Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 8 december 2013

El Morya “Wees de Zoeker van Je Verlangen” 3 December 2013 / Julie Miller

El Morya
“Wees de Zoeker van Je Verlangen”

3 December 2013 / Julie Miller

Precies in het centrum van wie jij bent, bevindt zich jouw Verlangen. Jullie Verlangen is wie jullie zijn, lieve mensen – jullie zijn jullie Verlangen. Wanneer je op het pad bent om je spirituele zelf te ontwikkelen alsmede je persoonlijke zelf te verbeteren, ongeacht enig onderscheid tussen je spirituele en persoonlijke leven, zal dit de vervolmaking van het Verlangen omvatten. Ja, dierbaren, alles wat jullie doen, wordt gedaan door jullie Verlangen. We hebben gezien dat veel dierbare zielen hun verlangen alleen op een actieve manier binnen de rijken van zelfcontrole bekijken, waar jullie proberen om met grote inspanning bepaalde resultaten te behalen. Maar in werkelijkheid zijn er andere, natuurlijke methoden waarin jullie Verlangen in het spel komt, Verlangen is actief, en ontvangend en het is ook een dynamische combinatie van beider werkingen tegelijkertijd. Net zoals er zonderlinge wegen bestaan die jullie zelfzuchtigheid stimuleren, zo zijn er ook vele manieren die de Macht van jullie Verlangen naar buiten brengen.

Hoewel Verlangen zijn intrek neemt in alles wat je doet en het op allerlei manieren en methoden verschijnt, komt het toch uit Eén Verlangen. Door jullie bewuste inspanning jullie Verlangen te laten groeien, zal ieder aspect van jullie leven zijn resultaten oogsten. Door je te concentreren op de groei van je Verlangen wordt het makkelijker jullie totale zelf te reguleren en doelen te stellen. Begrijp, geliefden, dat jullie Verlangen niet binnenin een tunnel werkt. Wanneer je Verlangen effectief wil zijn, moet het in staat zijn door de procedure van verschillende Innerlijke Energieën heen te bewegen die een begrenzing zal aanleggen tussen jouw Verlangen en jouw doel in overeenstemming met je gedachten en lichamelijke handelingen. Soms, geliefden, kan je Verlangen uitgedoofd lijken. De essentiële energieën worden erg snel verbruikt. Jullie hebben dit al eerder meegemaakt. Gedurende de perioden dat jullie al je aandacht voor een beperkte tijd op één ding richten, zien jullie dat jullie een pauze nodig hebben omdat jullie moe worden en mogelijk pijn in jullie fysieke lichaam voelen. Je neemt rust om je gehele lichaam bij te tanken en je energie te activeren om verder te gaan met de taak waar je aan werkt. Begrijp, geliefden, hoe vaker jullie je aandacht en focuspunt oefenen, hoe groter jullie toegang tot die energieën beschikbaar wordt en, te zijner tijd, hoe groter de tijd wordt doorgebracht binnen de macht van jullie aandacht en focuspunt.

Als jullie langs jullie spirituele pad wandelen, ontdekken jullie door te onderzoeken en jullie hart toe te staan de leiding te nemen, dat jullie je realiseren hoe diep jullie bereik kan zijn en dat iedere voorwaartse stap bestuurd wordt door de zuiverheid van jullie Verlangen. In het onderbewuste weten we dat ieder van jullie begrijpt dat zuiverheid werkelijk bevrijding van egoïsme betekent, voelend dat jullie niet meer noch minder nodig zijn dan iedere andere dierbare ziel, begrijpend dat iedere dierbare ziel die jullie prachtige planeet met jullie deelt, uniek is en in hun aardse manieren van zijn en leven uniekheid tot bloei brengt. Hoe minder vaak jullie voelen, denken, handelen of spreken vanuit je zelfzucht en hoe minder jullie geloven in je eigen afgescheidenheid, hoe groter de zuiverheid van jullie Verlangen wordt.

Het wordt goed begrepen, dierbaren, dat de motivaties achter jullie zuivere goedhartigheid afgeleidt is van jullie aandachtige zorgzaamheid om het Juiste te doen, en dat houdt in verantwoordelijk, compassievol en creatief zijn in plaats van te bewegen vanuit een zichzelf dienende handeling. Het ego is als een veelkoppige Hydra die gemakkelijk op zichzelf kan zinspelen door middel van subtiele manieren door jullie Innerlijke Wereld heen, daarom is het van doorslaggevend belang dat je je verbindt op directe of indirecte manieren met het schoonmaken en zuiveren van jullie zelf, zo dikwijls als jullie nodig achten. Je gehele zelf te zuiveren in je Verlangen om Zuiver te zijn, is inderdaad een langzaam proces, het vereist groot geduld, maar het is bekend, dierbaren, dat jullie doorzettingsvermogen vruchten af zal werpen.

De indirecte weg die zal helpen jullie verlangen te zuiveren sluit in dat jullie meer gedisciplineerd raken, vriendelijker en gewetensvoller zijn. Let op jullie ego, dierbaren, het zal proberen een truc met jullie uit te halen om al jullie positieve motivaties en handelingen te corrumperen. Het Ego laat jullie denken met woorden zoals: “Kijk hoe geweldig ik ben, omdat ik zo liefdevol en vriendelijk ben.” Jullie daden van vriendelijkheid en edelmoedigheid zijn jullie beloning voor jullie inspanning; lof van jullie Ego zal er niet toe bijdragen dat jullie vooruitgaan. Verzet je tegen jullie Egoïstische gedachten en gevoelens door er alleen te zijn. Je weet reeds dat je goed handelt, heb geen zorg over je Ego, omdat, als je je hierover zorgen maakt, je het ego energie geeft; jullie ego is erg slim en geraffineerd, het zal die energie gebruiken om het goede dat je schept omlaag te halen. Ga door met het nastreven van methoden en manieren die je zullen helpen je van dat storende Ego te bevrijden.

Te zijner tijd zal je Ego vermoeid worden van de schoonheid achter de toegenomen discipline, de vriendelijkheid en van het feit dat je gewetensvoller wordt omdat je dit iedere dag regelmatig toepast, ook binnen iedere situatie die je kunt tegenkomen. Begrijp, dierbaren, dat discipline en zuivere, opbeurende vriendelijkheid volledig tegen de integrale natuur van Egoïsme in gaan. Door jezelf te disciplineren en door onzelfzuchtig vriendelijk te zijn tegen anderen, verzwakt het Ego aangezien je geweten spoedig volgt en jou aanmoedigt door te gaan op het pad van positieve motivatie en handeling.

Jullie weten nu wat bedoeld wordt met gedisciplineerd zijn. Dit betekent dat je orde brengt in de vele aspecten van je leven zonder het te bezoedelen met zelfhaat en zelfkritiek, dat vaker wel dan niet verwant is aan Egoïsme. Hoe dikwijls heb je jezelf verteld: “Ik moet beter zijn dan dit”, dit voorbeeld is gewoonlijk een ontwijken van zelfgerichtheid, maar het is nog gevuld met het altijd twijfelende en op de tweede plaats altijd gissende ego. Het is noodzakelijk, dierbaren, jullie totale zelf te accepteren precies zoals jullie zijn terwijl jullie tegelijkertijd een beetje meer discipline invoeren. Welke disciplines voor jullie vereist zijn, is zeer persoonlijk en hangt af van waar je het meest je aandacht aan moet besteden en op moet focussen. Meer gedisciplineerd worden zou kunnen betekenen dat je meer verantwoordelijkheid voor je handelingen neemt, orde in je leven brengt als dat compleet in de war zou zijn, dat je nuttige en creatieve handelingen ontplooit, etc. het is belangrijk disciplines te kiezen die niet te moeilijk zijn en je zullen helpen je zelfvertrouwen te verhogen, daar waar je in staat bent op jezelf te vertrouwen om betere keuzes te maken. Een vastbesloten discipline, dierbaren, zal geleidelijk aan het vertrouwen vestigen terwijl het tegelijkertijd je Verlangen verder laat groeien en zuivert.

Vriendelijkheid is altijd belangrijk. Treed met je intentie die gevuld is met de zuiverheid van je liefde andere dierbare zielen tegemoet met zowel vriendelijke zachtheid als respect, dat een bondgenoot van vriendelijkheid is. Begrijp, dierbaren: vriendelijkheid brengt niemand schade toe door je woorden en handelingen. Vriendelijkheid kan getoond worden door hoffelijkheid, beschaafdheid, en edelmoedigheid. Met de oefening van vriendelijkheid die door liefde gevoed wordt, groeit het Ego niet. Je oefening om vriendelijker en liefdevoller te zijn, maakt allemaal deel uit van de zuivering van je Verlangen.
We moedigen een ieder van jullie aan om, wanneer jullie oefenen vriendelijk voor anderen te zijn, voor jezelf ook wat liefde tevoorschijn te halen.

Je geweten speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van je intuïtieve zelf; het is dat deel van jou dat onderscheid maakt tussen het Goede en het Kwade. Als je tegenover een bepaalde waarheid komt te staan, zal je Ego, dierbaren, proberen je over te halen dit te ontkennen door iedere belangrijke informatie onder het spreekwoordelijke tapijt te vegen. Deze handeling zal je geweten laten verkommeren en laat je jammer genoeg over aan de genade van je hinderlijke Ego. Door nauwkeuriger te zijn, word je doelbewust zorgzamer en gefocust op het doen wat juist is, vriendelijk en verantwoordelijk te zijn. Jullie geweten, dierbaren, zal jullie op een wonderbaarlijk pad leiden om vanuit de verschillende ervaringen en situaties waar jullie door de magische trekkracht van jullie hart naar toe getrokken worden meer wijsheid te verkrijgen.

Zelfs hoewel jullie je bewust zijn van jullie lastige Ego kan het plotseling vanuit het niets tevoorschijn komen en een ravage aanrichten en proberen al het harde werken en de inspanning die je gedaan hebt, te verwoesten, maar met bepaalde oefeningen wordt diens poging aan banden gelegd en is het hooguit tijdelijk aanwezig. Door bewust te bidden en je gewaar te zijn van de Tegenwoordigheid van God binnenin je zal je Ego niets hebben om zich aan vast te klampen. Wanneer je er louter bent, komende vanuit een liefhebbende, vriendelijke, gedisciplineerde en gewetensvolle staat, kan je Ego je gevoelens en emoties proberen te treffen, maar als je in het Nu aanwezig bent, verdampt zijn poging om je terug te brengen in je zelfzuchtige zijn omdat je geleerd hebt niet toe te laten dat je gevoelens en je emoties je controleren.

Als je hinderlijk Ego oplost, wordt de illusie die het probeerde te creëren geopenbaard. In werkelijkheid, dierbaren, zijn jullie niet gescheiden, er bestaat geen afgescheidenheid die je moet voeden of waar je op moet bouwen. Begrijp, dierbaren, dat het Ego eenvoudigweg een abnormaliteit van jullie Verlangen is; het doel van het Ego is de goddelijke doorgang te belemmeren opdat je Verlangen vanuit de Heilige Bron van Gods Liefde en Licht stroomt die zich door ieder van jullie beweegt. Door te leren de illusie van Ego uit te bannen, komen jullie open te staan voor je ware en authentieke zelf en de zuiverheid van je Verlangen, die, dierbaren, een uniek maaksel is van Gods heilige Wil, dat jullie niet op een voetstuk zet of jullie beneden anderen in het rijk der belangrijkheid plaatst. Jullie authentieke zelf en de Zuiverheid van jullie Verlangen is in waarheid jullie geweten, dat jullie zowel bevrijdt als jullie zal helpen de vele wegen te vervolgen waarop jullie je vriendelijkheid, jullie discipline en de gewetensvolle weg van zijn en leven kan delen. Door jullie authentieke zelf, dierbaren, zijn jullie werkelijk in staat je met anderen en bij alle gelegenheden te verbinden met het Hart van God.

We moedigen jullie aan om bewust jullie Verlangen te herkennen en te beoefenen en het bewust te dirigeren. Beoefen het meer gefocust zijn en pas jouw aandacht vaker toe. Wees opmerkzaam wanneer je in staat bent werkelijk in het hart van de dingen te kijken. Word je er bewust van wanneer je gronding toegewijd bent aan wat voor bijzondere gang van zaken dan ook en registreer wat je observeert, inclusief je gevoelens. Wanneer je een beslissing moet nemen, kies dan effectief en erken waar je voor gekozen hebt. Leer de zoeker te zijn van je Verlangen, wees je hier bewust van en leid jezelf naar waar je werkelijk heen wilt gaan en waar je werkelijk wilt zijn. Het is o.k., dierbaren, om het te laten stromen en toe te staan dat je hart jou leidt, je over te geven aan de influisteringen van je hart en erop te vertrouwen dat God daar is in iedere stap waarvan jij geloofd dat jij succesvol bent en je tegelijkertijd naar dit geloof leidt. Leun op God, laat toe dat Hij je liefheeft. Door jouw vertrouwen op Zijn goddelijke Aanwezigheid zal je bekwaamheid om op je eigen keuzes en Verlangen te vertrouwen ook steeds groter worden.

En zo is het…

IK BEN de geascendeerde Meester, El Morya door Julie Miller heen.