Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 22 november 2013

Manuscript van overleving - deel 372 - Aisha North 21 November 2013

"Verandering is een Deel van de Natuurlijke Cyclus van Alles Dat Er Is…"
21 November 2013 / Aisha North
 
Laat ons een klein beetje verder graven in de aard van verandering, want dat is waar dit proces helemaal over gaat. Verandering is een deel van de natuurlijke cyclus van Alles dat er is, want zoals jullie zo onderhand heel goed weten, zijn er geen constanten, aangezien alles in een voortdurende verandering is, van de ene staat van zijn en in/naar de andere. De variabelen zijn natuurlijk vele, aangezien dit proces van wording naar zijn naar verwoesting en weer terug naar wording in alle gestalten en vormen komt, dus waar jullie nu doorheen gaan, is eenvoudig een gloednieuwe variatie van verandering, eentje waartoe de mensheid een nieuwkomer is. 
Want de cyclus van de mensheid is gedurende eonen letterlijk hetzelfde geweest, en de enige variabele werd min of meer de gedefinieerde cyclus van een levensspanne, en de uitwisseling tussen de verschillende staten van bewustzijn die bereikt kunnen worden. En zoals jullie zo onderhand heel goed weten, zijn er op beide strikte limieten geweest. Maar nu, zijn de limieten weggehaald, en de cyclus van verandering staat op het punt om inderdaad iets zeer, zeer anders te worden. En jullie weten dit, omdat jullie de voorlopers van deze verandering zijn, degenen die verkozen zijn om door dit proces heen te gaan als de eerstelingen, de pioniers, en als zodanig, doen jullie letterlijk het pionierswerk voor de gehele mensheid zodat zij in jullie voetstappen kunnen volgen.

Zoals wij zeiden, is verandering onvermijdelijk in de Schepping, maar wat jullie aan het doen zijn, is letterlijk om jullie gehele cyclus van verandering te veranderen in een gloednieuwe cyclus, waar niet alleen de fysieke parameter, maar ook de minder tastbare parameters als nieuw zullen worden. Want jullie breken uit de oude mal vandaan, en jullie zijn helemaal gereed om een gloednieuwe te creëren. En het is in alle aspecten een gloednieuwe, want jullie creëren iets dat nog niet eerder gecreëerd werd, en hierin, is het in feite aan elk en iedereen van jullie hoe de gloednieuwe mal voor de mensheid zal zijn. En zal het een eenvoudige mal zijn die zal dienen als een sjabloon voor iedereen, zoals in de oude dagen, of zal het in feite een meervoudige mal zijn, waar er diverse verschillende opties zijn, in feite, waar er grenzeloze opties zijn om uit te kiezen?
Wij verwoorden dit als een vraag, maar wij denken dat jullie al een antwoord hierop gedefinieerd hebben. Want herinner je, dit is een proces waarbij jullie op de bestuurdersstoel zitten, en als zodanig, zijn jullie het die de macht hebben de snelheid en de richting te beslissen waar deze zoektocht naar het nieuwe jullie naartoe zal brengen. En gebaseerd op de beslissingen die jullie al tot dusverre genomen hebben, kunnen wij gemakkelijk concluderen dat de ontelbare opties zeer zeker gekozen werden. Want de interpretatie van een enkelvoudige set van parameters om een menselijk wezen te definiëren is zeker al door jullie terzijde geworpen, en als zodanig, is het gebied nu zo onderhand wijd open, en wij zijn allen meer dan enthousiast om te zien waar deze zoektocht jullie nochtans naartoe zal brengen. Want herinner je, wanneer wij zeggen dat er nu geen limieten zijn, is dat de waarheid, maar het is aan elk en iedereen van jullie wanneer jullie je voet van het pedaal afhalen, jullie voertuig stoppen en zeggen, "Dit is het, we zijn gearriveerd".  Want dit is zeer veel een solitaire reis, waar het aan elk en iedereen van jullie is om te beslissen hoever je nochtans wilt gaan. Maar herinner je, dit is ook zeer veel een collectief proces, en dus zullen het de gecombineerde inspanning van elk en iedereen van jullie zijn dat het eindresultaat zal beslissen. Dus er zullen geen "winnaars" en geen "verliezers" zijn als in wie het het verste zal brengen, en wie helemaal niet ver zal komen. Want het is in feite het gecombineerde effect van al jullie energetische inspanningen die belangrijk zijn, en als zodanig, zullen wij jullie er wederom aan herinneren dat elk en iedereen van jullie een onschatbaar deel van dit gehele proces spelen.
Want herinner je, het is niet een gegeven dat jullie allemaal hetzelfde spoor moeten volgen, verre van dat, en aangezien jullie al besloten hebben om verschillende richtingen na te volgen om diverse verschillende opties uit te kerven van het creëren van de nieuwe mens, worden jullie jezelf gewaar te vertrekken in een zeer andere richting dan die van jullie buurman/vrouw. En dat is hoe het bedoeld is te zijn. Herinner je, uit de chaos is waar het nieuwe uit tevoorschijn zal komen, en om te verzekeren dat waar jullie mee zullen eindigen net zoveel kansen/mogelijkheden zal omvatten als mogelijk is om door te gaan met te ontwikkelen, moeten jullie jezelf in iedere richting van het spectrum brengen. En ja, wij gebruiken wel degelijk dat woord met een bedoeling, aangezien jullie allemaal klaar zijn om een bepaalde reeks van energetische handtekeningen te volgen die jullie naar buiten zal brengen op een andere baan dan degenen die een andere frequentie volgen, zo je wilt. Want dit gaat over het uitwaaieren in iedere richting welke nagestreefd kan worden, en als zodanig, zullen jullie een oneindig aantal paden uitkerven waar de anderen die ervoor kiezen om te volgen uit kunnen kiezen. Want jullie zullen niet één eenvoudig recht pad uitleggen die de mensheid in/naar de toekomst brengen zal, want jullie zijn bedoeld de regenboog stam te worden, de mensen die schitteren in alle kleuren waar jullie aan kunnen denken en dan nog wat meer. 
En wanneer wij zeggen kleuren, verwijzen wij niet naar wat voor oppervlakkige probeersels dan ook zoals de kleur van jullie huid. Nee, wij refereren eenvoudig naar die energetische handtekening welke de grondtoon in elk en iedereen van jullie zal samenstellen.  En om voor de mensheid om eindelijk tot bloei te komen, is het noodzakelijk geworden te veranderen van dat alleenstaande cijfer, die enkelvoudige toon welke gewend was om de enige echte oproepkaart te zijn, zo je wilt, voor elk en iedereen van jullie. Maar nu, zijn jullie daaruit vandaan gebroken, en jullie hebben al zovele nieuwe tonen en stemmen aan jezelf gegeven, het is een waarachtig koor van hemelse stemmen dat begonnen is om het in harmonie uit te zingen.
Want zoals wij eerder behandeld hebben, zullen jullie ieder jullie eigen individuele stem of handtekening hebben, maar wanneer het gecombineerd is, zal het zo een groot gebied van trilling verwekken, dat het op diens beurt zal dienen om de mensheid, en inderdaad deze gehele planeet, in/naar een compleet nieuwe staat van zijn te brengen. Want jullie zingen jezelf en jullie gehele planeet letterlijk weer in/naar het bestaan, door te weigeren om het zwijgen opgelegd te krijgen onder die oude dictatoriale gelofte terwijl jullie klem zaten in die ene en beperkende trillingsfrequentie. Maar aangezien jullie het klaargespeeld hebben om daaruit vrij te breken, hebben jullie al letterlijk zoveel in beweging gezet door jullie nieuwe frequenties, dat dit op diens beurt een gehele subreeks van harmonieën op gang gebracht heeft. Want herinner je, één alleenstaande noot of één alleenstaande stem is niet gelijk aan de schepping. De schepping heeft meervoudigheid nodig om verder te creëren, en meervoudigheid is wat jullie al gecreëerd hebben, en nu, zullen jullie gewaarworden dat jullie stemmen steeds meer geprononceerd worden, en dat jullie zullen beginnen te zien hoe het op diens beurt met anderen omgaat. Want jullie trilling zal luid klinken, zoals rimpelingen op het oppervlak van een vijver wanneer iets erin gegooid is, en wanneer deze rimpelingen wisselwerken met andere rimpelingen, zullen zij beginnen om weer nieuw patronen te vormen, en zo verder in een eindeloos proces van kruisbestuiving zo je wilt.
Dus wij zeggen wederom, zoek naar patronen waar er voorheen geen waren, want herinner je, jullie brein is hier zeer goed in, maar deze keer, zoek voor patronen op een manier die jullie niet zal beperken. Want een patroon kan ook een patroon van chaos zijn, het hoeft geen herhalend patroon te zijn, verre van dat. Dit zal inderdaad zeer verwarrend klinken, maar wij zeggen dit om jullie beter voorbereid te maken op het feit dat deze veranderingen werkelijk een doorgaand proces zijn nu, en terwijl steeds meer van jullie beginnen om jullie nieuwe frequentie uit te sturen over een veel groter gebied, zullen jullie beginnen om ook op een meer diepgaande manier te wisselwerken. En dus, zullen jullie de levens van mensen aanraken waarvan jullie niet eens wisten dat zij bestonden, en jullie zullen dat aldus doen op zeer nieuwe manieren, en de patronen dat dit verwekt zal op diens beurt de patronen van andere mensen beïnvloeden die voorheen niet met jullie verbonden waren. Met andere woorden, dit koor van jullie ontwikkeld zich standvastig in/naar iets oneindig meer complex, en daardoor, heeft het ook een steeds grotere impact op de rest van de Schepping. Ja, wij menen dat wel degelijk, aangezien dit gecombineerde effect van jullie letterlijk door de grootsheid van de Gehele Schepping heen rimpelt. Dus wanneer jullie beginnen zelfs luider te zingen, kunnen wij het steeds verder weg horen door de manier van het frequentie effect dat het op ons allemaal heeft. Dus blijf zingen, zelfs op de dagen dat jullie stem zwakjes schijnt te zijn, uit de toon of zelfs niet bestaand, want het is er altijd, en het is altijd prachtig, en het is altijd zeer effectief. Want jullie raken harten op zoveel manieren door jullie lied aan, en deze harten zijn wijd en zijd verspreidt, niet slechts op jullie planeet, maar ook daaraan voorbij.
The Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/