Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 14 oktober 2013

De Arcturiaanse Groep "Ik Ben de Weg, .....13 Oktober 2013 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
"Ik Ben de Weg, de Waarheid en het Licht"
13 Oktober 2013 / Marilyn Rafaelle

Groeten dierbare mensen van de fenomenale planeet Gaia, wij verheugen ons met jullie terwijl wij het Licht observeren dat in deze tijd voort stroomt vanuit jullie en naar jullie toe. De Aarde beweegt zich snel richting een nieuwe universele energie welke met ieder persoon verhoogd die diens hart en geest openstelt voor nieuwe en hogere manieren van gewaarworden. Wij observeren mensen over de gehele wereld die zichzelf afvragen en vragen of wat er aan hen verteld wordt door diegenen die aan het hoofd staan feitelijk waar is. Deze vraagstellingen indiceren persoonlijke en universele ontvankelijkheid voor de waarheid welke op diens beurt focus en verandering brengt naar de ontelbare vormen van machteloosheid welke zovelen nog steeds ervaren. Dit is hoe verandering gebeurd.

De nieuwe ontvankelijkheid van het individuele bewustzijn brengt een besef dat de mens veel meer is dan slechts een dienaar van diegenen die de wereldmacht vasthouden. De illusie ontbindt in toenemende mate met iedere ziel die de innerlijke stem hoort en ernaar luistert en ontwaakt tot de waarheid van wie zij werkelijk zijn. Het merendeel van de wereld begrijpt nog niet de spirituele aard van de energetische veranderingen die er plaatsvinden. Zij verlangen verandering omdat het leven zoals zij het altijd gekend en geaccepteerd hebben, niet langer meer met hen resoneert en velen vinden hun stem … een nieuwe moed en kracht ervarend waarmee te communiceren en op nieuwe manieren te leven.
Jullie bereiken ras het punt waarop meer mensen de status-quo in vraag stellen dan niet, wat een zeker teken van bewustzijnsverandering is. Verwacht niet in één moment dat verandering zich manifesteert, maar weet dat de evolutie op deze grote schaal een geleidelijk proces moet zijn. Jullie hebben vele levensspannen geleefd in en van de derde dimensionale energie welke altijd de paren van tegengestelde ervaringen reflecteert die diepgaand fysiek, emotioneel en mentaal ingeworteld zijn. Dit is wat er nu opgeruimd en losgelaten wordt en de veranderingen brengt die binnenin jullie plaatsvinden. Dit zal jullie in staat stellen om hogere frequenties vast te houden die niet eerder op de Aarde aanwezig waren. Ben geduldig dierbaren, en weet dat toen jullie je toestemming gaven om te ascenderen, jullie Hogere Zelf het proces begon. Jullie hoeven niet te zorgen dat het gebeurd, het IS aan het gebeuren want het is jullie Werkelijkheid.
Het is voor iedere serieuze spirituele zoeker tijd om ermee op te houden buiten zichzelf naar het Licht te zoeken om in de één of andere vorm naar hen toe te komen en te beginnen te beseffen; "Ik ben het Licht". Deze stap moet genomen worden als je uit de oude derde dimensionale manier van de wereld begrijpen vandaan beweegt. "Ik ben de weg, de waarheid en het Licht." … woorden niet eenvoudig door de meester Jezus uitgesproken, maar woorden uitgesproken door hem om uit te leggen aan diegenen die luisterden dat "Ik" niet een persoonlijke "Ik" is, maar "Ik" het Goddelijke is … de enige en echte "Ik" … jullie werkelijke identiteit. Aangezien het Goddelijke alles is dat er is, moet het ook jouw werkelijke Zelf zijn … hoe anders zou je kunnen bestaan?
"Ik" is de naam van de Goddelijkheid en de woorden "IK BEN" refereren niet naar één menselijk wezen, maar naar de werkelijke essentie van ieder wezen. "Ik" is een heilig woord. Door de tijden heen en zelfs nu, zijn daar diegenen die door grove onwetendheid en ego, deze waarheid onjuist hebben geïnterpreteerd met de bedoeling dat zij in hun menselijkheid God waren. Met deze onjuiste betekenis van zelf gaan zij altijd te werk met opgezette regels en leringen voor anderen, met smartelijke consequenties als er niet aan gehoorzaamd wordt. Hun spirituele onwetende volgers ervaren vaker dan niet op de één of andere manier de smartelijke consequenties, want met hun keuze om deze valse profeten bereidwillig te volgen geven zijn hun macht weg.
Velen hebben in het verleden gezocht en zoeken er nog steeds naar om verlichting via bepaalde praktijken, kerken, leraren, symbolen enzovoorts te vinden, allen welke hen zeer zeker naar een bepaald punt van verlichting zal helpen leiden. Nochtans, er komt een punt wanneer de spirituele student deze gereedschappen los moet laten, en in hun eigen macht en identiteit moeten stappen of zij zullen voor altijd studenten van de waarheid zijn, nooit de waarheid beseffend of ervarend.
Voor diegenen van jullie die ontwikkeld genoeg zijn om deze boodschappen te begrijpen, is het tijd voor jullie om op te houden studenten te zijn van het één of andere pad en te erkennen dat JULLIE HET PAD ZIJN, HET GEREEDSCHAP, DE BOODSCHAP. De gereedschappen zijn tot een bepaald punt behulpzaam, maar worden blokkeringen wanneer er op hen vertrouwd wordt voorbij aan de tijd dat zij nodig waren. Op een bepaald punt moet het kind volwassen worden ongeacht hoe comfortabel het ook is om eenvoudig verteld te worden wat te geloven en wat niet. 
Wij zeggen NIET dat jij jouw spirituele groep of boeken en klassen op moet geven die jou nog steeds aanspreken, of welke van jouw spirituele activiteiten dan ook. Wij zeggen dat er een tijd komt wanneer een student de gereedschappen moet beginnen te zien voor wat zij zijn … gereedschappen die je geholpen hebben om te komen waar je nu bent, naar het begrip dat je AL volledig BENT, en heel, en overvloedig, en perfect, enzovoorts. Begrijp dat er niets is dat jou ooit meer kan maken dan dat je AL BENT, zijnde het een persoon, boek, relatie, pad, drug, baan enzovoorts. Velen van jullie ontdekken dat de meeste boeken jullie niet langer meer aanspreken op de manier zoals zij dat gewoonlijk deden. Eer dat. Dit betekend dat je nu in staat bent om jouw onderwijs van binnenuit te ontvangen. Als je ervan geniet om iedere week naar de kerk te gaan, prima, maar laat het geloof los dat als je een keertje mist of er zelfs mee ophoudt te gaan je minder zult zijn … de kerk is binnenin jou … begrijp je dat?
Kirstallen dragen hun eigen prachtige energie, maar deze energie kan zich niet hoger manifesteren dan het individu die ermee werkt, wat ook waar is voor oliën, kleuren, trilling etc etc. Deze gereedschappen in de handen van zeer ontwikkelde individuen kunnen ten goede veranderingen in gang zetten maar in de handen van iemand met kwade bedoelingen, kunnen zij het tegenovergestelde in gang zetten, de dualiteit en afscheiding representerend welke derde dimensionale energie vormt. Het is de staat van bewustzijn welke bepaald hoe zij gebruikt worden, dus laat de macht los welke jullie aan zovele gereedschappen gegeven hebben. Wanneer een individu een kristal koopt om overvloed of genezing of wat dan ook te brengen, en nochtans doorgaat te leven vanuit een bewustzijn van gebrek en beperking, dan is dat kristal diens ingeboren energie gelimiteerd tot het vermogen van die individu om de energie hiervan te channelen. Dit is de verschuiving uit de metafysica vandaan en in/naar het mystieke.  
Het mystieke is het besef dat jij jouw werkelijke essentie al belichaamd; Alomtegenwoordig, Almachtig en Alwetend. In het verleden werden deze Goddelijke kwaliteiten geïnterpreteerd door de wereld in z'n algemeenheid door een lens van driedimensionaal denken … altijd als een afscheiding tevoorschijn komend vanuit wat er nodig is … dus de noodzaak voor gereedschappen zijnde goeroes, boeken, klassen, ceremonieën enzovoorts. Deze dingen dienen ertoe om een individu te verheffen in/naar een hogere energie en zijn behulpzaam voor de beginner maar … JULLIE ZIJN NU IN DE HOGERE ENERGIE.
Jullie eisen jullie macht op op het moment dat jullie beseffen "Ik Ben al". Dit is de stap waar de meesten van jullie klaar voor zijn en het is het verschil tussen metafysica en mystiek. Metafysica werkt om een slecht beeld in/naar een goed beeld te veranderen. Mystiek ziet dat er niets gefikst hoeft te worden want het weet dat goede verschijningsvormen en slechte verschijningsvormen beide de manifestaties zijn van het geloof in de dualiteit en de afscheiding … twee einden van dezelfde stok.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep 10/13/13 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/