Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 28 oktober 2013

Saul: Jullie Lot is om Samen met God te Creëren / John Smallman op 27 oktober 2013

Saul: 
Jullie Lot is om Samen met God te Creëren
 John Smallman op 27 oktober 2013

Jullie staan aan de vooravond van enorme veranderingen in de manier waarop jullie het leven ervaren, monumentale veranderingen die jullie zullen inspireren en verheffen, veranderingen die zijn gepland vanaf het moment van jullie schijnbare afscheiding van jullie Bron.  Jullie zijn altijd één met de Bron, eeuwig verbonden met die creatieve kracht.  Zonder die verbinding zou er geen bewustzijn, geen besef, niets zijn, en dat is onmogelijk omdat de Bron altijd zonder begin was en oneindigend is. Het is gewoon in al Haar pracht, eeuwig voorbij de tijd die louter illusoir is.  Haar Liefde en Haar Licht schijnen op jullie op ieder moment jullie eeuwige bestaan bepalend en verzekerend. Jullie hebben gewoon tijdelijk gekozen Daar onbewust van te zijn.  En nu is bewustzijn van die onbewustheid zachtjes, onweerstaanbaar, en intrigerend in het bewustzijn van de mensheid aan het sijpelen, het oplossend.

De focus op de afleiding van de illusie, en daar zijn er velen van, varieerden, en (waren) tot nu toe volledig fascinerend, is aan het verzwakken terwijl jullie fascinatie met hen muf, saai, en vervelend wordt.  In plaats daarvan worden jullie natuurlijke creatieve talenten gewekt en vragen jullie aandacht, wat is hoe het zou moeten zijn, want als ze vrij en spontaan stromen brengen ze jullie mateloos veel vreugde en voldoening.  Jullie lot is om samen met God te creëren, jullie zijn dit vergeten en hebben, gedurende eonen, geprobeerd te creëren zonder Zijn liefdevolle leiding en aanmoediging.  Jullie hebben geprobeerd om het alleen te doen, en door dit te doen hebben jullie ongelofelijke beperkingen geplaatst op jullie God-gegeven talenten en creatieve krachten.

Dit gebrek heeft ertoe geleid dat je het schijnbare succes van anderen met toenemende jaloezie en ontevredenheid bekijkt, terwijl zij, gedreven door identieke gevoelens, jou met gelijke teleurstelling bekijken, het resultaat is dat jullie venijnig aan het concurreren waren, in plaats van harmonieus en liefdevol samen te werken, aldus jezelf voortdurend woedend langs het pad van bitterheid en wrok leidend, waarvan jullie vaak God de schuld geven!
Maar het is jouw pad, jij kiest het en jij stelt het op ieder moment opnieuw in door je overtuigingen.  Overtuigingen zijn zeer sterk, maar je hebt altijd de keuze om ze te veranderen, en om dat te doen met de liefdevolle hulp van je gidsen, mentoren, of engelen, zullen ze je assisteren in je proces van ontwaken.  Praat met hen, en LUISTER naar hen tijdens jullie dagelijkse stille tijd, het is essentieel voor jullie welzijn, en om de bitterheid waaraan zo velen verslaafd zijn geraakt op te lossen.
Jullie zijn allemaal goddelijke en prachtige aspecten van de Ene en zodra je dat accepteert, en weer weet, zullen jullie ego's ondergebracht en gere-integreerd worden in de totaliteit die Jij bent, en dat is wat ze meer dan wat ook vrezen.  Zodra dat gebeurd zullen zij ook gelukzalig tevreden zijn.  Waar ze bang voor zijn is het onbekende, en het is onbekend voor hen omdat ze niet waren aangekomen, in wezen als karikaturen van wie jullie werkelijk zijn, tot na jullie illusoire afscheiding van jullie goddelijke Bron.  Ze weten dat de afscheiding een fout was, een grote fout, maar ze weten niet waarom en ze vrezen vergelding.  Als ze de Bron hadden ervaren zouden ze geen angst hebben, dan zouden ze alleen Liefde kennen.  Echter, jullie creëerden ze ten behoeve van de afscheiding, om grenzen te stellen aan jullie kennis, aan jullie bewustzijn, en dus voor jullie ego’s is er dit enorme gevoel van naderend onheil, aangezien de dood van het lichaam voor hen opdoemt, een onontkoombaar, onvermijdelijk, en angstaanjagend aspect van de aardse belichaming van de mensheid.
Wanneer jullie jezelf beschouwen als alleen lichamen met korte, beperkte, en eigenlijk onbevredigende levens, die jullie altijd dreigen te verliezen ten gevolge van enige persoonlijke of maatschappij-brede ramp, wat het beeld is dat het ego jullie presenteert, worden jullie effectief geronseld door jullie ego's in het streven om het onvermijdelijke te voorkomen, met welke middelen je je ook maar kunt voorstellen.  Eén van de meest voor de hand liggende is door te profiteren van andermans ellende en te proberen om ze in plaats van jezelf voor de verwachte goddelijke vergelding te offeren. Het is uit die angst dat het menselijke offer werd geboren.  Die angst blijft en mensen blijven elkaar zonder onderscheid in de gehele wereld offeren.  Over het geheel genomen wordt het geen offer genoemd, maar welbegrepen (verlicht) eigenbelang – de enige die voor je zal zorgen ben jij zelf!
Als Lichtdragers en wegwijzers zijn jullie je er volledig van bewust dat er een goddelijk Wezen is, een Bron, God, Die Liefde is, en Die op ieder moment onvoorwaardelijk van jullie houdt.  Jullie zijn momenteel belichaamd om de energieën van Liefde naar de mensheid te brengen, door je met hen te verbinden en ze zonder onderscheid te allen tijde te delen.  De aantallen van jullie die zich daarvan bewust zijn en dit doen, zijn in de afgelopen decennia exponentieel gegroeid en de resultaten zijn duidelijk gezien de enorme toename van de compassievolle aandacht voor de fundamentele mensenrechten, en de noodzaak van het zorgen voor de armen, de zieken en de ouderen.  Dit is compassie in actie, en terwijl het Liefdesveld waarin het opereert zich uitbreidt, verbinden zich meer en meer mensen met elkaar en beginnen deze kwesties op te lossen.  Ook zien mensen, als gevolg van de toenemende wereldwijde compassie, die de neiging hebben genadeloos en brutaal over anderen heen te walsen, zich in toenemende mate aan de kant geschoven, en niet langer vrij om hun medemensen te behandelen met de minachting die op deze planeet endemisch is geweest.  Er is een collectief bewustzijn geëvolueerd, die de misstanden rechtzet die zo lang als normaal gedrag geaccepteerd werden. 
Dit zijn de verheffende tekenen dat de Nieuwe Tijd inderdaad is aangebroken.  Liefde, acceptatie, vergeving en compassie barsten open op een aantal van de meest onverwachte plekken, hoop en verlichting brengend naar hen die zichzelf tot uitzichtloosheid en wanhoop gebracht zagen door een onmenselijke machine die was gebouwd om te onderdrukken, controleren, en hen dan als waardeloos af te danken. Die machine is aan het uiteenvallen, desintegreren, en wordt ontmanteld als het politieke lichaam ontdekt dat de mensheid als geheel niet langer bereid is om rustig onder dat mistroostige en volstrekt onaanvaardbaar juk van onderdrukking te blijven zitten.
Het Licht van Gods Liefde verspreidt zich als een lopend vuurtje over de gehele planeet, en het is onblusbaar.  Het omarmt allen op Haar pad, ze naar zichzelf toetrekkend in tedere en onvoorwaardelijke acceptatie, niets eisend en, zoals Het altijd heeft gedaan, alles aanbiedend.  Vind die Liefde helder binnen jezelf brandend wanneer je je tijd vrij maakt voor gebed, ontspanning of meditatie.  Het is de Levenskracht, en Het is van jou, permanent in je geïnvesteerd, als jullie maar je hart willen openen om Het te ontvangen.  Het zal nooit, om welke reden dan ook, worden teruggetrokken, want Het is jullie Vaders eeuwige geschenk aan jullie. 
Met heel veel liefde, Saul.