Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 29 november 2013

Aartsengel Michaël spreekt. 29 november 2013 / Rita Pulmans

Channeling AE Michael
 door Rita Pulmans van 17-11-2013
moonlightspirit 20-11-2013

17/11/2013 Aartsengel Michaël spreekt.

Geliefde zielen, goddelijke wezens, innerlijk groeiende genadevolle kinderen van het Licht.
Ik, aartsengel Michaël, begrijp jullie wanhoop die zich op sommige plaatsen op de wereld voor doen. 


Er is nu een uitzonderlijke tijd gaande die nog niet is meegemaakt vanuit het verleden. Deze grandioze opwindende tijd ook, is de voorbode van het nieuwe.
De momenten en de periodes van wanhoop wisselen zich af in kracht en hoop.
Jullie, geliefde zielen, worden als het ware weg en weer geslagen in de trommel van de zuivering, uitgewrongen en gemangeld tussen de bladen van gerechtigheid. 

Jullie, geliefde mensenkinderen, ondergaan een grandioze transformatie die geen stilstand of weigering kent. Jullie zullen erdoor gaan, makkelijk of moeilijk, maar hierin bestaat geen keuze. Wat wel bestaat, geliefde kinderen, is jullie vrije wil hierin en deze is aan jullie of jullie de keuze durven maken om de mangel in te duiken als het ware. Om door te gaan door de moeilijke periodes en te durven doordrukken naar het Licht. 

Want, geliefde zielen, dit is reeds zichtbaar aan de horizon. Het Licht is altijd en overal aanwezig, doch het lijkt als het ware "gedimd". Het lijkt als het ware te schijnen als een flauw verschijnsel. Maar niets is minder waar geliefden, daar het licht alles omvat en de duisternis reeds opslorpt als het ware. 

De moeilijke periode is een aankondiging van een nieuwe allesomvattende tijd die zal zijn: Licht en Liefde in zijn algehele omvang. In zijn algehele machtige, krachtige Zijn. De liefde is jullie gegeven, en de liefde zal er zijn, in zodanige mate dat het jullie overwelmen zal. 

Lieverds, heb meer vertrouwen, geef de moed niet op, want prachtig zal de toekomst zijn, eens jullie dit duistere dal zijn overgestoken. En jullie zijn reeds halverwege. Hou nog even vol en jullie zullen je aanschijn herkennen en begrijpen en weten wie en wat jullie zijn: lichtwezens op weg naar huis.
Jullie zullen deze barre tocht niet zomaar maken, maar door jullie beleving en inzicht zullen jullie tot je ware Ik komen. Tot je kern, je wezenskern. Om wederom te ontdekken hoe mooi jullie zijn. Welke prachtige wezens jullie zijn. 

Dit doen jullie, geliefden, door jullie ballast af te gooien, en hier zijn jullie volop mee bezig. Vandaar deze heftig in turbulentie zijnde energieën allerhande, die jullie overspoelen. Maar deze zijn nodig om het oude te helpen transformeren. 

Weet je gedragen, geliefde zielen, door ons, en weet ook dat er meer en meer zal verwijderd worden dat wat niet van jullie is. Jullie worden als het ware afgepeld tot op je zuivere kern, zodat jullie jezelf gaan herkennen en terug vinden. Jawel! Dit zullen jullie! 

Jullie zullen versteld staan wat en wie jullie zijn, als jullie eenmaal in je ware gelaat zullen kijken. 

Geliefde zielen, houd moed, houd stand en ga gestadig verder in het prachtige weten dat jullie door ons gesteund zijn. Dat jullie ons meer en meer zullen voelen en zien. Dat jullie, geliefde zielen, ons eens weer ontmoeten. Van aangezicht tot aangezicht in het Licht der aanschijn. 

Blijf verder jullie taak verrichten ten voordeel van jullie zelf in het Licht.
Wij, de goddelijke wereld, steunen en beschermen jullie, geliefden, en zijn jullie zeer nabij.

Ik, Aartsengel Michaël, heb gesproken in de nieuwe aanschijn van het Licht.

Niets mag worden toegevoegd en of veranderd aan deze tekst en dient in zijn algehele vorm te worden doorgegeven.

© Channeling van Rita Pulmans.