Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 30 november 2013

Heavenletter #4754 Wat is de Haast? / 30 november 2013

Wat is de Haast?
Brief uit de Hemelen
Zaterdag 30 november 2013
 
vele facetten van waarheid
God zei:

Geliefden, het is niet aan jullie om gewichtig te doen. Het is niet jullie plaats. Ken het verschil tussen wat jouw mening is en wat de Waarheid is. Meningen veranderen. De Waarheid is niet variabel. Jij bent niet de beslisser van wat waar is en wat niet.

Hoe meer bewustzijn je hebt, des te nederiger je bent.

Straatkennis is een ding. De Waarheid is een andere.

Wees de Waarheid. Leef de Waarheid. Heb lief, en weet dat je niet het laatste woord hebt. Anderen moeten zelf komen tot hun ontdekking van God. Wees geen voorspeller. Wees geen alles-weter als het om Mij gaat. Hoewel Wij, jij en Ik, uiteindelijk Eén zijn, wees op je hoede voor het absolutisme. Wees voorzichtig met hetgeen jij denkt dat je anderen moet onderwijzen. Iedereen komt tot Mij. Dat is onvermijdelijk. Wie ben jij om van anderen te eisen?

Ik ben geen uitvoerder. Ik wil niemand dwingen om tot Mijn manier van denken te komen. Evenmin moet jij anderen laten aantreden voor jouw manier van denken.

Jij gelooft wat jij gelooft. Anderen zijn ook vrij om te geloven zoals zij geloven. Iedereen heeft een vrije wil wat zichzelf betreft. Jouw vrije wil strekt zich niet uit tot anderen. Het is niet aan jou om anderen in te perken of om hen vast te pinnen om te denken zoals jij denkt.

Iedereen komt tot Mijn manier van denken. Sommige met grote sprongen. Sommigen met en met.

Het is niet aan jou om anderen te vertellen wat ze moeten voelen en wat ze moeten denken. Je hebt de keuze voor jezelf, maar niet voor anderen. Het is niet aan jou om veronderstellingen te maken voor anderen. Je bent geen waarzegger.

Zelfs als je volledige kennis zou hebben, is het niet aan jou om het over anderen heen te gieten. Iedereen vindt Mij voor hemzelf of haarzelf. Laat Mij voor Mezelf spreken. Als je wilt onderwijzen, onderwijs dan door een voorbeeld. Onderwijs zonder woorden. Als Ik vrije wil kan geven, dan kan jij vrije wil geven, en dat moet je.

Zwijg. Houd je tong in bedwang. Ik leid jou en iedereen naar groene weiden. Ik sluit jou nergens op. Ik dring er niet op aan dat jij vandaag dit of dat moet denken.

Als het dringend is voor jou dat anderen tot jouw manier van denken komen, wat is de haast? Wat is het noodgeval? Wat is de noodzaak van het versnellen? Waar is jouw vertrouwen in Mij? Kan niet iedereen tot Mij komen, zonder jouw aandringen?

Maakt niet uit hoe goed bedoelend je ook mag zijn, het is niet aan jou om bij anderen verzet aan te tekenen. Je neemt niet Mijn plek in, geliefde. Je onderbreekt Mij niet. Je steelt niet de show.

Als jij de behoefte voelt om een ander te vertellen hoe ze moeten denken, waar komt jouw Autoriteit vandaan?

Het is niet de bedoeling dat je uit het niets naar buiten komt. Het is niet aan jou om anderen op te leggen wat ze moeten geloven. Geloof is niet een geforceerd gebeuren. Geloof komt van binnenuit, niet van buitenaf. Het is niet aan jou om mensen om de oren te slaan. Het is niet aan jou om gezaghebbend te zijn. Dierbaren, denk een moment aan wat jullie wil is, en wat de Mijne is.

De Grote Spirituele Meesters waren nederig en nu vertel Ik jou dat je niet je hoofd moet laat opzwellen met alles wat je denkt dat je weet of weet. Wees een voorbeeld . Stilte is krachtig, geliefden.

Ik hou van je, ongeacht wat dan ook. Wat Ik vandaag zeg is niet om je af te kammen. Het is bedoeld om jou te leiden naar stilte. Het is niet aan jou om jezelf te benoemen. Je neemt het niet over. Je eigent je het niet toe. Het is niet aan jou om iedereen de vrije wil af te nemen.

Als iemand jouw advies wil, laat ze naar je toe komen. Iedereen is vrij om wel of niet naar je toe te komen.

Het ego verschijnt in vele gedaanten.

Vertaald Anneke

http://heavenletters.org