Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 24 november 2013

Hilarion " Het is een Tijd van Diepgaande Ontwakingen en Realisaties " November 24-30, 2013/ Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Hilarion

" Het is een Tijd van Diepgaande Ontwakingen en Realisaties "

November 24-30, 2013/ Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
Dierbaren,
Terwijl jullie in/naar de golven van verandering bewegen, energetisch gesproken, leren jullie hoe te navigeren en eindresultaten en uitkomsten met meer snelheid dan ooit tevoren te creëren. Dit vereist enige contemplatie binnenin een ieder van jullie zodat jullie jezelf kunnen zien en begrijpen als de scheppers van alles dat op jullie wereld plaatsvindt. Deze tijden zijn glorieuze kansen om dat in manifestatie te brengen waar jullie naar gestreefd hebben te bereiken in jullie individuele en collectieve levens. Dit vereist de loslating van beperkingen welke jullie teruggehouden hebben van het voorwaarts gaan. Weet dat er velen van jullie zijn die samenwerken op de andere dimensionale gebieden van het bestaan om de veranderingen jegens jullie fysieke planeet en in jullie persoonlijke wereld te bewerkstelligen.  

Alles dat op z'n plaats is vereist jullie deelname om het op de Aarde te manifesteren. Jullie toewijding wordt vanaf dit punt gevraagd. Wij begrijpen dat zovelen van jullie de effecten gevoeld hebben van de verhoogde energieën en dat het moeilijk is om boven hen uit te stijgen en wij benadrukken het belang van het handhaven van jullie focus terwijl jullie in balans komen tussen de goddelijke vrouwelijke en de goddelijke mannelijke polariteiten. Vele strengen van de persoonlijke bestemming komen tot bloei en velen zijn in voltooiing. Kijk om je heen en zie wie het is die nog steeds bij jou is en weet dat dezen in staat zijn om in eenheid met jou te werken in de verhoogde energieën. Hun rol in jullie levens is belangrijk of zij zouden niet nog steeds bij jullie zijn.
Het is tijd om met dankbaarheid naar deze individuen en hun bijdrage aan jullie persoonlijke groei te kijken, hoewel zij zeer waarschijnlijk jullie de meest uitdagende situatie veroorloofd hebben om doorheen te werken. Het is niet gemakkelijk om deze rollen als uitdager op te nemen zodat jullie zieldoel en groei geïnitieerd kunnen worden. Dezen hebben jou ook gekozen om een katalysator voor hun eigen groei en paradigmaverschuiving te zijn en dus hebben jullie elkaar de mogelijkheden geboden om binnenin jullie harten naar deze gebieden te kijken die in behoefte van ontwikkeling zijn en die naar buiten in/naar het licht van de waarheid gebracht moeten worden zodat de geschikte veranderingen geïnitieerd kunnen worden. Er vindt op een versneld tempo veel groei plaats binnenin een ieder van jullie en wat gisteren waar was hoeft vandaan niet waar te zijn, dus is het belangrijk dat jullie je onthouden van oordelen uit het verleden en proberen om met vernieuwde ogen naar elkaar te kijken, de ogen van onschuld, vertrouwen en liefde.
Ben er door dik en dun voor elkaar, want de wegen die voor jullie liggen vereisen betrouwbare vrienden/partners die met jullie zullen lopen ongeacht wat voor drama's er zich op de wereld, binnenin jullie en rondom jullie heen uitspelen. Vele voormalige paradigma's worden verschoven door zielen zoals jullie, die bereid waren om de taak op zich te nemen om deze te transmuteren met Christus Liefde en een Christus Geest. Dit vereist het begrip dat de rollen die een ieder van jullie spelen noodzakelijk zijn in de grotere ontvouwing van verandering in de wereld. Jullie verhuizen allemaal in/naar een tijd van grotere transparantie ten behoeve van al jullie interacties met elkaar. Er kan geen misleiding tussen individuen plaatsvinden, aangezien deze snel naar het licht van blootstelling gebracht zullen worden. Dit is omdat de energieën die nu de atmosfeer doordringen en welke jullie allemaal assimileren, niet langer in wat voor vorm dan ook onoprechtheid ondersteunen en alles zal tegen het licht van de waarheid gehouden worden.
Met het oog om in/naar de hogere dimensies in comfort en veiligheid te verhuizen, moeten allen op de planeet hun harten en zielen reinigen van alle overblijfselen van de lagere dimensionale gedachten, gevoelens, motiveringen en gedragingen. De hogere kwaliteiten van liefde, respect en edelheid van de ziel moeten tussen alle individuen tot uitdrukking gebracht en gevoeld worden. De goddelijke vonk van licht welke binnenin iedere ziel op de planeet is werd aangestoken en er zullen vele verbazingwekkende transformaties plaatsvinden in ieder facet van leven op de Aarde. Begin deze transformaties in de mensen en situaties rondom jullie heen te observeren. Diegenen die veraf geweest zijn zullen nu nader tot jullie aangetrokken worden als zij het licht van de liefde zoeken welke jullie vasthouden en welke jullie zijn. Vele zielfamilies verenigen zich en komen samen om de kracht van allen te versterken. Het is een tijd van diepgaande ontwakingen en realisaties.
Tot volgende Week….
IK BEN Hilarion 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.  www.therainbowscribe.com