Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 10 december 2013

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 10 December 2013

Het is Tijd om de Droefheid van Jullie Wereld te laten Oplossen
Het is Tijd om de Vreugde van Jullie Wereld Diens Plaats te Laten Innemen

Blossom: Goedemorgen! Hoe gaat het met jullie? Er gaat nogal wat door me heen, dus zullen me maar meteen beginnen?

Federatie van Licht: Dat is helemaal oké en we zijn er blij om jullie van dienst te zijn door op zaken die jullie voor raadsels stellen, in te gaan.

BLS: Okidoki. Wat me opviel is dat veel mensen naar verschillende bronnen, en mag ik het zo zeggen, verschillende Waarheden luisteren als het gaat om Ascentie en De gebeurtenis. Toch is ieders intentie goed, dat weet ik zeker … en daarom voortkomend vanuit ‘hun Waarheid’. Maar moet iemand of moeten sommige bronnen het dan niet verkeerd hebben? Zelfs jullie kunnen het verkeerd hebben! Om een voorbeeld te geven … de Komeet ISON zou al dan niet een ruimteschip kunnen zijn … sommigen zeggen dat dit zo is … en De Gebeurtenis vindt al plaats of nog niet … kunnen jullie dit alsjeblieft ophelderen?

GFL: We begrijpen volledig wat je te berde brengt. Maar kan het niet zijn dat iedereen Waarheid spreekt vanuit het ene WETEN dat het WAARHEID is?


BLS: Nee, met alle respect … dat gaat er bij mij niet in … omdat de komeet óf wel óf niet een komeet is … óf wel óf niet een schip is.

GFL: De komeet/het schip is beide.

BLS: Waarom zeiden jullie dat dan niet toen ik jullie daar een maand geleden naar vroeg?

GFL: Omdat wij informatie bekend willen maken op een manier die wij gepast vinden, wanneer we dat gepast vinden. We willen tegenover jou, Blossom, helemaal helder zijn … het is niet zo dat wij geheimen willen hebben. Dat past niet bij ons … maar we willen wel zelf kunnen uitmaken hoe snel en op welke wijze informatie doorgegeven wordt, zodat de menselijke verbeelding niet op hol slaat.

BLS: Dat is begrijpelijk … Zouden jullie dan door willen gaan over de komeet/het schip? 

GFL: Er is over dit onderwerp informatie die we op dit moment nog stil willen houden.

BLS: Oké. Ik wil dat respecteren en niet verder aandringen, maar zijn jullie wel bereid te bevestigen dat het meer is dan slechts een planeet?

GFL: Zeker.

BLS: Oké … ik zal het hierbij laten uit respect voor jullie wensen … En wat betreft De Gebeurtenis … waarom is het zo dat sommigen zeggen dat er niet een feitelijke ‘gebeurtenis’ zal zijn en dat wij individueel een gebeurtenis meemaken, waarin ons individuele bewustzijn in zijn eigen tempo verhoogd wordt?

GFL: Op onze beurt in respect voor jou, Blossom … en voor alle mensen die deze woorden lezen … Wij zijn niet bij machte en wensen dat ook niet om commentaar te geven op de informatie welke door anderen wordt doorgegeven. Wat WIJ verkiezen door te geven om de mensheid te helpen is ONZE WAARHEID … Wat anderen willen zeggen … dat niet duidelijk ‘afgestemd’ is op wat wij zeggen … is niet onze zaak.

WIJ ZEGGEN … DAT ER EEN GEBEURTENIS ZAL ZIJN … in de zin van een gebeuren dat zich voor ieders ogen zal afspelen … voor iedereen te horen zal zijn … en voor ieders hart te VOELEN is.

Het zal … vergelijkbaar met de monumentale meesterwerken van jullie Aarde … van DE HOOGSTE ENERGIE zijn en het meest inspirerende gebeuren zijn, dat ooit heeft plaatsgevonden.

Inderdaad is dit een Gebeurtenis die ons blij en verheugd maakt om erop te mogen ‘toezien’ …

BLS: Jullie zijn tenslotte de ‘Toezichthouders van de Toezichthouders’!

GFL: Maar we zullen niet alleen erop toezien dat het gebeurt, wij zullen er ook aan deelnemen. Want we vinden het niet juist om deze hele weg met jullie te hebben afgelegd en niet ook te mogen genieten van de feitelijke GEBEURTENIS. Want er zal zoveel vreugde zijn.

BLS: Het is behoorlijk vreemd om te zien dat ik contact met jullie heb en dat ik er andere gedachten op nahoud … misschien niet andere gedachten over dat het echt gaat plaatsvinden, omdat ik VOEL dat het eens gaat gebeuren … maar meer dat het gaat gebeuren in ongeveer deze tijd … zoals sommigen voorspellen. Ik lijk maar door te gaan met mijn alledaagse leven en denk zo nu en dan aan De Gebeurtenis en denk dan ‘Wow, dat zou fijn zijn’… maar het is niet iets waar ik vaak bij stilsta. Zou dat wel moeten?

GFL: Wat je wel of niet zou moeten doen, Blossom, zal geheel moeten worden beslist door de GEVOELENS binnenin je … en of ze al dan niet behaaglijk voelen. WIJ zijn niet gekomen om jullie ook maar iets voor te schrijven! Wij voelen ons gelukkig met het kunnen doen van voorstellen, waarvan wij VOELEN dat jullie welzijn daarbij gebaat is … maar of men dergelijke opmerkingen ter harte neemt … is niet belangrijk voor ons. Want alleen JULLIE … elk van JULLIE voert de regie over het bereiken van jullie bestemming.

Dit is ook in overeenstemming met het feit dat ALS DE GEBEURTENIS PLAATSVINDT … iedereen zich zal gedragen naar de positie van iemands ziel op dat moment. Met het woord ‘positie’ bedoelen we de plaats waar hun hart verblijft … met betrekking tot LIEFDE … de onvoorwaardelijke LIEFDE die zij zichzelf toegestaan hebben van zichzelf te ontvangen … en door dit te doen … op haar beurt … de LIEFDE die daardoor het GEHEEL VAN HENZELF is. Want die ‘plaats binnenin’ bepaalt het begrip en het niveau van aanpassing die zal plaatsvinden wanneer ‘DAT LICHT SCHIJNT’.

BLS: Jullie bedoelen DE GEBEURTENIS, veronderstel ik?

GFL: Inderdaad. Want er moet een verandering komen in het Lichtschema van de atmosfeer, als gevolg van de uitstorting van LICHTENERGIE.
Eeuwenlang … zijn er verhalen verteld van een dergelijke omvang van deze zaak …

BLS: O ja? Heeft dit betrekking op de bijbel?

GFL: Niet specifiek … maar er wordt op gezinspeeld … tot op zekere hoogte … in gedachten houdend dat niet alles wat men in ‘veel religieuze vertellingen’ leest volledig uit Waarheid bestaat of volledig uit leugens. Ze zijn complexer gemaakt of gewoon ‘veranderd’ in het voordeel van de bestaande machten ten tijde van het herschrijven. En in veel gevallen ook de eerste geschriften … die in belangrijke mate zijn beïnvloed door geloofszaken, in tegenstelling tot WAARHEDEN.

BLS: Wacht even, ik moet dit even teruglezen en niet maar laten passeren … eh … kunnen jullie hierover iets meer zeggen?

GFL: Niet echt … want iemands hart WEET het en kan door … dat wat beïnvloed is door regeringen en waarzeggers en dat wat ECHT BINNENKOMT … heel goed heen kijken. Wanneer men de kunst van het ‘VOELEN VAN WAARHEID’ meester is in een dergelijke mate van helderheid … kan men direct onderscheid maken tussen die twee. Dat is alles wat we willen laten zien.

BLS: Oké … waar waren we gebleven?

GFL: We praten over het plaatsvinden van DE GEBEURTENIS. We vertellen jullie in ernst dat wij er voortdurend naar streven om jullie de WAARHEID te brengen op een wijze die kan ‘binnenkomen’. Want dit is de ENIGE MANIER dat jullie het in jezelf kunnen WETEN. Dan … ongeacht wat jullie tegenkomen in diverse boodschappen vanuit andere rijken … kan men zijn oorsprong onderscheiden.

BLS: Maar toch ascenderen we zelfs nu in ons eigen tempo, nietwaar?

GFL: Natuurlijk. En iedereen is zich daarvan bewust … de veranderingen die binnenin jullie hebben plaatsgevonden … en die nog steeds doorgaan. Maar dit gebeurt op jullie individuele vlak … WANNEER DE GEBEURTENIS PLAATSVINDT … zal het individuele vlak nog steeds in het spel zijn, maar op een veel Hoger niveau. Het lijkt een beetje op een soort ganzenbordspel … waarin … je, door een gooi met de dobbelstenen … op een vakje met een ladder terecht komt en veel verder op het bord landt dan waar men een seconde daarvoor nog was.

Onthoud dat iedereen toch al op een andere positie in het spel stond. Daardoor zal men NA De gebeurtenis nog steeds op een andere positie staan, want men kan niet op een plek terecht komen, waarin men niet aangenaam kan meetrillen. Men kan niet naar een Hogere positie gaan dan die, waarmee men kan meetrillen. Men zou zich geheel uit zijn doen VOELEN. Men zal graag opstijgen naar een staat van ZIJN die past bij hun nieuwe uitrusting!

BLS: Maar hoe verbind je dat met diegenen van ons die heen en weer gaan over/door De Brug om anderen te kunnen helpen?

GFL: Degenen die waren voorbestemd voor die taak zullen hen helpen begrijpen en opstijgen tot een hoogte waarop zij gereed zijn om over te steken naar NIEUWLAND.

Het gaat om de voorbereiding van de ziel … niet van de benen!
Dus als wij spreken van degenen die anderen helpen oversteken … moet men het feit in acht nemen dat … velen, die dachten dat zij weinig te bieden hadden en niemand om mee in gesprek te gaan … zich onmiddellijk in de voorste rangen van het college van leraren zullen bevinden. Omdat alle kennis die zij bewust hebben vergaard zal samenvloeien met de WETENSCHAP van lang geleden … en men zal zich bevinden in de rol van helper bij het beschikken over en geven van kennis. Anderen in staat stellen om het te ‘Snappen’ … te begrijpen wat het is dat in hen ligt … zodat zij kunnen ontdekken wat er aan de andere kant van de gordijnen ligt.

Velen van jullie VOELEN dat jullie wereld nog niet klaar is voor zo’n gebeurtenis … dat vele zielen nog niet klaar zijn.
We zeggen jullie … dat ten eerste …

MOEDER AARDE MEER DAN KLAAR IS.

ZIJ WACHT ER GEDULDIG IN STILTE OP DAT HAAR HART TOT LEVEN WORDT GEWEKT EN WEDEROM IN HET RITME VAN AL HET LEVEN ZAL SLAAN … IN HARMONIE MET ALLES DAT ER IS.

Ten tweede … lijken veel zielen nog niet klaar … ze slapen nog steeds … maar dit wil niet zeggen dat niet velen zullen ontwaken, wanneer de almachtige wekker rinkelt! Velen zullen met een schok uit bed springen … ontwaakt uit een erg diepe slaap … na een zeer vreemde nachtmerrie gehad te hebben!!!

HET IS TIJD!

HET IS TIJD OM DE DROEFHEID VAN JULLIE WERELD TE LATEN OPLOSSEN EN OM DE VREUGDE VAN JULLIE WERELD DIENS PLAATS TE LATEN INNEMEN.

Zodat zelfs de wereld van degenen die de wekker kunnen horen rinkelen … maar nog weigeren op te staan … en blijven doorgaan met weer in slaap te vallen … in/op zichzelf helderder zal blijken te zijn.

NIETS KAN AAN DIT ONTWAKEN ONTSNAPPEN … maar het zal op vele niveaus plaatsvinden.

We zijn ons bewust van degenen die zich zorgen maken om anderen en het vraagstuk van achtergelaten worden.

In zorgvuldig gekozen woorden … om te helpen … kunnen wij zeggen dat in zekere zin … niemand achtergelaten KAN worden … want dat zou op veroordelen wijzen, nietwaar? Maar wat we graag willen zeggen is dat iedereen hogerop zal komen … doch in overeenstemming met iemands positie op het bord.

BLS: Zal het bordspel ooit eindigen?

GFL: Niet zolang niet iedereen veilig is aangekomen. Ja, sommigen eerder dan anderen, maar iedereen heeft dezelfde kansen gekregen … zelfs als de omstandigheden daar niet op leken te wijzen.

ONZE VRIENDEN … ONZE FAMILIE … WEET DAT 

WIJ IN LIEFDE KOMEN.
WIJ ZIJN LIEFDE.

WAT JULLIE ZULLEN VERKRIJGEN IS LIEFDE.

WAT JULLIE ZIJN IS LIEFDE.

WAT ZICH ZAL VERVLECHTEN MET DE ENERGIEËN DIE JULLIE NU HEBBEN … IN JULLIE SYSTEMEN ZAL BRENGEN … [is] EEN HOGER WETEN VAN DIEZELFDE LIEFDE.

WANT LIEFDE IS LIEFDE IS LIEFDE IS LIEFDE IS LIEFDE … ERVAREN OP/IN VERSCHILLENDE NIVEAUS VAN ZICHZELF … DOOR ZICHZELF … DOOR ZICHZELF HEEN.

DE ERVARINGEN DIE MEN ERVAART ZIJN ERVARINGEN DIE ERVAREN MOETEN WORDEN!!

BLS: Jullie lachen hierom! Waarom?

GFL: Omdat, liefste Blossom … jij … iedereen hier kwam om iets te ervaren … zodat men een ervaring zou worden van de ervaring zelf … door welke LIEFDE de verschillende ervaringen van LIEFDE ZELF kan ervaren … eigenlijk heel eenvoudig!

BLS: Zeker. Ik zie ernaar uit om meer van hetzelfde te ervaren op Hogere niveaus van zichzelf! In Liefde en veel dank.