Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 11 oktober 2013

Manuscript van overleving - deel 363 - Aisha North 11 Oktober 2013

"Symbolen en Vormen"
11 Oktober 2013 / Aisha North 
De symbolen van succes kunnen vele zijn, maar laat ons voor nu gewoon focussen op een paar die voor velen van jullie tevoorschijn zullen komen. Jullie hebben en zullen beginnen je op een manier te verbinden welke jullie in staat zal stellen om te beginnen dingen te zien, maar wanneer wij hiernaar refereren, refereren wij niet noodzakelijkerwijs naar tastbare dingen welke jullie tegelijkertijd met jullie blote handen aan kunnen raken. Wij refereren naar symbolen en vormen die mogelijk geen enkele informatie bevatten die jullie vanuit een menselijk oogpunt zullen begrijpen, maar symbolen die op zichzelf essentiële informatie bevatten die hun stempel op jullie achter zal laten op manieren die van grote hulp zullen zijn. Natuurlijk, deze gehele boodschap, in feite, iedere boodschap die je mag ontvangen op deze manier geeft ook veel van diens informatie op deze manier door.


Want wat jullie ZIEN is niet altijd ALLES dat jullie krijgen. Jullie zullen deze woorden zien, en jullie zullen hun betekenis in je opnemen, maar naast dit oppervlakkige niveau van informatie, zijn er vele, vele anderen, en nu zullen deze voor steeds meer van jullie beginnen meer duidelijk te worden. Want jullie zullen ZIEN wat jullie voorheen niet zagen, maar wij refereren niet naar kleine groene mannetjes in vliegende schotels. Nee, waar wij naar refereren, zijn deze non-verbale vormen van communicatie, een communicatie welke te allen tijde een doorgaand proces is, maar waar jullie je zelfs niet bewust van geweest zijn. Want jullie worden voortdurend blootgesteld aan zoveel informatie, maar deze informatie werd als het ware voor het zicht verborgen gehouden. Desalniettemin, is het er altijd geweest, en nu, zullen velen van jullie ermee beginnen in staat te zijn om hen te onderscheiden.
Het zal als uit het niets tevoorschijn komen, en jullie zullen het op vele manieren "zien". Niet als projecties op een muur misschien, en niet door deze openingen aan de buitenzijde, jullie menselijke ogen. Nee, jullie zullen hen binnenin zien, maar zij zullen zo duidelijk voor jullie zijn als de dingen welke jullie met jullie ogen zien. Jullie zullen niet noodzakelijkerwijs hun betekenis als zodanig "vatten", maar jullie zullen nochtans in staat zijn om de trillingsinformatie welke deze symbolen en vormen dragen te onderscheiden, en jullie zullen opmerken dat zij wel een effect op jullie hebben. Want deze vorm van communicatie is extreem effectief en krachtig, en zelfs als jij je er niet bewust van bent, stuur jij ook dit soort van informatie NAAR BUITEN, je ontvangt het niet alleen maar.
Dus blijf afgestemd zoals ze zeggen, en bekijk of je kunt beginnen op de één of andere manier in te luisteren op deze doorgaande conversatie, en wij kunnen jullie garanderen dat jullie in staat zullen zijn om dat te doen. Nochtans, verwacht niet om in staat te zijn om al deze informatie die je op deze manier krijgt in de menselijke taal te vertalen. Want er zijn niet genoeg woorden om dat nochtans te doen. Maar jullie hebben geen woorden nodig om hen op wat voor manier dan ook te vertalen, want jullie zijn in staat om hen helemaal in je op te nemen zonder door dat taalcentrum heen te gaan dat een intrinsiek deel van het menselijke brein is. Want jullie zijn zoveel meer dan jullie brein, ongeacht hoe ongelooflijk complex dat ook is, en nu, zullen jullie beginnen om dat in alle ernst opnieuw te ontdekken.
The Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/