Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 8 oktober 2013

Boodschap van de Arcturianen "Het Web van Creatie" 6 Oktober 2013 / Dr. Suzanne Lie

Boodschap van de Arcturianen
"Het Web van Creatie"
6 Oktober 2013 / Dr. Suzanne Lie

Dierbaren,
Wij zijn binnenin, boven, voorbij en zelfs beneden jullie. Wij omhelzen jullie volledigheid binnenin jullie 3D hologram om jullie te helpen met de loslating van alle illusie. Deze loslating moet gedaan worden op een langzame en uitgemeten manier of het zou te moeilijk voor jullie fysieke brein zijn om diens vermogen te behouden om met het dagelijkse leven om te kunnen gaan.
Nu al, weerstaat jullie linker-brein de kracht van jullie vijfdimensionale gedachten welke proberen om zich met diens driedimensionale schakelingen te verbinden. Tezelfdertijd, dat wat eens waargenomen werd als een hoger bewustzijn voelt meer als een normaal bewustzijn aan. Met andere woorden, jullie basislijn bewustzijn stijgt naar de graad dat alledaagse taken feitelijk een fysieke sensatie binnenin jullie 3D brein kunnen veroorzaken.


Wij wensen jullie te vertellen om deze sensatie te eerbiedigen want het is het GEVOEL van verandering. Dat wat eens normaal was is bezig een zwaar gewicht in jullie energiegebied te worden. Met anderen woorden, JULLIE verhogen de frequentie van jullie bewustzijn naar de staat dat jullie fysieke lichaam te langzaam, te ouderwets aanvoelt.

Het loslaten van de Illusie
Wij zeggen de term "aanvoelt" omdat jullie in het proces zitten van het loslaten van de oude illusie dat ALLEEN fysieke sensaties echt zijn. Jullie zijn je nog niet volledig bewust van deze nieuwe sensaties, dus vallen zij in de categorie van "voelt aan als". Jullie vergelijken nog steeds jullie nieuwe lichtvorm met jullie oude fysieke vorm, wat behoorlijk frustrerend kan worden.
Het voortdurend vergelijken tussen waar je was en waar je naartoe gaat maakt je "onbewust" van de feitelijke reis. Daarom, vragen wij dat jullie de sprong maken van te Zijn waar en wie jullie binnenin het NU zijn. Wij vragen dat jullie "loslaten" van wie jullie waren en wie jullie worden.  
Zien jullie hoe jullie vergelijking van jullie verleden en jullie toekomst jullie binden in/naar de derde dimensionale tijd? Het is belangrijk dat jullie je voortdurend herinneren dat de vijfde dimensie bestaat in de geen-tijd van het eeuwig-aanwezige NU. Dus, "laat dat los" van wat voltooid is en omhels dat wat NU is.
Jullie zullen begeleiding vinden voor deze zeer moeilijke taak door het planten en dieren koninkrijk te observeren. Zij wachten niet op dat wat zij nodig zijn. In plaats daarvan, leven zij ieder moment met dat wat zij hebben. De leden van het planten en dieren koninkrijk hebben zichzelf niet onthecht van het web van creatie, zoals de mensheid dat wel heeft gedaan.
Het web van creatie is gelijk aan de 3D matrix, met dien verstande dat het web van creatie (het WEB) de elektriciteit is dat de matrix van jullie 3D videospel lopende houdt. De 3D Matrix is het formaat voor jullie fysieke leven. Deze matrix is ongeveer zoals het spinnenweb waarop de spin kruipt en alles dat het nodig is vangt. Op dezelfde manier als een spin, creëren jullie je eigen 3D Matrix gebaseerd op de regels van het fysieke gebied.
Nu is jullie bewustzijn uitgebreid in/naar de hogere frequenties van werkelijkheid. Daarom, kunnen jullie jezelf bevrijden van de 3D Matrix door je met het web van creatie te verbinden. Dit WEB heeft altijd bestaan, maar de meesten van jullie waren er volledig onbewust van. Ongelijk aan een spinnenweb dat resoneert op precies dezelfde frequentie als de fysieke spin, resoneert het web van creatie met/op een frequentie net boven jullie fysieke werkelijkheid en ietwat uit fase met de 3D tijd.

Het WEB Bewust Waarnemen
Om dit web van creatie bewust waar te nemen, moeten jullie je gewoonte van de fysicaliteit alsook het driedimensionale concept van tijd loslaten. Eerst, is het zeer waarschijnlijk dat jij dit WEB waar zult nemen met jouw dierlijke lichaam, jouw fysieke vorm, omdat jouw 3D brein niet in staat zal zijn waarnemingen van deze frequentie te verwerken.
Echter, herinner je dat wij zeiden hoe het dierlijke en planten koninkrijk bewust waren van dit WEB? Daarom, wanneer je de dierlijke vorm gebruikt die je draagt om het web van creatie te bespeuren, zal je in staat zijn om het op jouw huid te VOELEN.
Nochtans, net zoals jouw fysieke brein de vijfdimensionale waarnemingen van jouw lichtlichaam niet kan verwerken, stuurt jouw fysieke brein vele van jouw dierlijke instincten in/naar jouw onderbewuste geest. Daarom, zal jij jouw bewustzijn uit moeten breiden in/naar jouw vierde dimensionale waarnemingen om bewust informatie te ontvangen dat "opgeslagen" is binnenin jouw onderbewuste geest.
Op dezelfde manier, wanneer jij jouw bewustzijn uitbreidt in/naar de vijfde dimensie, ben je ook in staat om de kwantumwereld waar te nemen. Het is met jouw kwantumbewustzijn, jouw DNA Portaal in/naar de hogere dimensies, dat je in staat zult zijn om het web van creatie via jouw dierlijke instincten waar te nemen.
Er zijn vele leden van jullie menselijke ras die gelabeld werden als de "Indigo Kinderen". Velen van deze Indigo Kinderen zijn nu tieners of jonge volwassenen. Zij representeren jullie evolutionaire verschuiving van de mensheid die het WEB waar kunnen nemen. Degenen die het oordeel van het anders zijn en het "medicament om hen te fiksen" overleeft hebben zullen de leraren van hun ouders en de leiders van hun maatschappijen zijn.
Ook, zijn er velen van jullie die volwassenen of zelfs "senioren" zijn in jullie NU die ook geboren werden als Indigo Kinderen, maar van jullie zijn er minder. Diegenen van jullie die leden van deze groep zijn incarneerden in de laatste 70er of 80er jaren op de Aarde om Gaia te helpen tijdens het nucleaire testen en de ontelbare oorlogen.
Diegenen van jullie die de intense indoctrinaties van de fysieke patriarchaat overleefden, moesten "ondergronds" gaan en jullie werkelijke ZELF geheim houden. Velen van jullie vergaten jullie werkelijke ZELF, maar het hogere licht dient er NU toe om jullie geheugen te schokken. Anderen vergaten het nooit, maar moesten het geheim van het WEB weg houden van de krachten/machten en de duisternis. Het zullen diegenen zijn die het zich herinnerden en diegenen die de derde dimensionale indoctrinatie overleefden die de eersten zullen zijn om bewust het web van creatie waar te nemen en te gebruiken.

Het Web van Creatie Gebruiken
Wij zullen jullie nu deelachtig maken van hoe jullie dit WEB kunnen gebruiken om jullie ingeboren, creatieve bekwaamheden aanzienlijk te vergroten. Natuurlijk, om het webbewust te gebruiken, zal je het bewust moeten voelen. Wij vragen dat jullie een moment nemen om je af te stemmen op het dierlijke aardse voertuig dat jullie dragen. De gemakkelijkste manier om het web van creatie waar te nemen is via jullie huid.
Jullie moeten mogelijk jullie vijfdimensionale verbeelding/gedachte gebruiken…
Verbeeld je een geringe bries die zacht jouw gezicht of blote armen aanraakt…
Voel de onzichtbare aanraking en de tinkelende sensatie van het WEB…
Voel hoe jij en het WEB in een voortdurende energetische communicatie zijn…
Wanneer jouw bewustzijn gebonden is aan driedimensionale stimuli, zal je niet in staat zijn het WEB te ervaren, maar je zult wel een uitgebreide waarneming hebben van jouw fysieke sensaties. Dan, voel je de weerstand van de grond onder jouw voeten en zie je meer helder objecten die resoneren met het driedimensionale spectrum van licht en hoor je geluiden die resoneren met het driedimensionale spectrum van geluid.
Wanneer jij jouw bewustzijn uitbreidt via meditatie, creatieve inspanning en/of 3D gedachten, emoties en bezorgdheden loslaat, verbindt het WEB zich met jouw multidimensionale geest om jouw multidimensionale waarnemingen te vergroten. Jouw hogere visuele sensaties zijn hoofdzakelijk waarneembaar via jouw Derde Oog en/of verbeelding, terwijl jouw hogere auditieve sensaties, welke eerst tevoorschijn komen als stille geluiden, van binnenuit uitstralen in plaats van rondom jou heen.
Om bewust deze hogere dimensionale waarnemingen te zien is het behulpzaam om jouw fysieke ogen te sluiten en te zien hoe het web van creatie het licht van het aura van ieder persoon, dier, plant of ding reflecteert…
Om bewust de hogere frequenties van geluid te horen, sluit wederom jouw ogen en focus je op dat wat je binnenin hoort. Focus je niet op de externe geluiden die je met jouw fysieke brein hoort, maar op de innerlijke geluiden die jij met jouw multidimensionale geest hoort. Eerst, is het mogelijk dat je geen hoger dimensionaal wezen hoort. In feite, kan jij eerst jouw lichaam horen aangezien het een niet-verbaal, imagistische taal spreekt.
Luister niet met jouw oren, maar met jouw multidimensionale geest…
Luister naar jouw Lichtlichaam om de kwantum portalen binnenin jouw DNA te activeren…
Gebruik de verbeelding van jouw multidimensionale geest om de ontelbare portalen binnenin jouw lichaam open te zien gaan…
Zie hoe ieder portaal geestdriftig de hogere frequenties van licht accepteren…
Voel hoe de acceptatie van dit licht de innerlijke ervaring van jouw aardse voertuig veranderd…
Voel de resonantie van jouw innerlijke stem…
Deze uitgebreide waarnemingen mogen het best begrepen worden als jij jouw lichaam als een versterker gebruikt om de hogere frequentie resonantie te accepteren en om het via beweging, tekenen, zingen en/of schrijven tot uitdrukking te brengen.
Veroordeel jezelf NIET als je niet onmiddellijk succesvol bent met het gebruik van jouw Lichtlichaam diens hogere waarnemingen. Hoeveel keren ben je neergevallen toen je leerde lopen? Hoeveel vergissingen heb je gemaakt toen je met jouw nieuwe baan begon? Hoe vaak heb je moeten proberen en opnieuw moeten proberen om effectief met jouw dierbaren te communiceren?
Ben geduldig met jezelf. Je activeert nu een volledige andere vorm met een volledig ander opererend systeem. Daarom, vertrouw het dier waarin JIJ leeft omdat het van nature in partnerschap werkt met het web van creatie. Voel hoe het WEB reageert op jouw aandacht wanneer jij jouw aandacht verschuift weg van de 3d illusie en in/naar het web van creatie.
Het web van creatie reageert op jouw energiegebied, jouw gedachten en emoties, door te retourneren waar jij om vraagt. Vandaar dat, wij jullie eraan moeten herinneren dat het WEB altijd jouw sterkste boodschap reflecteert. Daarom, als jouw geest zegt, "Ik ben gereed om mijn hogere waarnemingen te activeren," terwijl jouw emotionele lichaam gevuld is met angst, je een ja/nee boodschap uitstuurt. Jouw geest zegt, "JA, activeer alsjeblieft de waarnemingen van mijn Lichtlichaam,"maar jouw emoties zeggen, "NEE, Ik ben nog niet gereed."
Als jij tegen jouw kind zegt, "Sta op, ga zitten." Wat zou dat kind doen? Als jij zegt ik ben gereed om te transmuteren, maar ik ben bang om te transmuteren, wat zou het WEB doen? Zovelen van jullie sturen op angst gebaseerde boodschappen het WEB in. Daarom, zeggen jullie JA/NEE. Daarom, heb je een verwarrende boodschap in/naar het WEB gestuurd, en wat je terugkrijgt is verwarring.

JIJ bent de Schepper
Denk eraan, net zoals de spin diens web creëert, creëer jij jouw matrix voor het leven. JIJ bent de schepper van jouw leven. Wanneer je het WEB verteld ik kan het niet … reageert het WEB door jou te ondersteunen om NIET dat ding te doen. Ik ben gereed om Lichtlichaam te worden, reageert het WEB door het Pad te openbaren om Lichtlichaam te worden. Het WEB creëert niet VOOR jou. Het WEB helpt jou je verlangen te manifesteren door dat wat jouw bewustzijn projecteert te versterken.
Als jouw gedachten zeggen, "Ik wil om…" maar jouw emoties zeggen, "Ik ben bang om…' is jouw bewustzijn verlaagd door jouw innerlijke verwarring. Ook, als jouw bewustzijn zo laag is dat het alleen jouw fysieke brein kan activeren, zal je vermoedelijk niet in staat zijn om zelfs te accepteren dat het web van creatie bestaat. Aan de andere kant, wanneer het ook is dat jouw bewustzijn resoneert met jouw multidimensionale geest, kan je de hogere expressies van jouw Multidimensionale ZELF horen en/of zien die voortdurend met het WEB wisselwerken.
Met andere woorden, is de handleiding voor het Web van Creatie in jouw multidimensionale geest, maar je moet jouw bewustzijn verhogen om het te kunnen lezen.  
Wij, de leden van jullie Galactische en Hemelse Familie, zijn hier om jullie te helpen.
Wij kunnen jullie ALTIJD zien en horen!
Jullie Familie van Licht
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/