Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 28 september 2013

Nieuwe Bezoekers aan het Moederschip 28 September 2013 / Dr. Suzanne Lie

Nieuwe Bezoekers aan het Moederschip
"Het Ontsluiten van de Matrix"
28 September 2013 / Dr. Suzanne Lie
Mytre Spreekt:
De uitdrukking op Sandy en Jason hun gezichten herinnerde mij aan mijn eerste bezoek aan het Moederschip. Ik kon uit Mytria's expressie opmaken dat zij hetzelfde voelde. We glimlachten warm en zeiden als één stem, "Alsjeblieft volg ons. Er is iemand waarvan wij wensen dat jullie die ontmoeten."
Hoewel Sandy en Jason achter ons waren konden wij hun opwinding over hun eerste "bewuste" bezoek aan het Moederschip voelen. Zij waren beide in hun nachtlichamen op het schip geweest, maar deze keer waren zij volledig wakker en in een hogere staat van bewustzijn. Wij hadden toezicht gehouden op hun proces van het ontcijferen van hun droom over onze ervaring, en zij hadden het tamelijk goed gedaan.
Vandaar dat we besloten hadden om hen naar het Moederschip te brengen zodat wij hen enige achtergrondinformatie konden geven. Feitelijk, was het de Arcturiaan Diens idee om hen uit te nodigen om persoonlijk zich bij Diens volgende transmissie naar de Aarde aan te sluiten. Toen wij bij het transmissie gebied aankwamen vertelden wij Jason en Sandy dat de Arcturiaan hen persoonlijk uitgenodigd had om zich bij deze transmissie aan te sluiten.


Terwijl we in de richting liepen van de deur naar de transmissiezaal, opende het zich, schijnbaar, uit eigen beweging. Maar, terwijl de deur volledig openging zagen wij onze dierbare Arcturiaanse vriend net voorbij de drempel staan. Sandy en Jason waren zo verrast en vereerd dat zij geen woord konden zeggen.
"Welkom," zei de Arcturiaan, feitelijk woorden gebruikend.
Sandy en Jason stamelden enige woorden van dank, maar hun brede glimlachen zeiden meer dan wat voor woorden dan ook.
De Arcturiaan, die een relatief menselijk lichaam aangetrokken had ter ere van hen glimlachte feitelijk terug. Natuurlijk was de glimlach meer van een gevoel dan een feitelijke gezichtsuitdrukking.
"Ik moet nu met mijn transmissie beginnen," zei de Arcturiaan terwijl Het Sandy en Jason uitnodigde om te gaan zitten. De Arcturiaan gleed toen richting het transmissiescherm en begon de transmissie.
De Arcturiaan Spreekt:
Onze boodschap vandaag gaat over het ontsluiten van de driedimensionale matrix. Net zoals een grote sleutel noodzakelijk is om een groot sleutelgat te ontgrendelen, is er een driedimensionale sleutel nodig om de driedimensionale matrix te ontsluiten. Jullie duistere kliek wist dit feit, en zij hebben voor jullie vele waarheden afgesloten in de 3D Matrix. Op deze manier, kan alleen een driedimensionaal mens de 3D Matrix ontsluiten om de waarheid van hun werkelijkheid te ontsluieren.
Velen van ons, van de Galactische Federatie, hebben het grote offer gemaakt om een menselijke incarnatie te nemen zodat wij andere mensen zouden kunnen helpen. Nochtans, moeten de fysiek bewoners van de Aarde de ascentie van Gaia in/naar de volgende frequentie initiëren en voltooien anders zullen zij niet in staat zijn om met Gaia's vijfde dimensionale expressie te resoneren.
Verder, werd de 3D Matrix van de holografische Aarde zo geïnfiltreerd met de lage frequentie van angst dat wanneer het ook is dat een mens probeert om de matrix te ontsluiten om de waarheid te vinden en te delen, zij tegemoet getreden worden met een enorme dosis van de essentie van angst, welke hen in hun sporen stopt.
Sta ons toe om uit te leggen wat wij bedoelen met de 'essentie van angst." Hoewel de meeste mensen onbewust zijn, hebben alle emoties een intense essentie, welke het beste verklaard zou kunnen worden als een odeur of een geur. Dit is waarom dieren en planten onmiddellijk vast kunnen stellen of een mens veilig is of niet. Zij kunnen de odeur van angst of van liefde ruiken. Ja, planten ruiken, maar op een andere manier dan dieren. Planten "ruiken" in termen van chemische reacties van het er naartoe bewegen of er vandaan bewegen.
Jullie menselijke aardse voertuig is, in feite, een dier. Nochtans, tijdens het proces van individualisatie is de mensheid het gevoel met hun ingeboren, dierlijke instincten kwijtgeraakt. Verder, heeft de kliek redelijk succesvol gewerkt om de meeste mensen in een voortdurende staat van angst te houden. En, de enige manier om de angst te confronteren welke in de 3D Matrix is ingebed is om de angst te overwinnen welke ingebed is in jullie fysieke aardse voertuig.
De geur van angst zegt "ga weg," en de geur van liefde zegt, "Kom dichterbij." Als jij niet jouw eigen innerlijke angst overwonnen hebt, zal de onbewuste boodschap van "ga weg en vind veiligheid" jouw intentie overschrijven om de waarheid te vinden welke opgesloten zit in de 3D Matrix. De 3D Matrix van jullie planeet is verweven met het web van creatie. Vandaar dat, wanneer het ook is dat je met angst resoneert het web van creatie meer angstige sensaties jouw kant opstuurt.
Herinner je alsjeblieft dat er twee classificaties van emotie zijn, welke zijn de op liefde gebaseerde emoties en de op angst gebaseerde emoties. Daarom, zijn verdriet, kwaadheid, schuldgevoel, wraak, twijfel allemaal op angst gebaseerd en herinneren het web van creatie eraan om meer angst te sturen. Het is om deze reden dat het worden van een meester over jullie emoties aldus van vitaal belang is voor jullie proces van ascentie.
Ascentie is een proces van het opnemen van zoveel licht in jouw wezen dat jouw frequentie uitbreidt voorbij dat van de derde dimensie. Deze hogere frequentie van licht stemt eerst jouw waarnemingen af om de waarnemingen van de hogere dimensies te omvatten. Nochtans, staat het jou ook toe om voorbij alle illusies te kijken. Deze bekwaamheid is een uitdaging, omdat je zult beginnen te begrijpen hoezeer jullie bedrogen werden door de leugens van de kliek.
Het is natuurlijk om op deze informatie met kwaadheid te reageren. Nochtans, kwaadheid is een op angst gebaseerde emotie, welke het web van creatie onmiddellijk vertelt om jou meer angst te sturen. Vandaar dat, jullie grootste test in jullie proces van ascentie is om meesterschap over ALLE op angst gebaseerde reacties te verkrijgen, aangezien zij jullie frequentie verlagen alsook meer angst jullie werkelijkheid binnen wenken.
Wanneer je eenmaal meesterschap verkregen hebt over jouw op angst gebaseerde emoties en je herinnert je om op liefde gebaseerde emoties te kiezen voor alle stimuli, zal het web van creatie steeds meer liefde in/naar jouw leven sturen. Daarom, wanneer het ook is dat jullie geconfronteerd worden met wat voor stimulering dan ook welke een op angst gebaseerde reactie oproept, jullie je instincten moeten trainen om onmiddellijk die angst in/naar liefde te transmuteren. Het is op deze manier dat jullie in staat zijn om de waarheid van de 3D Matrix te ontsluiten.
Laat ons jullie eerst vertellen wie de kliek zijn, en dan zullen wij jullie vertellen hoe zij ontdekten hoe de waarheid in de 3D Matrix te verbergen. De leden van de kliek zijn feitelijk implantaten in/naar de aardse incarnatie van de macht-over leden van jullie Galaxy. Lang voordat jullie bekende geschiedenis begint, bezochten verschillende leden van jullie Galaxy jullie planeet.
In die tijd, woeden de Galactische Oorlogen en de leden van de macht-over werelden bestreden de leden van de macht-binnenin werelden. Gedurende generaties en generaties wonnen de macht-over krachten de oorlog en namen planeet na planeet over. De macht-over rassen waren van reptielen afkomst dat zich ontwikkelde vanuit de evolutionaire basis van "overleving van de bekwaamste/sterkste." Daarom, was de enige regel, "doden of gedood worden." Zoals jullie je kunnen voorstellen, creëerde dit formaat voor de ontwikkeling zeer krachtige en verraderlijke strijders.
Daarom, geachte aardebewoners, haal jezelf niet omlaag voor het niet in staat zijn om jouw angst te controleren, aangezien dit type van vijand ons vele generaties nam om te verslaan. Wij leerden dat je dat type van vijand niet kon bestrijden met kwaadheid of angst, omdat het hen louter voedde en hen sterker maakte. Ja, een component van de evolutie van dit ras was dat zij zich feitelijke konden voeden aan het energiegebied van angst.
Zoals wij gezegd hebben, straalt alle emotie een onzichtbare essentie uit, welke een sterke odeur voor dieren heeft. Wat de mensen vergaten was dat zij het voertuig van een dier dragen. In hun arrogantie van het mens worden, duwden zij de overlevingstactieken terzijde welke alle dieren hebben, welke de bekwaamheid is om emotie te ruiken.
Jullie verkrijgen dat vermogen terug door jullie heldervoelendheid. In feite, was het door het perfectioneren van het hogere gevoel van heldervoelendheid dat de macht-binnenin krachten uiteindelijk de ranken van de macht-over krachten overwonnen. Toen wij eenmaal de angst in een ander wezen konden ruiken, konden wij de angst in onszelf ruiken.
Wij hadden ons altijd afgevraagd hoe de macht-over vijand ons kon vinden, ongeacht waar wij ons ook verborgen. Nochtans, sloten sommige reptielen zich bij onze krachten aan omdat de lange wisselwerking met de op liefde gebaseerde vijand hun wezen infiltreerde, net zoals hun op angst gebaseerde essentie velen van onze ranken infiltreerde.
Toen de reptielen ons eenmaal geïnformeerd hadden dat zij de geur van angst konden ruiken, leerden wij dat de enige manier dat wij de lange Galactische Oorlog konden winnen was om de meester over ALLE op angst gebaseerde emoties te worden. Wij waren behoorlijk verrast en verheugd te ontdekken dat het meesterschap over alle angst ons bewustzijn uitbreide in/naar de vijfde dimensie en daaraan voorbij.
Toen wij eenmaal resoneerden met een hogere frequentie van werkelijkheid konden de macht-over krachten, welke nog steeds op angst gebaseerd waren, ons niet langer vinden. Het was toen dat de lange oorlog zich naar onze kant begon te keren. Nochtans, het leren om te resoneren met liefde was één ding, maar het leren om ALLEEN met liefde te resoneren, zelfs in het aangezicht van de dood, was een veel moeilijkere taak.
Echter, toen wij eenmaal leerden dat ons bewustzijn, ons ZELF, zich uitgebreid had in/naar de vijfde dimensie en dat wij alleen een 3D schelp droegen, was de dood van dat voertuig niet langer een probleem meer. Als onze schelp van klei vernietigd was, creëerden we louter een vijfdimensionale schelp. Sommigen van ons leerden dat wij onze vijfdimensionale bewustzijn konden gebruiken om een driedimensionale schelp te creëren. Dus net zoals iemand diens auto zou ruïneren, en nochtans een andere krijgt, konden wij ons aardse voertuig verliezen en nochtans een andere maken.
Toen onze dode kameraad naar ons terugkeerde in een volmaakt gezonde kleischelp, ontdekten wij dat wij geen enkele angst hoefden te hebben, want als wij stierven, konden wij louter een nieuwe schelp creëren. Toen werden wij onbevreesde strijders die begeleid werden door onze verbinding vanuit het vijfdimensionale perspectief van diegenen die "gestorven" waren. Deze begeleiding was mogelijk omdat toen wij eenmaal vrij waren van de angst voor de dood, wij ons bewustzijn uit konden breiden, en derhalve onze waarnemingen om de vijfde dimensie te omvatten.
Vanuit dit hogere dimensionale perspectief waren wij vrij van tijd en ruimte. Vandaar dat, wij alles wisten dat onze vijanden planden. Nochtans, leerden wij ook dat wanneer wij eenmaal de strijd aangingen met de intentie om elkaar te vermoorden, ons bewustzijn terugzonk in/naar de derde dimensie en wij onze voorsprong verloren. Het was toen dat wij geconfronteerd werden met de grote uitdaging van hoe wij een oorlog konden winnen zonder onze vijand schade toe te brengen?
Wij ontdekten dat wij onze vijand geen schade toe moesten brengen aangezien onze vijfde dimensionale vorm resoneerde met alle vijfde dimensionale vormen. Hoewel onze vijand niet wist dat zij een vijfdimensionale essentie hadden, ontdekten wij dat AL het leven een vijfdimensionale vorm heeft. Als wij doorgingen met het vermoorden van driedimensionale wezens, zonk ons bewustzijn terug naar de derde dimensie. Dan zouden wij alleen de derde dimensionale wereld waar kunnen nemen.
Gelukkig, vonden sommigen van onze vijanden ook hun vijfdimensionale expressie. De Draconianen zijn uitermate intelligent en hebben strategieën voor de strijd voorbij dat van wat voor ras dan ook. Vanwege dit ingeboren vermogen, stelden sommigen van de leiders van de Draconianen vast dat zij groots hun tactieken moesten veranderen.
Toen de Draconianen, die binnenin de koepel rondom de originele Pleiadische kolonie geascendeerd waren, eenmaal vijfdimensionaal geworden waren, beseften zij dat sommige Dracs ook gereed waren om te ascenderen. Deze geascendeerde Dracs gebruikten hun vijfdimensionale vormen om zich bij de paar Dracs aan te sluiten die via ons leerden om hun bewustzijn uit te breiden in/naar de vijfde dimensie.
Deze groep van geascendeerde Draconianen verwelkomden iedere Draconiaanse strijder die verhuisde in/naar de hogere vierde dimensie ofwel via de dood of door de uitbreiding van het bewustzijn. Er is een pad van ascentie gebaseerd op intellectuele kennis, maar het heeft een eerder laag plafond, aangezien deze wezens zich nog niet herinnerd hebben hoe onvoorwaardelijke liefde te accepteren.
Nochtans, het intellectuele pad breidde hun bewustzijn in/naar de hogere vierde dimensie uit waar de groeiende geascendeerde ranken van Dracs op hen wachten. Ondertussen, sloten de Pleiadianen, samen met de verbindingen die zij gemaakt hadden met de Arcturianen, zich aan bij de Draconianen om het ascentieproces van de strijders te ondersteunen toen eenmaal beide zijden hun bewustzijn voldoende door intellectuele inspanning of de dood van hun klei voertuig verhoogd hadden.
Tot ieders verrassing, ondersteunden de geascendeerde macht-over Dracs ook de leden van de macht-binnenin legioenen. Ook, ervoeren diegenen die hun vijand onmiddellijk konden vergeven een sprong van bewustzijn in/naar de vierde dimensie. Als deze verlichte wezens ook onvoorwaardelijke liefde naar hun "vijand" konden sturen, zouden zij de 3D Matrix van hun wereld kunnen ontsluiten om de vijfde dimensionale expressie van hun thuiswereld te ervaren.
Beetje-bij-beetje, begonnen beide zijden van de Galactische Oorlog de hoogste vierde dimensie te ervaren en/of de drempel van de vijfde dimensionale expressie van hun eigen werkelijkheid. Met deze ontdekking, ontdekten zij dat liefde, vreedzaamheid en vreugde verre superieur was tot de macht-over anderen of de "eer van het zijn van een dappere strijder".
Zien jullie, net zoals de macht-over troepen hun macht-binnenin vonden om hun bewustzijn uit te breiden in/naar de gewaarwording van een nieuwe wereld, ontdekten de macht-binnenin troepen de handeling van de strijd en dat het vermoorden hen in dat veranderde wat zij aan hun vijand gehaat hadden, de onophoudelijke behoefte voor macht over. Op deze manier, werd de passie en glorie van oorlog langzaam vervangen met ontgoocheling dat "wat je bevecht wordt je."
Wanneer een strijder eenmaal verviel in wat zij dachten dat een depressie was, konden diegenen van de hogere frequenties zien dat die strijder feitelijk reageerde op een groeiend licht en zelfs liefde binnenin hen. Op dit punt bundelden zij de krachten van de macht-over en de macht-binnenin troepen en verzamelden in/naar ÉÉN groep van ascenderende en geascendeerde wezens.
Als ÉÉN groep, verbonden zij zich met de rechtschapen strijders om hun overgang in/naar de hoogste frequentie van werkelijkheid te ondersteunen die zij konden accepteren. Het was op deze manier dat diegenen die verstrikt zaten in de 3D Matrix een weg vonden om de Matrix te ontsluiten met de macht van hun onvoorwaardelijke liefde. Want zie, alleen onvoorwaardelijke liefde, welke liefde vrij van alle oordeel is, kan de gevangenis van een op angst gebaseerde werkelijkheid ontsluiten.
"Dus, als wij in liefde leven, ontsluiten wij de 3D Matrix," fluisterde Sandy.
"Ja, en dan kunnen we hier de gehele tijd komen," glimlachte Jason.
De Arcturiaan draaide zich om en keek hen in de ogen en zei, "Ga terug naar beneden en laat los!"
Sandy en Jason waren zo verrast dat zij knipperden. Toen zij hun ogen openden, zaten zij in hun woonkamer.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/