Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 30 november 2013

Ascensie nieuws December 2013 Fran Tielemans 30 november 2013

Ascensie nieuws December 2013

door Fran Tielemans
30 november 2013


Afgelopen maand: korte doorbraak

De afgelopen maand begon met een kanjer van een portaal-moment (eclips-nieuwe maan), dat voor velen een soort (tijdelijke) doorbraak heeft gebracht. Wie dat portaal actief gebruikt had om intensief los te laten en nieuwe intenties te plaatsen, heeft gemerkt dat er nadien veel meer helderheid, vreugde, opluchting en nieuwe energie te voelen was dan ooit tevoren. Het leek wel (even) alsof alle transformatie achter de rug was.

Velen hebben een nieuwe boost gekregen, zagen eindelijk opnieuw licht aan het einde van die eindeloos lange transformatie-tunnel, en hebben zo een voorsmaakje gekregen van de energie die we - zeker vanaf de lente van 2014 - steeds meer en makkelijker gaan belichamen.

Hollen en stilstaan


Maar ook de zon was zeer actief afgelopen maand, wat dan weer zorgde voor de nodige ups en downs: emotioneel, mentaal en vooral de laatste 2 weken fysiek. Veel mensen zijn bezig met (nog maar eens ) een fysieke uitzuivering, via luchtwegen of spijsvertering. Zon-energie is bewustzijn dat binnenstroomt, dat al onze subtiele lichamen en ook ons fysieke bevloeit, en daar onmiddellijk haar werk doet en ontgift. Daardoor verloopt ons collectief en individueel energiestromings-patroon nog steeds met horten en stoten, hollen en stilstaan. Daardoor is er ook veel chaos om ons heen.


Onstabiliteit in onze energie-lichamen

Eigen aan deze overgangstijden is dat onze energielichamen weinig stabiliteit kennen: er is voortdurend aanpassing, hercalibrering, nieuwe instroom, transformatie enz...aan de gang. Dit is ook de reden dat 'het nieuwe' – in welke vorm dan ook - moeilijk in manifestatie komt (zal heel wat makkelijker worden vanaf de lente van 2014) en dat nieuwe relaties en structuren nog grote moeite hebben om zich neer te zetten. We zijn allen nog voor een groot stuk naar binnen getrokken, en de komende maanden dienen we absoluut nog voldoende tijd voorzien om alleen te zijn, om te rusten, te integreren, zodat alle noodzakelijke aanpassingen voor de nieuwe fase helemaal vervolledigd kunnen worden.

De taaiste karmische imprints aanpakken

Al die aanhoudende schoonmaak kan ons op bepaalde momenten ontmoedigen, maar diep in ons hart weten we dat dit moét gebeuren. Alleen zo kunnen karmische imprints (samskara's – karmische neigingen, energetische disharmonieuze inprentingen in de subtiele lichamen) stilaan ons systeem verlaten – en daar we allen al zo lang zo intensief aan de slag zijn met transformatief werk, zijn we nu echt aan de taaiste lagen gekomen.

Indien we écht bereid zijn deze taaiste imprints, mentale en emotionele patronen te zien, kunnen we in enkele weken/dagen/uren karmische energie van vele levens tegelijk opruimen. Daarvoor hebben we echter vaak anderen nodig, want onze eigen blinde vlekken – en die hebben we allemaal -, kunnen ons anders de weg naar onze eigen en onze collectieve hemel op aarde lang blokkeren. Zeker wanneer we actief zijn in het begeleiden van anderen – in welke vorm dan ook – is het onze spirituele plicht om onze eigen blinde vlekken aan te pakken.

Onze innerlijke coach

We hebben ook hulp hierbij in de vorm van een prachtige, efficiënte, integere en wijze innerlijke coach: onze beschermengel. Ons durven overgeven aan ons Hoger Zelf (die plek in ons zelf waar we de hoogste intelligentie bezitten, waar we het goddelijk plan kennen én ons aandeel daarin), gebeurt wanneer we ons eigen 'management' – ons Zelf- door en door vertrouwen. Het helpt ons steeds onze volgende stap te zien, en in alle vertrouwen onze eigen specifieke individuele weg verder te zetten.

Het helpt ons om steeds minder bevestiging te gaan zoeken in de buitenwereld, steeds minder de behoefte te voelen om onze weg steeds maar te willen verantwoorden en uit te leggen aan anderen rond ons. Het maakt ons leven een stuk eenvoudiger. Er vallen veel overbodige schillen van ons af.

De roep van onze ziel kan niet langer meer ontkend worden

Eén ding is zeker: de roep van onze ziel kan in deze tijden niet meer ontkend worden. Zijwegen blijven nemen die afwijken van ons ware pad, een rol spelen, de behoeften van ons ware kern-zelf ontkennen wordt steeds moeilijker. Elk van ons krijgt steeds meer duidelijke signalen tot bijsturing: meer actie, meer rust, meer meditatie, meer natuur, ons losmaken van oude plaatsen, situaties, relaties, ons verbinden met nieuwe plaatsen, situaties, relaties, meer aflijning op het zieledoel, enzovoort.

We worden allen verder gedreven door de innerlijke stroom van ons Hoogste Zijn. Deze stroom volgen geeft vreugde, vervulling, innerlijke rust en thuiskomen in ons Zelf. Deze stroom ontkennen geeft depressie, het gevoel dat er iets onbestemds ontbreekt in ons leven, grote onrust en een thuisgevoel gaan zoeken bij anderen en buiten onszelf.

Allen schommelen we nog tussen deze twee energieën, maar het lukt ons steeds beter om de signalen van onze ziel te herkennen, en rechtdoor te gaan.

Afwerkingsmaand

December is een afwerk-maand (tot eind februari is de energie vooral op afwerking gericht – alhoewel 'achter de schermen' heel veel in gang gezet wordt). Afwerking kan op veel manieren gebeuren. Vaak is het gewoon in onszelf een synthese maken van gebeurtenissen en processen. Soms heeft afwerking te maken met anderen.

Dit is een tijd waarin we bepaalde relaties, met wie we zoveel hebben kunnen leren en groeien, definitief los gaan laten, of waarin we relaties vernieuwen: de participanten zijn meer afgelijnd en de relatie wordt op een hoger level getild.

Het heeft velen onder ons vele levens en vele jaren gekost om ons los te maken van verouderde groepsstructuren, overtuigingen en relaties. Een belangrijke fase liep vorig jaar in mei af, een tweede vorig jaar in december, en dit jaar zal er een derde fase afgewerkt zijn eind december. Dit gebeurt op bewust niveau, maar vaak ook onbewust. We bevrijden ons van eeuwenoude beperkende banden, en creëren zo meer ruimte in onszelf voor nieuwe verbindingen en de nieuwe levensfase.

Kracht en macht bij 2de Straals-mensen

In deze wereld zijn vooral 2de Straals-mensen in incarnatie, mensen die draaien op de energie van liefde en wijsheid, en voor deze groep mensen kan afwerking veel te maken hebben met het in balans brengen van het thema kracht in hun systeem en hun leven.

In de oude energie was 'in je kracht staan' vooral gericht op de buitenwereld, en werd het nogal vaak gelinkt aan een 'krachtmeting' tussen mensen.

Vanuit de nieuwe energie weten we dat ware kracht en macht in en volledig binnen onszelf ligt. We realiseren een steeds grotere innerlijke vervulling, een innerlijk weten dat we veilig zijn, dat we compleet zijn, een onvoorwaardelijke liefde voor ons Zelf. Een steeds sterker gevoel van innerlijke autoriteit, steeds minder behoefte om uiterlijke autoriteiten in de wereld om ons heen gaan te zoeken.

Afwerking brengt vrede

Maar altijd heeft afwerking te maken met de energie van 'vrede'. Het gevoel van 'het is goed zo'. Afwerking is het punt vanwaaruit we opnieuw verder kunnen, andere horizonten kunnen gaan verkennen.

Afwerking is het punt waarop we diepe inzichten krijgen,waarop er aanvaarding is, en we het grotere plaatje kunnen zien, daar waar we voordien slechts fragmenten en details van het geheel zagen.

Licht in december

Wanneer we met ons innerlijk oog naar december kijken, kunnen we december zien als een aaneenschakeling van opflakkerend licht. Het licht van herkenning, opluchting, verlichting, aflijning, van 'ah- zo zit het in mekaar?!, van onderlinge steun en bemoediging, van mekaar terugvinden, van verbinding van harten. Het licht van hoger afgelijnde structuren en constructies en relaties. Het licht van de nieuwe tijd, die we stap voor stap samen co-creëren.

Hierin zijn we allen aan het groeien. Dat belooft voor de toekomst, en is een mooi geschenk in het nu... Heb een mooie maand, laat het licht dat je bént volop schijnen. Verberg je licht niet langer, het mag gezien worden! Het is hier veilig voor je! Deel het geschenk dat jij bént met de rest van je wereld!

Keep the faith

Fran