Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 24 november 2013

Een Uur Met een Engel - Aartsengel Michael John Kennedy Zal ... 21 November 2013

 Aartsengel Michael
John Kennedy Zal Terugkeren als een Intergalactische Vredeshandhaver

Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Onze gast vandaag is de Aartsengel Michael. Aldus, zal ik het hiermee aan jou overgeven, Steve.
Steve Beckow: Heel veel dank, Graham. En ik zou aan de luisteraars willen vertellen dat volgende week, de volgende donderdag, Linda weg zal zijn naar California. Dus volgende week zullen wij geen uitzending hebben, maar we zullen het de week erna weer oppikken. En hiermee, introduceer ik Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael: Welkom. Ik ben Michael, Aartsengel van Vrede/Vreedzaamheid, Strijder van Liefde, Brenger van Nieuws. En welkom aan jullie allemaal.
En zoals jullie weten, breng ik elke en iedere dag, elk en ieder moment van het bestaan, door de eeuwigheid heen, mijn Blauwe Vlam van de Waarheid, mijn Blauwe Vlam van Vreedzaamheid.


En ik vraag jullie, ik vraag aan elk van jullie, mijn geliefde broeders en zusters van de Ene, om dit geschenk van mij te accepteren en om het binnenin jullie keel, binnenin jullie kroon en door jullie gehele gebied heen te brengen. Geef dit vrijelijk. En ik geef het aan jullie omdat jullie mijn familie zijn, jullie zijn mijn partners, jullie zijn mijn geliefden.
Voordat wij deze dag beginnen, wens ik te spreken over dankbaarheid. Omdat ja, zoals Steve, mijn geliefde broeder, gezegd heeft dat er een gewoonte in vele landen is van het hebben van een dag van het geven van dank, ongeveer hetzelfde als er gebruiken zijn van het hebben van een dag van verzoening, of een feestviering van de equinox of de zonnewende, of uiteenlopende gelegenheden om de verandering niet eenvoudig te markeren als seizoenen, maar van jullie groei en van jullie hart.
Dus deze dag, wens ik gewoon een klein beetje over dankbaarheid en het geven van dank te spreken.
Dankbaarheid is een staat van zijn. Het is een plaats van dankbaarheid in jouw hart, in jouw geest, in jouw lichaam. Het is niet iets dat je op kunt pakken en neer kunt leggen als gevolg van een gelegenheid of gebeurtenis.
Nu, er zijn tijden wanneer jij je in grotere dankbaarheid voelt vanwege iemand of iets dat zich heeft voorgedaan in jouw leven of op jullie planeet of door de hemelen heen, en natuurlijk zijn wij altijd blij om dat te ontvangen.
Maar ik kom om jullie te herinneren dat deze staat van het in dankbaarheid zijn, van het zijn in vreugde, van het zijn in het geven van dank is waar wij jullie vragen om te zijn, om te leven en om te blijven.
Wij kennen de problemen en beproevingen van deze opdracht, de uiteenlopende missies en doelen welke een ieder van jullie geaccepteerd heeft tijdens deze incarnatie op Gaia. Maar het is ook jullie keuze en jullie beslissing in dienstverlening aan de Moeder, aan de Vader, aan de Ene geweest.
Eén van de dingen, één van de aspecten van onze partnerschap, onze vereniging, is dat jullie niet altijd weten of her/erkennen hoe dankbaar wij zijn jegens een ieder van jullie, dan onze dankbaarheid voor jullie - voor elk van jullie individueel en collectief, niet alleen voor de dienstbaarheid die jullie verlenen maar ook voor wie jullie zijn, die schitterende vonk van liefde - onze dankbaarheid aan jullie is enorm, eeuwig en oneindig. Maar het is ook persoonlijk.
Jullie neigen er niet naar vaak aan ons te denken als het hebben van persoonlijke verbindingen - niet gehechtheden, maar verbindingen - aan elk van jullie, en dat doen wij. Het is niet alleen uit mijn naam, niet alleen uit naam van de volledige Raad van Liefde, de Moeder, maar ook uit naam van iedere Aartsengel, iedere gids, iedere broeder en zuster van de sterren dat ik onze liefde en dankbaarheid tot uitdrukking breng voor wie jullie zijn, voor wat jullie aan het doen zijn, voor hoe jullie voortgaan, hoe bij tijden jullie verdragend zijn - voor jullie bereidheid om jullie vrijheid te claimen, jullie Ascentie, en voort te gaan in Nova Gaia.
Ontvang dit geschenk van ons. Ontvang het tot jullie hart. Koester het. En weet, dat in deze dankbaarheid ook onze verplichting aan jullie is om te helpen, om te verdedigen, om elk en iedereen van jullie door het portaal heen te begeleiden.
Nu, lieve Steve, waar wens je te beginnen?
SB: Nou, Heer, er is zo een voortdurende verandering van gebeurtenissen gaande in de huidige tijd. Er zijn regimes die krimpen en andere aardse-bondgenoot groepen die groeien, en er zijn moeilijkheden gaande in Fukushima. En er zijn geruchten dat alle kerncentrales op het één of andere punt uitgezet zouden kunnen gaan worden. Sommige van de gebeurtenissen in Fukushima klinken bedreigend. We hebben de reval die aan het gebeuren is, we hebben zoveel dingen die gebeuren.
Kunt u deze enorme voortdurende veranderingen die momenteel gebeuren in context brengen, alstublieft? 
Aartsengel Michael: Ja, dat kan ik, en ik zou vereerd zijn om dat aldus te doen. En dat is waarom het passend is dat wij begonnen zijn door de Vlam van de waarheid in te brengen en aan te steken. Een ieder van jullie vraagt - speelt, commandeert, eist - de radicale veranderingen, de verschuivingen, die op jullie planeet op dit moment plaatsvinden.
En in sommige situaties, gegeven dat vele van jullie referentiepunten doorgaan van de oude derde te zijn, de polariteit, de ofwel/of, het ziet er als zwart of als wit uit, in sommige gevallen ziet het er positief uit, in ander gevallen ziet het eruit als rotzooi, of negatief, maar in al deze situaties is er een element van wat jullie zouden noemen radicale chaos.
Het is dat creatieve chaos niet alleen gegenereerd wordt door menselijke activiteiten, beslissingen en houdingen, maar er is ook radicale verandering die plaatsvindt vanwege de instroom van energieën, de hogere frequenties, en, kunnen we zeggen, de invloed van inspiraties waar aan vastgehouden, naar geluisterd en naar gehandeld wordt.
Er zijn zeer weinig elementen, instituten, situaties, op de planeet die niet de één of andere vorm van verandering vereisen. Soms is het een lichte aanpassing, in anderen is het een radicale verschuiving. Al deze veranderingen worden geactiveerd van bovenaf en vanaf beneden, vanuit de veranderingen die jullie in jullie eigen harten voelen, jullie eigen geesten, jullie eigen prioriteiten.
Welnu, wat doet er zich voor? En wederom spreken wij nog steeds over het grote plaatje. Wat doet er zich op Gaia voor in deze verandering van richtingen, de radicale verandering van richtingen - financieel, maatschappelijk, politiek, milieu - de restauratie, het voortbrengen van het nieuwe.
Nu, een deel daarvan is ook de nieuwheid hiervan voor het menselijke collectief, zowel individueel als een groot conglomeraat. Dus er is een grote hoeveelheid aan proefneming, training op de werkplaats, experimenteren in termen van "Werkt dit wel?Kan dit werken?"
Welnu, jullie zien dit van nabij en persoonlijk in termen van jullie relaties, in termen van jullie relatie, jullie liefdes affaire met jullie zelf, met de Moeder, met de goddelijke partners, met de familie, met vrienden.
En jullie worden je weg in nieuwe paradigma's gewaar, nieuwe gedragingen, nieuwe patroonvormingen, het opnieuw weven van het tapijtwerk van de mensheid. En jullie experimenteren om niet alleen wat extern werkt te zien, maar ook wat binnenin jullie eigen comfortniveau en jullie bewustzijnsniveau werkt, en wat in harmonie is met jullie binnenste mechanisme van jullie hartbewustzijn.
Dat manifesteert zich in het externe wat vaak gezien wordt als chaos, omdat niet alle stappen in de experimenten volmaakt zijn. Nu, laat mij verduidelijken wat ik zeg. Is het in goddelijke volmaaktheid? Ja. Is het in menselijke volmaaktheid? Nee, want jullie zijn bezig jullie weg vinden.
Maar dat maakt deel uit van de uitbreiding van jullie wezens; dat maakt deel uit van jullie en dat jullie je voeten in de hogere dimensies gewaarworden. Dat maakt deel uit van jullie besef van wat jullie aan macht hebben om te creëren, wat jullie aan macht hebben om te vernietigen, wat jullie aan macht hebben om voort te brengen, en wat jullie willen.
Dus, dat is de achtergrond. Dus wanneer je rondom je heen kijkt, specifiek als je dat aldus doet op een reflectieve - een diepe reflectieve - of een meditatieve staat, kan je voorbij deze radicale chaos kijken tot de gewaarwording van ontvouwing, van de stukjes die in een nieuwe formatie samenkomen, omdat dit een beweging is welke onder de bevolking leeft, omdat het vanaf de bodem naar boven komt, omdat, zoals de Moeder zegt, een deel van haar plan is dat iedereen verliefd wordt. Het is niet vanuit het andere paradigma vanaf de top naar beneden, van een aankomende macht welke op jullie wacht en jullie wil verplettert.
Dus, tezelfdertijd terwijl jullie hartsverlangens zich vermengen, terwijl jullie creatieve geest tevoorschijn komt, is daar ook dat gewaarworden van die fijne balans tussen de twee,  en het leren in deze tijd van jullie bestaan op Gaia, in dit leven, hoe die balans tussen jullie hart en jullie wil om door te duwen, om de dingen te laten gebeuren, in balans kan komen, in harmonie kan komen.
Welnu, er zijn vele dingen, sommige meer dramatisch - zoals Fukushima - die naar voren komen om enige van de onbalans en de schade op te ruimen die aangericht en gecreëerd werd, niet alleen jegens Gaia, maar ook jegens de mensheid en ook jegens de koninkrijken. Maar laat ons daar beginnen, met die achtergrond van begrip.
SB: Kan ik een vraag stellen over Fukushima? Het schijnt dat een groep van ingenieurs hun levens riskeren met het verwijderen van de reactor staven. En het werd gezegd door sommige bronnen dat er een kernsmelting in Fukushima zal zijn welke dan gevolgd zal worden door de sluiting van alle kernreactoren op de Aarde.
Zijn deze verklaringen op waarheid gebaseerd? Zijn de ingenieurs in gevaar voor hun levens? Zal er een kernsmelting zijn? Zullen alle kernreactoren gesloten worden?
Aartsengel Michael: Er is een groep van ingenieurs, en technici, dus het is niet eenvoudig een kleine afvaardiging, in erkenning van de serieuze aard en de verdere serieuze potentiële schade van deze staven aan blootstelling, die het op zich genomen hebben - en wanneer ik dat zeg, bedoelen wij dat het een vrijwillige oefening is - dat zij dit zullen doen, deze onderneming voltooien.
Maar voordat we zelfs maar verder gaan dan dat, laat ons ook tussenvoegen - want dit is een perfecte plaats voor jullie om te begrijpen hoe wij met jullie werken, want jullie vragen vaak, "Waar zijn jullie?" - hoe wij met jullie op ongeziene manieren werken. Deze groep van vrijwilligers wordt krachtig geholpen.
En dat is specifiek onder de auspiciën van niet alleen mijzelf maar specifiek van de Aartsengelen Jophiel en Uriel, met Aartsengel Raphael die veel van de genezing begeleidt, niet alleen van deze landmassa, van deze plaats, maar ook van de wateren, samenwerkend met de koninkrijken en met Gaia zelf.
Omdat wij eenvoudig niet gezien worden betekend niet dat wij niet aanwezig zijn. En is in feite straling niet één van de betere voorbeelden om dit uit te leggen? Omdat jullie de straling niet in de lucht zien, en nochtans, zelfs in de natuurlijke gebeurtenissen is het overal om jullie heen. Dus, ja, deze onverschrokken moedige harten ondernemen deze opdracht, maar weet ook dat er op hen gepast wordt, dat er voor hen gezorgd wordt.
Er zal geen kernsmelting zijn …
SB: Dank u wel.
Aartsengel Michael: Allereerst omdat niet alleen in termen van het ongeziene, maar misschien waar jullie aan zouden denken als "de glimpen," maar jullie sterren broeders en zusters zijn goed gepositioneerd en op volledig alert om een dergelijke ramp niet toe te staan, en een dergelijke gruwel voor Gaia niet plaats te laten vinden.
Wij hebben eerder gesproken over hoe er geen verdere incident zou zijn van waar jullie aan denken als een nucleaire oorlog, maar vanuit ons perspectief, en vanuit het perspectief van jullie sterren broeders en zusters, zou dit gelijkwaardig zijn aan hetzelfde type van actie. Dus dit zal niet plaatsvinden.  
Nu, sommigen van wat jullie wetenschappers mogen dit niet begrijpen, en zij kunnen gewoon een zucht van verlichting slaken en zeggen, "Zijn wij gelukkig of niet?" Maar het zal niet plaatsvinden. En er zal geen onmiddellijke afsluiting van iedere kerncentrale zijn. Want wat dit zou triggeren is een groter wantrouwen en een grotere chaos.
Jullie, als een menselijk collectief, staan werkelijk op het punt van het overhellende punt, het maximum, over hoe jullie collectief deze chaos aankan, dit tempo van verandering. Nu, weet dat wij jullie vaak horen - en specifiek dit kanaal en jijzelf, lieve Steve! - zeggende, "Kom maar op! Laat het gebeuren!"
Maar er is een niveau waarop het collectieve vermogen om dit tempo van verandering aan te kunnen opgebrand kan raken. En jullie zien dit in individuen. En hoe jullie het vaak zullen zien is dat er zoveel chaos in hun levens is, dat er ofwel ongemak is, ziekte, of een mentale inzinking of emotionele inzinking. Dat is niet van de liefde van de Moeder en dat is niet van het Plan van de Moeder.
Dus, de uitzetting van alle kerncentrales zou grotere zenuwachtige angst veroorzaken, grotere vrees, grotere chaos. Dus dat staat niet op het punt om te gebeuren.
Welnu, zal er, gedurende de volgende, oh, twee of drie jaren, een volledige omwisseling zijn in termen van hoe energie gegenereerd en gecollecteerd en verspreidt wordt op de planeet? Ja. Maar in termen van het voelen dat de schakelaar op deze manier uitgezet werd vanwege rampspoed? Nee, het zal niet plaatsvinden.
 [Op dit punt Skypte Graham Dewyea mij en suggereerde dat wij over John Kennedy vragen stellen. Dank je wel daarvoor, Graham.]
SB: Wel, dat is zeer geruststellend. Nog even voordat we dit onderwerp verlaten - en, tussen haakjes, ik zou graag willen, later in het programma, dat u een beetje spreekt over de bijdrage van John Kennedy en hoe ver wij sindsdien gekomen zijn - maar daarvoor, voordat wij het onderwerp verlaten, er zijn mensen die de luchten in hun gebied gevuld zien met chemtrails en zij maken zich zorgen dat chemtrails nog steeds op de planeet uitgespuugd worden.
Zou u het onderwerp van chemtrails willen adresseren en waar wij op het moment met deze zijn, alstublieft?
Aartsengel Michael: Chemtrails zijn geen werkelijkheid. En nogmaals, er zijn een aantal situaties waar er pogingen voor chemtrails zijn om uiteengedreven te worden, maar in feite worden deze onmiddellijk getransmuteerd - nogmaals, door jullie sterren broeders en zusters.
De hulpbronnen, de echte geschenken van Gaia - welke, natuurlijk, de aarde is, de lucht, het water, het licht, de zon, worden hersteld, en zij worden ook beschermd. Dus, zelfs wanneer het toeschijnt te zijn dat het eruit ziet als een chemtrail, weet dan eenvoudig dat er elementen zijn die hierin verspreid zijn.  
Aldus is het gevaar de echte vraag. Er zijn een paar, letterlijk, situaties, bedrijven, die chemtrails verspreiden. Het is niet langer meer een normale uitoefening, en wanneer zij vrijgegeven worden, zelfs als zij vrijgegeven worden, zijn zij al bezield met codes en elementen die niet bekend of beschikbaar op de Aarde zijn. Dus het gebeurt niet.
Het is goed dat wij deze kans hebben vandaag, omdat ik vaak niet degene ben en ik niet de kans krijg te spreken over wat er werkelijk ongezien is en de hulp die aan het plaatsvinden is. Dank je wel.
SB: Dank u wel, Heer. Wel, één persoon die probeerde om radicale verandering binnen te brengen, om de Federale Reserve te sluiten, om het bestaan te verklaren van de galactics en vele andere radicale factoren die hij probeerde te veranderen was John Kennedy. En natuurlijk werd hij voor zijn moeilijkheden vermoord.
Kunt u tegen ons spreken over de bijdrage van John Kennedy en hoe ver wij sinds die dagen gekomen zijn, alstublieft?
Aartsengel Michael: Deze was en is een heldere ziel. Velen van jullie hebben een zeer zachte plek, zoals wij dat hebben, in jullie hart voor John Kennedy, of voor het wezen welke jullie gekend hebben in deze capaciteit. En deze was waarlijk een leider en een belangrijk persoon, individu, met betrekking tot het activeren van de verandering voor de planeet.
Nu, laat ons persoonlijk zijn. Zo vaak, mijn geliefde vrienden, zijn jullie hard aangaande jullie zelf. En hoewel wij voortdurend tegen jullie zeggen dat er geen plaats voor oordeel is, be/veroordelen jullie jezelf ongenadig. En jullie denken, "Oh, ik voldoe niet aan de maatstaf," of "Ik doe niet zoveel als ik zou kunnen," of "Ik zou hebben kunnen…." of "Ik zou hebben moeten…"
Waarom ik dit naar voren breng? Omdat, wanneer jullie naar John Fitzgerald Kennedy kijken jullie geen man zien die de belichaming was van wat jullie definiëren - niet wij - als volmaaktheid in ieder gebied van zijn leven.
Er waren wat jullie zouden noemen menselijke zwakheden, beslissingen die minder dan volmaakt waren. En toch was hij zo een katalysator voor verandering, in plaats van over het drama te spreken, de intrige achter deze sluipmoord, laat ons gewoon dit ene incident nemen en kijken naar wat deze sluipmoord naar de voorgrond bracht.
Niet eenvoudig in de Verenigde Staten van Amerika, maar wereldwijd, bracht het naar de voorgrond de volslagen verschrikking van een dergelijk geweld, van een dergelijke aanslagpleger, in de ware betekenis van het woord, een dergelijke terroristische actie. Het einde maken aan een dergelijk helder licht gevolgd door de sluipmoorden die doorgingen, handelden als een katalysator om te beginnen de harten en geesten van de mensen op de Aarde te veranderen.
Zijn leven toonde aan - en, ja, hij was zeer veel één van de mijne, en dat is hij nog steeds, tussen haakjes - maar zijn leven, zijn posities demonstreerden een verlangen voor vrede en nochtans een kracht van principe waar vele Lichtwerkers nu toe komen te begrijpen.
Er is niet één van jullie die deze avond luistert die niet diepgaand innerlijke en uiterlijke vrede wenst. En nochtans hebben jullie ook geleerd, en zijn lerende, dat grenzen en heilige ruimte, soms zelfs de streep in het zand, belangrijk en waardevol zijn om geformuleerd te worden, en om in staat te zijn in de kracht te staan van wie je bent om die heilige ruimte te verdedigen.
Het hele idee van natie-staten, van grenzen, is belachelijk. Maar de mensheid heeft niet volledig dat begrip of de her/erkenning, en, ik zou kunnen zeggen, de acceptatie bereikt.
En zeker ten tijde van John Kennedy was dat geen alledaagse of acceptabele zienswijze. Maar het recht voor iemand om voor vrijheid te staan en voor heilige grenzen was dat wel. Hij handelde als een schitterende katalysator voor verandering, voor mensenrechten, voor de afbraak van kleur barrières, van religieuze barrières, van seksuele barrières, van geslachtelijke barrières.
Er zijn momenten, speldenpunten, punten van samenloop, van samenvloeiing, die keerpunten zijn in de koers van de menselijke geschiedenis. En dit ene individu stond vooraan en zei, "Ja, ik zal dat doen. En ik zal dat op mijn menselijke manier doen tot het beste van mijn vermogen."
Dat is de ware nalatenschap welke hij jullie gegeven heeft. Het is het voorbeeld dat een ieder van jullie deze kracht/macht heeft en als Wegwijzers gekozen hebben om deze katalysatoren voor verandering te zijn. En wat een ieder van jullie aan het doen is, precies nu, heeft meer diepgaand effect door het multiversum heen dan dat jullie je voor kunnen stellen.
Wist JFK bewust af van de enorme impact dat zijn leven had en zou hebben, en wat die nalatenschap zou bevatten? Nee. Had hij inzicht? Ja. Had hij verwachtingen en dromenJa. Het was een keerpunt, en het was een keerpunt in termen van stijl, in termen van toegankelijkheid, in termen van het gebruik en misbruik van macht.  
Er zijn velen op jullie planeet die tot het uiterste gegaan zijn om te proberen te verzekeren dat de nalatenschap van deze familie werd geëindigd. Maar dat heeft het niet, omdat er plannen voor John Kennedy zijn om nochtans terug te keren.
SB: Als zichzelf, Heer?
Aartsengel Michael: Als een Kennedy. Hij is toegenegen tot die naam.
SB: Wel, dat is zeer interessant. Toen Abraham Lincoln neergeschoten werd, nam het hem een jaar in de astrale gebieden om te herstellen. Zou u ons een klein beetje kunnen vertellen over John Kennedy zijn herstel in de astrale gebieden na de sluipmoord? En kunt u ons een klein beetje vertellen over wat hij zal gaan bijdragen wanneer hij terugkeert, zoals u net verklaarde?
Aartsengel Michael: Vanwege de zielovereenkomst, was het ongeveer een jaar. Het was meer als 15 of 16 maanden met wat wij zouden willen noemen een rustvolle vreedzaamheid, onderzoek, herstel, voor deze om op manieren voorbereidt te worden om opnieuw tevoorschijn te komen en om volledig en compleet in/naar zijn spirit zelf te komen.
Sluipmoord is een zeer specifieke geestesdwaling. Daar zijn diegenen die zouden willen zeggen dat sluipmoorden iedere dag in de straten van Irak plaatsvinden, in Afghanistan, in de achterstraten van Chicago, Los Angeles, zelfs Toronto, Japan. Maar er is een verschil. En wij minimaliseren niet, immer, het nemen van iemands leven, het moorden, het doden, niet alleen jegens het individu die gedood werd, maar ook jegens het individu die de handeling van het doden begaat.
In feite is, op vele manieren, de kwetsuur voor degene die dood zelfs meer smartelijk dan degene die naar huis terugkeert. En jullie zien dit door de zware situatie van zovelen die strijders zijn en posttraumatische stress aandoeningen hebben.
Het is een vreselijke, vreselijke last om te dragen, en specifiek wanneer je geloofd dat je het gedaan hebt uit naam van de eer, omdat dit twee disharmonische geloofssystemen zijn om binnenin jou te hebben. Maar laat ons teruggaan naar de sluipmoord.
De sluipmoord van een leider - of het nu een Lincoln of een Kennedy is, is niet van belang; een buitenlandse hoogwaardigheidsbekleder, nochtans één die idealen representeert, idealen die in harmonie en in uitlijning zijn met de Goddelijke Kwaliteiten - de sluipmoord ( en zij dragen ons in hun werkelijke persoon, zo ook doen jullie dat, mijn geliefde Lichtwerkers),  de sluipmoord heeft een grotere impact omdat de actie van de sluipmoord is om te proberen deze kwaliteiten, deze geloven te doden, te elimineren.
En het is niet dat iedere individu niet sommige van de Goddelijke Kwaliteiten draagt. Maar laat ons suggereren dat wanneer er geweerschutters elkaar in de grotten van Afghanistan proberen te doden, het niet de intentie is, dat ik de essentie van wie je bent dood. En het is een sluipmoord. En daarom het herstel … is de kwetsuur meer smartelijk en het herstel veel langer.
Omdat er zoveel werd opgeofferd. En het zijn niet slechts de idealen. Het is niet slechts het menselijke leven. Het is de droom. Het is die cocreatie. Het is het hartsverlangen van het creëren van een betere wereld welke ter dood gebracht werd, en dat is smartelijk.
En net zoals het voor die ziel, spirit, langer duurt om te herstellen, zo ook duurt het langer voor een natie en een wereld, een bevolking, om te herstellen. Dat is waarom wij nu hier zijn, al deze jaren en decennia later, om hierover spreken.
Evenzo Martin Luther King. Het was de poging om een droom te vernietigen, een droom van gelijkheid, van vrijheid, en een belangrijke verschuiving van de manier waarop menselijke wezens te werk gaan.
Nu, wanneer hij terugkeert, zal hij terugkeren als een interplanetair menselijk wezen, en hij zal zeer betrokken zijn bij de intergalactische raden voor vrede/vreedzaamheid, harmonie, coöperatie en de vestiging van intergalactische vrede. Dat is zoals John Kennedy terug zal keren, wederom in de mannelijke vorm, als een vredeshandhaver en ambassadeur.
SB: Prachtig. Wel, er zijn zoveel sluipmoorden geweest - Ghandhi; u haalde King aan; Kennedy, Robert Kennedy. Zelfs Marilyn Monroe, schijnt het, werd vermoord. Zijn de krachten die dit deden - en ik zou hen kunnen noemen, maar ik denk niet dat u wilt dat ik dat doe - zijn zij nu uit het beeld verdwenen?
Aartsengel Michael: Ja, dat zijn zij!
SB: Prima. Dus we hoeven niet te verwachten dat dit in/naar de toekomst door zal gaan en dat we dergelijke kostbare leiders, zoals Kennedy was, verliezen?
Aartsengel Michael: Nee. Welnu, betekend dat dat alles opgeruimd is zodat er geen schade aangericht kan worden? Waar jullie aan denken in termen van deze duistere krachten, laat ons gewoon zeggen, dat zij verwijderd en ingedamd werden. Laat ons het daarbij laten.
Maar dat betekend niet … en dat is waarom ik zeer nadrukkelijk ben; om geen angst in te prenten, omdat er geen plaats is voor angst, specifiek op dit moment, dat jullie zo nabij zijn. Maar waakzaamheid is iets anders. Chaos, voor sommigen, creëert desillusie.En ik gebruik in die betekenis, niet slechts illusie maar desillusie, fantasie, ideevorming dat geen basis in jullie werkelijkheid of de onze heeft.
Dus, kan er aan niets nog schade toegebracht worden? Nee. Is er een potentieel voor iemand die extreem gedesillusioneerd is, wat jullie zouden noemen mentaal ontheemd, of in een plaats van wanhoop, om te handelen vanuit hun echte of ingebeelde grieven tegen een politiek leider? Dat potentieel is er nog steeds.
Dat is waarom wij zeggen dat wij zeer zorgvuldig zijn - ja, jullie zouden zelfs kunnen zeggen voorzichtig - vanwege dat overhellende punt van chaos. Dus de chaos wordt bestuurd. Jullie mogen niet het gevoel hebben dat wij het goed besturen, of dat jullie sterren broeders en zusters niet zo bestrokken zijn als jullie dat graag zouden willen.
Maar lief hart, ja, ik denk dat dit een kwestie van vertrouwen is. Het wordt bestuurd, omdat wij niet willen dat welk wezen dan ook over die lijn heengaat.
Dus voor ons om categorisch tegen jullie te zeggen, "Het is niet mogelijk voor dit om zich nogmaals voor te doen," zou niet correct zijn. Is het waarschijnlijk? Hoogst onwaarschijnlijk. Is het mogelijk? Ja, het is binnen de reikwijdte van mogelijkheden.
Maar weet ook dat diegenen die gepositioneerd werden, en die deze posities van leiderschap accepteerden - en wij bedoelen niet slechts politiek - dat zij beschermd worden, niet alleen in de fysieke betekenis. Als je 's nachts met mij meekomt, zal je zien dat we naar het Midden Oosten gaan, je ziet dat we naar het Verre Oosten gaan, je ziet dat wij in de zalen van het Witte Huis lopen.
Dus, wij zijn ook aan het werk. Dit is de werkelijke betekenis van ploegendienst!
SB: Of nacht dienstbetrekkingen. Laat mij het op een andere manier zeggen, Heer, als een persoon die ….[moet hoesten] Man, ik ben nog steeds ..[hoest] nog steeds beïnvloed door de herinnering van die dag! Als een persoon die absoluut overnam wat John Kennedy aan het proberen was om te doen, de dood van die visie van de Nieuwe Grens, van de wereld in vrede dat hij bezig was binnen te brengen, ik geloof niet dat ik een volgende herhaling van zoiets als dat zou kunnen tolereren of doorstaan of er ongedeerd doorheen komen. Het was zo - [hoest] … sorry - het had zo'n impact op mij.
Aartsengel Michael: Ja. Maar, mijn broeder, je gaf de droom niet op.
SB: Wel, nee, ik denk het niet nee. Nee. Ik was zeer door de droom geïnspireerd. Ik ben altijd zeer geïnspireerd geweest door Kennedy.
Aartsengel Michael: En dat is wat wij alleen kunnen noemen dat de opofferingen volbracht hebben, dat terwijl deze honende krachten geloofden dat zij de droom konden vermoorden, deden zij dat niet. Wat dan ook, wat zij deden wat het niveau verhogen van de toewijding voor de droom naar het ideaal.
Dus er zijn vele scenario's geweest - en wij spreken over Kennedy vandaag - maar er zijn vele scenario's geweest om te proberen zijn naam te besmeuren, maar zij zijn daar niet in geslaagd.
SB: Tsjonge, daar ben ik het met eens. Er zijn mensen die Kennedy romantiseren; er zijn mensen die zeggen dat hij Koning Arthur was. Maakte hij een aanzienlijke/belangrijke bijdrage voor de planeet voorafgaand aan het zijn van John Kennedy?
Aartsengel Michael: Ja, dat deed hij.
Hij zou er niet voor kiezen dat jij weet hoeveel keren hij op de planeet geweest is om radicale verandering teweeg te brengen. Maar deze plaats, deze opdracht was niet nieuw voor hem, niet sinds het eerste begin.
SB: Wel, ik hoop dat hij meeluistert. En ik ben er zeker van dat hij dat doet.
Aartsengel Michael: Hij is precies daar waar jij bent, lief hart!
SB: Wel, ik erken zeker de impact die hij op mij had. Daar bestaat geen twijfel over. Het was alsof een adem van frisse lucht iedere scène had betreden - sociaal, politiek, economisch; iedere scène waar je maar aan kon denken - en toen hij vermoord was, was het alsof de onverteerbare zijde van de dingen herkregen was. En het was zeer moeilijk om te hanteren, zeer moeilijk om te hanteren. En ik eer de man wel degelijk, Heer.
Aartsengel Michael: Het was alsof het donkere gordijn van de dood wederom afgedaald was, proberend het licht te smoren. Maar dat deed het niet, en dat heeft het niet.
Soms duurt het een poosje voor de fenix om uit de as vandaan op te stijgen. Maar jullie, collectief en individueel,  zijn niet stijgende, maar zijn gestegen. Dus nu beginnen jullie dat alleen maar te her/erkennen, en jullie her/erkennen dat jullie vrij vliegen en door zullen gaan vrij te vliegen.
SB: Oh, ik ben er zeker van dat dat waar is. Wat zou Kennedy zelf graag gezien hebben te gebeuren als een resultaat van zijn presidentschap? Wat zou hij graag voorwaarts hebben zien gaan dat zijn plannen en zijn verlangens/wensen erkende?
Aartsengel Michael: Hij had een droom van vrijheid. Zoals ik gezegd heb. Ja, zijn hart was smaragd groen; dat is het nog steeds. Maar hij is volledig van de blauwe straal. En zijn droom van vrede was passend voor een man van zijn cultuur om als een katalysator voor verandering te handelen. Zijn droom was om de volledige stopzetting te zien van wat genoemd werd de "koude oorlog", en voor het natieschap om samen te komen op manieren die coöperatief waren om werkelijk een verbintenis aan te gaan met de exploratie en de verwelkoming - omdat hij zich volledig bewust was van de extraterrestrials, jullie sterren broeders en zusters - om een verbintenis met hen aan te gaan.
Welnu, was het verpakt als een ruimte race, als banen, als economische groei? Ja, maar dat was niet de kern van de droom. De droom was een wereld van vrede/vreedzaamheid verbonden met jullie sterren broeders en zusters met economische vrijheid voor allen. Dat was het geschenk dat hij bracht.
Ga in vreedzaamheid, lieve harten.
SB: Dank u wel, Heer.
Aartsengel Michael: Vaarwel, en neem mijn dankbaarheid en zegeningen.
SB: Dank u wel, Heer. Dank u wel.
Aartsengel Michael: Vaarwel.
[Einde]

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/