Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 29 november 2013

De Engelachtige Gidsen: “Er zijn Vele Andere Wezens........29 November 2013 / Taryn Crimi

De Engelachtige Gidsen

“Er zijn Vele Andere Wezens waar Jullie Deze Galaxy mee Delen”


29 November 2013 /  Taryn Crimi

Deze week hebben de Engelen besloten om iets geheel anders dan gewoonlijk te doen. Zoals velen van jullie al weten zijn er vele wezens die in dit universum bestaan; wij zijn op geen enkele manier alleen. Hoewel ik me altijd zeer aangetrokken voelde tot het Engelachtige Rijk, ben ik in staat om me te verbinden met allerhande soorten van prachtige wezens. Zoals ik altijd de leerlingen om te channelen vertel, wanneer je eenmaal opnieuw leert hoe te channelen dan heb je de kans om wie het ook is die jij prefereert te channelen. Dat gezegd hebbende was ik een piepklein beetje afwijzend om een channeling te delen zoals deze omdat ik niet diegenen van jullie bang wilde maken die nog steeds onzeker zijn over het bestaan van andere wezens en beschavingen; hoewel de Engelen dachten dat het een goed idee zou zijn en dus heb ik ermee ingestemd om het met jullie te delen. Het is werkelijk verbazingwekkend hoeveel prachtige en interessante wezens werkelijk "daarbuiten" zijn. Ik hoop dat jullie, net zoveel als ik dat deed, van deze boodschap zullen genieten.
Veel liefde,


Taryn
Vandaag zouden wij graag iets een klein beetje anders willen doen. Zoals wij het kort behandeld hebben in andere boodschappen; is jullie Universum net zo uiteenlopend als de zielen die erin incarneren. Een vraag welke het menselijke collectief gedurende duizenden aan jaren geplaagd heeft is of jullie wel of niet alleen zijn in dit universum. Wij glimlachen over de onschuld van deze vraag die zovelen gedurende zo'n lange tijd gehad hebben. Er zijn natuurlijk velen van jullie die zich goed bewust zijn van het bestaan van andere beschavingen welke naast jullie in dit universum bestaan. Wij hebben gedurende een vrij lange tijd over vele verschillende onderwerpen gesproken en wij zouden graag iets een klein beetje anders willen doen in deze boodschap. Wij zouden nu graag terzijde willen treden en enige andere collectieven toe willen staan om naar voren te treden en zichzelf te introduceren zodat jullie een moment mogen hebben om te horen wat zij graag met jullie zouden willen delen. 
~ Celius- Katachtige Mensachtige
Ik wens om mijn grootste dankbaarheid voor deze buitengewone kans uit te breiden om me met jullie te verbinden. Jullie mogen naar mij refereren als Celius en ik ben van het Katachtige Mensachtige ras. De Katachtige Mensachtigen kunnen gevonden worden in vele sterrensystemen, nochtans ikzelf besta in het sterrensysteem van Lier. Ik besta in jullie toekomst, op een bepaalde manier kan het beschouwd worden als 2500 jaren in jullie toekomst. Ik resoneer binnenin de 5de dimensie en ik woon/leef net zoals jullie in een fysieke wereld. Onze planeet wordt Sierka genoemd, wij zijn vanaf onze zonnen als de 4de planeet gelokaliseerd. Onze jaren zijn veel langer dan die van jullie zelf. Elk jaar bestaat uit 792 dagen wat net voorbij 2 van jullie jaren is. Onze levensverwachting is ook aanzienlijk langer, aangezien wij om en nabij de 400 van jullie jaren leven, of ongeveer 200 van die van onszelf. Ik zelf ben op de leeftijd van 272 in jullie jaren.

Onze lichamen zijn slanker dan die van jullie en wij zijn ongeveer 2.15m lang. Wij hebben een vacht hetgeen onze volledige lichaam bedekt, nochtans hebben wij het lichaamsgestel zoals dat van jullie. Wij lopen rechtop op twee benen. Onze gezichten komen overeen met jullie leeuwen hoewel onze ogen groter en onze neuzen kleiner zijn. Wij hebben oren die ongeveer net zoals bij de katachtigen die jullie op jullie planeet kennen op ons hoofd staan. We hebben lange staarten. Binnenin een ieder van jullie, houden jullie enige genetische afstamming met ons ras vast. Wij delen 70% van ons DNA omdat er een lange lijn van afkomst is welke terug dateert tot vele eonen geleden. Wij hebben families ongeveer zoals die van jullie zelf; we wonen in kleine behuizingen om in beschutting te voorzien en een plaats om te rusten, hoewel wij het op prijs stellen om ons prachtige landschap voor het overgrote deel van de dag te verkennen.

Wij leven op een zeer vreedzame planeet, eentje waarop wij elkaar aanmoedigen om naar diens eigen potentieel te groeien en te ontwikkelen. Wij hebben geen feitelijke banen of beroepen zoals jullie dat op jullie planeet hebben hoewel een ieder van ons een dienstverlening aan anderen verleent. 

Ik ben waar jullie naar zouden refereren als een leraar of professor. Het is zolang als ik het me herinneren kan een passie van mij geweest. Onze planeet is behoorlijk kouder dan die van jullie, nochtans onze jassen/huiden houden ons comfortabel. Wij hebben 2 manen die hoog in onze hemelen verblijven die een paarse en roze kleurschakering aan lijken te nemen.
Onze beschaving is met die van jullie verbonden aangezien voor sommigen van jullie wij jullie toekomstige zelven zijn. Met andere woorden zijn sommigen van jullie in jullie beschaving onze vroegere incarnaties. Wij bezitten een zeer nauwe en dierbare gehechtheid met jullie groei en voortgang en wachten blijgeestig op de kans om ons op een bewust niveau te herverbinden. Diegenen van jullie die in deze tijd op jullie planeet zijn staan rondom de galaxy bekend als de "legenden", de moedige zielen die de Aarde hielpen te ascenderen toen anderen zeiden dat het niet uitgevoerd kon worden. Ik weet dat dit moeilijk voor jullie is om te begrijpen omdat ik vanuit een "toekomstig' perspectief spreek en de lineaire tijd kan zo beperkend zijn, hoewel dit het perspectief is dat onze beschaving over dat van jullie heeft. Ik heb net zoveel tijd gebruikt als mij toegewezen werd en daarvoor en voor deze prachtige kans ben ik dankbaar. Ik hoop dat ik jullie voorzien heb met inzichtvolle kennis aangaande nochtans een ander verschillend perspectief van één van de oneindige zielen die dit bestaan met jullie delen. Ik dank jullie en wens jullie het beste.


~ Siriurs van de 5de dimensie
Hallo en goedendag, wij zijn de Siriurs van de 5de dimensie. Wij zijn een collectief van wat jullie zouden kunnen noemen hybride mensachtigen. Er zijn wezens in ons collectief die behoorlijk gelijk aan jullie zijn, en er zijn anderen die er behoorlijk anders in voorkomen uitzien. Wij zijn een groep van verschillende wezens. Onze thuiswereld is gelokaliseerd in het sterrensysteem van Sirius, Sirius A om precies te zijn; hoewel wij zeer vaak aan boord van onze sterrenschepen zijn omdat wij het prefereren om onze galaxy te verkennen welke wij met jullie delen. Wij streven ernaar om zoveel als we kunnen te leren over de brede variëteit aan wezens die samen met ons dit universum bewonen. Wij wensen niet om inbreuk op anderen te maken, wij zijn vreedzame wezens die geleid worden door de vreugde welke wij ontvangen van het verkennen. Hoewel wij ons alleen verbinden met wezens wanneer wij uitgenodigd zijn en het verwelkomen om dat te doen. Wij streven ernaar om meer te leren over Alles Dat Is.
Onze beschaving is vele manen geleden door diens eigen vorm van ascentie heengegaan. Wij waren door de dienstbaarheid aan zelf geesteshouding omhuld en onze egoïstische manieren waren bijna verantwoordelijk voor onze ondergang. Nochtans, ongeveer zoals jullie eigen beschaving, kozen wij ervoor om onze manier te veranderen. Dit was meer dan 700 jaren van jullie jaren geleden. Veel is er veranderd sinds onze tijd van ontwaking en wij hebben heel veel van de ervaring geleerd. Hoewel ons ascentieproces niet helemaal gelijk was aan die van jullie omdat wij niet kozen te ontwaken terwijl wij nog steeds binnenin onze fysieke lichamen waren, diegenen die wilden ontwaken hadden een fysieke dood en reïncarneerden wederom met een nieuwe geestesgesteldheid, eentje van dienstbaarheid/verlening aan anderen.
Jullie ascentieproces is veel uitdagender dan die van ons omdat velen van jullie gekozen hebben om in jullie fysieke lichamen te blijven en bewust te ontwaken door niets minder dan jullie zuivere wil en intentie om dat aldus te doen. Dit is behoorlijk prijzenswaardig en wij wachten geestdriftig op de komende tijden wanneer wij openlijk met jullie beschaving kunnen communiceren om meer te leren over alles dat jullie in het proces vergaard hebben.
Wij beschouwen onze sterrenschepen als zijnde onze woning. Het voertuig waar vanaf wij tegen jullie spreken op dit moment is ons commando schip, het is waar wij het meeste van onze tijd op doorbrengen, nochtans hebben wij kleinere voertuigen die praktischer zijn voor korte verkenningen. De naam van ons sterrenschip is Athena en zij is een bewust gevoelhebbend wezen. Onze technologie is één met ons omdat het een rechtstreekse reflectie van ons is. Aan boord van ons sterrenschip hebben wij meer den 3200 wezens. Het zou meer als een stadje of stad toeschijnen te zijn in plaats van een sterrenschip als je aan boord van de Athena zou komen. Wij hebben meditatie tempels waarin we in staat zijn om onze wezens te balanceren en te harmoniseren, rustgebieden, verkenningszalen welke ons toestaan om naar welke plaats dan ook van onze keuze te bi-localiseren; wij hebben ook een school en kinderopvang voor onze kinderen op ons sterrenschip. Alles dat wij wensen en nodig zijn is aan boord van dit voertuig, wat het waarom is dat wij in staat zijn om het meeste van onze tijd op dit sterrenschip door te brengen in plaats van op onze thuiswereld.
Er zijn vele Siriurs die ervoor kozen om op onze thuisplaneet te blijven aangezien het daar is waar zij de meeste vreugde vinden. Wij zijn vanaf onze geboorte aangemoedigd om onze vreugde te volgen en het heeft gezorgd voor een zeer liefdevol bestaan aangezien allen een dienstverlening aan anderen verstrekken terwijl zij doen wat hen het meeste vreugde schenkt. Onze intentie is om nooit inbreuk te plegen, alleen om vreedzaam te verkennen en dus is het met grote dankbaarheid dat wij tegen jullie dank je wel zeggen voor deze kans. Wij zullen jullie onze liefde en dankbaarheid naar jullie beschaving sturen totdat wij elkaar weer ontmoeten.~ Het 9de Dimensionale Pleiadische Collectief
Ahhhhh hallo lieverds, wij zijn het 9de dimensionale Pleiadische collectief en het is een genoegen en een eer om ons met jullie in deze tijd te verbinden. Wij zouden jullie graag willen bedanken voor jullie tijd vandaag. Wij zijn een collectief van 3,567 wezens die resoneren binnenin de 9de dimensie. Wij bestaan niet in een fysiek lichaam zoals jullie zelf, nochtans creëren wij onze werkelijkheid met onze gedachten en intenties net zoals jullie dat doen. Dit mag een beetje vreemd toeschijnen voor sommigen van jullie die zich voor de allereerste keer met ons verbinden, nochtans hebben velen van jullie je eigen verbindingen met onze beschaving. Wij zijn gelokaliseerd in het sterrensysteem van de Pleiaden en wij zijn één van de vele collectieven vanuit het Pleiadische sterrensysteem.
Aan ons is genereus deze kans gegeven om ons met jullie allemaal te verbinden en het is onze wens om jullie van dienst te zijn. Wij hebben een kort verhaal voorbereid over de macht/kracht van jullie gedachten in de hoop dat wij een eenvoudig geheugensteuntje naar jullie toebrengen als ons presentje aan jullie. Wij realiseren ons dat dit geen nieuw onderwerp voor jullie is hoewel wij ons perspectief met jullie wensen te delen. Waar jij je op focust breidt zich uit. Hoewel jullie je nu bewust van deze waarheid zijn, vinden velen van jullie het nog vrij moeilijk om de ervaringen te creëren die jullie het meest verlangen. Wij zullen jullie vertellen waarom dit is. De angst en vrees welke jullie voelen aangaande de mogelijkheid te ervaren wat je niet wilt manifesteren is sterker dan jullie wens en verwachting hetgeen jullie wensen om te manifesteren.
Het universum waar wij binnenin bestaan is neutraal, het is niet van belang of je in de 3de dimensie of de 50ste dimensie bent, het universum zal alleen meer van dat naar jou toebrengen waar jij je op focust. Dus, wanneer je die vrees voelt, ongerustheid en bezorgdheid welt in jouw wezen op, is het een teken dat je een ongelooflijke hoeveelheid aan energie richting het creëren van die ervaring plaatst. De werkelijkheid waar jullie binnenin bestaan is aldus zeer uniek omdat er een waargenomen vertraging is voordat jullie gedachten manifesteren. Wat een prachtige kans dat dit jullie toestaat; jullie hebben het vermogen te voelen hoe iets zal aanvoelen voordat het zich in jullie fysieke werkelijkheid manifesteert.
Wij ervaren geen vertraging, wat het waarom is dat wij aldus altijd zeer bewust moeten zijn van onze gedachten. Waar wij ons op focussen wordt onmiddellijk gemanifesteerd. Jullie hebben het vermogen om jullie gedachten te veranderen voordat het zich manifesteert. Wanneer je de opgetogenheid en anticipatie van het ervaren van iets dat je werkelijk wenst voelt, heb je de kans om te voelen wat voor vreugde je zult creëren door die ervaring te manifesteren. Jouw gevoelens van angst en zorgen zij net zo belangrijk als jouw gevoelens van opgetogenheid en anticipatie, het is de voorloper van wat komen gaat. Dus merk op wat je in het moment voelt, het zal je precies laten zien wat je bezig bent te manifesteren. Vanwege de waargenomen vertraging kan je altijd jouw gedachten en focus veranderen aangaande het creëren van iets nieuws als je niet gelukkig bent met hoe jij je voelt.
Jij dirigeert jouw toekomstige ervaringen alleen door in het Nu moment aanwezig te zijn.
Wij bedanken jullie voor deze kans om ons met jullie te verbinden en wij moedigen jullie aan om je met ons te verbinden, het zou ons genoegen zijn om dat te doen, maar tot dan zullen wij toekijken en wachten en vele goede wensen naar jullie lieverds toesturen. Wij zijn het 9de Dimensionale Pleiadische Collectief.
Wij hopen dat deze boodschap op de één of andere manier jullie van dienst geweest is.
In Liefde en Licht, wij zijn jullie Engelachtige Gidsen.


Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2012-2013 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://AngelicGuides.wordpress.com