Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 14 december 2013

Heer Lanto De Ontdekking van de Stralende Helderheid van Jullie Innerlijk Licht 11 December 2013 / Julie Miller

Heer Lanto
De Ontdekking van de Stralende Helderheid van Jullie Innerlijk Licht
11 December 2013 / Julie Miller

Terwijl jullie verder gaan voorbij vrede en stilte zullen jullie, mijn Dierbaren, vreugde en licht vinden en als jullie nog verder gaan voorbij jullie normale begrip van de tijd zullen jullie tijdloosheid ontdekken. Bewustzijn is zo ruim en eindeloos, binnenin jullie bewustzijn bevindt zich een grote ruimte welke vrede biedt. Jullie bekwaamheid om binnen de verschillende rijken van bewustzijn te reizen brengt die beweging die voorbij de tijd is, en als jullie aan hoogte winnen in de hogere rijken merk je op sommige momenten op dat je je buiten je bewustzijn beweegt door mogelijke ervaringen die de beweging hebben voortgebracht.
De parallel met het bewustzijn en jullie zuivere besef, Mijn Geliefden, is het in staat zijn om voorbij het gewone begrip van de tijd te gaan, voorbij het normale concept van de gedachte, en jullie ontdekken door de verschillen nieuwe wegen die jullie kunnen nemen door je af te stemmen op jullie zintuigen van wat je niet noodzakelijkerwijs kunt zien, maar wel voelen door het ritme van jullie hart dat je tot een bepaalde keuze dwingt. Wanneer je de tijd neemt om diep binnenin jezelf te kijken, kijk je voorbij je zintuigen en wat binnenin je drukke geest besloten ligt; je begint te genieten van het zuivere besef dat altijd een diep en heilig deel van je Zelf is geweest. En als je probeert in je zuivere besef te kijken, zal je hier niet aan voorbij zien, wat je zult zien is een nieuwe richting, of een nieuwe weg door de heilige en diepe diepten die de stilte je geeft die zich voorbij de reikwijdte van je innerlijke blik bevindt. De beste manier om te werken aan het verdiepen van je bewustzijn en besef, mijn Geliefden, is door meditatie.

Het is duidelijk dat er verschillende meditatiemethoden bestaan. Je hebt die techniek die door sommige geliefde zielen wordt beschouwd als een passieve of bijna passieve meditatie van niet-doen. Dit soort meditatie is het zitten en alles zoals het zich binnenin je aandient toe te laten te zijn. Gedurende deze meditatie sta je jezelf toe rustig te zijn en je onophoudelijke behoefte om alles onder controle te houden los te laten en toe te staan je gedachten, emoties en allerlei waarnemingen te laten komen en gaan zonder je erom te bekommeren of ze waar of onwaar zijn. Je begrijpt dat je in werkelijkheid geen invloed hoeft uit te oefenen op je gedachten of emoties en je hoeft jezelf alleen toe te staan eenvoudigweg te zitten, terwijl je je ontspant in het centrum van je gehele zelf dat leeft binnenin het NU. Deze eenvoudige meditatievorm bezit de capaciteit om je naar hogere innerlijke staten van bewustzijn en besef te brengen. Wanneer je leert je geest tot rust te brengen, breng je jezelf in een vredige stilte binnenin je bewustzijn, voortdurend niet -doende, en dit staat toe dat de hogere rijken van bewustzijn en besef spontaan open gaan. Dit type meditatie is van groot belang bij het ontdekken van je spirituele zelf en wanneer je van deze praktijk leert wie jij van binnen bent, ben je in staat te delen wat je hebt verzameld en geleerd door je doelbewuste handelingen die vol mededogen en liefde zijn jegens hen met wie je kiest dit te delen.
Wanneer jullie tijd maken voor jezelf om meer gewaar te zijn en je bewustzijn door meditatie op te tillen, Mijn Geliefden, worden jullie ontvankelijk voor de hogere rijken. Begrijp dat ontvankelijk worden niet betekent dat je passief bent maar tegelijkertijd is het niet dwingend. Wanneer je ontvankelijkheid in je meditatie wilt toevoegen, vraagt dit van jou om het actieve en passieve deel van je innerlijke en uiterlijke zelf in balans te brengen. Het actieve aspect van je innerlijke zelf brengt je naar de hogere rijken van bewustzijn en besef waar je passieve innerlijke zelf een open doorgang onderhoudt om voor jou sturing te ontvangen uit je hogere bewustzijn. Ontvankelijk zijn in de meditatie heeft altijd te maken met de twee krachten van handelen en passief zijn. Door deel te kunnen nemen aan de juiste hoeveelheid doelbewuste activiteit die de ontwikkeling en verandering van je innerlijke zelf tot gevolg heeft, toont je belangstelling en geconcentreerdheid de richting om hogere niveaus van bewustzijn te bereiken die voor jou nodig zijn om succes te hebben, en de zuiverheid van je intentie opent deze route wijd genoeg voor jou om dit doel te herkennen.
Begrijp, Mijn geliefden, om toegang te krijgen tot de hogere rijken van jullie bewustzijn en besef, moet je de wens te kennen geven dat de hogere rijken jullie beïnvloeden. We weten dat er velen naar verlangen de hogere rijken van bewustzijn en besef binnen te treden, maar toch is bereidheid een ‘must’ en wanneer iedere dierbare ziel bereid is, zullen de hogere rijken verschijnen en zichzelf open stellen, het is belangrijk om deze heilige beweging niet op te jagen. Laat het komen wanneer het de bedoeling hiervoor is. God zal de weg tonen en de juiste tijd bepalen. Zeker, Mijn Geliefden, door de intense inspanningen van jullie innerlijk werk en ontwikkeling kan je inderdaad jezelf tot op de drempel van de ingang tot je hogere bewustzijn en besef brengen en ja, je kunt de energie ontvangen die daar gevonden wordt, maar je kunt niet verdergaan zonder de zuiverheid van je motivatie die uit de centrale kern van je goddelijke zelf vandaan komt – vanuit je hart dat onbegrensd met God verbonden is. Als jullie doorgaan met het werken en ontwikkelen, niet alleen van je uiterlijke zelf, het leren onder beheersing brengen van je emotionele en mentale mogelijkheden, dan ontwikkel je ook je innerlijke zelf, je leert hoe je wijsheid, vrede en rust vanuit de kracht van jouw stilte naar het overige deel van je bestaan kunt brengen, God werkt dan ook met jou. Laat God een belangrijk onderdeel van je reis zijn, want Hij brengt je tot ontwaken en Hij bepaalt de bereidwilligheid van iedere stap voorwaarts die je maakt. Werk samen met Hem, laat God je goddelijke gids zijn. Zijn stralende Licht zal het baken zijn dat je nodig hebt wanneer je in de knel zit en Zijn liefde zal iedere vezel van je wezen gedurende iedere heilige rustpauze waar je doorheen gaat, voeden.
Begrijp, Mijn Geliefden; de hogere niveaus van bewustzijn en besef zijn ongelooflijk spiritueel en goddelijk geheiligd. Toch is er nog een andere manier om de hogere niveaus van bewustzijn en besef te bereiken en dat is door gebed. En het soort gebed dat hiervoor vereist wordt, Mijn Geliefden, is niet het soort gebed waarbij je iets vraagt. Bewust gebed is heilig en ongelooflijk machtig. Een bewust gebed is er één die stil is, gelijkend op die vorm van meditatie waarin je de naam van God herhaalt of een zin die aan het goddelijke gewijd is en om het essentiële gaat. Door de herhaling wordt dat Licht aan jou door God gegeven zodat er een nieuwe richting uit voortkomt en het is dit heilige Licht, Mijn geliefden, dat als een gids voorwaarts gaat naar de hogere rijken van je bewustzijn en besef, uiteindelijk zal het je naar de heiligheid van Gods rijk van Goddelijk Licht en Goddelijke Liefde brengen.
We duiden alleen op een paar mogelijke punten voor jullie om jullie kennis uit te breiden en te proberen om te bepalen wat het beste voor jullie werkt. Begrijp, Mijn Geliefden, dat er veel andere soorten gebeden en meditaties zijn die jullie zullen helpen dichter bij het Licht van God te komen en de hogere niveaus van bewustzijn en besef tot stand te brengen. Wanneer je voortgaat, zal je gaan begrijpen dat veel van de ervaringen waar jij deel aan hebt gemakkelijk te beschrijven zijn waar anderen geen woorden voor hebben, omdat zij waarlijk uitzonderlijk zijn en ook diep verankerd zijn in je hart en ziel. Probeer te begrijpen, Mijn Geliefden, dat iedere ervaring een zeer speciale indruk creëert op het materiaal van jezelf, je zult anders worden en dit verschil zal op subtiele manieren gevoeld worden, je zult het gevoel krijgen dat je lichter en vrijer bent, omdat je minder belast wordt door de zwaarte van de afgescheidenheid omdat je dieper afdaalt in de waarheid van je hele zijn/wezen. 
Gods straling en Zijn liefde worden voortdurend gedeeld als zegeningen voor de dierbare zielen die werkelijk bereid en in staat zijn Zijn Goddelijke Aanwezigheid te ontvangen. We moedigen jullie aan om Zijn Goddelijke voedsel te drinken, net zoals een dorstige van de regen drinkt na een lange droogteperiode. Door het kennen van Zijn Goddelijke Aanwezigheid, van Zijn Licht dat niet alleen in jullie maar ook boven jullie, onder jullie en rondom jullie werkt, zullen jullie alle voedingsstoffen die jullie zelven nodig hebben om te bloeien en tijdens jullie reis te gedijen absorberen, terwijl jullie hogere staten van bewustzijn en besef bereiken en leren hoe in vrede te zijn met Alles Dat Is. De zegeningen, Mijn Geliefden, helpen voorbij het normale zicht en gehoor te zien en te horen en door het hart de grote liefdesstroom te voelen die door de aarde heen verspreid wordt, ieder persoon aanrakend,– deze uitstroom van Goddelijke Liefde en Licht vanuit God zal iedere dierbare ziel, één voor één, transformeren – het zal een geweldige golf van mededogen en acceptatie tezamen brengen welke de harten van iedere dierbare ziel zal vullen.
Mijn Dierbaren, hoeveel bemin ik ieder en iedereen van jullie! Ik verlang er zo naar dat iedere dierbare ziel de stralende helderheid van diens Innerlijk Licht zal ontdekken en dit licht dat op goddelijke wijze door God uitgedeeld wordt, zal uitstralen als een baken voor anderen. Hoe meer jullie van jullie gehele zelf zullen ontdekken door gebed of meditatie dat jullie niveau van bewustzijn en besef omhoog tilt, hoe meer jullie zullen helpen de Gods-Vonk die binnenin jullie kostbare harten is, Mijn Geliefden, aan te steken. Wanneer dit Licht helder is en vanuit de diepe kloven van jullie hart straalt, zal een wonderbaarlijk gevoel van vrede en rust jullie begroeten. Het is dit Licht van God dat zich in jullie hart bevindt, Mijn Geliefden, dat jullie voor altijd en eeuwig onvoorwaardelijk met God en Zijn Licht en Liefde verbindt.
Door dit samensmelten van Jullie en God, zullen jullie te Weten komen dat je altijd bemind en ondersteund wordt. Jullie zullen het extatische gevoel, dat jullie vanuit de verdiepte verbinding met God en de heiligheid van het Goddelijke hebben, willen uitschreeuwen aan de wereld. Elk van jullie is een belangrijk deel van deze wondermooie, snel bewegende wereld en universum. Jullie eigen heelheid, Mijn Geliefden, is in werkelijkheid een ware staat van vreugde. Sta je harten en geesten toe geopend te worden voor de waarheid van jullie wijsheid die zich altijd rondom jullie heen bevindt en die altijd een heilig en intens deel van jullie is.
Omdat we aan het einde komen van de transcriptie van vandaag, sta dan toe dat mijn verlichtend gouden licht zich voor een ogenblik voegt bij jullie eigen heilige licht om voor jullie zelfs helderder dan ooit te stralen. Sta de zonnige warmte van mijn hart toe als de helende balsem die jullie nodig zijn als jullie groeien en je ontwikkelen tot de goddelijke vlam en het wezen dat bedoeld is te worden. Wees blij met de vreugde die je voelt over de ontdekking van jullie eigen kostbare Licht en vind altijd de moed dit kostbare Licht van jullie Zelf vanuit de wijsheid van jullie hart met anderen te delen.
En zo zij het…
IK BEN de geascendeerde Meester Heer Lanto door middel van Julie Miller