Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 28 november 2013

Het Licht Collectief "Over Uitbreiding en Energie Gevoelige Personen" 28 November 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)

Het Licht Collectief
"Over Uitbreiding en Energie Gevoelige Personen"
28 November 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)

Eliza:
De afgelopen twee avonden, heb ik geluisterd naar een presentatie over, "Ben jij een Energie Gevoelig persoon?" Het antwoord op die vraag is, natuurlijk, ja, zoals het voor vele sterrenzaden is. Ultra gevoelige wezens maken zonder enige twijfel ongeveer 20 procent deel uit van de menselijke populatie op de planeet. Van die specifieke bevolkingsgroep, maken sterrenzaden daar waarschijnlijk voor ongeveer 1.5 procent deel van uit. En als het zo is dat jij uitermate gevoelig bent, dan weet je vanuit ervaring dat jouw geschenken niet vrijelijk geaccepteerd of begrepen werden door velen in jouw eigen familie, door jouw vrienden en specifiek niet door diegenen die zichzelf de "experts" op wat voor gebied dan ook noemen, zij het religie, de medische wereld, het bankwezen, de wetenschap, de strijdmacht, de detailhandel of de regering. Inderdaad, de meesten van ons werden afgesloten door anderen of openlijk genegeerd toen wij onze unieke perspectieven voort gaven aangaande wat wij in ieder moment ervaren. Dus, waarom zijn wij hier? Het Licht Collectief is gekomen om ons hun perspectief te brengen over deze vraag:
Het Licht Collectief:
Wij zijn het Licht Collectief, een verzameling van geascendeerde meesters, lichtwezens, galactische wezens en elementale wezens die Moeder Gaia representeren. Wij komen hier om diegenen te erkennen die binnenin zich zeer speciale geschenken dragen, die hier zijn als goddelijke voorlopers voor de rest van de mensheid.


Zoals in andere boodschappen uit werd gelegd door dit kanaal en anderen, was de taak van de sterrenzaden om in/naar het menselijke genoom te incarneren, daarmee het menselijke collectief van binnenuit infiltrerend. Jullie werden dwars over het oppervlak van de planeet heen verspreidt, in ieder ras, iedere cultuur, economische geledingen, zowel geconditioneerd door elk religieus mandaat of helemaal geen dat beschikbaar was. Daar, in de families die jullie kozen, ervoeren jullie omstandigheden die voor jullie oude herinneringen van trauma tot actie begonnen aan te zetten. Met uiteenlopende gradaties van succes of niet, kozen jullie om ofwel vanuit de energieën samen te trekken of in/naar hen uit te breiden, integrerend wat je daar ontdekte, het meeste wat weinig of niets te maken had met jullie huidige levensomstandigheden. Jullie begonnen te ontwaken tot het begrip dat jullie meer waren dan dat jullie als een menselijk wezen schenen te zijn. En dus gingen jullie door om alles en iedereen rondom jullie heen in twijfel te trekken en, voor sommigen, om familie en vrienden te verlaten om voort te gaan op jullie eigen individuele zoektocht naar zelf-ontdekking.
Van het eerste, waren de energieën of het frequentie niveau waarin jullie geboren werden in wanklank met de energieën of het frequentie niveau welke jullie in jullie kleine lichamen droegen. Jullie kwamen in/naar de belichaming veel hogere frequentie niveaus dragend dan de rest van de mensheid. Voor sommigen van jullie, misschien allemaal, was dit een grote ellende, nochtans was het een ervaring en experiment welke jullie welwillend ondernamen. Een ieder van jullie had zich voor deze taak vrijwillig aangeboden; niemand van jullie kwam onwelwillend in/naar de belichaming. En dezen die leden waren van de families waarin jullie belichaamden hadden zich ook vrijwillig aangeboden en ermee ingestemd om hun specifieke rollen uit te spelen, aangezien deze als triggers zouden dienen om jullie te laten ontwaken jegens jullie geschenken, alsook om oude herinneringen van trauma tot actie aan te zetten, dat wat door jullie in andere levens ervaren werd (feitelijk parallelle levens) alsook degene die door het menselijk collectief ervaren waren.
De meesten van jullie kozen om slachtoffer bewustzijn te ervaren, omdat veel van de levensverhalen van de mensheid gedurende de laatste diverse millenniums levensverhalen van pijn, lijden en beperking waren. Door jullie eigen ervaringen van misbruik en verwaarlozing, ervoeren jullie opnieuw de trauma's van het menselijke collectief, hoewel voor het overgrote gedeelte jullie huidig lijden nochtans een echo was van geleden trauma's door jullie eigen wezen in voorbije levens. Aangezien er geen tijd of ruimte buiten de derde dimensie is, zijn deze levens feitelijk tegelijkertijd gaande met degene waarop jullie momenteel gefocust zijn. De problemen en beproevingen welke jullie klaargespeeld hebben te overwinnen in dit leven hebben echo's en gevolgen in alle andere tijdlijnen en belichamingen.
Dus waarom hebben jullie deze moeilijke taak op je genomen, specifiek als een vrijwilliger? Jullie hebben dat aldus gedaan vanwege de liefde welke jullie zijn. Jullie hebben dat gedaan om de mensheid uit de beperkingen en duisternis vandaan te halen. Jullie hebben dat aldus gedaan, handelend als een zaad van licht de mensheid verzadigend met diens eigen evolutie, jullie bleven om als vroedvrouwen te handelen om de mensheid in/naar de nieuwe frequenties te brengen. En jullie zijn de voorlopers van wat de mensheid zal gaan worden. Jullie geschenken zijn deze welke de gehele mensheid zal delen wanneer zij zich eenmaal aangepast en uitgebreid hebben in/naar de nieuwe frequentie niveaus.
Jullie geschenken werden geoogst en verfijnd door vele, vele levensspannen. Jullie werden niet gewoon op een dag wakker en begonnen dingen te voelen, om scherpziende dromen te hebben of te channelen zonder veel oefening en toewijding jegens jullie eigen spirituele ontwikkeling door ontelbare levensspannen heen. En als een energie gevoelige in deze levensspannen, ervoeren jullie soms grote trauma aangezien jullie geschenken beschouwd werden als onheilig of in overduidelijke schending was van de beperkte geloven/overtuigingen van veel van de menselijke maatschappij tijdens deze specifieke tijden.
Dus waarom opnieuw ontwaken jegens het trauma van de tijdperken? Tot welk doel wenste je tot actie aangezet te worden in/naar het opnieuw ervaren wat je doorleefd had in andere tijdperken? Als een expert in het ontcijferen en het begrijpen van frequenties, wist je intuïtief wat voor jou waar was. Uiteindelijk, door jouw tegenspoed, komen jouw ingeboren geschenken online en aldus deden zij dat en aldus doen zij dat, specifiek sinds de grote verschuiving in/naar de hogere frequenties zich voor de planeet voorgedaan heeft. Hoewel veel van het menselijke collectief nog niet verschoven is in/naar de hogere frequenties van de vierde dimensie, hebben jullie voor jezelf intuïtief deze energieën als zijnde vertrouwd her/erkend. En terwijl de planeet doorgaat met hoger te stijgen in/naar de frequenties van de lagere vijfde dimensie, zullen jullie je meer thuis gaan voelen, want het zijn deze frequentie niveaus die jullie binnenin droegen aan het begin van dit leven, als een tedere baby in iemands armen.
Deze zijn dezelfde frequenties die jullie kozen om jezelf daarvoor af te sluiten om ertussen te passen en om veilig te zijn binnenin de structuren van de beperking waarin jullie jezelf gewaarwerden te leven. Het is geen wonder dat jullie een gevoel van groot verlies en verlangen voor iets ervoeren dat jullie je niet langer konden herinneren ooit gehad te hebben. Jullie verlangden naar Huis. Jullie verlangden om in de buurt te zijn van diegenen die jullie zouden begrijpen en accepteren, gewoon zoals je bent, zonder condities of beperkingen. En in jullie verlangen, door de Wet van Resonantie, dreven jullie jezelf steeds verder weg van wat jullie zochten. Wij vertellen jullie nu, laat het verlangen los, het gevoel van alleen te zijn, want jullie zijn nooit alleen, dierbaren. Wij staan aan jullie zijde, altijd. En als jullie in staat zijn om deze gevoelens los te laten, zullen jullie beginnen om deze dingen aan te trekken waar jullie voor jullie zelf zo naar verlangd hebben via een natuurlijk organisch proces. Jullie zullen je herverbinden met diegenen waar jullie van houden; het proces is al begonnen.
Een ander kanaal, Judith Dagley, heeft een belangrijk begrip naar voren gebracht voor alle energie gevoeligen om zich daar nu bewust van te worden: jullie kwamen binnen met een tweedelige blauwdruk of tweedelig levensplan. Het eerste deel van de blauwdruk was om het slachtoffer bewustzijn te ervaren, om tot op een bepaalde graad de oude trauma's van het verleden opnieuw te ervaren, binnenin een verlangen ontwakend om naar de betekenis te zoeken in een poging om de eeuwenoude vraag te begrijpen van, "Waarom ik?" En in sommige gevallen, ervoor kiezend om de familie en huis en haard te verlaten te midden van jullie zoektocht, begonnen jullie langzaam de waarheid van jullie wezen te ontdekken, dat jullie niet machteloos waren, maar uitermate machtig. En als je nog niet ontwaakt bent tot deze waarheid, dierbaren, zullen wij deze waarheid nu voor jullie herhalen:
Diegenen van jullie die ervoor kozen om in/naar de belichaming binnenin het menselijke collectief te komen, zijn hier gekomen om te handelen als de voorlopers voor het volgende niveau van de menselijke evolutie, om de banden te breken die een afwijzende mensheid aan de Aarde verbinden en hen voort te leiden in/naar het proces van het worden van volledige bewuste galactische wezens.
En hoe moet dit grote bravourestuk volbracht worden? Dat is waar het tweede deel van jullie blauwdruk in het spel komt. Welnu, volledig ondersteund door de binnenkomende kosmische stralen, en golven van licht en liefde, komen jullie ontelbare geschenken snel online. Jullie beginnen er mee om ongewone extra-zintuiglijke ervaringen te krijgen, misschien een volhardende toon in de oren, of binnenin stemmen horen, wakker worden en praatjes en conversaties hebbend met wezens waarvan je dacht dat zij denkbeeldig waren of zo ver boven jou dat je gedurende een lange tijd jouw waardigheid om dergelijke bezoeken te ontvangen gereduceerd had. Misschien heb jij jouw gezond verstand in twijfel getrokken of was je bezorgd aangaande je gezondheid, echter de meesten van jullie beseffen dat als je jouw innerlijke staat aan een psychiater zou bekennen, zij in actie zouden springen door jouw onmiddellijk onder psychotrope medicijnen te plaatsen om de stemmen eruit te stampen, de pas herontwaakte meta-zintuigen.
Want zie, dierbaren, als een ontwaakt menselijk wezen zijn jullie een openlijke bedreiging voor de machten die waren. Dus jullie allemaal, jong en oud, werden geconditioneerd tot de één of andere graad te geloven dat jullie jezelf, jullie lichaam, jullie leven, in de handen van experts moeten plaatsen, om hen het denken voor jullie te laten doen. Dit patroon van geloof werd ontworpen om jullie geschenken tegen te houden om online te komen; om de eerste glinstering van de volgende evolutionaire fase van de mensheid te vernietigen, want deze tijd werd lang voorspeld door mystici, sjamanen en zieners. En diegenen die de mensheid lang gecontroleerd hebben zijn zich goed bewust van jullie aanwezigheid, echter zij kunnen jullie geen schade berokkenen als jij je niet neerlegt bij hun controle. Jullie zijn beschermd door jullie geschenken en door de Universele Vrije Wil.
Wij vertellen jullie nu, dat als je stemmen binnenin hoort en ervoor kiest om jezelf in de handen van een arts te plaatsen die onvermijdelijk zal reageren op de eisen van zijn eigen conditionering om jou op psychotrope medicatie te zetten, dat jij jouw huidige belichaming zult bekorten. En niet alleen dat, je zult ook jouw ziels verlangen negeren om de mensheid tot hulp te zijn, hier en nu, in dit leven.
Dus, heb vertrouwen, dierbaren, het is tijd om jullie macht en individuele soevereiniteit terug te nemen. Het is tijd om dat wat je binnenin voelt te vertrouwen. Het is tijd te begrijpen dat niet alles dat je voelt ook maar iets met jou te maken heeft; het meeste doet dat niet, maar heeft betrekking op de huidige staat van verwarring welke binnenin het menselijke collectief als een geheel bestaat tijdens deze beproevende periode van overgang van de ene energiefrequentie naar de anderen. Nochtans, hoef je alleen om te gaan met wat van jou is om te ervaren. Door vertrouwd te raken met jouw eigen unieke frequentie handtekening, zal je in staat zijn voor jezelf te onderscheiden wat van jou is en wat niet. Dat wat niet van jou is kan door jou uit jouw energiegebied verwijderd worden met een eenvoudig commando. En dat wat wel van jou is is daar om doorleeft en geïntegreerd en dan losgelaten te worden. Het proces van de alchemie waarvoor jullie hier zijn om te ondergaan is eenvoudig genoeg, maar het vergt jouw focus en jouw verlangen om de werkelijkheid te accepteren dat je een machtig/krachtig soeverein wezen bent en het recht hebt om deze dingen te doen. En wat je hier en nu integreert beïnvloed de heelheid van jouw multidimensionaliteit, op ieder niveau en in iedere belichaming of conditie door de Kosmos heen. Ook, door jouw eigen proces te omhelzen, beïnvloed je al diegenen rondom jou heen. Als je opgetild wordt door jouw eigen inspanningen, til je ook al diegenen rondom jou heen op. Denk daarover na, dierbaren.
Ja, wij begrijpen dat velen van diegenen die zichzelf energie-gevoelig noemen misschien niet bereid zijn om in/naar het licht te stappen, om uit de kast vandaan te komen als het ware, en toe te geven machtige wezens te zijn. Het betekend voorbij de schaduwen te stappen die opgeworpen werden door familie en vrienden en bereid te zijn om op je eigen benen te staan, om verantwoordelijkheid te accepteren voor het erkennen van de geschenken die je binnenin draagt. Jullie nieuwe opdracht is om een levende demonstratie te zijn van iemand die tot de acceptatie gekomen is dat zij meer zijn dan wat gedefinieerd werd als zijnde "mens". Wij dringen er bij jullie op aan om deze opdracht met al jullie enthousiasme die van nature van jullie is te accepteren. En door dat te doen, zullen jullie herontwaken tot de vreugde en liefde die jullie van nature binnenin dragen.
Nu is de tijd om bewust voorbij alle overtuigingen/geloven in grenzen en beperkingen te stappen en om deze nieuwe wereld welke de mensheid betreedt te omhelzen. En jullie zijn het, de energie gevoeligen, die jullie broeders en zusters in/naar deze waarachtige zelfde frequenties leiden die als "Thuis" aanvoelen voor jullie. Met jullie kalmte, neutrale aanwezigheid zullen jullie dienst doen om diegenen te troosten en te onderwijzen die aarzelen en verandering weerstreven. Als je in staat bent om verandering te accepteren met gratie en sereniteit, zo ook zal jouw specifieke frequentie naar buiten uitstralen naar diegenen die bij jou in de buurt zijn. Als jouw energielichaam uitbreidt, zal je steeds meer mensen beïnvloeden zonder wat dan ook anders te doen dan in uitlijning te zijn met jouw ervaring van het moment. Het is op deze manier, dat je de mensheid zult helpen om uiteindelijk tevoorschijn te komen in/naar het volledige bewustzijn, aangezien ieder individu in/naar het besef komt dat het tijd is om diens eigen macht en soevereiniteit te accepteren en om alle geloven/overtuigingen van beperking los te laten.
Het is een groot iets dat jullie doen, door slechts hier te zijn, met jullie natuurlijke gevoeligheid en bekwaamheden om frequenties te onderscheiden. Jullie worden niet gek. Jullie zitten louter in het proces van herontwaken en het je opnieuw herinneren van wie en wat je bent, in de volledigheid van jouw expressie binnenin de multidimensionaliteit. In reactie op de binnenkomende energieën, komen jullie latente DNA handtekeningen online. Er is geen noodzaak of behoefte om nog langer in angst te zijn. Jullie hoeven jezelf niet te beschermen of ineen te krimpen voor de energieën. Met jouw eigen uitgebreide energiegebied, met de acceptatie en vanuit jouw eigen soevereiniteit levend, zal je onschendbaar zijn jegens de inspanningen van anderen om jou te controleren. Als je in een staat van zelf-besef komt, is het alleen jouw keuze om wel of niet te weerstreven of om voort te gaan en de werkelijkheid te accepteren van jouw geschenken en ingeboren macht/kracht. Alleen jij kunt jouw eigen doel verslaan met hier te zijn. Jouw tijd om het geloof in jezelf als een slachtoffer achter je te laten is gearriveerd; nu is het tijd om in jouw ingeboren macht/kracht als een soeverein wezen te stappen.  
Als je het belang begint te beseffen van jouw aanwezigheid hier, weten wij dat je die wetenschap met gratie zult accepteren en jezelf opnieuw zult toewijden tot de taak die voor handen is - volledig in uitlijning en acceptatie komen van alles dat je bent, een krachtig/machtig, volledig multidimensionaal wezen van grote kracht en geschenken. De volledigheid van wat je in expressie bent is in jouw DNA geschreven. Leef het, ben het, accepteer het als zijnde wat je werkelijk bent.
Er zullen vele nieuwe ervaringen zijn als jullie bekwaamheden online beginnen te komen. Met de woeste aanval van de kosmische energieën, is dit een onvermijdelijk proces en moet niet vermeden worden want je bent hier om jouw ziels doel te dienen. Omhels de nieuwe perspectieven en maak jouw gevoel van nieuwsgierigheid wakker en verruk je in nieuwe ervaringen. Herinner je wie je bent en wie je dient, het menselijke collectief, waarvan je nu deel uitmaakt. Omhels deze overgangsperiode als een proces van hergeboorte in/naar de heelheid welke jullie in de hogere dimensies ervaren. Jullie gaan naar Huis en jullie nemen jullie broeders en zusters met jullie mee.
Wij staan in verbijstering van wat jullie hier volbrengen, in zo een korte tijd, en wij eren jullie, voor in wat voor stadium van jullie wezen jullie jezelf nu gewaarworden, jullie hebben een verschil gemaakt door hier te zijn. Zonder jullie, zou de overgang van de mensheid vanuit de beperkende structuren van 3D en 5D onmogelijk zijn.
Weet dat jullie geliefd zijn en ondersteund worden, dat niemand van jullie alleen loopt. Jullie worden vergezeld door engelen en elementalen, welke slechts erkend hoeven te worden om jullie te helpen en om met jullie samen te werken terwijl jullie je alles dat jullie zijn herinneren en je ermee herverbinden. Jullie, dierbaren, zijn waarlijk een geschenk aan het Alles Dat IS, en weet dat jullie altijd de gehele weg naar de Bron verbonden zijn als je alleen maar deze verbinding erkend. Jullie zijn zonen en dochters van de meest Hoge God. Accepteer het; leef het, ben het, jullie volledige multidimensionaliteit levend en ervarend terwijl geïncarneerd op een prachtige levende planeet die ook in het proces is van terugkeren naar de volledigheid van haar expressie in de vijfdimensionale frequenties.
Ga voort met onze zegening. Namasté.
Dank je wel, geliefd Licht Collectief 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2012-13 by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered from its written form, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.  No replication via voice or video is allowed.  http://bluedragonjournal.com/