)
·  Leraar van Proclus (ca. 410/11 - 485), in Athene, grondde de Platon Akademie, wijde zich aan Leren van de filosofie, astronomie, mathematiek, en grammatica
·  Merlijn (5e/6e/ eeuw), adviseur van Koning Arthur
·  Roger Bacon (1211/14 - 1294), engelse filosoof en natuurwetenschapper
·  Christian Rozenkruis - Grondlegger van de orde der Rozenkruisers (ca. 1378 - 1484)
·  Christopher Columbus (1451 - 1506), Genua, Italie
·  Paracelsus, Zwitser Chemicus, Fysicus en Theoloog
·  Francis Bacon (1561 - 1626), Engeland, Alchemist, filosoof en auteur, werkte onder de naam Shakespear, biologische zoon van Queen Elisabeth
·  Graaf van Saint Germain (28-05- 1696 - 1822), (eigenlijk Prins Leopold Georg), noemde zich Sanctus Germanus (heilige Broeder) andere namen; comte Bellamare (Venetië), Graaf Schevening (Pisa), Weldone (Leipzig), Rakoczy (Dresden)
Lady Quan Yin
7e Straal

(violet)
·  Dochter van de koninklijke Familie van het Elements Water in Atlantis (haar 3e incarnatie)
·  Bewoonster een der Isis gewijde Tempels in Egypte
·  Dochter van een Keizer in China
Lady Portia
(Opgestegen 5e/6e eeuw.)

7. Straal

(violet)
·  lemurische Priesteres in een tempel van de grote godin
·  in Australische Outback in eenheid met Moeder Natuur
·  Priesteres van de zeegodin in IJsland
·  in Ierland
·  in Schotland
·  Morgaine La Faye (zuster van Merlijn (5e/6e eeuw), in Albion (Grootbritannie)
Wottana
·  Wottana, vrouw van een opperhoofd der Sioux

Maha Chohan

Maha Chohan is een ambt, dat door een opgestegen Meester voor een bepaalde tijd uitgeoefend wordt. Iedere tijdperk, iedere wissel in een cultuur, iedere komst en ondergang van een cultuur wordt door een andere Meester begeleid. De Maha Chohan is de begeleider en inspirator van de zeven Stralen, die door zijn wezen versterkt worden. De opgestegen Meester, die dit ambt uitoefent, inspireert en sluit aan op de tijdkwaliteit van het moment.

Op dit moment is Paolo Veronese, de Venetiaanse Meester, de Maha Chohan.

Chohane (bestuurders) van de 7 stralen:

Straal:  
Chohan 

  1.       El Morya

  2.       
Lanto     

  3.      Paolo Veronese

  4.      Serapis Bey

  5.      Hilarion
  
  6.      Lady Nada

  7.       Saint Germain


Gemeenschappelijke incarnaties enige opgestegen Meesters:
Atlantis
·  Lanto
·  Lady Maria
·  Lady Portia
Atlantis 2e fase
(na de verwoesting van de 2e maan)
·  Paolo Veronese
·  Lady Rowena
·  Serapis Bey
·  Lady Maria
·  Lady Nada
·  Saint Germain
·  Lady Kuan Yin
ca. 500 v. Chr.
·  Heerser in China (Lanto)
·  Konfuzius
Omtrent de Geboorte van Christus
·  de heilige 3 Koningen: Kaspar (Djwal Khul)
·  Balthazar (Kuthumi)
·  Melchior (El Morya)
·  Moeder Maria (Maria)
·  Joseph van Nazareth (Saint Germain)
·  Jezus (Sananda)
·  Maria Magdalena (Lady Nada)
In de 5e/6e eeuw
·Koning Arthur (El Morya)
·  Merlin