Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 6 december 2013

Jeshua "Galactische Energie" December 2013 / Judith Coates

Jeshua
"Galactische Energie"
December 2013 / Judith Coates

Geliefde, ik wilde met je over een zeer interessante en krachtige verandering in energie spreken die nu staat te gebeuren en gedurende enige tijd aan zal houden. Jullie wetenschappers bestudeerden jullie melkwegstelsel, de sterren, de hemellichamen die jullie in het holst van de nacht en in de ochtend zien, de hemellichamen die wij tweeduizend jaar geleden samen gadesloegen.

Jullie wetenschappers volgden en bekeken hen om de verschillende patronen van de zonnestelsels te zien en nu zijn jullie op een plaats gekomen waar, vanuit heilige Moeder Aarde, een helder pad loopt naar het centrum van jullie sterrenstelsel. Er bevindt zich geen ander zonnestelsel tussen jullie en het centrum van wat jullie de Melkweg noemen, het sterrenstelsel waar jullie je in bevinden.

En hiermee is er een opening ontstaan waardoor, waarlijk, veel energie naar heilige Moeder Aarde stroomt, naar jullie eigen zon en jullie zonnestelsel. En omdat jullie samen met heilige Moeder Aarde deel uitmaken van het zonnestelsel, bevinden jullie je op een directe verbindingsweg naar een opening voor deze energie en kunnen jullie deze, vanuit het ware centrum van jullie eigen sterrenstelsel, rechtstreeks voelen. Dat is de verschuiving waar het nu allemaal om gaat en waar jullie al enige jaren over gehoord hebben. 

Het is een verschuiving in energie die gemeten kan worden en waar toegang tot verkregen kan worden; jullie wetenschappers zijn daar nu mee bezig.
Het is een energie die je kunt gebruiken om grote veranderingen in jezelf teweeg te brengen en in alles dat in – zoals jullie het noemen – het natuurlijke systeem, de natuur, plaatsvindt. Alle energie, dat wat je werkelijk bent, is voor jullie toegankelijk. En de toegang ernaar toe, aangezien er nu een geloof is, staat volledig open. Dat is het waarom gedurende enige jaren er een profetie over een tijd geweest is waarin een verschuiving van energie plaats zou vinden.

In de komende twaalf maanden van jullie tijdsrekening zullen jullie veel veranderingen zien, omdat jullie de veranderingen opgeroepen hebben. De voortgang van de veranderingen heeft te maken met ontwaken. Het heeft te maken met het voelen, weet hebben van en gebruiken van jullie goddelijke kracht.

Wel, dit is in waarheid al duizenden jaren eerder besproken. Ik sprak tweeduizend jaar geleden met jullie en legde in de woorden van die tijd de toegang uit tot de liefde van de hemelse Vader – Abba noemde ik Hem, als een liefhebbende Vader. Want in de cultuur van die tijd was de vader de belangrijkste kostwinner en moest gezien worden als de enige die de kost verdiende en bescherming bood. Maar in deze tijd is het juister om die energie Vader/Moeder/God/Godin/ Al Wat Is te noemen, dus we zullen Het in het vervolg verder benoemen als Al Wat Is.

That energy now is going to be taking various forms, because you are going to be decreeing what you want to see happening in your own individual life. You have ideas, ideas that have come perhaps when you have been working on something else, and you have said, “Well, that would be nice, but I can’t because X, Y, & Z.”

Ja, nu kunnen jullie het, omdat alle energie nu werkelijk voor jullie open staat. De weg is toegankelijk en wat jullie beslissen, wordt veel vlugger gemanifesteerd dan jullie in voorgaande jaren en voorafgaande levens hebben gezien. Daarom is het misschien handig een blaadje papier van een notitieblok te nemen en op te schrijven wat je zou willen zien, hoe je het zou willen zien, hoe het aanvoelt, omdat vanuit de voelende natuur werkelijk de manifestatie verschijnt.

Vanuit de denkende natuur verschijnt soms verwarring en complexiteit, maar vanuit de voelende natuur verschijnt manifestatie. En dan wordt het denkende aspect in het spel gebracht: “Hoe manifesteer ik wat ik werkelijk verlang, waar ik me werkelijk bij thuis voel, waar ik werkelijk enthousiast van wordt?”

Wel, soms zijn jullie reeds begonnen om met mogelijkheden te spelen en de mogelijkheden zullen zich voortdurend uitbreiden, omdat jullie besloten hebben dat jullie het oude denken willen opgeven en de denkende geest toestemming geven om door de voelende natuur gebruikt te worden om dat te manifesteren dat werkelijk in harmonie is, dat wat werkelijk liefhebbend is, dat wat werkelijk het hoogste en beste is wat je voor jezelf en voor anderen kunt visualiseren.

Oud denken komt vanuit het onderwijs dat van generatie op generatie plaats vond: zoals je opgevoed bent te geloven en zoals jullie ouders ook opgevoed zijn te geloven, de oude generatie die leerde: “Zo moet het.” Jullie zijn nu bevrijd van dat soort opvoeding, vrij om te kiezen hoe je wilt leven.

Als jullie geloof verandert, en het zal in het komende jaar veranderen vanwege de rechtstreekse toegang tot de energie, onbelemmerde krachtige energie – niet teveel dat jullie zal gaan overweldigen en waardoor het lichaam afgedankt wordt, maar het zal het oude geloof afdanken dat je een lichaam moet hebben.

Jullie kunnen op ieder tijdstip opnieuw een lichaam manifesteren, overal waar je wilt zijn. Wanneer je fysiek op reis gaat, volg je het geloof van al die generaties voor jou hoe jullie dit moeten doen. Een eeuw geleden geloofden jullie dat je een paard en wagen nodig had. In de tijd daarvoor geloofden jullie dat je moest lopen, of, wanneer je geluk had, beschikte je over een kameel, een paard, etc. Nu hebben jullie het geloof in paardenkracht binnenin het voertuig in plaats van buiten het voertuig gemanifesteerd, maar het is een geloof. Zien jullie dit? Je hebt je geloof herzien en veranderd van wat het was zoals je het een eeuw geleden wilde zien, en een eeuw later dan nu zullen jullie zelfs nog meer veranderingen zien.

Het is echter niet nodig een eeuw te wachten. Jullie gaan dit jaar, volgens jullie tijdrekening, grote veranderingen meemaken, omdat jullie je ware kracht willen leren kennen en tegelijkertijd hiermee jullie vrijheid.

Je ziet dus hoe machtig geloof is. Als je in de auto zit – ik zal dit als voorbeeld nemen – en iemand zit, hopelijk, achter het stuur en je spreekt via de telefoon met iemand die mijlen ver weg kan zijn en je bent helemaal daar bij die personen, omdat zij beschrijven wat zij de vorige avond deden en hoe leuk het was, of andersom, dan ben je niet werkelijk in die auto aanwezig. Je bent ergens anders.

En dan kom je terug en zegt: “Hee, zijn we al voorbij die stad gekomen?” En de chauffeur zegt: “Ja, al een tijdje geleden.” Ik weet dat jullie weten waar ik over praat: je was werkelijk niet aanwezig bij dat wat anderen schijnbaar meemaakten, omdat je in je geest ergens anders was.

In het komende jaar van jullie tijdrekening zien jullie jezelf naar voren springen en je afvragen: “Hoe kon dit gebeuren? Ik kan nu zien hoe ik dat wat ik gedurende langere tijd heb willen waar maken ook kan doen. Als het iets is dat ik zelf kan doen, zal ik zien hoe ik dat kan doen. Als het iets is waarvan ik denk dat ik dat met anderen moet doen en dat dit zich als een ‘groepsproject’ kan manifesteren, dan zal ik zien dat het gemakkelijk samen met elkaar gedaan kan worden.”

Wat jullie willen manifesteren hoeft niet moeilijk te zijn. Alleen het geloof houdt je vast in denkpatronen dat iets op een bepaalde manier moet gaan en een bepaalde tijd in beslag moet nemen en dat er bepaalde stappen genomen moeten worden om ergens te komen. Maar dat geldt alleen voor je denkwijze. Werkelijk waar, het bestaat nergens buiten jullie geest en buiten het systeem waar je in gelooft.

Wat jullie in de volgende twaalf maanden volgens jullie tijdsrekening en daarna zullen doen, zal spannend zijn, omdat jullie het oude geloofssysteem achter jullie zullen laten. Jullie stormen vooruit, omhoog springend naar dat wat jullie werkelijk gewenst hebben en jullie hoeven niet door veel wereldlijke hindernissen en obstakels heen te gaan. Voor sommige mensen kunnen ze aanwezig zijn, maar voor jullie hoeven ze er niet te zijn; alleen wanneer jullie erin geloven.

Zelfs als je gelooft dat de wereld macht over je heeft, ga je zien dat die macht slinkt. Je gaat het zien als iets mistigs. Je weet waar mist op lijkt. Je weet ook dat je, wanneer je midden in de mist loopt, het niets is. Je kunt er recht doorheen lopen. En toch, wanneer je stil staat en ernaar kijkt, kan het toeschijnen een barrière te zijn.

Maar dan zet je een stap en je kunt nog een stap zetten, en je zet een nieuwe stap en nog één, en de mist staat je niet toe je precies te laten zien wat je wilt zien of hoe ver je wilt zien, maar het houdt je niet tegen. En iets in de tijd, in wat jullie deze komende twaalf maanden noemen, gaat een beetje zoals met die mist. Het zegt dan misschien tegen jullie: “Wel, we hebben het altijd op deze manier gedaan en het moest altijd via allerlei kanalen en procedures en je had altijd iemands goedkeuring nodig.” Maar je voelt dan "Ik ben een soeverein meester. Ik kan door de mist heen lopen. Ja, er zijn bepaalde dingen die de wereld van mij gaat vragen, maar het zal niet moeilijk zijn. Het gaat gemakkelijk worden.”

Jullie wetenschappers zullen jullie vertellen dat het duizenden jaren geleden is sinds er de laatste keer een rechtstreeks pad naar de centrale zon liep, zonder blokkade. De Verschuiving is hier een voorteken van.

Wel, de belangrijkste verschuiving is de verschuiving binnenin jullie. Jullie zullen iets van de fysieke energie gebruiken die naar deze planeet toestroomt, naar dit zonnestelsel, omdat het geloof bestaat dat jullie hier toegang toe hebben. Het was er en werd gemeten, dus diegenen van jullie die een logische geest hebben, jullie kunnen erop inchecken.

Maar jullie die een voelende natuur hebben, jullie hebben dit nu gedurende enige tijd gevoeld; jullie hebben gevoeld: “Dingen zijn aan het veranderen. Zij zijn niet meer wat ze gewoonlijk waren. En sommige dingen waarvan ik dacht dat ze bestonden, zijn er niet. En sommige dingen waarvan ik dacht dat ze er niet zouden zijn, zijn tevoorschijn gekomen.”

Zoals jullie geloven, zo zal het voor jullie zijn.

En zelfs al hebben jullie een geloof zo klein als een mosterdzaadje, het zal opzwellen en groeien. Als jullie de bereidwilligheid en het geloof bezitten, zelfs zo klein als een mosterdzaadje, dan zal het groeien naargelang jullie geloven. Jullie realiseren je dat uit dat zaadje of uit ieder zaadje dat je maar wilt een grote plant zal komen, een grote boom – als jullie geloven.

Jullie zijn nu een zaailing, een prachtige zaailing. Jullie groeiden naar de zon, de centrale zon zoals die in de fysicaliteit bekend staat, en de zon van jullie eigen wezen. Jullie zijn als de zaailing gedurende bepaalde tijd tot nu gegroeid, omdat er een goddelijke drang in jullie bestaat om meer te weten, te voelen, om je vrij te voelen, in staat te manifesteren.

De centrale zon zal hulp bieden, omdat het een ‘bewijs' is van energie. We hebben over de energie gesproken die jullie vele, vele malen zijn. Jullie zijn energie. En dus zullen jullie wetenschappers op fysiek niveau metingen verrichten en zij zullen jullie feed-back geven in verband met de energie die jullie zijn. Maar de zon waar jullie naar toe groeien, is de zon van jullie eigen ontwaken, de zonneschijn die in de ochtend van jullie ontwaken aanwezig is, wanneer de zaailingen uit de aarde komen die hen gevoed heeft.

Jullie zullen dus dit komende jaar in jullie tijdrekening veel veranderingen zien aankomen die gemakkelijk voor jullie zijn. In het komende jaar volgens jullie tijdrekening zullen jullie naar dit tijdstip terugkijken, toen er werd gesuggereerd dat veranderingen gemakkelijk zullen komen en jullie zullen zeggen: “Wow! Het gebeurde werkelijk. Destijds dacht ik dat het echt goed klonk en ik werd er enthousiast van en ik dacht: “Oh, wow, nu deze extra energie van de centrale zon komt en er geen blokkade op de weg is, betekend dat dan niet dat het me zal helpen al mijn blokkades op te schonen?” Het antwoord is “Ja.”

“Betekent dit dat ik vrij ben te manifesteren wat ik wil?” Ja. “Betekent dit dat ik het systeem waarin ik geloof en zoals de oude generaties denken, zal veranderen?” Het zal zijn zoals jij gelooft dat het kan zijn. Het is even eenvoudig als dat het machtig is. Met de nieuwe oude energie – want het is werkelijk oude energie; jullie wetenschappers gaan jullie vertellen dat de energie die uit de centrale zon komt, heel lang geleden reeds een aanvang nam, ver voor deze levensduur, zoals jullie de jaren begrijpen en de levens meten – jullie zullen de verschuiving manifesteren.

Nu is het hier en zal gedurende een bepaalde tijd voortdurend hier zijn. Grijp het dus vast. Manifesteer dat wat je wenst te manifesteren. Wordt één met jullie dromen. Wees niet bang om te dromen. Zeg niet: “Wel, ik ben te oud. Ik heb niet genoeg geld daarvoor. Het wordt waarschijnlijk niet door de broers en zusters geaccepteerd. Ze zullen denken dat het een raar idee is. Ik denk niet dat ik het zelf kan doen.”

Droom. Droom groot, omdat het mogelijk is. Jullie hebben nu een flink toegenomen energie die jullie gaat helpen met wat ooit jullie droom was. En als je geen duidelijke droom hebt, ga dan zitten en neem alle belemmeringen weg en zeg: “Hoe zou ik het graag willen dat het is? Weet je, als ik al het geld bezat dat ervoor nodig is en als ik een groep mensen had, misschien een kleine groep, er is geen grote groep nodig om met mij dit werk te doen, dan zou ik het werkelijk heerlijk vinden om een groep gelijkgestemden samen te brengen zodat zij enthousiast zouden raken en er dan voor zouden zorgen om hun droom te verwezenlijken, ook in de fysieke vorm. Ik zou naar de top van het gebergte in Nepal willen reizen. Ik ga ervoor zorgen dat dat gebeurt. Ik wil dat die droom uitkomt. Ik kan ervoor zorgen dat die droom uitkomt.” En jullie zullen ervoor zorgen dat jullie droom uitkomt.

Jullie zijn vrij, zien jullie. Droom groots. Wees niet bang om te dromen. Als je voelt dat je door een partner of iets anders tegengehouden wordt, doe dan wat nodig is voor die partner. Neem hen met jullie mee, als dat kan. Als jullie dat niet kunnen, doe dan wat voor hen noodzakelijk is, maar laat dat je niet weerhouden. Ga ervoor. Je zult nooit meer een kans krijgen die zo krachtige is als deze in de komende twaalf maanden in jullie tijdsrekening. Het zal nooit weer gebeuren, neem de leidsels vast en rijdt op de energie.

Droom groots. Gebruik de galactische energie die nu aankomt om jullie te bevrijden. Er staat geen prijs op. Niemand in jullie wereld heeft uitgevogeld hoe het in rekening te brengen. Dus totdat zij dat doen – en dat valt te betwijfelen - gebruik het. Het is gratis het ligt voor het oprapen.
Jullie geloof breidt zich uit. Het neemt de energie die naar jullie toe stroomt in bezit en jullie gaan hiermee net zo ver als jullie willen. Droom groots. Trek er geen grenzen omheen op. Zeg niet: “Ja, maar…” Zeg: “Ja; hoe zal ik het nu doen?”

Hoe jullie het doen is door hier Eén mee te worden, in de wetenschap dat jullie het reeds bezitten, in de wetenschap dat de vorm, het patroon, hoe het er uitziet, misschien een beetje anders is dan hoe jullie het je voorstelden; in de wetenschap dat het zal verschuiven en veranderen, maar dat is goed, omdat het altijd verschuift en verandert voor iets beters. Een nieuw idee verschijnt.

Weet dat dit waarlijk het begin is van de rest van je leven. Wat wil je ermee gaan doen?

Zo zij het.

- Jeshua ben Joseph (Jezus)