Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 17 november 2013

Een Uur met een Engel: De Goddelijke Moeder 14 November 2013

Een Uur met een Engel - 14 November 2013
 
De Goddelijke Moeder
Jullie Ervaren Liefde op Manieren die Jullie Voorheen Niet Gekend Hebben
 

Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Onze gast vandaag is de Goddelijke Moeder. Aldus, hiermee, zal ik het aan jou overgeven, Steve.
Steve Beckow: Heel veel dank, Graham. En om even onze luisteraars eraan te herinneren dat Een Uur met een Engel nu uitgezonden zal worden op de donderdag om 5pm Pacific Time en 8pm ET.

De Goddelijke Moeder is de schepper, handhaver en transformator van het universum. Het is een zeer groot genoegen om Haar in de show te hebben. Goddelijke Moeder, welkom. 
Goddelijke Moeder: En welkom aan jou. Welkom aan elk en iedereen van jullie - geliefde familie en kinderen, volwassenen, ouders, een ieder van jullie, goddelijke vonken, brengers van Licht en brengers van liefde, een ieder van jullie natuurlijk mij zijnde. (1)
Jullie denken hier niet zeer vaak over na, maar het is iets waar ik mee wenste om te openen, om te benadrukken en om opnieuw te benadrukken dat er geen wezen is, geen energie binnenin welk universum dan ook welke niet mijn essentie draagt.
En ik herinner jullie hier vandaag aan terwijl ik doorga om, rechtstreeks vanuit mijn kern te sturen, mijn liefde, mijn overzichtelijkheid en mijn uitbreiding. En, geliefden, als jullie wensen om een manier te hebben waarop dit te visualiseren of te portretteren of te voelen, het begint als overzichtelijkheid, als heldere energie, en het verkleurd naar het witte licht en naar het bleke blauw, naar de briljante saffier en naar de blauwe diamant. En het reist rechtstreeks in/naar jullie kern, in/naar jullie hart, en breidt het wonder en de wetenschap van het wonder van de aanwezigheid van wie jullie zijn uit. (2)
Het heeft nooit deel van het Plan uitgemaakt dat jullie onbewust zijn. En ja, door dit geschenk, deze toestemming van de vrije wil, dat gebeurde en zich heeft voorgedaan, niet alleen in dit universum, en op deze prachtige planeet van Gaia, maar nooit, werkelijk, is de mantel van de illusie zo ziek en vervormd en verscheurd geweest als het op mijn Gaia geworden is.
Welnu, dat alles is afgeschud, en jullie komen opnieuw in/naar de waarheid van wie jullie zijn tevoorschijn, in de volledigheid en de her/erkenning van jullie eigen stralende zelf. (3)
En terwijl jullie dat doen, terwijl jullie de geschenken ontvangen, de energie, de liefde die wij jullie toesturen via goddelijke beweging, (4) die anderen jullie vanuit de uiteenlopende rijken van bestaan toesturen, en de vele rijken en dimensies, zijn jullie in staat om je niet alleen bij jezelf aan te sluiten, maar ook met ons en met elkaar.
Jullie herkennen het patroon van oprechte verwantschap, en hoe dat eruit ziet en aanvoelt in dit geschenk van niet alleen hartbewustzijn en interdimensionaliteit, maar ook de fysicaliteit. Terwijl jullie omhooggaan, zijn jullie meer in staat om niet alleen het idee of het concept te bevatten, de constructie van de creatie in diens volste betekenis, maar jullie zijn ook in staat om je bij ons aan te sluiten.
Maakt dit deel van het Plan uit? (5) Lieve harten, het is het Plan. Er zijn vele details, vele aspecten, veel afstemmingen, maar het Plan is er altijd één geweest van vereniging en hereniging. En jullie hebben dit in jullie basis begrip van jullie spirituele reis geweten, jullie spirituele reis terug naar ons, terug naar de Ene, terug naar de Bron, hoe jullie Het ook gedefinieerd hebben.
Maar jullie komen er ook toe om te zien hoe het een waarachtige en vreugdevolle toepassing in jullie leven heeft kunnen zijn, in jullie ervaring als een menselijk wezen in deze tijd van Ascentie, in deze tijd van ontwaking, in deze tijd van liefde.
Jullie ervaren liefde op manieren die jullie voorheen niet gekend hebben, en jullie hebben het niet gekend of ervaren tot deze omvang omdat de frequentie, de trilling disharmonisch was. Dus jullie zouden glimpen opvangen en een minutieus - en ik bedoel zeker minutieus - ervaring van deze hart volledigheid hebben. En in die zin, zouden jullie zeggen, "Ja, daar is het. En ik wil meer."
En dat heeft gehandeld als een katalysator om jullie voorwaarts te bewegen. Denk er op deze manier aan. Er is een grote hoeveelheid van discussie, oh, met Sanat Kumara, met Yeshua, met Michael, over elektromagnetische gebieden omdat het een manier voor jullie om te begrijpen is wie jullie zijn en hoe jullie opereren. Maar jullie neigen er niet naar om over het grote universum na te denken waar jullie net zozeer een integraal deel van uitmaken als dat elektromagnetische gebied.
Dus, wens ik dat jullie over iets nadenken en dit dan in jullie hart voelen terwijl jullie ons in jullie richting trekken en de liefde, de kennis, de vreugde en de vervulling naar jullie toe trekken, en in jullie elektrische zelf de spiraal beklimmen.
Tezelfdertijd, magnetiseren wij jullie naar ons toe, naar alle. En wij reiken naar jullie zodat deze vereniging niet alleen plaats kan vinden, maar dat het plaatsvindt, en niet zo nu en dan plaatsvindt, maar voortdurend.
Want dat is liefde. Het heeft vele gezichten en vele vormen, en vele hoofdstukken, specifiek in de definitie en het begrip van de mensheid. Maar het ene ding aangaande liefde is dat het voortdurend is. Dat is waarom ik zo vaak tegen jullie zeg, Ik Ben de Goddelijke Moeder, de moeder van standvastigheid, de moeder van verandering, de moeder van consistentie.
Het is alles. Het ebt, het vloed, maar het is constant, ofwel je - en wij kunnen niet doorgronden dat jullie het niet zouden kiezen - liefde kiest. Dus, wanneer je dat doet en als je dat doet voeg je toe aan de standvastigheid van jouw werkelijke ziel, van jouw essentie, van jouw capaciteit om met mij in vereniging te zijn.
Hoe meer dat je in vereniging met mij bent, met Alle, dan is het vrij letterlijk. Jullie zijn in staat om met elkaar in vereniging te zijn. En dat is het doel van het bestaan. Het is feitelijk zeer eenvoudig. Het gaat over de vereniging en de liefde.
Welnu, lieve zoon, waar wens je te beginnen?
SB: Wel, Moeder, in heilige partnerschap, is het niet het geval dat, voor de man, dat zijn partner de belichaming van de Goddelijke Moeder is, en, voor de vrouw, haar partner de belichaming van de Heilige Vader is?
Goddelijke Moeder: Niet helemaal, mijn vriend. Het korte antwoord zou voor mij zijn om ermee in te stemmen en te zeggen, goed gedaan. Maar dat is niet wat je vraagt, je vraagt - en ik bedoel dat jullie allemaal vragen - voor een diep begrip dat jullie voorheen niet volledig hadden.
SB: Ja, Moeder.
Goddelijke Moeder: Welnu, jullie zijn mijlenver gekomen, maar natuurlijk is er nochtans verder te gaan. Er is geen werkelijke scheiding tussen de Vader en Mij. Er is een afbakening en definitie, net zoals die er in jullie eigen rollen is en de keuzes die jullie keer op keer gemaakt hebben.
Wanneer je in heilige vereniging komt, ben je beide en je bent alle, met waar jullie aan zouden willen denken als, primaire energieën. Te vaak - en dit maakt deel uit van een door-bloeding van het zwarte en witte van de oude derde - denken jullie ofwel/of. En dat is bruikbaar geweest voor verbetering in het begrip, de wijsheid, de kennis en de vreugde. Dus het is geen kritiek, want ik bekritiseer niet.
Wanneer je in heilige vereniging bent - en het is niet van belang of het man/vrouw, man/man, vrouw/vrouw is, omdat waar wij over spreken energetisch is - is er de belichaming. Voor doeleinden van uitleg, neigt de mannelijke wil ernaar om mijn energieën te belichamen, en vice versa, het vrouwelijke zal versmelten en de Vader belichamen.
Maar omdat er geen afscheiding is, is het niet zo zuiver of afgebakend als men zou kunnen denken, zodat er de vermenging is. En in die vermenging is daar de tijd wanneer degene die het Goddelijk Mannelijke vasthoudt in feite het Goddelijk Vrouwelijke zal vasthouden, omdat dat is wat er vereist is in de waarachtige vereniging. En wederom, vice versa.
Dus daar is deze eb en vloed, de oneindigheid, en jullie ontmoeten het in het midden, in het stiltepunt van de schepping, van de plaats van inseminatie, inspiratie, implosie, explosie. En ik ben zelfs niet begonnen te spreken over seksualiteit!
Dus, is het correct, wat je zegt? Ja. Maar verbreed het, mijn vrienden, mijn familie. Denk er op deze manier aan. De meesten van jullie hebben ervaringen van moeders gehad. En er is zeker een breed scala en diversiteit geweest.
En daar zijn sommigen, wanneer het gezegde waarlijk zou zijn dat de moeder de broek aanheeft in de familie. En dat was een subtiele erkenning dat, in feite, het vrouwelijke de mannelijke energie droeg. Maar tezelfdertijd, zouden jullie ook die vrouwelijkheid in al haar vrouwelijke glorie zien.
Dus het is de vermenging, want om in heilige vereniging te zijn, één van de sleutels, de elementen, is deze goedkeuring. Er zijn referenties geweest naar puzzelstukjes die ineen passen, maar denk aan deze puzzelstukjes als zijnde vloeibaar, als zijnde watermoleculen die bewegen en dansen en transmuteren en transformeren, overeenkomstig aan het verlangen en de behoefte in diens waarachtigste betekenis en wat je in dat moment creëert.
Begrijp je wat ik zeg?
SB: Volledig, Moeder. Ja, Dank U wel. Kan ik u een volgende vraag stellen?
Goddelijke Moeder: Ik zou zeer verheugd zijn.
SB: Prima. Ik wil U niet onderbreken, maar is het uw plan om ons zowel verenigd bewustzijn te leren als de maatschappij te reconstrueren door eerst ons te verenigen met delen van onszelf, en dan in heilige vereniging te verenigen, en dan in heilige cirkels, en dan in projecten en zo verder? Zijn deze de bouwblokken van de nieuwe maatschappij?
Goddelijke Moeder: Ja. En dat is wat wij gechanneld hebben, dat is wat wij geschreven hebben, dat is wat ik onderwijs, dat is wat ik zeg. Ja! Hoe houd je van de onbekende vreemdeling aan de andere zijde van de planeet als je geen enkele vorm van vereniging met jezelf en met jouw geliefde gekend hebt?
Voor sommigen - en ik bedoel een paar - mag de geliefde een vriend of een kind of een ouder zijn, maar voor de meesten van jullie - en jullie zien deze explosie - is het een goddelijke partner. Het is jouw heilige andere welke je kiest en die je eindelijk ziet en her/erkend, omdat jij jezelf ziet en her/erkend en accepteert en koestert.
Dus ja. Het begint klein en het gaat verder zich naar buiten toe uit te breiden. Het is echt een zeer eenvoudig Plan. Mijn Plan is voor de volledige groep van de mensheid om verliefd te worden. En ik bedoel dat zeker niet op de oude manier, Ik bedoel in het koesteren, de vrijheid, de bevrijding, de cocreatie. En het begint twee per twee.
SB: Wel, Moeder, Ik denk dat heel veel van onze luisteraars, toen zij Aartsengel Michael hoorden spreken over het Plan, waarschijnlijk tegen zichzelf zeiden, als ik het allemaal juist heb, "Hoe kan dit geleidelijk zijn? Hoe kunnen wij onze spirituele partners op een snelle manier ontmoeten?" en anderen vragen zich mogelijk af waar zij de middelen gaan vinden om een andere relatie te creëren, laten we zeggen, vanuit degenen die zij gewend zijn.
Wat heeft U tegen hen te zeggen?
Goddelijke Moeder: Het begint met jouw heilige zelf. Denken jullie dat ik jullie hart, jullie geest, jullie mentale lichaam, jullie volledige gebied, en het volledige gebied van de ruimte tussen de ruimtes, het volledige gebied van Gaia en ver daaraan voorbij, penetreer en dat ik dan niet in staat ben om jullie met details en middelen te helpen?
Waar begin je? Je begint bij het verlangen, de wens. Je begint met een droom. Je begint niet met het idee, maar met het diepe, ongeveinsde, van harte gevoelde - omdat dit jullie kern is - verlangen/wens om een verbintenis aan te gaan.  
Nu spreek ik tegen jullie als een Moeder. Wanneer jullie tegen mij zeggen dat je niet verder kunt gaan vanwege deze of die omstandigheid, wat je dan doet, onbewust, mijn kinderen, trekken jullie de barrières overeind.
En wat jullie werkelijk doen is dat jullie tegen mij zeggen, "Ik geloof niet dat ik waardig ben. Ik geloof niet dat ik waardig en verdienend ben dat U mij adequaat ondersteund zodat, eerst, ik van mezelf kan houden en mezelf kan koesteren, en mijn goddelijkheid her/erken, zodat ik vrij ben om mezelf bloot te stellen" - Ja, die "etherische naaktheid" waar Michael over gesproken heeft en hetgeen ik van jullie allemaal vraag om te doen!
Jullie trekken deze barrières op omdat jullie bang zijn. Jullie zeggen, "Het kan niet snel gebeuren." En Ik vraag aan jullie, waarom niet? Wat is jouw reden? En geef deze valse illusies aan mij, geef hen aan jouw vrienden, geef hen aan jouw gidsen, geef hen aan jullie sterren broeders en zusters.
Jullie kunnen zeggen, "Ik zet de rationaliteit terzijde, omdat wanneer ik eerlijk ben, wanneer ik de angst terzijde zet, alles dat ik wil - alles dat ik wil! -  alles dat ik verlang is liefde, is om gezien en gekend en gekoesterd te zijn. En in die zin, het me de kracht geeft, het vertrouwen en het geloof om voorwaarts te gaan en te creëren."
Dus, wanneer je bij jezelf gewaarwordt dat je zegt, "Hoe?" laat het los. Ik ontsluier niet alle details van het Plan. Er is geen menselijke computer … zelfs jullie sterren broeders en zusters hebben geen adequate technologie voor alle details van het Plan. En daar binnenin, binnenin de reis, de reis terug naar ons begint met dat jullie Ja zeggen.
Nu, daar zijn diegenen van jullie - en ik hoor jullie; ik hoor jullie iedere nacht en iedere dag - en jullie zeggen, "Maar Moeder, ik heb geprobeerd dit aan U te geven. En ik heb het in de nacht uitgeschreeuwd. En ik houd van mezelf, en ik waardeer mezelf, en ik accepteer mezelf. Maar het schijnt niet dat wie anders dan ook dat doet."
Ik smeek je, ga dieper. Een ieder van jullie heeft een diepte en een breedte en een omvang die jullie nog maar net begonnen zijn te verkennen en te gebruiken.
Dit is jullie tijd. Het doet geen pijn wanneer je tegen de hemel schreeuwt, en ja, ik heb jullie zelfs horen vloeken. Er is zelfs een plaats voor momenten van wanhoop en desillusie, als het jullie ertoe aanzet voorwaarts te gaan.
Omdat in die plaats van het geloven dat je niet geholpen wordt, dat jij hopeloos bent, en dat jij niet begrijpt hoe dit alles voort zal komen, geef jij je over. Overgave is waar de vereniging en het partnerschap over gaan.
Op vele manieren, ontmoet jij jouw geliefde en jullie zien elkaar omdat jullie nieuwe ogen hebben. Jullie zijn uitgebreid, en voor sommigen van jullie is het geleidelijk geweest en zo subtiel dat je niet beseft dat je uitgebreid bent. Desalniettemin, is het waar.
Dus, je her/erkend jouw geliefde, en dan val je op de grond in extase, en je geeft je over. Je geeft je over aan de gelukzaligheid en aan het wonder, niet alleen dat dit zich voordoet, maar dat het zelfs mogelijk is.
En wanneer je weer gaat staan, wanneer jouw geliefde die hand uitreikt om je te helpen opstaan, ben je zelfs sterker uitgebreid, meer volledig, meer capabel om dit met vrienden te delen, met familie. En hoe meer jij je in deze vereniging verbindt, creëer je niet alleen Nova Aarde, maar je reflecteert ook, je gedraagt je, je hebt de ervaring van hoe het is om goddelijk te zijn.
SB: Dank U wel, Moeder. U zegt dat je je overgeeft aan de gelukzaligheid en de extase. Ook, deze enorme ervaring van liefde welke u beschrijft kan bijna meer zijn dan iemand kan verdragen. Het is alsof jij jouw lichaam wilt verlaten, het is zo extatisch en zo vol.
Maar voordat u daarop commentaar geeft, zou ik misschien naar één andere kwestie kunnen wijzen waar ik graag een bevestiging van u over wil hebben. En dat is dat ik een explosieve ervaring van liefde had op vrijdag, nu ongeveer vier of vijf dagen geleden. En het scheen mij te laten zien dat de manier voor verenigd bewustzijn was dat liefde naar boven zou komen en het gescheiden bewustzijn weg zou vegen. Verenigd bewustzijn was altijd al daar. Het was slechts overbelast met het gescheiden bewustzijn. Heb ik het in zoverre juist?
Goddelijke Moeder: Ja, dat heb je. Dat is de manier. Liefde zal jullie en de planeet schoonvegen, en op vele manieren, lief hart, is dat Ascentie. Want wat het ook doet is een groter bewustzijn imploderen. Jullie leven niet in het oude rijk. Is er meer? Ja. Maar ja, dat is de manier dat jullie voorwaarts gaan. Het is de manier die jullie ervaren.
En het veegt jullie zeker weg. Dat is wat I bedoel met de overgave aan de gelukzaligheid. En, vergis je hier niet over, je verlaat wel zeker jouw lichaam, en je bewoont jouw lichaam.
Je explodeert en je voelt alle energieën van het universum. En dan, omdat je afgestemd raakt op dat gevoel, die extase, gaat het een trede omlaag, en dan veranker je het binnenin jouw uitgebreide gebied.
Maar iedere keer doe jij de verbinding, het breidt je meer en meer en meer uit, en jouw capaciteit om lief te hebben, te creëren, te doen, te zijn, te verbinden, meer en meer en meer, totdat er geen herinnering/geheugen is, geen ervaring van afscheiding. Het was een illusie. Het is een vals raster. En het waren de ketenen. Maar het is niet echt. Dus, ja.
Nu, laat ons ook spreken over diegenen van jullie die zeggen, "Nou, weet je, ik ben verliefd geweest, maar het kwam tussenbeide met mijn missie en doel." (6) Jullie hebben een menselijke expressie op de Aarde. Het is, Psshah! Dat is complete nonsens!
Ja, ik spreek ronduit vandaag, als jullie Moeder. Lieve harten, jullie missie en doel is om te zijn, liefde te kennen en te ervaren. Al het andere dat uitstraalt, groeit, wordt daardoor bevrucht. Als je niet de wetenschap, de vreugde de gelukzaligheid van liefde hebt, dan ben je niet doelgericht.
Velen van jullie hebben jullie leven toegewijd - ik spreek niet over jaren, ik spreek over levens - wetend en niet wetend, je hebt je aan Mij toegewijd, era na era, aan deze missie en het doel van liefde. En het heeft vele facetten en expressies. Maar nooit - nooit! - vraag ik jullie om jullie zelf aan werk te verslaven dat geen liefde omvat.
Als het niet bezield is met deze liefde en met dit gevoel van verbinding, van vereniging, van heilige vereniging, hoe dan transformeert alles op jullie planeet? Jullie zouden slechts het mechanische voor het mechanische, institutionele voor institutie vervangen.
Nee, dat werkt niet. Dat is niet Mijn Plan. Het beginpunt is de liefde. En dan leun je achterover, samen, en zeg je, "Wel, hoe ziet een liefdevol instituut eruit?" Wel, misschien is het helemaal geen instituut! Omdat het eenvoudig de gemeenschap is die creëert wat er vereist is, in integriteit en lieflijkheid en tederheid, vriendelijkheid, consideratie, de goddelijke kwaliteiten in actie.
Ik wil, en creëer daarom in jullie harten, op dit moment, het verlangen voor een ieder van jullie om de liefde en de vereniging te kennen die de Vader en Ik delen. Dit is het begin- en het eindpunt. En het is mijn geschenk aan jullie.
SB: Dank u wel, Moeder. Als ik over zou gaan naar de vierde dimensie aan de andere zijde van het leven, naar de astrale gebieden, zou ik gewaarworden dat mijn lichaam anders is, dat ik een gebrek aan lichaamsdelen heb, laat ik het zo uitdrukken, om te genieten van fysieke liefde. We gaan over naar onze Lichtlichamen, onze vijfdimensionale Lichtlichamen. Is het accuraat te zeggen dat deze laatste maanden en jaren - ik weet niet wanneer de Ascentie zal zijn - maar deze tijd voorafgaand aan de Ascentie in feite de laatste mogelijkheid is om de fysieke liefde te bedrijven?
Goddelijke Moeder: Nee. Dat is niet volledig waar. Nu, wanneer je in de hogere dimensionaliteit bent - en ja, je hebt een veelvoud aan vormen, en elke vorm is glorieus! - maar in het menselijke rijk, waarom wij de derde dimensie van de fysicaliteit creëerden was zodat jullie die fysieke ervaring konden hebben.
En je kunt een vorm adopteren, erin en eruit, in en uit. Zal je een sensatie van de fysicaliteit hebben, zoals jij kiest, zoals jij wenst? Ja. Omdat, zie je, jij nog steeds, zelfs nu, een ervaring hebt van de fysieke Gaia, zelfs terwijl de oude, de illusie aan het verbrokkelen is. Dus het is niet jullie laatste kans/mogelijkheid om een fysieke ervaring te hebben.
Maar zal het verschuiven? En zal het, mmmm…, bepaald worden door keuzen, en waar jij wenst jezelf te positioneren? Ja, dat is correct.
SB: Is het toepasselijk voor luisteraars/lezers een klein beetje meer te weten over hoe die ervaring in de vijfde dimensie is waar u naar verwijst?
Goddelijke Moeder: Het is een zuiverheid van de vorm. Het is een plaats van - Michael heeft een lange tijd geleden tegen jullie gesproken - het is een zuiverheid van de vorm, waar jullie tot toe gekomen zijn eraan te denken als jullie Lichtlichamen, of wat wij vaak noemen jullie diamanten lichamen, die niet dergelijke transcenderende of dergelijke uitwisselbaarheden als ziekte of veroudering of onvermogens kennen om jullie zelf te transporteren of te communiceren, of mentaal of emotioneel de fysicaliteit te verkennen.  
In ieder rijk, zijn er andere definities. Maar het is nog steeds zuiver. Het is een niveau van zuiverheid.
Wees niet geestdriftig om jullie fysieke vorm in de steek te laten…
SB: Maar het is onderhavig aan ziekte…..
Goddelijke Moeder: … omdat het jullie van dienst is, het huisvest jullie, en jullie gaan het niet in de steek laten totdat jullie het volledig geliefd en gekoesterd hebben. Oh ja, er zijn manieren - dood, ziekte. Maar dat is van de oude manier. Dus, begrijp, dat is ook aan het vervagen.
Dus, als je wenst om uit jouw fysieke vorm over te gaan, dan zou ik willen suggereren om op te schieten!
SB: [grinnikt] Dank U wel, Moeder. We koersen op de Ascentie af. We zijn in een Olympische sprint, heeft Aartsengel Michael gezegd. Heel veel channelaars spreken over "De Gebeurtenis", de één of andere gebeurtenis die eraan komt.
Nu, mijn begrip is dat deze gebeurtenis niet de Ascentie is. Maar kunt U ons vertellen wat deze gebeurtenis is en wat wij ervan kunnen verwachten, en waar het in het Plan past, wat het bijdraagt aan onze verhuizing richting de Ascentie, alstublieft?
Goddelijke Moeder: Het is een volgende uitbreiding van jullie bekwaamheid om liefde en hartbewustzijn vast te houden. Hoe meer jij jouw capaciteiten en jouw bereidheid om het hartbewustzijn vast te houden uitbreidt, wat de totaliteit is - en ik bedoel zeker de totaliteit - dan wanneer jullie dat doen, dan zijn jullie in volledige voorbereiding.
En het is niet eenvoudig een enkelvoudig moment. En jullie hebben deze golven al ervaren. En wat ik aan u suggereer, aan jullie allemaal, is dat als jullie deze golven ervaren, keer naar hen terug, breng hen terug, roep hen steeds maar weer opnieuw naar voren. Jullie zullen je in en uit het lichaam voelen, en er is niets om angstig daarover te zijn. Het is het proces van wording.
Dus de gebeurtenis zoals jij ernaar refereert, is de golf van liefde die de planeet aanveegt.
Jullie zijn alleen nog maar met mijn geschenk van overzichtelijkheid begonnen om een piepklein doopsel te hebben. Denk eraan als een druppel op het voorhoofd. Welnu, maak je gereed voor de tsunami/vloedgolf.
SB: Dat is behoorlijk opwindend. Velen van ons hebben een geschiedenis gehad, zullen we zeggen, van - en U hebt hier eerder in het programma over gesproken, maar ik hoop dat U het een beetje meer zult aanscherpen - relaties die ofwel niet van de grond kwamen, of misschien benaderingen kenschetsten die niet werkbaar waren.
En ik weet dat de liefde waar U ons mee overspoelt ons zelfvertrouwen verhoogd, maar als wij onszelf in een moment van angst gewaarworden, wat zou U aanbevelen dat wij zouden moeten denken of doen of zeggen om die tijdelijke opkomst van angst rondom heilige partnerschap te hanteren?
Goddelijke Moeder: Erken de angst. Toen ik eerder sprak over deze valse obstakels die de meesten op het één of andere punt omhoog trekken, om de liefde weg te duwen, wanneer de angst naar boven komt, kijk ernaar, ken het voor wat het is, dat het eenvoudig een innerlijk mechanisme van het oude is, net zo echt als jij bent; eer het op de manier waarop jij jezelf eert; ben er eerlijk over met jouw heilige partner, zodat zij begrijpen wat er zich voordoet.
Want wat er gebeurd met deze situaties is dat het vaak gevoelens van afwijzing en angst in de andere persoon van brandstof voorziet en tot actie aanzet. Dus als je het gewoon kunt behandelen als, "Ik denk dat ik kou gevat heb," en dan kan je snel enige spirituele vitamine C nemen…. Dus, adresseer het, eer het, omhels het. Zie het voor wat het is.
Het is niets meer dan een verdwaalde draad in het gebroken tapijtwerk van jouw hart. Het is niets meer dan een vleugje rook dat komt en gaat. Je hoeft het niet in te ademen en jezelf te verslikken. En dan, geef het aan mij.
Nu, wanneer ik dat zeg, zeggen jullie, "Maar Moeder, Ik denk dat ik dat doe," of, "Ik probeer het." En dit is, weer, het overgave gedeelte. En wij hebben gesproken over het in extase op de grond vallen, maar er is ook een vallen op de grond in eenvoudig dat over te geven wat jou niet langer meer van dienst is. Jullie kunnen niet volledig begrijpen hoe ik deze dingen uit jullie vandaan haal. Ik geef jullie gereedschappen. Ik geef jullie mechanismes - vele scholen, vele repeterende gedachten, het is niet van belang. Jullie begrijpen het nog steeds niet.
Wat jullie wel begrijpen is dat jullie het mogen overgeven, omdat jullie kern essentie eenvoudig bang is dat je niet waardig van liefde bent. Die gloeiende sintel, die vonk van eenheid, van de verbintenis van liefde, welke altijd binnenin jullie geweest is niet helder genoeg brand. Maar als je de klamheid van die angst verwijdert, staat het die gloeiende sintel toe om kracht te vergaren.
Een deel van de eenheid is jullie begrip. Jullie hoeven niet alles alleen te doen. Jullie zijn in vereniging met elkaar, en jullie zijn in vereniging met ons.
SB: Heel veel dank daarvoor, Moeder.
Goddelijke Moeder: Ik houd toegenegen van jullie allemaal. Ga verder!
SB: Dank u wel, Moeder. Wij houden van U.
Goddelijke Moeder: Vaarwel.
SB: Vaarwel.

[einde]

Voetnoten
(1) De Goddelijke Moeder en de Heilige Vader zijn Eén. Wij zijn daardoor de goddelijke vonk welke de vader is, genesteld in het materiële lichaam welke de Moeder creëerde. Wij zijn dus Eén met Haar op iedere manier waarop je ernaar kijkt.
(2) En wie wij zijn is God. "Ik en mijn Vader zijn één," zei de Christus, de gerealiseerde ziel.
(3) De ziel is een helder of briljant licht, licht van het Ene Licht.
(4) Het onderscheid tussen de Moeder en de Vader is dat zij beweging is; Hij is rust. Jezus wees erop dat hij dit wist toen hij zei, in antwoord op het verzoek van zijn discipelen voor een toegangswoord: "Vertel hen een beweging en een rust." (A. Guillaumont et al. The Gospel According to Thomas. New York and Evanston: Harper and Row, 1959, 29.)
(5) De Moeder, zoals zij diverse keren in dit interview doet, heeft op één van mijn vragen geanticipeerd en beantwoord.
(6) Hier is een volgende vraag op mijn papier welke de Goddelijke Moeder beantwoordde zonder dat ik dit hoefde te vragen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/