Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 17 oktober 2013

Elrah van de Ritmische Dienst & eM Oktober 2013 / Steve Rother

Elrah van de Ritmische Dienst & eM
~ De Energie in de Zaal ~
De Collectieve Stem van de Derde Golf
Oktober 2013 /  Steve Rother


Groeten van Thuis.
Jullie zijn Prachtige Onvolmaaktheden
Groeten, Ik ben Elrah van de Ritmische Dienst.
Ik ben hier om iedereen voor een moment tot rust te laten komen en om jullie een grote oude glimlach te geven - één van mijn glimlachen … zo dat was 'um. Jullie denken dat het amusant is dat ik hier zit te praten met deze grappige stem, glimlachen en me maf gedragend, maar weten jullie wat ik aan het doen ben? Ik breng de energie tot rust, omdat als jullie je ogen gedurende een minuut sluiten en energetisch voor jullie uitreiken, jullie bijna het niveau van de energie in de zaal kunnen voelen. Velen van jullie voelden het toen jullie vandaag pas binnengekomen waren en sommigen van jullie gingen een paar keer terug naar buiten en kwamen weer terug om te acclimatiseren wat betreft de energie. Weten jullie, het is echt aan het worden. Dat is het leuke gedeelte hierover omdat gedurende een lange tijd dit geen deel van jullie werkelijkheid uit kon maken, want zien jullie, het bestond in de kleinere werelden van toen jullie kinderen waren. Maar wanneer jullie beginnen om volwassen te worden herinneren jullie je niet dat jullie de energie van de zaal/kamer kunnen voelen; jullie denken zelfs niet dat jullie zelfs de harten van andere mensen kunnen voelen, maar dat kunnen jullie. 

Toen de Opzichter (Steve) echt heel klein was, waren zijn ouders religieus en bleven zij hem de gehele tijd met zich meenemen naar de kerk en wilde hij op het één of andere punt een prediker worden, dus bleef hij vragen, "Hoe kom ik daar? Hoe kan ik het beste worden dat ik kan zijn?" zij bleven zeggen, "Wees braaf. Wees braaf. Wees gewoon braaf ongeacht wat dan ook." Wel, wat is braaf zijn feitelijk? Hij was zeer verward hierover totdat hij betrapt werd toen hij slecht/fout was, toen begreep hij het beter. Soms ben je de polariteit nodig om te zien waar jouw grenzen zijn en daar is niets verkeerds mee, dierbaren. Jullie zijn met een reden op de Aarde. Nummer één: Jullie worden niet verwacht volmaakt te zijn, wisten jullie dat? Met andere woorden, kan je niet volmaakt zijn zelfs als je het zou proberen om te zijn. Dat maakt deel uit van de regels op de planeet Aarde. Alleen hier is onvolmaaktheid. Thuis is volmaaktheid.Wanneer je naar de Aarde komt verdeel jij al jouw volmaaktheid in/naar andere dimensionale niveaus, alleen maar zodat je kunt spelen en pretenderen volmaakt te zijn. Nu gaan wij jullie vragen om jullie Licht te schijnen op al jullie prachtige onvolmaaktheden omdat die werkelijk het licht van Thuis zijn dat jullie meebrachten. Dat is de essentie van de smaak van het Licht dat jullie eraan gaven.
Wij zijn het IJs - Jullie zijn de Smaken
Het Collectieve Hart van de Mensheid
Wij gaven een channeling die zeer interessant voor mij was omdat het recht uit mijn hart kwam en het ging helemaal over ijs. Oh ja, ijs is zeer populaire op jullie planeet en om heel veel verschillende redenen. Het smaakt niet alleen goed, het is zoet en plaatst altijd een glimlach op jouw gezicht maar ook biedt het altijd een overvloed aan keuzes aan, nietwaar? Je kunt die smaak of deze smaak kiezen, en het ijs op vele verschillende manieren eten … in een hoorn, in een milkshake, of een bananasplit.
Wel, dat is de manier waarop wij het onder woorden brengen omdat het op een bepaalde manier tot uitdrukking brengt wie wij zijn. Want zien jullie, Thuis hebben wij niet te maken met ego's of de fysieke bubbels van biologie zoals jullie daar wel mee te maken hebben. Wij zijn het licht; wij zijn het ijs en jullie zijn de vele smaken. Van jullie allemaal wordt verwacht om het door te brengen met het beste van jullie individuele smaak. Het licht is hetzelfde licht dat in al deze prachtige stralen doorkomt; een ieder van jullie voorziet dit licht op de meest onvergelijkbare manieren van smaken. Wel, dat is het licht daarbuiten dat jullie nu beginnen te bespeuren wanneer jullie de energie in de zaal voelen. Hoewel jullie dat nu ervaren, is er veel meer dan dat. Er zijn mensen over de gehele planeet heen die gedacht hebben dat zij de leiding hadden, maar beseffen dat dit niet langer meer het geval is. Velen van hen zijn diegenen die jullie verkozen hebben om jullie regeringen te leiden en in belangrijke posities geplaatst hebben om de dingen voor jullie te besturen. Zij denken dat zij aan het hoofd staan dus doen zij het beste dat zij kunnen omdat de meesten van hen ook vanuit hun hart werken. Jullie moeten begrijpen dat zelfs als je het niet met iemand eens bent, het niet betekend dat zij niet vanuit hun hart werken. Het betekent gewoon dat zij niet met zowel hun hart als hun hoofd communiceren, dus moeten zij het opnemen tegen de energie in de zaal. Want zien jullie, het was niet zo belangrijk voorheen omdat niemand het kon voelen. Nu voelen jullie allemaal elkanders energie. Jullie technologieën hebben er zeker iets mee van doen, omdat jullie allemaal nu een mobiele telefoon kunnen pakken en allerhande dingen op het internet zeer snel naar voren kunnen halen. Dat konden jullie voorheen niet doen, en jullie zijn niet langer meer gelimiteerd op de manier dat jullie dat gewend waren. Die energie in de zaal is niet de energie in de zaal meer, want het is de energie van de planeet Aarde. Iedereen voelt het en probeert uit te vogelen waar de weerstand is, en waar het pad van de minste weerstand is. Het is het collectieve hart op de planeet Aarde; het is het ene hart van de planeet Aarde, van de mensheid.
Harmonie: De Derde Golf van Bekrachtiging.
Herinner je, dierbaren, een paar maanden geleden gaven wij jullie een boodschap over de derde golf van bekrachtiging. Wij hebben gesproken over de eerste en de tweede golf van bekrachtiging gedurende vele jaren. De eerste golf van bekrachtiging leerde hoe de leider te volgen, om feitelijk iemand te volgen die jullie in/naar iets beters zou kunnen leiden. Het nam een lange tijd voor de mensen om te leren hoe dat te doen. Toen leerde de tweede golf van bekrachtiging hoe jezelf te volgen, wat oneindig moeilijker is dan het volgen van iemand anders omdat het betekend dat jij jouw vertrouwensniveaus op moet bouwen en moet leren om jouw gezonde grenzen te bekrachtigen. Het was zeer belangrijk om te leren en jullie hebben dat goed gedaan gedurende de laatste 60 jaren op Aarde. De derde golf is harmonie. Kijk om je heen en jullie kunnen zien wat er gaande is in jullie regeringen en wat er economisch plaatsvindt; jullie hebben het daar zeer moeilijk met de polariteit. Hoe meer jullie proberen om samen te komen, hoe meer jullie volledig apart van elkaar willen zijn. Dit is een natuurlijke reactie met betrekking tot de verwijdering van de energie in de zaal, omdat er nu geen reden meer is om niet te harmoniseren. Dus vele mensen hebben al hun geloofssystemen opgebouwd op: "Ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik moet dit doen. Ik moet dit tegenwerken, ik moet tegengesteld zijn aan dat. Ik moet gepolariseerd zijn." Nu is er een derde pool, wat betekend dat het niet eenvoudig meer zwart en wit is. Jullie hebben een derde positie hier waar jullie op in kunnen tappen, jullie eigen hogere zelf, wat het waarom is dat wij het trialiteit noemen. Deze derde positie staat jullie toe om een nieuwe pool te hebben. Het hoeft niet zwart en wit meer te zijn. Nu kunnen jullie alle prachtige kleuren van de regenboog ervaren, en welke van deze expressies dan ook kiezen omdat jullie niet alleen maar deze manier of die manier meer hoeven te zijn. Het kan nu deze manier endie manier zijn, nochtans hebben velen van jullie moeilijkheden.
Harmonische Harten: De Energie in de Zaal/Kamer
Wanneer jullie het nieuws aanzetten en naar alle uitdagingen kijken waar de planeet doorheen gaat, als je nauwkeurig kijkt zal je zien dat zij allemaal veranderingen zijn vanwege de energie in de zaal. Is dat niet interessant? Jullie gingen een paar weken geleden bijna een oorlog in. Een paar weken geleden zaten jullie er aldus zo dichtbij, maar wat veranderde er? Wederom, de energie in de zaal. Zovelen van jullie hielden het in jullie hart vast zodat nieuwe wegen/manieren gevonden werden, nieuwe mogelijkheden braken door die er in het begin niet eens waren. Nu hebben jullie iedereen die naar voren komen en proberen om de dag te redden. Het is echt zo prachtig, maar wij weten dat jullie hen niet allemaal vertrouwen en jullie denken dat de meeste van hen spelletjes spelen. De waarheid van de kwestie is dat iedereen op deze planeet probeert om het zo goed als zij kunnen te doen. Alles dat jullie hoeven te doen is aandacht te schenken aan de energie in de zaal omdat dat de markering is - dat ik jullie ruimte waar jullie kunnen weten waar de dingen goed of verkeerd voor jullie zijn. Jullie zijn de enigen die van belang zijn, weten jullie. Ahh, jullie dachten dat niet. Jullie hebben aan alle anderen rondom jullie heen gedacht. "Hoe kan ik het leven voor hen aangenaam maken?" Nu zal het over jullie gaan omdat dit de aard van de nieuwe energie en het nieuwe licht is. Dit is de schoonheid van de energie in de zaal. De energie op de planeet Aarde is veranderd; er zijn geen geheimen meer. Velen van jullie wereldleiders hebben alle soorten van problemen hiermee, maar dat ik prima omdat er geen zwart en wit is, er is geen polariteit. Er is zelfs geen goed of fout op de manier zoals jullie daar altijd over gedacht hebben.
Terug in de tijd toen de Opzichter echt heel jong was, werd hij meegenomen naar de kerk en werd hem verteld om braaf te zijn. Waarom werd hem verteld om braaf te zijn? God ziet alles en houdt de score bij, en dat werd duidelijk aan de Opzichter verteld. Als je aan het einde van het jaar niet genoeg kabouterpunten had, ging je met Kerstmis geen cadeautjes krijgen of iets anders waar zij je over vertelden voor het niet braaf zijn. Nu gaan jullie in plaats daarvan met de energie in de zaal, omdat jullie collectieve harten hebben die overal en nergens mee overeen komen. Wij vertellen jullie dat het gewoonlijk voor mensen tamelijk mogelijk was om iets aan het algemene publiek over te dragen, maar het werkt niet meer op die manier. Nu leren jullie allemaal nieuwe vormen van communicatie die volledig door het hart heen zullen komen. Alles moet volledig open zijn, omdat in de tijden van geen geheimen meer het niet mogelijk is om ook maar iets achteruit te houden. Jullie worden allemaal wat jullie noemen paragnosten. Welnu, wij houden niet echt van dat woord, omdat het feitelijk jullie spirit is die op een prachtige manier via jullie fysieke lichaam doorkomt. Het is dezelfde manier waarop wij thuis de gehele tijd communiceren, wat het waarom is dat jullie diep in jullie hart weten dat het prachtig en dat het van waarheid is. Jullie allemaal kunnen nu beginnen om met deze energie te werken. Hoewel er 7 miljard mensen op deze planeet zijn, maar jullie zijn veel meer dan dat omdat jullie de energie in de zaal vasthouden. Wanneer wereldleiders in de ene richting gaan en zij zeggen, "Wij geven er niet om wat er gebeurd. Wij geven er niet om wie het ontdekt. Wij geven er niet om wat er plaatsvindt, we gaan het sowieso toch doen." Zal dat niet langer meer mogelijk zijn, wat nochtans is wat er gebeurde. Jullie hebben oorlog op jullie planeet afgewend en het was niemands plan om dat te doen; jullie deden dit binnenin jullie harten. Jullie zouden zeer trots op jullie zelf moeten zijn omdat alle machinerie bezig was op te starten om naar de oorlog te gaan. Het zou weer op jullie planeet gaan gebeuren en zij hadden niet nog meer excuses nodig, maar de energie in de zaal veranderde het. Zij waren niet in staat om het te laten werken. Hoe prachtig is dat? Jullie beginnen om aan het hoofd van jullie eigen werkelijkheid te staan. De planeet Aarde is bezig om zich om te keren in/naar een plaats van bewuste scheppers en wij zijn zo trots op jullie.
Ik ga nu terzijde treden en breng eM een poosje binnen terwijl wij nog steeds een beetje tijd over hebben. Omdat ik aldus opgetogen raak, is het voor mij soms moeilijk om terzijde te stappen. Maar zien jullie, wij hebben niet te maken met de ego's op dezelfde manier als jullie daar wel mee te maken hebben, dus eM is net zo blij als een peer daarachter … Ik weet niet hoe blij een peer kan worden, maar hij is blij. Het geeft er niet om of ik nu spreek met mijn tonen of dat hij spreekt, omdat wij van hetzelfde hart zijn. Hoewel jullie allemaal deze zware ego's met jullie meedragen, die zeer moeilijk om te dragen zijn, weet dat zij noodzakelijk zijn op de Aarde. Nochtans, houdt het ego jullie tegen van het zien van andermans hart. Dus als jullie gewoon aandacht schenken aan de energie in de zaal, zullen jullie levens veel gemakkelijker worden - Jullie zullen de weg om te gaan zien en dat pad van de minste weerstand op de meest prachtige manieren ontdekken. Nu zal ik terzijde stappen voor slechts een moment en eM binnenbrengen.
Het Balanceren van Mannelijke/Vrouwelijke Energie
(Voordat eM doorkomt kan Steve/eM bijna niet praten van het lachen…..)  
Wel, groeten, Ik ben eM. We hadden een lach klem zitten beneden binnenin en we moesten deze eruit laten. Hij wilde het er niet uitlaten, dus ging ik mijn gang en liet het er sowieso uit. Welkom iedereen. Ik ben zo opgetogen om hier bij jullie te zijn omdat jullie de energieën aan het balanceren zijn. Wij vertellen jullie dat het zo opwindend voor ons vanuit dit perspectief is om naar te kijken, omdat wat er gebeurd is dat jullie op heel veel manieren gepolariseerd geweest zijn op de Aarde. Het is hoe jullie toegestaan werd om het spel te spelen en, daarom, zijn jullie in staat geweest om vertrouwen te vinden door het hebben van een energie die al uitgezet was. Nu, hebben jullie deze in de polariteit genomen en deze mannelijk genoemd en die vrouwelijk, en jullie raakten zo klem in deze energieën dat het zeer moeilijk voor jullie is om de seksuele energie op jullie planeet te balanceren, maar jullie verrichten aldus fantastisch werk. Want zien jullie, ik balanceer wat wij noemen de mannelijke/vrouwelijke energie. Welnu, ik hoef niet op de Aarde te leven dus voor mij is het gemakkelijk, heel anders dan voor velen van jullie omdat het een voortdurend evenwicht is om in staat te zijn dat te doen. Het is een zeer lange tijd op de Aarde geweest waar jullie geprobeerd hebben om deze energie te balanceren. Nu zijn jullie gedurende een vrij lange tijd in de schommeling van de mannelijke energie geweest en wat de meesten van jullie zich niet herinneren is dat er tijden geweest zijn toen de vrouwen ook aan het hoofd stonden. Nochtans, hadden wij net zoveel problemen en dus gaat het over het hebben van balans. Het gaat niet langer over polariteit, en omdat jullie de polariteit verliezen kunnen jullie beginnen om de seksuele energie tussen jullie allemaal in evenwicht te brengen. Dat opent allerhande soorten van mogelijkheden.
Het was slechts recentelijk dat wij een expert vroegen om in/naar de LichtMeester groep te komen en enige van de Lichtmeesters te onderwijzen over waartransgenderisme helemaal over gaat, omdat jullie niet vertrouwd zijn met jullie volledige seksuele expressies op de planeet Aarde. Jullie zijn alleen vertrouwd met de gepolariseerde versies welke jullie nodig waren om jullie geschiedenis mee op te bouwen. Liefde is liefde is liefde, en er zijn aldus niet meer regels. Zo eenvoudig is het. Nu, wat er aan het plaatsvinden is is dat jullie zeggen, "Oké, ik hoef niet altijd in deze of die relatie te zijn." En wij vertellen jullie om niet jullie seksualiteit af te meten aan jullie relaties maar aan jullie energie, aan wie jullie zijn. Kunnen jullie je eigen beperkingen vinden met jullie seksuele energie geloven? Wel, zeker, jullie hebben hen allemaal op de één of andere manier. Jullie hebben allemaal jullie serie aan regels op de planeet Aarde geleerd waar jullie naar moeten leven om al deze prachtige negatieve en positieve gepolariseerde energie te balanceren. Welnu, jullie allemaal hebben toegang tot een veel diepere liefde en verbinding met jullie eigen spirit, want jullie spirit kent geen polariteit. Wanneer je hier komt en pretendeert een man of een vrouw te zijn, betekend dat eenvoudig dat je de spirituele energie van Thuis neemt en het door een filter heen haalt welke alleen een klein deel hiervan aantoont. Het is niet totdat je gebalanceerd raakt in alle gebieden dat je in staat zult zijn om meer van jouw eigen spirit in diens volledigheid en uniekheid vast te houden. Het is niet gemakkelijk via welke strekking van de verbeelding dan ook, omdat in een gebied van polariteit succes altijd door herhaling gedefinieerd werd. "Oh, je deed iets prachtigs. Dat is geweldig." Is dit succesNee. Niet totdat je het verschillende keren herhaald hebt. Dan keert het zich om in/naar een geloofssysteem, dat is wat wij noemen "GS". Dit krijgt meer van jullie in de moeilijkheden dan dat jullie je mogelijk voor zouden kunnen stellen. Jullie hebben hen altijd gebruikt omdat zij zeer succesvol waren, maar jullie elimineren ook alle andere mogelijkheden. Nu is dat aan het veranderen en wij vertellen jullie dat er reacties zullen zijn met betrekking tot de balans van mannelijke/vrouwelijke energieën.
Depolarisatie
Een depolarisatie is ook aan het gebeuren, dat jullie allemaal in staat zal stellen je op nieuwe manieren te harmoniseren. Nogmaals, het is niet gemakkelijk. Op het moment dat je probeert om te depolariseren, staan al deze gepolariseerde wezens op en zeggen, "Wacht eventjes. Dit is mijn waarheid, dit is de manier waarop het altijd geweest is, en dit is de manier waarop ik het houd." Dat is de menselijke aard, dus wees niet alleen geduldig met jullie zelf, maar met alle schepselen op de Aarde. Jullie zijn aan het veranderen en jullie veranderen het licht zoals het van Thuis komt en jullie brengen het tot uitdrukking met de prachtige smaken van het ijs, zoals Elrah het noemt. Jullie voorzien het Licht van smaak; dat is ook wat jullie Thuis doen en wij her/erkennen jullie licht. Wij zien jullie; wij weten dat jullie hier specifiek vanwege jullie gaven/geschenken geplaatst zijn. Nu, wat wij jullie vragen om te doen is om alle bescherming af te  nemen die jullie daar geplaatst hebben, zodat jullie een comfortabel leven kunnen hebben en jullie ermee kunnen beginnen te zijn wie jullie werkelijk zijn. Er is geen verklaring nodig voor de waarheid. Jullie mogen hen niet altijd leuk vinden, of jullie mogen van tijd tot tijd wensen dat jullie hen zouden kunnen verschuiven, maar wij vragen om gewoon te zijn wie jullie zijn. Ervaar al het goede, het slechte, het lelijke en ieder ander deel hiervan, omdat dit het gehele concept van jullie menselijke ervaring is. Jullie zijn op een zoektocht naar schoonheid op de planeet Aarde. Jullie allemaal kijken om je heen en proberen de schoonheid te vinden die jullie van Thuis kennen en bij gelegenheid vinden jullie hier een stukje van. Wanneer jullie dat doen, lichten wij van Thuis op en we zeggen, "Kijk! Hij heeft schoonheid gevonden. Is dat niet prachtig?" en iedereen glimlacht en verlicht jouw pad voor jou. Reik uit en vind die schoonheid; het is overal om jullie heen en maakt deel uit van wie jullie nu zijn.
De Planeet Aarde Opnieuw Inzaaien met Nieuwe Lichtvormen
Wij wensen om nu één extra ding nog toe te voegen, want wij hebben over een zeer belangrijke gebeurtenis gesproken dat op de planeet Aarde aan het plaatsvinden is. Het begon feitelijk rondom januari van dit jaar. Want zien jullie, jullie zijn door een gigantisch portaal heen gegaan, dierbaren, door de 12-12-12 helemaal door naar december de 21ste, en jullie kwamen in een nieuwe wereld tevoorschijn, een wereld waar jullie beetje bij beetje aan acclimatiseren en jullie nieuwe comfortzones in deze nieuwe wereld vinden. Het is tamelijk anders dan wat jullie voorheen gezien hebben. Een deel van de reden is dat vele van de dingen die op jullie pad geplaatst werden om jullie weg te markeren en jullie vertrouwen gegeven hebben onlangs verwijderd werden. Velen van jullie zijn in staat geweest om jullie reflectie te zien. Jullie hebben jezelf een psycholoog genoemd, of een genezer, of misschien zelfs een lezer. Deze woorden werken niet meer. Jullie zijn veel groter dan al deze reflecties waar jullie naar gezocht hebben in het universum rondom jullie heen. Dus, velen van jullie zijn in paniek geraakt omdat jullie reflectie er niet meer is. Eén van de dingen die er plaatsvonden in deze tijd is dat er een beschermend schild rondom de Aarde was, welke daar gedurende miljoenen aan jaren geweest is - niet duizenden. Het straalde feitelijk vanuit de planeet Aarde door de piramides op de Aarde heen. Er was een piramide-raster welke een zeer licht magnetisch schild rondom de Aarde creëerde, welke vele van de meteorieten en kometen afhield van het vernietigen van jullie planeet en van het onderbreken van de stroming en de evolutie van het leven op de planeet Aarde. Het is zeer succesvol geweest, want er zijn vele asteroïden en rotsblokken daarbuiten die zeer rechtstreeks op jullie planeet gericht waren en die het niet geraakt hebben. Eerder dit jaar werd dat beschermende schild verwijderd omdat jullie het niet langer meer op dezelfde manier nodig zijn dan dat jullie het hadden. Wat wij jullie vertellen is dat er nu iedere dag een wonder gebeurd. Jullie ontvangen nu vele van deze kometen, asteroïden en vlekken van stof vanuit de buitenste ruimte die jullie voorheen niet ontvingen. Hoewel jullie altijd iets tot een kleine gradatie ontvangen hebben, dit jaar is het dramatisch gegroeid en jullie zullen zelfs meer zien in de rest van dit jaar. Waarom? Vanwege de eenvoudige reden dat jullie opnieuw ingezaaid worden. De planeet Aarde begint aan een gehele nieuwe cyclus van leven en deze zijn de zaden van het leven dat opnieuw geplant worden.
Toen de Opzichter vanochtend het nieuws aanzette, zag hij dat de globale opwarming nu bewezen is. Er is geen twijfel meer in de wetenschappelijke gedachten waar dan ook dat de globale opwarming veroorzaakt werd door de mensen. Wij vertellen jullie, dierbaren, dat het absoluut waar is. Wij vertellen jullie ook dat jullie het kunnen veranderen en jullie zijn de hoek al omgeslagen. Nu als een gigantische beladen trein die in één richting gaat, terwijl jullie beslissen om een juiste afslag te nemen zal het enige tijd nemen en dat is wat er nu aan het plaatsvinden is. De gehele mensheid is zich aan het aanpassen en begint naar de nieuwe energieën te verschuiven. Iedere keer dat jullie een meteoor binnen zien komen of dat jullie een verhaal horen dat er gisteren een meteoor explodeerde boven dit of dat land, vier dat dan, want het betekend dat de nieuwe zaden van licht geplant worden en dat zij de gehele Aarde veranderen.
Welnu, jullie wetenschappers en biologen zijn het absoluut oneens met wat ik zeg. De planeet Aarde, volgens hen, is nog steeds op een stervende cyclus. Jullie verliezen nu soorten op een rap tempo, maar dit is waarom wij het voor jullie opnieuw aanplanten. Nu, het zal tijd nemen voor deze zaden van licht om zich te ontwikkelen, mar jullie zijn degenen die kozen om hier te zijn tijdens deze verandering van de cyclus. Jullie wensten niet om de Aarde uit te wissen en overnieuw te beginnen zoals jullie eerder gedaan hebben. Jullie wilden hier blijven in deze lichamen en hier bewust doorheen lopen. Wij zouden niet trotser op jullie kunnen zijn, want jullie hebben het al een heel stuk gemakkelijker gemaakt dan dat jullie ooit droomden. Wij vertellen jullie dit omdat er een paar dingen gebeurd zijn in de recente dagen en meer zit eraan te komen. Eén van hen is dat jullie een enorme aardbeving gehad hebben in een deel van jullie wereld dat jullie Afghanistan of Pakistan (in september) noemen, maar feitelijk vormde het een nieuw eiland. Dit eiland is niet verwacht om hier zeer lang te zijn omdat het weldra in de oceaan terug zal zinken, maar het zal hier lang genoeg zijn. De tektonische platen hebben eenvoudig rondom elkaar heen bewogen, en gedurende die tijd toen deze energieën opbouwden is er een spanning op de Aarde geweest waar jullie je allemaal aan verbonden hadden. Jullie allemaal hebben het leven een klein beetje moeilijker gevonden vanwege de spanning waar de Aarde doorheen ging. Wij kijken naar de vreselijke dingen die er gebeurd zijn en jullie proberen om jullie energie te sturen. Maar vier de Aarde ook, want zij heeft net een gigantische hoeveelheid aan spanning losgelaten en zij stelt een heleboel energie opnieuw in. Nu, waarom kwam dit eiland naar boven? Wel, het eiland is een zeer klein eiland. Het is slechts ongeveer 75cm hoog en ongeveer 60 meter breed wat weer terug naar beneden zal gaan, maar het heeft het naar het oppervlakte gehaald om sterrenstof te verzamelen.
De ISON Komeet (Be)Zaait de Aarde met Sterrenstof
Jullie hebben een specifieke komeet die eraan komt, waar jullie van weten dat wij daar onlangs over gesproken hebben. Het wordt nu verwacht om jullie op 28 november 2013 te bereiken, welke in de Verenigde Staten de dag van het Dank-geven (Thanksgiving Day) genoemd wordt. Deze komeet gaat de Aarde dichtbij passeren zoals het dat eerder gedaan heeft, maar het zal zoveel sterrenstof op de Aarde sprenkelen dat het herzaaiingsproces feitelijk zichtbaar mag zijn en sommigen mogen het sterrenstof naar beneden vanuit de atmosfeer zien komen. Dat stof draagt leven. Deze zijn de sterren zaaiingen van de planeet Aarde in de nieuwe cyclus, op de Nieuwe Aarde, degene die op het punt stond te sterven maar jullie veranderden van gedachten. Jullie werden wakker vanuit de droom en namen jullie verordening als bewuste scheppers en hier zijn jullie, rondlopend op de nieuwe Aarde zeggende, "Waarom is alles niet hetzelfde? Waarom voel ik me depressief? Waarom kan ik mijn licht niet zien?" Jullie hebben er geen idee van hoeveel jullie al gedaan hebben. Jullie hebben het spel al gewonnen, dierbarenWij weten dat het niet zo aanvoelt. Wij weten dat het voor velen moeilijk is om alleen maar te overleven, maar jullie hebben er geen idee van wat er eerder gebeurde. Meer dan 90% van de planeet Aarde zou volledig uitgeroeid geweest zijn en het zou zeer gelijk geweest zijn aan hoe jullie Mars vandaag de dag kennen. Nochtans, hier zijn jullie, gereed om in/naar deze volgende fase van het leven te lopen. Loop erin met jullie ogen open. Vier het bij iedere gelegenheid, want jullie zijn de grootste engelen die er ooit geleefd hebben. Het is onze eer om hier te zijn en tegen jullie te spreken en jullie te helpen herinneren wie jullie zijn en waarvoor jullie naar de Aarde kwamen om te brengen, omdat nu de tijd is. Herinner je de energie in de zaal en wanneer jullie het nieuws aanzetten en enige wereldgebeurtenissen zien, denk dan na over de energie in de zaal. Zal de energie van de mensheid dat toestaan te gebeuren? Weet dat jullie stem en jullie hart een groot verschil maakt op de planeet Aarde. Het is geen nummerspel, het is een energetisch spel. Terwijl jullie leren om jullie harten zelfs sneller te verbinden door de hulp van technologieën - jullie zijn de technologieën niet nodig, zij leren jullie eenvoudig hoe het te gebruiken … hoe jullie eigen harten te gebruiken om een wereld van bewustzijn op de planeet Aarde te creëren. Jullie zijn formidabel … elk en iedereen van jullie en wij hopen dat jullie die pracht en die speciaalheid en uniekheid voelen die jullie allemaal dragen. Jullie zijn spirits van Thuis die doen alsof zij mensen zijn maar wij weten wie jullie zijn en wij zijn hier om jullie daar slechts aan te herinneren.
Het is met de grootste eer dat wij jullie vragen om elkaar met respect te behandelen. Koester elkaar bij iedere kans. Geniet van deze komeet die eraan komt en speel goed met elkaar.
De Groep

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/