Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 10 december 2013

Aartsengel Gabriel Het 12:12 Portaal Activering van Jouw MerKaBa 9 December 2013 / Shanta Gabriel

Aartsengel Gabriel
Het 12:12 Portaal
Activering van Jouw MerKaBa

9 December 2013 / Shanta Gabriel

Dierbaren,
Door de Genade van de eeuwig-levende Goddelijke Aanwezigheid binnenin jullie, opent er zich een portaal op 12 december, een nieuwe initiatie aanbiedend in/naar het Licht. Terwijl de trillingsfrequentie van de 12:12 resoneert, wordt jouw Merkabisch gebied geactiveerd. De MerKaBa is een voertuig voor jouw ascentie als een Lichtwezen in de menselijke vorm. De schitterende heilige geometrie van de Ster Tetrahedron zal rondom jou heen geactiveerd worden door de codes in het 12:12 portaal. Deze Ster Tetrahedron zal een krachtig-stralend sterrenschild van Licht creëren welke de resonantie vasthoudt van jouw Ziels Goddelijke Blauwdruk. Het opbouwen van jouw Merkaba zal op de Zonnewende, 21 december 2013, voltooid zijn. Door deze 9 magische dagen heen, zal een toenemende resonante frequentie aanwezig zijn in jouw energie systemen. Je zult momenten van Helderheid en Overzichtelijkheid voelen, alsof jouw eigenlijke cellen Licht uitstralen, en dit zal inderdaad de waarheid zijn.

Jouw MerKaBa (Mer = Licht, Ka = Spirit, Ba = Lichaam) bevat de nieuwe structuren voor jouw ontwaakte bewustzijn. Het staat jouw Lichtlichaam toe om jouw fysieke leven te bekrachtigen aldus je kunt gedijen als een volledig versmolten Goddelijk Mens tijdens deze Nieuwe Wereld Ontwaking. 

Jouw Merkabisch gebied bevat de Goddelijke Blauwdruk voor jouw Ziels Hoogste Bestemming. Als je deze nieuwe structuur in de matrix van jouw wezen creëert, open je nieuwe paden voor de vervulling van deze bestemming.
Door de recente jaren heen, hebben de 12:12 activeringen nieuwe structuren in jullie energie systemen verankerd. De initiatie die plaatsvond op 12/12/2011 bracht de diepe verbinding voor het Eenheidsbewustzijn via Christusenergie Licht. De 12/12/2012 activering creëerde de nieuwe 12 strengen van DNA binnenin jullie cellen en opende de weg voor het 12-Chakra systeem. Dit jaar bouwt de 12:12 activering aan deze krachtige verbindingen en brengt een nieuw niveau van bekrachtiging voort voor al diegenen die in deze uitbreidende tijd ontwaken. 

Het potentieel van deze nieuwe initiatie in/naar jouw Lichtlichaam voertuig staat jou toe je uit te lijnen met de meest authentieke, eeuwige Goddelijke Zelf binnenin jouw fysieke wezen, aldus de HomoLuminus wordend - een Goddelijk wezen van Licht in de menselijke vorm.


Er zijn velen die gedurende de jaren gesproken hebben over deze MerKaBa en het zou goed zijn om jezelf te onderwijzen. In principe, is dit een bekrachtigde structuur van verstrengelende tetrahedrons die volmaakte balans verankeren als zij elkaar ontmoeten in het Stilte-punt tussen jouw zonnevlecht en het hart. De Ster Tetrahedron verbindt alle aspecten van jouw wezen in volmaakte Goddelijke Vereniging.
Activering van de Codes
Op het moment van de tijd, wat over de gehele planeet heen door de klok wordt gedemonstreerd op 12:12, begint de uitlijning binnenin het menselijke hart zich te verbinden aan het Eenheidsbewustzijn als een staat van zijn. Als jullie het alleen maar konden zien vanuit het Engelachtige gezichtspunt, zou het lijken dat mensen als bliksem staven handelen wanneer zij deze immense download van het gouden Christusenergie Licht ontvangen en het in de Aarde gronden.
Wanneer er geen weerstand is, open jij je voor deze Genade-gevulde aanwezigheid en vonk je de Goddelijkheid in iedere cel van jouw wezen aan. Je wordt aangemoedigd om 12 minuten te nemen op het 12:12 uur op de dag van 12 december om bewust besef naar die krachtige activiteit van het Goddelijke Licht te brengen en Het toe te staan binnenin jou te werken in een staat van Eenheid met Alles Dat is.
Een Visualisatie
Visualisaties zijn vaak behulpzaamDe impuls van het Christusenergie Licht is als een schitterende Gouden rivier die vanuit de Bronenergie boven jouw hoofd in de Aarde stroomt, een brug van Licht creërend van de Hemel naar de Aarde, jou verbindend aan Alles Dat Is. Vraag dat dit Gouden Licht jouw hart doordringt met Heelheid en Goddelijke Liefde in ieder orgaan en iedere cel van jouw wezen brengt. Sta het toe zich naar buiten toe uit te breiden in/naar jouw energie gebieden, en zie jezelf zoals de Engelen jou zien - een stralend Licht dat zich tot uitdrukking brengt in de wereld als de Goddelijkheid. De Ster Tetrahedron is een beeld waar jouw Ziel mee zal resoneren. 

Houd het visioen vast van jouw nieuwe MerKaBa in diens volle activering van Licht, jouw fysieke alsook jouw versmolten mentale/emotionele gebieden omringend. Als je een bekrachtigd visioen van de Ster Tetrahedron creëert, zullen de energie frequenties binnenin de nieuwe lichtstructuren van de 12:12 codes jouw energie centrums op een nieuwe manier activeren. Wanneer je deze energie grond/aard creëer je een diepe belangrijke verbinding aan een Aarde die in afwachting is van deze tijd van eerbied bewijzen.
Je hebt ongeziene partners wiens werk jouw evolutie omvat, om bij de creatie van een volledig functionerende wereld te helpen die op een hogere frequentie van Licht en Goddelijke Liefde opereert. Adem deze bekrachtiging naar de kern van jouw wezen in en sta het toe daar te verankeren. 

Heb een gevoel van de krachtige nieuwe plaats van Balans binnenin jou welke boven jouw zonnevlecht en onder jouw hart is. Hier is waar jouw innerlijke gyroscoop zal dienen om jou op een plaats van neutraliteit en gelijkmoedigheid te houden aldus je in multidimensionaliteit tot bloei kunt komen.
Weet hoe belangrijk jij bent als een link in de bewuste evolutie van een nieuwe wereld, waar Vreedzaamheid en Harmonie in het menselijke hart kunnen leven. Als de Aarde geheiligd wordt, zullen Balans, Vitaliteit en Liefde wederom binnenin de planeet en alle wezens die daar leven tot bloei komen.
Goddelijke Eenheid/Eensgezindheid
Door het 12:12 portaal, zal er een gevoel zijn van herboren te worden in/naar de eenheid/eensgezindheid met alle aspecten van jou. 

Begroet jezelf met een nieuw niveau van respect en eer jouw toewijding jegens dit leven. Jouw bereidheid om op het Pad van Licht door te gaan door te tijd heen heeft jou naar een voltooiing van één aspect van jouw Ziels reis gebracht. Jouw nieuwe MerKaBa zal nu de volgende fase van jouw evolutie bekrachtigen.
Licht alleen kan geen verbinding creëren, alhoewel de Goddelijke Intelligentie daar binnenin de Licht Kracht is. Goddelijke Liefde is vereist om de codering van jouw Ziels vereniging met de voltooiing te ontwaken, diepgeworteld in de Twaalf. Het verbinden aan het gouden Licht van Gechristende energie zal de Goddelijke Liefde binnenin jou doen ontwaken. Sta het Christusenergie Licht toe om iedere cel te doordringen en een nieuwe genezende kracht te creëren welke jouw bewustzijn zal vervullen. Wanneer je deze uitlijning binnenin je integreert, zal de goddelijke Liefde in jouw energie gebieden de magnetische gebieden rondom jouw DNA heen activeren en zo doordringend worden dat jouw wereld letterlijk rondom jou heen zal beginnen te veranderen. Deze verbinding met het Christus Bewustzijn werd op 12/12/2011 gecodeerd en is nu beschikbaar wanneer het ook is dat je 12:12 op het digitale scherm ziet.
Verdere evolutie op planetaire niveaus creëert nieuwe openingen voor zielen om daarin te stappen. Diegenen wiens licht-gecodeerde DNA hun energiefrequenties heeft toegestaan te verschuiven, werken nu op een multidimensionale Aarde en magnetiseren tegelijkertijd andere zielen. Een uitwisseling van energiefrequenties volgt als jouw eigen innerlijke codering, zich in resonantie afvurend, meer van wie er gereed zijn voor de ontwaking aantrekt.
Jullie werden hiervoor geborenNu is het jullie tijd. Sluit je bij anderen aan tijdens de 12:12 timing om het afvuren van de nieuwe matrix energiecodes te helpen. Houd vast en bekrachtig het beeld van jouw prachtige MerKaBA, een Ster Tetrahedron stralend met het Gouden Licht van Eenheid/Eensgezindheid - daadwerkelijke Eenheidsbewustzijn. 

Dit zal de structuur zijn die jullie helpt om tot bloei te komen terwijl jullie een Nieuwe Aarde creëren die zich ontwikkeld - eentje waar de spirit binnenin alle dingen in ere gehouden wordt, en ook schoonheid en harmonie en heiliging.
Het gebruik van jouw ademhaling en het gebedswerk zijn de meest lovenswaardige manieren om jouw energiefrequenties te verhogen. 

Hier is een suggestie om jouw intenties te bekrachtigen:
Adem in Uitlijning met de Goddelijke Vereniging - Adem uit Balans
Adem in Activering van het Goddelijke Licht - Adem uit Straling
Adem in Verankering van de Goddelijke Liefde - Adem uit Heelheid


Goddelijke Aanwezigheid,

Tijdens deze 12:12 Activering, nodig ik de Goddelijke Liefde en het Gouden Licht uit dat actief is in het Christus Bewustzijn om gratievol door mij heen te stromen en zich op de Aarde te verankeren. Ik vraag nu voor een ervaring van de verbinding binnenin mijn DNA met de Goddelijke Liefde, het Mededogen en het Licht vanuit de Hoogste Bron dat ik kan ontvangen. Ik nodig een uitlijning met mijn Ziels Hoogste Bestemming uit voor het goede van mijn evolutie en de evolutie van de Aarde in deze tijd. Ik nodig de assistentie uit van de Engelen, Aartsengelen, Meesters en alle Wezens van Licht die voor mijn ontwaking werken om bij mij te zijn in dit proces. Ik vraag voor een verbinding met mijn Hoogste Zelf zodat ik meer bewust besef rondom mijn evolutionaire proces creëer.

In de kracht van deze uitlijning, creëer is nu een perfect MerKaBa gebied rondom mij heen dat mijn evolutie van het bewustzijn ten zeerste ondersteund en ook de vervulling van mijn Ziels Bestemming op de Aarde in dit leven. Ik weet dat deze prachtige gouden Ster Tetrahedron bekrachtigd wordt door mijn Eenheid/Eensgezindheid met Alles Dat Is.
Mogen alle wezens ontwaken jegens hun Goddelijk Potentieel en de aanwezigheid van Goddelijke Liefde in/naar hun harten brengen. Mag immer meer Gratie/Genade door ons allemaal heen stromen om de Aarde te zegenen en Haar op een nieuwe manier te eren aldus allen tot bloei mogen komen. Mag ieder hart de geschenken van deze liefdevolle Aanwezigheid binnenin zich voelen en aldus de Goddelijke Liefde op de Aarde mag zegevieren.
Dank U God. En zo zij het. 

Shanta Gabriel for Archangel Gabriel

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright: December 9, 2013
www.TheGabrielMessages.com