Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 27 november 2013

Jezus: Ieder Gevoelhebbend Wezen Heeft een Onbreekbare Verbinding met God / John Smallman op 24 november 2013


Jezus:
Ieder Gevoelhebbend Wezen Heeft een Onbreekbare Verbinding met God
John Smallman op 24 november 2013  

De opgewonden anticipatie terwijl we enthousiast wachten op het aanstaande ontwaken van de mensheid, is aan het intensiveren, van moment tot moment. Ja, we kunnen en zullen opgewonden raken hier, vooral als dat waar we naar uitkijken van zo’n enorme betekenis is. Emoties in de spirituele rijken zijn altijd blijmoedig, maar hun intensiteit varieert met het belang van de gelegenheid die hen opwekt. Wij moedigen jullie aan vast te houden aan jullie enthousiasme en jullie opgewonden anticipatie, terwijl jullie ook vooruit kijken naar jullie onvermijdelijke en opwindende moment van ontwaken.

Opgewonden enthousiasme is een krachtige intentie, en het versterkt jullie vastberadenheid, dus verwerp het niet, omarm het. Jullie teleurstelling omdat het jullie toelijkt dat er geen echt teken is dat jullie ontwaken ophanden is, is heel begrijpelijk, maar verbind je er niet mee want het verzwakt jullie intentie om het te laten plaatsvinden. Jullie ontwaken is goddelijk verzekerd, dus als je naar binnen gaat, naar jullie rustige innerlijke ruimte waar jullie je gemakkelijk kunnen verbinden met ons in de spirituele rijken, wees dan enthousiast, luchtig en vrolijk, in de zekerheid dat jullie moment van ontwaken zeer dichtbij is. 


Ontwaken is jullie lot en kan niet worden vermeden, want de illusie is onwerkelijk, een tijdelijke en ingebeelde staat, een dagdroom die niet kan en zal blijven duren. De schijnbare realiteit ervan heeft jullie veel pijn bezorgd gedurende de eonen, die jullie kennelijk, erdoor in beslag genomen, hebben doorgebracht, maar nu hebben jullie collectief ervoor gekozen om te ontwaken, en die beslissing heeft geleid tot de beginnende verkruimeling en desintegratie van die ongemakkelijke en verontrustende onwerkelijkheid. En jullie nieuwsmedia geven jullie bevestiging hiervan, alhoewel ze niet toegeven dat dit is wat er gebeurt. Geloof het bewijs van klokkenluiders en verslaggevers die erkend worden om hun onderzoeks-vaardigheden en hun onbetwistbare integriteit, en weet dat alles precies verloopt zoals Gods intentie is, want Gods Wil is de enige Wil, alle anderen zijn, vanzelfsprekend, een illusie.

Een onderdeel zijnde van God, van je goddelijke Bron, is het onmogelijk voor jullie om een testament te hebben, een intentie die in tegenstelling staat tot Zijn Wil. Ja, de illusie, en jullie ego-interacties daarmee, wil jullie anders doen laten geloven, wil jullie doen laten geloven dat jullie egoïstische intenties geuit via zowel jullie gedachten, woorden of daden, inderdaad krachtige invloed hebben op de wereld om je heen. En terwijl jullie de politieke, religieuze, wetenschappelijke en filosofische theorieën, overtuigingen en concepten observeren waarmee jullie verschillende vormen van media jullie voortdurend bestoken, is het moeilijk voor jullie om niet in beslag genomen te worden door en verstrikt te raken in de competitieve discussies en argumenten die voortdurend opkomen en jullie aandacht opeisen, en die jullie suggereren dat wanneer jullie er niet aan deelnemen, jullie je plichten verzaken als mens en als burger van de planeet Aarde. En natuurlijk is dat allemaal egoïstische grootheidswaan, wat onvermijdelijk leidt tot intense onenigheid, oordeel en veroordeling. Oorlog is altijd het resultaat van egoïstische beslissingen waarin ’jouw kant of team’ beoordeeld wordt als rechtvaardig, en de oppositie wordt veroordeeld als onmenselijk en beledigend voor God! Zelfs atheïsten geloven dat God aan hun kant staat, maar ze noemen Hem 'rede, logica, vanzelfsprekende geldigverklaring, of wetenschappelijk bewijs! "

Iedereen gelooft in een hogere instantie die absoluut zeker aan hun kant staat, en dat is een enorme fout. Er zijn geen kanten om tussen te kiezen, want allen zijn één, permanent omarmd door en ondersteund in de liefdevolle armen van God. Jullie hebben een bekend gezegde, ‘verdeel en heers!’. Maar wat de Ene is kan niet worden gedeeld of gescheiden zijn, laat staan veroverd. Langzamerhand, gedurende de afgelopen eeuwen van de ‘moderne’ wereld, is de mensheid begonnen om zich dit te realiseren, maar het is een fundamentele realisering, en degenen die jullie willen controleren en knechten zijn uiterst terughoudend om toe te geven ofwel dat de mensheid in het groot enige intelligentie heeft die moet worden geëerd, of enige rechten die moeten worden erkend. Die terughoudendheid is niet langer levensvatbaar of uitvoerbaar.

De mensheid is Eén met de Goddelijke Bron waaruit jullie allemaal zo liefdevol werden geschapen, en de extremen van de illusie, met zijn geloof in de krachten van goed en kwaad, eindeloos vechtend voor God of de duivel, worden, eindelijk, erkend als fantasieën van ernstig beschadigde of beperkte staten van bewustzijn, denkgeesten die op een dwaalspoor zijn gebracht door de verleidelijke afleidingen van de illusie. In feite is de illusie een pijnlijke ervaring in het leren van de waanzin van het ontkennen van God en het proberen jezelf neer te zetten met het geloof dat jullie de meest intelligente wezens in het universum zijn, de meest intelligente wezens die ooit hebben bestaan.

En tot voor kort geloofden jullie dat dat ene universum waarvan jullie je bewust waren geworden, alles was wat er bestond. Nu heeft jullie wetenschap jullie laten zien dat er een veelheid, een ontelbaar aantal universa bestaan, afgezien van jullie eigen universum. En natuurlijk zijn ook zij allemaal illusoir. Maar jullie wetenschappers, militaire leiders en politici willen jullie ervan overtuigen dat, omdat er zo veel zijn, in feite ontelbare aantallen van hen, dat jullie wereld een nog onveiliger plek is dan eerder was aangenomen, en dat jullie hen – de ‘wijze’ gezagsdragers in machtsposities – daarom moeten steunen, en geloven en vertrouwen in hun wijsheid, zodat ze jullie kunnen beschermen, is alleen maar groter geworden. Egoïstische grootheidswaan van een voorheen onvoorstelbare omvang!

Ieder gevoelhebbend wezen heeft een onbreekbare verbinding met God, jullie Bron, zonder welke jullie niet zouden bestaan want het Leven, de Liefde, stroomt continu van de Bron naar Haar scheppingen, eeuwig het leven handhavend, glorieus en voor altijd. Jullie zijn niets verschuldigd aan enig wezen anders dan de Bron, God, de goddelijke Moeder, het goddelijke creatieve veld waarin alles wat bestaat zijn eeuwige bestaan heeft. En jullie worden je hiervan eindelijk bewust. Jullie zijn je leven of bestaan niet verschuldigd aan wie dan ook! God schiep jullie perfect voor een eeuwig en vreugdevol bestaan binnen Zijn liefdevolle omhelzing, maar binnen de illusie, waar de opperste verwarring heerst, zijn er velen die jullie willen proberen je van iets anders te overtuigen, en velen van jullie hebben, gedurende de eonen, jullie macht weggegeven aan die misleide en angstige zielen. Ja, zij zijn veel angstiger dan de meesten, dat is waarom zij onophoudelijk proberen te controleren en tot slaaf te maken. Angst drijft wantrouwen en verraad aan tot steeds meer beknottende en bedreigende omgevingen, leidend tot steeds meer woeste competentieoorlogen (turf wars), om te beschermen wat nooit kan worden beschermd tegen onophoudelijke en krankzinnige aanvallen. 

Liefde, Liefde, Liefde. De Liefde is Echt, al het andere – er is niets anders! – is van de illusie, dus dank het af en omarm je ware natuur, en deel die natuur op grote schaal, onvoorwaardelijk, zonder onderscheid, en breng de mensheid tot ontwaken in de oneindige en eeuwige liefdevolle Aanwezigheid van God, jullie hemelse Vader.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.