Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 4 december 2013

De Arcturianen "Eenhedsbewustzijn en Vergiffenis"4 december 2013 / Ute Posegga-Rudel

De Arcturianen
"Eenheidsbewustzijn en Vergiffenis"
4 December 2013/ Ute Posegga-Rudel


Wij Zijn De Arcturianen!
Dierbare broeders en zusters,
Wij zijn hier om onze vreugde met jullie te delen! Vanuit ons perspectief, in de hogere dimensies, kunnen wij zien dat steeds meer menselijke wezens tot het Eenheidsbewustzijn ontwaken.
Tegen jullie en tegen diegenen die ernaar verlangen om het Eenheidsbewustzijn binnen te gaan spreken wij, aangezien jullie moe zijn van de angst en het lijden dat de illusie van afscheiding creëert. Jullie hart is al bezig te ontwaken jegens de intuïtie van de eenheid, hoewel jullie het nog niet ervaren.
Eenheidsbewustzijn is op een natuurlijke wijze ontwaken met de implementatie van hogere frequenties in jullie holografische lichaam-geest, welke het sluimerende menselijke DNA en de ascentie codes toestaat om geactiveerd te worden. Als een resultaat, wordt Waarheid vanzelfsprekend duidelijk terwijl het hart zich openstelt jegens het hogere bewustzijn en jegens de diepgang van de integratie van de Goddelijke Principes.


De Goddelijke Principes zijn de bouwblokken van een Goddelijke Creatie, Waarin Eenheidsbewustzijn een voorafgaande conditie is jegens alles dat naar boven komt.

Begrijp alsjeblieft dat Eenheidsbewustzijn een kwestie van hogere intelligentie is welke inherent aanwezig is in alle ontwikkelde Wezens die de Wetten van het Licht en de Liefde accepteren als de basis van het bestaan.
Dus be/veroordeel anderen niet. Jullie broeders en zusters die nog steeds in afscheiding leven hebben dit nog niet begrepen, vanwege de evolutionaire staat van hun hart en de functionaliteit van hun brein en zij nochtans niet in staat zijn om hun eigen ware Goddelijke conditie te voelen en te kennen. Zij leven eerder in een staat van het in zichzelf opgesloten zitten, alles gewaarwordend dat niet hun eigen lichaam-geest is in overeenstemming met anderen en volledig anders dan henzelf.
Zij hebben nog geen toegang tot hun diepere Zelf en Staat van Eenheid, voorafgaand aan hun lichaam-geest. Dus functioneren zij op een niveau van bewustzijn dat gelimiteerd wordt door de unieke identificatie hiermee. En dit is de eigenlijke basis voor het lijden, verwoesting, oorlog en ellende. Omdat de afscheiding zelf in de averechtse illusie leeft dat het noodzakelijk maakt om van "anderen" hun vijand te maken, met het oog op de overleving.
Daarom is het het doel en het signaal van de evolutie om het valse gevoel van afscheiding te transcenderen. De realisatie van het Eenheidsbewustzijn dat in het hart begint als de intuïtie van Eenheid/Eensgezindheid, wordt tot uitdrukking gebracht als de Liefde van de Ene, een staat van onvoorwaardelijke liefde waar alles dat niet geleefd wordt als de Uitstraling van dat Liefde-Bewustzijn vergeven en vergeten wordt. Jij beseft dat je Alleen Dat Liefde-Bewustzijn BENT, aangezien het jouw Ware Aard is. In het Licht van jouw Ware Aard her/erken jij dat de signalen van het lagere zelf louter schaduwen en onecht zijn, en niet in de Goddelijke Werkelijkheid bestaan.
Het is de ontwaking vanuit de droom van de illusie. Vergiffenis - om jezelf of iemand of wat voor situatie dan ook te vergeven - is daarom een natuurlijke en gezegende activiteit. Het doet zich voor met het begrip dat jij een Zuivere Goddelijke Aanwezigheid Bent die ontwaakt is vanuit de donkere droom van het onechte.
Daarom, jezelf en anderen te vergeven is niets anders dan te erkennen Wie Jij Waarlijk Bent.
Maak je geen zorgen als jouw geliefden nog steeds in afscheiding leven, en als je geeft om de ascentie van de mensheid als een geheel! Het concept van de kettingreactie van de ontwaking van de mensheid is echt! Het is een natuurlijk frequentie fenomeen dat de één na de ander aansteekt zodra als hun tijd gekomen is om te ontwaken, overeenkomstig met hun karma. En jullie zijn het, de zaden van het Licht, die ervoor gekozen hebben om hier als een trigger in dit proces voor de gehele mensheid te zijn door jullie opoffering om jullie eigen karma op te ruimen en daardoor ook dat van de mensheid.
Het is de werkelijke Natuur van het Goddelijke om Tevoorschijn te komen in Diens Gehele Schepping, tot aan de laatsten die in de duisternis leven aan toe. Wanneer de illusie her/erkend wordt, is er een natuurlijk ontwaken. Omdat jullie de lichaam-geest toegestaan hebben aangestoken te worden door de Stromingen van het Goddelijke Licht en Informatie, gestempeld met de codes van Ascentie. Het is aan jullie gegeven door de Gratie/Genade van de terugkeer van de Goddelijke Moeder, het vrouwelijke aspect van het Goddelijke Bewustzijn, Welke de Macht, het Licht en de energie van de Schepping is.
Jullie allemaal leven in deze tijd om gezegend te zijn door de Gratie van Grote Verandering Waarin het Goddelijke Zelf al het leven weer zal besturen door alle wezen met Diens eigen Aanwezigheid te bekrachtigen.
Het Goddelijke Licht en Bewustzijn dat neer gutst op jullie Aarde, groeit exponentieel, zoals jullie weten! En dus, dierbaren, is het belangrijk op dit punt van de tijd, om profijt te nemen van deze enorme hulp!
Stel je open voor deze Goddelijke Bekrachtiging en beoefen het onderscheidingsvermogen voor wat je Bent en wat je niet bent. Als je het nog niet ontdekt hebt, - wordt aan jou een overvloed aan kansen gegeven om geconfronteerd te worden met schaduwen omwille van het hen los te laten, door jezelf en ieder ander en al het andere te vergeven.
Om je in ieder moment af te wenden van de schaduwen van een vals zelf als zij naar boven komen, en je te focussen op de Waarheid van jouw eigen vlekkeloze Goddelijke Natuur en dat van jouw broeders en zusters, is de vergiffenis dat aan jou gevraagd wordt je er vanaf nu moment na moment mee te verbinden.
Dit is de snelste manier voor de ascentie van de mensheid naar Eenheidsbewustzijn. Elk gebaar van vergiffenis ontsteekt een nog steeds slapend hart dat nog steeds precies dat moet vergeven wat jij koos om te vergeven, aangezien jullie Eén Mensheid zijn.
Wij danken jullie en wij zegenen jullie voor jullie toegewijde dienstverlening!
Wij zijn de Arcturianen! 

Boodschap doorgegeven door Ute
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
_______________________________________________________________________________________
Copyright© 2013. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel,  http://radiantlyhappy.blogspot.com

Sharing of this message is only allowed together with this information and without  changes, including the title. If you have questions, please contact me via transformation33@gmail.com. Thank you.